Pozorování tohoto lékaře jsou dostatečným důvodem k zastavení COVID vakcín v USA.

Ve zkratce...

Zastánci covid „vakcín” tvrdí, že jsou bezpečné. Že přínosy převažují nad riziky. Tento článek (jeden z mnoha) prokazuje, že tomu tak není.
Facebook
Telegram
VK

Článek v PDF si můžete stáhnout ZDE

Originál článku publikován ZDE: 9. března 2022

Steve Kirsch: Dne 5. března zveřejnil „lékař ze Středozápadu“ (zkráceně „AMD“) dlouhý článek na Substacku, ve kterém pečlivě popsal svá pozorování nežádoucích účinků spojených s vakcínou COVID. To je velmi vzácné, protože většina lékařů je příliš zaneprázdněna na to, aby takovou analýzu prováděla. Pouze na základě pozorování tohoto jediného lékaře je počet kritických příhod dostatečně vysoký na to, aby odůvodnil, že by vakcíny měly být na základě obav o bezpečnost okamžitě zastaveny.

Pozorování tohoto lékaře jsou dostatečným důvodem k zastavení COVID vakcín v USA. • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Pozadí


AMD musí skrýt svou identitu, jinak bude propuštěn. Tak je lékařský systém nastaven: pokud se ozveš proti systému, přijdeš o práci. Tečka.

Takže abychom si to usnadnili, budu předpokládat, že AMD je muž.

Nepříznivé události (AE) zdokumentované AMD byly částečně od jeho vlastních pacientů, ale většinou se týkaly lidí, které AMD přímo zná. Tedy ne více než o jeden krok dál: přímý přítel přímého přítele.

Výsledky jeho analýzy (z části Závěr článku):

 • Kritická zranění: 41
 • Těžká zranění: 39
 • Významné reakce: 32

V historii praxe AMD nedošlo u všech ostatních vakcín dohromady k žádnému kritickému zranění. Nula.

Důležité však bylo toto prohlášení:

Pokud je úřadu FDA nahlášeno 10 až 100 kritických zranění, obvykle se důrazně zabývá stažením léku z trhu nebo vydáním varování. Mám tedy pocit, že u těchto vakcín není dodržován standard hlášení nežádoucích účinků, který očekáváme.

Jinými slovy, pouze na základě přímo shromážděných údajů od AMD, vakcína překračuje podmínku zastavení.

Čitatel a jmenovatel


AMD použil více než jen své vlastní pacienty: použil také přátele svých přátel.

Případy AMD byly rozděleny: 60 % se mu ozvalo s příběhy a 40 % bylo způsobeno jeho oslovením.

Jak moc si je jistý, že každý jednotlivý případ souvisel s vakcínou? U poloviny těchto případů byla extrémně silná časová souvislost nebo jiné faktory, takže si je extrémně jistý příčinnou souvislostí. U druhé poloviny případů je příčinná souvislost extrémně pravděpodobná.

Protože jeho vzorek zahrnuje pouze přímé přátele jeho přátel, odhaduje, že „jmenovatel“ je v jeho případě méně než 100 000, aby byl konzervativní (průměrný člověk má asi 150 až 250 přátel, takže je to poměrně konzervativní). Kvůli překrývání jich bude méně, ale opět se nesnažíme dobrat přesného čísla, jen hrubého technického odhadu.

Rozšířený okruh přátel AMD se v našem výpočtu skládá ze směsi vakcinovaných a nevakcinovaných osob. Protože je lékař, bude jeho mix vakcinovaných pacientů vyšší než u ostatních, takže to může zkreslit naši extrapolaci tak, že bude na vyšší straně, ale snažíme se jen o přibližný odhad toho, jak by mohla vypadat celostátní míra.

Extrapolujme to na populaci 200 milionů lidí starších 18 let, kteří mají nárok na očkování. Jeho čísla bychom museli vynásobit 2 000, abychom získali dolní hranici očekávaného počtu událostí. To není striktně přesné, protože základna přátel AMD je starší a nepříznivé události ve starší skupině by se nevyskytovaly ve stejné míře jako u mladší skupiny. Takže opět, nesnažíme se získat superpřesný odhad, protože to není potřeba, jak brzy uvidíme.

V našem hrubém odhadu tedy máme 41*2000 = minimálně 82 000 odhadovaných kritických příhod způsobených vakcínou.

To je v rámci dvojnásobku minima 150 000 úmrtí, které jsem pro vakcínu dříve odhadl (s použitím více než tuctu různých metod). Zdá se tedy, že jsme měli pravdu v tom, že náš odhad byl konzervativní. A naše hrubá extrapolace se také pohybuje v rámci dříve stanovených čísel, takže slouží jako hrubá kontrola zdravého rozumu, že čísla od AMD byla „rozumná“.

Porovnáním s naší podmínkou zastavení 10 až 100 kritických událostí jsme zjistili:

82 000 >> 10 až 100

Podmínka zastavení vakcíny je splněna nejen na základě samotných přímých pozorování AMD (i po úpravě na faktor 2 kvůli pochybnostem o kauzalitě), ale také na základě našeho konzervativního (a velmi hrubého) odhadu celkového počtu kritických událostí v USA.

A konečně, aby bylo jasno: netvrdím, že můžeme extrapolovat jednu anekdotu na celou populaci a získat tak přesný odhad míry. Tvrdím pouze, že samotná pozorování AMD ospravedlňují zastavení vakcín a že jakákoli extrapolace tohoto počtu na celou populaci na základě jakýchkoli rozumných předpokladů ukazuje, že podmínka zastavení je překročena s velkou rezervou.

Co vidí ostatní lékaři


AMD se dotázal svých kolegů, zda vidí totéž.

 1. 30 % z nich potvrdilo, že ano
 2. 70 % uvedlo, že buď nevidí vůbec nic a/nebo o tom nechtějí mluvit

Těch 70 %, kteří nic nevidí, přičítá tomu, že si nejsou vědomi možnosti, že by vakcíny mohly být nebezpečné, takže jakékoli nežádoucí reakce jsou okamžitě zlehčovány a zavrhovány; neregistrují je.

Proto i když náš výpočet 82 000 dále snížíme o 70 % v domnění, že tyto míry, které vidělo AMD, jsou nadsazené, počet kriticky poškozených (24 600) je stále daleko za naší hranicí zastavení, a to je vlastně to jediné, co jsem chtěl ukázat.

Klinická studie fáze 3 společnosti Pfizer


AMD zjistil, že při aplikaci injekcí se u lidí rychle objevila vysoká míra anafylaxe.

Zeptal se: „Jak je možné, že to klinická studie nezjistila?“.

Skutečně. Anafylaxe nebyla ve zprávě o fázi 3 studie vůbec zmíněna, přestože je život ohrožující.

Nebyla zmíněna ani v šestiměsíční následné studii. Tato studie by zahrnovala reakce placebo kohorty, která vakcínu dostala.

Anafylaxe se vyskytuje v počtu 2,47 příhod na 10 000 dávek, takže mělo být pozorováno přibližně 10 příhod u skupiny s plnou vakcinací (44 000 dávek) a podobný počet příhod, když byla očkována skupina s placebem.

V průměru tedy mělo být zaznamenáno 21 příhod anafylaxe, přesto nebyla hlášena žádná. Je velmi nepravděpodobné, že by k tomu došlo náhodou.

Jak to společnost Pfizer vysvětluje? To je samozřejmě řečnická otázka, protože jim ji nikdo nepoloží a oni na ni nemusí odpovídat. Tak to prostě v medicíně chodí. Takové otázky se klást nesmějí. Je to „věda“. Učíme naše děti, aby věřily všemu, co jim farmaceutické firmy řeknou, a nekladly otázky.

Jedno další „zdůraznění”


Tento komentář na samém konci článku AMD si zaslouží zvláštní zmínku:

Nebo jak zde napsal jiný komentátor: „Loni jsem byla zdravotní sestrou na Středozápadě po zavedení genové terapie. Byla jsem case manažerka a dělala plánování propuštění. Denně jsem viděla 10-12 vedlejších účinků. Všechno, co jste sdíleli, a ještě víc. 2 případy amnézie ( jeden byl zdravý anesteziolog). 1 dvacetiletá dívka s krví v slzách. Musela jsem z té práce odejít.”

Dívka s krví v slzách?!?! Kdy jste to viděli naposledy?

Poznámky


AMD ve svém zápise záměrně uvedl nejasnosti, aby ochránil důvěrnost informací o pacientech.

Zpětná vazba čtenářů


Podívejte se na tento komentář o tom, co se děje v australském Melbourne, odráží to, co bylo popsáno v tomto článku. Vysvětluje, že „lékaři jsou velmi znepokojeni tím, co vidí z očkování, ale mlčí, aby si zachránili práci“. To dává dokonalý smysl. První povinností lékaře je jeho rodina. S tím se setkávám neustále. Proto lékaři, se kterými mluvím, mlčí. Nedivím se jim.

Další čtenář napsal toto:

Steve,

Miluji tvou práci. Lékař na Středozápadě má pravdu. Jsem praktikující dětský oftalmolog na jihovýchodě a setkal jsem se s mnoha katastrofálními vedlejšími účinky injekcí. Již více než rok biju na poplach svým přátelům a kolegům. Většina z nich si myslí, že jsem blázen.

Začalo to loni zhruba v březnu, když jsem vešel do přípravny k pacientovi, abych nechal maminku podepsat souhlas. Omlouvala se mi, že má problémy s psaním, protože nedávno prodělala mrtvici. Řekl jsem jí, že jsem rád, že je tady, a pak jsem se zeptal, jestli ví, co bylo příčinou. „To byla ta injekce,“ řekla. Tu noc byla v nemocnici. Pak jsem šel do operační místnosti a vyprávěl svůj příběh anestezioložce. Pokračovala tím, že mi řekla, že zemřela dcera její kamarádky (39 let), která zemřela na plicní embolii 1 měsíc poté, co ji (vakcínu) dostala. Řekl jsem to jednomu ze svých partnerů, který řekl, že jeho kamarád byl v nemocnici se zánětem myokardu poté, co si nechal píchnout injekci.

Vím také o lékaři z nedaleké ordinace, který v 52 letech zemřel na infarkt. Podle informací z recepce byl nedávno očkován.

Vím také o třech diagnózách rakoviny prsu po očkování a také o příčné myelitidě a gliomu mozkového kmene. Všichni tito pacienti byli očkováni, ale nemohu říci, že to bylo způsobeno očkováním.

Zeť jednoho z dobrých přátel mých rodičů zemřel náhle na infarkt ve věku 39 let. Také byl nedávno očkován.

Ve své vlastní praxi mám 3 pacienty s vedlejšími účinky. Jeden se zvýšeným nitrolebním tlakem . Téměř okamžitě po druhé dávce vakcíny Pfizer začal pacient pociťovat bolesti hlavy. Dítě jsem viděl asi týden poté a mělo oteklé oční nervy.

Druhá měla uveitidu zhruba 2 týdny po první dávce.

Třetí pacient měl „spontánní “ krvácení do sklivce během 2 týdnů po podání dávky.

Vím i o několika dalších…

Když se o nich zmíním většině lékařů, jen se na mě nechápavě dívají. Za to, že jsem lékařům jen sdělil svá pozorování, jsem byl zesměšněn, pokárán a bylo mi vyhrožováno.

Tyto (vakcíny) se měly zastavit už včera.

Souhrn


Na základě počtu pozorování pouze tohoto jednoho lékaře by měla být vakcína okamžitě zastavena.

AMD není ojedinělý údaj. Zjistil, že 30 % jeho kolegů pozoruje podobné věci.

Mohu také osobně potvrdit, že při důvěrném rozhovoru s dalšími lékaři (kteří se obávají postihu, například ztráty lékařské licence, pokud o tom promluví), že AMD není zdaleka sám. Lékaři, které znám, nikdy předtím nemuseli hlásit událost do VAERS a letos měli 20 a 1 000 hlášení případů, které museli podat. Nechtějí mluvit s FDA o tom, co vidí, protože nechtějí, aby jim byla odebrána licence.

Jak ukazuje případ AMD, lékařská komunita těmto lékařům znemožňuje svobodně mluvit a říkat, co vědí. Lékaři jsou nuceni skrývat se ve stínu, aby mohli vyprávět svůj příběh, nebo jednoduše mlčet.

Doby, kdy kolegové vedli otevřené přátelské diskuse, aby vyřešili konflikty, jsou pryč. Lékařská komunita nyní používá techniky strachu a zastrašování, aby umlčela jakýkoli vědecký nesouhlas. Například v Kanadě se celá univerzita spojila proti Dr. Byramu Bridleovi, aby ho zdiskreditovala za to, že promluvil. Diskutoval by s ním někdo z profesorského sboru Guelphské univerzity? Samozřejmě, že ne! Ani náhodou. Někteří členové fakulty dokonce podepsali společný dopis fakulty, který ho očerňoval, aniž by si dokument, který napsal, vůbec přečetli. Podle nich se profesor Bridle mýlil a oni se ani nemuseli obtěžovat věnovat čas tomu, aby pochopili jeho postoj.

V Kalifornii se dnes zákonodárci snaží dále zmocnit lékařské rady, aby odebrali licenci každému lékaři, který se vysloví proti vakcínám. Jde o diktaturu shora dolů, přičemž všechny karty drží v rukou lékařské rady. Nejsou nikomu odpovědné. Nikdo je nebude zpochybňovat. V mnoha případech lékaři, kterým je odebírána licence, ani nevědí, kdo je vyšetřuje, a nesmějí se úřadů do protokolu ptát. Takže komise nemohou být za své jednání zodpovědné.

Přestože jsou důkazy o škodlivosti těchto vakcín jasné a měly by být zastaveny, my jako společnost dnes děláme pravý opak, když nařizujeme očkování a vyžadujeme, aby se lidé nechali naočkovat, nebo byli propuštěni. Po lékařích, jako je AMD, požadujeme, aby drželi jazyk za zuby.

Dokonce už existuje formulář americké vlády, abyste mohli udat každého lékaře, který zpochybňuje oficiální narativ. Vláda nás v podstatě žádá, abychom se stali špiony, kteří jí pomohou eliminovat lidi, kteří nesouhlasí s narativem.

Někdo vám tu neříká pravdu a není to doktor ze Středozápadu.

Měli byste být naštvaní. Velmi naštvaní. Je to bezohledné.

Bohužel o tom žádný americký úředník veřejného zdravotnictví nechce mluvit a mainstreamový tisk o tom také nehodlá informovat.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

19 komentářů

 1. Pro Cempery, policajty, politiky a jiné kr*tény..A samozřejmě pro normální lidi = moje vysvtělení toho, co se děje:

  1) Podvod s kovidem vyděsil, demoralizoval a vycvičil naivní a nevědomé lidi a inicioval masu nemocí a úmrtí vyvolaných (nejen) injekcemi (Sprotein). Podvod se změnou klimatu vytvořil populaci plnou falešných obav (Green Deal).

  2) Nyní záměrně vyvolaná hysterie kvůli ruské invazi na Ukrajinu vyvolala masivní nedostatek pohonných hmot a potravin, který bude mít za následek stovky milionů mrtvých. Tuto hysterii vytvořila, zorganizovala a vedla obvyklá zahraniční média, u nás veškerá “povolená” mediální žumpa (od TV až po seznam, prima apod.), která popírá, zamlčuje nebo překrucuje pravdu. Většina velkých investičních společností všude po světě by ráda zakázala ruskou ropu a plyn, aby se zavděčila kultistům globálního oteplování, kteří získali moc a vliv mnohem větší, než jejich počet ospravedlňuje. Nedostatek ropy bude mimo jiné znamenat, že zemědělci nebudou mít na hnojiva. Zásoby potravin se prudce sníží (o tom více v bodě 6!).

  3) Svoboda projevu zemřela v únoru 2020. Západ tuto válku zosnoval – manipuloval Putinem do pozice jako šachovou figurkou. Pohádka, kterou média nyní vyprávějí, je, že Putin je hrozbou pro demokracii. Pokud někdo najde důkazy o tom, že na Západě nějaká demokracie existuje, budu rád, když na ně poukáže. V posledních letech proběhly desítky válek, invazí a masakrů, ale nikdy předtím nedošlo k takové masové hysterii. Nikdy předtím politici nesportovali s barevnými laskavostmi na podporu své oblíbené strany v konfliktu.

  4) Sankce Rusům příliš neuškodí, ale sankce nejsou namířeny proti Rusku – jsou namířeny proti nám, lidem. A přesto, stále je slepota, hloupost a zkorumpovanost běžná. Už se všude ve světě mluví o přísnější kontrole internetu.

  5) Čína si už měsíce dělá zásoby potravin a kovů. Číňany nezajímají nesmysly o globálním oteplování. Staví uhelné elektrárny a rodinám povolili mít tři děti! Čína a Rusko spolupracují a “oni” vědí, že pokud se Číňané a Rusové nezúčastní Velkého resetu, pak se Západ smrskne sám – a bude slabý a zranitelný. A tak se bude nenávist, strach a hněv vůči Rusku (a Číně) rozdmýchávat stále více!

  !6)! Nedostatek potravin se prohlubuje v důsledku konfliktu. Globální kolaps úrody je nyní jistý, ale je to v pohybu a nelze to zastavit. Jak jsem už dříve zmínil, třetina světových obilovin pochází z černomořské oblasti poblíž Ruska a Ukrajiny. Jinými slovy, přerušení vývozu z této oblasti bude mít zničující dopad na celosvětové zásobování potravinami. Černomořský region je nejen “obilnicí” pro Evropu, která dodává krmivo pro lidi i zvířata, ale také se zde vyrábí velká část světových hnojiv (zemní plyn). Souběh děsivých událostí uvedl do pohybu nezvratný kolaps produkce potravin a úrody, kdy tyto události nelze zastavit z prostého důvodu = rostliny potřebují k růstu čas.. Plodiny nelze vytvořit okamžitě, a pokud se nezasadí (nebo se zničí), neexistuje za ně okamžitá náhrada. A to vše se spojuje do dvou hlavních problémů, které nyní budou postupně akcelerovat po celém světě: Potravinový nedostatek + INFLACE POTRAVIN!
  (nedostatek znamená, že nezbývá žádná nabídka bez ohledu na cenu a inflace, že potraviny, které jsou k dispozici, budou výrazně dražší) = obojí vyvolává u lidí paniku.

  7) Dle mě se extrémní nedostatek potravin projeví nejpozději v létě už i v maloobchodě.
  Mezi propadem úrody a nedostatkem potravin v maloobchodě je časová prodleva. Právě teď v březnu jíme zimní úrodu pšenice. Koncem léta budeme závislí na úrodě pšenice z jara po celém světě a tato úroda se prostě neosazuje v míře potřebné k nasycení světa.

  ..jediným faktorem, který může skutečně snížit poptávku po potravinách na celém světě = je celosvětové vymírání způsobené injekcemi mRNA 🙂

  8) K zamyšlení na závěr: “Všechno jim bude patřit a budou šťastní”
  Všimli jste si, kolik miliardářských “spiklenců” má nyní tak obrovské jachty? Nestali se z nich všichni náhle nadšenými hlubinnými rybáři nebo milovníky vodních skútrů. A to přesně v době, kdy se svět rozpadá, tak tito “spiklenci” zjevně plánují žít na svých superjachtách..?
  Aby jste lépe porozuměli..:
  Tyto velké lodě mají odsolovací zařízení, větrné mlýny a solární energii. Nejdůležitější ze všeho je, že mohou být zásobovány palivem a potravinami ještě na moři. Miliardářští majitelé se tak vůbec nebudou muset přiblížit k žádné pevnině. Jedním z důvodů zvyšování ceny ropy vždy byla snaha zachovat co nejvíce ropy pro soukromá letadla a jachty patřící miliardářům. Ti si samozřejmě dobře uvědomují, že světové zásoby ropy docházejí – a chtějí si jí pro sebe ponechat co nejvíce. Tyto superjachty spotřebují totiž velké množství nafty.
  Schwab nám říká, že nebudeme vlastnit nic a budeme šťastní. Ale “on” to už to defakto vícekrát zopakoval..

  +PS: čekám s jakou dezinformací sem dojde pan ROMAN :))

  1. Ty mas ale smutnej zivot. Asi se po tobe kazdy den vozi sefova a nebo ti na socialce nedali penizky…

   Brecet, ze za tvuj posrany zivot muzou vsichni ostatni.. Takhle prece zije spravny chlap..

   1. zíív..coože? Jo táák, to jste jen vy. Ahaa.. No a teď se podíváme na tu agresivitu, co přímo čpí z vaších komentářů tady..určitě jste se taky nechal „očkovat proti chřipečce“, že mám pravdu a jak agresivnější jste…jste ze všeho naštvaný. A prskáte tady kvůli všemu, vše váš lehce podráždí a vyvede z míry .. 😀
    Podle mě za to může spike protein, co jde do mozku, a způsobuje prionové onemocnění. Prionové onemocnění znamená, že proteiny se chovají abnormálně :-*

    Jste stejně chytrý, jako pan „roman“ (nebo jste přímo tím a to by byla úplně ta největší ubohost xD), kdy sepsat něco vlastního dává hodně zabrat, že? Takže jedete dětskou cestou = a to vám jde výborně 🙂

    Hezký den

  1. Ty vylhané data si můžete strčit.. Já byl mezi prvními, kdo si všiml, že je to vše lež. Od týdne 2/2022 jsem se rozhodl, že budu provádět snímky dat z jednotlivých týdnů budu je potom porovnávat později s těmi samými týdny, ale již zmanipulovanými a náležitě někým upravenými po několika týdnech.

   Orig. data před úpravou „ministerstva pravdy:“
   https://postimg.cc/JsGt70Vq

   Zdokumentoval jsem osobně během měsíce manipulaci se statistikami osob na JIP v českých nemocnicích a jejich rozdělení podle očkovacího statusu a to přesně podle milion obyvatel. Tedy milion očko vs milion neočko. Pořídil jsem pravidelně každý týden snímek statistických dat za uplynulý týden, a to celkem za 4 týdny na počátku tohoto roku, konkrétně data za 2. až 5. týden roku 2022 a snímky jasně a prokazatelně zachycují, že očkovaných osob na JIP v českých nemocnicích leží naprosto jednoznačně až 4x více než neočkovaných. Data jednoznačně ukazovala každý týden, že očkování je pandemií očkovaných osob, které zaplňují české nemocnice, což je v souladu s informacemi, které máme v redakci z mnoha českých nemocnic.

   Někdo zpětně statistiky přepíše, úplně je překope nohama vzhůru a z pandemie očkovaných se rázem stává pandemie neočkovaných. Data někdo nafoukne na straně neočkovaných a najednou tvoří drtivou většinu pacientů na JIP.

   Talže ještě jednou: oni upravili zpětně jen statistiky u neočkovaných. To že věříte stále dezinformacím a hoaxům a údajně „pravým“ číslům a datům, ukazuje už vaše stádové chování. Jen jediná propagovaná pravda a vše ostatní je lež. Doporučuji se probudit. Ty data jsem zachycoval pravidelně každý měsíc a nemůže nikdo ty data zpětně upravit a nafouknout jen u jedné kategorie a dokonce i zpětně zasahovat do dat z minulého roku.

   PS: a co tam vlastně ti očkovaní na JIP dělají? Vždyť propaganda zněla jasně, nemůžete dostat těžký průběh, zmeřít atd.atd. Nebo jste už zapoměl? Probuďte se, než bude pozdě… TADY SE MANIPULUJE A LŽE. Kolik důkazů ještě chcete

   1. Chodil jste nekdy do normalni prace, kde se pracuje? Obcas se data do spolecneho systemu zadavaji zpetne, protoze v beznem provozu na to neni cas. Obcas je jednoduche reseni to spravne, ale to by se vam potom ty konspirace spatne odhalovali.

    Prober se ty hlupaku.

    1. Taak určitěě 😀
     Oni opravili kategorii jen u „neočkovaných“ a taky zpětně daleko – až někdy do zimy 2021!
     Ale jo, věřte si tomu, že je to vše pro naše dobro..spěte dál 🙂

 2. další dezinformátor na scéně,,Steve Kirsch šiřitel dezinformací a zakladatel anti-očkovací skupinu Vaccine Safety Research Foundation velmi kativní antivaxer,všechny ty jeho dezinformace jsou pro něj motivem protlačit lék na kovid na základě pidi-studie,,není divu že se snaží zdiskreditovat vakcíny,je to přímý střed zájmu, klasická taktika všech pseudodoktorů, „pošpin vakcíny a následně nabídni lék“ průhledný podvod jako sklo,, https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Kirsch

  1. Vy jste naivní a prokazujete stále stádové chování a věříte dezinformacím ze strany vlád a médií po celém světě..
   + Výše máte ode mě vyjádření k těm vaším zaručeně pravdivým statistikám úmrtí na ko*kovid = moje zdokumentovaná fakta, jak se lže a manipuluje a ta vaše prolhaná Wikipedie má obrovskou moc potlačovat pravdu a ničit životy. Její spojení s Google (a YouTube) tuto moc ještě umocňuje…

  2. Ještě dodatek: Přestaňte sem nesutále kopírovat ty vládní lži a dezinformace, kdybych chtěl tenhle žumpoidní vylhaný trolling, tak si zapnu televizi a na laptopu nahodím např. seznam.cz ..

   A na tu vaši přitroublou mantru, co vám vymysleli média, kdy vy jim to bezmyšlenkovitě a stádovitě pořád a pořád a pořád žerete, tedy: kdy „antivaxer = odmítač.“ Tak sem vám něco, pro sepnutí mozku a k zamyšlení:

   Když já jsem „odmítač,“ tak vy jste potom co, „přijímač?!“ A jinak jste normální?
   A jak někdo může být „odmítačem“ dobrovolné vakcíny…to jste vážně tak ubohý? Většina „odmítačů“ jsou lépe seznámeni s riziky, než např. vy, tak si svůj vztek přesuňte raději jinam, já vám za to nemůžu – že jste byl na třech dávkách spásné vakcíny a nenutím vás nosit respirátor (my doma už devátým měsícem nenosíme NIKDE) a nzavíral jsem vás do „lak-daun“ 😀

   ..proboha, vytáhněte hlavu z pr*ele, už začínáte být s tím trapný a tady nikoho ty vládní lži a zaručeně pravdivé informace nezajímají, jak už jsem nejednou zmínil: VRAŤTE SE NA SEZNAM, IDNES, CENTRUM, OTEVŘETE SI RYCHLE NOE FAST CHECKS ZJIŠTĚNÍ, ZAPNĚTE SI TU VAŠI TELEVIZI ale nás tady přestaňte prudit.

   A na mě nemáte, urazit mne taky nemůžete.. Vaše IQ vám to nedovoluje a vaše čeština už vůbec NE 🙂
   A ať se snažíte sebevíc, něco vy samostatně vyplodit je pro vás asi těžké. Takže, zůstaňte si u té vaší jediné propagované pravdy s použitím CTRL+C a kopírujte si zaručené fakta, ale jinde.
   Pořád nevím, o co se pořád snažíte, ale je to pro už ztráta času a vypadáte jak idiot, ale možná o to vám jde, těžko říct, do hlavy vám nevidím.

   1. Priklad toho, co se ve clanku s dezinformacema dozvite:
    – 30% lidi s nim souhlasi a 70% s nim nesouhlasi a nebo se boji mluvit
    = Kdyby to byl skutecny vyzkum, tak presne vime kolik % s nim nesouhlasi a kdo se o tom boji mluvit. Ale to by se nehodilo pro ten „vyzkum“

    Pravda neni cernobila, ale picovinu rozumny clovek pozna hned.
    Jestli na tohle tvoje IQ nestaci ty lopato, tak radeji prestan urazet lidi okolo sebe.

    1. lopata:) to na a KOTASE dobře sedí, je sranda číst ty jeho „“rozumy““ ,je to dezinformace mi semletý chudák.

    2. Čo ty tu vlastne robíš?
     Tebe totálne tie včeličky zatemnili rozum, ak si vôbec nejaký mal. Už keď to svinstvo začalo, ľuďom so zdravím sedliackym rozumom musela v hlave blikať č e r v e n á k o n t r o l k a .

     Keby si čítal článok pozorne, pochopil by si, čo sa deje. Ty nesleduješ vedcov svetovo uznávaných? Nemyslím iba zahraničných, ale aj českých a slovenských, ktorí pracujú v obore a majú výsledky a cielene ich očierňujú a vyjadrujú sa na ich prácu politici, ktorí nemajú o medicíne ani páru. A koľkých vedcov a lekárov zdiskreditovali a povraždili !!!!

     Všetky kúpené vlády idú podľa notičiek, ktoré im nadiktovali tie odporné nosaté kreatúry, ktoré chcú ovládnuť celý svet. Ešte ti to nedocvaklo? Asi si kúpený a prachy ti nesmrdia. Kúp si za ne jachtu a odplávaj odtiaľto, lebo tu len smrdíš.

 3. Tak jsem si to cele precetl a je to zase typicky dezinformacni blabol jako vzdycky. Prvni vec – 70% uvedlo ze nevidi nic a nebo o tom nechteji mluvit. Kdyby tu studii skutecne delal, tak by vedel kolik % skutecne nevidi nic a kolik o tom pouze nechce mluvit. Druha vec – průměrný člověk má asi 150 až 250 přátel. To je mozna dobry odhad, ale s kolika prateli se skutecne bavite o zdravotnich problemech? Tech bude mozna tak 5-10? Treti blabol – informaci z kliniky na genovou terapii. Asi je celkem pochopitelne, ze tu kliniku nebudou navstevovat uplne zdravi jedinci, ale spise lide, kteri maji vazne zdratovni problemy. Srovnavat reakci na lecbu techto lidi s reakci bezne zdraveho cloveka, to je typicky priklad manipulace. Co je ovsem nejvetsi blbost je to, ze ten clovek dela rok docela nakladny vyzkum a potom se pod nej ani nepodepise. To je proti cemukoliv co ve svete vedy a vyzkumu muzete potkat.

   1. Vás číst, to je jak školáček.. došl“y“ 😀 ..fnuká, dezinformace mi ..atd. atd..
    Co věta, to hrubka a chyba :-DD Takové jelítko mě nemůže, prostě to nejde, urazit 😀

 4. Jako věřím tomuto, a podle mě budou cenzurovat další nezávislá média jako např. tyto stránky a tím jen potvrdí že jsou to lháři a vrazi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů