Jak Světové ekonomické fórum používá „novořeč” k vedení války

Ve zkratce...

Používání "newspeaku" (novořeči) je vojenskou metodikou "nabourávání" našich instinktů a obelhávání nás, abychom jednali proti svým nejlepším zájmům. Jak přesně ho Světové ekonomické fórum dnes používá? Více v článku.
Facebook
Telegram
VK

Analýza Tessa Lena 29. dubna 2022

Stručný přehled příběhu

  • Používání „newspeaku“ (novořeči) je vojenskou metodikou „nabourávání“ našich instinktů a obelhávání nás, abychom jednali proti svým nejlepším zájmům.
  • V přírodě existuje metoda „převlékání za přítele“ výhradně jako lovecká technika – dnes ji však držitelé moci uplatňují na celou populaci.
  • Po staletí používají útočníci a reformátoři obrácený jazyk, aby zmátli nepřítele a získali věrné stoupence.
  • Od roku 2020 se změnilo mnoho definic, od lékařských pojmů až po pojmy jako „soucit“ a „svoboda“.
  • Společenství Global Shapers Světového ekonomického fóra je náborová akce, jejímž cílem je nakonec nahradit ty, kteří chtějí žít ve „starém normálu“.

Tento příběh je o zvláštním žánru lhaní, konkrétně o žánru skrytého měnění definic, aby nás přesvědčil, že máme přijmout hrozné věci a být za ně „šťastní“. Vytváření obráceného jazyka je, řečeno vojenskou terminologií, „hackování“ našich instinktů, jehož cílem je oklamat nás, abychom jednali proti svým nejlepším zájmům.

Tuto praxi nám bohatě ilustruje propaganda „biologické bezpečnosti“ COVID – stejně jako tradice získávání věrných příznivců prostřednictvím Světového ekonomického fóra „Global Shapers.

Převrácený jazyk je zrádný, protože v přírodě je metoda „převlékání se za přítele za účelem ulovení kořisti“ výhradně loveckou technikou – dnes ji však držitelé moci uplatňují plošně, na celou populaci. Což pak, pokud se nad tím poctivě zamyslíme, jasně ukazuje, jaký vztah jsme se Strojem (systémem) měli.

Není to vztah dobrotivosti, ale vztah mezi lovcem a kořistí! (A možná, že z hlediska existenciální jasnosti se Velký reset objevil tak ošklivým způsobem, aby nám pomohl uvědomit si, že jsme už nějakou dobu ve vztahu se Strojem, který nás zneužívá?)

Převrácený jazyk: Vtipné příklady, které zdůrazňují jeho absurditu

Myslím, že tuhle bestii všichni dobře známe, ale aby absurdita ještě více vynikla, uvedu dvě vtipné metafory.

Přímočará lež: ukážete na cihlu a řeknete: „To je pták.“ Nebo ukázat na vadnou cihlu a říct, že je to vynikající, kvalitní cihla, která se jistě skvěle hodí na stavbě! (Viz tradiční reklama.)

Převrácený jazyk: tajně změnit definici slova „pták“ tak, aby zahrnovala i cihly, pak oznámit, že existuje nová revoluční technologie stavby domů z ptáků – a když někdo řekne: „Ale to jsou přece cihly,“ zvýšit hlas a říct: „Ne, to jsou Ptáci. Podívejte se na to.“ Král není nahý a „novořeč” je „starořeč”. Copak to nevíte?!

Pocit zklamání následuje nevyhnutelně

Další přehnaná metafora: Představte si, že vám někdo řekne: „Slibuji, že si tě příští rok vezmu!“. A pak pokračuje a změní definici „svatby“ na „poslání narozeninové zprávy“. A protože vám skutečně pošle narozeninovou esemesku, řekne pak, že svůj slib určitě dodržel!

Ale vy se nějak podivně cítíte podvedeni – a tak, abyste zkrotili své stížnosti, vám ten někdo pak řekne, že v nová (a jediná) definice manželství je velká čest a důstojnost, protože vám umožňuje říkat „svobodný“ a nebýt „závislý“ na druhé osobě, a přitom být čestně „ženatý“! A ti ostatní lidé, kteří vám říkají, že nejste skutečně manželé, jsou zjevně idioti, kteří vás nemají rádi.

A protože vaše mysl chce, abyste se cítili důstojně, možná vás přiměje k popírání a předstírání, že jste skutečně ženatí. A tak se ocitnete ve světě převráceného jazyka, jako oběť v popírání!

A něco se vám stále nezdá – ale už si nepamatujete, co to je a proč se tak cítíte! Původní význam jste zapomněli, protože si při vzpomínce na něj připadáte jako ztroskotanec. (Z nějakého důvodu se mi vybavuje náš vyvíjející se vztah k jistému lékařskému výrobku).

To je jistě pobuřující a vtipný příklad, ale přesně takhle fungují vztahy, ve kterých dochází ke zneužívání. Mysl oběti musí neustále přijímat „aktualizované“ definice lásky, péče a pravdy, aby si zachovala tvář. A právě tak může zneužívajícím projít leccos – až do okamžiku, kdy se bolest oběti stane natolik nesnesitelnou, že si vynutí změnu.

Příklady „aktualizovaných“ definic z éry COVID

Od roku 2020 se změnilo mnoho důležitých definic souvisejících se zdravotními a lékařskými opatřeními, jako je případ (zde, zde, zde, zde a zde), úmrtí na určitou nemoc, vakcína, kolektivní imunita, neočkovaní, antivaxerové, dostupná lůžka na jednotkách intenzivní péče, průlomové případy (což je samo o sobě změna oproti „selhání vakcíny„) – a mnoho dalších.

Ale stejně důležité je, že naši ctižádostiví „mistři“ neustále „aktualizují“ definice, které se týkají našich základních instinktů a podmínek, jako je „zdraví“, „soucit“, „svoboda“ atd. Přijde mi to obzvlášť zrádné, protože to umožňuje jakémukoli nepřejícímu aktérovi, aby naše vrozené vlastnosti proměnil ve zbraň proti nám samým!

Například na začátku byla fascinující série „pandemických“ snímků OSN, které vyprávějí příběh kruté propagandy. Tady je, jak podle této série milujete svou babičku:

Jak Světové ekonomické fórum používá „novořeč” k vedení války • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A zde je o důležitosti zastavení „dezinformací“:

Jak Světové ekonomické fórum používá „novořeč” k vedení války • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Podle newspeaku „soucit“ znamená nedotýkat se svých dětí nebo rodičů. Nedotýkat se společnosti. Nenavštěvovat své blízké v nemocnici. Jejich verze soucitu zní příšerně sebemrskačsky a sociopaticky!

A zodpovědné chování? Podle newspeaku znamená „odpovědné chování“ vdechování výfukových plynů a nadšené přijímání experimentálního lékařského produktu s neznámými dlouhodobými účinky. Bez otázek. To vše na základě další unesené definice, takzvaných „komunitních hodnot“, podle našich ctižádostivých „mistrů“, kteří by nepoznali „komunitu“, ani kdyby jim zírala do tváře – a kteří rozhodně nejsou morálně způsobilí někoho někam vést.

Historické příklady newspeaku

Připomíná mi to, jak se v mé staré vlasti, v Rusku, před rozpadem Sovětského svazu, v oficiální marketingové brožuře psalo, že jsme „nejsvobodnější země na světě“.

Dokonce o tom vznikla i velmi populární rozhlasová píseň „Má země je tak prostorná“ (v ruštině to zní opravdu mnohem méně trapně). Píseň obsahovala větu: „Neznám jinou zemi, kde by člověk mohl tak volně dýchat.“ V té písni se zpívalo: „Můj kraj je tak prostranný. No není divu, nikdo žádnou jinou zemi neznal, protože málokdo mohl cestovat do zahraničí!

Nejde mi o to, abych se navážel do ismů, protože Sovětský svaz nikdy neměl výhradní patent na newspeak, jen jsem na něm vyrostla. Amerika dlouho praktikovala svou vlastní verzi newspeaku, kde zábor zdrojů nikdy nebyl záborem zdrojů, ale ušlechtilým činem k nastolení „pokroku“ nebo „demokracie“, přičemž počáteční „pochod za demokracií“ vyžadoval genocidu „nepřátelských indiánů“, kteří se nehorázně odvážili bránit svou zemi.

Před několika lety jsem napsala příběh s názvem Příroda, vlajky a břízy: Politická moc emocí, v němž jsem se podrobně zabývala tématem „newspeakových příchutí“.

Historie je bohužel plná newspeaku! Převrácený jazyk byl po tisíce let důležitou výzbrojí „rozvracečů“ a lupičů! Ale mně jako sovětskému emigrantovi připadá, že dnešní verze převráceného jazyka je opravdu blízká té z mé staré vlasti, a to se mi nelíbí. V mé staré vlasti to nevedlo k ničemu dobrému, a pokud se to bude opakovat, bude to nejspíš opět katastrofa.

Převrácený jazyk a Global Shapers (Globální tvůrci)

S ohledem na tyto skutečnosti se podívejme na vojenský projekt Světového ekonomického fóra nazvaný „Global Shapers“. Zde je jeho definice:

„Global Shapers Community, která vznikla na základě Světového ekonomického fóra, je síť inspirativních mladých lidí do 30 let, kteří společně řeší místní, regionální a globální výzvy. Společenství Global Shapers, které má více než 14 000 členů, zahrnuje 456 městských center ve 150 zemích.“

„V roce 2011 založil profesor Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, komunitu Global Shapers, aby umožnil mladým lidem aktivně se podílet na utváření místních, regionálních a globálních programů.“

„Global Shapers Community“ je nezisková organizace registrovaná v Ženevě ve Švýcarsku, která sídlí při Světovém ekonomickém fóru. Příspěvek fóra organizaci Shapers zahrnuje významné finanční a věcné příspěvky na provozní podporu včetně času zaměstnanců, technologických nástrojů a příležitostí k interakci a spolupráci s členskou sítí.“

Mezi její partnery patří společnosti Salesforce, Accenture, The Climate Reality Project a další ušlechtilé subjekty. A tady je sám pan Schwab, jak sladce vypráví o tom, jak se rozhodl „dát mladým lidem hlas“:

„Upgrade“ v jazyce WEF (Světového ekonomického fóra)

Mimochodem, vypadá to, že Světové ekonomické fórum se učí mluvit jemněji, a tedy ještě zrádněji. Už neplatí „nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný“. „Nic nevlastnit“ je nyní tichá část. Vlastně kdybych se na jejich marketing dívala očima postsovětského dítěte, které chce být „západně cool“, viděla bych to všechno jako vzrušující kariérní příležitost!

(Jde skutečně o globální vojenskou operaci, takže musí znít nevinně, přesvědčivě a elegantně – a mimochodem, firemní nábor v raných postsovětských dobách se příliš nelišil a pravděpodobně prospíval stejným „zainteresovaným stranám“, a to dobově přiměřeným způsobem. Jen na okraj, na základě mé vzpomínky na postsovětský korporátní nábor, který přišel s vlastním „newspeakem“.)

Jazyk na webových stránkách Global Shapers je opravdu vznešený a opravdu „pozitivně“ znějící (s výjimkou občasných vsuvek o „přehodnocování toho, co znamená být člověkem.“) Ať žije pokrok! Ať žijí silnice, internet a rovnost pohlaví! Ať žijí mladí bystří vůdci kultistů, kteří utvářejí vizi budoucnosti světa! Hurá! Hurá!

Samozřejmě, „přeformulování“ je umění a přeformulovat lze cokoli – včetně vraždy – do pozitivní věci. Upálení ženy na hranici lze přeformulovat jako „záchranu její duše“. Ničení domorodého obyvatelstva lze přeformulovat jako „přinášení kultury“ atd.

To vše se děje skutečným, dýchajícím lidem, kteří si jen hledí svého – a je to opravdu srdcervoucí. Píšu dnes o newspeaku s takovým zaujetím, protože newspeak má za sebou ošklivou historii napříč staletími a je na čase ho vyplivnout.

Vojenská operace

Celá tato záležitost s Global Shapers je samozřejmě jako nábor armády. Aspirující páni sami nic nezmůžou, takže se vždy snaží naverbovat, indoktrinovat a podplatit ty nejpoddajnější, aby podpořili jejich „vizi“.

Bolševici například věnovali mnoho energie „výchově“ nové generace „komunistických“ vůdců a oslavě těch, kteří jejich verzi „nové normality“ podporovali s největším nadšením. Investovali do vytváření psychologické propasti mezi dětmi a rodiči.

Bolševické elity se o své příznivce – kteří většinou žili v naprosté bídě, pokud nepatřili do vyšší vrstvy – nestaraly, ale jistě jim věnovaly pozornost a dodávaly jim „důstojnost“ tím, že jim dovolily vzít důstojnost některým jejich bližním…

Stejně tak evropské elity, které chtěly těžit z bohatství západní polokoule, v té době ještě nekolonizované, se nemohly obejít bez „pracovní síly“, a tak nalákaly houfy zbídačených Evropanů na cestu za oceánem za lepším životem.

A protože mnoho obyčejných Evropanů v té době nutně potřebovalo lepší život, tehdejší páni této skutečnosti cynicky využili k tomu, aby zbídačené Evropany naverbovali jako „pracovní sílu“ k boji proti „nepřátelským Indiánům“.

Raný americký „branding“ se od bolševického „brandingu“ velmi lišil, ale podstata dobývání se nelišila: „Vy jste dobrý, spravedlivý lid. Ti tamhle jsou zlí lidé. Vlastní věci, které spravedlivě patří vám. Jděte si to od nich vzít a my vám něco z toho necháme“. Dějiny jsou ošklivé.

A protože se zdá, že dnešní události jsou poháněny stejným emočním palivem dobývání, zdá se, že armáda mladých Global Shaperů je rekrutována především jako „pracovní síla“, která má vyhnat lidi se „starými normálními“ návyky. Jak jsem řekla, je to vojenská operace.

Newspeak neboli „převrácený“ jazyk je zbraní indoktrinace. Dospělí si mohou pamatovat původní významy slov, mohou cítit odpor. Ale děti prostě přejímají významy, které jim byly dány. Proto Světové ekonomické fórum investuje do výchovy mládeže. Nechutné!

Co teď?

Zdá se, že se nacházíme v historicky důležitém okamžiku. Domnívám se, že existenční funkcí predátorů je ujistit se, že jsme plně živí a bdělí. Predátoři používají zbraňový jazyk, aby nás přiměli jednat proti našim vlastním zájmům. Vytvářejí atmosféru, ve které zní sebezrazování lákavě – ale je to trik!

Reálně se málokdy stává, že by se člověk rozhodl správně hned na první pokus a bez velkého tlaku – takže není známo, jak bude vypadat blízká budoucnost světa -, ale ať už je naše cesta k vítězství rychlá, nebo se povleče, nakonec je vítězství naše. Na své straně se vroucně modlím, aby naše cesta byla tou nejlaskavější.

O autorovi

Chcete-li se podívat na další díla Tessy Leny, určitě se podívejte na její životopis Tessa Fights Robots.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

  1. Videa a obrázky ze Šanghaje během hrozivého lockdownu jsou vystaveny (nikoli uloženy) pod titulem Vzpomínky na covid v Šanghaji na tržišti OpenSea ( = volné moře). Na “Volném moři” se obchoduje s nezaměnitelným digitálním zbožím, známým pod anglickou zkratkou NFT (non-fungible token). Obrázky a videa jsou na tržišti vystaveny jakoby na prodej. Nikdo je ale nutně nekupuje. Ochrana kupce (proti zmnožení digitálního unikátu) technologií blockchainu se využívá jako ochrana proti cenzurním zásahům represivního režimu..:
    ZDE: https://opensea.io/collection/untitled-collection-202882036

    1. Pojem klamstva podávaný formou pravdy nie je napr v Biblii ničím novým…. Poznáme ho ako “ vlk v ovcom ruchu „. Alebo menej známym – synovia tmy prezlečení za synov svetlá“. Mimochodom scenár toho, ako všetko bude pokračovať, ako to skončí a že človek ( ľudia, ľudstvo ) nebude tým, kto všetko zavŕši a zlo zvrhne, nebudu ludua. Pretože, najväčší blud tento svet ešte len čaká, ľudstvo mu podľahne,akokoľvek si veria a spoliehajú na seba. Boh je tým, na ktorého máme spoliehať a všetko uctievanie má patriť Jemu. Takže väčšina ľudí podľahne bludu jedného muža, ktorý v daný čas má vyjsť na scénu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů