Změna klimatu – Potlačovaná pravda globálního rozměru (1/2)

Ve zkratce...

Je možné, že změna klimatu není způsobena kritizovaným oxidem uhličitým? V tomto videu se dozvíme o potlačované pravdě a agendě pod záštitou změny klimatu. Uslyšíme o věrohodných vědcích, kteří zastávají opačný názor vůči mainstreamovému přístupu ke změně klimatu, a nabízí k tomu podporující důkazy. Zdá se, že za celou změnou klimatu stojí agenda s touhou po větší moci a kontrole. Více ve videu.
Facebook
Telegram
VK

V minulosti klima neměnil. Pokud se hladina CO2 zvýší, jakožto skleníkový plyn, teplota poroste nahoru. Ale záznamy z ledových jader ukazují přesný opak. Příčina změny klimatu Jaké jsou podle těchto dvou stran hlavní příčiny změny klimatu? Pokud se zeptáte médií, environmentálních neziskových organizací, nebo určitých extrémních politických lidí, dostanete očekávanou odpověď. Můžou za to lidé, velké korporace a jejich uhlíkové emise – tudíž výraz antropogenní globální oteplování.

Ta odpověď se zdá být podezřele prostá. Izraelský vědec Nir. J Shaviv je autorem studií a prezentací, ve kterých vysvětluje, jak sluneční záření a kosmické záření ovlivňuje klima. Jedny z jeho nejjasnějších příkladů ukazují, jak změny v mořské hladině se shodují s 11ročním slunečním cyklem, a jeho práce prošla recenzním řízením, takže by pro IPCC měla být přijatelná pro použití. Proč IPCC jeho práci nepoužívá? Shaviv je přesvědčen, že použití jeho práce by znamenalo, že IPCC by musel „změnit své závěry o tom, co je příčinou změny klimatu, a konkrétně jak velká je klimatická citlivost.“ Antropogenní globální oteplování dává pouze smysl, pokud je spojeno s vysokou klimatickou citlivostí.“

Vysoká klimatická citlivost znamená vyšší změny v teplotě. Nicméně to, co jsme pozorovali ve 20. století, dává smysl pouze s nižší klimatickou citlivostí. To znamená, že ve 21. století bychom měli očekávat malou změnu v teplotě. Profesor Zbigniew Jaworowski, profesor atomového záření, atmosférický vědec a horolezec, hrál významnou roli v této debatě.

V podepsaném dopise pro generálního tajemníka OSN v roce 2007 Jaworowski globální oteplování nazval „přírodní jev, který lidstvo ovlivňoval odjakživa.“ Definoval oxid uhličitý jako „ekologicky nezávadný plyn, který je nezbytný pro rostlinnou fotosyntézu.“ Také tvrdil, že zprávy IPCC byly „nedostatečné jako opodstatnění pro zavedení politik, které výrazně sníží budoucí prosperitu.“ Tento muž se nedrží zpátky. A jeho tvrzení má podložené výzkumem. Během své 50leté kariéry vykopal led ze 17 ledovců napříč šesti kontinenty. Ve článku, který vydal 21st Century, Jaworowski píše, že zemské klima více souvisí s oblačností a vodní párou než koncentrací CO2 v atmosféře. Pokud jde o skleníkové plyny, píše, že „nejdůležitější mezi ‚skleníkovými plyny‘ je vodní pára, která je zodpovědná za 96 až 99 % skleníkového efektu.“

„Mezi dalšími skleníkovými plyny (CO2, CH4, CFCs, N2O a O3) nejdůležitější je CO2 (oxid uhličitý), který přispívá pouhé 3 % k celkovému skleníkovému efektu. Člověkem vytvořený CO2 má přínos k tomuto efektu možná kolem 0,05 až 0,25 %.“ CO2 představuje malé procento všech skleníkových plynů a člověkem vytvořená část je ještě menším zlomkem toho. Jaworowski dále tvrdí, že „vyšší úroveň kosmického záření v zemské troposféře způsobuje větší tvorbu mraků, což odráží příchozí sluneční záření zpět do kosmu. To vede k chladnějšímu klimatu.“ William Happer, současný technologický poradce pro Národní bezpečnostní radu pod Trumpovou vládou, byl v čele iniciativy za vytvoření prezidentské komise pro klima. Tvrdí, že zvyšující se hladina emisí oxidu uhličitého planetě pomáhá a neubližuje ji. Proč? Hladiny oxidu uhličitého budou prospívat rostlinstvu včetně zemědělských plodin… což se naprosto liší od toho, co slýcháváme. Mainstreamová věda a média samozřejmě tohle popírá. Nicméně to ho nijak nepřekvapuje.

Hopper tvrdí: „CO2 nepředstavuje žádný problém. Svět má spoustu problémů, ale narůstající hladina CO2 není jeden z těch problémů.“ Pokračuje: „Pařížská dohoda tomu dodává důležitost tím, že přiměla tyto hulváty, kteří nic neví o změně klimatu, aby řekli: ‚Tohle je problém a vyřešíme ho.‘ Všechno tohle projevování mravnosti. Můžete si o tom přečíst v Bibli: Farizejové, pokrytci a falešníci.“ Existuje další spojitost mezi Williamem Happerem a prezidentem Donaldem J. Trumpem. Happer znal Trumpova strýce, Johna Trumpa, fyzika na MIT. V předchozích epizodách jsme o něm dost mluvili.

Jsou důkazy, které potvrzují tvrzení Happera, že CO2 není problém a ve skutečnosti pomáhá prostředí. Počkej, cože? Přesně tak. Středisko pro studium oxidu uhličitého a globální změnu se sídlem v Arizoně provedla skvělou práci zkoumáním různých rostlin vystavených prostředím obohacených o CO2. Mají v archivu tisíce výsledků ze stovek recenzovaných studií od stovek výzkumníků. Převládající důkazy, které nashromáždili, ukazují, jak více oxidu uhličitého ve vzduchu zvyšuje produktivitu téměř všech rostlin. Rostliny produkují více větví a odnoží, mají více hustších listů, rozsáhlejší systém kořenů a více květů a plodů. „Obohacení atmosféry o CO2 vede k 25% nárůstu sklizně u ovoce a melounů, 44 % u luštěnin, 48 % u okopanin a 37 % u zeleniny.

Obohacení CO2 nejen pomůže rostlinám být větší, zdravější a rychleji rostoucí, ale ovoce a zelenina může být dokonce výživnější a sladší.“ Jedna studie zjistila, že cukrová třtina vystavená prostředí obohaceným o CO2 měla o 29% více obsahu cukru než třtina v okolní nebo současné koncentraci CO2. Další studie na jahodách zjistila, že „zvýšená hladina CO2 zvětšila hladinu indexu obsahu suché hmoty, fruktózy, glukózy, celkového cukru a sladkosti na suchou hmotu.“ NASA také potvrdila pozitivní vliv oxidu uhličitého na prostředí. Jejich satelitní snímky ukazují, že na planetě je více zeleně: Podle nové studie zveřejněné 25. dubna v časopise Nature Climate Change čtvrtina až polovina zemské půdy zarostlé vegetací ukazuje výrazné zezelenání v posledních 35 letech z velké části díky zvyšující se hladině atmosférického oxidu uhličitého. Tyto důkazy dále potvrzují tvrzení Happera. Jak tito vědci objevili tohle zelenání?

Mezinárodní tým 32 autorů ze 24 institucí v osmi zemích použil satelitní data k výpočtu listového pokrytí oblastí na světě zarostlých vegetací. Využili spektometr od NASA a přístroje od National Oceanic and Atmospheric Administration k zachycení listového pokrytí neboli míry olistění. Jistě, svět se zazelenává, ale jak moc zazelenání se ve skutečnosti děje? Spočítali, že zazelenávání neboli nárůst v počtu listů na rostlinách a stromů se rovná oblasti dvou pevninských USA. Oblast dvou Amerik plné rostlin a stromů rozložených po celém světě v posledních 35 letech. Dále probereme, jak vědci vůbec došli ke svým závěrům, ať jsou v táboře „alarmistů“ nebo v táboře „hledačů pravdy“. Spousta alarmistických článků z mainstreamových médií poukazují na shodu skupiny vědců, kteří vytvořili model, který najednou prokazuje, že viníkem je člověkem vytvořený uhlík. Existuje řada modelů, jak si můžeme být jistí, že jsou správné?

Musíme zde prozkoumat dvě věci – motivace za těmito modely, a jak jsou ve skutečnosti vyvíjeny? Země kolem světa v 90. letech investovaly desítky miliard dolarů do výzkumu globálního oteplování. Většina toho rozpočtu šla do tvorby klimatických modelů. Vědci neustále soutěží o finanční zdroje od vlády, ale od 90. let se stalo nesmírně jednoduché, ne-li vyžadované, zmínit globální oteplování k udělení grantu. Jaké vládní agentury financují výzkumné granty? EPA a NOAA jsou mezi organizacemi, které financují výzkum antropogenního globálního oteplování. Ty finance na výzkum pochází od peněz daňových poplatníků a podle dr. Stevena J. Allena z Capital Research Center: „celkové výdaje USA na změnu klimatu v letech 1993-2014 dělají více než 166 miliard dolarů za rok 2012.“ To je padlé na hlavu. To je asi tolik, kolik americká vláda dala na program Apollo.

Pro některé vědce dává větší smysl trávit čas výzkumem globálního oteplování než výzkumem témat, které jim přijdou pro životní prostředí zásadnější. Dr. Roy Spencer, vedoucí meteorolog z NASA, říká: „Klimatické modely jsou tak dobré jako předpoklady, které do nich jdou. Mají stovky předpokladů. Stačí, aby jeden předpoklad byl nesprávný, aby byly úplně mimo.“ Tohle berte s rezervou a bez urážky lidem na poli meteorologie, ale pokud naši místní meteorologové nedokážou ani naše vlastní zprávy o počasí mít pokaždé 100% přesné, jak si můžeme být tak jistí, že klima bude za 10 let katastrofální?

Profesor Ian Clark uhodil hřebíček na hlavičku. Povídá: „Tvrdit, že jeden malý faktor ovlivňuje klima obřím způsobem, je nelogické. Ukazuje to, že tito vědci nedokázali pochopit systém klimatu… kosmické paprsky, sluneční paprsky, CO2, vodní pára, mraky… pokud váš model tohle nezahrnuje, nemá žádnou váhu.“ Judith Curry, americká klimatoložka z Georgiského technologického institutu ve své zprávě „Klimatické modely pro laiky“ píše, jak klimatické modely jsou užitečné pro pochopení klimatického systému, ale nehodí se pro vysvětlení příčin nedávného oteplování nebo pro předvídání globální nebo regionální změny klimatu v časovém rámci desetiletí až století.“ Curry poskytla mnoho pádných argumentů, které vyvrací přesnost těchto modelů a hlavní mezi nimi tvrdí, jak klimatické modely nedokázaly poskytnout konzistentní vysvětlení pro oteplování a ochlazování na počátku 20. století. Jak to chápeme my, je intelektuálně neupřímné od klimatických modelů používat stejná pozorování k vyladění klimatického modelu.

Dále se podíváme na to, jaké organizace stojí za tímto obřím prosazováním změny klimatu? Zaprvé – OSN v tomto všem hraje obrovskou roli. Margaret Thatcherová v roce 1988 řekla dr. Johnu Houghtonovi, tehdejšímu šéfovi UK Met Office, aby založil orgán pro modelování klima s názvem Mezivládní panel pro změnu klimatu neboli IPCC. Tento panel v roce 1990 přišel s první velkou zprávou, že skleníkový plyn CO2 přispívá více jak 50 % ke zvýšenému skleníkovému efektu. Profesor Philip Stott jednoduše tvrdí, že „IPCC, jako jakýkoliv orgán OSN, je politický. Finální závěry jsou politicky motivované.“

Obamova vláda v roce 2015 představila Plán pro čistou energii s cílem bojovat proti antropogenní změně klimatu a globálnímu oteplování. Zajímavá věc je, že Obamova vláda schválila tiskové zprávy související se změnou klimatu během pár dní. Proč to tedy trvá více jak šest měsíců pod Trumpovou vládou? Není těžké si uvědomit, které environmentální lobující skupiny financují politické kampaně. „Top 10 příjemců peněz pro speciální environmentální zájmy v letech 2000-2004 zahrnují Johna Kerryho, Al Gorea a Baracka Obamu.” Pařížská dohoda staví na rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC) a v roce 2015 ji podepsalo 195 zemí.

Jejím cílem je „posílit globální reakci na hrozbu změny klimatu“ omezením nárůstu globální teploty. Tato dohoda vychází z pohledu, že lidé jsou příčinou změny klimatu, a že ji můžeme napravit. Během slyšení o klimatické vědě v roce 2017 Judith Curry obnažila celou věc kongresu. Klimatická věda se nevyvíjí vpřed kvůli domácím a mezinárodním institucím, které potlačují jakoukoliv debatu nebo nesouhlas. Curry poznamenala, jak rámcová úmluva OSN o změně klimatu povýšila vědeckou hypotézu o změně klimatu zapříčiněnou lidmi na vedoucí teorii skrze tvrzení o souhlasu.

Tato vědecká debata kolem změny klimatu se přeměnila v politickou bitvu. Namísto debaty máte vědce, kteří umlčují kohokoliv, kdo jde proti „vedoucí teorii“. Tuto teorii dále rozšiřují média, která se horlivě a neskrývaně staví na stranu „vedoucí teorie“ antropogenního globálního oteplování. Mediální zastoupení Mnoho medií jednoduše udělalo rozhovor s politiky jako je Al Gore a Arnold Schwarzenegger, kteří podporují pohled, že lidmi zapříčiněné globální oteplování je hrozba, zatímco veřejně zavrhují vědce, jejichž zjištění nezapadají do vedoucí teorie, a i tak hlásají o své nezaujatosti. Také opakují stejné mýty o globálním oteplování jako tání ledovců, že komáři šířící malárii nemají rádi chlad, zvyšující se hladiny moře, a negativní dopad uhlíku na planetu.

Tohle politické a sociální klima umožnilo médiím obětovat svoji novinářskou integritu a hrát do karet environmentálním lobbistům a politikům alarmistům. Abychom to stručně shrnuli, máme 30 let staré hnutí zrozené z hypotézy v OSN, která byla vyvrácena tolika vědci, jak jsme ukázali v této epizodě. Je to prázdné hnutí. Podporují ho politici po celém světě, environmentální neziskovky a lobbující skupiny, které se snaží protlačit zákony umožňující využití peněz daňových poplatníků k financování výzkumu k vytvoření falešného souhlasu o změně klimatu. Pro mainstreamová média je výdělečné a pohodlné propagovat alarmistickou teorii o antropogenním globálním oteplování a nerozrušit navyklou populaci. Ale proč? V příští epizodě vám odhalíme, jaká temná agenda se za tím vším skrývá. Uvidíme se tedy příště.

Překlad: David F.

Podpořte i autory Edge of Wonder odběrem jejich kanálu zde: https://www.youtube.com/watch?v=Pii2z9v0ZRw
Jejich web: https://edgeofwonder.tv/

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů