Skutečný Anthony Fauci: Všichni si zaslouží znát pravdu (2. část)

Ve zkratce...

Kam až sahá králičí nora korupce a podvodů farmaceutického průmyslu? V druhé a poslední části dokumentu o Anthony Faucim se dozvíme ještě více o snahách vyvolat pandemie v posledních desetiletích, a o nebezpečí vakcín, nejen těch covidových, ale i těch běžných... a mnohem více.
Facebook
Telegram
VK

Gates: V roce 2017 se mě v Bílém domě zeptal, jestli jsou vakcíny špatná věc, protože zvažoval vytvoření komise, která by se zabývala špatnými účinky vakcín. A někdo, kdo se jmenoval Robert Kennedy mladší, mu radil, že vakcíny způsobují špatné věci, a já jsem řekl: Ne, to je slepá ulička. To by bylo špatné. Nedělejte to.

RFK: Nevím, jestli spolu tyto věci souvisejí. Prezident brzy poté, co k tomuto prohlášení došlo, přijal milionový příspěvek na svůj inaugurační večírek od Pfizeru a pak vybral dva kandidáty od Pfizeru. Alexe Azara a druhého, aby vedli agentury pro veřejné zdraví. Tito pánové zabili komisi pro bezpečnost očkování.

Fauci: Není pochyb o tom, že v nadcházející administrativě dojde k výzvě v oblasti infekčních nemocí, a to jak chronických… pochopíte, proč historie posledních 32 let, kdy jsem byl ředitelem NIAID, napoví příští administrativě, že nikdo nepochybuje o tom, že bude čelit výzvám, kterým čelili jejich předchůdci. Dojde k překvapivé epidemii.

Dr. Tenpenny: Byl to test trhu. Bylo to položení základů pro to, co potřebovali udělat se zprávami na bázi strachu, aby uvedli všechny do stavu pohotovosti, aby všichni začali o této pandemii mluvit. SARS, MERS, ptačí chřipka, Zika, H1N1. SARS, MERS, epidemie eboly, Zika, ptačí chřipka. Fauci: Máme problém s tím, jak svět vnímá chřipku. A bude velmi obtížné to změnit, pokud to neuděláte zevnitř a neřeknete: Je mi jedno, jak to vnímáte vy. Budeme tento problém řešit převratným způsobem a opakovaně, protože potřebujete obojí.

Dr. Marik: Pokud jde o bezpečnost, víme, že jde pravděpodobně o nejtoxičtější lékařský zákrok, který byl kdy uvolněn. Pfizer i FDA to věděli. V prvních dvou měsících po uvolnění vakcíny Pfizer, Pfizer si byl vědom více než 1200 úmrtí přímo souvisejících s vakcínou a více než 40 000 nežádoucích účinků.

Média: Významným milníkem v covid pandemii. Vakcína Pfizeru je nyní plně schválena FDA pro osoby 16 a výše. Je to první covid vakcína, která se přesunula z fáze nouzového použití.

RFK: Aby získali povolení k nouzovému použití, nemusí na veřejnost dát žádné informace o svých klinických studiích. Pfizer jedinečně získal plné povolení pro svou vakcínu Comirnaty. Aby ho získal, musel FDA předložit zprávu popisující jeho klinické studie. A toto podání, ačkoli je to podání bez obalu, obsahuje mnoho zajímavých informací. Chtěli jsme všechny podkladové údaje a Pfizer a FDA je odmítly zveřejnit. A Aaron Siri, který je mým kolegou, dohlížel na to, abychom data získali. FDA zasáhla jménem společnosti Pfizer.

Pfizer dodal, že nechce tyto údaje zveřejnit po dobu 75 let, a FDA tento postoj podporuje. Máte vládní regulační agenturu, která spolupracuje s farmaceutickou společností, aby utajila výsledky klinických studií léku, který je nyní povinen v podstatě pro každého v Americe a za který společnost nenese žádnou odpovědnost. Takže bez ohledu na to, jak těžce jste poškozeni, jak lehkomyslně nebo nedbale se chovají, nemůžete je žalovat.

Média: Pokud jde o posilující vakcíny, jejich míchání a kombinování je pravděpodobně bezpečné a účinné.

Biden: Díky nám je očkování bezplatné, bezpečné a pohodlné. Pokud jste plně očkováni, jste vysoce chráněni.

Fauci: Očkování vás ochrání.

Dr. Marik: „Vakcína je bezpečná a účinná“. To je narativ, který se udržuje donekonečna. Víme, že je to naprostá lež.

Fauci: Přestože vakcíny kvůli vysokému stupni přenosnosti tohoto viru nechrání příliš dobře před infekcí…

Dr. Marik: Z nejnovějších údajů víme, že vakcína ve skutečnosti zvyšuje riziko onemocnění covidem. To je ohromující skutečnost.

Média: V polovině 50. let vyvinul Dr. Jonas Salk inaktivovanou vakcínu proti dětské obrně. Zpočátku byla široce používána, ale nyní ji z velké části nahradila vakcína s živým virem.

Dr. Salk: V USA nyní vyšlo najevo, že vakcína proti dětské obrně s živým virem způsobuje samotné onemocnění. A naprosto pozitivně tvrdili, že živou virovou vakcínu lze podávat bez rizika ochrnutí. A toto prohlášení učinila Americká lékařská asociace a její červnové zasedání v roce 1961. V době, kdy jsme všichni věděli, že se případy vyskytly.

Dr. Malone: Ve federálním registru roku 1984, je tam část, která hovoří o vakcínách proti obrně, v níž federální vláda tvrdí, že veškeré informace, ať už pravdivé, nebo ne, které by vyvolaly váhání s očkováním, mají být potlačeny. Kvůli podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím soudy donutily Pfizer a FDA zveřejnit kompletní dokumentaci kolem produktu Pfizeru a v této zveřejněné informaci je tabulka, která uvádí mnoho nežádoucích účinků zvláštního významu, které jsou nyní jasně prokázány jako spojené s technologiemi RNA vakcín.

Wolf: V interních dokumentech jsou nežádoucí účinky, které Pfizer identifikoval, zcela odlišné od těch, které CDC zveřejňuje na svém webu. Uvádí, že můžete mít zimnici, únavu, bolesti hlavy. Ale interní dokumenty Pfizeru ukazují tisíce bolestí kloubů, revmatoidní artritida, ochromující bolesti kloubů. Další gigantickou kategorií je bolest svalů. Myalgie. Tisíce výsledků jsou neurologické poruchy, Guillainův–Barrého syndrom, obrna lícního nervu, roztroušená skleróza, encefalitida, trombocytopenie, sraženiny v plicích, sraženiny v nohách, srdeční problémy, poškození srdce, mrtvice. Interní dokumenty ukazují, že spike protein je toxický a také škodí.

HillTV: Máme k dispozici další dokumenty od Pfizeru. Přes 11 000 stran bylo zveřejněno. Nežádoucí účinky byly častější a závažnější u mladších skupin.

Wolf: V květnu 2021 Pfizer věděl, že 35 mladistvých utrpělo poškození srdce během týdne po injekci mRNA vakcíny, ale nám ostatním to neřekl, a FDA vydala povolení k mimořádnému použití pro mladistvé v červnu, o měsíc později, přičemž o poškození srdce také věděla, ale vláda nám řekla o poškození srdce u mladistvých nebo mladých dospělých až v srpnu 2021. Poté, co tisíce dospívajících a mladých dospělých se nechaly očkovat a jejich rodiče jim to dovolili nebo je přivedli k lékařům, aby se očkovali, aniž by věděli, že to může poškodit jejich srdce.

Video: Pfizer dostal největší trestní pokutu v historii USA ve výši 2,3 miliardy dolarů za nesprávnou propagaci léků a za vyplácení úplatků lékařům. V 90. letech se Pfizer podílel na vadných srdečních chlopních, které vedly k úmrtí více než 100 lidí. Během kritiky vysokých cen pro chudé země a zejména léků na pomoc, Pfizer byl zažalován u amerického soudu nigerijskými rodinami, které společnost obvinily, že bez souhlasu rodičů testovala na dětech nové nebezpečné antibiotikum Trovan a využívala jejich děti jako pokusné králíky.

V roce 2004 dceřiná společnost Pfizeru zaplatila pokutu 430 milionů dolarů za to, že platila lékařům za předepisování svého léku na epilepsii Neurontin pacientům s onemocněním, pro které nebyl lék schválen. Pfizer také zaplatil 60 milionů dolarů kvůli Rezulinu, léku na cukrovku, který měl za následek úmrtí pacientů na akutní selhání jater. Federální porota v roce 2010 zjistila, že se Pfizer dopustil podvodu v marketingu svého léku.

Americká komise pro cenné papíry a burzy v roce 2012 oznámila, že s Pfizerem dosáhla vyrovnání ve výši 45 milionů dolarů za to, že její dceřiné společnosti uplácely zahraniční lékaře a další zdravotníky, aby zvýšily prodej. V Británii jim byla udělena pokuta téměř 90 milionů liber za nekalé ceny vůči NHS poté, co zvýšily cenu léku proti epilepsii o 2600 %.

CNN: Milionové zisky a nezákonné činnosti Pfizeru. Je něco, co by této nebo jiným farma společnostem zabránilo, aby to udělaly znovu? Pfizer tvrdí, že jeho vakcína pro děti ve věku od pěti do 11 let je z 90 % účinná proti covidu. Členové výboru FDA se shodli, že přínosy vakcíny pro mladší děti převažují nad riziky.

Hlavní lékař Moderny říká, že jeho společnost vyvíjí booster na Omikron, který by mohli vyvinout do třech měsíců. Říkal jste, že Pfizer by mohl udělat totéž do 100 dní. Je to okno, které se může zúžit v závislosti na tom, jak půjde práce?

Bourla: Kolem 60 dnů vývoje budeme mít klinickou výrobu vakcíny na testování. A pak do 95 dnů budeme mít úplné výsledky této studie.

Hlasatel (Andersoon Cooper): Alberte Bourlo, cením si vaší práce. Děkuji.

Pořad Anderson Cooper 360 vám přináší Pfizer.

Wion: Pfizer požádal, aby mu byly kompenzovány náklady na případné žaloby. V případě jakýchkoli vedlejších účinků, aby Pfizer byl zproštěn veškeré občanskoprávní odpovědnosti. Advokátní skupina nadhodila další podrobnosti o tom, co Pfizer dělá. Má přístup k důvěrným smlouvám Pfizeru. Jak Pfizer umlčuje vlády? Skrze smlouvy. Tyto neprůstřelné smlouvy jsou středobodem všeho dění. Pfizer také rozhoduje o tom, kdo dostane vakcínu. Nebudou se moci soudit s Pfizerem. Záležitost půjde k tajnému panelu tří soukromých rozhodců v New Yorku. Tohle je očkovací terorismus.

CNN: Dokud a pokud někdo nepůjde do vězení, někdo vysoce postaven, a nebo nebude společnosti zakázáno prodávat léky Medicare nebo Medicaid, bude tato činnost pokračovat.

Dr. Marik: Co víme a co je skutečně zarážející, je to, že pokud se podíváte na číslo šarže vakcíny, určité šarže vakcíny jsou spojeny s tisícinásobně zvýšeným rizikem nežádoucích účinků ve srovnání s jinými šaržemi. Část materiálu ve vakcínách je zcela inertní a představuje placebo. Některé z těchto vakcín mohou obsahovat vysoké koncentrace messengerové RNA. Víme, že manipulovali s RNA. Změnili uridinové zbytky. Změnili některé nukleotidy. Dávají čepičky na každý konec. Jedná se tedy o syntetickou mRNA. A když je pacientům podávána injekčně, netušíme, zda je každému pacientovi podávána stejná molekula ve stejném množství. Takže netušíme, co je v těchto lahvičkách. Je skutečně bezprecedentní, aby lékař aplikoval pacientovi lék, o kterém opravdu neví, co v něm je.

Dr. Malone: V té době se o nežádoucích účincích vědělo jen velmi málo. Říkalo se jen, že je to bezpečné a účinné, že se nevyskytly žádné závažné nežádoucí účinky.

Fauci: A nedošlo k žádným hospitalizacím ani úmrtím u osob, které byly očkovány. Nyní máte tři vysoce účinné vakcíny a nebyly žádné hospitalizace nebo úmrtí v několika zemích.

Dr. Malone: Věděl jsem, že se nebudu moci účastnit těchto mezinárodních výzkumných konferencí, pokud nebudu očkován. Zejména po druhé dávce jsem měl život ohrožující hypertenzi. Moje žena Jill se dozvěděla o webu, kde jsou uvedeny nežádoucí účinky podle jednotlivých šarží. Podívala se tedy na web „Jak špatná je má šarže“ a vyhledala čísla šarží, které jsem dostal. A ukázalo se, že moje druhá dávka byla šarže, o které bylo známo, že má velmi vysoký počet nežádoucích účinků a úmrtí na základě systému VAERS ve srovnání s ostatními šaržemi. Syntetické RNA se chovají velmi odlišně. Nejsou to přirozené RNA, nedegradují rychle.

Zůstávají zde po velmi dlouhou dobu, ale ve skutečnosti ani nevíme, jak dlouho a kam se ztrácejí. Nebo jestli je mohou znovu přijmout jiné buňky a stále produkovat bílkoviny. Nic z toho nebylo charakterizováno. Mluvím o tom, že se jedná o největší experiment, který byl kdy na lidech proveden. Na velmi zásadní úrovni. Vůbec nerozumíme tomu, co jsme udělali. A přesto jsme vzali tuto syntetickou molekulu, která ve skutečnosti není RNA, a podávali ji globální populaci.

Sharav: Lékařský establishment usnadnil jak přípravu holocaustu tak samotný holocaust. Lékařský establishment šel v souladu s vládou, a prvními oběťmi lékařských vražd v nacistickém Německu byli němečtí kojenci a děti. Jejich zločinem bylo to, že byly postižené, „nedokonalé“. Více než 1000 dětí bylo lékařsky zavražděno v nemocnicích, které se staly vražednými ústavy. Pak se to rozšířilo na všechny děti a dospělé s postižením až po duševně nemocné.

Byly dva důvody, kterými ospravedlňovali to, čemu se říká T4. Jedním bylo vyčistit genetický fond od nedokonalých a druhým zbavit se ekonomické zátěže. Lidé nechtějí srovnávat holocaust s ničím jiným. Proč? Musíte jít s pravdou ven. A ne, plynové komory neuvidíme. Neuvidíme krematoria. To nepotřebují. Teď mají technologické zbraně. Austrálie už je má. Kanada.

Carlson: „Trudeau: Pokud budou výsledky testů pozitivní, budete muset do karantény v určených vládních zařízeních. To není dobrovolné.“ Když se to stane v jiných zemích, těmto zařízením říkáme internační tábory.

Sharav: Nacisté tomu neříkali eugenika. Říkali tomu hygiena. Je to vždycky nějak s očistou, ale oni mluví o vraždění. RFK: Dnešní vlády a totalitní síly mají nyní arzenál nových technologií, které jim dávají schopnost kontrolovat lidské chování, která byla totalitním režimům v minulosti nedostupná. Záměrem každého totalitního režimu v dějinách byla absolutní kontrola lidského chování, lidského myšlení, lidských pohybů. Dnes však máme spoustu nových technologických inovací, které to stále více ztěžují.

Gates: Nevím, proč si myslí, že chci vědět, kde se lidé nacházejí. Tomu se směji.

Corbett: Tento člověk je také investorem společnosti Earth Now LLC, která slibuje rozmístění pokročilých satelitů, které budou v reálném čase poskytovat video téměř z jakéhokoli místa na Zemi.

Gates: Podle mě bychom měli vytvořit něco, čemu říkám GERM tým. GERM znamená „Globální reakce na epidemie a mobilizace“. Tato skupina je na plný úvazek. Náklady na tento tým jsou značné. Jde o více než miliardu ročně na podporu 3000 lidí, kteří by v tomto týmu pracovali. Práci by koordinovala WHO. A velmi důležitá věc je, že podobně jako hasiči by GERM tým dělal cvičení. Když chcete mít rychlou reakci, cvičení je klíčové. Potřebujete vědět, kdyby se řekněme objevilo hodně lidí s novým druhem kašle, tehdy se na to GERM musí podívat a říct: Je to epidemie? Je zde nový patogen? Sledování nemocí, to je GERM. Měli by více v zemích s nižšími příjmy. Například bychom mohli mít členy GERMu, řekněme epidemiologa, který pracuje v africké kanceláři CDC v Abuji.

Miller: Chtějí si myslet, že Bill je skvělý chlapík a že se v Africe snaží zachránit co nejvíc životů. Propagandisté musí umět přeložit problémy do jazyka, který bude pozitivně tlačit na lidi. A my vidíme, že Bill Gates byl vyškolen v tom, jak působit přátelsky a mile, i když nic takového není.

Wolf: Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson a Mark Zuckerberg investovali do startupu s názvem BIOMILQ, který využívá prsní buňky a darované mateřské mléko k výrobě laboratorně pěstované dětské výživy. To je další příklad zásahu, který má narušit způsob, jakým byl lidský organismus dříve soběstačný. Narušit lidskou imunitu, narušit lidské těhotenství, prostě narušit lidskou laktaci a učinit člověka závislým na vnějších silách, pokud jde o imunitní systém nebo schopnost nakrmit své děti.

Gates: Já i doktor Fauci jsme se objevili v konspiračních teoriích. Jedna z nich říká, že doktor Fauci se snaží na těchto vakcínách vydělat.

RFK: Jedním z tajemství, které se v NIH snažili udržet, jsou přímé platby od farmaceutického průmyslu, a to nejen agentuře, ale stovkám, ne-li tisícům vědců a úředníků v rámci těchto agentur, za licenční poplatky za léky, na kterých ta agentura s farmaceutickou společností spolupracovala na vývoji a prodeji. Agentura se stala marketingovou rukou Big Pharma. A nechtějí, aby si americká veřejnost všimla, že to je konečný cíl této strašlivé devoluce. Jedním z velkých emblémů devoluce jsou tyto platby, které jsou vypláceny Tonymu Faucimu, jeho zástupcům, a jeho vědcům. Zaslali jsme jim žádost na základě svobodného přístupu k informacím.

Moolenaar: NIH je uprostřed udělování grantů na výzkum, a myšlenka, že vědci mohou mít finanční prospěch z práce, kterou vykonali v NIH, to pro mě vytváří zdání střetu zájmů.

Tabak: Řídíme se zákonem Bayh–Dole.

Moolenaar: Takže říkáte, že je to federální zákon, který to NIH umožňuje.

Tabak: Ano.

Moolenaar: Vedoucí členové organizace dostávají licenční poplatky. Doktore Fauci, řekl jste, že jste své licenční poplatky věnoval charitám. Zaráží mě, že jste v pozici, kdy říkáte, že některé léky nefungují. Nelíbí se jim ivermektin nebo hydroxychlorochin, protože z nich nezískávají licenční poplatky. Pokud agentura uděluje, kdo je příjemcem grantu, kdo provádí zkoušku, a jsou v tom nějakým způsobem zapojeny finance, že existuje finanční prospěch, který by mohl vzniknout, pokud je něčí patent nebo vynález považován za platný. Nevidíte v tom konflikt?

Andrzejewski: Pochopili jsme, že Fauciho finanční záznamy jsou pohřbeny hluboko ve vládním bunkru, a jsou tak citlivé pro Národní ústavy zdraví, že se vzpírají zákonu o svobodném přístupu k informacím. Když jsme zažalovali NIH na základě naší žádosti o poskytnutí informací o Fauciho financích, při zjišťování jsme se dozvěděli, že NIH vyhlásily válku transparentnosti. Neodpověděli na 633 žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jsou žalovány nejméně 35krát kvůli těmto žádostem. Pokud jde o licenční poplatky třetích stran, které byly předmětem naší žaloby, NIH poskytl čísla z horní linie. Takže můžeme odhadnout, kolik peněz za posledních deset let plynulo od plátců třetích stran, farmaceutických společností, zpět do NIH a jeho vědců. A to je téměř 350 milionů dolarů v průběhu tohoto desetiletí. A můžeme vidět jména vědců.

Je zde 1800 vědců, kteří obdrželi platby. Tady je to, co nevidíme. Nevidíme výši plateb jednotlivým vědcům. Byla vymazána, začerněna a zredigována. Nevidíme jméno plátce, domyslete si farmaceutické společnosti. To bylo vymazáno a zredigováno. A navíc bylo redigováno číslo patentu a číslo licence. Takže nevíme, proč byly licenční poplatky vyplaceny. Nevíme, o jaký vynález se jednalo.

Moolenaar: Tyto informace nebyly zveřejněny. A já si myslím, že spíše dříve než později byste měli tyto informace zveřejnit. Protože právě teď má podle mě NIH problém s důvěryhodností.

Andrzejewski: Od začátku pandemie jsem napsal šest sloupků z 92, pokud jde o Dr. Fauciho, kdy jsem napsal tři po sobě, od prosince 2021 do ledna 2022. To jsou poslední sloupky, které jsem kdy napsal do Forbesu. Národní ústav zdraví se na Forbes obrátil, Forbes se do mě tvrdě pustil. Řekl jsem pravdu a Forbes můj sloupek ukončil.

Farber: Existuje tolik nesčetných svědků, kteří vyšli z toho Fauciho domu, kteří mluví o tom, že najednou přišli o všechno. Najednou přišli o práci, nikdo s nimi nechtěl mluvit, byli na černé listině kvůli jednomu citátu, jednomu článku.

Dr. Kory: Nazývat doktora Fauci americkým lékařem je nehorázně špatný název.

Sharav: Je to gauner. Je člověk bez jakýchkoli skrupulí.

Dr. Malone: S doktorem Faucim jsem se setkal při mnoha příležitostech a viděl jsem, jak škodí mému oboru za celou svou profesní kariéru.

Dr. Marik: Měl by být obviněn ze zločinů, které má na svědomí a které sahají až do éry HIV. V Africe prováděl strašné experimenty.

Dr. Malone: Pravidla se ho zdánlivě netýkají.

Farber: Má to prvky totalitní společnosti. A také k němu patří téma mafiánských sametových hnízd.

Dr. Kory: Je to v podstatě mafiánský don, který řídí všechny tři agentury, vládne vědě a lékařské praxi.

Dr. Marik: Má za následek smrt stovek tisíc pacientů.

Moderátor: Když něco takového slyšíte, říkáte si někdy: jdu od toho, to stačí. Tohle nepotřebuji.

Fauci: Je to jako v Kmotrovi, nic osobního, čistě pracovní záležitost.

RFK: Doktor Fauci v roce 2020 schválil grant ve výši 420 000 dolarů na experiment, při kterém byli bíglové k smrti pokousáni komáry. Dali klec na jejich hlavy a naplnili klec komáry a bígl nemohl uniknout. To je zabilo. A ať už jsou vědecké zásluhy tohoto experimentu jakékoli, existují hranice, kdy doufáme, že vládní úředníci řeknou: Američané tohle nedělají. Abraham Lincoln o naší zemi řekl: Amerika je velký národ, protože jsme dobrý národ. V celé naší historii naši nejprozíravější a nejoblíbenější vůdci říkali: Nebudeme to dělat. Nebudeme mučit lidi, i kdyby nám to poskytlo výhodu ve válce, protože to není v souladu s našimi hodnotami. A doufáme, že naši vůdci, lidé, kteří jsou v úřadu už 50 let a považováni za šablony americké vlády, by respektovali tyto hranice.

Farber: NIH a všechny jeho satelity… lidé si neuvědomují, že tyto organizace jsou součástí americké armády, fungují jako vojenské organizace, NIH a každá organizace pod hlavičkou HHS. Takže tyto naše představy, že by měla existovat svoboda vědeckého vyjadřování a diskurzu a dialektiky, to je naše fantazie. Americká věda skutečně spadá pod přímé velení americké armády.

Eisenhower: Ve vládních radách si musíme dávat pozor na získání neoprávněného vlivu, ať už chtěného, nebo nechtěného, ze strany vojensko-průmyslového komplexu. Potenciál pro katastrofální vzestup nesprávně umístěné moci existuje a bude přetrvávat. Výzkum se stal ústředním tématem. Stává se také formalizovanějším, složitějším a nákladnějším. Stále větší část je prováděna pro federální vládu nebo na její pokyn. Osamělého vynálezce, který se vrtá ve své dílně, dnes zastínily pracovní skupiny vědců v laboratořích a zkušebních polích. Částečně kvůli obrovským nákladům, které jsou s tím spojeny, se vládní zakázka stává prakticky náhradou za intelektuální zvědavost. Při udržování vědeckého výzkumu a objevů v úctě, jak bychom měli, musíme být také ostražití vůči stejnému a opačnému nebezpečí, že by se veřejná politika sama mohla stát vězněm vědecké, technologické elity.

RFK: Tento projev zazněl v den mých narozenin. Pamatuji si ho, protože to bylo těsně před inaugurací mého strýce. Podle mě jde o nejdůležitější projev v amerických dějinách, protože varoval před nadvládou a ztrátou naší demokracie ve prospěch vojensko-průmyslového komplexu, a jako hrozbu pro demokracii a americké hodnoty konkrétně uvedl vzestup zdravotnické byrokracie.

Média: 23 zemí a WHO podpořily myšlenku mezinárodní smlouvy, která by pomohla řešit budoucí mimořádné zdravotní situace, jako je COVID-19.

RFK: Světová zdravotnická organizace v květnu 2022 oznámila novou iniciativu, v jejímž rámci by všechny významné státy světa podepsaly smlouvu, která by Světové zdravotnické organizaci poskytla druh centralizované kontroly nad všemi budoucími pandemiemi. A suverénní národy by se vzdaly alespoň části svých suverénních schopností k vypracování vlastní strategie pro řešení pandemií nebo pro rozpoznání existence pandemie. Máme tedy Světovou zdravotnickou organizaci, která si chce dát konečnou pravomoc vyhlásit pandemii, kdykoli se jí zachce, s velmi málo objektivních kritérii, a pak diktovat nařízení a protokoly, kterým se všechny ostatní národy musí podřídit. A myslím, že to je opravdu znepokojující. Když všechny tyto země, včetně americké vlády, to berou vážně a nevysmívají se tomu. Pro naši demokracii je to děsivé.

Wolf: To je ten cíl, přesunout veškeré rozhodování a peníze do jediného zdravotnického rámce. Video: Budou další pandemie a závažné zdravotní mimořádné události. Žádná jednotlivá vláda nebo multilaterální agentura nemůže tuto hrozbu řešit sama. Společně musíme být lépe připraveni předvídat, předcházet, odhalovat, vyhodnocovat a účinně reagovat na pandemie vysoce koordinovaným způsobem. 194 členských států WHO se rozhodlo spolupracovat na vytvoření nového mezinárodního nástroje pro připravenost na pandemie a reakci na ně.

Dr. Lawrie: Tato smlouva zahrnuje několik poměrně znepokojivých návrhů. A to včetně toho, že WHO by měla pravomoc v případě další pandemie, rozhodovala by o tom, jak by se nemoc nazývala, jak by se nemoc měřila, jak by se na nemoc testovalo, o bezpečnostních standardech vakcín, jaké léčby by se měly používat. Třeba by rozhodla, že se tyto vakcíny mohou vyvinout do 100 dnů, což je naprosto směšné. Také by mohli rozhodnout o tom, kdo je musí mít, zda se nařídí, což je naprosto nepřijatelné a nelze to tolerovat.

Dr. Risch: Proti tomu se v USA postavilo mnoho různých skupin. Ale to není důvod, proč se WHO nepodařilo tuto smlouvu uzavřít v prvním kole. Bylo to kvůli africkým zemím, které také cítí ztrátu své nezávislosti. Vidí, že WHO je financováno Billem Gatesem jako americkým zájmem. A nechtějí, aby jim USA říkaly, co mají dělat. A tak jsou to právě ony, které se tomu brání. A v podstatě jsou to oni, kdo zachraňují naši národní nezávislost.

Bigtree: Máme video, kde některé z těch afrických států během toho shromáždění se k tomu vyjadřují.

Masisi: Tyto návrhy je třeba posuzovat jako ucelený balíček a proces by měl být transparentní, inkluzivní, důvěryhodný a konsensuální a měl by plně respektovat suverenitu členských států při usilování o naši společnou akci. Africký region sdílí názor, že proces by neměl být urychlen změnami článku 59 nebo technickými úpravami článků 55, 61, 62 a 63 na tomto zdravotnickém shromáždění.

Sagoe-Moses: Namibie sdílí názor Botswany.

Mengestu: Veřejnost Tanzanie sdílí názor Botswany.

Mohamed: Zpráva se šíří jako požár. Lidé říkají, že je čas vzít si naši moc zpět. Vědí, že politici jsou z velké části zkorumpovaní. Střet zájmů týkající se WHO a Big Pharma nemůže být jasnější. Wellcome Trust, Goldman Sachs, JP Morgan, všichni v této jedné incestní žumpě.

Dr. Lawrie: Kampaň „Zastavte WHO“ měla za cíl zvýšit povědomí o tomto uchvácení moci a poskytnout jednotlivcům zdroje, aby se mu mohli věnovat, a vést kampaň za zastavení pandemické smlouvy WHO, která by byla potvrzena v roce 2024. Je velmi důležité, aby se komunity staly odolnými, protože se nacházíme ve fázi historie a vývoje lidstva, kdy nám hrozí nejrůznější katastrofy, že se blíží další infekce. Může se stát, že dojde k hromadnému poškození v důsledku očkování proti covidu, může dojít k finančnímu kolapsu, politickým nebo environmentálním otřesům, které povedou k nové mimořádné situaci.

Dr. Marik: Svědčili jsme v Tennessee. Tennessee zakázalo, aby byli lékaři káráni za předepisování léků na jiné použití. A pozoruhodné je, že guvernér v Tennessee podepsal zákon, který umožňuje vydávat ivermektin bez předpisu. To je tedy velký průlom. Podobné snahy existují i v New Hampshire, některé v Missouri. Řada států, které jsou dostatečně otevřené, skutečně vidí, o co jde. Myslím, že přehrada se prolamuje, že existují poctiví lidé, kteří mají srdce a lidskost, kteří rozumí vědě, kteří se postaví proti této tyranii.

RFK: V roce 2011 jsme založili organizaci Children´s Health Defense. Tehdy se to jmenovalo World Mercury Project. A posláním této organizace bylo ukončit vystavování dětí toxickým látkám a epidemie chronických onemocnění, která s tím vystavováním souvisela. Regulační orgány se samozřejmě touto problematikou nechtějí zabývat.

Protože subjekty, které tyto toxické vlivy vytvářejí, jsou politicky mocné. Jsou to farmaceutické společnosti, zemědělské chemické společnosti jako Monsanto a Cargill a velké potravinářské společnosti jako McDonald’s, cukrovarnický průmysl a mnoho, mnoho dalších. A všechny mají téměř nepřekonatelný politický vliv na Kongres, a tedy i na regulační orgány. Jsem zvyklý číst vědu, je to součást toho, co dělám ve své práci, musím být schopen kriticky číst vědu, jinými slovy, najít problémy a pochopit metodologie, statistické protokoly, které výzkumníci používají, aby dospěli ke svým závěrům. Podal jsem stovky žalob, téměř všechny se týkají nějakého vědeckého sporu.

Holland: V Children´s Health Defense jsme podávali žaloby proti Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), proti státu New York, proti státu Kalifornie. Během covidu se naše poslání rozšířilo, protože nyní to nejsou jen děti, které jsou nuceny k očkování. Jde o celou populaci. NIH jsme zatím nežalovali, ale to ukáže čas.

Média: Dr. Fauci právě oznámil, že odstupuje ze své funkce. Dr. Fauci, téměř půl století nejlepší odborník na infekční nemoci, dnes oznámil, že v prosinci odejde do důchodu. Nejlepší a nejslavnější lékař v zemi oficiálně oznamuje svůj odchod do důchodu.

Fauci: Víte, nikdy není vhodná doba na odchod, ale někdy odejít musíte.

Dr. Kory: Do budoucna si opravdu chcete vybírat ty hlasy, které nejsou ve střetu zájmů. Skrytá důvěra v tyto agentury musí být pozastavena. Jasně nám ukázaly, že jim nelze věřit, aby jejich hlavním cílem byl veřejný zájem.

Dr. Mercola: Naštěstí se mnoho lidí začíná probouzet. Mnoho lidí dostalo dvě dávky, ale je tu velké množství lidí, kteří se probudili a odmítli si vzít další injekce.

Dr. Seneff: Kdykoliv si dáte booster, vaše vrozená imunita se tou vakcínou naruší a zhorší. To je pro mě nejdůležitější poselství. A všem říkám, aby jedli bio stravu, drželi se dál od glyfosátu, chodili na sluníčko, dbali na vysoký obsah vitaminu D. Jezte ovoce, abyste měli vitamín C. Ujistěte se, že máte potraviny, které obsahují zinek. A pak existují i doplňky jako N-acetylcystein nebo lipozomální glutathion.

Dr. Kory: Chcete někoho, kdo je nejen odborník, ale i transparentní, ochotný ukázat svá data, ochotný diskutovat o datech, ne vydávat nařízení, že takhle to je, a neposlouchat nesouhlas, nebo nebýt ochotný přijímat otázky nebo diskutovat. Náš web je FLCCC.net. Poskytujeme nekonfliktní odborná hodnocení vyvíjejících se údajů kolem více léčebných postupů, které mají více fází. Zejména během covidu jsme byli legitimní a doufejme, že užitečný zdroj pro lidi.

Dr. Lawrie: Na Světové radě zdraví se snažíme spojit jak vědu a moudrost a zdravý rozum, a umožnit lidem, aby převzali odpovědnost za své zdraví, a ustoupit od děsivého přístupu ke zdraví založeného na strachu a uznat, že mají na výběr. V současné době máme více než 150 partnerských organizací po celém světě, včetně Children´s Health Defense, a každý den se rozrůstáme. Nedávno jsme uspořádali konferenci Better Way, která upevnila představu o tom, jak vypadá lepší svět.

Miller: Není čas na depresi, nemáme možnost deprese. Je to tak trochu luxus, utápět se ve smutku. Tohle je válka. Jsme pod útokem. Jsme pod útokem globalistických zájmů a korporátních mocností, které to myslí opravdu vážně a které si nemohou dovolit couvnout. Máme tygra za ocas. Vzhledem k tomu nemůžeme propadat smutku, ba ani pesimismu. Hluboce věřím, že se jim to nemůže podařit. Je to příliš zvrácené. Je to příliš grandiózní, příliš ambiciózní, příliš nepřirozené.

RFK: Tyrany nelze uspokojit. Jen je to povzbuzuje k novým formám mučení a trýznění. Pokaždé, když řeknete ano, jste zatlačeni zpět do slabší pozice. Naším úkolem je dnes odsud vyjít a oslovit naše bratry a sestry, lidi, kteří jsou stále hypnotizováni, a říct jim, že za jejich svobodu budeme bojovat tak dlouho, dokud nebudou schopni bojovat sami. Jste v přední linii proti totalitě. Dnes jim říkáme: Nevezmete nám svobodu, neotrávíte naše děti. Budeme požadovat zpět naši demokracii. Všem vám moc děkuji za to, že bojujete.

Je mi ctí, že mohu být s tolika různými typy lidí v zákopech a můj vzkaz pro všechny je: uvidíme se na barikádách.

McCullough: Uvidíme se na barikádách.

Dr. Kory: Uvidíme se na barikádách.

Andrzejewski: Uvidíme se na barikádách.

Farber: Uvidíme se na barikádách.

JP Sears: Uvidíme se na barikádách.

Dr. Marik: Uvidíme se na barikádách.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

3 komentáře

 1. kdysi se k zachování zdravého života používal (u dětí) RYBÍ olej, nyní by bylo lepší použití ČESNEKU na lačno…k vymícení parazitů v organizmu ať už reálně či paranormálně existujících…není nad profylaxii

 2. ..“SynBio” znamená syntetická biologie. Pokud nějaká korporace vyvine technologii na změnu genů, kterou vám vstříkne do těla a trvale změní vaše chromozomy tak, abyste nebyli plně lidmi, promění vás v částečně syntetický organismus. Podle stávajícího amerického práva a soudního precedentu může mít tato korporace nárok na duševní vlastnictví vašeho fyzického těla, což by z vás učinilo otroka této korporace.

  Právě se vede právní válka o to, zda injekce mRNA, které mění lidské chromozomy, udělují korporaci, která injekci vymyslela, právo na duševní vlastnictví organismu. Advokát Todd Callender se v současné době účastní této právní bitvy ve snaze zajistit status sebevlastnictví vlastního těla, což je princip, z něhož vychází celá filozofie svobody.

  Stále se nám nikdo neomluvil za to, že nám zničili život výlukami a vakcínami!
  SLEDUJTE:
  =V celé Evropě nyní probíhají masová povstání: Francie, Belgie, Maďarsko, Německo=

 3. Perfektní jsem věřicí dějou se na zemi hrozné věci, mají na tom velký podíl neviditelné entity(démoni) které ovládají zrůdné lidi,kteří se upsali ďáblu za peníze.Je správné odhalit pravdu a předat tyto lidské zrůdy k soudu. Pomáhat chránit se na vzájem proti teroru ale myslím si že nelze vyhrát nad mocnějšími bytostmi, bojovat fyzicky nelze, ale spravedlností a silou myšlenky a postavit víru v Pána Ježíše který přijde s mocí a velkou slávou.Vyšle své anděly a odstraní Satana a jeho démony, generály války a ničemi . Můj odhad je asi 11 let berte to s rezervou protože lidé očekávají příchod již přes 2000 let ale jistě se to splní protože Bůh JHVH přísahal a jeho syn Ježíš to uskuteční . Buďte zdrávi a silní v porozumění a moudrosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů