Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění

Ve zkratce...

Analýza nezkreslených údajů z úmrtních listů z Massachusetts poskytuje přesvědčivé důkazy o (ne)účinnosti všech protipandemických opatřeních a stejně tak covidových vakcín. Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Originál článku publikován ZDE: 25. února 2022

Joel Smalley: Analýza nezkreslených údajů z úmrtních listů z Massachusetts poskytuje soudům přesvědčivé důkazy.

Po celou dobu pandemie COVID jsme prosili o kvalitní data, aby nekompromisní analytici, jako jsem já, mohli vypracovat nezávislý výzkum jako protiargument. To je naprostá podstata dobré vědy a rozhodování založeného na důkazech.

Konečně máme díky žádosti FOIA (na základě zákona o svobodném přístupu k informacím) přístup k úplným záznamům úmrtních listů za sedm let ve státě Massachusetts, USA.

Toto jsou mé postřehy.

Klasifikace

 • SEPSIS (autoimunitní odpověď na infekci)
 • RAKOVINA (močového měchýře, tlustého střeva, jícnu, glioblastomu, plic, metastáz, prsu, vaječníků, slinivky břišní, prostaty)
 • NEURODEGENERATIVNÍ CHOROBY (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demence)
 • KARDIOVASKULÁRNÍ (anoxické poškození mozku, arytmie, hypertenzní a aterosklerotické, srdeční zástava, kardiogenní šok, infarkt myokardu, myokarditida, perikarditida, cévní mozková příhoda, vaskulární demence, kardiovaskulární kolaps, srdeční selhání, ischemická choroba srdeční)
 • RESPIRAČNÍ (syndrom akutní tísně, pneumonie, CHOPN, hypoxie, zástava/ selhání)
 • SELHÁNÍ ORGÁNŮ (selhání jater, ledvin, zažívacího traktu, selhání více orgánů, neprospívání)
 • NEŠTĚSTÍ (Předávkování drogami, oběšení)

 

COVID-19

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 1 – COVID-19 uvedený v úmrtním listu

 1. COVID se objevil v Massachusetts jako úmrtnostní událost 18. března 2020 a byl ukončen o 17 týdnů později, 15. července 20 (obrázek 1). Během této doby představovala úmrtí, u nichž byl COVID-19 uveden v úmrtním listu (tj. ne nutně jako primární příčina smrti), 30 % všech úmrtí.
 2. Stát zavedl 25. března 2020 širokou škálu nefarmaceutických zásahů (NPI), včetně všeobecného uzavření podniků (maloobchodů, barů a restaurací) a zákazu shromažďování. Teoreticky by tyto NPI měly způsobit, že rozložení skutečných úmrtí na COVID-19 bude menší než úmrtí předpovídaná spojitou matematickou funkcí.1 ale zjevně tomu tak není. Žádná z těchto NPI neměla na úmrtnost na COVID-19 vůbec žádný vliv. Všechna úmrtí, která měla nastat, skutečně nastala. Žádný život nebyl zachráněn.
 3. Dne 17. dubna 2020 stát zavedl povinnost nosit roušku, pokud se v přítomnosti dalších osob nachází mimo domov. Od tohoto nařízení o rouškách se tempo poklesu úmrtí na COVID-19 ve skutečnosti zpomalilo, nikoliv zrychlilo, což by byl výsledek, kdyby byla tato politika účinná. Nebylo tomu tak.
 4. Dne 10. června 2020 byly všeobecné uzavírky zrušeny. Nedošlo k žádnému zjevnému nárůstu úmrtí na COVID-19, jak předpokládaly epidemiologické modely. Ve skutečnosti průběh úmrtnosti na COVID-19 nadále klesal až na nulu z přirozených příčin (dočasná kolektivní imunita a sezónnost). To bylo předvídatelné, předpokládané a také se tak stalo.
 5. Dne 7.10.2020 byla povinnost nosit roušku, která zůstala v platnosti, rozšířena na dobu, kdy se osoba nachází mimo svůj domov, bez ohledu na místo nebo přítomnost dalších osob. Okamžitě v té době začala úmrtnost na COVID-19 opět stoupat. Jedná se spíše o sezónní oživení bez ohledu na zcela neúčinný mandát k používání roušek než kvůli němu. Tato vlna úmrtnosti na COVID-19 trvala 32 týdnů až do 19. května 2021, ale bylo v ní o 40 % méně úmrtí než v jarní vlně, což představovalo 13 % všech úmrtí v tomto období. Viry přirozeně slábnou díky logické výhodě méně virulentních kmenů, které mohou konkurovat virulentnějším. Opět předvídatelné, předpokládané a stalo se.
 6. Dne 19.5.2021 bylo nařízení o rouškách zrušeno, ale následně nedošlo k obnovení úmrtnosti na COVID-19, což by se dalo očekávat, kdyby bylo nařízení o rouškách účinné. Je pravděpodobnější, že ohnisko COVID-19 opět skončilo v důsledku dočasné kolektivní imunity a sezónnosti. Idem.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 2 – COVID-19 Hlavní příčina úmrtí

 1. Rozložení úmrtí, u nichž byl jako hlavní příčina uveden COVID-19, se shoduje s rozložením úmrtí, u nichž byl COVID-19 uveden v úmrtním listu (obrázek 2).
 2. Naopak COVID-19 představoval pouze 6 % všech úmrtí během jarní epidemie a 3 % během sezónního návratu na podzim 2020 až do jara 2021. Je zřejmé, že COVID-19 nebyl a stále není významnou příčinou úmrtí jinak zdravých lidí.

 

Úmrtí dětí ve věku 5 až 11 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 3 – Úmrtí dětí ve věku 5 až 11 let

 1. Během pandemického roku 2020 byla úmrtnost dětí ve věku 5 až 11 let výrazně nižší než obvykle (ve srovnání s pětiletým průměrem s rozmezím +/- dvou směrodatných odchylek od průměru). Úmrtí bylo přibližně o polovinu méně než obvykle (obrázek 3).
 2. V roce 2021 byl počet úmrtí v souladu s očekáváním, než došlo v období od dubna do června k podobnému zlomu jako v roce 2020. V červenci však došlo k prudkému nárůstu počtu úmrtí, čímž se úmrtnost vrátila na obvyklou trajektorii.
 3. Nezdá se, že by tento nárůst měl jedinou příčinu. Neštěstí je jedinou kategorií, která skončila rok nad horní hranicí očekávání, a to celkem čtyřmi úmrtími.
 4. V této věkové skupině nebylo zaznamenáno žádné úmrtí na COVID-19 a pouze jedno, kde byl COVID-19 zmíněn, tj. dítě zemřelo na něco jiného, ale COVID-19 mohl k úmrtí přispět.

 

Úmrtí dětí ve věku 12 až 15 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 4 – Úmrtí dětí ve věku 12 až 15 let

 1. V letech 2020 i 2021 byla úmrtnost dětí ve věku 12 až 15 let výrazně nižší než obvykle, a to přibližně o 20 % (graf 4).
 2. Neštěstí je však jedinou kategorií, která v roce 2020 skončila nad horní hranicí očekávání, a to s celkem dvanácti úmrtími, což je dvakrát více než obvykle (obrázek 5).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 5 – Úmrtí v důsledku nehody ve věku 12 až 15 let

 1. V této věkové skupině nebylo zaznamenáno žádné úmrtí na COVID-19, ale šest úmrtí, kde byl COVID-19 uveden.

 

Úmrtí osob ve věku 16 až 19 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 6 – Úmrtí osob ve věku 16 až 19 let

 1. Během pandemického roku 2020 byla úmrtnost dospívajících ve věku 16 až 19 let víceméně v souladu s očekáváním s patrným, i když nevýznamným skokem během jarní epidemie (obrázek 6).
 2. V roce 2021 úmrtnost odpovídala očekávání, než se v polovině května zlomila a rok skončil o něco málo přes 8 % vyšší než obvykle, ale těsně u horní hranice.
 3. Neštěstí je opět jedinou kategorií, která skončila rok nad horní hranicí očekávání, a to s celkovým počtem 35 úmrtí, což je o 45 % více než obvykle.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 7 – Úmrtí v důsledku nehody u osob ve věku 16 až 19 let

 1. V roce 2021 došlo v této věkové skupině pouze k jednomu úmrtí na COVID-19, ale v roce 2020 k žádnému, a v roce 2020 byly zmíněny 3 případy oproti 5 v roce 2021 (obrázek 7).
 2. Nárůst počtu úmrtí v roce 2021 se také shoduje s polovinou hlavního hromadného očkování této věkové skupiny (obrázek 8).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 8 – Očkovaná populace ve věku 16 až 19 let

 

Úmrtí osob ve věku 20 až 29 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 9 – Úmrtí osob ve věku 20 až 29 let

 1. Úmrtí osob ve věku 20 až 29 let byla v roce 2020 o 10 % nižší než obvykle a v roce 2021 téměř o 20 % nižší (obrázek 9).
 2. To je však způsobeno především podstatně nižším počtem úmrtí v důsledku nešťastných náhod (graf 10), což je v roce 2020 kompenzováno vyšším počtem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (graf 11) a selhání orgánů (graf 12). Všimněte si však, že úmrtí v důsledku neštěstí v roce 2021 vypadají neúplně.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 10 – Úmrtí v důsledku nehody ve věku 20 až 29 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 11 – Kardiovaskulární úmrtí ve věku 20 až 29 let

Dobře se podívejte, kdy v této věkové skupině prudce stoupá počet úmrtí na kardiovaskulární onemocnění – začátkem června (obrázek 11). Nyní se podívejte, kdy skončila úmrtí se zmínkou o COVID-19 – začátek června (obrázek 13). Jinými slovy, všechna nadměrná úmrtí jsou způsobena politickými zásahy (stres vyvolaný restrikcemi, odepření zdravotní péče?).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 12 – Úmrtí na selhání orgánů u osob ve věku 20 až 29 let

 1. Každý rok byly zaznamenány čtyři případy, kdy byl COVID-19 hlavní příčinou úmrtí, tj. přibližně 0,5 % všech úmrtí. V roce 2020 však byla zmíněna 13krát, zatímco v roce 2021 28krát (více než dvakrát častěji) (obrázek 13).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 13 – Úmrtí, u nichž byl v úmrtním listu uveden COVID-19 Osoby ve věku 20 až 29 let

 

Úmrtí osob ve věku 30 až 39 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 14 – Úmrtí osob ve věku 30 až 39 let

 1. Úmrtí ve věku 30 až 39 let byla v roce 2020 o 15 % vyšší než obvykle, daleko za horní hranicí a neshodují se s epidemiemi COVID-19 (obrázek 14).
 2. V roce 2021 byly ještě vyšší, a to +22 %.
 3. Úmrtí na selhání orgánů jsou vyšší, než se očekávalo, ale hlavními viníky jsou kardiovaskulární (obrázek 15) a respirační (obrázek 16).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 15 – Kardiovaskulární úmrtí osob ve věku 30 až 39 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 16 – Úmrtí osob ve věku 30 až 39 let v důsledku respiračních onemocnění

 1. COVID-19 byl hlavní příčinou úmrtí pětkrát v roce 2020, ale 14krát v roce 2021, přičemž většina úmrtí nastala po očkování (obrázek 17).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 17 – Úmrtí osob ve věku 30 až 39 let podle COVID-19

 1. COVID-19 byl zmíněn 39krát v roce 2020, ale 69krát v roce 2021 (obrázek 18) a časově souvisí s nadměrným počtem úmrtí na kardiovaskulární (obrázek 19) a respirační (obrázek 20) onemocnění. Je zřejmé, že očkování vedlo v této věkové skupině k podstatně většímu počtu úmrtí souvisejících s COVID.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 18 – COVID-19 uvedený v úmrtním listě 30 až 39letých

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 19 – Kardiovaskulární úmrtí s COVID-19 uvedeným v úmrtním listu 30 až 39leté osoby

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 20 – Úmrtí na respirační onemocnění s COVID-19 uvedeným v úmrtním listu 30 až 39leté osoby

 1. Nadměrná úmrtnost černochů a Hispánců v této věkové skupině je výrazně vyšší než průměr (obrázek 21), a to 32 % a 52 % nad obvyklou hodnotou pro roky 2020 a 2021 ve srovnání s 15 % a 22 %.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 21 – Úmrtí černochů a Hispánců ve věku 30 až 39 let

 

Úmrtí osob ve věku 40 až 64 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 22 – Úmrtí osob ve věku 40 až 64 let

 1. Úmrtí osob ve věku 40 až 49 let a osob ve věku 50 až 64 let mají stejnou strukturu, proto jsem je seskupil (obrázek 22). Poprvé můžeme vidět zřetelný dopad COVIDu-19 na jaře 2020. Nicméně rok 2021 končí s větším počtem úmrtí, a to o 12 % nad obvyklou hodnotou.
 2. V roce 2020 je úmrtnost na rakovinu výrazně nižší než obvykle, což naznačuje, že COVID-19 vytlačil mnoho z těchto úmrtí, ale v roce 2021 je ještě nižší, protože tato úmrtí na rakovinu byla zřejmě vytlačena jinými příčinami (obrázek 23).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 23 – Úmrtí na rakovinu ve věku 40 až 64 let

 1. Většinu překročení v obou letech tvoří kardiovaskulární (obrázek 24) a respirační (obrázek 25) onemocnění.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 24 – Kardiovaskulární úmrtí ve věku 40 až 64 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 25 – Úmrtí v důsledku respiračních onemocnění u osob ve věku 40 až 64 let

 1. V obou letech je stejný počet úmrtí na COVID-19, a to „navzdory“ vakcíně, která údajně snižuje úmrtnost až o 95 % (obrázek 26). Ještě neobvyklejší je, že úmrtnost na COVID-19 v roce 2021 startuje uprostřed léta, zcela mimo sezónu. Přesto se v obou letech vakcína COVID-19 podílí na všech úmrtích jen o něco málo více než 1 %, což se vzhledem k tomu, kolik pozornosti jí bylo věnováno, nedá očekávat.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 26 – Úmrtí v důsledku COVID-19 ve věku 40 až 64 let

 

Úmrtí osob ve věku 65 až 74 let

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 27 – Úmrtí osob ve věku 65 až 74 let

 1. Úmrtí osob ve věku 65 až 74 let rovněž ukazují výrazný dopad COVIDu-19 na jaře 2020. Nicméně rok 2021 končí se stejným počtem úmrtí, tedy o 22 % vyšším než obvykle (graf 27). U černochů a Hispánců je opět výrazně vyšší, a to o více než 50 %.
 2. Tyto nadměrné počty nelze vysvětlit pouze pomocí COVIDu-19. V roce 2020 byl COVID-19 uveden na úmrtním listu 1 581krát, ale v roce 2021 pouze 1 165krát (obrázek 28), což odpovídá zhruba 2 200 nadměrným úmrtím.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 28 – Úmrtí, u nichž byl COVID-19 uveden v úmrtním listu 65 až 74leté osoby

 1. I v této starší věkové skupině byl COVID-19 hlavní příčinou úmrtí pouze u méně než 2 % všech úmrtí (obrázek 29).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 29 – Úmrtí v důsledku COVID-19 ve věku 65 až 74 let

 1. Kromě zřejmého nárůstu kardiovaskulárních a respiračních onemocnění jsou hlavním zdrojem nadměrné úmrtnosti v roce 2020 nemoci jiné než COVID (obrázek 30). To je pravděpodobně způsobeno příkazem neresuscitovat v domovech pro seniory a nedostatkem návštěv rodiny a přátel. Možná na tom má svůj podíl i Remdesivir?

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 30 – Úmrtí v důsledku degenerativních onemocnění, kde COVID-19 nebyl v úmrtním listu vůbec uveden 65 až 74 letí lidé

 

Úmrtí ve věku 75+

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 31 – Úmrtí ve věku 75+

 1. Úmrtí osob ve věku 75 let a více vykazují nejvýraznější dopad COVIDu-19, protože jeho heterogenita je známa již od prvních zpráv z Wuhanu a výletní lodi Diamond Princess. Navíc je to jediná věková skupina, která vykazuje podstatně více úmrtí v roce 2020, tedy v roce pandemie, než v roce 2021, tedy v roce vakcinace (obrázek 31).
 2. Navzdory tomu je pouze jedna třetina nadměrného počtu úmrtí v roce 2020 způsobena COVIDem-19 jako hlavní příčinou smrti (obrázek 32). Po sezónní zimní epidemii se COVID-19 jako příčina úmrtí v této věkové skupině z velké části nevyskytuje. Pokud by vůbec existoval nějaký důkaz o účinnosti vakcíny, je to jediná věková skupina, která jej vykazuje, což by mělo mít skutečně zásadní význam z hlediska rozhodování v oblasti veřejného zdraví. Případně to může být jednoduše tak, že všichni zranitelní podlehli v jarní vlně.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 32 – Úmrtí v důsledku COVID-19 ve věku 75+ let

 1. Dokonce i úmrtí, která nejsou uvedena jako COVID, překračují očekávaná úmrtí pro roky 2020 i 2021, a to zejména v důsledku kardiovaskulárních onemocnění (obrázek 33).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 33 – Kardiovaskulární úmrtí, u nichž COVID-19 nebyl v úmrtním listu vůbec uveden 75+ letí lidé

 1. Nakonec opět zjišťujeme, že nadměrná úmrtnost černochů a Hispánců je výrazně vyšší než průměr, a to více než 60 % v roce 2020 a 37 % v roce 2021 (obrázek 34), zatímco u všech etnik je to jen 17 % a 4 %.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Obrázek 34 – Úmrtí černochů a Hispánců ve věku 75+ let

Závěr

Je patrné, že s postupujícím věkem se celková úmrtnost a úmrtnost na COVID-19 v roce 2021 relativně zhoršuje oproti roku 2020.

To je v příkrém rozporu s tvrzením, že vakcína COVID-19 je bezpečná a účinná. Na základě zde předložených empirických důkazů jsou výsledky v roce očkování vakcínou COVID-19 horší u všech věkových kategorií do 75 let, zejména tam, kde je jako příčina úmrtí zaznamenáno neštěstí.

Kromě toho je z důkazů zřejmé, že žádná z nefarmakologických intervencí neměla znatelný přínos, pokud jde o výsledky úmrtnosti na COVID-19, a to ani v důsledku onemocnění, ani jako přispívající faktor k hlavní příčině úmrtí.

Je také zřejmé, že COVID-19 je nevýznamný z hlediska osamocené příčiny úmrtí a není o mnoho významnější pro ty, kteří již umírají.

V tomto souboru dat je toho mnohem více, více než může pokrýt jeden člověk, ale buďte si jisti, že na odhalení každého kousku pravdy o této situaci pracuje mnoho dalších lidí.

Návrhy:

 1. Analýza komorbidity.
 2. Komplexní analýza URF (podhodnocená četnost hlášení) podle jednotlivých věkových kategorií.
 3. Analýza časových řad úmrtí na COVID a ne-COVID v porovnání s mírou proočkovanosti podle věkových skupin.

Zde jsou údaje.

Vše se připravuje pro státní a federální právní kroky, proto vás prosíme, abyste upozornili na případné faktické chyby nebo opomenutí.

Děkujeme. ✌️

Dodatek

Tento je pro mého přítele Steva Kirsche. Požádal jsem svou druhou kamarádku Jessicu Roseovou, aby zjistila, zda bychom mohli tato data použít k odhadu četnosti nedostatečného hlášení (URF) ve VAERSu. Ale jak jsem jí vysvětloval své myšlenky, nakonec jsem analýzu provedl v reálném čase. Takže to možná není důkladné, ale jako odhad to odpovídá všem ostatním odhadům, které Steve a Jessica provedli.

Pokud vyberete všechna úmrtí na očkování u osob ve věku 65 až 79 let v rámci VAERSu pro Massachusetts v roce 2021, získáte celkový součet 43 (obrázek 37).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 37 – Úmrtí na očkování zaznamenaná ve VAER pro osoby ve věku 65 až 79 let v roce 2021

Pokud vyčleníme všechna úmrtí v téže věkové skupině, u nichž nebyl COVID-19 uveden v úmrtním listu, získáme přebytek 1 759 případů (obrázek 38).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 38 – Úmrtí osob ve věku 65 až 79 let, u nichž COVID-19 nebyl uveden v úmrtním listu

Za předpokladu, že by všechna tato úmrtí byla způsobena vakcínou, by URF (podhodnocená četnost hlášení) činil 41x.

Myslím, že v Massachusetts je asi 1 milion lidí ve věku 65 až 79 let (na základě proočkovanosti).2). Do konce roku 2021 bylo plně očkováno 86 % a 99 % mělo alespoň jednu dávku, takže to dělá 1 860 000 dávek, což dává 945 úmrtí na milion dávek.

Můj přítel Mathew Crawford odhaduje 411, takže můj odhad je dvojnásobný (viz níže). Také nevím, kde v Massachusetts považují plně očkované za trojnásobně očkované. Pokud tomu tak je, pak by mé číslo bylo nevyhnutelně nižší.

Upozornění

 1. Ne všechna nadměrná úmrtí budou způsobena vakcínou. Ostatní budou s největší pravděpodobností způsobena dopadem jiných NPI (nefarmaceutických zásahů) a odepřením zdravotní péče. Tím by došlo k nadhodnocení URF (podhodnocená četnost hlášení).
 2. Mohou existovat úmrtí způsobená očkováním, která byla zaznamenána jako COVID-zmíněná. To by vedlo k podhodnocení URF.
 3. Základní hodnota nemusí být přesná, protože se jedná o pouhý průměr z pěti let do roku 2019. Jedna směrodatná odchylka je 706. Takže proti 95% hladině spolehlivosti by nižší URF byl 8x, ceteris paribus. Mimochodem, úmrtí v roce 2020, která se netýkají COVIDu, jsou uvnitř tohoto intervalu spolehlivosti a zahrnovala by velkou část úmrtí v důsledku pojistných událostí, takže bych si byl jistý tvrzením, že 8X je absolutně nejnižší URF.


Dodatek 2

Epoch Health nedávno zveřejnil article Stephanie Seneffové z června loňského roku o možné souvislosti mezi vakcínami COVID a neurodegenerativními onemocněními.

Napadlo mě, že se podívám, jestli to potvrzují údaje o úmrtích.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 39 – Týdenní úmrtí na neurodegenerativní onemocnění, 65+ let, kde COVID-19 nebyl uveden v úmrtním listu

Zajímavé je, že ačkoli je zřejmý nárůst týdenních úmrtí přibližně od 30. září 2021 (obrázek 39), celkový počet úmrtí v této kategorii je přibližně o 500 nižší než obvykle (obrázek 40).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 40 – Kumulativní počet úmrtí na neurodegenerativní onemocnění, 65+ let, kde COVID-19 nebyl uveden v úmrtním listu

Všimněte si však masivního nárůstu v dubnu až květnu 2020. Jedná se o iatrogenní úmrtí (způsobené neúmyslně lékařem, apod.). To je o 139 úmrtí více než obvykle (+23 %) za toto období u této příčiny úmrtí, ve srovnání s 1 798, kde byl jako primární příčina zaznamenán COVID-19.

Přestože úmrtí na COVID-19 bylo zřejmě mnohem více, protože jsme mnohokrát prokázali, že zásahy s největší pravděpodobností nezachránily ani jeden život, bylo možné těmto nadbytečným úmrtím zabránit, kdyby orgány veřejného zdraví nezasáhly.

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 41 – Kumulativní kardiovaskulární úmrtí, 65+ let, kde COVID-19 nebyl uveden v úmrtním listu

Naopak v roce 2021 došlo k přibližně o 500 úmrtí na kardiovaskulární onemocnění více než obvykle. Připadá mi, že něco způsobilo přesun od neurodegenerativních ke kardiovaskulárním onemocněním?

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 42 – Týdenní úmrtí na neurodegenerativní onemocnění, 65+ let, kde COVID-19 nebyl uveden v úmrtním listu

Stejný nárůst úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je zaznamenán i 30. září 2021 (obrázek 42). Na zdravotnických tabulích státu Massachusetts není mnoho přesvědčivých informací, ale „shodou okolností“ FDA schválila dne 22. září 2021 posilovací dávky společnosti Pfizer pro osoby starší 65 let a Massachusetts se chlubí tím, že je lídrem v podaných posilovacích dávek, takže vás nechám spekulovat o tom. 🤔

Nyní se opět podívejte na nárůst počtu úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, která nejsou spojena s COVIDem, v dubnu až květnu 2020 (obrázek 42) – více než 1 800. To je samo o sobě více než úmrtí připisovaných COVIDu-19 jako primární příčině.

Veřejné zdravotnictví a politici měli nechat COVID na pokoji. Uzavírání podniků, lockdowny a nařízené roušky nezachránily jediný život v důsledku COVIDu, ale způsobily tolik nadbytečných úmrtí z jiných příčin, kterým se dalo zabránit, jako samotná COVID úmrtí.

A co se týče vakcíny? Už teď to vypadá špatně a bude to jen horší.

Příspěvky čtenářů

Děkujeme čtenáři (Matthew) za následující postřeh. Státem hlášených (a do oficiálního záznamu CDC přispívaných) úmrtí na COVID je o dost více, než je zaznamenáno v úmrtních listech (obrázky 35 a 36).

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 35

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek Obrázek 36

Celkem zemřelo přibližně 5 000 lidí, všichni v období od konce května 2020 do dubna 2021.

Moje hypotéza je, že se jedná o rozdíl mezi úmrtími do 28 dnů od pozitivního testu a případy, kdy byl COVID skutečně faktorem úmrtí, tj. úmrtní listy jsou opatrnějším záznamem. Záznamy CDC by mohly zahrnovat falešně pozitivní případy nebo situace, kdy symptomatický COVID k úmrtí nepřispěl.

Děkuji, Matthew.

Čtenář se mě ptal na úmrtí způsobená střelnou zbraní. Žádný nárůst v roce 2020 ani 2021 (ve skutečnosti jsou mnohem nižší), ale změna ve struktuře od mužů z Worcesteru ke dvěma mužům z Hampdenu (obrázek 39). Nemám žádné místní znalosti. Má k tomu někdo nějaké souvislosti?

Definitivní průvodce úmrtími na COVID vakcínu a COVID onemocnění • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Obrázek 39

1. Gompertzova funkce s pouhými dvěma parametry, počáteční rychlostí růstu z týdne 0 na týden 1 a konstantním exponenciálním poklesem této rychlosti růstu.

2. https://www.mass.gov/doc/weekly-covid-19-vaccination-report-december-30-2021/download

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

 1. Psychologická operace, kdy se snaží odvrátit pozornost od úmrtí na očkování válkou? … https://www.naturalnews.com/2022-03-05-ukraine-war-distract-focus-from-covid-plandemic.html

  Válka začíná právě v době, kdy vychází najevo pravda o vakcínách. Už víme, že mRNA obsažená ve vakcínách společnosti Pfizer (a zřejmě i Moderna!) vstupuje do jaterních buněk krátce po očkování a trvale přeprogramovává lidskou DNA. Ale tady pozor, budou sem neustále lézt (děkujeme za návštěvnost stránek 🙂 ) ovečky typu pan ROMAN a psát sem zkopírované mediální žvásty typu: „dezinformace“ , „doufám že vás vypnou a zakážou“ atd.atd.
  Takové troly vyvolávající flame rozhodně neberte vážně.. Dotyčný ROMAN prostě věří v posvátnost těchto „vakcinačních roztoků“ a je to jeho modla. Stejně tak věří na jedinou pravdu spadající pod ministerstvo „pravdy“ a jedinému propagovanému narativu, kdy vše ostatní je lež..A uznává Cemperátory typu „manipulatori.cz“ kdy se už nesčetněkrát (nejen) v minulosti prokázalo, že právě ONI propagují lži a dezinformace.

  A toto vše se děje v době, kdy všechny tyto věci oficiálně vycházejí najevo, no a tak tu máme tu rusko-ukrajinskou válku? Taak určitě.. A nové typy vakcín taky budou až na podzim. Žádné na jaře nebo v dohledné době nebudou, až pěkně polétě. A to načasování všude ve světě kolem kovidu, kdy se vešekrá pozornost a histerie přesměrovává na válečnou krizi.
  To, co se nyní děje na Ukrajině, je starý tradiční způsob manipulace a masového zabíjení lidí mocnými tohoto světa. Pfizer, Moderna a další „nově příchozí výrobci“ zabíjejí masy lidí pomalu, tiše a se souhlasem obětí.

  Já vidím kolem sebe dokryplené jedinmce po spásném „očkování“ a zdravotně zmrzačené příbuzné, přátele a sousedy. Ale můžeme stále popírat pravdu, stejně jako to dělá pan ROMAN, protože přiznat si chybu, je přece nemožné, tak se budeme držet jen jediné propagované pravdy, kdy vše ostatní je lež a tam kde došli argumenty, tam se maže a blokuje a to právě nyní dělají vlády po celém světě, ne jen v ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů