Zpráva firmy Moderna uvádí 13 mrtvých během testů vakcíny

Ve zkratce...

Americká farmaceutická firma Moderna ve své zprávě kontrolnímu úřadu FDA uvádí 13 mrtvých účastníků svých testů vakcín. Kromě toho je ze zprávy patrné, že její průběh testů je zavádějící.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

Vítejte všichni, jsem Spiro z activistpost.com. Děkuji za připojení. Vakcína od firmy Pfizer se už veřejnosti v Británii podává a první dávky byly podány tady v USA před masovou vakcinační kampaní na globální úrovni. Nedávno jsem napsal zprávu o potenciálních nepříznivých účincích na vakcínu od firmy Pfizer, na které si FDA a CDC budou dávat pozor, včetně úmrtí. Mluvili jsme o ohlášených nepříznivých účincích mezi účastníky testů, které stále probíhají. Také jsem se dívali na oznámené vedlejší účinky hned první den zahájení očkování v Británii. Je důležité si uvědomit, že vakcína od firmy Pfizer nebyla regulačními orgány jako je FDA schválena.

Dostala pouze povolení k nouzovému použití. To znamená, že vakcína neprošla standardním procesem k získání oficiálního schválení od regulačních orgánů. Právě bylo oznámeno, že dvě zdravotnice z Aljašky, které dostaly experimentální vakcínu, prožily vážné nepříznivé účinky poté, co dostaly experimentální vakcínu proti covidu. Zdravotníci z Chattanooga v Tennessee dostali vakcínu a o 10-15 minut později sestřička, která dostala vakcínu, v přímém přenosu omdlela.

Chtěl bych udělat rychlou opravu k předchozí zprávě, kde jsem nesprávně uvedl, že k tomuto došlo v Chicagu… bylo to v Chattanooga v Tennessee. Moje chyba, omlouvám se. Místní média oznámila, že sestřička získala zpět vědomí a zdálo se, že je v pořádku, což je samozřejmě dobře. Ale pamatujte, že tohle je experimentální vakcína, která nezískala oficiální schválení od vládních regulátorů. Získala pouze povolení k nouzovému použití. Testy stále pokračují, takže to z ní podle mě dělá experimentální vakcínu. Veřejnost se zdá být pokusnými králíky.

Několik vlád varovalo, že těhotné ženy a děti by se teď neměly očkovat, a také varovaly, že lidé s alergiemi vůči lékům, vakcínám nebo i potravinám by se očkování měly teď vyhnout. Ale jedna ze zdravotnic z Aljašky, která utrpěla vážnou alergickou reakci po očkování, neměla žádnou historii alergií. Musela vyhledat pohotovost poté, co utrpěla anafylaktickou reakci a přes její obličej a hruď se jí vytvořila vyrážka, trpěla dušností a měla zvýšený srdeční tep. Obě zdravotnice z Aljašky, které zažily nepříznivé účinky, pouze pár minut po očkování, musely být hospitalizovány na pohotovosti a jedna byla přijata na JIP. 95 % efektivní, co? O tom si promluvíme za chvíli.

Tak jako vakcína od firmy Pfizer, vakcína od firmy Moderna právě získala předběžné schválení od rady FDA. Pokud ji ještě nezískala, tak brzy získá povolení k nouzovému použití. Přeprava těchto vakcín od Moderny by mohla začít už příští týden (21.-28.12.) Nedávno jsem na svém pořadu mluvil s dr. Weilerem. Je výzkumný vědec, který je spoluautorem studie porovnávající očkované a neočkované děti. Právě jsem udělal rozhovor s jeho spoluautorem, dr. Paul Thomasem, který přišel o svoji lékařskou licenci poté, co ta studie byla zveřejněna. Ten rozhovor vyjde ven velmi brzy. Nedávno jsem narazil na dokument od FDA, který vyhodnocuje vakcínu od firmy Moderna.

Měl jsem nějaké otázky a obavy, tak jsem zavolal dr. Weilera a zeptal jsem se ho, jestli ho viděl. Řekl, že ho neviděl, tak jsem mu ho poslal a požádal ho o přezkoumání, což o pár hodin později udělal. Dokonce o tom napsal článek, který bude zveřejněn velmi brzy, ale poslal mi kopii tohoto článku a dal mi svolení z něj citovat. Jedna z věcí, která mě přiměla dr. Weilera kontaktovat, byla, že v testech vakcíny od Moderny bylo ohlášeno 13 úmrtí. Šest ve vakcinované skupině a sedm v placebo skupině. Moderně se ale nějak podařilo určit, že žádná úmrtí nebyla způsobena vakcínou nebo placebem. Další zajímavá věc, kterou jsem našel v tomto dokumentu od FDA týkající se vakcíny od Moderny, je, cituji: „Během přezkoumání byl účastník, co obdržel vakcínu, aktualizován z ‚úmrtí‘ na ‚vážná nepříznivá událost‘.”

Dále: „Během přezkoumání dat byl účastník placebo skupiny aktualizován z ‚vážná nepříznivá událost‘ na ‚úmrtí‘.” Je to zajímavé. Teď se s vámi podělím o to, co dr. Weiler napsal do svého ještě nezveřejněného článku, s jeho svolením. Uvádí dost zajímavé a znepokojující poznatky Článek má název „Nesrovnalosti ve zprávě Moderny pro FDA si vyžadují odpovědi”. Nebudu moct přečíst celý článek, snad brzy vyjde odkaz a zahrnu ho do popisku, jakmile bude zveřejněn.

Trochu přeskočím do pasáže, kde píše: „Nicméně, navzdory tomu, co Moderna ohlásila FDA, jejich mRNA vakcíny nejsou zavedenou technologií. Je nová, a jde o experimentální vakcínu, co si zaslouží pečlivou a objektivní kontrolu. Média nám říkají, že vakcína má 95% účinnost. Účinností vakcín se chápe míra efektivity vakcíny u ideální populace. To se liší od efektivnosti, což znamená, jak dobře vakcína dokáže vyvolat důkazy o imunitě u reálné populace, na které se používá.

Moderna ve studii spočítala účinnost jako poměr míry nákazy SARS-CoV-2 u vakcinovaných, což je 16 nakažených z 28 tisíc očkovaných, vůči míře nákazy u placebo skupiny, což bylo 275 nakažených z téměř 28 tisíc, kteří dostali placebo. Detailní přezkoumání zprávy z Moderny odhaluje, že mezi očkovanými dalších 81 účastníků, kteří obdrželi vakcínu, a dalších 118 placebo účastníků, dostalo diagnózu Covidu-19 mezi první a druhou dávkou vakcíny. Tito účastníci byli označeni za nezpůsobilí pro druhou dávku a byli ze studie odebráni. Dr. Weiler spočítal, že tyto další případy mění účinnost vakcíny z 94,5 % na 75,4 %.

Dále uvádí, že když se testuje látka pro chemoterapii ve srovnání s jinou léčbou rakoviny, úmrtí, ke kterým dojde mezi naplánovanými léčbami, je třeba počítat. Je zavádějící, nepočítat tyto dodatečné případy Covidu-19 v testech vakcíny od Moderny. Jejich účinnost 94,5 % nemá žádný základ v klinické realitě, ani pro ideální populaci. Dr. Weiler dále píše, že další problém se zprávou od Moderny jsou bezpečnostní data. Odkazuje na to, o čem jsem mluvil… jak změnili označení úmrtí na vážnou nepříznivou událost, a naopak.

Dále píše, že protože došlo jen ke 13 úmrtím v celé studii, šest ve vakcinované skupině a sedm v placebo skupině, vzhledem k celkovému počtu pacientů, jak zpráva uvádí, spočítal, že počet úmrtí za den na 100 tisíc lidí by byl 0,39 úmrtí na 100 tisíc za den po celý experiment. 0,36 úmrtí za den na 100 tisíc z vakcinované skupiny a 0,42 úmrtí za den na 100 tisíc z placebo skupiny. Na základě těch čísel můžete vidět, že úmrtí v placebo skupině jsou trochu vyšší oproti celé studii a oproti vakcinované skupině.


Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu. Díky Vaší podpoře můžu v této činnosti dále pokračovat. Děkuji.


Uvádí: Ze 13 úmrtí, ke kterým v experimentu došlo, ti, co experiment řídili, určili pro svoje uspokojení a očividně uspokojení úřadu FDA, že tato úmrtí nemohla být v důsledku vakcíny nebo placeba. I když dvě úmrtí, jedna z vakcinované skupiny a jedna v placebo skupině, byla popsána jako „Úmrtí NOS”, kde NOS znamená „ne jinak specifikováno”. Další úmrtí, u vakcinované skupiny, byla označena jako: srdečně respirační zástava, infarkt myokardu, selhání několika orgánů, zranění hlavy a sebevražda.

Pro neočkovanou skupinu byla označena: srdečně respirační zástava, infarkt myokardu, stejné jako v druhé skupině, reakce systémového zánětu, Covid-19, a břišní zranění. Weiler se pak ptá, jak byli schopni určit, že tato úmrtí nesouvisela s vakcínou nebo placebem. Je to v podstatě záhada. A v Národním programu pro odškodnění poškozených vakcínami, kterého byl dr. Weiler nějakou dobu součástí, dokud se ho nepokusili podplatit, kdy posléze z programu odešel…

Uvádí: Někdy trvá minimálně 10 let, než jste schopni určit úmrtí a příčinu úmrtí. Jeden zajímavý bod ze článku je ten, že jak Moderna tak Pfizer slibovali naprostou transparentnost. Je zásadní, aby Moderna poskytla dostatečné vysvětlení k neuvedení příčin úmrtí při testech vakcíny. Při srovnání počtu úmrtí… tohle je klíčové… srovnal počet úmrtí za den na 100 tisíc vycházející z dat studie, a srovnal ho s americkou populací za rok 2019. Srovnal průměrnou úmrtnost za den na 100 tisíc lidí v rámci studie Moderny, a srovnal ji se skutečnými čísly z roku 2019. Píše, že byl šokován. Národní počet úmrtí za den na 100 tisíc lidí je 2,44.

Proces vybírání účastníků a použitá měřítka v experimentu Moderny vedlo k důkazům, že úmrtnost široké veřejnosti je 6,3x vyšší než úmrtnost v experimentech Moderny, což znamená, že studie Moderny včetně odhadované účinnosti vakcíny a její údajné bezpečnosti nemůže být vůbec relevantní pro většinu americké populace. Super zdraví účastníci studie Moderny v žádném případě nepředstavují americkou populaci z hlediska zdraví.

To je zásadní a klíčové. Jinými slovy, výrobci vakcín neberou v potaz účastníky testů, kteří můžou mít dříve existující zdravotní problémy, nebo kteří třeba berou prášky. Vybírají si účastníky tak, aby dospěli k vytouženému výsledku, aby získali povolení k nouzovému použití od FDA, což se jim teď nejspíše povede. Takže ohlášená čísla o bezpečnosti a účinnosti, ke kterým došli během testů, neodráží širokou veřejnost. A i tak ve vakcinační skupině došlo k šesti úmrtím a celkově k 13.

A nemají ponětí, jaké budou dlouhodobé nebo i krátkodobé důsledky, dokud se široká veřejnost nenechá očkovat. To je podle mě velmi nebezpečné a lehkovážné, je to doslova experimentování na populaci kvůli viru s mírou přežití nad 99 %, pokud je vám do 70 let. Média o tomto nic neříkají, výrobci vakcín a vlády nemají tiskové konference a neinformují vás o úmrtích během testů. Nemluví o vybraných účastnících testů, což vedlo k zavádějícím datům o bezpečnosti a účinnosti vakcín.

Nevarují vás o velmi vážných potenciálních vedlejších účincích. Jen potichu zveřejnili zprávu a řekli: Vakcína je z 94,5 % efektivní a bude tady další týden. Pokud někdo z vašich blízkých bude poškozen experimentální vakcínou, nemůžete výrobce žalovat. A nečekejte, že vláda vás odškodní. Sám generální ředitel firmy Pfizer uvedl, že nemá ponětí, jestli vakcína zabrání přenosu. Šest lidí zemřelo během testů firmy Pfizer, dva ve vakcinační skupině a čtyři v placebo skupině. Přiznává, že si vakcínu ještě nedal, protože nechce předbíhat v řadě. Takže si ji nevzal kvůli vám. Jaký to ušlechtilý muž, co? Jeho firma je i tak vládou chráněná před odpovědností za škody.

To neposiluje důvěru. Nejsem tady, abych vám říkal, jestli se máte nechat očkovat, nebo ne, to je na vás, nebo by aspoň mělo být. Osobně neplánuji si vzít žádnou experimentální vakcínu. Stejně tak více jak polovina hasičského sboru v New Yorku. Tamní hasiči jsou asi také konspirační teoretici a odpůrci vakcín? To stejné platí pro téměř 40 % zaměstnanců velké nemocnice v Chicagu. Uvedli, že si nenechají dát experimentální vakcínu. Měli bychom je také považovat za bláznivé a nebezpečné konspirační teoretiky a odpůrce vakcín? Tohle jsou lidé, kterým svěřujeme svůj život. Pokud je vakcína tak bezpečná a efektivní, proč byli několikrát přistiženi, jak si dávají falešnou injekci? Jak vidíte tady, píst stříkačky je už stlačen úplně dolů. Muž v tomto videu nebyl ničím očkován.

Vyvolalo to poprask a nakonec veřejně reagovali s tím, že tento muž dostal druhou dávku, jen aby vyvrátili skepticismus. Ale ta odpověď není na videu, na nic se neptejte a jen si vyhrňte rukáv. Když technokraté jako Bill Gates nebo prezidenti, kteří přislíbili, že se nechají očkovat na videu, jako Obama, Bush a Clinton… když si vyhrnou rukáv, pamatujte, že existují způsoby, jak veřejnost oklamat. Může to být filmová stříkačka se zatahovací jehlou jako tato na videu… nebo možná ne.

Před více jak 10 lety se také zjistilo, že politici v Německu obdrželi jiný druh vakcíny než široká veřejnost… stal se z toho velký skandál a nadnesl otázky o dvouúrovňovém lékařském systému. Kde elita dostala vakcínu, která neobsahovala toxické látky známé jako adjuvanty jako konzervanty založené na hliníku a rtuti. Podle mě je pravděpodobné, že sociální elita nedostane stejnou vakcínu jako vy nebo já, normální daňoví poplatníci. Mám toho více připraveného. Sledujte moji práci na bitchute, protože tento youtube kanál může kdykoliv zmizet. Za Activistpost.com, jsem Spiro. Děkuji za sledování.

Překlad: David Formánek

ZDROJ

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

  1. Mojí vizí je šířit informace a obsah, který lidem otevírá oči, a který jim pomáhá objevit svoji vlastní pravdu. „


    Šíříte většinou dezinformace a žádná „vlastní pravda“ neexistuje. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů