Vědecká historie lockdownů. Odkud se vzaly? [MINI-DOKUMENT]

Ve zkratce...

Tento mini-dokument prozkoumává vědeckou historii lockdownů. Je založen na dopise odborníků, výzkumníků a aktivistů, co požadují oficiální šetření lockdownů.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

Vypravěčka: Žádost o urychlené federální vyšetřování vědeckého podvodu v opatřeních veřejného zdraví Tento film je založený na dopisu od mezinárodního týmu odborníků, výzkumníků a aktivistů. Tento dopis má za cíl přitáhnout pozornost federálních orgánů v Austrálii, Kanadě, Německu, Spojeném království, a ve Spojených státech na několik důkazů o původu a historickém precedentu lockdownů.

K vědecké literatuře a debatě za nimi. Ke kvalitě protokolů testování na covid-19 a modelů. K motivacím, zaujatostem a kvalifikacích určitých význačných zastánců lockdownů, a ke zdroji veřejné komunikace obklopující tato nařízení. Zde v Británii dochází k dramatické eskalaci a zavádění omezení.

Částečně za tím stojí výzkumný tým v Imperial College London, který tohle popsal jako „nejhorší respirační virus od pandemie španělské chřipky” v letech 1918 a 1919. Varují, že Británie je na cestě ke katastrofické epidemii a počet úmrtí v Británii může dosáhnout 250 tisíc, pokud se nenaskytne nový přístup. Zatímco se nařízení liší podle jurisdikce, obecně zahrnovaly omezení shromažďování a pohybu, uzavření škol, podniků a veřejných míst po vzoru nařízení, které zavedla čínská komunistická strana (CCP) v provincii Hubei.

Zásah federálních autorit s policejní silou může být nutný, aby se zajistilo, že ti, co prosazují nařízení o lockdownech, tak učinili v dobré víře.

Moderátorka: Někteří říkají, že média přehnaně reagují. Je to tak?

David Fisman: Vůbec ne. Média jsou v tomto boji velmi důležitým spojencem, protože musíme se ujistit, aby lidé pochopili, jak velké hrozbě čelíme.

Moderátorka: Před týdnem jste řekl, že se velmi bojíte, že Kanada by se měla bát… měli bychom se stále bát?

David Fisman: Všichni bychom se měli bát…

Vypravěčka: Lockdowny vznikly z nařízení Xi Jinpinga, generálního tajemníka čínské komunistické strany, a Světová zdravotnická organizace je rozšířila do globálních nařízení téměř bez jakékoliv analýzy nebo logiky. Zastánci lockdownů často svoje nařízení obhajují tím, že je srovnávají s činy, které se podnikly v boji proti pandemii španělské chřipky v minulém století.

Ale realistické prozkoumání snah o zmírnění šíření v reakci na španělskou chřipku, odhaluje, že nic, co by se aspoň zdaleka podobalo lockdownům, nebylo tehdy vůbec zavedeno. Jak řekl soudce William S. Stickman v soudním případě Butler vs Wolf citující práci význačných historiků: „I když tento národ čelil mnoha epidemiím a pandemiím, a státní a místní vlády v reakci na ně zaváděly různá opatření, nikdy předtím nedošlo k uzavření celých populací. Natož na dlouhé a neurčité období.

Zatímco státy a místní vlády bez pochyby po omezenou dobu omezily určité činnosti, aby zmírnily šíření španělské chřipky, není žádný záznam o zavedení uzavření společnosti v reakci na tu nemoc nebo jakoukoliv jinou nemoc v naší historii. Nejen, že jsou lockdowny historicky nebývalé v reakci na jakékoliv předchozí epidemie nebo pandemie v americké historii, ale ani není o nich zmínka v posledních instrukcí od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).” Soudce Stickman pokračuje: „Vskutku i pro velmi vážnou pandemii, čili takovou, která je srovnatelná se španělskou chřipkou, poskytnuté instrukce od CDC pouze zahrnují doporučení k dobrovolné izolaci nemocných osob.

CDC může doporučit dobrovolnou domácí karanténu vystavených členů domácnosti v oblastech, kde se šíří nová chřipka. Tohle je na hony vzdálené od plošných uzavření. Skutečností je, že lockdowny zavedené napříč Spojenými státy na počátku roku 2020 v reakci na pandemii covidu-19 jsou nebývalé v historii společenství národů a naší země. Nikdy v naší historii nebyly použity v reakci na jakoukoliv jinou nemoc. Nebyly CDC doporučovány. Až do tohoto roku o nich lidé tohoto národu nikdy neslyšeli.

Zdá se, že zavádění lockdownů ve Wuchanu a ostatních oblastech v Číně, národu, kde se neohlíží na občanské svobody a ústavní normy, spustily dominový efekt, kdy jedna země a stát za druhým začaly zavádět drakonická a doposud nevyzkoušená opatření na svých občanech.” Intuice soudce Stickmana ohledně skutečné historie lockdownů odpovídá názorům nejpřednějších odborníkům na infekční onemocnění. Donald Henderson, kterému se přisuzuje vymýcení neštovic, v roce 2006 napsal: „Zkušenosti ukázaly, že komunity čelící epidemii nebo ostatním nepříznivým událostem reagují nejlépe a s nejmenším množstvím obav, když normální sociální funkce komunity je nejméně narušená.”

Podle toho, co víme, žádný vědec nikdy veřejně nepodpořil zavádění lockdownů, dokud Xi Jinping, generální tajemník čínské komunistické strany (CCP), osobně 23. ledna 2020 neschválil nebývalé uzavření Wuchanu a ostatních měst. Generální tajemník Xi je asi nejznámější za potrestání více jak milionu pracovníků CCP za korupci, odstranění omezení funkčního období z čínské ústavy, a samozřejmě převýchovu a izolaci více jak milionu ujgurských muslimů a ostatních menšin „nakažených” extrémismem v oblastech Šen-čenu a Tibetu.

V souladu s hybridním nařízením CCP týkající se veřejného zdraví a bezpečnosti – fangkong. Stejné nařízení, které inspirovalo Xiho k uzavření provincie Hubei. Generální tajemník Xi později prohlásil, že tyto instrukce 7. ledna 2020 vydal stálému výboru CCP. Ale jeho instrukce nikdy nebyly odhaleny. Čínský obchodní vůdce Ren Zhiqiang byl odsouzen k 18 letům ve vězení za otevřený dopis, ve kterém požadoval, aby se instrukce Xiho zveřejnily. Když došlo k uzavření provincie Hubei, zástupce Světové zdravotnické organizace v Číně poznamenal, že:

Gauden Galeaud (WHO): „Pokusit se uzavřít město s 11 miliony lidmi je pro vědu nové. Nikdy předtím se to nezkusilo jako opatření veřejného zdraví. V tuto chvíli nemůžeme říct, jestli to bude nebo nebude fungovat.”

Pozorovatelé lidských práv také projevily obavy, ale ty obavy nezabránily WHO před vychvalováním nebývalé reakce CCP jen několik dní poté, co došlo k uzavření, a dlouho předtím, než ukázalo jakékoliv výsledky.

Bruce Aylward (WHO): A k tomu dojde, když máte agresivní akci, která mění tvar, který byste očekávali od vypuknutí infekční nákazy. Tohle je pro Čínu nesmírně důležité, ale je to nesmírně důležité pro zbytek světa. Ve zprávách opakovaně slyšíte, jak lidé neví, co dělat, zatímco Čína řekla: Pojďme se přizpůsobit a udělat něco nového a zastavme tento virus a zachraňme životy. A to je, co udělali.

Tedros Adhamon (generální ředitel WHO): Čínu budu opakovaně chválit. Protože její činy ve skutečnosti pomohly v omezení šíření koronaviru do ostatních zemí. Závazek politického vedení, počínaje od samotného prezidenta, a řekl jsem to ve svém projevu, že úroveň jeho znalostí je úžasná. Čína dělá to, co umí nejlépe, a to pomáhá.

Vypravěčka: Další den (Tedros A.) chválil Čínu za to, že zavedla nový standard pro reakci na epidemie. CCP v únoru 2020 začala hlásit exponenciální pokles případů covidu-19. WHO ve své zprávě z únoru oslavovala Čínu za její triumf. Generální tajemník Xi Jinping osobně řídil zavedená opatření. Čínské nekompromisní a rázné použití nelékařských opatření k zamezení šíření viru covidu-19 v několika prostředích poskytuje důležité lekce pro globální reakci. WHO krátce na to měla tiskovou konferenci, během které asistent generálního ředitele Bruce Aylward, který se později odpojil z živého rozhovoru, když dostal otázku o Tchaj-wanu…


Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvobu, děkuji.


Moderátorka: Haló?

Bruce Aylward: Omlouvám se, neslyšel jsem vaši otázku.

Moderátorka: Dobře, zopakuji ji.

Bruce Aylward: To je v pořádku. Můžeme přejít k další.

Moderátorka: Zajímá mě také váš názor na Tchaj-wan.

[Bruce Aylward se odpojil z hovoru]

Bruce Aylward: Musíte udělat to, co udělala Čína. Pokud to uděláte, můžeme zachránit životy a zabránit tisíce případů toho, co je velmi obtížné onemocnění. Čína podnikla jednu z nejstarších strategií pro ovládnutí infekčního onemocnění a zavedla asi nejvíce ambiciózní a řekl bych pružné a agresivní snahy ke zvládnutí onemocnění v historii.

Přešla z tohoto univerzálního přístupu k přístupu založeném na vědě a riziku. To, co dokázali, bylo možné jen díky obřímu kolektivnímu závazku a vůli čínského lidu, od nejspodnějších komunitních vůdců, se kterými jsme se setkali a se kterými jsme mluvili, po guvernéry na vrcholu. Byl to mimořádný celovládní, celospolečenský přístup, který spousta z vás pociťuje, protože tu žijete a pracujete, ale je vzácné to vidět.

Bruce Aylward: Fenomenální kolektivní akce a spolupráce lidmi Číny v této reakci. Zajímavé je… lidé k tomu říkali: „To je ve společnosti nebo politickém systému jako je Čína snadné.” Není. Nikdy není snadné dosáhnout takové vášně, závazku, zájmu a individuálního smyslu pro povinnost, že je naší povinností pomoct zastavit tento virus.

Bruce Aylward: Tohle vše se vrací k otázce, je tohle reálné? To, co jsem vám popisoval… tato mimořádná mobilizace k zavedení zásadních principů a přístupu veřejného zdraví, v absenci vakcíny nebo léku… může tohle v přítomnosti respiračního onemocnění pomoct? Ano, může.

Vypravěčka: Doporučení WHO jsou pozoruhodné ze dvou důvodů. Zaprvé. Závěr WHO v její únorové zprávě, že tato „poněkud unikátní a nebývalá reakce v Číně zvrátila eskalující případy,” je příkladem mylné představy „post hoc, ergo propter hoc” (pozn. Logicky chybný závěr, jako kdyby z následnosti nebo korelace nutně plynula kauzalita).

Zatímco bylo možné, že zploštění křivky ve Wuchanu mohlo být přisouzeno zavedenému lockdownu, bylo alespoň stejně pravděpodobné, že Wuchan jednoduše zažil přirozený průběh tohoto „nového” patogenu. Mělo být zřejmé, že pouhé zavedení nařízení, které je v historii veřejného zdraví nebývalé, automaticky neznamenalo, že je efektivní.

Zejména vzhledem k tomu, že instrukce samotné WHO z roku 2019 pro pandemie chřipky nezahrnovaly uzavření hranic, plošné trasování kontaktů nebo izolaci i vystavených jedinců za žádných okolností. WHO kromě toho ani nezvážila ekonomické podmínky ostatních zemí, demografii, nebo ani jejich počet případů covidu-19, který na většině místech světa byl velmi malý, předtím, než se celému světu řeklo, že:

Bruce Aylward: Tohle musíte udělat.

Vypravěčka: Tento závěr nejpřednějšího světového zdravotnického orgánu byl při nejlepším trestně nedbalý. Lockdowny jsou přístup Xi Jinpinga a důležitost toho faktu je zcela zásadní. O myšlence uzavření celého státu nebo země a nuceného uzavření jejích podniků a veřejných míst se v žádné pandemické literatuře ani nezvažovala, neprojednávala a nedoporučovala, dokud nebyla zavedena generálním tajemníkem Xi v lednu 2020. Lockdowny se nikdy před rokem 2020 nezkoušely a netestovaly, ani na teoretické bázi.

Myšlenka uzavření byla přivedena do lidské historie na příkaz generálního tajemníka Xiho. Jinak by se nedostala do kolektivního lidského povědomí. Kdykoliv kdokoliv zastává lockdowny po jakoukoliv dlouhou dobu, i jen na pár minut, podporuje politiku Xi Jinpinga.

Xi Jinping: Blíží se nový rok. Nechť je naše země velkolepá, nechť naše země prosperuje a naši lidé žijí v míru. Všem vám přeji harmonický, hladký a úspěšný rok plný štěstí! Děkuji.

Vypravěčka: Zbývající část tohoto dopisu se týká toho, jak se lockdowny staly globálně hlavní pandemickou strategií.

Překlad: David Formánek

Celý dopis ZDE (pouze v angličtině)

ZDROJ

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů