Škola na Floridě žádá učitele, aby se neočkovali proti covidu; studie Pfizeru může podpořit obavy školy

Ve zkratce...

Ředitelka jedné soukromé školy na Floridě vyzývá zaměstnance, aby se neočkovali proto covidu z důvodu obav o vliv na zdraví studentů.
Facebook
Telegram
VK

Centnerova akademie, soukromá škola v Miami, se dostala do mezinárodních titulků za to, že žádá svoje zaměstnance, kteří se ještě nenechali očkovat experimentální vakcínou proti covidu-19, aby počkali do konce školního roku, jako preventivní krok k ochraně zdraví jejich školní komunity, vzhledem ke dvěma znepokojujícím novým neoficiálním zprávám, že očkovaní mohou nepříznivě ovlivnit zdraví neočkovaných, a že klinická data pro bezpečnost a účinnost mRNA vakcín nebudou kompletní až do roku 2023.

Mainstreamová média se zatím silně opřela do prohlášení Leily Centnerové, spoluzakladatelky a generální ředitelky Centnerovy akademie, které poslala svým zaměstnancům (v interním emailu, který se později dostal ven do tisku), a označuje ho za nejvíce kontroverzní a nejspornější:

„Deseti tisíce žen po celém světě v poslední době hlásí nepříznivé reproduktivní problémy jen z toho, že byly v blízkosti těch, kteří obdrželi jednu z vakcín proti covidu-19; problémy jako nepravidelná menstruace, krvácení, potraty, krvácení po menopauze, a amenorea (naprostá ztráta menstruace).

Nikdo neví přesně, co může způsobovat tyto problémy, ale zdá se, že ti, co obdrželi vakcíny, mohou ze svých těl něco přenášet na ty, se kterými přijdou do kontaktu. Dokud nebudeme vědět víc, musíme raději neriskovat, pokud jde o zdraví našich studentů a školního týmu.”

Celý dopis Leily si můžete přečíst a komentovat na jejím Instagramu tady.

Soukromá komunikace Leily Centnerové, která je nyní předmětem globálního veřejného šetření, a také byla 27. dubna komentovaná tiskovou mluvčí Bílého domu, byla silně kritizovaná řadou konvenčních alopatických lékařů, včetně dr. Aileen Marty, lékařky a odbornice na infekční onemocnění, která poskytnula následující komentář:

„Není tam žádná citace, žádný lékař nebo vědec, jehož jméno by tam bylo uvedeno. Není tam nic. Nejsou tam poskytnuty žádné vědecké důkazy. Jsou tam akorát zvěsti, a když se podíváte do reality, není tam žádná věda za těmi obviněními.” „Pokud tomu věří, a pak sdílí tuto velkou lež, má to otřesný dopad na naši celou komunitu,” uvedla.

Zatímco tyto komentáře od dr. Marty, a nyní stovek dalších zpráv z mainstreamových médií, se pokusily vyvrátit tvrzení Leily Centnerové jako „zdroj dezinformací bez podložení ve vědě”, jsme přesvědčeni, že obavy Leily Centnerové mají významnou hodnotu, a přinejmenším stojí za to je dále prozkoumat.

Fakt #1: Vakcíny dělají některé lidi nemocnými; u nemocných lidí je větší pravděpodobnost, že ohrozí zdraví ostatních

Zatímco mainstreamová média a vládní zdravotnické úřady dogmaticky prosazují jednoznačný narativ, že vakcíny proti covidu-19 (a všechny ostatní) jsou už předem „bezpečné a efektivní”, je nepopiratelné, že vakcíny proti covidu-19 jsou v tuto chvíli pouze schválené pro podávání veřejnosti v rámci nouzového schválení, navzdory tomu, že nejsou dostupná náležitá data o klinické bezpečnosti a účinnosti, o kterých se odhaduje, že budou kompletně dostupná až v dubnu 2023, pokud jde o vakcíny od Pfizeru.

Tohle podle definice dělá vakcíny proti covidu-19 experimentálními vakcínami, jak Leila Centnerová opakovaně vysvětlovala a obhajovala tak svůj opatrný postoj v souvislosti s jejich neúmyslnými nepříznivými účinky, které mohou mít na zdraví jejích zaměstnanců, fakulty, dětí a širší komunity.

Lékařské experimenty na lidech, jak je definuje Norimberský kodex lékařské etiky (1947), musí být nejen dobrovolné, ale účastník takového experimentu musí být plně informovaný jak o rizicích tak přínosech, aby byl schopen dát svůj plný právní souhlas. A také pokud lékařský experimentátor má důvodné podezření, že zásah může způsobit poškození, postižení nebo úmrtí, musí být ochoten okamžitě experiment ukončit.

V případě zavádění experimentálních mRNA vakcín proti covidu-19, vládní data odhalují, že covid vakcíny mají zásadní nepříznivé zdravotní účinky na podmnožinu příjemců, jak je zdokumentováno v ohlašujícím systému VAERS, který 28. dubna 2021 uvádí celkem 85 926 hlášení o nepříznivých účincích příjemců vakcín, počínaje od úmrtí po stovky dalších příznaků a život ohrožujících onemocnění. Kromě toho se ví, že systém VAERS je velmi neefektivní v zachycení skutečné míry opravdového počtu nepříznivých událostí na vakcínu, a to kvůli jeho vysoce pasivní metodologii. Recenzovaný výzkum naznačuje, že míra hlášení je pouze 1 % pro trombocytopenickou purpuru (krvácející onemocnění související s malým počtem krevních destiček) v návaznosti na vakcínu MMR a pro hypotonicko-hyporeaktivní epizody (namodralá kůže, snížené vědomí) v návaznosti na vakcínu DTP.

Důsledkem toho je, že skutečná míra nepříznivých účinků u očkovaných, které zahrnují imunitní dysregulaci a supresi, může být o několik řádů vyšší než už tak alarmující míra nepříznivých událostí hlášených skrze konzervativní počet, který uvádí VAERS – který je téměř celoplošně ignorován stejnými médii, které se snaží diskreditovat, očernit a udělat příklad z Centnerové akademie.

Vzhledem k tomu, že u těch, co prožívají imunitní dysfunkci v důsledku očkování, se s větší pravděpodobností projeví reaktivace viru, jak nedávno zaznamenaný shluk případů naznačuje pro vakcínou vyvolaný Herpes Zoster, nebo se u nich může také projevit narušený mikrobiom vedoucí k nadměrnému růstu bakterií, plísní, virů, tj. „patogenů”, a tím zdravotní riziko pro ty kolem nich se také může výrazně zvýšit. Mělo by se zmínit, že tento jev nepříznivých zdravotních účinků vyvolaných vakcínou není pouze spojený s covidem-19 nebo mRNA vakcínami.

Greenmedinfo má databázi více jak 1300 studií naznačující více jak 150 potenciálních nepříznivých zdravotních účinků z vakcín, které jsou momentálně ve vakcinačním harmonogramu CDC. Tudíž jakákoliv vakcína by teoreticky mohla oslabit nebo narušit imunitní systém příjemce vakcíny, čímž zvýší pravděpodobnost, že ten příjemce může přenášet infekci nebo „onemocnění vyvolávající” aspekty buď jeho mikrobiomu nebo obsahů buněk (přes mimobuněčné vezikuly) na ty kolem něj, což se podrobněji vysvětlí v sekci #3.

Fakt #2: Klinická studie mRNA vakcíny firmy Pfizer varuje před blízkostí (sdílená inhalace vzduchu nebo kontakt přes kůži) mezi příjemci vakcín a neočkovanými jako možný vektor poškození

Tato studie nese název: FÁZE 1/2/3 STUDIE KE ZHODNOCENÍ BEZPEČNOSTI, SNÁŠENLIVOSTI, IMUNOGENICITY A ÚČINNOSTI KANDIDÁTŮ NA SARS-COV-2 RNA VAKCÍNY PROTI COVID-19 U ZDRAVÝCH JEDINCŮ.

Tento dokument pro vakcinační studijní protokol mRNA vakcíny od Pfizeru otevřeně identifikuje, v sekci 8.3.5., potřebu pro monitorování toho, co nazývají „Vystavení kontaktu během těhotenství nebo kojení, a pracovní vystavení (kontaktu)”. Je to obava, kterou berou dost vážně na to, že požadují, aby se jakýkoliv incident hlásil do 24 hodin bezpečnostnímu systému Pfizer.

Podle dokumentu dochází k EDP (environmentální vystavení kontaktu během těhotenství), když například: „muž, který je příjemce vakcíny vystaví ženskou partnerku před nebo kolem doby početí”.

Vystavení studijní intervenci/zásahu je definováno jako „inhalancenebo kožní kontakt,” což naznačuje, že fyzická přítomnost mezi očkovaným a neočkovaným je ve studijním protokolu Pfizeru uznáváno jako důvod pro obavu přenosu potenciálních vedlejších účinků vakcíny.

Dokument také udává následující příklad scénáře EDP: „Muž, který je rodinným příslušníkem nebo poskytovatelem lékařské péče a byl vystaven studijní intervenci inhalací nebo dotykem kůže potom vystaví kontaktu svoji partnerku před anebo kolem početí.” Pfizer v tomto případě zcela jasně uznává, že něco tak prostého jako poskytovatel zdravotní péče nebo člen rodiny, které byl vystaven příjemci mRNA vakcíny skrze „inhalaci nebo kožní kontakt” (tj. fyzická blízkost) může vyvolat nepříznivou událost a/nebo ovlivnit výsledky studie.

Další příklad poskytnutý v sekci 8.3.5.2 s názvem „Vystavení kontaktu během kojení” dává následující příklad toho, co je považováno za takové vystavení:

„Příkladem environmentálního vystavení kontaktu během kojení je, když je žena členkou domácnosti nebo zdravotnicí, která nahlásí, že kojí, poté, co byla vystavena studijní intervenci inhalací nebo kontaktem kůže.”

V sekci 8.3.5.3. se píše, že k „pracovnímu vystavení (kontaktu)” dojde:

„pokud se osoba dostane do neplánovaného kontaktu se studijní intervencí, která může a nemusí vést ke vzniku vedlejších účinků. Mezi takové osoby mohou patřit zdravotníci, rodinní příslušníci nebo další role či pozice, které se účastní péče o účastníka pokusu.”

Vakcinační protokol pro mRNA vakcínu od Pfizeru zcela jasně odhaluje, že obavy z toho, jak očkovaný člověk může nepříznivě ovlivnit zdraví a dokonce reproduktivní výsledky neočkovaných, jednoduše bytím ve fyzické blízkosti, jsou samotným výrobcem vakcíny brány naprosto vážně. Ve světle toho obavy Leily Centnerové, uvedené na začátku tohoto článku, jsou ve skutečnosti podpořené nejvíce oficiálním dokumentem, který máme o experimentální vakcíně, a o povaze experimentů na lidech. Globální mainstreamová média, výrobci vakcín nebo vládní zdravotnické úřady zatím tuto skutečnost vůbec neuznaly a ani o ní nepodávají žádné zprávy. Je to na čtenáři, aby sdílel tento článek a rozšířil o tomto povědomí.

Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji.

Fakt #3: V biologii existuje možný epigenetický molekulární mechanismus, pomocí něhož očkovaný člověk může ovlivnit zdravotní status neočkovaného

Třetí zásadní průkazný faktor za identifikováním potenciálního nepříznivého vlivu, který očkovaný člověk může mít na neočkovaného, se týká objevu tzv. horizontálního informačního přenosu v rámci biologických systémů přes mimobuněčné vezikuly, což zahrnuje virový jev známý jako mikrovezikuální šíření a/nebo exozomy zprostředkovaný přenos nukleových kyselin. To spadá do kategorie epigenetiky, kterou zastánci údajné bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín příhodně ignorují, aby mohli šířit svoje tvrzení, které bylo vyvráceno v roce 1970 objevem enzymu reverzní transkriptázy. Reverzní transkriptáza je schopná přepsat RNA do DNA, což v podstatě ničí základní dogma molekulární biologie, jmenovitě to, že jednosměrný proud informací z buněčného jádra do mRNA a do proteinu nelze zvrátit. Tohle dogma se stále používá o půl století později k podpoře falešného tvrzení, že jediné zdravotní riziko geneticky modifikované vakcíny, o kterém stojí za to mluvit, je možnost, že může ovlivnit strukturu nebo funkci jaderných, proteiny-kodujících genů. Skrze objev exozomů jsme viděli, že Weismannova bariéra byla prostoupena, a že somatické buňky mohou předávat dědičné informace zárodečným buňkám v reálném čase, což v podstatě znehodnocuje rizikové modely, které dnes používají výrobci vakcín a regulátoři, které ale neberou v potaz to, jakou moc mají epigenetické procesy v zesílení neúmyslných nepříznivých účinků geneticky modifikovaných technologií a zásahů.

Zatímco mRNA vakcíny používají geneticky modifikované procesy, které nejsou závislé na živých buněčných substrátech, tudíž vylučují konvenční problémy se šířením spojeným s první generací vakcín jako MMR, je možné, že ve skutečnosti přispívají k šíření přes mikrovezikuly, což představuje ještě větší a trvalejší hrozbu než šíření způsobené tradiční vakcínou (s oslabeným virem), pokud jde o biologický dopad, který očkovaný člověk může mít na neočkovaného. Mikrovezikuly, které mají velikost mezi 0,1 – 1.0 μm, jsou typ mimobuněčných vezikul, které jsou vylučovány mnoha odlišnými buněčnými typy uvnitř těla, jak v období zdraví tak nemoci, a ví se o nich, že odráží antigenní obsah buňky původu. Mají mimořádně podobné vlastnosti jako viry.

Mikrovezikuly, stejně jako SARS-CoV-2, mají lipidovou dvojvrstvu, která se tvoří z hostitelských buněčných membrán, a mohou zahrnout a reprodukovat aspekty imunogenecity vakcinovaného nebo nakažených buněk, jako například zahrnutí funkční mRNA, virových proteinů, a ostatních nukleových kyselin schopných významně pozměnit strukturu a funkci buněk, ke kterým jsou přenášeny. Například je teoreticky možné, že buňky příjemce vakcíny, které tvoří spike protein covidu-19 jako důsledek transfekce s mRNA z vakcíny proti covidu-19, mohou vylučovat mikrovezikuly obsahující komponenty „původně cizí pro buňku, jako proteiny a nukleové kyseliny, které jsou přechodně nebo ustavujícím způsobem vyjadřovány skrze plazmid nebo virový vektor.”

Tyto mikrovezikuly, jako viry a ostatní mimobuněčné vezikuly známé jako exozomy, se mohou přenášet na ostatní jedince (interindividuální přenos) jak skrze normální nebo nemocné fyziologické procesy. Zjistilo se, že mimobuněčné exozomy přenáší nukleové kyseliny napříč královstvími (rostlinné > zvířecí, plísňové > bakteriální), a že ovlivňují fenotypovou expresi cílového druhu. Tudíž je možné, že mikrovezikuly mohou přenášet mRNA z nedávno očkovaného jedince na ty v těsné blízkosti, a tudíž ve skutečnosti mohou „šířit” mRNA a související biomolekuly vyvolané z mRNA vakcinačního procesu na neočkované jedince, u kterých pak následně vyvolají příznaky podobné těm, které zažívají očkovaní.

Mikrovezikuly mohou mít zásadní vliv na imunitní status těch, kteří je jak produkují a kteří jsou jim vystaveni. Nedávná studie dospěla k závěru, že výzkum „silně naznačuje, že mikrovezikuly mohou fungovat jako silný regulátor jak vrozeného tak adaptivního imunitního systému”. Mikrovezikuly a exozomy byly také zkoumány a vyvíjeny jako vakcinační kandidáti, což dále naznačuje, že vědecká komunita je už zkoumá jako potenciální vektory imunogenicity a nosiče virových a nemoc-modulujících, ne-li také nemoc-podporujících bio-informací.

Vzhledem k možnému mechanismu, skrze který tělo příjemce vakcíny proti covidu-19 produkuje vakcinační antigen (např. spike protein), a může zabalit a přenášet tyto antigeny skrze virové mikrovezikuly (a možná také exozomy) na ostatní, prohlášení Leily Centnerové: „zdá se, že ti, co obdrželi vakcíny, mohou něco přenášet ze svých těl na ty, se kterými přijdou do kontaktu”, je podpořeno možným mechanismem akce. Zejména vzhledem k již zmíněnému faktu, že studijní protokol Pfizeru uznává, že neznámý faktor nebo mechanismus může způsobit, že očkovaný člověk nepříznivě ovlivní neočkovaného jedince.

Tak či tak, rozhodnutí Leily Centnerové bylo učiněno v duchu opatrnosti, a její výzva k dalšímu prošetření a více informacím o vakcínách před pokračováním toho, co je v podstatě bezhlavé experimentování na lidech, by nemělo být vnímáno jako „okrajové”, „iracionální” a ani „šílené”. Naopak, lékařský průmysl a rádoby vládní regulátoři by měli reagovat na případy deseti tisíců nepříznivých účinků, které už byly hlášeny do vládní databáze VAERS.

Žijeme v době, kdy chránit naše děti před vynucovanými a stále více povinnými lékařskými zásahy, které nesou riziko úmrtí a postižení, je asi nejdůležitější skutek našich životů. Vyžaduje velkou odvahu, přesvědčení a lásku se postavit a udělat rozhodnutí, které je v nejlepším zájmu vaší komunity, a ne v nejlepším zájmu vašeho zisku nebo veřejného image. To, že Centnerova akademie upřednostnila opatrnost, a že Leila Centnerová vyzvala k většímu prošetření narůstajícího počtu nepříznivých událostí, které mainstreamová média buď naprosto ignorují nebo aktivně utajují, je nesmírně úctyhodný čin a stojí za podporu všech, kteří sledují naši práci.

Reference:

https://miami.cbslocal.com/2021/04/27/white-house-position-centner-academy-covid-vaccine/

https://fullfact.org/health/covid-19-vaccines/

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1615747/pdf/amjph00450-0108.pdf

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5680703/

5 https://www.nature.com/articles/2404132

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3233125/

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3764926/

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5816030/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02723/full

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

  1. Co to píšete za bullshity? Možná než něco napíšete, tak si přečtěte zdrojový dokument. Je to nesmyls. Přesně takto se šíří fake news. V tom dokumentu Pfizer používá slovo „Exposure“. V češtině „vystavení“ Ale je to vystavení covid-19 a ne lidem co byly naočkovaní. Maximálně lidem co byli vystavení Covidu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů