Velká porota: Lidový soud veřejného mínění | Skutečný příběh o COVIDu-19 (1. den)

Ve zkratce...

Německý právník Reiner Fuellmich a mezinárodní skupina právníků zahajují modelové soudní řízení, Velká porota, lidový soud veřejného mínění, k prezentaci veškerých důkazů v souhrnu ukazující na plánovanou pandemii covidu-19, kdo za ní stojí, na čem celá tato pandemie stojí, a mnohem víc. Tohle je první úvodní den, kdy v následujících dnech budou představeni experti z různých oblastí, kteří přinesou důkazy. Více ve videu.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 5. února 2022

Harmonogram Velké poroty (kdy vyjdou další videa):

 • 12. únor: Obecné historické a geopolitické pozadí toho všeho
 • 13. únor: PCR test
 • 19. únor: Injekce
 • 20. únor: Finanční destrukce
 • 26. únor: Eugenika + závěrečné argumenty a výhled

Doplňující video na úvod:

O čem je Velká porota & Kam směřuje celá covid krize? Úvodní rozhovor s Reinerem Fuellmichem

Přepis:

Viviane: Dobrý den, vítejte u prvního dne jednání velké poroty. Jsme zde v místnosti, která byla pro tento účel speciálně vybudována, abychom vyslechli svědky a odborné znalce s ohledem na to, co se stalo v souvislosti s korona krizí. A jsme spojeni s mezinárodní skupinou právníků. A abychom začali, předávám slovo advokátce Anně Garnerové ze Spojených států amerických.

Anna: Děkuji Viviane. Je mi ctí a potěšením účastnit se tohoto mezinárodního vyšetřování a ustanovení velké poroty proti některým pachatelům, kteří v celosvětové zločinecké spolupráci spáchali zločiny proti lidskosti na celé světové populaci v podobě naplánované pandemie zvané COVID-19. My, skupina mezinárodních právníků a soudce, vedeme trestní vyšetřování po vzoru řízení velké poroty ve Spojených státech. Toto vyšetřování velké poroty slouží jako vzorové právní řízení, jehož cílem je předložit porotě složené z občanů celého světa všechny dostupné důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných v rámci COVIDu-19, a to k dnešnímu dni proti vůdcům, organizátorům, podněcovatelům a spolupachatelům, kteří napomáhali, podněcovali nebo se aktivně podíleli na vypracování a realizaci společného plánu pandemie.

Zločiny, které mají být vyšetřovány, zahrnují všechny činy, které osoba vykonala nebo opominula při realizaci společného plánu a spáchala tak zločiny proti lidskosti, a všechny takové trestné činy budou odsouzené v různých společenstvích porotců po celém světě. Toto vyšetřování je z lidu, vedené lidem a pro lid a bude označováno jako lidový soud veřejného mínění. Jelikož se nám nepodařilo najít soud, který by vyslechl skutečné důkazy v rámci současných soudních systémů, podnikáme toto řízení mimo současný soudní systém, a to na základě přirozeného práva. To vychází z pevného přesvědčení, že každý člověk dokáže snadno rozlišit mezi dobrem a zlem, a mezi správným a nesprávným. Toto řízení může být jednou z nejdůležitějších akcí vedenou mimo soudní systém, která se v tomto roce uskuteční.

My jako skupina mezinárodních právníků předložíme skutečné důkazy od skutečných odborníků, jako jsou vědci, historici, lékaři, ale i oběti. V této prezentaci nevystupují žádní herci, pouze skuteční lidé, kteří touží po nastolení spravedlnosti, a my potřebujeme vaši pomoc. Důvodem pro ustanovení procesu velké poroty je skutečnost, že náš svět se nachází v kritické fázi lidstva, která závisí na probuzení všech lidí, abychom zvrátili směr, který by mohl navždy změnit způsob našeho života jako svobodných lidí.

Trajektorii tohoto směru musíme zvrátit již nyní a vyšetřování před velkou porotou je nejrychlejším způsobem, který známe, jak předložit důkazy veřejnému světovému soudu, vám, lidem. V USA mohou taková trestní řízení zahájit pouze okresní prokurátoři nebo generální prokurátoři jednotlivých států. Protože to však v USA nikdo neudělal, přicházíme, abychom vám důkazy předložili formou tohoto typu soudního řízení, které je ve Spojených státech běžné. Tento model vychází z americké velké trestní poroty. Velká porota obvykle rozhoduje o tom, zda jsou důkazy dostatečné k podání obžaloby proti jednomu nebo více obviněným. Probíhá za zavřenými dveřmi a obviněný ani jeho obhájce nejsou tomuto typu řízení přítomni. My však tento proces provádíme zcela otevřeně před zraky vás lidí, před lidovým soudem veřejného mínění.

Účelem tohoto vyšetřování je odhalit důkazy, které by mohly být použity v tomto typu řízení právě ve vaší jurisdikci. Vyzýváme vás, abyste se k nám připojili v rámci otevřené transparentnosti s využitím skutečných důkazů, skutečných advokátů, skutečného soudce a skutečných svědků-odborníků, které by mohly být předloženy v rámci skutečného řízení před velkou porotou u soudů Spojených států. Úspěšný příběh této země napsali lidé, kteří věřili v ústavní zřízení budované ve prospěch lidí. Naši předci historicky čelili epickým výzvám při budování základů naší Ústavy. Byla to právě tato Ústava a její uznání přirozených práv a svobod, které osvobodily svobodomyslné lidské bytosti od nadvlády britské koruny. Proto, s vědomím naléhavosti, budeme vás, lidový soud veřejného mínění, žádat o přezkoumání předložených důkazů, abychom na konci tohoto řízení získali zpět naše práva a svobody udělené každému člověku v této zemi i na světě.

Viviane: Děkuji vám, paní Garnerová. Ráda bych se obrátila na soudce Rui Fonseca E Castra (Portugalsko), který právě celé toto řízení vede, pane Fonseco.

Rui: Dobré odpoledne. Legitimita lidového soudu veřejného mínění probíhá na základě přirozeného práva. Během posledních dvou let jsme byli svědky kolapsu demokratického právního státu, jménem myšlenky ve společné dobro, která nikdy nebyla podporována, a byly nám odebrány ty nejzákladnější práva a svobody. A my již cítíme, že se blíží gigantická vlna obětí. Justice a její systémy, kdysi ochránci základních práv a svobod, již neplní své povinnosti. To znamená, že již neexistuje důvěra v soudce. Máme čekat jakoby nic, dokud nebudeme zcela vyhlazeni, nebo raději převezmeme své povinnosti jako členové našich společenství?

Je to naše právo, a především povinnost vůči lidem a naší budoucnosti, abychom se bránili proti útlaku a tyranii. Přirozené právo patří neoddělitelně k člověku, a bez ohledu na jeho pozitivní verzi, nám dává svatá práva na odpor proti útlaku. Jsou-li ústavy zdrojem pozitivních vitálních hodnot, svobody, základních práv a svobod, přirozené právo je jejich původním zdrojem. Přirozené právo dává lidem legitimitu k obraně základních práv a svobod vůči státu, který se stal tyranským. Nyní je zcela jasné, jak národní a mezinárodní justiční systémy selhaly v ochraně lidí před tyranií. Tudíž, je dané přirozeným právem a nepsaným právem vlastním lidskému stavu, že tento lidový soud veřejného mínění nachází svou legitimitu k zahájení soudního řízení, které dnes začíná. Za mě je to vše, děkuji.

Viviane: Děkuji vám za tento úvod. To byl soudce Rui Fonseco E Castro (Portugalsko). Nyní bych ráda předala slovo Deanně Pollard Sacksové ze Spojených států amerických.

Deana: Dobrý den. Jmenuji se Deana Pollard Sacksová a posledních 22 let jsem byla profesorkou práva, expertem na ústavu, aktivistkou občanských práv a právní poradkyně. Dnes jsem tu, abych s vámi diskutovala o odvození klauzule naší svobody, která se vrací zpět k přirozenému právu, a abych vám vysvětlila, proč vakcíny proti COVIDu-19 jsou všechny protiústavní, a to na základě naší historické judikatury. Čtvrtého července roku 1776 podepsali naši otcové zakladatelé Deklaraci nezávislosti.

A zde je, co řekli: „Považujeme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, a že mezi ně patří život, svoboda a hledání štěstí.“ V roce 1891 náš Nejvyšší soud v případu nazvaném Botsford vysvětlil, že lékařská svoboda je nezcizitelná a je jedním z nejcennějších práv, které vůbec můžeme mít. Řekli, že žádné právo není považováno za posvátnější, nebo není zvykovým právem pečlivěji střeženo než právo každého jednotlivce na vlastnictví a kontrolu vlastní osoby, bez jakéhokoli omezování nebo zasahování jiných osob, ledaže by na základě jasné a nezpochybnitelné autority zákona bylo možné říci, že právo na vlastní osobu je právem na úplnou imunitu, která má být ponechána „na pokoji“.

V roce 1914 to soudce Cardozo, který se později stal soudcem Nejvyššího soudu Spojených států, vyjádřil takto. „Každý člověk, který má dospělý věk a zdravý rozum, má právo rozhodovat o tom, co má být učiněno s jeho vlastním tělem. A chirurg, který provede operaci bez souhlasu svého pacienta, se dopouští útoku, při kterém je odpovědný za škodu.“ Přesně tyto pojmy a doslovné výroky našeho soudu byly opakovány v průběhu desetiletí. Například v roce 1990 v případu nazvaném Cruzan vs. Ředitel, Ministerstvo zdravotnictví v Missouri, kdy Nejvyšší soud v podstatě rozhodl, že každý jednotlivec má právo odmítnout lékařskou péči.

To sahá až k anglickému zvykovému právu. A zde je to, co řekl soudce Brennan v případu Cruzan. Angloamerické právo vychází z předpokladu důsledného sebeurčení. Z něj vyplývá, že každý člověk je považován za pána svého vlastního těla. A může, pokud je při smyslech, výslovně zakázat provedení život zachraňující operace nebo jiného lékařského zákroku. Jak je tedy možné, že nám naše vlády vnucují lékařskou léčbu bez souhlasu, nikoliv se skutečným informovaným souhlasem. Nutí naše lidi, aby si vzali vakcínu, která má experimentální charakter, pod pohrůžkou ztráty živobytí, domova a vzdělání. Naše vláda se opírá o případ nazvaný Jacobson versus Massachusetts. Vysvětlím tento případ a vysvětlím vám, proč vlastně podporuje naši stranu, že si můžeme vybrat jak léky, tak i lékařské postupy pro naše těla. Případ nepodporuje výrobce vakcín a nepodporuje povinné očkování. V roce 1902, během pandemie neštovic, která zabila stovky milionů lidí na celém světě, přijal stát Massachusetts zákon a ten říkal, že každý člověk musí být očkován proti neštovicím, nebo zaplatí pokutu 5 dolarů.

Přesně to zákon říkal, byl to zákon typu buď, anebo, který dával lidem možnost zaplatit pokutu 5 dolarů, pokud se nechtějí nechat očkovat. Pan Jacobson se domníval, že ho jeho zájem na svobodné rozhodnutí chrání jak před očkováním, tak před zaplacením pokuty ve výši 5 dolarů. A tak se po zaplacení pokuty ve výši 5 dolarů dostal až k Nejvyššímu soudu USA, a chtěl své peníze zpět, a Nejvyšší soud se podíval na lékařské důkazy. Vakcína proti neštovicím se používala 100 let, používala se po celém světě s velkou účinností a potlačovala jednu z nejhorších pandemií v historii světa. Po pečlivém přezkoumání lékařských důkazů, po učinění závěrů týkajících se účinnosti a bezpečnosti vakcíny a potřeby vakcíny proti neštovicím, soud rozhodl, že pan Jacobson nedostane zpět svých 5 dolarů.

Také mějte na mysli, že pan Jacobson věřil, že má svobodné právo běhat po městě a být viděn po celém městě, aniž by byl očkován. Trochu se oháněl tím, že není očkován, protože věřil, že má právo být venku bez lékařského ošetření, o které nestojí. A tak se názor soudu opíral o všechny tyto skutečnosti. A tyto skutečnosti dnes nepodporují mimořádná opatření proti covidu. Jedna z posledních věcí, kterou soud řekl v případu Jacobson versus Massachusetts, cituji: „Nyní rozhodujeme pouze o tom, že se zákon vztahuje na tento případ, a že se zjevně neobjevuje nic, co by tento soud ospravedlňovalo, aby jej považoval za protiústavní a neúčinný v jeho žádosti vůči žalobci, panu Jacobsonovi.“ Je několik důvodů, proč případ Jacobsona nepodporuje dnešní nařízené očkování proti covidu.

Zaprvé je tu obrovský rozdíl, pokud jde o rizika pro veřejnost. Pandemie neštovic zabíjela až 60 % lidí na vesnicích. Když neštovice prošly, umíralo 20 až 60 % lidí s celkovou úmrtností kolem 30 %. V některých obdobích umíralo více než 90 % dětí, které byly neštovicím vystaveny. A teď to porovnejte s covidem-19, který zabíjí jen nepatrný zlomek 1 % lidí, riziko pro veřejnost není ani zdaleka takové. Druhou věcí je, že covid vakcíny ve skutečnosti vůbec nejsou vakcíny. Na rozdíl od dřívějších vakcín, které zastavily infekci a zastavily přenos, tyto vakcíny nedělají ani jedno. Jsou to experimentální vakcíny, nejsou tu 100 let, nejsou vyzkoušené a otestované.

A naši lidé jsou vystaveni experimentálním vakcínám, když nikdo z nás neví, jaké budou její dlouhodobé účinky. A právo v případě Jacobson versus Massachusetts poskytovalo lidem možnost zaplatit pokutu 5 dolarů. Dnes by to znamenalo necelých 150 dolarů. Srovnejte to s tím, že lidé přicházejí o své živobytí, o všechno, na co si šetřili, své domovy a vysokoškolské vzdělání, protože se nepodrobí experimentální vakcíně. To se prostě nedá srovnat. Případ Jacobson versus Massachusetts nepodporuje výrobce vakcín ani povinné očkování. Někteří se mohou ptát, proč tedy nebylo povinné očkování proti covidu prohlášeno za protiústavní v plném rozsahu?

Dobře, některé z nich byly, ale existuje jeden, který obstál před Nejvyšším soudem dne 13. ledna 2022. Chtěla bych to vysvětlit. Za prvé, požadavek na povinné očkování zdravotníků vznikl na základě klauzule o zdanění a výdajích, dle Ústavy USA, článku jedna, oddílu osm. Kongresu byl historicky dán velký prostor k tomu, aby k federálním penězům připojil háčky. Takže si musíte vzít to kyselé společně s tím sladkým, a pokud chcete federální peníze, musíte dodržet podmínky Kongresu. V průběhu historie bylo Kongresu dovoleno klást podmínky pro získání finančních prostředků na zdravotní péči, a konkrétněodsouhlasil podmínky pro omezení přenosu infekčních onemocnění. Přesto, jejich rozhodnutí bylo pět ku čtyřem. Bylo pouze pět soudců, kteří souhlasili s tím, že požadavek na povinné očkování zdravotníků prošel původním testem, aby se zjistilo, zda soud zastaví prosazování požadavku na povinné očkování. Ale skutečnou otázkou zde je, jak soudce Thomas naznačil, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny? Nebylo k tomu přihlédnuto a soudce Thomas to dal jasně najevo, a další tři soudci se připojili. Důvod, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny, je to, že tato otázka nebyla předmětem projednání soudu.

Ze všech 22 států, které napadly požadavky na povinné očkování ve zdravotnictví, žádný stát nenapadl to, že požadavek na povinné očkování porušuje doložku o Svobodě. V doložce o Svobodě se nacházejí naše zdravotní svobody. V průběhu historie doložka o Svobodě je doložkou, která nás chrání před nechtěnými lékařskými postupy, a dokonce nám umožňuje požadovat lékařské postupy, které chceme. Takže za mnou vidíte obrázek budovy Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Věřím, že až budou našim soudcům předložena lékařská fakta týkající se účinnosti vakcíny, potřeby vakcíny a způsobu, jakým naše vlády šikanují a nutí lidi, aby se nechali očkovat proti své vůli, soud podpoří naše práva na svobodu a prohlásí všechny požadavky na očkování za protiústavní. Ještě dnes a v následujících dnech se dozvíte informace od řady lékařů, kteří popíší, proč se tato vakcína nepodobá vakcínám, které známe z minulosti. Doporučuji vám tedy, abyste zůstali s námi, a děkuji vám, že nás sledujete.

Viviane: Děkuji vám, paní Pollard Sacksová za toto vaše úvodní prohlášení. Nyní bych ráda předala slovo doktoru Reinerovi Fuellmichovi, advokátovi v Německu, aby nám poskytl své vyjádření.

Reiner: Děkuji. Dobré odpoledne. Jmenuji se Reiner Fuellmich a je mi potěšením být jedním ze členů skupiny významných mezinárodních právníků a advokátů, kteří již mnoho měsíců spolupracují na tomto velmi důležitém případu. Tento případ, zahrnující nejodpornější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou pandemie koronaviru v celosvětovém měřítku, vypadá složitě, ale jen na první pohled. Ale když si poskládáte všechny ty kousky, všechny ty malé dílky skládačky, jak to pro vás uděláme s pomocí mnoha renomovaných odborníků a dalších svědků během tohoto řízení, uvidíte čtyři skupiny faktů. Zaprvé, neexistuje žádná pandemie koronaviru, ale pouze plandemie PCR testů poháněná promyšlenou psychologickou operací, jejímž cílem je vyvolat mezi celosvětovou populací neustálý stav paniky. Tento plán byl dlouho plánován, jejím nakonec neúspěšným předchůdcem byla prasečí chřipka před zhruba 12 lety, a byl připraven skupinou super-bohatých psychopatických a sociopatických lidí, kteří nenávidí lidi a zároveň se jich bojí, nemají žádnou empatii a jsou vedeni touhou získat plnou kontrolu nad námi všemi, lidmi na světě.

Využívají k tomu naše vlády a mainstreamová média, která doslova vlastní, aby nepřetržitě šířili svou propagandu strachu. Zadruhé, samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem atd. a také použitím léků jako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atd. Ale všechny tyto nikoli alternativní metody léčby, ale skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby prosadili svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce. Zatřetí, ti samí lidé, kteří před 12 lety udělali pandemii z prasečí chřipky, která se nakonec ukázala jako mírná chřipka, tím, že nejprve změnili definici toho, co je pandemie, a pak vyvolali paniku, vytvořili tuto pandemii koronaviru.

Prasečí chřipka byla jejich prvním skutečným pokusem o vytvoření pandemie. A stejně tak jedním z jejích účelů tehdy bylo odvést naši pozornost od zjevně podvodných aktivit jejich finančního průmyslu, které by se spíše hodilo nazvat finanční mafií, jež se zviditelnila díky Lehmanově krizi. To je také jeden z jejich hlavních účelů této koronavirové plandemie nyní. Kdybychom se tehdy blíže podívali, během Lehmanovy krize, namísto toho, abychom slepě věřili slibům naší vlády, že pachatelé těchto finančních zločinů budou hnáni k odpovědnosti, viděli bychom tehdy, že po celá desetiletí drancovali a plundrovali naši státní pokladnu. A viděli bychom, že naše vlády už nejsou našimi vládami. Spíše se jich zmocnila druhá strana prostřednictvím své hlavní platformy, Světového ekonomického fóra, které začalo vytvářet své vlastní globální lídry prostřednictvím svého programu mladí globální lídři již v roce 1992. První dva absolventi byli Angela Merkelová a Bill Gates.

A už tehdy bychom pochopili, co vám nyní ukážeme prostřednictvím tohoto řízení, že tyto finanční zločiny zůstaly našimi politiky nepotrestány, protože napomáhají těm, kteří je páchají, a profitují z těchto zločinů. Začtvrté, koneckonců vám, porotě, ukážeme, že hlavním cílem druhé strany je získat plnou a úplnou kontrolu nad námi všemi. To zahrnuje dokončení jejich drancování a rabování tím, že záměrně zničí naše malé a střední podniky, maloobchodní podniky, hotely a restaurace, aby je mohly ovládnout platformy, jako je Amazon. A to zahrnuje kontrolu populace, která podle nich vyžaduje jak masivní redukci populace, tak manipulaci DNA zbývající populace například pomocí experimentálních injekcí mRNA. Vyžaduje to však podle nich také záměrné zničení demokracie, právního státu a našich ústav prostřednictvím chaosu, tak abychom nakonec souhlasili se ztrátou naší národní a kulturní identity. A abychom namísto toho přijali jednu světovou vládu pod OSN, která je nyní plně pod jejich kontrolou, a kontrolou jejich Světového ekonomického fóra. Digitální pas, jehož prostřednictvím je monitorován a kontrolován každý náš krok, a jednu digitální měnu, kterou budeme moci přijímat pouze od jedné Světové banky, samozřejmě jejich.

Na závěr případu a poté, co si vyslechnete všechny důkazy, jsme přesvědčeni, že doporučíte obžalobu proti všem šesti domnělým jmenovaným obviněným, Christianu Drostenovi z Německa, Anthonymu Faucimu z USA, Tedrosovi ze Světové zdravotnické organizace, Billu Gatesovi, BlackRocku a Pfizeru. Dámy a pánové, tento případ se týká dlouhodobě připravovaného plánu skupiny ultra-bohatých lidí a jejich finanční mafie se sídlem v Londýně a na Wall Street, aby využili pseudo-pandemii jako zástěrku, zatímco naše pozornost je upřena na pandemii, chtějí dokončit své desetiletí trvající úsilí o získání úplné kontroly nad námi všemi. Existuje řada platforem, na nichž se tato skupina schází a diskutuje o této agendě. Tou nejdůležitější je však Světové ekonomické fórum, které bylo založeno v roce 1971, tehdy ještě 33letým Klausem Schwabem. Jejich členy je na 1000 světových korporací s ročním obratem nejméně 5 miliard amerických dolarů, politici, zástupci médií, vědci a další tzv. vysoce postavené osobnosti.

Scházejí se jednou ročně v Davosu, ale existují i další podobná setkání, například v Číně, a od roku 1992 vytvořili a představili nám vlastní skupinu politických lídrů pro svět. Mezi prvními absolventy, jak jsem již zmínil, byla Angela Merkelová a Bill Gates v roce 1992. Dalšími jsou Sebastian Kurz, donedávna rakouský kancléř, Justin Trudeau, kanadský premiér, Jacinda Ardernová, premiérka Nového Zélandu, Emmanuel Macron, prezident Francie a mnoho, mnoho dalších. Tato skupina, které se dnes říká Davoská klika, otevřeně, kdy jejich publikace Velký reset od Klause Schwaba je jedním z nejdůležitějších zdrojů těchto informací, propagují přesun světového majetku této skupině super-bohatých lidí, takže pak v roce 2030 nebudou „obyčejní lidé“ vlastnit nic a budou šťastní, což se v ní výslovně uvádí, že budeme pod jejich jednou světovou vládou s digitální měnou, kterou nám dá jejich jedna Světová banka. A také otevřeně propagují, s úzkou spoluprací s lidmi, jako je domnělý obžalovaný Bill Gates, Rockefellerové a další, drastické snižování světové populace a manipulaci DNA zbývající populace, a to až směrem k transhumanismu.

Jejich nejdůležitějším cílem je však řízená, samozřejmě jimi, imploze zcela vyrabovaného finančního systému a současné zavedení digitální měny vydávané jednou jimi řízenou Světovou bankou a stejně důležité zavedení světové vlády pod OSN, která se v roce 2019 dostala pod jejich plnou kontrolu. Za tímto účelem připravovali konkrétní plány ohledně této koronavirové pandemie přinejmenším od jara roku 2001. Operace Temná zima. Po níž následoval další takový nácvik, cvičení Lockstep dle plánu Rockefellerovy nadace z roku 2010. A konečně událost 201, z října roku 2019 v New Yorku, kterou sponzorovalo Centrum zdravotní bezpečnosti Johna Hopkinse, Rockefellerova nadace, Světové ekonomické fórum a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Členové poroty, budou předvoláni různí vysoce uznávaní odborníci ze všech oblastí vědy, ale také svědci, kteří budou v tomto procesu vypovídat o poškozeních, které utrpěli v důsledku podání experimentálního očkování.

~ Jestli se Vám překlady líbí, zvažte jejich podporu zasláním příspěvku ZDE, nebo přes formulář níže, děkuji ~

Po úvodních prohlášeních začneme za týden předvoláním bývalého příslušníka americké armády Jamese Bushe, který se v roce 2001 účastnil operace Temná zima, bývalých členů britských zpravodajských služeb Briana Gerrishe a Alexe Thomsona a investigativních novinářů Whitney Webb a Matthew Ehret, bývalé pracovnice a poradkyně WHO Dr. Silvia Behrendt a Dr. Astrid Stuckelberger. Vysvětlí nám historické a geopolitické pozadí toho, s čím jsme konfrontováni, a ukáží nám, jak byla tato agenda plánována nejméně 20 let počínaje operací Temná zima v roce 2001. A o nějakých 10 let později scénář Lockstep od Rockefellerovy nadace končící generální zkouškou Události 201 v říjnu 2019.

A vysvětlí, jak v době, kdy neexistovaly žádné případy, které potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, je vytvořili tím, že nechali obžalovaného Drostena vymyslet příběh o bezpříznakových infekcích, které neexistují, a o tom, jak tento PCR test dokáže odhalit nákazu prostřednictvím hromadného testování zcela zdravých lidí ty, kteří jsou infikováni. Je to lež, jak vám ukážeme. Budeme pokračovat další skupinou svědků, Dr. Wolfgangem Wodargem, zkušeným plicním specialistou a bývalým poslancem německého Bundestagu a Rady Evropy, kterému se podařilo odhalit první pokus druhé strany o pandemii, prasečí chřipky před 12 lety, jako mírné chřipkové onemocnění. Prof. Ulrike Kämmerer, bioložky z Wurzburgské univerzity, Dr. Mikem Yeadonem, bývalým viceprezidentem Pfizeru, Dr. Silvia Behrendt, Dr. Astrid Stuckelberger, prof. Dolores Cahillová, prof. Antonietta Gattiová z Itálie, prof. Dr. Arne Burkhardt z Německa.

Tito odborníci nám vysvětlí, co se skrývá za legendou o začátku epidemie pocházející z trhu se zvířaty ve Wuhanu. Ukáží, že virus není o nic nebezpečnější než běžná chřipka. Že PCR test nám nemůže říct nic o infekci, ale je jediným základem pro všechna koronavirová opatření, včetně konečného opatření, tzv. „vakcín“. A že tzv. „vakcíny“ jsou nejen neúčinné, ale i mimořádně nebezpečné. Bez ohledu na to, zda je virus přírodního či umělého původu, náš imunitní systém si s virem dokáže dokonale poradit, o čemž svědčí úmrtnost na infekci mezi 0,14-0,15 % nebo i méně procent. Dokud se nezačaly aplikovat experimentální injekce, nikde nebyla zaznamenána nadměrná úmrtnost. Na začátku roku 2020 dokonce nebyly žádné případy. Případy však potřebovali k tomu, aby mohli vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví, protože to byl jediný základ, na jehož základě by bylo možné, podle jejich vlastních vymyšlených pravidel, které odsouhlasily všechny vlády členských států Světové zdravotnické organizace, použít neotestované nové léky – experimentální injekce na lidech.

Po prvním neúspěšném pokusu o vyhlášení tohoto stavu ohrožení veřejného zdraví, protože nebyly žádné případy, zkusili znovu, koncem ledna 2020, poté, co vytvořili případy, s pomocí onoho dnes již nechvalně proslulého Drostenova PCR testu a o dva týdny později vyhlásili tento stav ohrožení veřejného zdraví. Od těchto odborníků se dozvíme, že tyto případy byly téměř všechny falešně pozitivní výsledky testu, nic jiného. Dalšími skupinami odborníků jsou Dr. Thomas Binder ze Švýcarska, Dr. Bryan Ardys z Texasu, Dr. Shankara Chetty z Jižní Afriky a Dr. Wolfgang Wodarg z Německa a John O’Looney, ředitel pohřební služby z Anglie. Tito odborníci nám řeknou, jak jsme od samého počátku byli svědky záměrného, zcela nesmyslného zákazu normálních, účinných a bezpečných metod léčby respiračních onemocnění a místo toho nařizování léčby, kterou je nyní třeba považovat za závažné lékařské pochybení. Intubace, Remdesivir, Midazolam – John O’Looney nám vysvětlí, jak nejprve věřil tvrzení druhé strany o pandemii, dokonce pomáhal BBC v prosazování jejich propagandy strachu, dokud si neuvědomil, jak jsou pod záminkou pandemie lidé záměrně zabíjeni.

Poté předvoláme další skupinu odborníků, mezi nimiž jsou prof. Alexandra Henrion-Caudez Francie, Dr. Mike Yeadon, prof. Sucharit Bhakdi z Německa, prof. Dr. Luc Montagnier z Francie, Dr. Vanessa Schmidt-Krüger z Německa Dr. Robert Malone, vynálezce techniky mRNA vakcíny z USA a prof. Dr. Arne Burkhardt, patolog z Německa. Ukáží nám, že zatímco virus nezpůsobil žádnou nadměrnou úmrtnost, má míru přežití 99,97 %. Očkování nyní zabíjí lidi a od září způsobuje nadměrnou úmrtnost až 40 % v důsledku otravy spike proteinem a likvidací našeho imunitního systému. Dr. Mike Yeadon nám poví, jak skupina vědců dokonce našla konkrétní důkazy o tom, že výrobci vakcín experimentují se smrtelnými dávkami, aby zjistili, jak lze smrtící vedlejší účinky zmanipulovat tak, aby obyvatelstvo hned nepochopilo, co se děje.

Další skupina odborníků nám vysvětlí, jak k tomu mohlo dojít. Tuto skupinu tvoří prof. Mattias Desmet z Belgie, Dr. Ariane Bilheran z Francie, Dr. Meredith Millerová z USA, prof. Harald Walach z Německa a Stefan Kohn, pracovník německého ministerstva vnitra. Tito odborníci nás provedou tím, jak nás druhá strana po zavedení stavu ohrožení veřejného zdraví, v rychlém sledu seznámila s lockdowny, nesmyslnými a nebezpečnými požadavky na nošení respirátorů a velmi škodlivým, jak fyzicky tak psychologicky, omezováním sociálního kontaktu, až dospěla ke svému konečnému cíli, neúčinným a nebezpečným, dokonce smrtícím injekcím. A podrobně nám vysvětlí, jak byl náš souhlas s tím vším umožněn, díky gigantické psychologické operaci, jejíž panické poselství jsme neustále dostávali prostřednictvím mainstreamových médií a našich politiků, obojí vlastněných neúprosnou propagandou druhé strany. Další skupinu odborníků tvoří Leslie Manookian, bývalá investiční bankéřka z USA, Naomi Wolfová, novinářka a spisovatelka z USA, Ernst Wolff, německý ekonom, prof. Christian Kreiß, německý ekonom, prof. Dr. Holger Rekow, Ph.D., německý ekonom a Dr. Markus Krall, německý ekonom.

V této části řízení nám tito odborníci velmi podrobně vysvětlí, jak probíhá záměrná destrukce našich ekonomik a jak druhá strana pracuje na řízeném krachu finančního systému, aby jednak vyvázla ze zločinů, které již spáchala za posledních desetiletí drancování a rabování našich veřejných pokladen, až nezbude nic, a jednak aby zavedla jednu světovou banku a digitální měnu plus digitální pas. Finální skupinu odborníků tvoří Matthew Ehret, investigativní novinář z Kanady, Vera Sharav, přeživší holocaustu, Ilana Rachel Daniel z Izraele, Rabín Dovid Smith z New Jersey, Patrick Wood, expert na technokracii z USA, Avital Livny z Izraele. V této závěrečné části vyšetřování nám tito odborníci řeknou, jak důležitá část agendy druhé strany souvisí s kontrolou populace, respektive s eugenikou. Po druhé světové válce měla eugenika špatné jméno. Julian Huxley, který založil soubor UNESCO, řekl: Ale on a velmi početná skupina lidí, kteří myšlenku eugeniky podporovali, budou moci ve svých snahách v tomto směru brzy pokračovat, otevřeně vysvětlil. Paralely mezi tím, co se dělo tehdy před 80 lety, a tím, co se děje nyní, nelze přehlížet. Vera Sharav nám to připomene. Poté, co si vyslechnete všechny důkazy, nepochybujeme, že doporučíte obžalovat všechny naše domnělé obžalované ze zločinů proti lidskosti. Děkuji vám.

Viviane: Děkuji vám za tento přehled a také za to, že jste nám nastínil odborníky, sestavu odborníků, které uslyšíme. Nyní bych se ráda obrátila zpět na advokátku Annu Garnerovou ze Spojených států amerických, aby nám poskytla další informace o PCR testech.

Anna: Abychom pochopili, jak rozsáhlé bylo plánování této zločinné spolupráce v celosvětovém měřítku, musíme začít u základů pandemie. Byla to velká lež. Byla to lež, když vlády celého světa téměř unisono vyhlásily globální pandemii. Slovo, které bylo stejně jako mnoho dalších zapojených do tohoto oficiálního narativu změněno tak, aby splňovalo cíle této agendy. Konkrétně bych chtěla mluvit o velké lži, která byla založena na PCR testu – testování. Nešlo o pandemii, ale o „PŘÍPAD-DEMII“. Informace, které nám poskytly CDC a FDA o testu PCR, jsou prokazatelně nepravdivé. A budeme mít důkazy, které to prokazují. Tato metoda ve skutečnosti vůbec není testem, není diagnostickým testem, ale genetickou výrobní technologií, která hledá specifické úseky kódu a při každém cyklu je zdvojnásobuje.

Její vynálezce Kary Mullis, který za vynalezený postup získal Nobelovu cenu, prohlásil, že nikdy nešlo o platný diagnostický nástroj. A všichni, kdo jej používají, vědí, že nedokáže odhalit aktivní infekci. Prof. Drosten, jeden z obviněných, to věděl. Věděl, že test je nesmyslný, a že test je falešný. Přesto byl tento test použit k vyvolání celosvětové paniky a poslušnosti. CDC dokonce přiznalo, že jejich vlastní nedávno stažený test byl založen na vymyšlených vzorcích. Poté WHO doporučilo hrubě nadměrné prahové hodnoty cyklu, což je počet zvětšení, které malé množství genetického materiálu podstupovalo, aby se zjistilo, zda je v něm něco přítomno. To je daleko za průmyslovými standardy a činí jakýkoli test nesmyslným s falešně pozitivními výsledky v míře blížící se 100 %. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že míra falešně pozitivních výsledků tohoto testu PCR se ve skutečnosti blíží 97 %. To znamená, že 3 % populace s pozitivním testem může být něčím nemocná, ale my nevíme, čím.

Protože to test neurčuje. Tento test byl celosvětově zneužit k podvodnému zdůvodnění existence pandemie. A k určení falešně nadsazených počtů případů nakažení i úmrtí. Jasnými a přesvědčivými důkazy prokážeme, že se obžalovaní podíleli na této globální lži a nazvali široce geograficky rozptýlenou nemoc s mírou přežití odpovídající sezónní chřipky pandemií, která by umožnila falešné globální vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví. A to z této mimořádné situace, která probíhá již téměř dva roky, vlády nařídily drakonická omezení a oddělení a izolaci zranitelných, jako jsou starší lidé a děti. Stejně tak, jako zavedly povinná očkování po celém světě. Víme, že dalším krokem budou očkovací pasy, které naši planetu ještě více uzavřou, a také karanténní tábory všude na světě. Naše důvěra byla zrazena korupcí v systému.

A my vám poskytneme ověřitelné soubory faktů o tom, že jsme byli všichni těžce oklamáni a uvěřili velké lži. A konečným cílem, jak svými slovy řekl jeden z obviněných Bill Gates, je očkovat každého muže, ženu a dítě na planetě experimentálními injekcemi měnící geny. Tyto PCR testy byly použity k tomu, aby se zvýšil počet případů a úmrtí. Podívejme se na definici případu. Historicky byl případem někdo, kdo byl nemocný, nikoli pouze pozitivní test při absenci jakýchkoli příznaků. Díky celosvětovému testování zdravých lidí se počet případů hrubě nafoukl. A to nám neustále vysílají před zraky pomocí médií, cedulemi na silnicích v USA a možná i v jiných zemích, a bylo to využito k vyvolání paniky a dodržování předpisů po celém světě. Významné nevýhody jsou důvodem, proč by se PCR testování mělo provádět pouze u příznakových pacientů, a proč by měl být pozitivní test zvažován jako pouze jedním z faktorů jakékoli diagnózy. Nelze nikoho diagnostikovat při absenci klinických příznaků a při absenci lékařského vyšetření. Takže tu máme testování zdravých lidí ve velkém množství, které předvídatelně vede k falešně nadsazeným číslům a panice. CDC a FDA si tento potenciál uvědomily, stejně jako pachatelé těchto zločinů, které budeme prezentovat.

Důkazy ukáží, že Drosten, který tvrdí, že vynalezl test na COVID-19, si byl vědom jeho omezení a jeho falešnosti. Test nebyl specifický pro žádný virus ani bakterii. Proto nedokáže ani určit, co příznaky může způsobovat. K čemu je test dobrý, je vyvolávání celosvětové paniky. I úmrtí, další falešně nadsazovaná čísla, je třeba vyšetřit ve světle těchto falešných PCR testů. Úmrtí s pozitivním PCR testem se považuje za úmrtí na COVID. Ať už jste byli hospitalizováni kvůli autonehodě, infarktu, nebo dokonce porodu dítěte. Pokud byl váš test pozitivní a poté jste zemřeli do přibližně 28 dnů od provedení testu, bylo vaše úmrtí připsáno onemocnění COVID-19. Dokonce i naše CDC později v průběhu pandemie přiznalo, že 95 % úmrtí připisovaných COVIDu bylo z jiných příčin. Bylo to založeno na falešném testu. Výrobci to všechno věděli, stejně jako citovaný vynálezce covid testu – Drosten. Nyní zde máme část poplašné zprávy, která způsobila diskriminaci lidí, kteří se rozhodli nenechat se očkovat nebo testovat.

To je podle jakýchkoli humánních měřítek morálně zavrženíhodné. V důsledku těchto falešných testů máme obrovské katastrofální škody, které byly způsobeny obyvatelstvu celého světa. Existují vědci a lékaři, kteří dosvědčí obrovské katastrofické škody, které byly tímto způsobeny. Právní důkazy o úmyslu a vědomostech jsou v různých dokumentech FDA a souvisejících materiálech. Ale jsou navrženy tak, aby zamlžily a zmátly i právníky, kteří tyto dokumenty čtou a pročítají. Jak vidíte, pilíře oficiálního a mediálního covid narativu, které jsou jedno a totéž, padají v přítomnosti důkazů jako domino. Existují nezvratné důkazy o podvodu a mnohostranném zneužití v celém režimu COVID.

Máte-li odvahu a duševní poctivost je prostudovat a spravedlivě zvážit, udělejte to prosím. Pro někoho to může být šokující, pro jiné neuvěřitelné. Ale ujišťuji vás, že tyto důkazy jsou skutečné a znepokojivé. Jedním z vedlejších produktů je, že systém musí předstírat, že jedinou odpovědí na tyto nadsazené počty případů a úmrtí jsou vakcíny. A udělali to proto, aby je dostali do režimu schváleného nouzového použití a do rozpisů očkování dětí. A to je to, co bude následovat. Děkuji vám za pozornost.

Viviane: Děkuji vám, paní Garnerová, za tato další slova. Nyní bych se ráda obrátila na Dipali Ojha z Indie. Slyšíte nás?

Dipali: Ano. Moc vám děkuji. Dobré odpoledne všem. Jsem advokátka Dipali Ojha z Indie. Je pro mě velkou ctí přednést své úvodní prohlášení před velkou porotou lidového soudu veřejného mínění. Děkuji soudci Rui Fonseco E Castro a mým ctěným kolegům za jejich promyšlené a zasvěcené prezentace. V březnu roku 2020 většinu z nás zastihlo překvapení, když vlády celého světa schválily nástup pandemie, kterou údajně vytvořil nový virus SARS-COV-2, jenž pravděpodobně pochází z čínského Wuhanu. Po vyhlášení pandemie následovala řada oznámení, která byla pro většinu z nás skutečně nevídaná a neslýchaná, jako například uzavření mezinárodních hranic, úplné zastavení mezinárodních letů, povinné používání roušek, dodržování společenského rozestupu a tvrdá opatření jako lockdowny. V Indii se poprvé v historii za 167 let zastavila železniční doprava. Každá země rychle schválila podobná opatření, která měla zabránit šíření nákazy a kontrolovat ji.

V tomto panujícím stavu chaosu, paniky, šoku, nejistoty a strachu, většina z nás se spoléhala na mainstreamová média jako na zdroj autentických informací o tomto viru a následné spoušti, kterou na nás lidech napáchal. Jedním z výrazných aspektů komunikace, kterou neustále dostávali od světových vlád a zdravotnických úřadů, bylo, že není znám žádný lék na tento virus SARS-COV-2. V některých zemích nemocní pacienti byli odmítáni v nemocnicích a byli posláni zpět domů s tím, že na tuto nemoc neexistuje lék. Během této fáze se našli poctiví lékaři a lékaři z první linie, kteří léčili pacienty běžně používanými léky, což rozhodně není nový jev u alopatického schématu medicíny. A někteří lékaři vymýšleli vlastní protokoly léčby na základě svých rozsáhlých klinických zkušeností.

Zatímco lékaři plnili své povinnosti zachraňovat životy svých pacientů tím nejlepším možným způsobem, za použití běžně dostupných léků s ověřeným bezpečnostním profilem, v kombinaci s doplňky jako zinek, vitamín C, vitamín D atd., jsme byli svědky tvrdé opozice ze strany těch samých zdravotnických orgánů, které stály u kormidla při navrhování reakcí na pandemii. Nepokoje, které tito lidé u kormidla vyvolali, byly velmi podezřelé tím, že odmítali jakékoliv informace, které odhalovaly, jak byla včasná léčba účinná a že existovaly alternativní způsoby léčby pacientů s COVIDem-19. Každý člověk s běžnou inteligencí by toto považoval za nerozumné v tom smyslu, že záchrana životů by samozřejmě byla prvořadým cílem, a to zejména tehdy, když lékaři na základě svých klinických znalostí tvrdili, že jsou schopni pacienty vyléčit pomocí léků pro včasnou léčbu. Na chvíli odbočím, abych se s vámi podělila o něco z pohledu mé země Indie.

V Indii máme bohatou tradici alternativních systémů léčby, jako je ájurvéda, siddha, unani a další systémy léčení, jako jsou naturopatie a homeopatie. Pod indickou vládou existuje specializované ministerstvo AYUSH, což je akronym pro ájurvédu, jógu a naturopatii, unani, siddhu a homeopatii. Lékaři, kteří jsou vyškoleni k praktikování tohoto alternativního systému medicíny, úspěšně léčili pacienty s COVIDem-19. Po zavedení těchto experimentálních vakcín… neměli bychom je nazývat „vakcínami“. Ve skutečnosti se jedná o injekce, což by byl vhodnější popis. Po zavedení těchto experimentálních injekcí se zdá, že zablokování jakékoli diskuze kolem alternativní léčby se stalo výraznějším. To zahrnovalo i propouštění lékařů, kteří se zasazovali o včasnou léčbu covidu. Všech těch, kteří hlásali, že včasná léčba byla skutečně bezpečná a účinná.

Někteří lékaři dokonce čelili disciplinárnímu řízení ze strany svých lékařských komor, někteří byli veřejně zesměšňováni a čelili hrozbě zrušení nebo pozastavení lékařské licence. Takováto ostrá reakce ze strany zdravotních úřadů, vlád a lékařských komisí byla sama o sobě varováním, že někde něco není v pořádku. Stojí za zmínku, že většina osob, které diktovaly reakce zemím na COVID-19 po celém světě, pacienty s COVIDem-19 ani neléčili, ale ani nebrali ohled na poctivé a pilné lékaře, kteří skutečně léčili pacienty na místě včasnou léčbou. Jak již upozornil můj ctěný kolega, že možným důvodem zablokování jakýchkoli informací kolem včasné léčby, účinnosti včasných léčebných postupů, bylo schválení vakcín k nouzovému použití které se uděluje pouze v případě, že není k dispozici žádný jiný lék, který je za prvé adekvátní, schválený a dostupný pro léčbu. Tvrzení, že na covid neexistuje žádný lék, umožnilo výrobcům vakcín požádat o nouzové schválení (EUA).

Kromě toho existuje „imunita“, které farmaceutické společnosti využívají, když je jim EUA udělena. Ráda bych vás tímto informovala, že v Indii neexistují žádná zvláštní ustanovení jako ta od amerického FDA týkající se udělování povolení k mimořádnému použití. A proto byly nedávno alternativní léčby nebo léky pro včasnou léčbu plnou součástí indického národního protokolu pro boj s COVIDem-19. Ivermectin a Hydroxychlorochin byly zahrnuty do protokolu léčby do konce září 2021. Státy jako Uttarpradéš a Goa v Indii se celosvětově proslavily úspěšnou demonstrací použití Ivermectinu při kontrole šíření covidu-19 a v rychlém vyléčení pacientů. Tyto úspěšné příběhy však byly záměrně podkopávány a potlačovány všemi těmi zkompromitovanými osobami a mediálními platformami, které investovaly velké prostředky do podnikání s vakcínami, nebo které v nich mají nějaké zájmy.

Tím, že se o úspěších těchto léků pro včasnou léčbu neinformovali všechny lidi. Nápadná absence jakékoli vědecké debaty o účinnosti léků pro včasnou léčbu v kombinaci s umlčováním hlasů, které se snaží šířit informace o účinnosti léků pro včasnou léčbu, je jasným znamením, že vlády a zdravotnické orgány na celém světě prosazují vakcínu jako jediné řešení a jako jediný lék na COVID-19. Dalším aspektem, který je specifický pro Indii, je skutečnost, že v Indii neexistuje žádná imunita pro výrobce vakcín.

A to bylo potvrzeno na základě místopřísežného prohlášení, které indická vláda podala u etické komise Nejvyššího soudu Indie. Nedávno jsme pomáhali při podání petice u Bombajského nejvyššího soudu otci, který přišel o dceru po první dávce těchto experimentálních vakcín. Za ztrátu života své dcery požadoval odškodnění ve výši přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. A toto je druhý případ, u jehož podání jsme asistovali, s tím že první případ byl podán koncem listopadu 2021. Podala ho matka, která přišla o svého malého syna v důsledku první dávky těchto experimentálních vakcín. V tomto případě byl zesnulý syn nucen si vzít experimentální vakcínu, aby se mohl dostat do systému veřejné dopravy, který umožňoval cestovat pouze očkovaným osobám podle správního nařízení vydaného vládou.

Navíc s peněžním odškodněním za ztrátu života jejího syna na tyto experimentální injekce, tato matka rovněž požádala o vyšetřování schválené indickou vyšetřovací agenturou, které by prošetřilo roli všech osob zapojených do řetězce událostí, počínaje výrobci těchto vakcín, osobami odpovědnými za reakci na COVID-19 zde v Indii a všemi těmi, kteří tvrdili, že tyto vakcíny jsou 100% bezpečné a účinné. Očekáváme, že v budoucnu bude po celé zemi podáno několik žalob ze strany obětí těchto lékařských experimentů.

Nazývat tyto výrobky vakcínami by bylo nevhodné, protože od vakcín se očekává, že poskytnou imunitu proti onemocnění. Zatímco nám bylo slibováno, že vakcíny proti koronaviru nás ochrání před údajně smrtícím virem, dnes jsme svědky skutečnosti, že tyto vakcíny ani nezabrání nakažení nemocí, a ani nezastaví přenos infekce. Kromě toho se ukázalo, že tyto vakcíny mají závažné vedlejší účinky včetně úmrtí. Nelze tedy nijak ospravedlnit experimentální lékařské výrobky, které ani nezastaví nákazu ani přenos.

Očkované osoby jsou také povinny dodržovat covidová nařízení. V případě lockdownu musí také sedět doma a musí také nosit respirátory a musí také dodržovat rozestupy. Nyní je tu další alarmující aspekt způsobu, jakým jsou tyto experimentální injekce aplikovány celosvětové populaci, na který bych vás ráda upozornila. A tím je informovaný souhlas, a to, jak byly otevřeně porušeny zavedené zákony týkající se informovaného souhlasu. V soudních procesech, které jsme podali zde v Indii, před našimi soudy, vyššími soudy a Nejvyšším soudem, jsme také uvedli, jak byla porušena ustanovení Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech z roku 2005, která ukládá povinnost poskytnout veřejnosti informace pro získání informovaného souhlasu pro takové lékařské experimenty. Všechna ustanovení byla porušena.

Například článek tři Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech uvádí, že má být plně respektována lidská důstojnost, lidská práva a základní svobody, a že zájmy a blaho jednotlivce mají mít přednost před výhradním zájmem vědy a společnosti. Rovněž článek šest téže deklarace uvádí, že jakýkoli preventivní diagnostický a terapeutický lékařský zákrok má být proveden pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě adekvátních informací. Souhlas by měl být v případě potřeby vyjádřen a dotyčná osoba by jej mohla kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat, aniž by jí to způsobilo nevýhody a předsudky. Existuje také rozsudek, který jsme citovali v našem řízení, které jsme podali, a to rozsudek Nejvyššího soudu Spojeného království ve věci Montgomery vs. Lanarkshire Health Board z roku 2015.

Jak mluvíme o zásadních bodech ohledně absence informovaného souhlasu a porušení řady mezinárodních kodexů a dohod v tomto procesu ukvapeného zavádění experimentálních vakcín, druhá strana, pan Globál, se ohání velmi chatrným důvodem pro ospravedlnění těchto lékařských experimentálních produktů, kterým je, že přínosy převažují nad riziky. Naši odborníci, znalci, předloží důkazy, které ukazují, v jakém rozsahu tyto experimentální výrobky způsobily obyvatelstvu závažné nežádoucí účinky, včetně úmrtí, netransparentnost údajů z klinických studií, nedostatečné hlášení úmrtí způsobených těmito injekcemi, což na rozdíl od všech těchto důkazů, které naši odborníci předloží velké porotě při nadcházejících slyšeních, důkladně rozbije toto odůvodnění, k němuž se běžně uchylují při prosazování těchto experimentálních injekcí s tím, že „výhody“ těchto experimentálních injekcí převažují nad riziky. Chtěla bych upozornit porotu zaprvé na následující zdůvodnění, proč úřady prohlašují, že neexistuje žádný lék na COVID-19.

To není dodnes jasné, protože neproběhla žádná vědecká debata nebo diskuze mezi lidmi odpovědnými za reakci na COVID-19 v jednotlivých zemích a těmi doktory, vědci a specializovanými lékaři, kteří tvrdí, že mají prokázané a zdokumentované úspěchy kolem účinné a včasné léčby. Za druhé, ze strany osob odpovědných za přípravu oficiální reakce na COVID-19 v jednotlivých zemích nebyla vyvíjena žádná iniciativa ani snaha o provedení klinických studií účinnosti léků pro včasnou léčbu. Došlo k plošnému popření, pokud jde o přirozenou imunitu nebo imunitu po prodělání nákazy, a to navzdory několika studiím. Existuje záměrná cenzura ze strany BigTechu, a to všech, kteří se rozhodnou mluvit o tom, že existuje alternativní léčba, a že je bezpečnější než experimentální injekce. A nakonec, již existující léky s rozsáhlými údaji o bezpečnostním profilu jsou ignorovány a experimentální lékařská injekce je vydávána za bezpečnou a účinnou. Víme, že údaje o provedených klinických studiích jsou netransparentní.

Vzhledem k počtu nežádoucích účinků, které jsou denně hlášeny po celém světě, jsou tyto injekce všechno, jen ne bezpečné. Naši odborní svědci se budou každým z těchto aspektů podrobně zabývat při nadcházejících slyšeních. A jsem si velmi jistá, že po projití všech důkazů, které budou předloženy v rámci záznamu, bude velká porota plně vybavena pro posouzení role a spoluúčasti každé osoby, každého subjektu, každé organizace, která se podílela na páchání těchto hrůzných zločinů proti lidskosti. Děkuji vám za pozornost.

~ Jestli se Vám překlady líbí, zvažte jejich podporu zasláním příspěvku ZDE, nebo přes formulář níže, děkuji ~

Viviane: Moc děkuji. Slyšela jsem, že Dexter Ryneveldt, advokát z Jihoafrické republiky, je tady s námi. Slyšíte nás?

Dexter: Slyším Vás jasně a zřetelně.

Viviane: Skvělé. Máte tedy slovo.

Dexter: Moc vám děkuji. Upřímně se omlouvám. Jsem Dexter L-J. Ryneveldt, právník s advokátní praxí z Jihoafrické republiky. Je mi velkou ctí, že vám, ctěným členům této poroty, předkládám svoji část úvodního prohlášení pro soud veřejného mínění. V první řadě chci ocenit Lamia Balloy, Yvor Katsanda, Deborah Monyaki, a Walter Mashilo. Stejně tak všechny statečné svědky zraněné vakcínou COVID-19 po celém světě za jejich laskavou pomoc a účast. Začnu tím, co Thomas Paine před 200 lety prohlásil a je ve skutečnosti to řekl velmi výmluvně. „Největší tyranie jsou vždy páchány ve jménu toho nejušlechtilejšího dobra.“ Tento výrok je dnes stále aktuální, stejně tak jako byl před 200 lety, a bude aktuální i v dalších letech a staletích. Otázka položená vám, ctěným členům poroty: Jaké je to nejušlechtilejší dobro, které bylo, a stále je, zneužíváno od doby vzniku této koronavirové pandemie?

Není to nic jiného než všeobjímající věc týkající se celého lidstva. Můžeme se shodnout, že nejušlechtilejší dobro je to, co je v základním zájmu lidstva. A jak to ovlivňuje naše rodiny a přátele, stejně jako naši schopnost generovat příjem. Předložené důkazy ukáží, jak přesně obžalovaní organizovali a manipulovali touto neušlechtilejší věcí. Prosazovat agendu úplné kontroly a nadvlády na nic netušící obyvatelstvo a jak byly provedeny zásahy do ústavních a neodcizitelných práv a svobod obyvatelstva. Od počátku této pandemie, dámy a pánové, členové poroty, obžalovaní nasadili a investovali značné úsilí v penězích do PR, vlastně do PR kampaní za asistence mainstreamových korporátních médií. Využili tyto lidské obavy pro své finanční výhody a aspirace na totální nadvládu a kontrolu. Používají přitom slogan „řídit se vědou“.

Toto heslo je nám všem právě tak dobře známé. Vždy své kroky zdůvodňují tím, abychom se řídili vědou. To je to, co věda říká, aby ospravedlnila a legitimizovala tyto diskriminující postupy. Pro takzvané společné dobro po celém světě. Pokud jde o lidské obavy s ohledem na covid-19, je třeba položit následující relevantní otázky, První otázka, jaká je skutečná povaha viru SARS-CoV-2? Je skutečně nový? A pokud ano, do jaké míry můžeme říci, že je nový? Stručná odpověď na tuto otázku zní: ne. Není nový. Důkazy od lékařských a vědeckých odborníků nade vší pochybnost prokáží, že nemáme co do činění s novým virem. Ve skutečnosti, dámy a pánové, členové této poroty, virus SARS-CoV-2 lze v mnoha ohledech považovat za sezónní chřipku. Kdy je jeho složení velmi srovnatelné s virem SARS-CoV-1.

Druhá otázka, kterou si musíme položit: Existují nějaké vhodné a životaschopné léčebné postupy v boji proti onemocnění COVID-19? Aniž bychom zacházeli do přílišných podrobností, moje vzdělaná přítelkyně, advokátka Dipali, jasně naznačila, že ano, skutečně existuje alternativní léčba. A nejen, že existuje alternativní léčba, ale existuje úspěšná alternativní léčba. A to je důkaz, který bude zcela jistě předložen každému z vás. Třetí a poslední otázka, kterou musíme položit v souvislosti s touto lidskou obavou, je, jaká je míra přežití nemoci COVID-19? Důkazy znovu ukazují, že prognóza míry přežití na začátku pandemie nebyla ničím jiným než počítačovou statistickou prognózou, která sloužila k vyvolání strachu. A věřím, že všichni také velmi dobře známe tento strach, který byl vyvolán v každém z nás. Ve skutečnosti je však míra přežití 99,5 %.

Někteří z odborníků také předají důkazy, že pokud jde o míru přežití, může být dokonce až 99,97 %. Současná reálná míra úmrtnosti se ani zdaleka neblíží počítačem předpokládaným statistickým prognózám. Ve skutečnosti je u sezónní chřipky vyšší úmrtnost než u covidu-19. Už jen toto konstatování nás, dámy a pánové, musí nyní přivést do stavu, kdy se musíme zamyslet a říci si, zda to stálo za všechny ty lockdowny, ruční dezinfekce, sociální distancování? Stálo to opravdu za to? Tyto tři otázky, které jsem vám, členům poroty, právě položil, nás přivádějí k Národní lékařské knihovně Spojených států amerických. Jednalo se o workshop, který se v ní konal. Z tohoto workshopu si vezmu jeden citát, který si můžete vyhledat na internetu. A jedná se o rychlou lékařskou reakci, protiopatření na infekční onemocnění, umožňující udržitelné schopnosti prostřednictvím trvalého partnerství veřejného a soukromého sektoru, ve kterém Dr. Peter Daszak napsal Dr. Anthony Faucimu, cituji: „Krize infekčního onemocnění je velmi reálná. Je přítomná. A je do značné míry ignorována. Musíme zvýšit pochopení veřejnosti o potřebě lékařských protiopatření, jako je plošné očkování proti koronaviru. Klíčovým faktorem jsou média a ekonomika bude následovat humbuk. Musíme tento humbuk využít ve svůj prospěch.

Abychom se dostali ke skutečným problémům, investoři budou reagovat, když na konci procesu uvidí zisk.“ Konec citace. Tento citát je sám o sobě, dámy a pánové, usvědčující. Je jednoznačný. Stanovuje plán, který stojí za pandemií. A jedním kliknutím tlačítka si, ctihodní členové poroty, můžete sami na internetu vyhledat, kdo jsou finanční příjemci této pandemie. Bez jakýchkoli pochybností, jsou to investoři, jsou to akcionáři společností vyrábějících vakcíny. Ke zděšení obyvatelstva, průměrného člověka. Konečným záměrem je vyhladit malé a střední podniky. Jediné podniky, kterým se v současnosti finančně daří, jsou farmaceutické společnosti a velké technologické konglomeráty.

Také vidíme, jaký to mělo dopad na malé a střední podniky. Předložené výroky vám jasně naznačí, proč se občané účastnili globálních lékařských experimentů s vakcínami. Uslyšíte to od obětí poškozených vakcínami. A důvod, proč se účastnili v tomto lékařském experimentu, je ten, že jim bylo řečeno, že to je v jejich nejlepším zájmu, a ve výsledku ve finančním zájmu. S tím řečeno vidíme to přímé spojení: „Musím to udělat. Pokud to neudělám, doplatím na to finančně, protože nebudu moct vydělávat.“

Tudíž se vás ptám, proč tu je finanční zájem, pokud se nechtějí nechat očkovat, tak na to doplatí jejich schopnost vydělávat peníze. Tohle je přinejmenším nátlak a vydírání. Tomuto říkáme přístup „cukr a bič“. Předložené důkazy objasní etické lékařské experimentání postupy a protokoly, které musí být vždy dodržovány při prováděný masových lékařských pokusů. Lékařské experimenty musí dodržovat nejvyšší standardy lékařské etiky, jak jsou stanoveny v Helsinské deklaraci, Norimberském kodexu, jakož i v kodifikovaných legislativních předpisech jednotlivých zemí. Důkazy prokáží, že bez jakýchkoli pochybností byla Helsinská deklarace, Norimberský kodex a kodex chování pro lékařské experimenty v každé zemi porušeny… ve skutečnosti se stále porušují s tímto povinným očkováním, které je prosazováno po celém světě. Tohle vše se děje… jak říkají, „řídit se vědou“. Důkazy ukáží, že pokud jde o SARS-CoV-2, pokud jde o COVID-19, lze ho přirovnat k běžné chřipce.

Ctihodní členové poroty, mRNA vynálezce Dr. Robert Malone uvedl na několika alternativních mediálních platformách, proč mRNA experimentální vakcíny proti covidu jsou nebezpečné a plné vážných možných dlouhodobých následků. V této oblasti hovoříme o myokarditidě, perikarditidě a z důkazů to jasně vyplyne. Bude také podán také široký přehled lékařských a vědeckých laboratorních testů, které byly v minulosti a i dnes provedeny na dosavadní lékařské technologii mRNA, a proč není rozumné nasazovat vakcíny mRNA v celosvětovém měřítku na nic netušící populaci. Důkazy budou potvrzeny farmakologem, toxikologem, imunologem, virologem, fyziologem a biochemikem. Důkazy, které předloží buď profesor Bhakdi, profesor Palmer a/nebo doktor Wodarg. A cituji: „Je zřejmé, že nová metoda vnášení genetického materiálu do člověka, do lidských buněk, prostřednictvím adenovirů nebo adenoasociovaných virů, je plná nebezpečných vedlejších účinků, jejichž příčiny nejsou dosud zcela jasné. Zatímco takové riziko by mohlo být přijatelné u jinak neléčitelných onemocnění, jako je páteřní svalová atrofie, je naprosto nezodpovědné vnucovat je mladým lidem, u nichž je nízké nebo žádné riziko, že se někdy setkají s vážným průběhem covidu-19.“

Konec citace. Členové poroty, abychom plně pochopili celý rozsah plánu za touto pandemií, musíme se zaměřit na to, do jaké míry obžalovaní zvolili přístup s motem „řiďte se vědou“. Nemusíme chodit příliš daleko, abychom pochopili jejich kroky, můžeme se jednoduše podívat na to, jak měnili a přizpůsobovali epidemiologické, lékařské a vědecké definice, aby vyhovovaly a ospravedlňovaly jejich mantru „řídit se vědou“. Při pohledu zpět musíme zkoumat, jak změnili a přizpůsobili lékařské a vědecké definice. A definice, o kterých mluvíme, jsou pandemické a endemické vakcíny, kolektivní imunita a přirozená imunita. Lékařské a vědecké důkazy ukáží, jak byly tyto definice změněny, přizpůsobeny, aby vyhovovaly promyšleným, úmyslným, trestným činům proti lidskosti ze strany obžalovaných. Úpravy epidemiologických, lékařských a vědeckých definicí jsou zločinné, což znamená, že jejich narativ „řídit se vědou“ není v souladu se zavedenými epidemiologickými standardy a postupy.

Důkazy jasně ilustrují rozpory mezi narativem „řídit se vědou“ a skutečnými dobře zavedenými objektivními, lékařskými a vědeckými informacemi v datech. Vážení členové poroty, tímto vás upozorňuji na citát Bookera T. Washingtona. Cituji: „Lež se nestane pravdou, špatnost se nestane správností, zlo se nestane dobrem jen proto, že je přijato většinou.“ I kdybychom řekli, že většina… a jen chci uvést, že citace končí slovy „přijato většinou“. I kdybychom řekli, že většina přijme zkreslené lékařské a vědecké definice, nelze to považovat za správné a nebo pravdivé.

Pouhá změna lékařské a vědecké definice bez jasného, jednoznačného lékařského a vědeckého zdůvodnění nemůže ospravedlnit žádné změny u pacientů, a nelze to tedy považovat za pravdu. Nezáleží na tom, kolikrát obžalovaní a nebo případní spolupracovníci opakují lež… odvolávám se na média… nemůže se stát pravdou. Hlavní otázkou tedy je, ctihodní členové poroty, jak je možné, že obžalovaní byli schopni učinit tolik pokroků v zavedení své plánované pandemie a vakcín? Proč značná část populace naletěla na vyprávění obžalovaných o pandemii do té míry, že se předváděli, že se nechali očkovat experimentální vakcínou proti COVIDu-19? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat na následující koncept. Astroturfing, a já přečtu definici astroturfingu z definice slovníku Merriama Webstera. A zní takto: „Organizovaná činnost, jejímž cílem je vytvořit falešný dojem rozsáhlého spontánně vzniklého hnutí občanů na podporu nebo v opozici vůči něčemu, například politické politice, ale která je ve skutečnosti iniciována a kontrolována skrytými skupinami nebo organizacemi, jako jsou korporace. Budou představeny důkazy, které ukáží, jak obžalovaní a jejich spolupachatelé získali podporu občanů a jak nasadili mainstreamová korporátní média k prosazení agendy promyšlené globální masové vraždy tím, že přesvědčili část obyvatelstva, aby dobrovolně přijalo experimentální covid vakcíny pro genovou terapii.

Ukáže se, že prostřednictvím psychologického stavu rozsáhlého formování mas byla mentální kapacita obyvatelstva intoxikována. Přímým důsledkem je, že obyvatelstvo věřilo mainstreamovému narativu, přestože byl naprosto absurdní a zjevně mylný. Zanechám vám následující citát od Aristotela, který vystihl pravou podstatu našeho současného stavu v celosvětovém měřítku. Než se jím však budu zabývat, tento soud veřejného mínění vás žádá, abyste řádně zvážili všechny důkazy, které budou předloženy v jejich souhrnu, a abyste v sobě našli sílu vidět pravdu. Pravdu takovou, jaká je. Tohle je plandemie a ne pandemie. Když se podíváte na ta dvě slova, liší se pouze v jednom písmenu. Takže budeme předkládat všechny důkazy, dozvíte se přesně, proč jsme tam, kde jsme. A v důsledku toho si budete moci s jistotou říci, že jsem se poučil. Vezmu tedy to písmeno L a vložím ho do slova pandemie, protože tohle není pandemie, ale plandemie.

Důkazy jsou jasné a přímé. Předložené důkazy předvedou dostatečný důkaz prima facie proti všem obžalovaným. A obžaloby mohou být vydány proti obžalovaným v osobním nebo profesním postavení, stejně jako proti těm spoluspiklencům v každé zemi na světě, kteří hráli zásadní roli v prodeji velké iluze mota „řídit se vědou“. Ano, řídit se vědou až do doslovné smrti. A toto je citát od Aristotela. Cituji: „Vlády, které berou ohled na společný zájem, jsou ustaveny v souladu s přísnými zásadami spravedlnosti, a jsou tedy pravými formami; ale ty, které berou ohled pouze na zájem vládců, jsou všechny vadné a zvrácené formy, protože jsou despotické, zatímco stát je společenstvím svobodných lidí.“ Děkuji vám, ctihodní členové poroty.

Viviane: Děkuji, pane Ryane. Děkuji všem za úvodní prohlášení, dospěli jsme ke konci úvodních prohlášení. A chtěla bych porotě, divákům říct, že můžete být součástí poroty. A my jsme zřídili e-mailovou adresu , kde se s námi můžete spojit. Pokud byste byli například právník a chtěli byste podpořit tuto snahu o zajištění důkazů, aby se mohlo začít s obžalobou, tak se s námi spojte. A také pokud jste poškozený, pokud jste prodělali podobné problémy, jako s vaším podnikáním, pokud jste zažili poškození z očkování, pokud jste utrpěli nejrůznější ztráty nebo omezení, můžete se na nás obrátit. A my můžeme prezentovat váš případ, třeba i tady, když probíhá řízení, nebo v další formě, třeba na webových stránkách, aby mohlo být známo světu, co se vám stalo.

Reiner: Možná pár slov na závěr dnešního dne. Velmi si vážíme účasti diváků na tomto řízení. Je to vzorové řízení. A řeknu za celou skupinu právníků, z nichž některé jste poznali. Některé jiné uvidíte v průběhu pokračujícího řízení, až budeme vyslýchat například svědky. Chci vám poděkovat a chci vás poprosit, abyste nás podpořili v tom, abyste tohle sledovali, abyste světu řekli, co se skutečně děje. Protože není příliš mnoho zdrojů, kterým můžete věřit. Je několik zdrojů, toto je jeden z nich. A my věříme, že je to jeden z nejdůležitějších z nich. Protože to, co tady děláme a podnikáme, je poskytnout vám úplný obraz, úplný obraz toho, co se stalo a co se děje.

Protože jen když uvidíte kompletní obraz, dojdete k závěru, že těm, kterým jsme mnozí z nás zvyklí věřit, nemůžeme věřit. Naše vlády už nejsou našimi vládami. Naše instituce byly infiltrovány těmi, kteří páchají tyto zločiny proti lidskosti. A co je ještě důležitější, jakmile si to uvědomíte, dojdete také k závěru, že jsme to pouze my, lidé, kdo může něco změnit. Skoncujeme to a zajistíme, že poté dojde k čistce, včetně postupů, které budou nezbytné k nastolení spravedlnosti a k postavení před soud těch, kteří tyto zločiny proti lidskosti spáchali. Děkuji vám mnohokrát.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

18 komentářů

 1. Moc děkuji, přidám sem:

  Jedná se o minutu vašeho času..prosím o kouknutí na: https://www.idnes.cz/koronavirus/statistiky
  Dohledejte tam (dole): „Podíl pacientů na JIP podle stupně očkování v přepočtu na milión v dané skupině po týdnech“
  A porovnejte moje data (zde: https://postimg.cc/PCw22T8N , tedy obrázek za týdny 2-5/2022) VS při najetí na daný týden myší (od 2/2022) = A jestli toto není cílená manipulace a lži ohledně „neočkovaných vs očkovaných“ tak nevím potom už co.
  Ty data jsem shromažďoval každý týden pravidelně. Uměle navyšují čísla tak, jak se jim to hodí, aby „očkovnci“ nevypadali statisticky vlastně hůře. Moje data nasbírané za pět týdnů není možno si jen tak u „neočko“ přepisovat, tedy zpětně upravovat a zvýšit, jak se jim chce..

  Celoročně se jen lže a lže a manipuluje. Cíl je od začátku daný – nahnat lidi jako dobytek na spásné „vakcíny“ a zničit jim zdraví.. Jo a když už jsme u toho přehledu, co tam vůbec dělají „očkovaní“ na těch JIPkách s těžkým průběhem, když vlastně: NEMŮŽETE DOSTAT TĚŽKÝ PRŮBĚH, skončit v nemocnici, někoho nakazit, vakcíny jsou bezpečné .. pamatujete ještě?

  Média vychovávají. Já se snažím informovat.
  T.K.

  1. +Dokonce jsem dostal i odpověď na dotaz přímo z IDNES:
   https://postimg.cc/06F814gH
   = několik týdnů (dva měsíce!) mají špatně nastavený přepočet?! Cože? Větší blbost a ubohost už si vymyslet nemohli, vážně..dva měsíce (ty statistiky než upravili byli ty čísla stejné cca po dva měsíce, ale na to důkaz už nemám – „jen“ od začátku roku od týdne 2/2022, kdy jsem tyto informace pravidelně každý týden ukládal).

 2. Nesouhlasím s „důkazem“ cit. z článku „Zaprvé je tu obrovský rozdíl, pokud jde o rizika pro veřejnost. Pandemie neštovic zabíjela až 60 % lidí na vesnicích. Když neštovice prošly, umíralo 20 až 60 % lidí s celkovou úmrtností kolem 30 %. V některých obdobích umíralo více než 90 % dětí, které byly neštovicím vystaveny“ dnes když vidíme jak je manipulovaná veřejná mínka, se nemůžeme zpětně na události dívat jinak – tak že jsou také manipulované v číslech a tedy ani nejde o počty, ale o formu pomoci obyvatelům té doby -a jak víme byla také vyvolaná umělou krizí za podivných okolností, ledé přicházeli o práci a zdroj příjmu a hladovali jak děti tak dospělí, přičemž bohatí/firmy sypali obilí do moře, jen aby cena neklesla…lidé hladovali, protože to NĚKDO chtěl, aby tomu bylo tak. A odkud se vzali „nebohé neštovice“ – roznašečem byla bída – podvýživa, ne-hygiena a hlodavci tak jako v jiné staletí v historii, kde se umíralo na mor. Lékaři a jejich rady jiného mínění než oficiálního byli potíráni. Je to pořád to samé jen v bledérůžovém…Za vším hledej lidskou hamižnost…Nyní budeme „svědky“ rehabilitování „hodných“ i „nehodných“, protože dojde k závěru, že člověk nemůže vzít život druhému člověku…zde ani nejde o to „vzetí“, ale o právo osobovat si ROZHODNUTÍ o bytí druhého člověka jako lidské bytosti. Zde je třeba sáhnout mnohem výš – až na samotné mezinárodní instituce – OSN a jejich opodstatnění.

 3. Celé jsem to ještě nezkouknul, ale paní právnička hned na začátku říká, ze se tímto případem žádný soud nechtěl a nechce zabývat a že proto zakládají lidový soud?! Takže žádný Norimberk 2.0 se nekoná? No tak to je docela naprd… 🙁

  1. Musíte se podívat na celé video, aby jste pochopil, že jde prozatím o shromažďování informací, o tzv. lidový soud, a až udělají celý souhrn a dá se říci, když s tím budou lidé souhlasit, že informací je dostatek pro žalobu, tak podají žalobu v USA, protože soudy v Evropě jsou podjaté a nebudou se tím zabývat. Přeci jen soudnictví v USA je na jiné úrovni, než v Německu, Rakousku a vlastně v celé Evropě. I Indie je se soudní institucí na tom mnohem lépe. Žalobu zkoušeli podat i v Německu, ale tam to ihned smetli ze stolu.

 4. Souhlasím s Vámi p.Davide H.,
  přesně toto mě napadlo také hned…..
  Vezou se v tom všechny vlády,ale hlavně ti,kteří ve skutečnosti řídí svět….a kdo chce,si to najde….
  Tento začátek Nového Světového Řádu bude dále pokračovat podle plánu a žádný tzv.Norinberg nebude, anebo nic nevyřeší…
  Lidstvo je odsouzeno k likvidaci touto „vyšší vládnoucí mocí“.

  1. ČEKALI JSME SKUTEČNÝ PROCES VELKÉ LIDOVÉ GLOBÁLNÍ POROTY…
   OVŠEM TADY SE DOKONCE OMÍLÁ LEŽ – O VIRU,
   KDYŽ NEJEN JÁ, UŽ 2 ROKY – KŘIČÍME, ŽE ŽÁDNÝ VIRUS NIKDY, NIKDE NEEXISTOVAL !!!
   PROČ TAM NENÍ DR. STEFAN LANKA A RESETHEUS – SKUTEČNÍ ODBORNÍCI NA NEEXISTENI VIRŮ !!! HNUS !!!
   JEDINÝ PRAVÝ BŮH – PROJEVENÝ V TĚLE ČECHOSLOVÁKA – SHIVA !
   PS. MĚLI BYSTE SE INSPIROVAT JAK – ŘEŠIL GENOCIDU EVROPY STALIN,
   JAK ŘEŠILI MUSOLLINIHO A ČAUŠESKA ATD !!!
   JAK ŘEŠÍ GENOCIDU MALÉ VČELKY ! OKAMŽITĚ !!! NEPRODLENĚ ZAÚTOČÍ NA VRAHY – SRŠNĚ – A OKAMŽITĚ – JE POPRAVÍ !!!
   JÁ – VĚDOMÍ BOHA – JSEM GENOCIDNÍ ZRŮDY 5G A COVID PODVODU OČKOVACÍ GENOCIDY, I JEJICH POSKOKY A AKTIVISTY – UŽ DÁVNO – ODSOUDIL – ZA JEJICH ZLOČINY – K TRESTU SMRTI.
   ŘADA JE NA VÁS – NÁRODU, ABYSTE MŮJ ROZSUDEK VYKONALI.
   KDY – DOSÁHNETE ÚROVNĚ: VČEL ??? ZDEGENEROVANÉ OVCE – POD ÚROVNÍ HMYZU ???!!! SHIVA BOŽÍ SOUD !!!

 5. Taky jsem proti covid očkování ale tohle je komedie nad komedie!!! Vždyť to nikdo neuvidí!!! To je proces k hovnu!!!

  1. A co jste udělal Vy? Víte vůbec, kolik je za tím práce a úsilí? K hovnu je tento Váš koment leda….

 6. Pan vazeny Fuellmich uvedl, ze organizmus je schopen se s virem, umelym nebo prirozenym“vyporadat“. Za podminky zdravy, to vetsinou uplne neni Za druhe, vime, co obsahuje tzv.umely vir, „rozhozeny“ mezi obyvatelstvo sveta?? Primari akutnich zdr.zarizeni svedci,“ napadeni umelym virem ma projevy vic parazitologicky prubeh nez virozni“ A s parazity je v tom zabijacke co..? Parazity i covid atd. viry v sobe mame, je treba je“pridavat“? Doslo k vyvinu novych? „Pronika to pres vsechno“? Funkce? Rozpoznani? Diagnostiky imunitni a dalsi odezvy..ev? Selhavaji PL, kteri odmiteji zadost na zjisteni pritilatek natoz na Igg anti sars cov2!! Nejde jiz o sutecne lekare, jsou jen doktori! A tech jsou tu statisice, stejne jako nic nechapajicich „pravniku“.
  Jinak k ustaveni velke poroty.. Kdo se tim z boziho a jineho“vnuknuti“ nezybyva od zacatku, oceni dulezite ucelene informace. Ti chytri lide si to neumeli takhle slozit a uvidet to uplneji. A je dulezite to tem chytrym, kteri tu jednoduchost toho nechapou, predlozit v kultivovane forme. Obdobne podavane ve vladnich mediich, aby to neodmitli uz jen pro pro nekultivovanou formu, zato vnimali i podstatu sdeleni. Ano jsou to vsichni Ti, co“ si nabehli“, vcetne doktoru a tzv. radoby profesoru, inteligence, a stredni tridy a nejen. Ktera opet, jako vzdy v rozhodujici chvili kolaborovala, a jeste bude s vladou a rezimem sveta. Vcetne jiz na pravdu toho rezigujiciho presidenta. Neverime, ze tito lide z vlad a nadnarodnich vedeni, zbohatlici, podstoupili skutecne zlocinne injekce. A zbyva: „.. ale vzdyt kral je nahy..“! A trotl Soukup, by opet pronesl idiotstvi: “ jak muze chlapec bez vysoke, co jeste nic nedokazal, kritizivat? Nedovolme mu to. Pravdu mam ja a Kalousek“

 7. REINER FULLMICH je spolu so všetkými nepredajnými a špičkovými právnikmi, vedcami a lekármi vlajkovou loďou práva, spravodlivosti a slobody. VEĽKÁ VĎAKA VŠETKÝM ! ! !Skláňam sa pred ich neochvejnou odvahou, vytrvalosťou a vierou vo víťazstvo. Som hrdá, že medzi nich patria aj Slováci JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková, MUDr. Lakota, MUDr. Janco a Jancová, MUDr. Štefan Hrušovský, MUDr. Peter Lipták, MUDr. Michal Piják. Sú našim Svetlom v tejto tme pravdy.
  Pravda, ktorá vytryskla z čistého srdca sa nedá umlčať – vypláva ako mastné očko na vode. Musí byť zavedená slobodná diskusia, rozbor názorov, podložených faktami a nie klamstvom, ktoré nám tu dennodenne predvádzajú skorumpované médiá. Vedieť hrdo povedať NIE tam, kde sú rúška neopodstatnené, pretože tými začali – nie na našu ochranu, ale skúšali nám zalepiť ústa, aby sme držali „HUBU a KROK“. To sa im podarilo a pokračovali ďalej – odstupy, lockdawny a vytvorenie strachu.
  Nastalo zbytočné a falošné testovanie a očkovanie, prepáčte za výraz „oviec v ohrade“, že potom príde sloboda. A neprišla. Kupovali si ľudí lotériou a dôchodcov peniazmi. Pritiahli obojok na hrdle a bez hanby začali očkovať týmto svinstvom aj nevinné deti. Rúška na ústach našich detí budú mať dôsledok na ich zdravie navždy. Tento stratený čas nám nikto nikdy nevráti. Zákaz športu je úplne mimo zdravého rozumu. Pokrivili ústavné právo aj výdobytky medicíny a nastoľujú svetový poriadok, ale pre koho? Iba pre miliardy ľudí a oni, tí bohatí môžu všetko – klamať, podvádzať, špehovať a kradnúť slobodu, ktorú sme dostali od Boha a bojovali za ňu naši otcovia a dedovia a položili aj svoje životy. Preto sa držme zdravého sedliackeho rozumu a podľa neho konajme. Nenechajme sa zlomiť!!!!!

 8. /:Svetlo viery rozsvieť sa, zaplň ZEM i NEBESÁ.
  Svetlo viery rozsvieť sa, zaplň ZEM i NEBESÁ:/

  Chcem žiť pane v svete Tvojom,
  kde už nie je žiadnych bojov.
  Celý vesmír k Tebe ide,
  k Tebe Pane na úsvite.

  ref. Svetlo viery ……

  Veriť Pane Tvoje slovo,
  znamená žiť v svete novom.
  Celý vesmír k Tebe ide,
  k Božej sláve na úsvite.
  ref.

  Kráčať Pane v Tvojich stopách,
  skúsiť sa ničoho nebáť.
  Ukáž všetkým, že sme Tvoji,
  daj nám obstáť v ťažkom boji.
  ref.

  Sme tak šťastní, že si s nami,
  už vieme, že nie sme sami.
  Celý vesmír k Tebe ide,
  k Tvojej sláve na úsvite.

  Túto oslavnú pieseň posielam všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spojili a modlitbou vyprosili slobodu, za ktorú teraz bojuje JUDr. Reiner Fuellmich a medzinárodná skupina právnikov, lekárov a vedcov. Sila modlitby je nekonečná, ja sama som sa o jej sile presvedčila viackrát.
  Viera nie je o behaní do kostola, ale v dobrých skutkoch, ochranou dobra, žiť dobro, chrániť dobro, šíriť dobro aj bojovať za dobro a spravodlivosť. Potom môžeme byť slobodní. Slobodu je ľahko stratiť, ale získať ju späť, bude heroický výkon. Komu na nej záleží, mal by priložiť ruku k dielu tu a teraz svojimi skutkami a postojom. Tí, ktorí boli oklamaní tzv.vakcínou sa môžu ešte zachrániť výmenou krvi, ako to urobil v Austráli na turnaji jeden tenista, ktorý strácal dych pomohol si.

 9. Dovolím si jen krátce se k tomuto tématu vyjádřit jako právník.
  Sám osobně jsem podal žalobu na Ministra zdravotnictví a potažmo Kyperskou vládu a obratem mi přišlo vyrozumnění, že dle příkazu Generálního prokurátora republiky se případy týkající se Vyhlášek Covid projednávat nebudou! Hovoříme o demokratické zemi?!? Tedy výsledek NULA. Většina obyvatelstva je k problémi zcela lhostejná, očkují se jako o život a QR kody ukazují i tam, kde to není potřeba, protože oni chtějí svoji zábavu ať to stojí co to stojí.
  Tím se dostávám k bodu, proč udělali lidový soud. Akce musí dostat podporu a být ve vědomí lidí a ti lidé se toho musí domáhat. Soudci jsou voleni a ne všude jsou neodvolatelní. Pokud mají půjčky a nebo blízko do důchodu, nemají ochotu jít proti systému a cokoliv riskovat.
  Osobně jsem přesvědčen, že byť nepřítel využije informací z těcto jednání, nebude mu to moc platné. Čím více osob – davu se bude dožadovat projednání případu, tím větší šance na projednání, protože nakonec se nějaký soudce toho chopí, ať už z jakýchkoliv pohnutek.
  Ten systém funguje tak, že soudce musí zamítnou z příkazu a tudíž se pod to podepsat a tím přebírá morální odpovědnost. A on také někde bydlí a lidé ho znají, takže … přijde den kdy bude zveřejněno, co má být. Je to jen otázka času a o ten teď hrajeme všichni a pan Fullmich v hlavní roli. Pokud ho do té doby cíleně nezneutralizují.

  1. Zajímalo by mě, jestli tento „lidový soud“ má nějakou oporu v zákoně, případně v jakém. Moc jsem zatím nenašla ani o přirozeném právu. Většinou kusé a různící se informace. Budu ráda za nějaký odkaz od Vás jako právníka.Děkuji.

 10. Přeložíte nám, prosím, i ty další dny? Moc děkuji a překlady a posílám další příspěvek.

 11. Podle mého je to obrovský počin a vnitřně cítím, že to bude mít velký vliv na další dění kolem CV. Obrovský dík těmto lidem, kteří do toho vložili tolik energie a práce a vše bez nároku na mzdu. Velký respekt a poděkování všem těmto lidem, kteří jdou s kůží na trh. Samozřejmě obrovský dík panu Davidovi! Bez Vašich překladů by se to k velké části lidí vůbec nedostalo. Ráda Vás podpořím a budu ráda za pokročování tohoto veřejného soudu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů