Otevřená výzva občanů směrem k Učené společnosti ČR v souvislosti s jejich letošními výzvami k řešení pandemie COVID-19

Ve zkratce...

Facebook
Telegram
VK

Otevřená výzva občanů (laiků), směrem k Učené společnosti ČR v souvislosti s jejich letošními výzvami k současnému řešení pandemie COVID-19
Vážená Učená společnosti České Republiky,

v době funkčního období (květen 2018–květen 2020) jmenovitě:
Vážená paní, prof. RNDr. Blanko Říhová, DrSc., paní předsedkyně,
Vážený pane, prof. Mgr. Pavle Jungwirthe, Ph.D., DrSc., pane 1. místopředsedo,
Vážený pane, RNDr. Zdeňku Havlasi, DrSc., pane 2. místopředsedo,
Vážený pane, RNDr. Libore Grubhoffer, CSc., Hon. DSc., pane místopředsedo III. sekce věd biologicko-medicínských,
Vážený pane, prof. RNDr. Ivane Hirschi, CSc.,
Vážený pane, prof. RNDr. Juliusi Lukeši, CSc.,
Vážený pane, doc. RNDr. Jane Konvalinko, CSc.,
Vážený pane, prof. MUDr. Vladimíre Vonko, DrSc.,

v době funkčního období (květen 2020–květen 2022) jmenovitě:
Vážený pane, prof. Mgr. Pavle Jungwirthe, Ph.D., DrSc., pane předsedo,
Vážený pane, prof. RNDr. Libore Grubhoffere, CSc., pane 1. místopředsedo,
Vážená paní, prof. RNDr. Blanko Říhová, DrSc., paní 2. místopředsedkyně,
Vážený pane, prof. MUDr. Michale Anděli, CSc., pane vědecký tajemníku,
Vážená paní, RNDr. Šárko Nečasová, DSc., předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních,
Vážený pane, RNDr. Ivo Starý, CSc., předsedo II. sekce věd chemických,
Vážený pane, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., předsedo III. sekce věd biologicko-medicínských,
Vážený pane, prof. PhDr. Františku Čermáku, DrSc., předsedo IV. sekce věd společenských a humanitních,

část občanů, která se po pravdě skládá jen z laické neodborné veřejnosti, poněkud zaskočilo Vaše letošní květnové vyjádření směrem k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a tento měsíc následně i k Vládě ČR.

Navíc, se nám nelíbí některá mediální prohlášení celé řady odborníků vystupujících v mainstreamových médiích, a naopak máme pocit, že některé hlasy dalších českých odborníků bývají v rámci veřejných diskuzí umlčovány, a nedochází tak k potřebné pluralitě názorů. Ba co více, tyto osoby jsou pro jejich rozdílné názory profesionálně zesměšňovány, je na ně vyvíjen tlak, či dokonce jsou nepřímo zastrašovány. Sám jeden z Vás, doc. Konvalinka, ještě zcela nedávno v kauze prof. Tomáše Hudlického, v rámci odpovědi na otevřený dopis Brockovy univerzity v Ontariu, v Kanadě píše, citujeme:

„…Jako vědci a šťastní občané svobodných demokratických zemí velmi dobře víme, že svobodné zkoumání myšlenek, založené na svobodě projevu, je bezpodmínečnou podmínkou jakéhokoli vědeckého úsilí. Univerzity jsou po staletí baštami svobodného bádání. Zpochybňování i těch nejposvátnějších myšlenek bylo vždy samotným účelem jejich existence. Názory mohou a mají být zpochybňovány, rozporovány nebo vyvraceny, ale nikdy by neměly být umlčovány. Abychom byli schopni přemýšlet, musíme mít právo ptát se, zkoumat, a dokonce se mýlit nebo se někoho dotknout. Svoboda projevu je nejcennější ze všech svobod, protože bez ní nelze žádné jiné svobody bránit… …Prosím, chraňte akademickou svobodu, chraňte svobodu projevu…“

  V otázce veřejného zdraví, a obzvláště pak v dobách nelehkých, například v době vyhlášení letošní globální pandemie, kdy nejsou jasně stanoveny léčebné postupy a objeví se z ničeho nic, nový, vysoce infekční a nakažlivý virus, pak platí dvojnásob výše uvedené.
Je pro nás naprosto logické, že tak, jako se dokázala semknout v prvních dnech z obav z neznámého viru celá společnost, tak by se měla semknout i celá akademická obec. V první řadě by měla mít na mysli blaho, zdraví a nezávislost českého, zatím ještě svobodného národa.


Odvrácenou stranou této celé pandemie je, a řekněme si to na rovinu, honba všech světových vědeckých kapacit a farmaceutických firem za vývojem vakcíny a pohádkovými zisky, pohádkovým utrácením finančních prostředků za vybavování laboratoří novou technikou, na kterou by se několik let čekalo, dalšími pohádkovými zisky laboratoří za prováděné PCR testy, o jejichž účinnosti a efektivitě máme z dostupných celosvětových informací již opravdu velké pochybnosti. Obyčejný člověk se musí zeptat, a promiňte nám tuto troufalost, ale opravdu má akademická a odborná obec zájem na tom, aby se záležitost okolo pandemie rychle vyřešila, anebo v této oblasti zcela reálně existuje možný střet zájmů?


Co nás k takovýmto úvahám vede, je fakt, že na nás doléhá naprosto nebývalá mediální masáž prostřednictvím mainstreamových médií, které se účastní jak Vaši přední odborníci, tak také odborníci mimo Vaše sdružení, a my nevidíme, že by probíhala veřejná debata, a tím pádem i dostatečná kontrola toho, jakou cestou se vydat pro řešení této nelehké situace. Mimochodem ze všech těchto prohlášení a dosavadních činů, je vidět jen jedna linka, a to ta, kterou v ČR podle nás málokdo ovlivňuje. Konec konců i Vy sami jste svojí květnovou výzvou jen tzv. „přihřáli polívčičku“ globálnímu principu řešení „pandemie“. Jako bychom byli všichni paralyzováni centrálními názory WHO, Billa Gatese, Dr. Fauciho, americké CDC, NIAID, CCDC. Dále se objevuje v naprosto nebývalé míře velmi silná cenzura sociálních sítí, kdy se doslova vyrojily jako kobylky různé „nezávislé“ fact-check organizace, spolky a instituce, hlásající právě tu „jednu jedinou a pravou pravdu“. Z našeho pohledu, jsme tu historicky již nejeden periodický tisk takového druhu měli, kde byly jen ty zaručeně pravé a správné názory, a toto periodikum se jmenovalo „Rudé Právo“. Asi netřeba více komentovat.

Další zvláštností a podivností je politická scéna, která se najednou jako mávnutím kouzelného proutku, až na světlé, a z našeho pohledu zcela hrdinné výjimky, proměnila na synchronizovaný pandemický koncert. Pravda, v krizových chvílích je velmi důležité nevyvolávat paniku, a je jasné, že opozice musí být v této době tolerantnější a vstřícnější, aby řešení situace nijak nekomplikovala. To bychom samozřejmě akceptovali, ale maximálně tak do doby, někde kolem začátku června tohoto roku. Pak již měla opozice velmi tvrdě vládu kontrolovat, a dožadovat se odpovědí na nepříjemné otázky. K nám nic z tohoto segmentu v zásadě nedoběhlo, a celá situace se nám jeví, jako jedno velké cvičení, při kterém si politici, farmaceutický průmysl, média, akademická obec a globalisté ověřují, co vše si k nám mohou dovolit, a kam až je svým strachem o své zdraví vlastně pustíme.

V průběhu tohoto dopisu Vám vysvětlíme, v čem přesně spatřujeme největší problémy, naše obavy, a rádi bychom Vás tímto také požádali, o Vaše věcná, nezávislá a logická vysvětlení. Rádi také uvítáme debatu, ke které jsme v rámci zpracování „Připomínek veřejnosti k národní strategii pro očkování proti nemoci Covid-19“, již vyzvali bývalého ministra zdravotnictví, a to zejména k jejímu moderování, a také jsme bez jakékoli předchozí domluvy o účasti v těchto debatách, sami do nich nominovali osobnosti z řad odborníků, jejichž názory a postoje nás zajímají, a to jak z české, tak i zahraniční vědecké a odborné scény.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli Vás touto otevřenou výzvou oslovit, a to před samotným ustanovením „na petiční návrh občanské veřejnosti zřízené vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny KULOVÝ BLESK“, ve které budeme požadovat ve stejném počtu zastoupených poslanců, také účast občanské veřejnosti v roli vyšetřovatelů. Chceme se tak zaměřit na podstatu problémů, a budou nás tak logicky velmi zajímat i Vaše vyjádření. Zároveň tímto způsobem chceme apelovat na širokou i odbornou veřejnost, k uvědomění si toho, že za současné globálně politické situace, je ustanovení takovéto speciální vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny naprosto nezbytné. Je také jediným možným způsobem, jak ochránit naše veřejné zdraví, ale také zejména jak uchránit veškerá naše práva, svobody a nezávislost, pro bezpečnou budoucnost našich dětí.

S uctivostí, si Vás tedy dovolujeme Vaše ctěná Učená společnosti ČR vyzvat, k zodpovězení pro nás několika základních a z našeho pohledu zcela podstatných dotazů a připomínek, tak jak je vnímáme My – část laické veřejnosti.

Naše výzvy a připomínky:

1) Vyzýváme Vás k odbornému, důslednému posouzení a vyjádření toho, zda z Vašeho pohledu samotná Rada Učené společnosti zvolená pro funkční období květen 2018–květen 2020 (prosíme vypsat u každého člena podepsaného pod květnovou výzvou – jednotlivě) čelí nebo v době podpisu výzvy čelil možnému střetu zájmů z pohledu řešení aktuální pandemie?

2) Vyzýváme Vás k odbornému, důslednému posouzení a vyjádření toho, zda z Vašeho pohledu samotná Rada Učené společnosti zvolená pro funkční období květen 2020–květen 2022 (prosíme vypsat u každého člena podepsaného pod zářijovou výzvou – jednotlivě) čelí nebo v době podpisu výzvy čelil možnému střetu zájmů z pohledu řešení aktuální pandemie?

3) Vyzýváme Vás k odbornému, důslednému posouzení a vyjádření toho, zda z Vašeho pohledu ostatní veřejně vystupující odborníci, osobnosti či instituce, čelí nebo čelili možnému střetu zájmů z pohledu řešení aktuální pandemie? (Vzhledem k tomu, že je tato výzva veřejná, budeme moc rádi, když se navíc samostatně vyjádří i níže jmenovaní – děkujeme)

a) plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,
b) doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS,
c) prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
d) prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
e) MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
f) MUDr. Pavel Březovský, MBA
g) MUDr. Zdeňka Jágrová
h) Ing. Andrej Babiš
i) Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
j) Jan Hamáček
k) WHO
l) EU
m) Bill Gates
n) Dr. Fauci
o) americké CDC
p) NIAID
q) CCDC

4) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, kdy, jak a kdo v ČR ověřil (osobně), že se jedná o vysoce infekční virové onemocnění, tak, jak nám jej prezentuje WHO a ostatní globální elity a instituce?

a. Z našeho pohledu naprosto chápeme, že do ČR dorazí nějaká prvotní informace, byť třeba z renomované mezinárodní instituce, ale předpokládáme, že tyto jsou pak velmi důsledně a pečlivě kontrolovány a ověřovány v průběhu prvních dní.

b. Neumíme si představit, že by někdo přijímal a jen vykonával svá rozhodnutí na základě vnitřně neověřených informací, a akademická obec by bez jakékoli kontroly umožnila, či dopustila provádění naprosto drakonických opatření s fatálním dopadem do ekonomiky a života nás všech občanů ČR?!

c. Infekčnost = nejsme o ní přesvědčeni, pakliže nemáte někoho z ČR, kdo se zkoumáním infekčnosti tohoto virového onemocnění zabýval, a 100 % by tak potvrdil svým zkoumáním informace z mezinárodních zdrojů.

d. Způsob přenosu = nejsme vůbec přesvědčeni o tak dramatickém způsobu přenosu infekce, kdy samotná procedura testování (vzhledem k údajné „vysoké infekčnosti“) a nutné časté dezinfekci rukou, je založena na stěru s 10 cm tyčinky v nosní dírce. Navíc jsme přesvědčeni, že v některých případech ve světě, je naopak zdraví lidí tímto způsobem úmyslně poškozováno, protože je ve výsledku pro ně bolestivé.

e. Nošení roušek kvůli kapénkám?! Ještě jako malé děti nás ve škole i doma učili, že pokud chci kýchnout nebo zakašlat, dám si ruku před ústa. Asi v naší společnosti s tímto elementárním pravidlem nikdo ve veřejném prostoru tak zásadní problém nemá, lze tedy poučit veřejnost, pakliže se necítí dobře, zůstat doma, a postupovat podle nějakého procesu.

f. Navíc nošením roušky zcela logicky dochází ke snižování O2 v těle a krvi, a naopak ke zvyšování CO2.

g. Lékař operatér je při práci na klimatizovaném, a sterilizovaném pracovišti. Být celý den na pokladně za plexisklem s rouškou na nose a ústech, nám nepřipadá ani zdravé, ani rozumné. Stejně tak je tomu i u pracovníků v pohostinství a dalších službách.

h. Navíc neustálé sundávání a nandávání roušek a jejich nošení po kapsách, také z našeho pohledu zdravotní situaci nezlepší. Nemluvě naopak o jejím zhoršení, díky stresu, a nesmyslné eskalace problémů jak v rodinách (rozdílné názory na opatření), tak i ve veřejné dopravě, zejména při řešení plnění požadavků chaotických nařízení městskou policií, ostrahou obchodů a nákupních center, samozvaných občanských hlídek a „uvědomělých“ občanů veřejného života, jako například Jan Tuna, Petr Ludwig a mnoha dalších.

i. A už vůbec nerozumíme tomu, proč a z jakého důvodu musí být zakryt nos? A až začnou různá nachlazení a rýmy, tak to začne teprve to pořádné rouško-zdraví…

j. S tímto souvisí i potřeba veškeré dezinfekce, roušek a „social distancing“ opatření, která jsou z našeho pohledu nesmyslná, a zcela nepotřebná. Viz situace ve Švédsku, správným postupem je podle nás nechat vše na dobrovolném zvážení, zda se před „chřipkou“ chránit či nikoli.

k. Kdo za své zdraví nakonec nese plnou odpovědnost?

l. Kdo nese plnou odpovědnost za to, že případně nikdo nic neověřil?

5) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, kdy, jak a kdo v ČR ověřil (osobně) správnost, účinnost a efektivitu PCR testů?

a. Z našeho pohledu naprosto chápeme, že do ČR dorazí nějaká prvotní informace, byť třeba z renomované mezinárodní instituce, ale předpokládáme, že tyto jsou pak velmi důsledně a pečlivě kontrolovány a ověřovány v průběhu prvních dní.

b. Neumíme si představit, že by někdo přijímal a jen vykonával svá rozhodnutí na základě vnitřně neověřených informací, a akademická obec by bez jakékoli kontroly umožnila, či dopustila provádění naprosto drakonických opatření s fatálním dopadem do ekonomiky a života nás všech občanů ČR?!

c. Podle nám dostupných a ověřených informací prof. Drosten z Berlínské Charité sestavil PCR test již 1.1.2020 bez jakýchkoli zveřejněných sekvencí viru, kdy ve své studii navíc uvádí, že tento test je výslovně jen pro výzkumné účely.

d. Navíc podle všeho existuje problém s jednou ze základních sekvencí, která je součástí protokolu WHO k PCR testům a tato se vyskytuje dle genové banky na 8. chromozomu každého homo sapiens (detaily viz. výše v odkazu na námi podané „Připomínky k dokumentu MZČR – Národní strategie proti očkování – Covid-19“).

e. Jak je možné, že na Václavském náměstí byla několik dní dlouhá fronta, zástupy lidí možná pozitivních, možná ne? Přijde Vám to normální?

f. Jak je možné, že pacientům, kteří se zaregistrují na test, a pak jej kvůli velkým frontám nakonec ani neabsolvují, i přesto přijde SMS s pozitivním výsledkem?

g. Kdo za to nese plnou odpovědnost za to, že případně nikdo nic neověřil?

6) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, kdy, jak a kdo v ČR ověřil (osobně) zda se jedná o vir přírodní nebo uměle vytvořený v laboratoři?

a. Podle nás je to zcela zásadní a klíčová otázka, a musí být velmi důkladně prošetřena.

b. Pokud byl virus vytvořený v laboratorních podmínkách v rámci tzv. výzkumu GOF „Gain of function“, kdy je tento výzkum navíc podstatnou částí celosvětové vědecké obce považován za neetický, navíc v USA byl v letech 2015-2017 po bouřlivé diskuzi a tlaku vědců z celého světa zakázán/zmražen, tak je přeci naprostou bezprecedentní nutností ověřit, jestli a jak se něco takového, případně dostalo na veřejnost, a kdo za to ponese následky?!

7) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, jaký je rozdíl mezi běžným chřipkovým virem a novým virem SARS-COV-2?

a. Zatím chápeme, že rozdíl by měl být jen v tom, že je údajně více infekčnější tzn. údajně nakazí ve svém okruhu více lidí (domácí ověření této informace, ale předpokládáme zatím žádné není, takže se vlastně všichni jen domníváme).

b. V čem jiném se tedy tento vir liší od ostatních nemocí, kromě výše uvedeného, že bývalý ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch měl potřebu se z nějakého důvodu bavit o stigmatizaci spojenou s onemocněním Covid-19? Jedná se o stigmatizaci ve smyslu, že potenciálního pacienta přijede vyřešit Covid sanitka?

c. Na jednu stranu prof. Prymula hovoří nepokrytě o tzv. „vymýcení chřipky“ a zůstal nám tu Covid-19. Omlouváme se, ale tohle nám již trochu připadá velmi přitažené za vlasy.

8) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, je onemocnění Covid-19 způsobené virem SARS-COV-2:

a. Infekční onemocnění dýchacích cest, a jak to víte? Proběhlo v ČR nějaké ověření? Kdo, jak, kdy a kde ověřil?

b. Infekční onemocnění krve, a jak to víte? Proběhlo v ČR nějaké ověření? Kdo, jak, kdy a kde ověřil?

9) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, kolik pitev u zemřelých na onemocnění Covid-19 způsobené virem SARS-COV-2 bylo provedeno a s jakým výsledkem? Navíc prosíme o informaci, kolik z nich zemřelo na plicní ventilaci?

10) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, jaká očkování v posledních 12 ti měsících před svou smrtí prodělaly zemřelé osoby na onemocnění Covid-19 způsobené virem SARS-COV-2? (očkovací látka, výrobce, datum očkování

11) Vyzýváme Vás k zodpovězení otázky, jaká očkování v posledních 12 ti měsících před svou hospitalizací prodělaly zemřelé osoby na onemocnění Covid-19 způsobené virem SARS-COV-2? (očkovací látka, výrobce, datum očkování)

                     Toto jsou z našeho laického pohledu ty nejzásadnější dotazy, které by měly být v nejlepším zájmu nejen nás všech, ale i lidí po celém ve světě bez obalu zodpovězeny. Konec konců se z našich daní financuje věda, výzkum a vývoj, tak máme právo požadovat odpovědi od těch, jejichž činnost po celá léta podporujeme. Předpokládáme, že se po odpovědích na tyto otázky jistě pídila i Vaše ctěná Učená společnost ČR, a že pro Vás nebude vůbec složité v krátké době na všechny zareagovat.

Nyní tedy ještě k samotným Vašim veřejným vyjádřením:

Dne 05. května 2020, jste zaslali veřejnou výzvu Ministrovi zdravotnictví ČR, panu Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi, MHA, ve které uvádíte:

a. odbornou veřejnost z virologie a imunologie infekčních onemocnění zaskočilo rozhodnutí investovat několik desítek miliónů korun do vývoje české vakcíny proti novému koronaviru SARS-Cov-2, původci současné pandemie onemocnění COVID-19;

b. u zrodu takového projektu stáli zřejmě lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností, a to nejenom z oblasti výzkumu a výroby vakcín, ale velmi pravděpodobně též bez znalostí v oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí;

c. píšete dokonce o naivitě, s jakou byl projekt MZČR představen;

d. dále píšete, že se naštěstí, ve stejný den objevila zpráva z Bruselu, kdy se v rámci tzv. „EU Pledge Conference“ vybrala od světových vlád úctyhodná částka 7,4 mld. EUR;

e. současně navrhujete, abychom zapojením našich špičkových pracovišť vybudovaných z prostředků EU v posledních letech, splatili alespoň částečně závazky vůči Evropě;

f. nabízíte Vaše znalosti a zkušenosti získané při vývoji očkovacích látek proti infekčním onemocněním virového původu a pomoc při formulaci výzkumného programu v oblasti imunoprevence onemocnění Covid-19.


Dotazy a připomínky k Vaší květnové Výzvě:

1)Omlouváme se, jestli to chápeme špatně, ale na jednu stranu píšete bývalému Ministrovi zdravotnictví Mgr. Adamu Vojtěchovi, že Vás zaskočilo rozhodnutí vlády investovat několik desítek milionů korun do vývoje české vakcíny, s tím, že u zrodu byli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností, zmiňujete se dokonce o naivitě celého projektu, a pak nabízíte spolupráci a zapojení našich špičkových pracovišť vybudovaných z prostředků EU z posledních let? Můžete nám prosím, tento Váš myšlenkový veletoč, nám obyčejným lidem nějak vysvětlit?

2) Jaké závazky přesně by ČR měla podle Vaší ctěné Učené společnosti ČR částečně splácet vůči Evropě? Jaká je bilance celkových výdajů a příjmů ve vztahu ČR / EU?

3) Máme tomu rozumět tak, že pro vlastní vývoj jsme jako země totálně neschopní a nepoužitelní, ale závislost na zahraničním vývoji vakcíny, která bude mimo naši kontrolu a profit, i když po pravdě odhlédneme od toho, že z našeho pohledu je vakcína jako taková zcela nesmyslná, tak tady máme naopak v oblasti vývoje vakcíny pro mezinárodní farmaceutické společnosti co prokázat, Vy sami, dokonce i co nabídnout, v oblasti Vašich znalostí a zkušeností, a to navíc při formulaci výzkumného programu v oblasti imunoprevence onemocnění Covid-19,…………hm, nechte nás hádat, že by nový projekt z Evropské Unie? Nezlobte se na nás, ale proč jsme tedy neinvestovali do našeho vlastního a zřejmě i ve výsledku levnějšího řešení, a neposkytli tak Evropě další možnou alternativu? Proč si nevyrábíme vakcíny ve vlastní režii a s plnou zodpovědností za výsledek? To Vám na nás, na občanech ČR nezáleží?

4) Proč se vůbec bavíme o vakcínách u viru, který z našeho pohledu díky své rychlé mutaci, která se musí vždy v dané sezóně u chřipkových vakcín dopředu velmi pečlivě odhadovat, úplně stejně jako předpověď počasí (vyjde předpověď nebo nevyjde), jaká mutace to vlastně asi bude, jaký typ chřipkového viru atd. To přeci u SARS-COV-2 nedává žádnou logiku. Než se vakcína vyrobí, vir zmutuje a milá vakcína tak přece bude s největší pravděpodobností úplně k ničemu? Jaký je tedy opravdový smysl vyráběné vakcíny?


5) Proč se tak jako při poslední epidemii v roce 2005 nemluví spíše o léčbě antivirotiky? Podle nám již známých informací, je to přeci zcela běžný způsob léčby u virového onemocnění? To poslední antivirotikum Tamiflu, tak to nás přeci stálo 300 mil. Kč, a nakonec skončilo ve skladu státních rezerv, a následně po datu prošlé spotřeby bylo zlikvidováno – v čem je nyní tedy rozdíl?

6) Doufáme, že si také ještě pamatujete na skandální obvinění farmaceutické společnosti Roche, studií Cochrane Collaboration, která tvrdí, že Tamiflu nebylo o nic lepší, než obyčejný paracetamol? Hm, takže přeci jde jen o strašení a o léčbu antivirotikem, kterou už raději nikdo nechce ani moc zmiňovat, aby si řešení problémů dnešní Pandemie v souvislosti s Tamiflu náhodou někdo nedal dohromady? Uvědomujete si, že kdyby někdo hned v březnu 2020 prověřil vše výše uvedené, tak jsme tu dnes nemuseli mít 500 mld. díru ve státním rozpočtu, ekonomickou recesi, velké dlouhodobě trvající generační problémy, zdevastovanou ekonomiku a střední třídu? Kdo za to může ctěná Učená společnosti ČR? Za toto vše si většinu z Vás celá ta léta platíme?

7) Proč máme pocit, že místo hájení zájmů České republiky jste ve svém veřejném vyjádření spíše poklonkovali Evropské unii, protože spousta projektů a výzkumných prací je financována z Evropské Unie? Omlouváme se, ale to Vám opravdu nedochází, že peníze z Evropské unie pro nás jsou de-facto naše?

8) Kam se poděla úctyhodná částka 7,4 mld. EUR? Víte to někdo? Nekoupil si za část těchto peněz Novavax financovaný projektem PATH a Billem Gatesem přes CEPI výrobní závod v Bohumily? Nedostalo právě CEPI nějaké peníze od EU? Proč se k tomuto nevyjadřujete, když se na druhou stranu zcela jasně vyjadřujete k naivitě, s jakou byl představen projekt MZČR?! Kolik otevřených dopisů a vyjádření jste napsali kvůli řešení pandemie COVID-19 organizacím typu EU, WHO? Proč nekritizujete z naivního způsobu řešení samotného Billa Gatese a George Sorose za jeho neustálé finanční vměšování se do médií, politiky, posilování nenávisti, a její radikalizace atd.? Proč na ně nepodáte žalobu u mezinárodních soudů? Nejste na to zase tak tak moc učení? Anebo jednoduše nemáte páteř, a jste tak nevědomými nebo možná i vědomými spolupachateli plánované vlastizrady? Silná slova, My víme. Ale v dnešní situaci zcela na místě.


Dne 15. září 2020, jste zaslali veřejnou výzvu tentokráte Vládě ČR, ve které uvádíte:


a) s velkými obavami sledujete rozsáhlé šíření infekce COVID-19 v české populaci;

b) Vládou oznámené rozvolnění protiepidemických opatření, se ukázalo být velkou chybou;

c) dnešní situace je důsledkem kombinace nedostatečného zajištění služeb zkušených odborníků z oblasti hygieny, epidemiologie a infekčního lékařství;

d) odpovědné struktury státu podlehly v některých oblastech tlaku lobbistických struktur či těch, kteří nejsou přímo odborníky v oblasti epidemiologie či infekčního lékařství;

e) jako příklad nekompetentního přístupu přišlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v počátku pandemie s rozhodnutím vyvinout vlastními silami vakcínu proti COVID-19 a pověřila tímto úkolem tři státem řízená rezortní výzkumná pracoviště bez potřebné analýzy proveditelnosti;

f) úsilí výzkumných kapacit, by mělo být místo toho napřeno k mapování variability biologických vlastností nového koronaviru, k poznání imunobiologie a patogeneze infekce novým koronavirem;

g) vývoji moderní diagnostiky koronavirového původce nákazy na bázi rychlých a spolehlivých testů a k aplikací získaných poznatků do epidemiologie pandemického procesu v naší zemi;

h) vědci již na jaře a v létě prokázali, že jsou schopni dát své intelektuální i přístrojové kapacity do služby protipandemických aktivit;

i) vyzýváme Vládu České republiky, aby další postup tlumení současné koronavirové pandemie opírala výlučně o názory kompetentních odborníků z oblasti hygieny, epidemiologie a infekčního lékařství;

j) doporučujeme, abychom pro naši zemi nacházeli inspiraci v postupech sousedních zemí, které jsou v současné době v zápase s koronavirovou pandemií úspěšnější, jakými jsou například Slovensko, Polsko, Německo či Rakousko;

Dotazy a připomínky k Vaší zářijové Výzvě:

1)Vysvětlete nám prosím, jak můžete usuzovat, a podle čeho tedy vlastně vůbec usuzujete na rozsáhlé šíření infekce COVID-19, když si asi nemusíme vysvětlovat celé téma pochybných PCR testů, na které ve svém vyjádření Připomínek k dokumentu „Národní strategie očkování proti nemoci COVID-19“ zpracované pro MZČR upozorňujeme?

2) Rozvolnění opatření bylo velkou chybou, a my se ptáme z jakého pohledu? Z pohledu falešně pozitivních, drahých a nic neříkajících PCR testů, anebo naopak z pohledu aktuálně sílícího odporu a občanské neposlušnosti? Podle nás je to z logiky věci to druhé, protože buď všichni vrátíte své diplomy a tituly, anebo obratem svůj omyl přiznáte, a urychleně napravíte celou situaci, která se, jak všichni pevně doufáme, v historii minimálně České republiky už nikdy nebude opakovat!

3) Dnešní situace tu rozhodně není v důsledku kombinace nedostatečného zajištění služeb odborníků, protože z našeho pohledu, je tu tato situace z důvodu umlčování a zastrašování skutečných a nezávislých odborníků, a Vaše ctěná Učená společnosti ČR, Vy tomuto globalistickému a eurohujerovskému papaláštví hrajete ke škodě nás všech občanů ČR v čele s prof. Prymulou první housle!

4) Pokud nás paměť nemýlí, paní Dr. Peková již v samotném začátku celé pandemie přišla s účinným a rychlým testem. Proč jste se nezajímali o její poznatky a nepomohli jste jí prosadit její vědecká poznání, a zrychlit, a zefektivnit samotný proces testování?

5) Najednou opět vědci již na jaře a v létě prokázali, že jsou schopni dát své intelektuální i přístrojové kapacity do služby protipandemických aktivit, a k vyvíjení vakcín pro zahraniční korporace v rámci EU projektů, ale vývoj vlastní vakcíny či léku, tak tady bychom podle Vás Vaše ctěná Učená společnosti ČR naivně utráceli naše veřejné peníze?!

6) Vyzýváte Vládu ČR, aby další postup tlumení současné koronavirové pandemie opírala výlučně o názory kompetentních odborníků?! Jak si vůbec můžete dovolit, něco takového napsat písemně a veřejně?! Co byste rádi tlumili?! Nesmyslná koronavirová opatření, aby bylo dost peněz z PCR testování, dost strachu z pandemie pro snazší akceptaci záchrany svého zdraví na rychlo vyvíjenou vakcínou?! Styďte se!

7) Vláda ČR má podle Vás hledat inspiraci v sousedních zemích. V jakém slova smyslu a jakou inspiraci máte konkrétně na mysli? Zavádění restriktivních opatření, omezování práv a svobod, cenzuru, napadání občanů za nenošení roušek a hrozbami vysokých pokut za odmítání testování a vakcinace?!

Upozorňujeme Vás, že pokud nedojde k okamžité nápravě, tak zcela ihned po ustanovení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny KULOVÝ BLESK, zřízené na petiční návrh občanské veřejnosti, budeme tvrdě vyšetřovat vše výše uvedené. Máme za sebou odborníky z celého světa a zajistíme, aby se jednou pro vždy toto bioteroristické korona divadlo globálních elit s Vaší podporou již nikdy neodehrálo. Zvykněte si na OLD NORMAL, a to velmi rychle!

Za část již velmi rozzlobené laické veřejnosti České republiky,


V Praze dne 28.09.2020

David Formánek, Praha 8

Radek Pech, Praha 9

Karl Schwarz, Praha 8

Iveta Kovářová, Praha 5

VÍCE INFO NA NOVÉM WEBU WWW.KULOVY-BLESK.CZ,
KDE NAJDETE I PETICI ZA ZŘÍZENÍ PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů