Teď nebo nikdy – Poselství Taygety z plejádské civilizace

Ve zkratce...

Tohle poselství od plejádské civilizace nám dá nadhled na současné dění ve světě, a co jako lidé můžeme individuálně udělat k vytvoření lepšího světa. Dozvíme se o možných třech až čtyřech potenciálních budoucích scénářích na této Zemi, a co dělat, abychom si pro sebe vybrali ten nejideálnější.
Facebook
Telegram
VK

Přepis poselství

Swaruu (z Plejádské civilizace): Jsme ve válce. Není to konvenční válka. Lidé jsou teď nepřítelem. Jde o občanskou populaci proti globalistickým vládám. Je to boj s informace, manipulací mysli a bio technologií. Protože vše bylo vyzbrojeno kontrolou mysli a kontrolou médií. Je to válka vědomí, ani ne tak fyzické agrese. Tradiční zbraně jako tanky, pušky a letadla jsou teď na druhém místě. Vnímám, že všichni vidí to, co chtějí vidět, a co ze své pozice vnímají, že je pravda. Časová linie je tvořena řadou dohod o vnímání mezi dvěma nebo více lidmi nebo body pozornosti – vědomí. V historii lidstva nikdy nebylo více odlišných bodů pozornosti, než dnes. Co to způsobilo?

Časová osa je těžce roztříštěná. Nacházíte se v časovém uzlu. Nic není konečné. Vše záleží na tom, čemu všichni věří, a co vidí.

Tohle je velmi nebezpečná doba, ale vidím tři hlavní výsledky.

1. Vše se vrátí do normálu, pouze s nárůstem uvalení opatření pro kontrolu populace pod záminkou viru, omezení kolektivních aktivit jako právo na shromažďování, a schopnost se na světě volně pohybovat bez nezbytných dokumentů jako jsou víza, ale pro stav zdraví a hygieny. Tohle je, nebo bude záminka pro větší kontrolu. Budou dva typy víz – jedno vízum, které prokáže prohlídky a očkování, abyste mohli cestovat do jiných zemí. Požadavky budou specifické pro každou zemi.

2. Vše se zhroutí do Nového světového řádu s drakonickým restartem ekonomiky, kde normální lidé skončí s dluhem alespoň dvakrát tak větším, než jaký měli předtím. Jinými slovy, pokud teď dluží 10 eur, budou pak dlužit 20 eur. Naprostá drakonická kontrola, kde lidé téměř úplně nebo úplně přijdou o právo se volně pohybovat. Zneužití bude na maximum.

3. Negativní agresor Kabala bude odstraněna, ne na 100 %, ale do takové míry, že vstoupíte do doby ekonomické prosperity, vědeckého a ekonomického růstu a zdraví pro veškerou populaci. Tohle se neobejde bez tvrdé práce a zavedení nezbytných změn, aby k této změně mohlo dojít.

Dodatečné 4. Vojenský zásah mimozemskými pozitivními rasami, kdy se železnou rukou nastolí holografickou společnost jako přesnou kopii nebo jak se stalo v letech 1561-62 v souhvězdí Alfa Centauri – A (Phaenton / Alfrata). To zahrnuje mnoho tisíc úmrtí v důsledku přímé války. Znamená to mimozemskou invazi v hollywoodském podání.

Gosia: Včera večer Anaka říkal, že Federace zaujímá strategická místa kolem planety a že to, co teď udělá, záleží na kolektivní touze lidí. Podle čeho se budou řídit? Jak tu kolektivní touhu určí, jelikož jsi říkala, že jich je teď spousta.

Swaruu: To je prosté. Pokud by všichni čelili záhubě, Federace zasáhne. Předtím ne. Například pokud by zde byla skutečná pandemie s extrémně smrtelným virem. Ne tak jako dnes. Nebo pokud by začaly létat jaderné střely. Druhá možnost je nesmírně nepravděpodobná, jelikož obě strany jsou z nejvyšší úrovně kontrolovány. Nedojde k tomu. V ostatních časových liniích se to také nestane. Každopádně je zde jedna věc, a ta, že velké množství, ne-li všichni ti, co jsou na Zemi, jsou také „tady“ nebo na jiných rovinách.

Tato rozhodnutí se budou také dělat z toho místa, z toho širšího úhlu pohledu, jestli zasáhnout, nebo ne. Lidé jsou mimozemšťané. Propletení, bez jasných bariér. Inkarnace se zdá být dlouhá. Ale pro jejich kosmické duše je to okamžik. Krátký moment. Proto se tady na Zemi inkarnují, aby prožili veškerou tu bolest a potíže. Protože se tak rozhodli z vyšších rovin, kde veškeré chápání je mnohem širší a neodpovídá stejným kritériím chápání, vnímání nebo prioritám, jako když jsou naživu na Zemi v 3D.

Výsledek není rozhodnutý. Nejzásadnější je, co uděláte teď. Nikdo nemá příliš malou roli.

Komentář od Roberta: Ale vaše zbraně jsou selektivnější. Stále myslím na tu čtvrtou možnost. Není nezbytné, aby tolik lidí zemřelo.

Swaruu: Nicméně pro spoustu lidí to bude invaze a zemřou při boji za svoji svobodu. Jedno je jisté. Věci se nevrátí k tomu, jaké byly předtím. Dalším faktorem je zvýšená paranormální aktivita. Časová linie je roztříštěná. Světelná neboli pozitivní strana a temná neboli regresivní strana přímo zasahují a bojují o kontrolu lidské mysli. Co, to nyní musíte udělat, je spojit se a kolektivně se shodnout na tom, co chcete. Nezáleží na tom, jestli se můžete osobně sejít, nebo ne. Morálně společně. Zaměřit se bez rozdílů jasně na to, co chcete. Nezáleží na tom, co budete dělat, protože toho nebudete moct dělat příliš.

Nyní záleží na tom, co si myslíte a co chcete. To je důležité předtím, než se internet zhroutí, což je pravděpodobné. Lidé ví, že kolektivní meditace mění jednotné pole, ze kterého vychází objektivní realita. To, co se děje, je manifestováno skutečnými lidmi. Jde o odraz vaší kolektivní psychiky. Takže se zaměřte. Ne zítra, ale teď. Bod sjednocení je tady. Nikdo není připraven, nikdy nebudete připraveni. Namísto toho už jste.

Komentář: Pochyby jsou teď nebezpečné. Je tedy nezbytné se zaměřit.

Swaruu pokračuje: Vyzývám všechny, aby se kolektivně zaměřili na to, co chtějí. Meditace se zaměrením na lepší, krásný a jemný svět. Čelte strachům. Neskrývejte se před nimi. Kolektivně – teď, nebo nikdy. Dělejte to neustále. Nic není důležitější, než aby miliony lidí neustále meditovali. Pokud chcete, zorganizujte hromadné meditace. Ale není to tak, že uděláte jednu v neděli a problém se vyřeší. Pravda, i když je nepříjemná, spočívá v to, že to musíte dělat neustále. Nemusíte meditovat v meditační poloze v sedě. Můžete meditovat, a u toho dělat jiné věci.

Abyste nad tím nemuseli vědomě přemýšlet. Je to o tom, být tou změnou. Být tím, po čem toužíte. Neočekávejte, že zítra bude nový den lepší než je dnešek. Lidstvo JE realitou. Lidé musí žít tak, jak chtějí, aby realita vypadala. Navzdory všemu, co se děje. Budoucnost se definuje v těchto těžkých časech. V těchto chvílích poznáte, kdo je kdo, a co v nich je. Kde jsou všichni se silným srdcem, co bojovali v druhé světové válce?

Gosia: Mrtví?

Swaruu: Jsou na planetě. Reinkarnovali se. Jsou tu znovu. Není to teorie, takto tento vesmír funguje. Je to v každém z nich. Nebojuje se pomocí zbraní, ale s jasným vědomím a tvůrčím posláním. Záleží na každém člověku, co si přesně bude představovat. Je to jejich tvoření. Ale pokud máte pozitivní vize, vyjasněte si, co chcete. Neočekávejte výsledek. Ať všichni JSOU výsledkem.

Měli byste se zaměřit na obecné blaho. Pokud jde o konkrétní věci jako otevřené bary a koncerty, to bude obtížnější v jakoukoliv dobu, o to víc v této době.

Gosia: Swaruu, můžeš nám říct víc o té roztříštěné časové linii? Jak se to stalo? Je to způsobené několika vědomími a záměry?

Swaruu: Ano, problém je, že neexistují miliony lidí, kteří by věřili tomu stejnému. Každý člověk je roztříštěn ve své vlastní bublině individuálních přesvědčení. Tudíž není žádná kolektivní časová linie. To je také důvod, proč je na ulicích armáda. Aby zabránila zbytečnému společenskému chaosu.

Gosia: Swaruu, v budoucnosti, kterou jste možná žili, k jakému scénáři došlo? Swaruu: Vnímám je všechny stejně. Vnímám je jako skupinu, ne jen jako jeden. Tímto způsobem nefunguji. Chápu.

Komentář – Naishara: Swaruu nedávno říkala, že vidí, jak všichni v jejich lodi touží po vzduchu, a chtějí opustit tu kovovou plechovku, ale že ona má vše ve své mysli, ve svém vlastním světě. Náš svět je uvnitř nás. Nezáleží na místě a okolnostech. Takto musíme být všichni tady a tam. Celý vesmír je už uvnitř všech. Vše je věc vnímání.

Swaruu pokračuje: Vnější svět neexistuje. Vaše vnímání, vaše realita a vaše myšlenky se odráží a manifestují to, co je venku, co vnímáte jako vnější svět. Proto časová linie může existovat jen jako výsledek individuálního vnímání nebo interpretace.

Kolektivní časová linie pouze existuje jako dohody o vnímání mezi dvěma nebo více lidmi. Jinými slovy, stejným způsobem vidí věci nebo vnímají stimul energetického pole potenciální energie. Jde o stejné vnímání a interpretaci. Proto jsou časové linie založené na dohodě. Pokud se dohody naruší, kolektivní časová linie se roztříští.

Otázka Roberta: Na stejném vnímání se shodujeme před inkarnací na Zemi?

Swaruu: Částečně ano. Převážně se ale vyvinou během inkarnace, kdy dochází k expanzi duše. Ne z druhé strany, nebo ne tolik, jelikož tam je duše už dost sjednocená díky své blízkosti ke zdroji.

Gosia: Když se kolektivní časová linie roztříštila, každý bude mít svoji vlastní? Rozdělí se svět fyzicky nějakým způsobem?

Swaruu: Ano, ne jen světy, ale lidé. Spousta lidí se rozhodne, že tady zůstane, aby prožili jakoukoliv z těch 3 nebo 4 možností. Mluvím o čtyřech časových liniích, ale pro každého člověka budou různé variace těch čtyř nebo víc. Bude tolik variací, kolik je lidí neboli bodů pozornosti vědomí. Budou zažívat to, co oni považují za dohody. Co všichni považují za dohody. Ale musíte mít odvahu ke zpracování a přijetí toho, co nechcete, pevně se tomu postavit a s odhodláním použít negativum jako kontrast, abyste si vyjasnili, co chcete.

Problém je, že na internetu panuje spousta zmatení. Lidé nechápou, co je pravdivé, a co je lež. Je to logické. Snažím se říct, že lidé žijí v době, kde nic není skutečnost a nic není lež. Doba, ve které každý člověk musí použít to, co se naučil, a převzít zodpovědnost za to, čemu chce věřit.

Gosia: Doporučuješ, nedívat se na internet?

Swaruu: Právě naopak. Doporučuji, abyste se podívali na vše možné. A s moudrostí se rozhodli, co si z každé věci vzít, dát to dohromady do své vlastní a individuální reality nebo vysvětlení toho, co se „skutečně” děje.

Mimozemská přítomnost se teď uvolnila. Všude a na všech rovinách reality. Jak jsem říkala, dochází k nárůstu paranormální aktivity. Schumannova frekvence je velmi vysoká a tzv. 4D nízkoastrálový svět se mísí s 3D. Žádné bariéry nejsou. Dojde k nárůstu různých zvláštních paranormálních jevů. Realita se hroutí.

Nehledejte vůdce jako předtím, jen inspiraci, pokud chcete. Převezměte kontrolu nad svým životem se zodpovědností. Musíte mít odvahu, převzít zodpovědnost jako tvůrci, kterými jste. Je načase, abyste vyrostli. Převezměte za sebe a za svůj svět zodpovědnost. Je to váš svět. Je načase vyzrát a už nebýt dětmi. Musíte mít velmi jasno v tom, co chcete, a zaměřit se na práci k tomu, co chcete. Prací myslím myšlení.

Ne nezbytně dělat něco, co zahrnuje fyzickou činnost. Děje se tu ještě něco. Pamatujte na princip dominantní frekvence. To znamená, silnější frekvence nebo vlna ovládne méně silnější frekvence a udělá je stejnými. Takže třeba takového člověka někde v Ohiu v USA ty vlny udusí. Udusí ho ta kolektivní alternativní realita, ve které je ponořen. Budete se muset propojit s pozitivnějšími lidmi, a věnovat méně pozornosti tomu, co je venku, i kdyby se venku před vaším oknem střílelo.

Je načase, aby takový člověk byl nejsilnější, jaký kdy byl, a to platí pro mnoho dalších duší nebo lidí v jeho stavu nebo okolnostech. Proto se inkarnoval na Zemi… aby byl anténou.

Gosia: I když je vaše frekvence vysoká, můžou vás ty vlny i tak udusit? Ovládnou vás ty frekvence, pokud jsou silnější než vaše? I když jste anténou?

Swaruu: Jen pokud je necháte. Ale můžete být silnější než to, co je venku, než dominantní frekvence. Něco jako toroid lodě, který ji udržuje v 5D, i když je v 3D realitě. Funguje to stejně. Můžete být silnější. Musíte být silní a vytvořit si vlastní malou bublinu, u sebe doma nebo uvnitř sebe. Musíte se zaměřit na sebe, svoji vlastní frekvenci, na to, co pro sebe a kolektiv chcete. Budete muset čelit svým strachům. Vnímejte, co se děje venku, a vězte, že navzdory všemu, budete v pořádku. Neignorovat, ale transcendovat a integrovat zlo, které vidíte. A transformovat ho do jasného zaměření na to, co chcete. Strach paralyzuje a jen zaměřuje tvůrčí a manifestační potenciál k negativu.

Nebuďte jako pštros. Buďte Jedi. I když se cítíte osaměle. I když se vnímáte, že jste osamělí. Tohle není čas, aby se lidstvo rozptýlilo. A ne čas, aby lidstvo bylo ve stavu oběti. Pochopte, že jedině svým myšlením, jasností v tom, co chcete, se sjednotíte s ostatními, kteří chtějí to stejné, a změníte realitu k něčemu pozitivnímu. Pocit bezmoci, že nic nemůžete dělat, je iluze. Je pravda, že vaše vnější činy všechny ovlivní. To, co děláte svýma rukama, nebo sdílením nápadů…

Ale to, co myslíte, ovlivňuje mnohem více, a je to, co skutečně mění a tvaruje realitu.

Zažili jste to mnohokrát v jiných inkarnacích, ale vaše podstata, vaše bytí zůstává stejné.

Pamatujte, že máte za sebou spoustu bitev. Jste silní. V tuto dobu se bitva, více než s čím jiným, bojuje s vědomím. S myšlenkou. Tohle je válka vědomí. Slaďte se se svým vědomím a s tím, kým jste. Dejte znát svoji dohodu. Zaměřte se. Bod sjednocení je tady. Nikdo není připraven, nikdy nebudete. Namísto toho už jste. Zaměřte se. Ne zítra nebo při meditaci v neděli. TEĎ.

Je to buď teď, nebo nikdy. Dělejte to neustále. Nic není důležitější. Je to o tom, být změnou, být tím, po čem toužíte. Lidstvo JE realitou. Neočekávejte výsledek. Ať všichni JSOU výsledkem. Jste v době, kdy nic není realita, a nic není lež. Doba, kdy každý člověk musí převzít zodpovědnost za to, čemu chce věřit. Poznejte sebe. Poznejte svoji sílu.

To, kým jste, mění svět. Musíte s odvahou převzít svoji zodpovědnost jako tvůrci, kterými jste. Je načase vyrůst. Převezměte zodpovědnost za sebe a svůj svět. Je to váš svět. Pamatujte, že máte za sebou mnoho bitev. Jste silní. Nalaďte se. Zářit a být.

Překlad: David F.

Cosmic Agency: Zdroj

Podpora Gosii na PayPal

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

4 komentáře

  1. „Poznání bez laskavosti a vědění bez střízlivé střídmosti, jsou k ničemu „. Don Juan Matus.

  2. To, kým jsme, mění svět..buďme ‚čistí‘ ve svém myšlení i konání.. toto je klíčové pro lidstvo..je potřeba šířit toto poselství 🙂 Velmi děkuji za tento příspěvek 🙂

  3. Nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti mocnostem, autoritám, a vládcům tmy, proti ničemným duchovním silám v nebeských místech … Efeským 6:12

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů