ČT2 – Utajená data o očkování & souvislost s autismem

Ve zkratce...

Tato reportáž České televize z roku 2015 vypráví o utajených datech o očkování z amerického CDC a poukazuje na rizika s očkováním spojená.
Facebook
Telegram
VK

Tato reportáž je z roku 2015

Přepis:

„Bože, nemůžu uvěřit tomu, co jsme udělali.”

Vypravěčka: Když se nedávno provalil podvod s falšováním dat uvnitř CDC, což je americký úřad pro prevenci a kontrolu nemocí, naše média mlčela, Nereagovalo ministerstvo zdravotnictví, ani hlavní hygienik. Jde přitom o vážný případ, neboť zamlčená fakta naznačují, že některé vakcíny mohou způsobovat poruchy centrálního nervového systému a následně těžká onemocnění. Ukázalo se totiž, že vědci ze CDC řadu let tajili data prokazující zvýšené riziko autismu u chlapců očkovaných v raném věku vakcínou MMR.

A protože trh je globální, týká se to přirozeně i nás. Dr. Thompson: Je to nejnižší bod v mé kariéře. Zatajili jsme signifikantní data. Říká do telefonu dr. Thompson, jeden z vědců, který se na falzifikaci dat podílel. Na podvod v CDC nedávno upozornila doktorka Gandalovičová při jednání kulatého stolu zdravotního výboru poslanecké sněmovny.

MUDr. Gandalovičová: Tady vidíte ten exponenciální nárůst poruch autistického spektra. Jen upozorním, že tohle jsou americká data. U nás neexistuje jediný registr… nemáme v České republice ponětí, kolik dětí s diagnózou je. Takže zdroj uvnitř CDC, který minulý týden vystoupil a připustil, že CDC zamlčelo důkazy, že vakcíny mohou způsobit autismus, byl odhalen jako dr. William Thompson. Člověk na třetím místě v té studii. Dr. Thompson byl hlavním badatelem a účastníkem několika studií vedených CDC, které měly dokázat, že vakcíny nezpůsobují autismus. Tato zpráva na ICNN vydržela jen 20 minut, pak byla stáhnuta.

Žádná média nereagovala. Tady ho máme, dr. WIlliam Thompson. 10 let… už 10 let. Už v roce 2004 psal, že data jsou trošičku upravovány. Až v roce 2014 našel tu odvahu vystoupit. Tady je přeloženo, co o tom řekl: „Lituji, že spolupracovníci a já jsme vypustili statisticky signifikantní informace v našem článku z r. 2004 publikovaném v Pediatrics.

Je to nejnižší bod mé kariéry, že jsem souhlasil s publikováním. Velmi se stydím, když potkám rodiny dětí s PAS, protože jsem přispěl k jejich problému.” 12. duben 2015 – prezident Obama garantuje a poskytuje imunitu dr. Thompsonovi, který upozornil na souvislost mezi očkováním proti spalničkám a autismem. Co jsou fakta? Tohle jsou fakta. Epidemie autismu. Nárůst regresivních forem… mění se totálně profil autistických dětí. Takto vypadají čísla. Jsou to čísla, která mluví sama za sebe.

ČT2 - Utajená data o očkování & souvislost s autismem • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
Překlad obrázku:
Katastrofa autismu
Rok 1980 – 1 z 10 000
Rok 2002 – 1 z 250
Rok 2008 – 1 z 88
Rok 2013 – 1 z 50

MUDr. Gandalovičová: Zjistila jsem, že tento člověk už v roce 2004 napsal dopis o tom, že se data falzifikují, přímo ředitelce CDC, která tento dopis defacto zametla pod stůl, nedělo se nic. Velmi zajímavá konotace pro mě je, že ředitelka CDC, zmiňovaná Julie Gerbeding, posléze přešla na velmi důležitou exekutivní funkci k farmaceutické firmě Merck, jediného výrobce spalničkové vakcíny v USA. Teďka čerstvě přišla zpráva, že dostali imunitu od prezidenta Obamy, aby mohl vystoupit se svým svědectvím v kongresu. Myslím si, že proto ta debata je na místě.

Vypravěčka: Odborné studie už řadu let upozorňují, že rizikové je zvláště očkování kojenců kombinovanými vakcínami, tedy proti mnoha infekcím najednou. Imunitní systém totiž ještě není zralý a opakovaná intenzivní stimulace může imunitu zcela rozvrátit.

Prof. Anna Strunecká: Dochází tam k takovým docela novým fenoménům, které dřív v tom očkování nebyly, tak především se nyní akumuluje hodně vakcín najednou. Takže dítě ve dvou měsících dostane protilátky proti 30 antigenům… a to dítě jakoby najednou bylo nakaženo 30 choroboplodnými zárodky, proti kterým má vytvořit imunitu. A aby tu imunitu vytvořil silněji, tak ty protilátky jsou většinou vázány na soli hliníku, a tomu hliníku říkáme právě adjuvans.

Tohleto očkování to dítě dostane ve dvou měsících, pak za měsíc ve třech, pak ve čtyřech a pak ještě k prvním narozeninám. To znamená, že ten imunitní systém toho dítěte je takto zatěžován, takto stimulován k takovým velmi silným odpovědím.

Vypravěčka: Neexistují vědecké důkazy, že používají hliníku ve vakcínách je bezpečné. Obavy ohledně bezpečnosti současné očkovací praxe mohou být skutečně na místě, uvádějí kanadští vědci.

Prof. Anna Strunecká: Ono se v příbalových letácích píše, že jedno z deseti očkovaných dětí může trpět tzv. neobvyklým pláčem, ale ten neobvyklý pláč je něco, co žádný rodič nemůže přehlídnout… to je vřískavý, ječivý, neutišitelný, zoufalý pláč toho dítěte, protože to je pláč, kterým dítě reaguje na otok a zánět mozku.

A teď jestliže teda ty dítě v době kojenecké a batolecí… dáváme jim podle toho schématu povinných vakcín, uvedeme šestkrát do tohoto stavu, toho encefalytického pláče, tak já se divím, že to ty děti přežijí. On ten lidský organismus vydrží hodně, ale s jakými důsledky a co? Právě problém je v tom, že jak je ten hliník neurotoxický. On se hromadí a působí dlouhodobě a pomalu, tím jak jsou na něj navázané ty antigeny, tak jsou to velké… říkáme tedy velké nanoagregáty, které neprojdou do ledvin, takže se nemůžou vyloučit. Ti moji kolegové z Kanady třeba dělali analýzy mozku dívek, které zemřely po vakcínách proti HPV, a oni půl roku po vakcíně našli ty aglomeráty v jejích mozcích, a to byl důvod těch autoimunitních reakcí, proč ta děvčata zemřela.

Tazatelka: Takže ono to tedy může být, já nevím, dlouhodobý účinek… projevit se třeba až po letech.

Prof. Anna Strunecká: A v tom je právě to určité nebezpečí, že zatím mohou říkat všichni obhájci: „Vždyť s hliníkem člověk žije tisíce let. Vždyť ty adjuvanty se používaly 50 let.” Ale nikdy se nevědělo, jak to funguje. A nikdy se neužívaly v takovém rozsahu. Třeba u federálního soudu Spojených států amerických je 6000 žalob rodičů a autistických dětí právě na to, že vakcíny způsobily autismus. Ale právě tam se pořád výrobci vakcín brání, že to tak není, a tam se vedou velké spory o to, kde je pravda.

MUDr. Gandalovičová: Byla uvedena velká studie v časopisu JAMA (Journal of American Medicine Association), kde zkoumali 95 tisíc dětí retrospektivně a neprokázali souvislost mezi očkováním priorixem nebo MMR vakcínou a autismem. Co jsem viděla reakce, jsou tam chyby ve sběru dat, není tam zastoupena populace objektivně, jak má. Jsou to děti jednoho soukromého pojišťovacího plánu. Víme, že existuje mnoho vyhraných soudních sporů ohledně dětí, které byly poškozeny očkováním včetně autismu… v Americe je to 83 případů, v Evropě ale tyto rozsudky už máme také. Je to rok 2012 a v Itálii… a velmi zajímavé dva rozsudky chlapců s autismem, kde soudkyně se opíraly o důvěrnou zprávu výrobce vakcíny Pharixu, Priorixu, GlaxoSmithKline, kde v nežádoucích účincích byl autismus popsán. Na tom postavili rozsudky a vyšlo odškodnění těchto dětí.

Prof. Anna Strunecká: 90 milionů látek si lidstvo vyrobilo. Samozřejmě není v silách ani sebepokročilejší vědy, zkoumat co to způsobí. My s profesorem Patočkou všude zdůrazňujeme, že právě je nebezpečný tzv. koktejlový efekt, protože to působí jedno s druhým. A já právě jsem třeba ukázala ve své vědecké práci, že když určitá dávka fluoridu ve vodě zdánlivě neškodí, určité množství hliníku zdánlivě neškodí, ale když se tyto dva prvky dají dohromady, vytvoří fluorohlinitánový komplex… to funguje jako falešný posel špatné informace a je schopno to prostě v koncentraci na 10 na mínus 6 molární vyvolat nežádoucí účinky.

Takže to jsou úplně nové fenomény, s kterými se ta naše společnost setkává. A teď je otázka, na kolik to vše žijeme. A právě proto chce velice, bych řekla, pečlivě a pozorně sledovat, co se děje.

Tazatelka ČT: Myslíte si po tom, co jsme tady slyšeli, že jsou nějaké oprávněné obavy některých skupin rodičů o své děti v souvislosti s očkováním.

MUDr. Vladimír Valenta (hlavní hygienik ČR): To očkování tady existuje desítky let, podílelo se na likvidaci nebo na velmi výrazném omezení řady nemocí. Snížilo úmrtí na tyto nemoci, poškození. Takže to očkování je řekněme jedinečným nástrojem, který lidstvo má k dispozici a bylo by chyba ho jakýmkoliv způsobem zpochybňovat. Samozřejmě jako každý lék má svoje nežádoucí účinky a je potřeba ty nežádoucí účinky sledovat, hovořit o nich, ale samozřejmě přínos toho očkování je daleko větší.

Tazatelka: No ale ta rizika tu jsou. Slyšeli jsme konkrétní případy. Co teď s tím?

MUDr. Vladimír Valenta (hlavní hygienik ČR): Jak říkám, každý lék má svoje rizika, ale jestliže třeba riziko nějakého neurologického případu je jeden na milion případů očkování, a riziko úmrtí na tu nemoc, proti které se očkuje, je jeden na tisíc případů toho onemocnění, tak potom si porovnáváme, co je vlastně větším přínosem.

Mgr. Zuzana Candigliota (Liga lidských práv): Na to upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv dlouhodobě, že zhruba asi jen 2 % nežádoucích účinků jsou hlášeny. Takže pokud třeba hlavní hygienik tvrdí, že očkování je jednoznačný přínos a je bezpečné, tak pro to nemá žádný podklad, a nehledě na to, že je potřeba se bavit o každé jednotlivé nemoci, jestli u každé nemoci s ohledem na rizika té které nemoci převažuje ten benefit nad riziky. A to tady nikdo nevyhodnocuje. U nás je tady povinné očkování dětí proti 9 nemocem.

Zavádí se, přitvrzuje se neustále s represemi, ale nikdo nikdy neodůvodnil každé to jednotlivé očkování, že je skutečně nezbytné, a že ty přínosy převažují nad riziky.

Vypravěčka: Ministr zdravotnictví Němeček nám k tomu rozhovor neposkytnul. Dle sdělení tiskového mluvčího, v době natáčení právě čerpal dovolenou. Jak ale vyplývá z jeho písemné odpovědi, stávající systém očkování považuje za správný. Na takový názor ale demonstrující rodiče nedávno reagovaly pískotem.

Ministr Němeček: O tom že očkování je povinné…

Dav: pískot

Vypravěčka: Ostré diskuze se kvůli očkování vedly i v poslanecké sněmovně při projednávání novely zákony o ochraně veřejného zdraví. Možnost volby či opatrnějšího přístupy poslanci nakonec zamítli.

Mgr. Jan Farský (poslanec PSP ČR): Narazil jsem na to ve chvíli, kdy se projednával zákon o dětských skupinách a s kolegyní Novákovou jsme tam chtěli načíst možnost větší individualizace očkovacích plánů a možnosti většího rozptýlení do času a možnosti volby jiných vakcín, ne rodičem, ale po konzultaci s lékařem, a aby i ta jiná vakcína mohla být proplácena alespoň z té části, která je kryta tou vakcínou, kterou by stát stejně použil, aby mohla být proplácena státem. A narazil jsme na naprosto iracionální odpor a v podstatě jsme byli nazváni odpůrci očkování a návratem do 19. století.

V ten moment jsem si o tom začal zjišťovat víc a narazil jsem na informace toho, že my v České republice očkujeme povinně proti devíti nemocem, v Německu se už očkuje dobrovolně, v podstatě, že železná opona 25 let po jejím pádu stále existuje… že ten východní blok má povinné očkování, zatímco ten západní blok má dobrovolné očkování. To, jakým způsobem se argumentuje, že kdokoliv si dovolí mít jiný názor, tak je okamžitě označen za zpátečníka, který nerozumí a riskuje zdraví celé populace, tak si myslím, že to je ta nejhorší možná cesta, která jen prohlubuje nedůvěru.

Minimálně žloutenka typu B u těchto nejmenších dětí by vůbec nemusela být očkována…. to dokonce řekl i Státní zdravotní ústav před dvěma lety. Přesto, když to dítě dneska nemá Hexa vakcínu a nebylo by očkováno pěti, tou penta vakcínou, tak se na něj pohlíží, jakoby nebylo očkováno vůbec. Nemůže do dětského koutku, nemůže do dětské skupiny, nemůže do soukromé školky, nemůže do státní školky, může do školy, ale už nemůže na pětidenní školní výlet. Je to tak paradoxní, a myslím si, že stát a ti, kteří mají za to odpovědnost, aby ta proočkovanost byla na vysoké úrovni, tak by měli daleko více energie věnovat vysvětlování, spíše než se soustředit na to, že zničí každého, kdo si dovolí mít jiný názor.

Mgr. Zuzana Candigliota (Liga lidských práv): Taky je otázkou, jestli vůbec jednotlivec má být povinen ohrozit potenciálně svoje zdraví očkováním ve prospěch celku. Tady na tuto otázku odpovídá úmluva o lidských právech a biomedicíně, která říká, že to právě tak není, že není možné nadřazovat zájmy kolektivu nebo celku nad zájmy jednotlivce.

Mgr. Jan Farský: Co mi ještě v zákoně hodně chybí, je odpovědnost státu, objektivní odpovědnost státu. Ve chvíli, kdy stát povinně žádá očkování, tak by zároveň měl za negativní důsledky očkování, které se v rámci desítek a stovek ročně objeví a přiznávají to i propagátoři očkování, tak by měl nést odpovědnost.

Mgr. Zuzana Candigliota: Vlastně teďka schvalují další represe vůči rodičům, přitvrzují, ale na druhou stranu by je mělo zajímat, aby zavedli konečně tu odpovědnost státu, a k tomu stačí jediná formulka v zákoně. Na tom očkovacím systému je potřeba změnit vlastně prakticky všechno… ten očkovací systém by měl být založen na dobrovolnosti a informovanosti, protože i každý lékař vám potvrdí, že potřebuje, aby mu pacient důvěřoval.

Anna Strunecká: To já právě postrádám tu věcnou, faktickou diskuzi mezi těmi tzv. zastánci a odpůrci. A vlastně ono by se ukázalo, že ti tzv. odpůrci nejsou odpůrci, ale kritici, kteří se snaží ten systém nějakým způsobem vylepšit, a kteří se snaží zabránit tomu poškození zdraví.

Původní reportáž

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Zde sice video nefunguje, protože je sem zřejmě vložen jako odkaz na youtube a tam ho už smazali, ale můžete si jeje stáhnout na uloz.to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů