Dr. Palevsky – COVID-19 odhalen: Mýty a fakta o (korona)viru

Ve zkratce...

Dr. Palevsky vysvětluje podstatu virů, co jsou viry, a proč je to s covidem-19 nejspíše úplně jinak, než jak se nám říká. Dozvíme se o tom, že naše normální chápání virů je nesprávné, a že viry samy o sobě nás nedělají nemocnými.
Facebook
Telegram
VK

Přepis:

Tazatel: Náš svět se jen během pár měsíců obrátil vzhůru nohama. Veřejnosti byl nahnán strach. Miliony lidí onemocněly a zemřely. Naše občanská práva nám byla odebrána. Cenzura je na vzestupu jako nikdy předtím. Ptám se: proč? Proč se tohle vše děje? Proč prožíváme svět tak, jak ho prožíváme dnes? Můj drahý přítel, dr. Larry Palevsky, ochotně souhlasil s tím, že přijde a bude sdílet svoji pravdu, vědecky podloženou pravdu o tom, co se skutečně děje, jak virus skutečně funguje a co virus skutečně je.

Pravdy, které nejsme zvyklí slyšet v mainstreamových médiích s příběhem, kterým jsme krmeni. Larry je můj lékař už dětství. Je také lékař mé rodiny. Kromě toho je světově uznávaný lékař za skvělou práci, kterou dělá. Dnes je tu se mnou dr. Larry Palevsky. Larry, moc ti děkuji, že sis udělal čas, abys s námi sdílel tuto pravdu, kterou svět potřebuje slyšet. Můžeš nám říct něco víc o tom, kdo jsi a co děláš?

Dr. Palevsky: Ano, jmenuji se dr. Lawrence Palevsky. Jsem pediatr licencovaný ve státě New York. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v New Yorku a medicínu jsem vystudoval v roce 1987. Pediatrickou stáž jsem dělal v nemocnici Mount Sinai v New Yorku, kterou jsem ukončil v roce 1990. Posledních 30 let od roku 1990 jsem převážně pracoval v nemocnicích v New Yorku s hospitalizovanými pacienty, na pediatrii, na odděleních intenzivní péče o novorozence, na odděleních intenzivní péče o děti, na pediatrických pohotovostech, na pediatrických klinikách, odděleních pro novorozence a na porodnicích.

V posledních 20 letech v rámci své soukromé praxe pracuji s dětmi za pomocí celostní a integrované medicíny.

Tazatel: Larry, ještě jednou ti moc děkuji, že jsi tady. Děkuji, že máš odvahu sdílet se světem pravdu, protože to je dnes nesmírně třeba. Ty a já jsme měli řadu konverzací o současné globální situaci a ty opakovaně říkáš, že k tomuto viru nepřistupujeme správně. Jak to chápu já, virus je tady, aby nám pomohl, ne uškodil. A zdá se, že jsme přítele označili za nepřítele. Můžeš nám říct, co je virus a jak virus ve skutečnosti funguje?

Dr. Palevsky: Je to zajímavé, protože když jsme se na medicíně učili o virech a bakteriích, učili jsme se, že bakterie jsou živé organismy, a že viry jsou ve skutečnosti neživé organismy. Jsou inertní, mrtvé. To znamená, že samotný virus nemůže vytvořit další virus. Tudíž nemá schopnost rozmnožování, nemá schopnost cokoliv udělat, pokud není začleněn do genetického aparátu živého organismu. Živý organismus může být zvíře, může to být rostlina, může to být bakterie, a můžou to být lidé.

Virus sám o sobě ti nemůže ublížit, pokud není usazen v genetickém aparátu, a něco ho nezapne, aby se začal rozmnožovat. Každou chvíli, každý den se nám viry zapínají v důsledku vnějších sil, našich myšlenek, jídel, počasí, sezónních změn, emocí, stresorů, chemikálií, kterým jsme vystaveni, toxinů. Ty viry dostanou signál od vnější síly, aby se v našem genetickém materiálu zapnuly.

Zajímavé na tom je, že lidské tělo se v podstatě rodí s více jak půl miliony viry, které už jsou součástí genetického kódu. V naší společnosti si myslíme, že viry nejsou v našem těle, dokud nám je nedá někdo, kdo je nemocný. To ve skutečnosti není pravda. Ještě zajímavější je to, že tělo obsahuje více jak 100 bilionů bakterií. A viry jsou schopné se také usadit uvnitř bakterií. Když je v naší genetice více jak půl milionu virů, a pak máš více jak 100 bilionů bakterií, máme potenciál, být více jako virus než jako člověk.

To je ten problém… myslíme si, že jediná možnost, jak se viru vystavit, je když nám ho dá někdo nemocný, a nechápeme, že viry se v našem těle, v našich buňkách, neustále rozmnožují, neustále se rozmnožují v bakteriích, neustále vdechujeme viry skrze vzduch, a nejsme nemocní. Což znamená, že samotné viry nás nedělají nemocnými, pokud uvnitř těla a mimo tělo nejsou podmínky, které dávají signál ke spuštění nebo vypnutí těchto virů. Na tomto viru (covid-19) musí být něco jiného. Podle mě je.

Důvod, proč si myslím, že je na něm něco jiného, je ten, že každý symptom u virového onemocnění vede k vnějšímu projevu symptomu. Kdy se z těla něco vylučuje… dochází k vylučování toxicity. Tohle onemocnění virem SARS-CoV-2 se neprojevuje vylučováním, neprojevuje se klasickým vnějším projevením symptomů. Projevuje se vnitřním projevem symptomů. U lidí, kteří prokazovali infekci virem SARS-CoV-2, jsme viděli hypoxii, ztrátu kyslíku, selhání orgánových systémů kvůli nedostatku kyslíku, potíže s dýcháním a kašláním kvůli nedostatku kyslíku, a potenciál k vyššímu tvoření krevních sraženin.

Ztráta chuti, ztráta čichu, neurologické symptomy. To nezní jako virové onemocnění. Tohle se neprojevuje jako klasické koronavirové onemocnění. Rozhodně se neprojevuje jako klasické respirační onemocnění. A rozhodně se neprojevuje jako jakékoliv jiné virové onemocnění. Pokud je tohle skutečně virus, jaký druh viru? Protože takto se viry v lidském těle normálně nechovají.

Tazatel: Je děsivé si představit, co se skutečně může dít. Kromě toho všeho, co jsi právě řekl, máme tady celou řadu kontroverzí… jako nošení roušek, což nás nejen rozděluje, ale také nás to děsí. Moje zmatení spočívá v tom, že je tu nějaká autorita, které máme věřit, která nám na jednu stranu říká, ať nosíme roušky, zatímco na druhé straně nám říká, abychom je nenosili. Odborníci se v rámci této pandemie často mýlí. V jednu dobu nám říkali, abychom roušky nenosili. Teď nám říkají, že je musíme nosit.

Anthony Fauci: V tuto chvíli v USA by lidé neměli nosit roušky. Jste si tím jistý? Protože lidé tohle pozorně poslouchají. Není důvod, nosit roušku. Když jste uprostřed vypuknutí epidemie, nošení roušky může lidem dát trochu lepší pocit, a možná i zablokuje nějakou tu kapénku, ale neposkytuje dokonalou ochranu, jak si lidé myslí.

A jen o pár měsíců později…

Anthony Fauci: Měli bychom plošně nosit roušky. Měli bychom od sebe udržovat rozestupy.

Tazatel: Kromě kontroverze s rouškami existuje další kontroverzní téma týkající se nakažlivosti viru. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že viry se přenáší mezi lidmi, zatímco ostatní tvrdí, že environmentální faktory jednoduše v těle vyvolávají reakci. Co si o tom myslíš?

Dr. Palevsky: V naší lékařské kultuře a obecně v naší kultuře jsme přesvědčeni, že nemoc můžeš získat jedině tak, když ji tobě někdo předá. Když poodstoupíme a uvědomíme si, že tělo má více jak 100 bilionů organismů, musíme si položit otázku: Jak se tam ty organismy dostaly? Nedostaly se tam od lidí. Dostaly se tam, protože jsme je vdechli, jíme je, a přistávají nám na kůži. To nám ukazuje, že můžeme být vystaveni stovkám bilionů organismů, a neonemocnět.

Můžeme být vystaveni virům, vdechovat je, jíst je, a neonemocnět. Myslíme si, že v sobě nemáme žádné organismy. Že nemáme žádné viry a bakterie, a že jediný způsob, jak je dostat, je když nám je někdo dá. A že jediný způsob, jak je nám někdo může dát, je když je něwmocný. Teď jsme najednou otevřeli úplně nové chápání, že nyní ti lidé mohou předat viry i tehdy, když nejsou nemocní, a nakazit tě. To je ale pravda po tisíciletí. Vždy jsme si mezi sebou předávali organismy, protože dýcháme… vdechujeme a vydechujeme. Neustále jíme organismy, protože přistávají na našem jídle. A pak se rodíme s organismy.

Tato myšlenka, že jediný způsob, jak dostat nějaký organismus, je od jiného člověka, je velmi krátkozraké a omezené. Vystavení se organismu nestačí na to, abychom onemocněli. Skutečnost, že na našem těle máme více jak 100 bilionů mikroorganismů, je důkaz, že vystavení se organismům nestačí na to, abychom onemocněli. Jelikož máme více jak 30 let zkušeností z praxe lékaře, pracoval jsem neustále s dětmi, které na mě zvracely, plivaly, kašlaly a plivaly hleny.

A jen zřídka jsem byl nemocný. Musíme změnit naše myšlení, abychom si uvědomili, že vystavení organismům nás nedělá nemocnými. Což znamená, že musí být splněny určité podmínky, které umožní někomu, aby onemocněl. Mikroorganismy nejsou závislé jen na nás z hlediska toho, co je zapíná a vypíná.

Ty organismy se zapínají a vypínají v reakci na environmentální faktory, jídla, kvalitu vzduchu, změny teploty, změny ročních období, stres v prostředí, elektromagnetické záření, emoce, psychologii, válku, chudobu, hladovění… když bouchají bomby. Mnoho věcí v prostředí, kterým mikroorganismy podléhají stejným způsobem, jakým lidské organismy, zvířata, rostliny podléhají vnějším silám kolem nás. Skupina 20 žen může žít na koleji, mohou společně pracovat v kanceláři, a po několika měsících uvidíš, že začnou ve stejnou dobu menstruovat. Ne všech 20 žen. Možná 15.

Otázkou je: Chytly ty ženy od sebe svoje menstruace? Většina lidí by se tomu vysmála, protože co tím myslíš, že by ženy od sebe chytly svoje menstruace? Ale synchronizovaly chemii svých těl. Jak to, že ve stejnou dobu každý měsíc mají stejný projev symptomů? Nemyslíme si, že ženy svoji menstruaci vyndaly z těla a předaly ji další osobě.


Jestli se vám líbí překlady, zvažte podporu jejich tvorba a dalšího rozvoje a chodu projektu, děkuji!


Není tam něco nezbytně vdechnuto nebo vstřebáno od ostatních žen, co způsobilo, že ve stejnou dobu „chytly menstruaci”. Ale pět z nich se nesladilo. Předpokládáme, že pokud nejsi z nějakého organismu nemocný, tak ten organismus nemáš. A že jediný způsob, jak se organismu vystavit, je ten, že když někdo nemocný ti ho předá. A pak máš záruku, že onemocníš, protože ten nemocný člověk musí být nakažlivý a tu nemoc ti předat. Ve skutečnosti ale v tomto způsobu uvažování je spousta nesrovnalostí. Musíme začít přijímat chápání, že můžeme být vystaveni organismům, které nás dělají nemocnými, dlouho předtím, než jsme vystaveni lidem, které nás dělají nemocnými. A že existují vnější síly, které se mezi členy společnosti synchronizují, které spouští ty organismy, které vyvolávají nemoc.

Tazatel: Ten příklad s menstruačním cyklem je geniální, protože nám dává jasný příklad, který všichni chápeme. Jak něco se může jevit nakažlivé, když víme, že není. Moje další otázka souvisí s cenzurou. Cenzura roste, a zejména v poslední době lékaři začínají vystupovat a mluvit o mnoha „kontroverzních tématech”. Opakovaně jsou cenzurováni, zatýkáni, vyhazováni z práce.

Reportáž Fox News: Li-Meng Yanová je viroložka, která říká, že má důkazy o tom, odkud tato pandemie ve skutečnosti přišla.

Dr. Yanová: Tento virus COVID-19, SARS-CoV-2, ve skutečnosti není přírodní. Je to uměle vytvořený virus.

Fox News: Ale Facebook stále nechce, abyste to věděli. Facebook to video potlačil, údajně jménem čínské vlády. Facebook ztížil uživatelům sledování naší zprávy. Ti, kteří to video našli, museli překliknout varování k rozhovoru, který, a cituji: „Opakuje informace o covidu-19, o kterých nezávislý kontroloři faktů říkají, že jsou nepravdivé.” Instagram, který Facebook také vlastní, udělal to stejné. Twitter zrušil účet dr. Yanové. Nevysvětlil proč. Tyto technologické firmy ani nevysvětlily, jak ví více o přenosu nemocí než vystudovaná viroložka jako dr. Li-Meng Yanová. Dr. Li-Meng Yanová není šarlatánka. Je autorkou recenzovaných publikací o přenosu koronaviru jak v časopisu Nature a Lancet, což jsou dvě z nejprestižnějších publikací v celé vědě.

Tazatel: Skutečná otázka je: proč? Proč jsou lékaři a zdravotní odborníci po celém světě cenzurováni za zpochybňování oficiálního příběhu?

Dr. Palevsky: Je zajímavé, když lidé začínají mluvit o tom, že lékařské a vědecké informace jsou cenzurovány. Pamatuji si, jak na začátku března 2020, když lékař, co vyšetřoval pacienty s virem SARS-CoV-2, si všímal, že popis virového onemocnění nesouhlasí s tím, co ti pacienti prožívali, co potřebovali z hlediska lékařské péče, kyslíku, použití nebo nepoužití ventilace. Natočil o tom YouTube video, které se virálně rozšířilo. Začali o tom mluvit ostatní lékaři z celého světa.

Říkali: Počkat, tohle se neprojevuje jako skutečné virové onemocnění, je na tom něco jiného. Musíme to léčit odlišně, než se nám říká. On a ostatní lékaři byli cenzurováni. To přinutilo spoustu z nás v lékařské komunitě udělat krok dozadu a zeptat se… proč nás nutí mluvit způsobem, který se neshoduje s tím, co vidíme v terénu na klinikách.

Spoustě lidem to vyvolalo velké otazníky. Proč by se vědecké informace cenzurovaly? Máme tady onemocnění, o kterém se nám říká, že je virové onemocnění. Přesto lékaři z celého světa léčili tisíce pacientů se dvěma léky, které léčí parazity. Proč by lék jako hydroxychloroquine a lék jako ivermektin, které oba léčí parazitické infekce, proč by použití těchto léků v počáteční fázi infekce SARS-CoV-2 stav pacientů nesmírně zlepšil a tak rychle? Pokud je tohle virus, proč by léky, které léčí parazity, zlepšily zdravotní stav pacientů?

Cenzuruje se i pokládání takových otázek. Nějakým způsobem jsme si umožnili přijmout tyto informace, že respirační virus nám nyní způsobuje krevní choroby a sraženiny, které lidi dělají nemocnými. A přitom nikdo ve skutečnosti nevysvětlil, na základě jakého mechanismu se tohle děje. Jen přijímáme fakt, že je to virus… že to musí být virus. Přitom by tohle mohla vysvětlit celá řada dalších věcí, včetně kyanovodíku, elektromagnetického záření, nebo nějakých vdechnutých nebo vstřebaných parazitů, které mohou způsobovat některé tyto klinické symptomy, které vidíme. Problém je ten, že lékařská komunita nepřemyslí… jen přijímá. Vědecká komunita nepřemýšlí… jen přijímá.

Ve skutečnosti nemluvíme o virech, nemluvíme o tom, co jsou a nejsou viry, co mohou a nemohou dělat, a také nemluvíme o skutečnosti, že vrchní lékař v institutu NIAID, Anthony Fauci, se účastnil v podpoře výzkumu koronaviru. Tzv. výzkumu „přidané funkce” (gain-of-function)… a ne ledajakého viru. Ale koronaviru.

To znamená, že on a mnoho ostatních ví, že virus je neškodné onemocnění. Virus nezpůsobuje velkou infekci, není prudce nakažlivý, nezpůsobuje v těle velký problém. Ale výzkum „přidané funkce” bere neškodný virus a něco s ním udělá, aby byl nakažlivější, infekčnější, aby z něj lidé byli více nemocní. Chci zopakovat, že Fauci nedělal výzkum „přidané funkce” u jen tak nějakého viru… dělal výzkum „přidané funkce” u koronaviru. Pak Bill Gates a univerzita Johnse Hopkinsona v říjnu 2019 v New Yorku připravili pandemickou simulaci pro případ pandemie. Nebyla to ale simulace jen tak nějakého viru, ale specificky koronaviru.

Pak jakoby zázrakem došlo k vypuknutí epidemie koronaviru. Kromě toho tento koronavirus dává lidem symptomy, které ani zdaleka neodpovídají způsobu, jak se viry v těle chovají. Anthony Fauci v lednu 2017 na univerzitě Georgetown řekl, že během Trumpovy vlády dojde k nečekané epidemii.

Anthony Fauci: Tato vláda bude stát výzvě v oblasti infekčních onemocnění, jak těch chronických ve smyslu už probíhajících onemocnění, a těch rozhodně máme hodně, ale také dojde k nečekanému vypuknutí epidemie.

Dr. Palevsky: Omlouvám se, ale nečekaná epidemie už není nečekaná… spíše to zní, že je plánovaná.

Co má doktor medicíny, vědec nebo i laik dělat, když vidíme, že onemocnění, které lidé v souvislosti s covidem-19 dostávají, má být infekce koronavirem, a přesto ani zdaleka neodpovídá způsobu, jakým koronavirus v těle funguje? Co má doktor medicíny, vědec nebo i laik dělat, když zjistí, že Anthony Fauci je z ledna 2017 na univerzitě Georgetown citován, že řekl, že během Trumpovy vlády dojde k nečekané epidemii. Kdykoliv byly tyto otázky nadneseny, lidé byli cenzurováni. Když jsme mluvili o použití dvou antiparazitálních léků, které pomáhají v léčbě lidí, kteří onemocněli, a díky kterým se velmi rychle zotavili. Proč se ty informace cenzurují?

Proč jsou cenzurovány otázky, které pokládám? Vede to k zamyšlení, jestli nesouhlasné názory už nejsou ve společnosti vítané. Člověk se pak musí ptát, v jaké společnosti to žijeme, kde v mainstreamových médiích nejsou vítané opačné či nesouhlasné názory. Mně se zdá, že žijeme ve velmi temné společnosti. Moje další otázka pro tebe je: Co s tím můžeme udělat? Máš nějakou radu, jak vytvořit pozitivní změnu? Jedna z věcí, která je podle mě třeba v tuto dobu, na této planetě, je to, aby lidé měli otevřenou mysl, aby kriticky mysleli a aby se nenechali přesvědčit tím, jak si jsou jistí informacemi, které se jim dávají.

Dle mého chápání znalostí existují tři způsoby, jak něco poznat. 1. Intuice. 2. Skrze to, co ti lidé říkají, že je pravda. 3. Tím, že si sám zjistíš pravdu a znalosti skrze vlastní bádání a zkušenosti. Ztrácíme jedničku a trojku. Ztrácíme svoji schopnost používat intuici a ztrácíme svoji schopnost kriticky myslet, objevovat odpovědi, zkoumat a mít vlastní zkušenosti. Sledujeme společnost a svět, kde to jediné, co víme, že je pravda, je to, co nám říkají naše autority, že je pravda.

Odevzdáváme svoji autoritu, odevzdáváme svoji moc falešným bohům a prorokům, kterým věříme, že nás budou vést a starat se o nás. Ale informace se nezdají být důsledné, abychom mohli věřit všemu, co říkají. Žádám lidi, aby se vzdali svojí jistoty, aby jim nevadily pochybnosti, aby přijali neznámo, aby byli ochotní se dozvědět věci, které jsou pro ně buď nové, nebo jsou opačné než to, co si mysleli, že věděli. Ale neberte je, jen protože já jako odborník něco říkám. Berte to, protože jste si to promysleli, protože jste o tom diskutovali, protože jste na tom pracovali, protože jste se na věci pokusili podívat za všech úhlů, a byli jste ochotní, se mýlit a růst k větším informacím a pravdám, než co vám daly autority, kterým jste odevzdali svoji moc.

Tazatel: Krásný vzkaz. Larry, dr. Palevsky, moc ti děkuji za čas, který jsi s námi sdílel. Děkuji za radu, znalosti a moudrost. A děkuji ti, že jsi úžasným člověkem, kterého tento svět skutečně potřebuje. Děkuji. Abychom udělali změnu k lepšímu pro tento svět, musíme začít s jedním velmi prostým krokem. A tím krokem je, převzít zodpovědnost za svoje činy. Položme si otázku: proč náš svět vypadá tak, jak dnes vypadá? Je velmi snadné vinit „těch pár”, co řídí většinu.

Ale my lidé, ta většina, si neuvědomujeme jednu důležitou věc. Hrstka, co řídí většinu, nám naši moc neodebrala. Jak Larry řekl, my jsme jim svoji moc odevzdali. Jediný důvod, proč náš svět vypadá tak, jak dnes vypadá, je ten, protože my, lidé, jsme dovolili, aby tak vypadal. Tak jako my, lidé, jsme tohle způsobili, my, lidé, to spravíme. První krok je převzít zodpovědnost za svoje činy, a my, lidé, kteří držíme skutečnou moc, tohle ukončíme… ne nenávistí, válkou nebo násilím… ale se světlem, mírem a láskou.

Musíme se sjednotit, musíme se spojit dohromady, musíme se přestat považovat za oběti, protože není nikdo, koho vinit, kromě nás samotných. Je načase, abychom otevřeli oči, je načase, abychom se stali vědomými. Vzít si mírumilovně zpět svoji moc. Udělat náš svět takový, ve kterém si zasloužíme žít. Svět lásky. Svět světla. A svět míru.

Děkuji vám všem, že jste si poslechli tohle video. Vyzývám vás, abyste ho sdíleli, protože to je jediný způsob, jak pravdu dostaneme ven. I když bude cenzurováno… sdílejte ho. Sdílejte ho se světem, svými blízkými a svojí rodinou. A pokračujte v šíření uvědomění. Pokračujte ve vzdělávání sebe a ostatních. A společně zvyšme svoji kolektivní vibraci. Ne na vibraci strachu, ale vibraci lásky. Děkuji. A pamatujte… jako rozdělení padáme… jako sjednocení létáme! Sdílejte!

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Děkuji moc za tohleto video, je fakt úžasné a moc se mi líbí, jak pozitivně to na konci vyznívá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů