Michael Tellinger – Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí

Ve zkratce...

Zvuk a frekvence. Bible. Náboženské symboly. Volná energie. Manifestace... jak to spolu vše souvisí? Poslechněte si poutavou přednášku badatele Michaela Tellingera.
Facebook
Telegram
VK

Jestli se Vám video pod tímto textem nezobrazuje, vypněte si na tuto stránku AdBlock Plus v prohlížeči – podle všeho blokuje přehrávání videí. Nebo změňte prohlížeč. Děkuji.

Přepis:

Všechno to, co nám kdy řekli, byla lež. Všechno, co se týkalo historie, vědy, technologie, zdraví, biologie, genetiky, vesmíru okolo nás, a zcela zřejmě také i náboženství a peněz. A Nikola Testa to věděl. Zapomeňte na to, co si myslíte, že je skutečné, a na to, v co věříte, že je pravda, a analyzujte vše jen z trochu jiné perspektivy. Chtěl bych vám ukázat příklad, který v zásadě dokazuje, že pokud mohli lhát o tomto, mohou lhát úplně ve všem. Pokud se jim podařilo udělat tohle, mohou udělat cokoliv.

Toto je Miceal Ledwith, byl 17 let poradcem papeže ve Vatikánu. Je to chodící encyklopedie, jeden z nejúžasnějších lidí na světě, které můžete potkat. Zjistil, že úvodní fráze v Bibli je totálně špatně. Všichni si myslíme, že když čteme úvodní slova Bible, tak že říká: Na začátku Bůh stvořil nebesa a zemi.

Původní hebrejský text byl upraven, a něco takového udělat je velmi těžké. Protože to vše je matematický vzorec, a je velmi těžké v tomto podvádět. Musíte mít správně všechna písmena napříč frázemi a křížově to musí souhlasit, takže lze rychle zjistit, jestli si někdo pohrával s těmito frázemi nebo odstavci. A i tak to změnili. Původní hebrejský text začíná písmenem B. „BA RASHEET BARA ELOHIM ETH HA SHAMEIM WA ETH HA EARIS” Začíná písmenem B. Druhým písmenem abecedy. Což není možné, protože jakýkoliv hebrejský svatý text musí vždy začínat prvním písmenem abecedy. A nebo Aleph.

Někdo to popletl. To není možné. V tuto chvíli to nedává žádný gramatický smysl, vlastně jde gramaticky nesprávnou větu, každý, kdo mluví hebrejsky, to pozná. Zde zmiňuje ELOHIM jako bohy, ale to nedává žádný smysl. Takže když tam přidá „A“ na začátek, najednou to má úplně jiný význam „ABA RASHEET BARA ELOHIM ETH HA SHAMEIM WA ETH HA EARIS“, což znamená „Otec počátku stvořil Elohim, nebesa a zemi.“ Otec počátku stvořil Elohim, nebesa a zemi.

A najednou Elohim nechápeme jako Boha, nebo v množném čísle bohy, jak se domníváme z nesprávné úvodní věty v Bibli. Zvuk a rezonance. Společné prvky stvoření a náboženství. V křesťanství je to slovo. V hinduismu je to Om. Podle Egypťanů byl vesmír „prozpíván” do stvoření, a původní obyvatelé Austrálie věřili, že svět byl stvořen třemi posvátnými písněmi. A pak máme fenomenální podobnosti mezi šesti dny stvoření v křesťanství, šesti aspekty Om a šesti aspekty vševidoucího oka Hora. Začnete vidět vazby mezi všemi těmito dávnými kulturami a příběhy o stvoření. Příběhy o stvoření jsou pak zajímavější.

Když si přečtete hinduistický příběh o stvoření, říká: „Vše bylo tak mírumilovné a klidné, že Višnu spal nerušen sny nebo pohybem. Z hloubek se začal šířit zvuk broukání. Rostl a šířil se. Zaplňoval prázdnotu. Tepal energií. Noc skončila. Višnu se probudil.” Tohle je skvělé… když začnete vidět tyto vazby. Zvuk je zdroj veškerého stvoření. Zvuk a rezonance je zodpovědná za vše. Je to dech stvořitele… hlavní rezonanční frekvence a zdrojový kód pro vše ve stvoření, včetně naší DNA. Zvuk a rezonance je zodpovědná za vše ve stvoření. Teď už byste měli vědět, že zvuk se projevuje ve fyzické formě, a tohle je nejzákladnější příklad. Tohle je nejzákladnější ukázka toho, jak zvuk a rezonance se projevují ve fyzické formě. Každá frekvence má svoji velmi specifickou formu. Základní rezonanční frekvence.

Michael Tellinger - Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Díváte se jen na dvojrozměrnou reprezentaci trojrozměrného efektu. Původní obyvatelé Austrálie mají příběh o stvoření, který říká: Čas začal, když se nadpřirozené bytosti probudily a prošly povrchem země. Takže si představte povrch země, jako něco takového, že tento kovový talíř je povrchem země, a že nadpřirozené bytosti se probudily a prošly povrchem země, a vytvořily povrch země třemi posvátnými písněmi.

Erik Larson je člověk, který vynalezl Cymascope, díky kterému můžete najednout vidět, jak lidský hlas má potenciál nekonečně vytvářet. Že s naším hlasem máme potenciál vytvořit všechno a cokoli si dovedeme představit. Že my jsme vskutku stvořitelé, a pamatujte, každá vaše myšlenka má svou frekvenci a vibraci, jako rezonance. Stejně tak jako váš hlas. A některé obrázky tohoto Cymascopu nám ukazují, že to byly právě zvuky, obrázky těchto zvuků, které inspirovaly náboženské symboly.

Michael Tellinger - Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Michael Tellinger - Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Ten překrásný kříž ve vnitřním kruhu, ve středu těchto Cymascopických fotografií, nám dávají velmi jasnou indikaci toho, že stvořitelé náboženských symbolů přesně věděli, co nám tím chtěli říct. Že zdroj stvoření je samotný zvuk. Dávné civilizace rozuměly zvukům a frekvencím, a používaly je pro všechno. Používaly je jako nástroj, a používaly je také ke kontrole a k manipulaci lidstva.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji ~

Tohle není nic nového. Dnes víme, že epifýza je docela jistě vševidoucí oko Hora, je to přijímač, je to vysílač, je to velmi silný nástroj, který bychom měli používat, ale nepoužíváme jej, protože s ním bylo manipulováno a nejspíše byl poničen.

Michael Tellinger - Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A vypadá to, že tito dávní tvorové, s hlavou ptáka, nebo okřídlení, používali tyto nástroje ve tvaru šišky a ostatní techniky, aby manipulovali s naší epifýzou, a manipulovali s naší DNA, ovládali nás. Strom života, DNA, a pravděpodobně využívali zvuk a frekvence, aby toho dosáhli.

Ale je důležité se podívat na to, že tady máme šiškovitý nástroj, šiškovitý nástroj v jeho rukách, a ty divné náramkové hodinky, které mají také těchto 12 šiškovitých tvarů směřujících do středu.

Michael Tellinger - Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A pak také toto zde, vypadá to, jako kdyby vše bylo zakódované zde, když zde malovali nebo vyryli tyto věci. To není jenom náhoda. Všechno má svůj důvod, proč to tam je. Takže si uvědomujete, proč je to tak důležité. Protože tyto náramkové hodinky s 12 šiškovitými tvary směřujícími do středu nám ukazují, že oni neovládali jen naše myšlenky a mysl zvukem, frekvencí a magnetismem v dávných dobách, ale že to děláme už celé věky, i dnes. Tady je naše vševidoucí oko Hora, tady je polovina těch hodinek s těmi šiškovitými tvary směřující do středu. Vše nás ovládá zvukem a frekvencí. To nás přivádí k používání zvuku jako nástroje v technologiích, zvuk vytváří světlo. Ankh byl používán jako uzdravující nástroj. Víme o tom z těchto obrázků.

Michael Tellinger - Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A existuje toho více, co se k tomu dá říct. Lékařský kruh je křížem v kruhu, který reprezentuje zvuk, ten prvotní zdroj zvuku, který nám ukazuje, že šamani původních obyvatel Ameriky věděli, že zvuk dokáže léčit a uzdravovat. Toto je sumerská pečeť, která reprezentuje zvuk, a odtud také pochází svastika… ve zvuku a rezonanci. Royal Raymond… muž, který zvukem a rezonancí objevil lék na všechny nemoci. Převádělo se to na elektrické impulsy. A v knihovně v Sedoně je jeho rukopis, ve kterém si můžete přečíst všechny jeho zápisky o frekvencích pro léky pro všechny nemoci. Lahkovskyho několikavlnový oscilátor, který má neuvěřitelnou historii léčení různých onemocnění, včetně rakovin.

A v poslední době, Anthony Holland, který v přednášce na TEDu v roce 2011 ukázal, jak léčí rakovinu pomocí zvukových frekvencí. Anthony Holland si bohužel myslel, že se stane slavným. Od té doby jsme od něj nic neslyšeli. Tak nějak zmizel. Tato videa jsme ukázali naším přátelům z oboru biologie. Řekli, že nic takového předtím neviděli. Zdá se, že se jedná o nový jev. Tyto organismy jsou ničeny pomocí našich elektronických signálů. Peter Davey pomocí zvuku přiváděl vodu k varu od roku 1940. Zvuk tvoří to, co je známé jako hvězda ve sklenici… magnetrony. Říká se tomu magnetron rezonanční dutiny, která se tvoří skrze rezonanci.

Zvuk… zvuková rezonance, která tvoří obrovské množství energie, která se používá v laserových paprscích, mikrovlnných troubách, apod. Zvuk se chová jako neviditelný plášť. Zvuk může udělat, aby věci zmizely. Tato 3D plastová pyramida, kterou vyrobili… když ji vystavili určitými zvukovým frekvencím, cokoliv, co vložili pod ni, zmizelo. Stalo se to neviditelné. Pak se ptáte… jestli to byla původní myšlenka pro struktury některých klášterů. Co mniši dělají v klášterech? Sedí a zpívají.

Zvuk tvoří hurikány. Dva muži si v roce 2003 nechali patentovat to, jak pomocí zvuku tvořit hurikány. Věřte tomu, nebo ne… Luc Montagnier v roce 2011 spontánně vytvořil DNA ve vodě pomocí zvukových frekvencí. Na YouTube se můžete podívat na tyto poslední dokumenty, kde tvoří virus pomocí zvukové frekvence… z Paříže do Říma tím, že pošle zvukovou frekvenci viru napříč telefonní linkou.

A virus, který on má v Paříži, dokázali znovu vytvořit v laboratoři v Římě. Tohle jsou velkolepé věci. Teď si umíte představit, jak můžeme věci manifestovat. Stáváme se stvořiteli a můžeme si pomocí zvuku cokoliv manifestovat. Proto nyní víme, že zvuk je největším zdrojem volné energie. Nikola Tesla to věděl. Věděl, že Země vydává zvuk jako zvon. Používal zvuk Země, protože Země neustále znoví… nepřestává. Použil ji jako zdroj energie k vytvoření svých zařízení volné energie. Tady si uvědomíme, že zvuk a magnetismus je neoddělitelně propojený. Zvuk tvoří magnetická pole. A pohybující se magnetická pole tvoří elektřinu. Je to v tom pořadí, v jakém podle všeho dochází ke stvoření. Nežijeme v elektromagnetickém vesmíru… žijeme v magneticko-elektrickém vesmíru.

„Chcete-li objevit tajemství vesmíru, uvažujte v termínech energie, frekvence a vibrace” – Nikola Tesla.

Přesně to, co s vámi tady sdílím. Teď když víte, jak silné jsou vaše myšlenky, jak je silné každé slovo, které píšete, každá zpráva, kterou někomu posíláte, každý váš email, jak silná je veškerá vaše komunikace a veškeré vaše myšlenky, uvědomíte si, jak rychle si můžeme společně vytvořit novou realitu. Všechny tyto věci o pozitivitě, pozitivním myšlení, pozitivním mluvení… pozitivní spolutvoření nové reality pro lidstvo, která překypuje prosperitou a hojností, je přímo tady. Tvoříme ji, jak mluvíme, a jak myslíme. Nikdo to nemůže zastavit. Je to na nás. Čím více lidí to bude říkat, myslet, mluvit, představovat si, tím rychleji to vytvoříme.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů