Dr. Mercola: Globalisté usilují o ovládnutí zdravotnických systémů po celém světě

Ve zkratce...

Globalistická kabal plánuje monopolizaci zdravotnických systémů po celém světě prostřednictvím vytvoření mezinárodní pandemické smlouvy, která učiní Světovou zdravotnickou organizaci jediným rozhodovatelem v pandemických záležitostech. Více v článku od dr. Mercoly.
Facebook
Telegram
VK

VÝZVA pro všechny, prosím čtěte ZDE (jedno z možných řešení toho, o čem se píše v tomto článku)

Článek:

 • Originál článku publikován ZDE: 15. března 2022
 • Článek v PDF si můžete stáhnout ZDE

STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍBĚHU

 • Globalistická kabal plánuje monopolizaci zdravotnických systémů po celém světě prostřednictvím vytvoření mezinárodní pandemické smlouvy, která učiní Světovou zdravotnickou organizaci jediným rozhodovatelem v pandemických záležitostech.
 • WHO možná plánuje převzít moc nad zdravotnickými systémy i v širším měřítku. Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že jeho „hlavní prioritou“ ve funkci generálního ředitele WHO je prosadit ve světě všeobecné zdravotní pojištění.
 • Ve jménu toho, aby byli všichni „v bezpečí“ před infekcemi, ospravedlňuje globalistická kabal bezprecedentní útoky na demokracii, občanské svobody a osobní svobody, včetně práva na výběr vlastní lékařské péče. Nyní se WHO připravuje na to, že své pandemické vedení učiní trvalým a rozšíří ho do zdravotnických systémů všech zemí. Záměrem je zavést všeobecnou zdravotní péči organizovanou WHO jako součást Velkého resetu.
 • Pokud by tato smlouva prošla, WHO by měla pravomoc požadovat povinné očkování a zdravotní pasy a její rozhodnutí by bylo nadřazeno národním a státním zákonům. Vzhledem k tomu, že WHO změnila definici „pandemie“ na „celosvětovou epidemii nemoci“ a odstranila požadavek vysoké nemocnosti, mohlo by kritériu pandemie vyhovět téměř cokoli, včetně obezity.
 • Systém SMART Health Cards používá více než tucet zemí, 25 států USA, Portoriko a Washington; australský parlament prosazuje „zákon o důvěryhodné digitální identitě“; americký Kongres prosazuje „zákon o zlepšení digitální identity“ a WHO podepsala dohodu s dceřinou společností Deutsche Telekom o vytvoření prvního globálního digitálního očkovacího pasu. Všechny tyto projekty mají jedno společné: konečný cíl, jímž je jejich rozšíření do podoby globálního systému sociálního kreditu.

Globalistická kabal plánuje monopolizaci zdravotnických systémů po celém světě a tento plán již probíhá. V červnu 2021 napsala Dr. Julie Gerberdingová v časopise Time1 článek, v němž stanovila rámec mezinárodní sítě pro dohled nad pandemiemi, která by zahrnovala i předvídání hrozeb a preempci.

Gerberdingová působila jako ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí od roku 2002 do roku 2009.2 Po odchodu z CDC se stala výkonnou viceprezidentkou pro vakcíny a po letech přešla ke strategické komunikaci ve společnosti Merck. To je obzvláště zavrženíhodné, protože byla šéfkou vládní regulační agentury pro vakcíny a vzápětí přijala práci u jednoho z největších výrobců vakcín na světě. Neetické, ale naprosto legální.

Dalším Gerberdingovým kolečkem v otáčivých dveřích bylo jmenování generální ředitelkou Nadace Národních ústavů zdraví (FNIH), a to 1. března 2022.3 Včera jsem hovořil o masivním střetu zájmů ve FNIH, neboť její správní rada je plná manažerů Big Pharma a dokonce i zástupce společnosti BlackRock, jedné ze tří největších investičních firem na světě.

Gerberdingová sice ve svém článku nejmenovala Světovou zdravotnickou organizaci, ale nyní víme, že právě tato organizace je určena jako vládce shora dolů pro všechny věci související s pandemiemi. Některá prohlášení, která zazněla, však naznačují, že WHO se časem může chopit moci i nad zdravotnickými systémy v širším slova smyslu.

Další krok globalistů


V článku z 18. února 2022 Dr. Peter Breggin, autor knihy „COVID-19 and the Global Predators: „We Are the Prey“ (COVID-19 a globální predátoři: My jsme kořist)4 varoval, že dalším krokem ve válce globalistů proti lidstvu je převzetí kontroly nad zdravotnickými systémy celého světa:5

„Odhalili jsme další krok globálních predátorů, který již probíhá, v jejich stupňujících se útocích proti osobní a politické svobodě. Další velký útok na lidskou svobodu zahrnuje legalizované převzetí národních systémů zdravotní péče Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Tento skrytý útok – jehož počáteční plány již podpořilo mnoho států – se začne plně realizovat v roce 2024, pokud nebude rychle rozpoznán a potlačen! … Vliv čínských komunistů na WHO je pevný již více než deset let a strana byla schopna dosadit Tedrose bez jakékoliv konkurence.

Stal se prvním a jediným generálním ředitelem, který není lékařem a místo toho je komunistickým politikem. Nyní generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – známý prostě jako Tedros – představil plány na převzetí řízení celého světového zdravotnictví.

Při svém projevu před výkonným výborem WHO 24. ledna 2022 generální ředitel Tedros vyložil svůj plán globálního zdraví, včetně poslední priority svého obrovského plánu: „Pátou prioritou je naléhavě posílit WHO jako vedoucí a řídící autoritu v oblasti globálního zdraví, v centru globální zdravotnické architektury.“

Tedrosova závěrečná slova k jeho zprávě výkonnému výboru jsou mrazivá svou velkolepostí a evokují marxistické výzvy k jásajícím davům od Stalina, Maa nebo Si Ťin-pchinga: „Jsme jeden svět, máme jedno zdraví, jsme jedna WHO.“ Tedros se snaží stát se super-Faucim pro celý svět a stejně jako Fauci to bude dělat jménem globálních predátorů.“

Vzestup zdravotního fašismu


Jak vysvětluje Breggin, globální převzetí zdravotní péče skutečně začalo Gatesovou Dekádou vakcín, vyhlášenou v roce 2010 na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Gates tehdy dosadil Fauciho do svého poradního sboru pro vakcíny, čímž si zajistil, že jeho plány budou mít podporu NIAID. Breggin pokračuje:6

„Tématem Dekády očkování bylo „Partnerství veřejného a soukromého sektoru je hnací silou pokroku ve vývoji a dodávkách očkovacích látek“ – v podstatě předstupeň Velkého resetu, který zavedl světovou správu veřejného a soukromého zdravotnictví sjednocenou v duchu fašismu.

Do roku 2012 dosáhl Gates oficiálního schválení svého plánu ze strany OSN a vytvořil širokou síť globálních predátorů, jejichž cílem je vykořisťovat a ovládat lidstvo prostřednictvím veřejného zdravotnictví.

Komunistická Čína bude hrát významnou roli díky své kontrole nad OSN a WHO a díky svým úzkým vztahům s globálními predátory, jako jsou Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, vedoucí pracovníci velkých technologických společností a mnoho dalších miliardářů a světových vůdců.

O deset a více let později, během COVIDu-19, WHO prokázala svou užitečnost pro predátory při organizování vědy, medicíny a veřejného zdraví při potlačování lidské svobody a vytváření bohatství a moci pro globalisty.“

Pod rouškou globální pandemie se WHO, WEF a všem jejím vedoucím představitelům ve vládě i soukromém byznysu podařilo prosadit plán, který se připravoval desítky let. Pandemie byla dokonalou zástěrkou. Ve jménu toho, aby byli všichni „v bezpečí“ před nákazou, globalisté ospravedlnili bezprecedentní útoky na demokracii, občanské svobody a osobní svobody, včetně práva zvolit si vlastní léčbu.

Nyní se WHO připravuje na to, aby se její vedení pandemie stalo trvalým a rozšířilo se do zdravotnických systémů všech zemí. „Jde o ‚princip zdraví pro všechny‘ – všeobecnou zdravotní péči organizovanou WHO jako součást Velkého resetu,“ vysvětluje Breggin.

Mezinárodní pandemická smlouva

24. května 2021 Evropská rada oznámila, že podporuje vytvoření mezinárodní smlouvy o pandemiích, podle níž by WHO měla pravomoc nahradit ústavy jednotlivých států svou vlastní ústavou pod heslem „prevence, připravenost a reakce na pandemie“7 .

Rada 3. března 2022 schválila zahájení jednání o mezinárodní dohodě. Níže uvedená infografika, pocházející z internetových stránek Evropské rady,8 shrnuje tento proces.

Světové zdravotnické shromáždění WHO za tímto účelem rovněž zřídilo mezivládní vyjednávací orgán (INB).9 1. března 2022 se konalo první zasedání INB, jehož cílem bylo vypracovat a projednat mezinárodní nástroj pro prevenci pandemií, připravenost a reakci na ně pod vedením WHO.10

Pokud by tato smlouva prošla, WHO by měla pravomoc například vyzývat k povinnému očkování a vydávání zdravotních pasů a její rozhodnutí by bylo nadřazeno národním a státním zákonům.

Ale vzhledem k tomu, že WHO změnila definici „pandemie“ na „celosvětovou epidemii nemoci „11 bez původního upřesnění, že se jedná o závažné onemocnění, které způsobuje vysokou nemocnost12,13, mohlo by kritériu pandemie vyhovět téměř cokoli, včetně obezity, která byla za nemoc označena v roce 201314 a vyskytuje se celosvětově. Tedros se také nechal slyšet, že jeho „hlavní prioritou“ ve funkci generálního ředitele WHO je prosadit ve světě všeobecné zdravotní pojištění15.

„Svět již viděl, jak by jakákoli pandemická mimořádná událost, ať už skutečná nebo vymyšlená, nyní nebo v budoucnu, mohla ospravedlnit převzetí veškerých vládních operací suverénních států WHO, zbavit všechny jednotlivce jejich svobod a plně rozdrtit demokratické republiky světa,“ varuje Breggin.16

„Duch komunismu je cítit z celého dokumentu. Dozvídáme se, že ‚účel‘ nové strategie bude ‚veden duchem solidarity, zakotveným v zásadách spravedlnosti, začlenění a transparentnosti‘. Všimněte si, že stejně jako ve všech prohlášeních globálních predátorů; není zde žádná zmínka o právech jednotlivce, politické svobodě nebo národní suverenitě.

Velký motor lidského pokroku, lidská svoboda, bude nahrazen velkým ničitelem lidstva, kolektivismem, pod vládou elity. Do zprávy byly zastrčeny skutečné cíle … Zde jsou tři hlavní záměry či cíle navrhované smlouvy:

1. reakce na případné budoucí pandemie, zejména zajištěním všeobecného a spravedlivého přístupu k lékařským řešením, jako jsou vakcíny, léky a diagnostika

2. silnější mezinárodní zdravotnický rámec s WHO jako koordinačním orgánem v otázkách globálního zdraví

3. přístup „Jedno zdraví“, který propojuje zdraví lidí, zvířat a naší planety

Zpráva dodává: „Konkrétněji může takový nástroj posílit mezinárodní spolupráci v řadě prioritních oblastí, jako je dohled, varování a reakce, ale také obecnou důvěru v mezinárodní zdravotnický systém. Je zřejmé, že si tím vytvářeli podporu pro Tedrosovo oznámení z 24. ledna 2022, že WHO převezme mezinárodní systém zdravotní péče.“

WHO pokračuje v programu globálních očkovacích pasů


Zatímco země po celém světě nyní ruší svá opatření COVID a mnohé z nich oznámily, že nakonec nebudou pokračovat v zavádění očkovacích pasů, program očkovacích pasů je stále živý a zdravý – pod vedením WHO. Jak uvedl Off-Guardian, 1. března 2022:17

„Tento týden, zatímco se oči celého světa upírají na Ukrajinu a další vlnu propagandy, Světová zdravotnická organizace zahajuje iniciativu na vytvoření „sítě důvěry“ v oblasti očkování a cestování do zahraničí.

Podle zprávy v Politico zveřejněné minulý týden, „WHO připravuje mezinárodní očkovací ‚pas‘.“

Článek cituje Briana Andersona, spoluzakladatele iniciativy Vaccination Credential Initiative, která sama sebe popisuje jako „dobrovolnou koalici veřejných a soukromých organizací, které se zavázaly umožnit jednotlivcům přístup k ověřitelným klinickým informacím, včetně důvěryhodné a ověřitelné kopie jejich očkovacích záznamů v digitální nebo papírové podobě s využitím otevřených, interoperabilních standardů“.

Jde o společný projekt podniků a vlády, který zkoumá a propaguje digitální lékařské identifikační doklady, abychom se zbavili lesku PR agentury. Stručně řečeno, očkovací pasy.“

Mezi členy VCI, která byla založena v lednu 2021, patří Google, Amazon, pojišťovny, nemocnice, firmy zabývající se biologickou bezpečností a většina významných univerzit v USA. Její řídící výbor tvoří zástupci společností Apple, Microsoft, Mayo Clinic a MITRE Corporation, výzkumné organizace financované vládou.

Jak poznamenal Off-Guardian, Mezinárodní pandemická smlouva bude nepochybně obsahovat ustanovení o mezinárodní certifikaci vakcín. A proč by neměla, když už se připravuje globální zdravotní pas podporovaný WHO? Zatímco Off-Guardian předpovídal, že by mohl být vybrán systém SMART Health Cards společnosti VCI, WHO nyní podepsala smlouvu s dceřinou společností Deutsche Telekom s názvem T-Systems na vytvoření prvního globálního digitálního očkovacího pasu.18 Jak uvádí Western Standard:19

„WHO má v úmyslu plně podpořit svých 194 členských států, aby usnadnila zavedení technologie digitálního ověřování pro národní a regionální ověřování očkovacího statusu v jednotlivých zemích.

„COVID-19 se týká všech. Země se proto z pandemie dostanou pouze společně. Certifikáty o očkování, které jsou odolné proti manipulaci a digitálně ověřitelné, budují důvěru. WHO proto podporuje členské státy při budování národních a regionálních sítí důvěry a ověřovacích technologií.

Služba brány WHO slouží také jako most mezi regionálními systémy. Může být také využita jako součást budoucích očkovacích kampaní a domácích záznamů,“ uvedl Garrett Mehl, vedoucí oddělení digitálního zdraví a inovací WHO, na internetových stránkách společnosti Deutsche Telekom.“

Zdravotní karty SMART a digitální identita jsou nástrojem tyranie


Systém zdravotních karet SMART již používá více než tucet zemí20 , 25 států USA, Portoriko a Washington.21 Cestu k tyranii připravuje také australský parlament svým „zákonem o důvěryhodné digitální identitě 2021“22 a americký Kongres má svůj „zákon o zlepšení digitální identity 2021“.23 Na základě tohoto zákona je možné se domnívat, že se jedná o nástroj tyranie.

Všechny tyto dokumenty mají jedno společné: konečný cíl, kterým je jejich rozšíření do podoby nadupaného globálního systému sociálního kreditu – systému, v němž je vše, co děláte a říkáte, monitorováno, zaznamenáváno a vyhodnocováno z hlediska hodnoty hrozby, a pokud se chováte špatně nebo se dopouštíte nesprávného myšlení, mají 101 způsobů, jak vás potrestat a donutit k dodržování předpisů, od omezení možnosti cestovat až po zabavení bankovních účtů.

Ani na vteřinu si nemyslete, že vláda nebude mít přístup k vašim údajům nebo je nepoužije proti vám pro politické účely. Jak vysvětluje Off-Guardian:24

„Zdravotní karty SMART provozuje společnost VCI, kterou vytvořila společnost MITRE Corporation financovaná vládou Spojených států. Pokud dáte společnosti SMART přístup ke svým zdravotním záznamům, věřte, že se k nim vláda USA a její agentury dostanou.

Možná nebudou mít vlastní databázi, ale budou mít přístup do databáze společnosti MITRE, kdykoli a kdyby to potřebovaly nebo chtěly. Stejně tak Apple, Amazon, Google a Microsoft. Tak funguje partnerství soukromého a veřejného sektoru. Symbióza.

Korporátní giganti slouží jako zástěrky pro vládní programy a na oplátku dostávají velký podíl na zisku, finanční pomoc, pokud je potřeba, a regulační „reformy“, které ochromují jejich menší konkurenty…

To umožňuje federální vládě „pravdivě“ tvrdit, že nezavádí federální pasový systém nebo nevede databázi očkování, a přitom za ně subdodavatelsky najímá technologické giganty. Tento systém zadního vládního dohledu prostřednictvím korporátních zástěr se již šíří po celých Spojených státech a vypadá to, že bude hrát určitou roli i v případné budoucí ‚pandemické smlouvě‘.“

Generální chirurg požaduje od velkých technologických firem seznamy úderů


Zdá se, že americký generální chirurg Dr. Vivek Murthy také vytváří příběh, který má ospravedlnit mezinárodní zdravotnický úřad. Murthy 3. března 2022 oficiálně požádal všechny velké technologické platformy o předložení údajů o rozsahu dezinformací COVID-19. Jedná se o sociální sítě, vyhledávače, crowdsourcingové platformy, platformy elektronického obchodu a systémy rychlého zasílání zpráv. Jeho žádost naštěstí není právně vymahatelná. Jak informoval deník The New York Times:25

„Žádost o informace od úřadu generálního lékaře požadovala, aby technologické platformy zaslaly údaje a analýzy o výskytu dezinformací COVID-19 na svých stránkách, počínaje běžnými příklady dezinformací o vakcínách, které zdokumentovalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.26

V oznámení se po společnostech požaduje, aby předložily „přesné údaje o tom, kolik uživatelů vidělo nebo mohlo být vystaveno případům dezinformací o vakcíně Covid-19“, a také souhrnné údaje o demografických skupinách, které mohly být dezinformacím vystaveny nebo jimi ovlivněny nepřiměřeně.

Generální chirurg Dr. Vivek Murthy rovněž požadoval od platforem informace o hlavních zdrojích dezinformací o přípravku Covid-19, včetně těch, které se podílely na prodeji neověřených produktů, služeb a léčby Covidu-19…. Požadavek na informace je součástí Národního plánu připravenosti na COVID27,28 prezidenta Bidena …

Kromě požadavku na poskytnutí údajů o dezinformacích od technologických platforem vyzval generální chirurg poskytovatele zdravotní péče a veřejnost, aby předložili informace o tom, jak dezinformace o COVID-19 negativně ovlivnily pacienty a komunity.“

Jak poznamenala Dr. Meryl Nassová29: „To je skutečně děsivé. S dezinformacemi (které mají být kontrolovány prostřednictvím technologických společností) se zachází jako s trestným činem, ačkoli nikdy nebyly definovány.“ Nassová rovněž upozorňuje na nový návrh zákona,30 který 2. března 2022 předložili dva demokratičtí senátoři a který by technologickým společnostem poskytl „krytí pro cenzuru a předávání soukromých údajů vládě“. „Jinými slovy, Kongres může ‚legalizovat‘ cenzuru a kriminalizovat právo na svobodu projevu podle prvního dodatku,“ říká Nassová.

CDC vytvořila spoustu dezinformací


Ironií je, že většina odpovědí CDC na „mýty o COVID“31 je sama o sobě dezinformací. CDC například tvrdí, že je mýtus, že přirozená imunita je lepší než imunita získaná očkováním proti COVID.

Přesto byste pro toto tvrzení jen těžko hledali vědeckou oporu. V podstatě si to prostě vymysleli. Je dlouhodobě vědecky prokázáno, že přirozená imunita je silnější a trvalejší než imunita navozená očkováním.

Před pandemií byla „vakcína“ „přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti určité nemoci“. V roce 2021 CDC tuto definici změnilo na „přípravek, který se používá ke stimulaci imunitní reakce organismu proti nemocem“, čímž fakticky odstranilo potřebu, aby vakcína vytvářela imunitu – což je klíčová věc, kterou má vakcína dělat.

CDC také tvrdí, že je mýtus, že mRNA injekce nejsou vakcíny. Tvrdí, že injekce mRNA jsou vakcíny, protože vyvolávají imunitní reakci. Nepřiznávají však, že uprostřed pandemie změnili definici „vakcíny“.32

Před pandemií byla „vakcína“ „přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti určité nemoci“. V druhé polovině roku 2021, kdy se blížila distribuce mRNA injekcí, CDC tuto definici změnilo na „přípravek, který se používá ke stimulaci imunitní odpovědi organismu proti nemocem“, čímž fakticky odstranilo potřebu vakcíny vytvářet imunitu – klíčovou věc, kterou má vakcína dělat.

Mimochodem, odpověď CDC na tento „mýtus“ v podstatě vyvrací její odpověď na „mýtus“, že imunita proti očkování je lepší než přirozená imunita, protože očkování COVID imunitu vůbec neposkytuje. Pouze stimuluje imunitní odpověď, která mimochodem může být buď prospěšná, nebo škodlivá, podle toho, jak je váš imunitní systém stimulován.

CDC také stále trvá na tom, že očkování COVID nemůže nijak změnit vaši DNA ani s ní interagovat, nicméně zveřejněné výzkumy ukazují opak. Švédský výzkum skutečně ukazuje, že mRNA injekce společnosti Pfizer se začlení do lidské DNA již za šest hodin33.

Murthyho protiústavní požadavek na údaje od technologických společností o uživatelích, kteří sdílejí informace porušující narativ CDC, se zdá být snahou o další budování ospravedlnění pro mezinárodní zdravotnický úřad s pravomocí diktovat pravdu po celém světě.

Pokud bude existovat pouze jeden narativ, ve všech zemích, šířený jediným subjektem, pak bude pravda taková, jaká se řekne. Nakonec se výzkum ani nebude publikovat, pokud nebude v souladu se zvoleným narativem.

WHO je naprosto zkorumpovaná

Existuje mnoho důvodů, proč odmítnout WHO jako jediného arbitra zdravotních faktů. Je zkorumpovaná až do morku kostí, a to už léta.34

Po pandemii prasečí chřipky v roce 2009, jejíž vakcína si vyžádala mnoho tisíc zraněných, dospělo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) k závěru, že „postup WHO, zdravotnických agentur EU a národních vlád při řešení pandemie vedl k ‚plýtvání velkými částkami veřejných prostředků a k neopodstatněnému strašení a obavám ze zdravotních rizik, kterým čelí evropská veřejnost‘.“35

Konkrétně PACE dospěla k závěru, že existují „přesvědčivé důkazy o tom, že WHO závažnost pandemie značně přeceňovala“ a že farmaceutický průmysl ovlivňoval rozhodování organizace.

Společné vyšetřování British Medical Journal a Bureau of Investigative Journalism (BIJ) rovněž odhalilo závažné střety zájmů mezi WHO – která prosazovala globální očkovací program – a farmaceutickými společnostmi, které tyto vakcíny vytvořily.36

WHO byla rovněž obviněna z obrovského nehospodárného nakládání s penězi, neboť každoročně utratí více peněz za cestovní výdaje – v roce 2017 přibližně 200 milionů dolarů – než za některé z největších problémů veřejného zdraví, včetně AIDS, tuberkulózy a malárie dohromady.37

Většina lidí už také ví, že WHO si koupil a zaplatil Bill Gates. Do dvouletého rozpočtu WHO ve výši 4,84 miliardy dolarů přispívá více než vlády všech členských států. USA byly historicky hlavním sponzorem, ale kombinované příspěvky Gatesovy nadace a GAVI učinily z Gatese neoficiálního hlavního sponzora WHO od roku 2018.

V dokumentárním filmu „TrustWHO“38 Lilian Francková odhaluje tento a další tajné vlivy, které ovládají WHO, a to ke škodě veřejného zdraví. Viděli jsme například, že WHO je silně loajální vůči Číně a sdílí čínské bezohledné potlačování protistrany.

Vyšetřování WHO ohledně původu COVID-19 bylo od začátku do konce falešné a ještě před pandemií COVID WHO jednala s Facebookem, aby „zajistila lidem přístup k věrohodným informacím o vakcínách a omezila šíření nepřesností“. Vzhledem k silným a trvalým důkazům, že WHO je silně konfliktní a kontrolovaná průmyslem, je třeba vážně přehodnotit její užitečnost jako strážce veřejného zdraví.

Plán pro nikdy nekončící pandemii


Bílý dům sice vydal plán na přechod z pandemie,39,40 ale spíše se zdá, že jde o plán na nikdy nekončící pandemii. Jak uvádí STAT News:41

„Zpráva vytyčuje cestu k tomu, co její autoři nazývají „dalším normálním stavem“ – k životu s virem SARS-CoV-2 jako s trvalou hrozbou, kterou je třeba zvládat. To bude vyžadovat zlepšení na mnoha frontách, od lepšího dohledu nad COVID a dalšími patogeny po sledování toho, jak jsou nemocnice zatíženy; od úsilí o řešení kvality ovzduší v budovách po pokračující investice do antivirotik a lepších vakcín.

Autoři také vyzývají k tomu, aby se lidem nemocným respiračními příznaky nabídl snadný přístup k testování a v případě pozitivního nálezu na COVID nebo chřipku rychlý předpis příslušného antivirotika …

Zpráva navrhuje, aby se reakce USA na Covid-19 změnila z reakce zaměřené pouze na toto jediné onemocnění na reakci, v níž se úsilí o prevenci, zmírnění následků a léčbu zaměří na COVID jako na jeden z řady respiračních virů, včetně chřipky.“

Součástí plánu je vytvoření nové funkce: zástupce asistenta prezidenta pro biologickou bezpečnost v rámci Národní bezpečnostní rady.42 Zástupce asistenta pro biologickou bezpečnost by byl zodpovědný za „monitorování, řešení a koordinaci reakcí a komunikace o jakýchkoli hrozbách v oblasti biologické bezpečnosti a pandemií“.

Důležité je, že tato funkce by byla rovněž zodpovědná za koordinaci „úsilí o potírání zahraničních a domácích zdrojů dezinformací proti vědě o vakcínách a lécích“. Plán COVID rovněž podrobně popisuje strategie pro zlepšení dokumentace, monitorování a odpovědnosti za komunikační cíle.

Patří sem monitorování „zdravotních nepravostí“ s cílem „zvýšit veřejnou odpovědnost a podpořit hodnoty, které podporují sociální blahobyt a zdravotní rovnost v oblasti infekčních nemocí“. Připadá mi to jako plán na podporu propagandy, která zahanbuje lidi, kteří nechtějí obětovat vlastní zdraví pro „vyšší dobro“.

Zahrnuje také zavedení „standardů pro zjednodušené schvalování zdravotních sdělení bez politických zásahů“. Bude za takové normy zodpovědná WHO? Pravděpodobně ano.

Plán také upřesňuje, že technologické platformy a mainstreamová média mají být vyzvány, aby „navrhly mechanismy k odhalování, odvracení a odmítání zveřejňování škodlivých a nepravdivých rad, které poškozují veřejné zdraví“. Jinými slovy, plošná cenzura. Pokud WHO získá plnou moc nad zdravotnictvím, cenzura bude samozřejmostí a věda, jak ji známe, v podstatě přestane existovat.

Zdroje a reference

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

6 komentářů

 1. Děkuji za výborné informace!!

  Dodám, že maskované hordy, které stále plní (nevím proč) naše obchody a ulice, ztratily i tu trochu mozkové tkáně, kterou kdysi měly. Nedávno jsem vstoupil do LIDLu a viděl jsem dlouhou frontu čekající u jedné pokladny.
  A 2/5 ve frontě frontě měli na sobě stále masky 😀
  Nikdo z nich si nevšiml, že se otevírá i další pokladna. Tomu se nelze divit. Nízká hladina kyslíku způsobená maskami nepochybně snížila jejich schopnost racionálního uvažování. A injekce fuckcíny jim samozřejmě také poškodily mozek 🙂

  Hele, mohli by nyní píchnutí zombíci reagovat na podprahové zprávy, které jim říkají, aby si znovu nasadili masky?
  Nic už není nemožné. Podvodná válka bude znamenat více zákonů a více omezení. Tisíce nezahalených Ukrajinců putujících po Evropě dají spiklencům šanci zvýšit počty covidů a znovu zavést výluky..

  “Žijeme ve světě, kde nám naše vlastní vlády vyhlásily válku.
  A většina lidí si toho ani nevšimla.
  Musíme zůstat neustále ve střehu a podezřívaví.
  Věčná paranoia je cenou za svobodu.”

  A ještě, USA se snaží zakrýt laboratoře biologických zbraní na Ukrajině, kdy jsou k tomu už prokázané důkazy, že „to tam prostě je“ …

 2. Díky! A dodám:
  Bude vakcína interferovat se základními životně důležitými léky? Mnoho starších pacientů již užívá řadu předepsaných léků. Bude s nimi vakcína interferovat? To nikdo neví. Vakcína covid-19 je největším experimentem v historii. A na rozdíl od řádných klinických studií je z velké části neregulovaný. Stejně jako u všech vakcín nebude většina problémů, které se objeví, nikdy hlášena nebo rozpoznána…

 3. Jojo,Mercola,celosvětově nechvalně známý antivaxer a dezinformátor,propagátor a obchodník v alternativní medicíně,evergreen na alternativní scéně,,známá praxe všech alternativců-pošpin vakcíny nabídni tobolky,ak vido anivax scéně tento střed zájmu najednou nevadí,pokrytecké a usměvné zároven . Mercolova medicínská tvrzení byla kritizována lékařskou, vědeckou, regulační i obchodní komunitou. V úvodníku časopisu BusinessWeek z roku 2006 se uvádí, že se jeho marketingové praktiky opírají o „úhlednou propagaci, chytré využívání informací a zastrašovací taktiky“[3]. V letech 2005, 2006 a 2011 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv varoval Mercolu a jeho společnost, že uvádějí nezákonná tvrzení o schopnosti svých produktů odhalovat, předcházet a léčit nemoci[7]. Stránky Quackwatch, které sledují lékařskou praxi, kritizovaly Mercolu za to, že uvádí „nepodložená tvrzení, (která) jsou v rozporu s tvrzeními předních lékařských a zdravotnických organizací, a za mnohá nepodložená doporučení týkající se doplňků stravy[8].“ Onkologický chirurg David Gorski o marketingových technikách společnosti Mercola říká, že „mísí nudné a rozumné zdravotní rady s pseudovědeckými radami takovým způsobem, že je pro člověka bez lékařského vzdělání těžké zjistit, která je která.“[9].

  Během pandemie nemoci covid-19 se Mercola proslavil šířením dezinformací o viru a pseudovědeckých dezinformací proti očkování na sociálních sítích[9][10][11]. Podle vědců se stal hlavním šiřitelem dezinformací o koronaviru na internetu,, vše na wiki důkladně popsáno,vysvětleno a odzdrojováno https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mercola

  1. Jojo, češtinář „ROMAN,“ nechvalně známý vaxer a dezinformátor, propagátor celosvětových lží a místní žvejkal..
   ..mohli by nyní píchnutí zombíci reagovat na podprahové zprávy, které jim říkají, že masky jsou dobré, vše je pouze pro jejich dobro? 🙂

 4. Neberte školáka ROMANA vážně, on nemá co dělat, proto kope kolem sebe.. Pamatujete, jak jsem se nedávno tady snažil informovat o výpadcích v dodávkách potravin, inflaci atd.? Tak ještě přidám další info:

  Jak už jsem dříve informoval, kdy přistoupilo k zablokování vývozu potravin několik zemí: včetně Maďarska a Indonésie se nově odstřihla Ukrajina (kdy mezitím vláda zabavila traktory, které by se za normálních okolností věnovaly zemědělské činnosti, a zatlačila je do válečné služby – například k odvozu zničených ruských tanků a vozidel, takže nejsou k dispozici pro sklizeň plodin. Kyjev proto zavedl omezení vývozu masa, žita, ovsa, pohanky, cukru, prosa a soli, přičemž došlo i k určitému omezení vývozu pšenice a kukuřice (z nichž má vláda příjmy)), která se snaží zajistit dostatek potravin pro sebe.
  Válkou zničená Sýrie nedávno oznámila, že omezí výdaje a bude dávkovat základní potraviny. V nedalekém Libanonu, kde mohutný výbuch v bejrútském přístavu v roce 2020 zničil hlavní obilná sila v zemi, se úřady snaží dohnat předpokládaný nedostatek pšenice, přičemž 60 % dodávek zajišťuje Ukrajina. A klíčový futures kontrakt na pšenici vzrostl za poslední měsíc už o 70 %…
  Nová zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO (která má být zveřejněna v pátek), odhaduje, že ceny potravin a krmiv postupně vzrostou o 20 procent nad již zvýšenou úroveň.

  Jsou tu i dobré zprávy, ale není jich zatím mnoho..:
  V krátkodobém horizontu budou země, které produkují velké množství pšenice a obilí – Austrálie, Argentina, Indie a Spojené státy – schopny nahradit část rusko-ukrajinských výpadků.

  Špatnou zprávou však je, že v mnoha zemích již začalo národní hromadění těchto komodit:
  Indonésie po ruské invazi zavedla nové limity na vývoz palmového oleje, aby kontrolovala ceny.
  Maďarsko minulý týden zakázalo veškerý vývoz obilí. Srbsko ve středu oznámilo, že zakáže vývoz pšenice, kukuřice, mouky a kuchyňského oleje.
  Ve čtvrtek Egypt – země z 80 % závislá na ruské a ukrajinské pšenici – zavedl kontroly vývozu obilí, protože cena dotovaného chleba již začala stoupat.
  Blízký východ se bouří kvůli inflaci a nedostatku potravin, kdy hladoví Iráčané protestují proti inflaci potravin.

  = Pokud konflikt na Ukrajině brzy neskončí, svět bude hladovět. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Vzpomínáte?.. A vyhnání ruských kupců nemovitostí nevyhnutelně povede ke krachu na trhu s bydlením. To dotlačí ještě více lidí ke ztrátě bydlení. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní.

  Růst cen energií záměrně vyvolaný vládní politikou bude znamenat, že se tato čísla v příštích dvanácti měsících zdvojnásobí. A už teď je jasné, že vysoké ceny potravin a rozbité dodavatelské řetězce budou znamenat, že v Africe zemřou hlady další stovky milionů lidí. Zdá se, že to nikoho, dokonce ani hnutí Black Lives Matter, nezajímá.

  Rusko nechce, aby jeho válka rychle skončila. Putin vidí, že jeho válka způsobuje mnohem větší škody Západu než samotnému Rusku.

  A přesto, stejně jako v případě podvodu s klimatickými změnami a podvodu s kovidem, je angažovanost v těchto absurdních sankcích celosvětová. Řada společností podlehla tlaku malých, ale hlučných skupin na sociálních sítích a přerušila veškeré vazby s Ruskem. Akcionářů se nikdo neptal, zda souhlasí s tím, co se děje jejich jménem, ačkoli v řadě případů budou škody způsobené dotčeným společnostem katastrofální a možná i smrtelné..

  Pečlivě připravenou válku, která se v současnosti vede, vyvolal Západ a nikoho by to nezajímalo, kdyby média nebyla placena za její propagaci a vyvolávání pobouření.

  Falešná pandemie byla napsána, zabalena a vytvořena profesionály. A tato takzvaná válka není jiná.
  Všude, kam se podíváte, jsou signalizátoři ctnosti zaměstnáni tím, aby nám ukázali, jak jsou úžasní. Po celém světě jsou Rusové izolováni a trestáni za hřích, že jsou Rusové.

  Žijeme ve světě, kde nám naše vlastní vlády vyhlásily válku. A většina lidí si toho pořád nevšimla..

  1. pane, první a ještě nevyhraná bitva mezi „mít a být“ homosapiens sapiens se vede v jeho mysli, a On si toho dodnes nevšiml, proč by si měl všímat něčeho, co se děje vně, co neví ovlivnit?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů