Nanotechnologie v COVID vakcínách & na jakém principu fungují (část 2/2)

Ve zkratce...

Video, které detailně vysvětluje, na jakém principu fungují COVID vakcíny, proč někteří lidé zažívají nežádoucí účinky hned a jiní ne, jak funguje nanotechnologie, která se v nich našla... a mnohem více.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓


Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispěním na jejich tvorbu níže kartou (ocením měsíční podporu) nebo ZDE na bankovní účet. Děkuji! (ps: Po kliknutí na tlačítko „Přispět” budete přesměrování na platební bránu)

Donation amount
Donation frequency


Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Originál videa publikován ZDE: 4. srpna 2023

Přepis videa:

V prvním videu z této série, nazvaném „náklad”, jsme zkoumali, jak měla fungovat tzv. vakcína. V tomto videu se podíváme hlouběji na technologii, která za ní stojí, a zejména na technologii nanokapslí. Jednou z často kladených otázek je, proč někteří lidé onemocní a dokonce zemřou, zatímco většina z nich je zcela zdravá, bez vnějších příznaků, že by něco bylo v nepořádku? Kdyby jim byla aplikována stejná látka, měli by mít podobný výsledek, ale tak tomu zjevně není. Co by mohlo vysvětlit tak výrazný rozdíl ve výsledcích?

Dalším podivným jevem, který pozorujeme, jsou kolapsy moderátorů při používání bezdrátových mikrofonů a ušních monitorů. Teď se necítím moc dobře.. Dobře. Zavoláme si později. Co by to mohlo způsobovat? A proč lidé náhle padají mrtví, když jsou v přítomnosti silného elektromagnetického záření? Třeba při čekání u nabíjecí stanice elektromobilů? A pokud vakcíny obsahují tak toxické prvky, proč by každý neumřel hned po vpichu jehly? Odpovědí na všechny tyto a další otázky jsou nanokapsle.

Nanokapsle je obal o velikosti nano vyrobený z netoxické polymerní membrány, který obaluje vnitřní tekuté jádro, známé jako „náklad”… léky nebo toxiny mohou být umístěny uvnitř jádra nanokapsle. Nanokapsle při podávání léků poskytují stínící prostředí chránící náklad před biologickou a chemickou degradací. Obvykle se do systému navrhne spouštěcí mechanismus, aby se náklad mohl uvolnit na cílovém místě. Aplikace nanokapslí jsou rozšířeny v mnoha průmyslových odvětvích od elektroniky po dodávání léčiv. Analýza vakcín v nanorozměrech pomocí elektronové mikroskopie v rozsahu 50 až 100 000násobného zvětšení ukazuje, že zřejmě obsahují nanokapsle potažené uhlíkem.

Nanokapsle je rozvíjející se technologie. Samotné kapsle jsou duté, přičemž vnější obal chrání vnitřní obsah. Jak se tedy nanokapsle vyrábějí a jak je možné je naplnit léčivy nebo toxiny? V první řadě je třeba si uvědomit, že jsou neuvěřitelně malé.

Jak malé? No, kdybyste vzali milimetr a rozdělili ho na 1 milion dílků, tak malé jsou. Nelze je vidět okem ani pomocí lékařského mikroskopu, ve skutečnosti je lze vidět pouze pomocí elektronového mikroskopu. Elektronová mikroskopie je technika, která se používá k zobrazování materiálů, které jsou menší než viditelné světlo, a proto je nelze vidět na běžném optickém mikroskopu. Existují dva hlavní typy elektronových mikroskopů.

Prvním je transmisní elektronový mikroskop a druhým je rastrovací elektronový mikroskop. U transmisního mikroskopu je na jedné straně paprsek elektronů a na druhé straně detektor, mezi nimiž je vzorek, který je vysušen na mřížce. Nanočástice pohlcují přicházející elektrony, které vytvářejí stíny v místech, kde se částice nacházejí. Z těchto údajů můžeme zjistit velikost částic, jejich strukturu, tvar a dokonce i krystalinitu. Pokud známe také koncentraci částic, můžeme tato čísla zkombinovat a vypočítat například plochu povrchu a koncentraci částic.

V tomto případě používáme druhý typ nazvaný rastrovací elektronový mikroskop. Ten snímá povrch pomocí soustředěného paprsku elektronů. Elektrony interagují s atomy ve vzorku a vytvářejí topografii povrchu a složení vzorku. Ani jeden z těchto dvou typů elektronového mikroskopu nám však neřekne, jaký je obsah nákladu uvnitř nanokoulí. Existuje mnoho různých typů nanokapslí. Patří mezi ně polymery, micely, dendrimery a uhlíkové nanotrubičky.

V oblasti podávání léčiv je jedním z nejčastěji používaných typů polymerický. I když samotná nanotechnologie může znít složitě, výroba nanokapslí může být tak jednoduchá jako smíchání složek dohromady, poté použití ultrazvukového zařízení k rozrušení směsi, čímž se vytvoří rovnoměrně velké nanokapky, a následné přidání složek, které umožní zesíťování vazeb k vytvoření jádra obalu kolem cílového léčiva. Vzhledem k povaze potenciálně smrtícího obsahu těchto injekcí by byl zapotřebí robustnější typ technologie nanokapslí.

Analýza materiálů nalezených ve vakcínách ukázala, že jsou vyrobeny z uhlíku a kyslíku, což vylučuje, že by se jednalo o nějaký druh elektronického zařízení. Dokonale to však odpovídá tzv. nanočásticím potaženým uhlíkem. Ale jaké další prvky byly nalezeny, které mohou naznačovat, z čeho jsou tyto nanokapsle vyrobeny? Vodítko k tomu nám dávají prvky uvedené ve spektrální analýze. Při pohledu na ne zcela zformovanou nanokapsli můžeme vidět, že křemík je přítomen ve vysokém množství. Křemík a uhlík zobrazený na povrchu plně zformovaných naznačuje, že nejpravděpodobnějším kandidátem je nanokapsle s dutým jádrem, křemíkovým pláštěm, potažený uhlíkem. Co to je a jak se vyrábí?

Proces začíná šablonou z oxidu křemičitého a oxidu křemíku s chemickým vzorcem SiO2, nejčastěji se vyskytující v přírodě jako křemen. Poté je koule pomocí polymerizačního procesu obalena vláknem zvaným polyakrylonitril, známým také jako PAN. Obalování zahrnuje ponoření koule do roztoku monomerů PANu a následnou polymeraci, při níž se vytvoří povlak vlákna PAN. Účelem PANu jako polymeru obsahujícího uhlík je jeho použití jako zdroje uhlíku. Toho se dosáhne zahříváním na 900 stupňů Celsia po dobu tří hodin za přítomnosti dusíku, což způsobí karbonizaci PANu a vytvoření uhlíkové vrstvy kolem nanokapsle.

Vzorek se poté homogenně smíchá s hořčíkovým práškem, aby se v uhlíkovém obalu vytvořily póry. Tento krok je důležitý pro pozdější vytvoření struktury dutého jádra pláště. Směs se žíhá při vysoké teplotě 650 až 800 stupňů Celsia po dobu dvou hodin, aby se usnadnila tvorba pórů v uhlíkovém plášti. Po ochlazení se vzorek promíchá v roztoku kyseliny chlorovodíkové, aby se odstranila magnézie a vytvořila se struktura pórů v uhlíkovém plášti.

Pro vytvoření dutého středu samotného jádra nanokapsle se pak oxid křemičitý uvnitř odstraní pomocí roztoku kyseliny fluorovodíkové. Nyní jsou výsledné nanokapsle připraveny k naplnění toxiny na vysokou kapacitu. Tento proces je usnadněn elektrostatickou přitažlivostí mezi nanokapslí a toxiny v důsledku různých potenciálů napětí. Posledním krokem je opatřit je biologicky skrytým povlakem podobným PEGu, aby je tělo nerozpoznalo a neodmítlo.

Ve videu o nákladu jsme je označovali jako nanokapsle. Je to proto, že to lépe vystihuje jejich funkci, totiž že zapouzdřují léčiva nebo toxiny. V průmyslu se však obecně označují jako nanočástice. A většina literatury je tak nazývá. Je to to, o čem zde hovoří generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla. Dr. Albert Bourla, vystudovaný veterinář, ale samozřejmě generální ředitel společnosti Pfizer.

Dotaz: Jaké budou klíčové faktory mezi partnerstvím veřejného a soukromého sektoru? Jaké jsou oblasti, na které musíme zaměřit své úsilí, abychom měli správný druh zapojení veřejného a soukromého sektoru?

A. Bourla: Neexistovala jediná země, která měla plnou suverenitu ve výrobě, protože i když jsme to možná dělali na začátku v Evropě nebo v USA, komponenty se vyrábějí po celém světě. A byly jedinečné. Byly to kusy, které jsme museli dovážet z Evropy do USA, z Velké Británie do Evropy, z Číny, Indie z celého světa. Kdyby jakákoliv z nich se zavřela a jako odvetu by řekla: Vy mi nedovolujete vyvážet vakcínu, já vám nedovolím přijímat nanočástice. Já vám nedovolím přijímat nanočástice. Podle ohromujícího přiznání Bourly byly nanočástice klíčovou složkou vakcíny.

Je také pravděpodobné, že Bourla má na mysli Čínu, protože je to jedna z mála zemí, která je schopna výrobu nanokapslí rozšířit a má také vakcinářský průmysl, který prodával produkt do mnoha zemí. Druhý booster, aby se výkonnost vakcín vrátila tam, kde byla po prvním boosteru. A odkdy bylo nutné mít druhou, třetí, čtvrtou nebo dokonce osmou dávku něčeho biologického? Nebo nejde spíš o to, vrátit hladinu nanokapslí v těle do původních mezí, když vidíme, že retikuloendoteliální systém se může těchto cizích těles pomalu zbavovat?

I když to bude pravděpodobně zdlouhavý proces, vzhledem k tomu, že každá injekce obsahuje desetitisíce nanokapslí. A proč najednou lidé při používání telefonů, zejména uvnitř kovových konstrukcí, padají mrtví? Zdá se, že v těchto nanokapslích může být elektromagnetická složka nebo spouštěč. Ale je to vůbec možné? Existuje vůbec něco takového?

No, při hledání ve vědecké literatuře se taková technologie skutečně najde, a že byla testována a prokazatelně funguje. Co to tedy přesně je a jak to funguje? V oblasti podávání léků proti rakovině je žádoucí, aby bylo možné zacílit léky přímo na nádor, aniž by byla ovlivněna zdravá tkáň. K tomu však nanokapsle potřebují navádění a spouštěcí mechanismus, který je dostane k cílovým buňkám a následně podpoří vypuštění nákladu. Víme, že nanokapsle jsou porézní a mohou snadno absorbovat léčivé látky, jako je doxorubicin. Ale co jim brání v úniku nákladu?

Odpovědí je rotaxan, který blokuje póry a zabraňuje předčasnému úniku nákladu. Rotaxan připomíná tvar činky s prstencem uvězněným mezi oběma konci tak, že funguje jako zarážka. Rotaxany objevil na počátku 90. let sir Fraser Stoddart. Rotaxany jsou unikátní supermolekulární struktury, v nichž je cyklická molekula navlečena na osu a udržována objemnými skupinami na konci molekuly osy.

Spolu s chemiky Jean-Pierre Sauvagem a Bernard Feringaem, sir Fraser Stoddart získal v roce 2016 Nobelovu cenu za chemii za práci na rotaxanech. Pokud je dutý křemíkový obal jádra nanokapsle, o kterém jsme hovořili dříve, dále upraven dopováním zinku super paramediálními nanokrystaly oxidu železitého, a pokud byl opatřen rotaxany, pak při aplikaci střídavého magnetického pole nanokrystaly oxidu železitého generují lokální vnitřní ohřev.

To způsobí, že se molekulární stroje, rotaxany, rozloží a umožní uvolnění nákladu toxinů. Paramagnetické materiály mají tendenci se při umístění do magnetického pole slabě magnetizovat ve směru magnetizujícího pole. Je to důvod, proč se objevilo tisíce zpráv o silných magnetech, které lidem drží na těle v oblasti, kde jim byly aplikovány injekce?

A mohlo by to být důvodem, proč existují termovizní snímky ukazující neobvykle teplé oblasti v tělech očkovaných? Pak logistické problémy… tyto vakcíny musely být převáženy v -90 stupních, což nikdy nebylo provedeno. Vakcíny mají být uchovávány v poměrně chladném prostředí, je to tak? Přesně tak. A u těch od Pfizeru a Moderny, co je neobvyklé, je to, že chladicí teploty mají být mínus 40 stupňů pro Modernu a myslím, že mínus 70 stupňů pro Pfizer.

A to je velmi neobvyklé, protože žádná biologická reakce nevyžaduje nic víc než mínus 20, aby byla úplně zmražená v čase. Pokud je k dispozici biologicky vzorek, který má biologickou aktivitu, jen zřídka kdy se setkáte s teplotou pro chlazení nižší než minus 20. Což nás přivádí k tomu, jaké chemické reakce vyžadují extrémní chlad, aby byly zastaveny?

A tak se díváme na reakce volných radikálů, díváme se na polymerační reakce. Díváme se na docela pokročilou chemii, ne na takovou, kterou můžete dělat v běžné chemické laboratoři, mluvíme o pokročilé chemii, která vyžaduje velmi nízké teploty.

Takže to bylo opět první velmi velké varovné znamení, že s těmito injekcemi, nazývanými COVID vakcíny, je něco velmi špatně. Chladicí teplota nedává žádný smysl. Víme, že toxický náklad se může uvolnit, když se teplota nanokapsle zvýší použitím elektromagnetického záření. Je to důvod, proč musí být skladovány při tak nízkých teplotách, aby se zajistilo, že jakékoli zvýšení teploty bude udržováno hluboko pod úrovní, při níž by mohlo dojít k předčasnému uvolnění?

A možná, že při extrémně nízké teplotě minus 70 stupňů Celsia, stejně jako u jakéhokoli strojního zařízení, vše, včetně zarážek, pevně přimrzne. Ale co se stane, když se tak nestane? A co se stane, když se poslední postup ve výrobním řetězci, totiž fáze čištění, pokazí a ve vakcíně zůstanou nezapouzdřené toxiny?

Existuje dobrý důvod, proč čekat 15 minut, protože vy nebo vaše děti jsou nedílnou součástí kontroly kvality. Mohli bychom to nazvat posledním krokem. Úmrtí do tří hodin, známé jako „parkovištní úmrtí”… tento graf ze systému VAERS ukazuje masivní nárůst hlášených úmrtí. Vidíme tento obrovský nárůst ve dnech těsně po očkování, který daleko převyšuje všechny ostatní údaje. Ukazuje nám obří špičku v prvním půldni, prvním celém dni a druhém, třetím a čtvrtém dni a pak se výrazně ztenčí. Zajímavé však je, že zde máme další nárůst zhruba po šesti měsících.

Co se ale stane, když začne selhávat jen několik nanokapslí? Bolest hlavy, zimnice, otok. To jsou některé z nežádoucích účinků, které se u některých lidí po očkování vakcínou COVID objevují. Ale co tenhle: živé sny? Stále více lidí hlásí, že po očkování měli šílené sny. Byl jsem na Titaniku. Člověk se probudí a říká si: Páni, co to bylo. Zveřejnil svou zkušenost na sociálních sítích a byl překvapen reakcí.

Noční můry a příšerné živé sny, které vidí, jsou pravděpodobně způsobeny poškozením citlivých žláz, jako je hypofýza a epifýza, které produkují základní hormony regulující spánek, jako je růstový hormon, melatonin a halucinogen DMT. Nějakým mírným prasknutím nanokapslí obsahujících toxin a následným uvolněním se poškozují tyto velmi citlivé žlázy.

I nedostatek růstového hormonu by mohl být také důvodem, proč se zdá, že stárnou tak rychle. Dostala jsem posilující dávku. Moje 5G nefunguje tak dobře, jak bylo slibováno. Ahoj, tak jsem dnes byla u lékaře a udělali mi EKG a hned mě poslali na pohotovost. Vyrážky, někdy velmi ošklivé, jsou také častým příznakem tzv. vakcíny.

Ale jaké toxiny uvnitř nanokapslí mohou být příčinou všech příznaků, které pozorujeme, jako jsou mrtvice, infarkty, neurologické problémy a celá řada dalších nemocí? Hadí jed se vyvinul tak, aby znehybnil a zabil potravu, kterou se živí. A tak jsou hadí jedy destruktivní na celé řadě různých úrovní. Takže máte problémy s chemií krve. Máte neurologické problémy, máte srdeční problémy, dochází k depolarizaci svalových buněk v srdci.

Máte možná všechny tyto věci, nefrotoxicita, miotoxicita, cytotoxicita, kardiotoxicita, neurotoxicita. Uštknutí hadem může být velmi nebezpečná událost. Ve skutečnosti to může být smrtelná událost a na buněčné úrovni je to katastrofální. Není to nic, co by se dalo brát na lehkou váhu. Z každé z těchto lahviček odebereme krev. Udělám na této plexisklové desce takový malý proužek. Uvidíme, co se stane. Steče dolů? Promění se v želé? To nevíme, že? Uvidíme. Tak jo, jdeme na to.

Páni, podívej se na to. Přímo to kape. Ještě ani netlačím. A podívej se na to. Prostě to kape přímo ze stříkačky. Páni, podívejte se na to. Pouhým okem to vypadá, že se tam děje méně srážlivosti. Prostě to stéká dolů. Takže tady to je. Mám v krvi jed chřestýše diamantového. Jeden, dva, tři. Dívejte, jak se ta krev sráží. To je dost významné srážení. A pamatujte si, že v jedu chřestýše diamantového probíhá jak protisrážlivá tak srážlivá aktivita.

Ale tohle je zajímavé. Výzkum ukázal, že krev očkovaných obsahuje hladiny fosfolipázy A2, což je zánětlivý marker, který se vyskytuje i u pacientů s jedem. Hadí jed může způsobit depolarizaci srdce a při vyřazení elektromagnetických sil potřebných k pumpování krve to může způsobit trvalé poškození srdce a případně i srdeční selhání. Proč jsou ale očkovaní sportovci náchylnější k zástavě srdce než normální lidé? V současné době je známo, že množství práce potřebné k přečerpání krve v lidském oběhovém systému daleko přesahuje práci, kterou vykoná samotné srdce stahující levou srdeční komoru.

Kdyby byly cévy v člověku rozloženy, natáhly by se na délku v rozsahu 105 000 kilometrů, více než dvakrát kolem Země, zatímco výkon srdce je pouze jeden až dva watty, odpovídá to malému čerpadlu, které by se vešlo do dlaně. Jak ví každý kutil, jeden až dva watty budou sotva stačit na čerpání vody na vzdálenost několika metrů, natož na dvaapůlnásobné obeplutí světa. Jak to může fungovat? Nyní bylo prokázáno, že dodatečná energie v proudu krve je tvořena elektromagnetickými silami.

Tato síla vzniká díky tomu, že srdce působí jako rotující magnetický dipól. Elektrický impuls ze srdce iniciuje oscilující elektrické pole kolem červených krvinek a vznikající odpudivá elektromagnetická síla podporuje proudění krve. Protože červené krvinky obsahují feromagnetické železo a feroelektrický chlorid, lze je považovat za toroidální buňky poháněné elektromagnetickým polem. Modulovaný EKG signál také iniciuje viskoelastické změny v krvi, čímž se červené krvinky při zahájení nebo obnovení toku vyrovnávají do toku.

Zdá se zvláštní, že lékařům trvalo 400 let od vydání knihy Williama Harveyho o srdci v roce 1628, než na to začali přicházet. Kromě využití fyziky k výpočtu síly lidského srdce se lékařská obec mohla také zamyslet nad tím, zda je kolem srdce umístěno tolik elektricky vodivých svazků vláken jako vinutí motoru. Není tedy divu, že jim trvalo tak dlouho, než si uvědomili pravdu o vakcíně. Vrátíme-li se však k původní otázce, proč sportovci trpí více srdečními zástavami a náhlými úmrtími než zbytek populace.

Mají více červených krvinek než normální člověk a při námaze se odehrává mnohem více srdeční činnosti. Odpudivé elektromagnetické síly působící na červené krvinky vykonávají práci navíc potřebnou k vyrovnání červených krvinek do roviny proudění, když proudění začíná nebo se znovu rozbíhá a vytváří příčné tlakové vlny. Když se srdeční svaly stahují, elektromagnetická odpudivá síla rozbíjí napětí stěn a usnadňuje vypuzování krve z komor a velkých tepen.

Nanokapsle v krevním oběhu jsou cizí tělesa, která tento přirozený mechanismus vyrovnání pohonu nemají. Budou vystaveny složitým podmínkám proudění, jako je stáza, turbulence a smyk, které v nich pravděpodobně vyvolávají napětí. Nanokapsle jsou obecně náchylné k vybočení způsobené smykem, vibracemi nebo mechanickými silami. Taková aktivace je založena na principu, že jejich tenké stěny je činí citlivými na ohyb a prasknutí při tlakovém namáhání.

Bylo také zjištěno, že nárazy do těla a drobná poranění, která se obvykle získají při sportovních aktivitách, způsobily poškození vakcínou na stejném místě. Jesse měl nehodu na běžeckém pásu a vymkl si kotník. A to, co považovali za drobné zranění, se o několik dní později ukázalo, že je to něco úplně jiného. Jeho noha byla pokrytá jakoby načervenalými, fialovými skvrnami a hnisala v kotníku, protože to je slabé místo, odkud si kotník vymkl. A pak to pokračovalo po celém jeho těle. Jakmile se mu to dostalo do krevního oběhu, začaly mu selhávat orgány. Opět by se mohlo jednat o jemné nanokapsle nacházející se v těle, které se pod mechanickým tlakem rozpadají.

Nezávislý výzkum bezpečnosti nanokapslí v těle ukázal, že mohou způsobit deformaci tvaru červených krvinek a shlukování známé jako ruličky. Podobné nálezy byly zjištěny i v krvi očkovaných osob. To je jeden z důvodů, proč se nanokapsle zatím na trhu s léčivy více neprosadily.

Dalším zvláštním jevem, který byl pozorován, jsou kolabující lidé na železničních stanicích a ve vlacích po celém světě. Víme, že mechanismus uvolňování nanokapslí je pravděpodobně vyvolán elektromagnetickým zářením. Když jsou paramagnetické nanokapsle vystaveny měnícímu se magnetickému poli měřenému v Gaussových číslech, interakce magnetických vlastností materiálů se střídavým magnetickým polem způsobuje lokální ohřev a následné uvolnění nákladu.

V experimentech se použilo střídavé magnetické pole se silou 180 gaussů a frekvence mezi 250 a 500 kilohertzi po dobu 90 minut což vedlo k tomu, že se z nanokapslí uvolnilo do okolní kapaliny červeně zbarvené léčivo doxorubicin. To byly laboratorní podmínky. V reálném světě mohou stačit mnohem menší hodnoty síly pole a méně času. Zpěváci při živých vystoupeních používají mikrofony a ušní monitory, které pracují v pásmu 450 až 700 megahertzů.

Zdá se, že tyto bezdrátové vysílače s sebou nesou také riziko spuštění uvolnění nákladu. „Haiti v šoku po smrti zpěváka Mikabena v Paříži.” Zkolaboval na pódiu asi hodinu od začátku vystoupení. Zdá se, že skutečná frekvence není důležitá. Je možné, že 5G se používá jen kvůli své jedinečné schopnosti směrovat přímo a zaměřit na jednotlivce. I když to vždy nemusí být přesné. Vidíme spoustu příkladů, jak lidé kolabují uvnitř nebo blízko železničních vlaků.

Tchajwanská studie ukázala, že podlahy některých vysokorychlostních a meziměstských vlaků při zrychlování vyzařují potenciálně škodlivou úroveň elektromagnetického záření. Problém způsobují trakční motory a napájecí systémy. Všechny moderní vlaky jsou poháněny elektromotory namontovanými na ose kola a pohánějícími kola přímo přes převody.

A to bez ohledu, jestli jde o naftový nebo kompletně elektrický motor. Trakční motory namontované na každé nápravě produkují nízkofrekvenční magnetická pole, která v těsné blízkosti mohou být v řádu několika Gaussů. Kromě toho mají vlaky velké výkonové transformátory nebo generátory a další zařízení, jako jsou usměrňovače a měniče. EMP produkované vlakem může mít podobu časově proměnných magnetických polí a elektrických polí. Ta budou nejsilnější, když budete stát na nástupišti vedle místa, kam vlak zajíždí. Na mnoha videích můžeme vidět, jak na podobném místě u okraje nástupiště zkolabuje jiná osoba. Byl dokonce proveden výzkum faktorů kardiovaskulárního rizika pro strojvedoucí lokomotiv. Takže strojvedoucí prostě spadl na zem. Teď jsme v Houstonu. Doslova spadl na zem. A mohu vám zaručit, že měl vakcínu.

A co nárůst rakovin? Všechny tyto nekontrolované rakoviny a opakující se rakoviny, o kterých slyšíme. Co by mohlo být jejich příčinou? Malé procento nových diagnóz rakoviny by bohužel bylo při první diagnóze čtvrté stádium. Ale v mé praxi jsou to nyní přibližně dvě třetiny všech diagnóz rakoviny od zahájení očkování, která jsou ve čtvrtém stádiu. Patologové po celém světě si toho všimli, že bohužel nyní u lidí, kteří měli předchozí rakovinu, která byla v remisi, jim od očkování propuká znovu kvůli poškození jejich imunitního systému.

Ale nově diagnostikované rakoviny… nádory jsou větší než kdykoli předtím. Rostou velmi agresivně, velmi agresivně se šíří a jsou velmi odolné vůči léčbě. A já jsem si začal všímat, že několik mých pacientů s melanomem, který byl stabilní ve čtvrtém stadiu, měli velmi dobrou imunoterapii nebo jinou léčbu, a já jsem je kontroloval od pěti do dvaceti let, jsem si všiml, že za dnešek jich mám už několik, kterým se rakovina po posilující dávce zhoršila. Jeden velmi zajímavý případ byl profesor Michel Goldman, jedna z předních evropských osobností v oblasti imunologického výzkumu. Jako šéfredaktor časopisu The Journal of frontiers in medicine, napsal na sobě případovou studii nazvanou Rychlá progrese T-buněčného lymfomu po podání posilovací injekce vakcíny Pfizeru.

V jeho prvním celotělovém CT skenu vidíme černé tečky, což je rakovina. Uvědomil si, že musí začít chemoterapii. Tak se rozhodl si nejprve dát posilující dávku vakcíny. Pak podstoupil další CT vyšetření a strašlivě je vidět, že během necelého měsíce se rakovina rozšířila po větší části jeho horní části těla. Všechny ty černé tečky jsou opět rakovina, kterou CT zachycuje.

Existují také neoficiální zprávy o krvácení z nosu, vypadávání vlasů a dokonce i o lámání a vypadávání zubů po očkování. Oslabení imunitního systému a větší pravděpodobnost infekce je také běžné. To je způsobeno odumřením kmenových buněk v kostní dřeni. Co by mohlo být příčinou všech těchto příznaků? Kromě toho všeho, k čemu se ještě vrátíme, nám napoví práce Dr. Daniela Nagaseho.

Při analýze vzorku vakcíny Pfizer elektronovým mikroskopem nacházíme zvláštní vláknitou strukturu, která je složena z prvku zvaného thulium s periodickým názvem TM. Je z řady lanthanoidů. Thulium má tu vlastnost, že je známo jako nejvzácnější z kovů vzácných zemin. Je měkký a dá se krájet nožem. Je také poměrně drahý. Ve vakcíně nemá absolutně co dělat. Jedním ze zajímavějších izotopů thulia je však TM170. Jak se rozpadá, vydává slabé gamma záření… slabý rentgen.

Tyto rentgenové paprsky mají obvykle nízkou energii a používají se při lékařském zobrazování a dalších aplikacích, které nevyžadují vysokou úroveň silných rentgenů. Používá se v kompaktních zdrojích vnějšího záření, které se používají k získávání zubních snímků a při hledání mikrotrhlin ve svarech a potrubích. Miniaturní thuliová zařízení jsou vhodná pro rentgenovou diagnostiku tkání a orgánů, které je obtížné a někdy i nemožné snímat běžnými rentgenovými přístroji. Všechny příznaky, které jsme uvedli dříve, se zdají být totožné s příznaky otravy zářením.

Budeme tedy hledat příčinný prvek, který byl pravděpodobně radioaktivní. Cesium 137 již bylo zmíněno, ale s dlouhým poločasem rozpadu 30 let by však bylo snadno zjistitelné. Mohli by vykopávat těla za 30 let a stále ho nacházet. Thulium má tu výhodu, že má krátký poločas rozpadu pouhých 128 dní. Po roce by bylo nedetekovatelné. Nevíme jistě, který izotop thulia byl detekován, ale dokonale odpovídá hledanému profilu.

A je to důvod, proč lidé, kteří jsou kolem nově očkovaných, často uvádějí, že mají pocit, že něco vyzařují. Při jedné příležitosti neočkovaná kadeřnice hlásí, že jí teče krev z nosu poté, co stříhala vlasy očkované ženy. Ostatní hlásí, že přestávají masírovat lidi, protože nemohli vydržet špatné zdravotní účinky, které pociťovali od očkovaných. Mám od toho pauzu.

Protože se věci mění. Začíná mi být špatně. Je těm lidem špatně, protože je to jako stát vedle malého rentgenu, který je trvale zapnutý? S léčbou zářením a radioaktivním ozářením souvisí i další podivné stavy, jako je parosmie, stav, který narušuje čich a chuť. Další zajímavostí je, že thulium 170 bylo zkoumáno pro použití v brachyterapii, což je forma radioterapie, při níž je radioaktivní zdroj umístěn přímo do nádoru nebo do jeho blízkosti.

Bylo však zjištěno, že ačkoli je krátkodobě účinný, způsobuje vznik sekundárních nádorů. Mohlo by se jednat o další příklad zneužití výzkumu rakoviny k nekalým účelům? Dalším podivným jevem je zhroucení lidí, kdy se následně natahují, což zřejmě souvisí s neurologií. Vidíme to stejné, když se hadům dává potrava. Herpetologická komunita má pro to specifický výraz: #stretchgang – gangprotažení. Lidi, víte, co to je? Je to čas na protažení. Panebože, to bylo šílené.

Tak dobré protažení jsem ještě neviděl. Mnozí se ptali, co lidé během těchto okamžiků prožívají. Pracovník nemocniční pohotovosti popisuje, jak lidé kolabují a nepamatují si, jestli stihli nejdřív sesednout z kola. Nebo mají najednou pocit, že se jim oči točí do hlavy, a silně se jim motá hlava, nebo prostě vůbec nevidí a jsou dezorientovaní.

Většina nervově paralytických látek jsou organofosfáty, směsi fosforu, uhlíku a dalších prvků. Jediné jejich známé použití je jako insekticidy, pokud jsou dostatečně slabé, nebo neurotoxiny, pokud jsou silnější. Příznaky jsou zmatenost, svírání na hrudi, abnormální srdeční frekvence, vyšší/nízký krevní tlak a zúžené zornice. Nakonec se člověk začne zmítat v křečích a dojde k ochrnutí vedoucímu k selhání dýchání. Konečnou příčinou smrti je udušení, protože dojde k ochrnutí plic.

Jak tedy nervově paralytické látky fungují: neurony v mozku nejsou vzájemně fyzicky propojeny. Prostor mezi neurony se nazývá synaptická štěrbina. Když impuls dosáhne konce neuronu, spustí se vezikuly, které do štěrbiny mezi oběma buňkami uvolní neuropřenašeč acetylcholin. Acetylcholin je neuropřenašeč zodpovědný za přenos nervových impulzů přes synapse, což nakonec způsobí stah svalů. Acetylcholin se váže na receptory na sodíkových kanálech sousední buňky. To vyvolá otevření sodíkových kanálů. Sodíkové ionty pak vstupují do sousední buňky a depolarizují její membránu, což vyvolá nový impuls v sousední buňce.

Acetylcholin se poté naváže a je rozložen enzymem zvaným acetylcholinesteráza. Nervově paralytické látky zabraňují správné činnosti enzymu acetylcholinesterázy. Neurotoxiny se vážou na esterázu a zabraňují rozkladu acetylcholinu. Když se acetylcholin nerozkládá, neustále spouští opětovné otevírání sodíkových kanálů. To umožňuje neustálý tok sodíkových iontů do buňky narušující normální přenos impulsů. Synapse se zaplavila souborem sodíkových iontů a svaly nikdy nedostanou signál k uvolnění. Všimněte si, že v těchto případech je pravá paže oběti natažena v maximálním napětí. Paže je ohnutá bicepsem a brachiálním svalem a napřímená tricepsem.

Tyto svaly pracují ve vzájemné opozici. Biceps a brachiální sval se stahuje, aby ohnul paži, a triceps se stahuje, aby paži narovnal. Všechny tři svaly dostávají signál ke kontrakci současně a vytvářejí protichůdné síly. Všechny svaly se táhnou proti sobě. Triceps, který je hlavním hybatelem, je silnější, má větší páku, a proto vítězí, což má za následek, že paže je narovnaná a zůstává uzamčená v natažené poloze. Ovšem za cenu roztržení svalů a okolních tkání, což oběti způsobí nepopsatelná muka. Představte si, že se všechny svaly po celém těle stáhnou ve stejnou chvíli.

Oběť s sebou bude trhat a kroutit se. Hrudní koš se roztáhne a zaplní plíce, protože nikdy nedostaly signál k uvolnění. Zemřou na udušení v důsledku nemožnosti vydechnout. Homolice, známá jako nejpomalejší zabiják na světě, vystřelí do své kořisti malou harpunu, která obsahuje jednu z nejsmrtonosnějších směsí toxinů na planetě. Patří mezi ně konotoxiny a tetrodotoxiny, což je silný typ neurotoxinu, který blokuje sodíkové iontové kanály v nervových buňkách, což vede k ochrnutí a smrti. Zpráva pro pohyb svalu generovaná mozkem je přenášena pomocí kladných iontů axony v mnoha neuronech podél cesty. Jak se ionty pohybují axony, jejich náboj postupně slábne.

K překonání tohoto problému existují podél membrány napěťově řízené sodíkové kanály, které mohou umožnit vstup kladným iontům nebo sodíkovým iontům a udržet sílu impulzu. Když oslabený impuls dosáhne kanálu, spustí se jejich otevření, což umožní vstup kladných iontů a následné zvýšení síly impulsu zpět do původního stavu. Díky tomu si impuls udrží svou sílu, dokud nedosáhne zamýšleného cíle. Tak by to mělo normálně fungovat.

Tetrodotoxin je silný blokátor sodíkových kanálů, který funguje tak, že se váže na bílkovinu sodíkového kanálu a brání jeho správnému uzavření. To vede k nekontrolovanému přílivu sodíkových iontů do buňky, což způsobuje depolarizaci membránového potenciálu a brání normálnímu šíření nervových impulzů. Zjednodušeně řečeno, tetrodotoxin udržuje dvířka sodíkových kanálů otevřená, což způsobuje nadměrné vzrušení buňky a brání jí v přenosu normálních elektrických signálů. Tetrodotoxin může ovlivnit srdce a cévy a způsobit změny srdeční frekvence a krevního tlaku, které mohou vyústit v zástavu srdce.

Může omezit svaly podílející se na dýchání, což vede k selhání dýchání. Může ovlivnit centrální nervový systém a vyvolat příznaky, jako je bolest hlavy, závratě, zmatenost a záchvaty, a také způsobit ztrátu citlivosti nebo necitlivost, zejména v obličeji, jazyku a končetinách. Stručně řečeno, toxiny homolice jsou jedny z nejsilnějších a nejsmrtelnějších látek, které člověk zná.

V průběhu vyšetřování bylo v laboratoři CIA a v málo používaném klenutém skladu v agenturní budově objeveno asi 11 gramů toxinů z měkkýšů a osm miligramů jedu kobry. Tady jsem měla na starosti hledání dokumentů, které nenajdete v knihovnách. Jednou chtěli, abych zjistila, jestli existuje něco takového jako jed, který se nedá zjistit, zejména takový, který jako by napodoboval infarkt. Který by někoho zabil, ale vypadalo by to, že má infarkt. Takovou věc jsem našla.

Střílí tato pistole šipky? Ano, pane předsedo. Byla vyvinuta speciální šipka tak, že by potenciálně mohla vstoupit do cíle bez vnímání. Jed byl zmražen do jakési šipky. A pak byl vystřelen velmi vysokou rychlostí do osoby. Takže když by se do osoby dostala, rozplynula by se v ní. A zanechalo by to jen malinkatou tečku na jejím těle, což bylo těžko detekovatelné.

V člověku by to nezanechalo žádnou jehlu. A samotný toxin by se při pitvě nezjistil? Přesně tak. Nebylo by možné zjistit, že cíl byl zasažen. Z hlediska její smrtelnosti, to množství stačilo na usmrcení nejméně 14 000 lidí. Pokud by bylo podáno s pomocí sofistikovaného zařízení, které bylo nalezeno v laboratoři, by toto množství stačilo k usmrcení mnohem většího počtu lidí. Odhady se pohybují v řádu stovek tisíc. Příběh COVIDu je starý, naplánovaný už dávno, v 60. a počátkem 70. let.

Toxiny, které používají ve vakcínách, ačkoli byly syntetizovány a pravděpodobně od té doby i vyzbrojeny, pocházejí z té doby. Dokonce i nanokapsle, což zní jako velmi moderní technologie, byly ve skutečnosti poprvé vyvinuty Wernerem Stoberem v roce 1968. Ve stejném roce, kdy byl založen Římský klub. COVID a vakcíny jako depopulační program, je skutečně dílem smrtí posedlých intelektuálů a mistrů té doby.

Ovládnutí světa, stejný starý sen. Azylové domy jsou plné lidí, kteří si myslí, že jsou Napoleon nebo Bůh.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

11 komentářů

 1. feroelektrický chlorid -Tento název použtý v článku v souvislosti s prouděním červených krvinek není možno nikde ověřit. Je možné nějaké vysvětlení?

 2. Pokud bychom pokračovali v té myšlence, jak dosáhnout rychlého a masivního ohřevu krve s nanokuličkami zvolené osoby pomocí 5G sítí, takže tady pár bodů k zamyšlení:

  1) 5G sítě používají jako první vojenské technologie „Beam Forming“, což je vysílání velké spousty úzkých a přesně směrovaných dílčích paprsků oproti jednomu původnímu svazku díky tzv. fázovým anténám a velkému výpočetnímu výkonu dané stanice pro dynamické zaměřování cíle a úpravu směřování paprsku v reálném čase.
  Tady je k tomu hezká přednáška a od daného času názorná ukázka: https://youtu.be/Pa1Y_6FwmAg?t=1136

  2) Problémem je tzv. hloubka vniku (jak hluboko je schopna daná frekvence proniknout do těla bez útlumu, od této hloubky je již další energie snížena na 37 % atd).
  Uvolnění nejkvalitnějších televizních frekvencí pro tyto sítě v pásmu 700 MHz a jejich „prodej“ za babku operátorům znamená, že hloubka vniku (tj. stejná hodnota jako na povrchu těla) se oproti frekvencím na 900 MHz zvýšila o deset mm na 42,5 mm. Zjistěte si, jak hluboko máte v těle umístěné cévy…

  3) Kvůli kybernetické bezpečnosti byly vyřazeny např. výrobky 5G Huawei. Může to být jen obchodní zájem, ale také možnost (na kterou se na počátku 5G upozorňovalo) že daná stanice (možností, jak to udělat, je celá řada a vše bude v pohodě utajeno i před tajnými službami daných zemí, protože analyzovat tak velké balíky neustále updatového sw v podstatě nelze, protože logicky to bude fungovat jen ve spojení s hw) může svůj veškerý výkon v daném sektoru antény teoreticky zaměřit jen na jeden mobilní telefon, nebo že se paprsky operátorů mohou takto míchat navzájem a nedodržet tak již 100x zvýšené limity co jsme měli před rokem 1989 a nebo co si udrželi na této úrovni v Itálii (pšt, o tom se nesmí mluvit)…
  Hezký seriál k této problematice zde: https://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/1801-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-i
  Problematika je samozřejmě složitější, např. stačí přesáhnout napětí v daném místě více než 55 V/m a pak vás spolehlivě zabije svodový proud 60 mA…

  Teoretická ochrana je tedy v současné době nepoužívat 5G telefony (samozřejmě, není to samospasitelné a dlouho to fungovat nebude, protože se to dá jednak objejít a také bude tlak na zrušení GSM jako „zastaralé“ technologie a bude čím dál méně frekvencí, nebo hledat telefony, které nemají pásmo 700 MHz, ale ty zase nebudou fungovat), nebo nejlépe mobilní telefon nepoužívat vůbec (Amiši).
  Ale asi všichni víme, že je to v podstatě nereálné, zvláště s masovým prosazováním, aby vše bylo v mobilu, takže bez mobilu se pak drtivá většina lidí neobejde.

 3. dobře spracovaný dokument 🙂 děkuji , ale dicky je najké to ALE , sice vše co bylo řečeno v dokumentu by vysvětlovaly „nežadoucí učinky kakcin“ tedy žadoucí pro některé skupiny 🙁 , ale nic nemuže vysvětlit rychlost a toxicitu !
  někdo skolabuje za 3 minut po podaní a umře , někdo neskolabuje vubec ! to se da vysvětlit tím co je vlastně podano ruzné šarže obsahuji ruzné „dobroty “
  , hlavní problem je ten že lidi co nejsou kvočkovaní a jsou v blizkostí kvočkovaných mužou mít podobné přiznaky jako kvočkovaní ! víz pani co střihala pani a začala ji silně tect krev z nosu o takových připadech jsem slyšel nezavisle na dokumentu , ale taková věc nemuže být vysvětlena slabým zdrojem zaření ! na takové nasledky by musel byt zdroj zaření 1000x silnější nebo i více ! navíc učinky klesaji ze vzdaleností od zdroje ! takže takové uvaděné „zranění“ bych přičitla něčemu jinému ! než zdroji zaření ! navíc by zdroj zaření musel pusobit 1000 x dele ani tam by nemusel vyvolat uvaděné nasledky ! takže bych všechny reakce které se vyskytují u nekvočkovaných lidi v přitomnosti kvočkovaných přičítal jinemu pusobení než zdroji zaření ! nápad co to spusobuje bych mněl … ale když bych to pustil ven byl bych označen za tvurce scifi 🙁 samy mužete přemýšlet co muže během několika minut spobit krvacení z nosu a jiná poranění , tedy co tam ryhle muže poškodit stěny buněk cév že začnou krvacet … zdro zaření o kterém se zminuje dokument zatím nebude … vemtesi možné přičiny : rychlost učinky nasledky muste vynechat mnoho přičin a pokud to vše date do hromady vyjdou vám 3 monosti co to muže spusobit …
  asi sem to nenapsal moc srozumitelně omlouvám se

 4. Myslím, že tento článek dokonale míchá „hrušky s jablky“..vakcíny obsahují nanotechnologie na a) přiznané bázi což je lipidová kulička, která obsahuje mRNA spike proteinu nebo jako se zjistilo DNA ve velkém množství jako pozustatek výrobního procesu mRNA na bakteriálních kulturách a toto samo o sobě může mít celou řadu velmi nežádoucích účinků..

  a za b) možnost obsahu nepřiznaných nanotechnologií na bázi oxidu grafenu, který může být nositelem 1.) zde zmiňované užitečné toxické zátěže uvolňované např. mikrovlnami 5G apod. a za 2.) samosestavitelných mikročipů na bázi grafenu, tedy ne křemíku, který by vytvořil vnitrotělní nano síť umožnující přenosy informací na (z) mob.telefony a do internetu. Tady zatím není dostatek různých pokusů a studií, které by to potvrdily na 100 procent. Hlavním zdrojem je zde španělská skupina La Quinta Collumna.

  1. na to vám velice rád odpovdím ano kokcina obsahuje nanotechnologie ! ale trošku jiné než vy pišite 🙁 tedy obsahuje i to co vy pišete ale i něco navíc co není vubec snadné zistit 🙁 ale je to tam ! přijde den kdy se budou lidi divit co se to děje 🙁 ps jo zisitl jsem jednu věc ty sračky do davaji do kvočkovaní proti kovidecku už davaji aji do jiných vakcin !!! tak že lidi volby je na vas ! nikdo vam neříka neočkojte se , ale ani očkujte se !

 5. + Odhaduje se, že v důsledku „očkování“ proti idiotismu ko*kovid zemřelo na celém světě nejméně 17 milionů lidí!!

  expose-news.com/2023/12/08/censored-the-study-that-shows-a-staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout/

  correlation-canada.org/covid-19-vaccine-associated-mortality-in-the-southern-hemisphere/

  kirschsubstack.com/p/data-from-us-medicare-and-the-new

  V rámci studie tým lékařů zkoumal 17 zemí na čtyřech kontinentech v Latinské Americe a rovníkové oblasti, což jim poskytlo reprezentativní vzorek světa. „Vypočítali jsme toxicitu vakcíny pro všechny věkové kategorie vzhledem k počtu dávek podaných po celém světě a došli jsme k závěru, že by tato vakcína zabila 17 milionů lidí,“ uvedl doktor Rancourt. Mezi 17 zkoumaných zemí rovníkové a jižní polokoule patří Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Kolumbie, Malajsie, Nový Zéland, Paraguay, Peru, Filipíny, Singapur, Jihoafrická republika, Surinam, Thajsko a Uruguay.
  !! Tyto vrcholy úmrtí jsou synchronní s nasazením posilující dávky vakcín (3. a vyšší dávka) nebo jim bezprostředně předcházejí, uvádí zprávy !!
  Dále zjistili, že čím starší je příjemce očkování, tím vyšší je pravděpodobnost, že na očkování proti COVID předčasně zemře.
  !! Celkové riziko úmrtí vyvolané injekční aplikací vakcín ve skutečné populaci, odvozené z nadměrné úmrtnosti ze všech příčin a její synchronizace s rozšířením, je celosvětově rozšířené a mnohem, mnohem větší, než uvádějí všechny klinické studie, sledování nežádoucích účinků a statistiky příčin úmrtí z úmrtních listů, a to o tři řády!!

  = 17 milionů? To je pro globalisty stejně málo. Očekávejte další „smrtící pandemii“ se zázračnou „vakcínou“, která bude brzy následovat. Gaťes a další nám již řekli, abychom byli připraveni na další „pandemii“, která je pro šílené globalisty jen bonusem. Podle údajů zemře v průměru zhruba jedna osoba na každých 1 000 podaných dávek očkování COVID. Taky si uvědomte, že dvě hlavní mRNA (modRNA) injekce od Pfizer (BioNTech) a Moderna se dodávají ve dvou dávkách, což znamená, že na každých 500 osob, které dostanou kompletní dvoudávkovou sérii těchto dvou značek, zemře v průměru jedna osoba. Čím víc „dávek“ tím větší šance na úmrtí.
  **CZkotas**

  1. těch 17 milionu mrtvých po „davce“ je silně podceněné číslo , pokud budu vycházet z dokumentu co vydala eu na odškodnění kvočkovaných a tomu je skoro dva roky co byl dokoment vydan , tam uvaděla poškozených po kvočkovaní 10 milionu a mrtvých 400 tisic jen že to jsou oficilaní čísla takže budou takže realné čísla budou 1000x větší !
   ja si dovolim tvrdit že celokovy počet mrtvích po „davce/davkách“ na celém světě bude tedka kolem 150 až 250 milionu ! a z postupným časem bude číslo přibivat navíc budou další „dávky“ , co se týká počtu poškozených „zranněných “ po kvočkovaní to číslo odhadují na 500 až 700 mil lidi :/
   jednou jsem počítal lidi které sem znal a umřely do pul roku po kvočkovaní na nehle selhaní srdce nebo mrtvici tak sem došel k číslu 41 lidi věkově od 29 do 72 let , co se týká lidi které znám a byly poškozeny kvočkovaním tak sem došel k číslu 63 …
   co se týká oficialních čísle musíte si uvědomit umyslné jednaní doktoru kteří maskují umrtí na kokcinu za jinou příčinu umrtí ! navíc si musíte uvědomit že do dneška nejsou provaděné mnoha zemich pitvy udajně zemřelých na kovideček atd

   1. abcdef, citujem ťa : „ja si dovolim tvrdit že celokovy počet mrtvích po „davce/davkách“ na celém světě bude tedka kolem 150 až 250 milionu !“………..NETREP………….Moja mamka (nikto v rodine nie sme „kvočkovaní“ proti kvokovidu) má plno známych, doslova vyše 100, z nich je väčšina „kvočkovaných“. A…div sa svete, nikto z nich doteraz nezomrel, pritom sú všetci vo veku 45+……… Nezľahčujem škodlivé účinky kvokcín, ale…NIE SOM VELIKÁŠ ako ty…

 6. dobře spracovaný dokument 🙂 děkuji , ale dicky je najké to ALE , sice vše co bylo řečeno v dokumentu by vysvětlovaly „nežadoucí učinky kakcin“ tedy žadoucí pro některé skupiny 🙁 , ale nic nemuže vysvětlit rychlost a toxicitu !
  někdo skolabuje za 3 minut po podaní a umře , někdo neskolabuje vubec ! to se da vysvětlit tím co je vlastně podano ruzné šarže obsahuji ruzné „dobroty “
  , hlavní problem je ten že lidi co nejsou kvočkovaní a jsou v blizkostí kvočkovaných mužou mít podobné přiznaky jako kvočkovaní ! víz pani co střihala pani a začala ji silně tect krev z nosu o takových připadech jsem slyšel nezavisle na dokumentu , ale taková věc nemuže být vysvětlena slabým zdrojem zaření ! na takové nasledky by musel byt zdroj zaření 1000x silnější nebo i více ! navíc učinky klesaji ze vzdaleností od zdroje ! takže takové uvaděné „zranění“ bych přičitla něčemu jinému ! než zdroji zaření ! navíc by zdroj zaření musel pusobit 1000 x dele ani tam by nemusel vyvolat uvaděné nasledky ! takže bych všechny reakce které se vyskytují u nekvočkovaných lidi v přitomnosti kvočkovaných přičítal jinemu pusobení než zdroji zaření ! nápad co to spusobuje bych mněl … ale když bych to pustil ven byl bych označen za tvurce scifi 🙁 samy mužete přemýšlet co muže během několika minut spobit krvacení z nosu a jiná poranění , tedy co tam ryhle muže poškodit stěny buněk cév že začnou krvacet … zdro zaření o kterém se zminuje dokument zatím nebude … vemtesi možné přičiny : rychlost učinky nasledky muste vynechat mnoho přičin a pokud to vše date do hromady vyjdou vám 3 monosti co to muže spusobit …
  asi sem to nenapsal moc s

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů