Analýza evropských statistik COVID-19

Ve zkratce...

Analýza statistik údajné pandemie COVID-19. Dozvíme se reálná, vědecká a faktická data ukazující, že veškerá proti-koronavirová opatření, jako lock-down, nošení roušek a udržování rozestupů, jsou zbytečná. Na grafech si ukážeme, co se ve skutečnosti stalo v Itálii, Španělsku, Švédsku a ostatních zemích, o kterých se hodně mluvilo a mluví. Ve zkratce řečeno - covid-19 není tak nebezpečný, jak nám tvrdí.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

Ahoj všem, mnoho lidí se mě ptalo na aktualizaci posledního shrnutí dat, vědy a faktů týkajících se našeho problému s virem. Už je to několik týdnů, takže tady je zásadní aktualizace. Začnu s křivkou znázorňující úmrtí na milion osob pro mnoho evropských zemí, Itálii, Spojené království, Irsko, Švédsko. A jak si můžete všimnout, mají všechny velmi podobný tvar. Epidemie zcela mohutně skončila někdy okolo května, začátkem června, a nyní míříme k velmi nízkým hodnotám.

A to je zcela v souladu s chřipkovými epidemiemi v minulosti Nyní vám ukážu Evropu, křivka průměru leží zde, ta je samozřejmě podobného tvaru, a byly zde i některé země s menšími dopady, a proč, tak to vám vysvětlím za chvíli. Takže tady máme Evropu. Důležitou věcí je poznamenat, že podle prof.

Michaela Levitta v oblastech severního mírného pásu, jako je Evropa nebo Severní Amerika, severovýchod, máte tu Gompertzovu křivku a důvodem toho je, že když se objeví nový virus, rychle zasáhne kolem 20 % populace. Takže de-facto 80 % je už immuních skrze hromadnou imunitu či imunitu T-buněk z předchozích koronavirů z větší rodiny koronavirů.

Tento SARS-CoV-2 se velice podobá dřívějším koronavirům, takže naše imunita má mnoho mechanismů, jak reagovat. ale tak 1 z 5 lidí neboli 20 % bude méně imunních a to jsou ti, kteří si tou nemocí musí projít. Každopádně, jak těmi lidmi projde, dojde ke smutnému úmrtí náchylných a většina lidí, kteří jsou náchylní vůči infekcím, se nakazí a virus má pak mnohem větší obtíže a všude možně naráží na imunní lidi. Dojde tedy k obrácení křivky, což je naprosto běžné. A začne klesat jako Gompertzova křivka.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Jen abychom si ukázali graf pro chřipku. Zde vidíte graf znázorňující španělskou chřipku, kde vidíte klasickou Gompertzovu křivku. Tohle je tedy pro nový virus naprosto běžné. Nyní se podíváme na všechna úmrtí, nadměrná úmrtí v respiračních obdobích v posledních pár letech. Tohle jsou data z webu euromomo. Je velmi důležité sledovat nadměrná úmrtí, protože míra případů nebo infekcí závisí na tom, jak moc se testuje, a jak dobrý je test. Úmrtnost je nejlepší kritérium. Euromomo má 360 milionů lidí v zemích, které trasuje. Podíváme se na nadměrná úmrtí v roce 2018, a jak vidíte, tady jsou. Můžete integrovat nebo sečíst všechny týdny a získat celkový počet. To jsme udělali a vyšlo nám 140 000 nadměrných úmrtí ve věkové skupině nad 45 let.

Takže 140 tisíc, což se zdá jako hodně, ale pamatujte, že to je ze 360 milionů lidí, takže ve skutečnosti jde o malý zlomek. Když se přiblížíme k roku 2020, jako první si můžeme všimnout, že 2018… pardon, 2019 mělo velmi mírnou chřipkovou sezónu, až do začátku roku 2020. Takže tady se nashromáždilo hodně lidí, kteří by jinak bohužel zemřeli. Když covid sezónně udeřil, bylo tu hodně „suché roznětky”, jak se říká… všichni ti náchylní lidé ve vyšším věku s komorbiditami, které bohužel zasáhl koronavirus. Pokud tuto křivku spočítáte, celkový počet je kolem 180 tisíc lidí.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Takže můžete vidět, že se to od roku 2018 moc neliší, a v roce 2018 jsme ve skutečnosti nic nedělali, i když některé nemocnice, například v Británii, byly zahlcené, ale obecně řečeno ten rozdíl není velký. Někteří lidé mohou poznamenat: „Ano, ale tento rok jsme měli lock-down, roušky, atd.” Ale v analýzách se ukázalo, že mají velmi malý dopad. Na to se podíváme. Tohle je férové srovnání. A ve skutečnosti dopad 180 tisíců je menší než v roce 2000 pro nadměrná úmrtí během sezóny.

Hlavní rozdíl je ten, že křivka koronaviru byla velmi krátká a prudká. Kvůli mírné předešlé sezóně a ostatním faktorům tato nadměrná úmrtí se odehrála dramaticky v šesti týdnech namísto během čtyř nebo pěti měsíců. To je jeden velký rozdíl. Proč tedy počet úmrtí nebyl o moc jiný než v roce 2018? Jeden důvod je ten, že modely byly ve svých odhadech katastroficky přestřelené. Zde je jedná zpráva ukazující to, co ukázaly modely Imperial College a ostatních pro Švédsko bez žádného lock-downu a s přísným lock-downem. Jak vidíte, skutečný počet úmrtí ukazuje tady dole modrá křivka. Je asi 10-15x nižší než odhady. Pamatujte, že Švédsko nemělo žádný lock-down, žádné roušky a dokonce tam byla kadeřnictví a bary otevřené, trochu udržování rozestupů, ale dovolovali shromažďování až 50 lidí. Modely tedy byly katastroficky přestřelené. To je jedno vysvětlení.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Další studie od Corona Pogue na Twitteru u ukazuje odlišné míry lock-downu… od žádného lock-downu po velmi striktní lock-down. Pro Švédsko tady odhadují obří čísla, ale skutečná čísla byla méně než 6 tisíc úmrtí. Modely tedy odhadovaly 15x vyšší čísla. A to svět uvedlo do chaosu.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Zde je další graf Švédska od Johanna Helstroma, který provedl skvělou analýzu. Jak vidíte, měli svoji epidemii, která opadla, a nyní během srpna je počet hospitalizovaných na JIP a úmrtnost zanedbatelná. Děti až do věku 16 let chodily během epidemie bez roušek do školy. Jen s velmi mírným udržováním rozestupů a pár dalších opatření. Prostě prošli touto klasickou Gompertzovou křivkou tak či tak. V létě se otevřeli, nic se nestalo. Hromadná imunita se v podstatě dostala na efektivní úroveň a takto to v podstatě vždy bylo s těmito epidemiemi.

Takže to je Švédsko. Tady je další graf Švédska, protože je aktuální. Tento podle mě také vytvořil Johan. Z téměř 6000 celkových úmrtí pouze 870 úmrtí bylo přímo způsobených covidem bez dalších komorbidit. Průměrný věk těch zemřelých byl nad 70 let, a převážně v pečovatelských domech. Tato červená křivka ukazuje úmrtnost těch, co zemřeli bez žádných komorbidit. Je jednoznačně masivně menší než křivka, která se šíří po celém světě.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Další perspektiva na Švédsko od Johanna, a tato je velmi zajímavá. Dal dohromady data ze švédských zpráv o měsíční úmrtnosti a úmrtí na milion obyvatel, takže křivka je upravená pro velikost populace, protože populace se v posledních 150 letech rozhodně hodně změnila. Podívejme se tedy, co je tento velký nárůst? To je nárůst španělské chřipky, a je ve skutečnosti obří. Šlo o událost, která se stává jednou za století nebo pár století. Ale když se podíváme napravo, kde máme koronavirus? Máme už totiž data a nárůst pro koronavirus neboli SARS-CoV-2 je už za námi. Zde je nárůst koronaviru. To by mělo dát věci do kontextu.

Moc se pro většinu Evropy, jak jsem ukazoval, neliší. Moc se neliší od určitých měsíců v předchozích 10 nebo 20 letech, takže tohle se ve skutečnosti stalo, co se týče nadměrné úmrtnosti. PLC dalo dohromady skvělá data. Všichni by o tomto měli vědět, a ukazuje to, proč Švédsko mělo mít vyšší úmrtnost než ostatní země, zejména ty severské. Můžeme se podívat na mortality.org. Zde jsou tedy grafy. Vidíme, že Nizozemsko mělo dost mírnou předchozí sezónu s takovým poklesem, kdy bylo méně úmrtí, než se očekávalo, a to v roce 2019 až na začátek 2020. Pak Nizozemsko prudce zasáhl SARS-CoV-2 neboli covid, a to pochopitelně, protože se tam nashromáždilo spousta ohrožených lidí, a kteří by jinak předtím nejspíše zemřeli.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

To stejné vidíme pro Velkou Británii, zde velký pokles, a pak prudký nárůst, když přišel koronavirus. To stejné vidíme pro Španělsko. Tento vzorec se v podstatě opakuje pro všechny země, ale podívejme se na Švédsko. Vidíme, že Švédsko mělo velký pokles. Ve skutečnosti téměř o 4000 úmrtí, než ke kterým by normálně došlo. A je zajímavé, většina jejich nárůstu je právě o těch 4000 lidí, když přišel covid. Ještě si tu nechme Švédsko. Nyní se podíváme na severské země, pro které máme data. Zajímá mě, jestli vypadají odlišně nezávisle na lock-downu. Vidíme velmi odlišně vypadající graf. V předchozích letech tam měly normální úmrtnost.

Měly malý nárůst, když přišel covid. Norsko se podobá Finsku… velmi se odlišuje od Švédska. Tohle je nejpravděpodobněji největší faktor, který stojí za švédskými čísly, a vlastně čísly většiny zemí nezávisle na lock-downu a udržování rozestupů. Tady mám mezeru, a nemám Dánsko, tak sem umístím Maďarsko. Vidíte, že v posledních letech měli nadprůměrnou úmrtnost a covid na ně neměl téměř žádný dopad, což s tím souhlasí. Existují další analýzy, jako ta od Davida Spiegelhaltera, která ukazuje vážnost dřívější chřipkové sezóny oproti tomu, jak prudce covid udeřil v úmrtích na 100 tisíc.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A jak vidíte, na země, které měly vážnější dřívější chřipkové sezóny, měl covid velmi malý dopad. Naopak na ty země s mírnými dřívějšími sezónami měl covid obvykle vyšší dopad, jak byste očekávali. Nakonec tu máme publikaci o 16 možných faktorech pro vysokou úmrtnost na covid ve Švédsku mezi severskými zeměmi. Rozdíly v lock-downech jsou 16. v pořádí, a tým za touto analýzou říká, že ty na úmrtnost mají nejmenší vliv. Jako hlavní faktor ve Švédsku uvádí situaci se „suchou roznětkou”, jak jsme právě říkali. Myslí si, že ten může být zodpovědný za až 50 % celkových počtů mrtvých.

Hádám, že za více než 50 %, ale mají zde dalších 14 důvodů. Lock-down je na posledním místě. Carl Heneghan, profesor medicíny založené na důkazech na Oxfordu, položil skvělou otázku: Už je to nějaká doba. V Británii je téměř 50 tisíc hospod. Řekněme, že každou týdně projde 1000 lidí. Byly otevřené dlouhou dobu, bez roušek a rozestupů. To je téměř 300 milionů lidských interakcí v šesti týdnech. Teď je to téměř půl miliardy, protože jeho tweet je z doby před třemi týdny.

hKe kolika vypuknutím došlo, když se téměř půl miliarda lidí pohybovala uvnitř hospod bez roušek? Podívejme sa dopad na britskou úmrtnost. V této části jsou hospody otevřené, bez povinného nošení roušek, základních rozestupů. Podívejme se, co se stalo. Dva měsíce nebo více… devět a půl týdnů od této doby. Hmm…. Zajímavé. Nejen že nedošlo k žádnému nárůstu, ale ve skutečnosti došlo k opaku během těch 10 týdnů.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Úmrtnost nadále klesala, a to protože tyto křivky jsou stálé, jak jsme už říkali. Hromadná imunita, úmrtí náchylných lidí, sezónní změny ve viromu a ostatní faktory řídí tuto křivku. My lidé se snažíme dělat věci, které nikdy v historii nebyly vyzkoušeny. To často nefunguje nebo nic neudělá. Jakýkoliv majitel hospody v Irsku nebo vinařské asociace by si měl pokládat otázku, proč máme v Irsku poslední měsíce zavřené hospody? Byla by to velmi dobrá otázka, a podle mě jsme ji tady odpověděli. Baizuo Greengrove provedl hezkou analýzu, která je velmi složitá, ale jen projdu základními fakty.

Dal dohromady sezónní dopad předchozích chřipek v USA, jako v letech 1957, 1968-69 a 1959. Také vzal data z chřipky v roce 1942, která měla velký dopad. Je pozoruhodné, že všechny křivky mají dvojitou vyvýšeninu, kterou vám za chvíli vysvětlím. Covid je tady, který není nijak odlišný od těchto předchozích chřipek… vlastně má menší dopad. Ale předtím jsme nedělali žádné lock-downy a podobné věci. Dělali jsme je pro covid, ale další věc, kterou znázornil, jsou tyto červené křivky, které v USA v dřívějších letech ukazují vzorce chřipky a respiračního onemocnění napříč celým rokem od prvního do 52. týdne.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Znázornil chřipku pro tento rok 2020. Tento rok byly nařízené lock-downy a roušky, což byl jedinečný rozdíl proti předchozím rokům, ale v té světle hnědé barvě si všimněte tohoto prostoru. Navzdory opatřením měli normální množství úmrtí na chřipku a respirační onemocnění. Takže úmrtí na chřipku a respirační onemocnění naprosto ignorovaly lock-downy a roušky. Což je to, co se tady snažíme říct. Tohle je další pohled na to. Tento hrbol tady v roce 2020 byl dopad koronaviru, který byl nesprávně zařazen do chřipky a zápalu plic na začátku, ale pak to opravili, a jak vidíte, lock-downy nijak neovlivnily míru úmrtí na chřipku a zápal plic v roce 2020.

Tohle nebudu číst nahlas, ale koncem dubna jsem to četl. Vysvětluje to veškeré důkazy proti efektivnosti lock-downu. Psala o tom řada univerzitních profesorů. Vyberu pár logických důkazů. Miliony pracovníků v obchodech v Evropě a USA nenosili během epidemie roušku, osm hodin denně. Nebyli v karanténě… celý den tam chodila velká spousta lidí. Tito pracovníci nevykazovali žádnou známku větší infekčnosti nebo úmrtnosti. To stejné se nezbytnými pracovníky. Žádná známka.

Spousta zemí upustila od lock-downu od konce dubna, počátku května, a to v celé Evropě, a křivka nadále klesá. Nemění tvar. Lock-down v podstatě neměl žádný dopad, navzdory přesvědčení, že by dopad mít měl. Omlouvám se, věda je v tomto neúprosná. Tady je odkaz na Dropbox, který umístím do popisku videa, kde jde kolem pěti publikací o analýzách lock-downů, které vysvětlují to, co jsem právě řekl, a pár článků. Nyní vidíme články i ve Wall Street Journal, jak pomalu a zdráhavě přiznávají, že lock-downy byla obrovská chyba, a že způsobily mnohem více úmrtí, než kolik zachránily.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

O rouškách jen krátce… vím, že je to žhavé téma, ale řídím se vědou. Zde je studie zkoumající 14 randomizovaných testů s rouškami a chirurgickými rouškami jako prevence šíření chřipkového viru. Tyto testy v podstatě nezjistily žádný významný vliv nošení roušek. Věda z posledních 40 let je jednotná, a WHO až do konce roku 2019 nic neříkala o účinnosti roušek… mohlo by se jim to i vymstít. To vše se změnilo v červnu 2020 a najednou vlivní lidé chtěli, aby všichni nosili roušky… ale řídím se 40 letou vědou namísto pár týdny pochybné vědy v citátech. To je skutečnost s rouškami.

Jen abych to empiricky znázornil. Tady se v Německu nařídilo nosit roušky, a křivka se vůbec nezměnila, nadále klesala. V Rakousku se roušky zavedly tady, a křivka se nezměnila, možná trochu vzrostla. V Polsku se zavedly roušky a křivka R se nezměnila. To vidíme v celé Evropě. Neexistuje žádný měřitelný vliv povinného nošení roušek na úmrtnost. Tak to prostě je.

Omlouvám se, ale nošení roušek, a odnětí svobody, a hádky s policií a pokuty jsou založené na velmi špatné vědě, která není založená na důkazech, a empirická data to odráží. Omlouvám se, lidi. Teď vám připomenu 140 tisíc nadměrných úmrtí v roce 2018 v Evropě z téměř 400 milionů lidí v respirační sezóně, a 180 tisíc úmrtí tento rok 2020. Právě jsme si řekli, proč lock-downy a ostatní opatření nic nezměnily. Tohle srovnání je prostě takové… může spoustu lidí překvapit, že to takové je.

Nadměrný počet úmrtí je tento rok možná o 30 % vyšší než v roce 2018. Ostatní roky v posledních 20 letech měly úmrtnost znovu vyšší a nebyla tu žádná panika a žádné poškození naší společnosti. Sezónnost je velmi důležitá, takže jí projdu s aktualizovanými čísly. Koronaviry jsou prudce sezónní jako chřipka. O tom se ví už hodně dlouho. Z nějakého důvodu se to v posledních měsících popírá, ale ví se o tom. Tady vám ukážu úmrtí na milion obyvatel v Itálii. V březnu a dubnu počet úmrtí prudce vzrostl a klesl nezávisle na jejich lock-downu. Podívejte se ale na Brazílii a Peru. Tam došlo k delšímu a mírnějšímu nárůstu.

V Brazílii kupodivu nebyl žádný lock-down, za což jejich prezident sklízel ostrou kritiku. Peru mělo v březnu striktní armádní lock-down s povinnými rouškami. Ale dívejte. Pokud to něco prokazuje, tak že to tam měli horší. Tady jen znovu zdůrazňuji skutečnosti ohledně lock-downů. Nicméně je zajímavá ještě další věc… tady nalevo jsem nechal prostor. Co listopad 2019? Proč vám ho chci ukázat? Protože je důležitý, protože v srpnu 2019 byl SARS-CoV-2 ověřen ve vzorcích lidských splašků, tak jako ve Španělsku a jinde v Evropě. Tento virus, SARS-CoV-2, který u některých lidí způsobuje covid, v populaci Brazílie koloval už v listopadu, stejně tak v Evropě.

Podívejte se ale na spuštění viromu. Vidíme naprosto odlišné chování. Virom je komplexní a narůstá na základě ultrafialového záření, vlhkosti a lidské imunitě, sezónních variacích… na základě mnoha věcí. Ignoruje lidské středověké vědecké zásahy, které jsme tento rok zavedli. Do popisku vám dám odkaz na tuto knihu „Přenos epidemické chřipky”, velmi ji doporučuji. Je od Edgara Hope Simpsona, který více jak 50 let studoval to, o čem mluvíme, a mnohem víc. Zabýval se hodně aspektem sezónnosti, protože je zásadní. Použijme jeho znalosti a podívejme se na tyto země.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Tady vidíme křivku Itálie, která je dramaticky odlišná než křivka Brazílie bez lock-downu a Peru s lock-downem, ale velký rozdíl je v tom, že tyto jižní, tropické oblasti, mají odlišné spouštěcí mechanismy než severní mírný pás. Podíváme se na několik výňatků ze Simpsonových grafů a uvidíme, že pro severní mírný pás, ve kterém je Itálie, tu máme vzorec. A máme tu také vzorec pro jižní tropický pás. Pokud ty vzorce přibližně překryjeme, uvidíme docela přesnou shodu, což je přesně to, co byste očekávali. Jak říkám, je to sezónní… nestaral bych se moc o to, kde na ose z hlediska přesného měsíce se odehrávají. Jde spíše o sezónní, relativní rozdíly a regionální rozdíly nezávisle na lock-downech.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Evropa vs USA. Spousta lidí se ptá na USA, kde je to vážné, protože zatímco Evropa už dávno s epidemií skončila, v USA měli druhý nárůst. Spousta lidí tohle mylně chápe a myslí si, že je to druhá vlna. Není to druhá vlna. Pokud bychom se dívali pouze na severovýchodní USA, které je sezónně a regionálně podobné Evropě, data ukazují tohle. Křivka se chová stejně jako v Evropě a klesá nebo klesla téměř na nulu. Nicméně tato část křivky je jižní USA, a to je, co stojí za nárůstem… a tohle je klasický dvojitý nárůst, který jsme viděli u dřívějších chřipkových epidemií. Tohle je ve skutečnosti normální, i když veškerá úmrtí jsou smutná.

Nyní klesají, což jsou dobré zprávy. Tady detailněji… data jsem získal z americké databázy a použiji tady stejné měřítko pro úmrtí na milion, od jednoho po 70. Zde je severovýchod… New York to zasáhlo těžce, ale v severovýchodním USA máte Gumpertzovu křivku jako v severní Evropě, a to protože jde o vzorec ze severního mírného pásu jako v Evropě.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Když se podíváme na jih, křivka je velmi odlišná. Nejen že narůsta tady v odlišném časovém rámci, ale celkově dopad v úmrtích na milion je denně masivně nižší než na severovýchodě. Protože tohle je stejné měřítko… tohle je severní tropický vzorec, který se podobá Mexiku a pouštním oblastem. Středozápad se ve skutečnosti více podobá vzorci severního tropickému pásu jako v Evropě nebo severovýchodní Americe. Pro srovnání vidíte, že po březnu a dubnu křivka prudce klesá.

Na středozápadě je celkový dopad nižší, ale tvar je podobný. Pak máme západ USA, který se podobá jihu USA, což je severní tropický vzorec, a tady vidíte nárůst v posledních pár měsících. Naštěstí zase znovu klesá… dopad je znovu velmi nízký v porovnání se severovýchodem. To snad pomůže lidem pochopit, co se děje v USA.

Video zakončím „případomií” a hysterií, která během léta zachvátila Evropu, i když jsem jasně ukázal, že epidemie v Evropě už v květnu skončila. Důvod je ten, že nadměrně testujeme PCR testy. To vysvětlím. Tady máte křivky pro Evropu, které jsem už ukazoval. Vidíte, že epidemie klesla. Tento nárůst byla, je třeba uznat, epidemie, a tohle dole není epidemie… ta už v červnu a červenci dávno skončila. Nicméně, pokud budete nadále testovat PCR testy a zvýšíte počet testování, najdete virové fragmenty mrtvého viru u lidí, kteří se vyléčili před měsíci, kteří jsou bezpříznakoví. Najdete nějaké pozitivní případy, ale dopad bude velmi malý.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Takto vzniká „případomie” – epidemie případů. To je problém, který vidíme v posledních několika měsících s přísnými opatřeními, drakonickými opatřeními založenými na PCR testování. Tohle je skvělý článek informující o problémech PCR testování. Jen si vygooglujte CEBM PCR. Link je tady dole. Prof. Carl Heneghan znovu prochází problematikou, pokud nadměrně testujete PCR testy, najdete mrtvé fragmenty viru, nenajdete plně živý virus.

Když člověk testuje pozitivně PCR testem, je označen za případ. Převážně nejde o případy. Případ je hospitalizace s vážnými příznaky neboli nemocí covid-19. Tohle jsou jednoduše pozitivní testy na základě virových fragmentů. Nejde o případy… vyvolává to hodně zmatení. Tohle způsobuje „případomii”. Abych ukázal pár zemí… tady je Irsko, měli nárůst případů a pak propad. S tím bohužel souvisela úmrtí starších lidí s komorbiditami s průměrným věkem 82 let. Středovým věkem 84.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Takže ano, dopad se projevil. Epidemie skončila, ale teď stále testujeme a dostáváme falešně pozitivní výsledky testů, některé jsou skutečně pozitivní, ale dopad je stále nízký. V Irsku v srpnu jsme měli 700 úmrtí na rakovinu, 33 sebevraž s podstatě žádným úmrtím na covid. Všichni lidé mluví o covidu, nezajímají je sebevraždy, rakoviny, ekonomická katastrofa.

Zdá se, že jim na ničem nezáleží, i když si neuvědomují, že epidemie skončila. Spojené království ve zkratce… jen vám ukážu, že tam mají stejný problém. Obří počet případů, lokální lock-downy, ale nic se vlastně neděje. Teď když se blížíme k podzimu a zimě, uvidíme větší dopad v nemocnicích, uvidíme, že SARS-CoV-2 bude znovu narůstat, ale to bude normálnější zimní návrat chřipky jako v předchozích letech.

V Německu to stejné, nebudu to číst nahlas. Ve Švýcarsku to stejné. V těchto zemích zavedli povinné roušky, když epidemie už byla u konce. Roušky nemají na nic vliv. Španělsko. O Španělsku se mluví, že zažívá druhou vlnu, a ano, úmrtí trochu narůstají, ale jak uvidíme, to ve Španělsku není během podzimu a zimy neobvyklé. Sem tam se tedy najdou různé kapsy. Ale ve Španělsku je momentálně pouze jedno úmrtí na jeden milion lidí denně, a to se považuje za nárůst. Dopad je mnohem menší, než když tam byla skutečná epidemie, ale tato křivka úmrtnosti bude nejspíše růst, což ale neznamená, že jde o druhou vlnu. Tady vidíte enormní množství případů, absurdní množství. A pak tento zanedbatelný dopad. Tady máme Nizozemsko, stejný příběh.

Tady máme Francii, to stejné. Mluví se tam teď o druhé vlně, protože hospitalizace s blížícím se podzimem trochu roste, ale znovu podobný scénář. A co se týče USA, jak jsem už říkal, kvůli jižním a západním oblastem, se spouští jejich virom, takže opravdově mají nárůst v úmrtnosti, která naštěstí ale klesá.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Už jsme tento jev „případomie” předtím zažili? Tohle je důležité… tohle je z vládního dokumentu. Ukazuje, že prasečí chřipka, H1N1, kdy během zimy 2009 měla skutečný dopad, lidé umírali, ani zdaleka ne tolik, jak se odhadovalo, ale tehdy se stala fascinující věc, začali používat rychlý PCR test s názvem „FluChip”, a začali testovat jako šílenci. Během léta, kdy úmrtí na prasečí chřipku byla pryč, začali šílet s masivním testováním a média bláznila, ale nikdo neumíral. To byla tedy „případomie”, kterou tlačili ještě do podzimu, ale nebyla žádná skutečná úmrtí na H1N1… ta se stala v první sezónně, tak jako obvykle. Ale probíhala „případomie” a velká hysterie, dokud ji nevzdali. Zajímavá věc je, že tehdy během toho léta nebyly žádné lock-downy nebo roušky. To mohlo pomoct následující zimě, aby byla velmi mírná, protože během léta se vyvinula silná hromadná imunita, ale bez velkého dopadu na úmrtích.

Tohle zmíníme ke konci v souvislosti se Španělskem a uvidíme, co to může znamenat. Tady vidíme graf ukazující Británii a sezónní nárůst úmrtnosti, který je naprosto v souladu s úmrtností na chřipku. Tady dole máme testování. Ale v roce 2010 během léta testovali jako šílenci kvůli panice z prasečí chřipky. Vidíte tady enormní nárůst případů, ale ve skutenosti úmrtnost to léto byla nejnižší z posledních 20 let. Ukazuje vám to nebezpečí „případomie”. Tento článek je velmi důležitý k pochopení, proč se „případomie” dějí, a co je pohání. Je to německý mainstreamový tisk Spiegel, kdy v roce 2010 vydali tento vyčerpávající článek.

Je to skvělý článek a hodně toho vysvětluje, co se s těmito věcmi ději. Doporučuji si ho přečíst. Další věc z hlediska druhých vln v Evropě a Španělsku a kdekoliv jinde. Je důležité poznamenat, že chřipka, jak ukazují tyto tři křivky… během léta klesají a jak se blížíte k podzimu, a tohle je pouze srpen… vidíte začínající nárůst případů chřipek. Tohle je normální, a ty modré čáry jsou případy koronaviru v roce 2020, které se řídí podobným vzorcem.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Na tomto není nic příliš abnormální, což je důležité si uvědomit. Je dobré na to myslet. Zakončím druhou vlnou ve Španělsku, protože všichni straší druhou vlnou, a musíme říct, že ve vědě není nic nemožné. Tady znovu vidíme Španělsko, a vidíme obří nárůst až na 800-900 úmrtí denně na vrcholu skutečné epidemie, a pak, jak jsem říkal, se tvořila hromadná imunita, náchylní zemřeli, sezónní vektory… křivka klesla skoro na nulu. Epidemie byla v květnu v podstatě pryč. Tato úmrtí podle mě přidali z dřívějšího období. V poslední době se mluví o počtu hospitalizovaných, a vskutku i úmrtnost… Tohle jsou úmrtí „s covidem” na rozdíl od „na covid”, takže tady musíte být opatrní. Každopádně je tu nárůst. Lidé mluví o druhé vlně. Ale skutečná druhá vlna by vypadala nějak takto.

Analýza evropských statistik COVID-19 • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Vzrostla by a znovu by klesla, a měla by velmi velký dopad. Ale takový nárůst s blížícím se podzimem se tomu vůbec nepodobá. Chci lidem připomenout web euromomo, který ukazuje nadměrná úmrtí pro všechny evropské země, a tady je Španělsko. V roce 2017 a 2018 vidíte velký nárůst v nadměrných úmrtích. Rok 2019 byl mírnější. A tady je covid v roce 2020. Podívejme se ale detailněji na rok 2017. Co kdyby přechod roku 2020 do roku 2021 vypadal jako rok 2017?

Ukažme si to tu detailněji na měsících až do března. Znázorníme to, aby to zhruba odpovídalo. Vidíme, že Španělsko by mohlo z hlediska úmrtnosti směřovat do tohoto. Ale tohle by bylo normální, a v tom budete mít chřipku, SARS-CoV-2, pokud SARS-CoV-2 bude převládat, může vykopnout úmrtí na chřipku a více úmrtí budou přisuzovat covidu, ale tohle se, tak či tak, blíží. Musíme si dávat pozor, aby se tohle nepřisuzovalo druhé vlně, pokud křivka bude stejná jako v roce 2017, ale uvidíme, co se stane, a budeme sledovat úřady, jak o tom mluví. Tento rok má jeden rozdíl.

I když lock-downy a ostatní opatření nefungují, mohou mít negativní dopad. Způsobí mnohem více úmrtí na rakovinu kvůli pozdním diagnózám, mnohem více úmrtí na podvýživu, sebevraždy a hrozné utrpení kvůli zničení ekonomiky. A odebírají nám naše drahocené svobody a mají otřesný vliv na společnost. Lock-downy a všechna opatření způsobují velké škody, a to mainstreamová média uznávají. Ale zde je další potenciální dopad. Poprvé v historii, na základě špatné vědy, celé léto zavádíme drakonická opatření, a to je bezpečné období, kdy virus může kolovat s velmi malou úmrtností, a kdy si můžete vybudovat imunitu T-buněk a hromadnou imunitu.

A to ochrání staré a náchylné lidi další zimu, ale poprvé v historii jsme se to pokusili zastavit. Takže tento nárůst se může stát. Je pochopitelné, se to domnívat. Zima může být relativně horší z hlediska úmrtí, a zranění náchylných a slabých, které chceme chránit. Nebylo by ironické, pokud to, co by mohla být průměrná zima, ve skutečnosti bude horší, protože jsme neměli normální léto, kdy si z evolučního hlediska vyvíjíme hromadnou imunitu? To by se nám enormně vymstilo.

Nejspíše to ukazuje potenciální nebezpečí dělání věcí, které nejsou podložené vědou, jak udělalo Švédsko? Dělání věcí, které nejsou podložené dobrou vědou, a pokračovat v nich celé léto. To může mít hrozné, nepředvídané následky, kdy lidé, co tohle prosazují, budou příští zimu mít svoje ruce potřísněné krví. Neúmyslné důsledky se dějí neustále. Ale nejčastěji se stávají, když se neřídíte nejlepší vědou.

To způsobuje neúmyslné důsledky, škody a úmrtí. Když se neřídíte dobrou vědou, a upřímně řečeno, jak se blížíme k zimě 2020 a k lednu 2021 v Evropě, tohle je to, čeho se obávám… že jsme promarnili léto, kdy jsme mohli mít normální a relativně bezpečné šíření tohoto viru, kdy lidé měli vysokou imunitní funkci, a hned poté, co náchylní už zemřeli. Bezpečné šíření… To může náchylné další zimu vystavit většímu riziku, což, jak říkám, by bylo ironické a tragické.

A to můžete přidat ke všem dopadům lock-downů a ostatním problémům, které nyní i média po celém světě uznávají. S tím to zakončím… tohle podle mě žádá k zamyšlení. V příštích měsících budu sledovat, jako jestřáb, co zima přinese a jaké vzorce bude mít. Použiji celosvětovou síť dobrých vědců, abych tyto věci spojil dohromady a měl jistotu, aby se mluvilo o pravdivém a spravedlivém příběhu o tom, čemu budeme čelit v příštích měsících. Děkuji vám za poslouchání. Brzy udělám další aktualizaci. Děkuji.

Děkuji za poslouchání, a jen připomínka, že potřebuji vaši podporu, abych v tomto mohl pokračovat. Můžete mě podpořit na patreon.com/IvorCummins nebo skrze PayPalu na www.tinyurl.com/IvorCummins, kde můžete přispět jednorázově nebo měsíčně. Vážím si vaší podpory, díky které mohu nadále šířit vědu a možná vyvracet zaujatější, korporátnější vědu. Děkuji vám.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

13 komentářů

 1. Davide, tohle je video ze začátku září. Opravdu chcete tvrdit, že se situace nezměnila a že se nic neděje, zvláště u nás? Že nehrozí kolaps nemocnic? Nemohl byste u toho svého překládání aspoň trochu přemýšlet?

  1. Kolaps nemocnic nemá co dělat s prezentovanými informacemi. Panika žene lidi do nemocnic! Sám si představte, jak byste si prožíval pozitivní test na koronavirus s mírnou nebo střední chřipkou na kterou Vás již dnes nikdo neotestuje. A pak si představte, jak byste si to prožíval bez mediálního panika humbuku!

   Tuhle pandemii vyrobíte i s rýmou, když ji začnete masivně testovat!

   https://www.aazdravi.cz/profesor-zaloudik-se-vyjadril-pres-prymuluv-zakaz-epidemii-podle-nej-drzi-umele-pri-zivote-testy-lidi-bez-priznaku/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Hodně štěstí Petře Vám i Vašim potomkům!

  2. Petře, jestli Vám vadí to, že video je ze začátku září (hezky vysvětluje princip a trendy ve světě, takže je jedno, jestli je měsíc staré), tak tady je nové video (z 15.10.) od stejného autora (brzy bude také přeloženo), tak se mrkněte a posuďte sám: https://www.youtube.com/watch?v=CPmWYFlUK54

   1. Dobré ráno, Davide, podíval jsem se na to nové video a opět to navozuje dojem, že se nic neděje. U nás je ale situace o dost jiná než na jaře, ne? Vidím, že Vás teď těžko něco přesvědčí. Tak tedy aspoň zpětně, pokud to bude opravdu průšvih, se zkuste zamyslet, jestli Vámi překládaná videa k němu částečně nepřispěla.
    Pokud průšvih bude, určitě někdo udělá video, že statistiky jsou zfalšované nebo naopak že ještěři či Bill Gates začínají být úspěšní ve snižování počtu obyvatel. Ale třeba nejste ztracený případ 🙂
    Osobně mne mrzí, že překládáte každý nesmysl, který kde najdete, a při tom byste mohl být opravdu velmi užitečný například překládáním videí o skutečných účincích a bezpečnosti vakcín, bez těch šílených konspirací. A třeba rozhovor s Alenou Chládkovou byl opravdu moc pěkný.

    1. Petře, proč tedy testují jak šílenci pomocí PCR testů, které by se na tohle ani podle jejich vynálezce neměly používat? Nepřijde Vám přece, že existuje souvislost mezi počtem testovaným a počtem pozitivních, kterými nás straší?

     Vypůjčím si text z jedné FB stránky: „V posledních dnech nejsou jen rekordní přírůstky pozitivně testovaných, ale také počty provedených testů.
     Například 11. 10. bylo provedeno 11 479 testů z nich bylo pozitivních 3 140 osob, 14. 10. to bylo provedeno 34 612 testů, z nich bylo pozitivních 9 544, v přepočtu na poměr počtu testů a pozitivních jsou tyto dva dny tedy totožné. Kde byly 11. 10. zástupy alarmujících chytráků, se kterými se dnes v médiích roztrhl pytel?
     Prymula oznámil navýšení kapacity testovaní až na 50 000 testů denně.”

     Mimochodem máme interní informace, že na hygieně mají nařízení od někoho z vlády, že když mají nález 150 pozitivních případů, mají veřejně uvádět kolem 800. I kdyby to tak nebylo, výše uvedené stále platí… podle všeho se spíše jedná o „epidemii” PCR testování…

     1. O testech lze pochybovat, ale vzrůstající křivce pozitivních odpovídá i nárůst hospitalizovaných, hospitalizovaných s těžkým průběhem na přístrojích i křivce počtu zemřelých. Jen ty ostatní křivky jsou opožděné o několik dní, týdnů oproti nárůstu testovaných. Za 2 týdny budou nemocnice plné to je exponenciální růst. Promoření bez omezení možné je, ale kdo se vydrží dívat na zprávy o těch obětech ,které se budou pomalu dusit? Věnujete velké úsilí překládání klamných argumentů a to k ničemu nepomáhá. Co se radši poučit od zemí východní Asie? Tam ekonomika a počet obětí je malý. Virus je MOŽNÁ umělý a globalisté se radují, jak se lidé chtějí nakazit s přitom volají, že nejsou ovce. Být globalista, virus vypustím, nechám se šířit a vykašlu se na zapojení milionů zdravotníků a politiků a novinářů do spiknutí. Budu se jen dívat. Lockdown stejně jen zmírnil nárůst než pomohlo letní počasí. Uznáváte sílu počasí v ročním období a dnes se blíží zima. Chce to nákazu aspoň trochu zpomalit.

   2. Dobrý den, já to vidím jinak. Děkuju za tato zprostředkovaná videa. Lidé by měli mít k dispozici všechny názory a relevantní data, aby mohli sami o nich přemýšlet. Oni vám sem píšou proto, že nedokážou přijmout to, že jsou někým manipulovaní a že pravda nemusí být taková, jak se na první pohled všem zdá. Je to nehorázně cenzurovaný a vše, co se jim nehodí, označí za dezinformaci. Nově pojmenovaná cenzura v dnešní době = dezinformace. Oni nevidí, že při tomhle počtu pozitivně testovaných by už teď umíralo mnohem víc lidí, tak jako na jaře všude jinde. Ta nemoc umí s člověkem zatočit, ale jen s „pár“ lidmi. Já si jí prošla a řeknu vám, že když člověk chytne pravou chřipku, tak nevstane ani z postele. Tohle nebylo ani mírné nachlazení. Tak jakýpak smrtící vir.

  1. Blanko, co když Vy a ostatní vystrašení lidé živící paniku a rozvracející sociálně-ekonomické vazby jsou tou skutečnou příčinou toho proč si lidé běžné respirační onemocnění s pozitivním testem na koronavirus prožívají ztotožněním se s panika-stavem a tudíž přetěžují zdravotnický systém?

   Myslíte si, že se pan Prymula nemůže mýlit? Či, že nemůže být podvodník schopný obětovat lidské životy? A co Kill Gates, líbí se Vám jeho role hlavního sponzora světové zdravotnické organizace a největšího investora do vakcinologických společností?

   A co říkáte na projev nositele Nobelovky, který vynalezl PCR test?

   Nestačí věřit všemu co mě vyděsí, třeba je o všem pochybovat a je potřeba pomáhat lidem jako jste Vy a Vaše potomstvo! Ty mrtvé už nikdo nezachrání!

   Hodně štěstí Blanko!

 2. Až budou v USA masivně pouštět ve školách elektromagnetické záření do dětí, které budou mít významnou poruchu zdraví a budou mít pozitivní testy na koronu, jak budete jednat potom lidi??

  Berte si ze statistik jen to co prezentují! Nedomýšlejte se na základě svých panika myšlenek!

  Hodně štěstí všem!

  1. Jako schválně pouštět, aby měly pozitivní test? Pokud tomuto věříte, tak potěš koště. Pak je vše marné. Ale snad i tak budete mít štěstí, které přejete ostatním, a prohlédnete.

   1. Pozitivní test není daný tím jestli jste vystaven elektromagnetickému záření, ale zejména tím kolik zdvojení se na daný PCR test použije.

    Snadno Vám to vysvětlí jedna z našich předních viroložek:

    https://www.aazdravi.cz/profesor-zaloudik-se-vyjadril-pres-prymuluv-zakaz-epidemii-podle-nej-drzi-umele-pri-zivote-testy-lidi-bez-priznaku/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

    Co se týká vlivu elektromagnetismu na lidské zdraví to je pak samostatná kapitolka, kterou zkoumají ti na které má vliv již dlouhá léta, naproti jejich studiím jsou tu pak studie lobbistů neohlížejících se na vedlejší účinky..

    Ne vše co Vám řekne politik a novinář je vždy pravda, víte?

    Hodně štěstí Romane!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů