Velká porota – Geopolitické a historické pozadí (nejen) COVIDu-19 (2. den)

Ve zkratce...

Ukázáním kompletního obrazu toho, čemu čelíme, včetně geopolitických a historických souvislostí, má tento postup vytvořit povědomí o faktickém kolapsu současného, uneseného systému a jeho institucí, a v důsledku toho o nutnosti, aby si lidé sami vzali zpět svou suverenitu, a o nutnosti nejprve zastavit opatření této plandemie tím, že se jí odmítnou podřídit, a o nutnosti nastartovat vlastní nový systém zdravotnictví, školství, ekonomiky a soudnictví, aby byla obnovena demokracie a právní stát na základě našich ústav.
Facebook
Telegram
VK

Reiner: Nyní však chápu, že Vera Sharav, která přežila holocaust, říká, že nemůže uvěřit, že znovu bojuje proti stejným lidem, stejným strukturám, proti kterým bojovala před 75 lety. Protože to vypadá, že to, co se stalo tehdy, se děje znovu. Matthew, nechci bránit svým ctěným kolegům v kladení otázek. Takže prosím pokračujte ve svých otázkách.

Dexter: Moc vám děkuji za vaše důkazy. Vaše důkazy, které jste uvedl… mluvíte o přirozeném právu. Jak všichni víme, hmotné právo, které používáme v této velké porotě, je přirozené právo. Rád bych se tedy od vás na základě všech výzkumů, které jste provedl, dozvěděl, jak důležité je přirozené právo pro přežití lidstva? A hlavně, jak souvisí s ústavním právem? Děkuji vám.

Matthew: Dextere, to je úžasná otázka. To je velmi dobrá otázka. Podle mého chápání byla celá světová historie utvářena bojem buď mezi umělým právem… chci říct, že lidstvo je jediný druh, o kterém víme, že vytváří a zdokonaluje zákony systémů, které si sami organizujeme… ostatní živočichové jsou určeny jejich genetikou a prostředím, aby byli tím, čím jsou. A to je skvělé. Ale lidé jsou jedinečně schopni vytvářet koncepce a tyto koncepce aplikovat, řídit svévolně svou vlastní existenci a pak zase identifikovat problémy s tzv. neviditelným metafyzickým strojem státního zřízení a zlepšovat je, ale podle jakých měřítek? Na jakém standardu soudíme naše zákony… tenhle se shoduje s něčím, co je navrženo Bohem, a které nejsou v harmonii, které musíme napravit, které jsou nelegitimní, nebo jak by řekl Tomas Quizz, formy násilí.

Pokud zákon vlastně ničí a zbavuje vrozené schopnosti vyjádřit svůj život, svobodu, štěstí, tvůrčí síly, pokud to ten zákon dělá, není to zákon, je to forma násilí, nemusí být respektován. A to je to, co otcové zakladatelé… když si přečtete spisy Benjamina Franklina, Thomase Paina, byli velmi citliví na to, že existuje vyšší zákon, není to ani oddělené od vědeckého zákona. Proto byl Benjamin Franklin jednak vědec, který objevil principy elektřiny, které sdílel. Ale v jeho mysli nebyly jeho objevy zákonů elektřiny odděleny od metafyzických morálních zákonů, které se staly základem jeho životního úsilí o vytvoření republiky samosprávy založené na nezcizitelných právech jednotlivce, a nikoliv na dědičných institucích, které řídily společnost po tisíce let. To bylo poprvé, co se to udělalo. V jeho světě znovu to byly dvě stránky téhož.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu ZDE nebo přes formulář níže, děkuji ~

Skutečná věda není matematický popis, nebo snažit se vesmíru vnutit vzorec a očekávát, že vesmír to bude dodržovat. Jde o vyladění našeho vlastního tvůrčího rozumu v souladu s tímto vesmírem, který bude vždy objevnější. A kdykoliv tyto nové heuréky v jakékoli oblasti předáme svým bližním a pak je aplikujeme na produktivní proces, vesmír nám odpoví tím, že nám dá vyšší životní úroveň… můžeme uživit více lidí na vyšší životní úrovni, než kdybychom neměli elektřinu, kdybychom neměli znalost ohně, kdy bychom žili v jeskyni. Tato vzájemná povaha vesmíru, mít tu vlastnost, že lidstvo je stvořeno k obrazu toho vesmíru za určitých podmínek, pokud budeme dodržovat ty určité principy, jak to chápal Benjamin Franklin a další, budeme mít větší emancipaci… oligarchický systém dědičné elity ztratí svá místa, aby mohl zasunout své drápy, jako parazit, kterým je, do hostitele. Nebude se mít čeho chytit, ztratí svou moc a sám imploduje, jak to myslím vidíme právě teď.

Alex: Dovolte mi, abych velmi stručně dodal, že to, co nyní vidíme v jurisdikcích Spojeného království, je jurisdikce Anglie a Walesu, jurisdikce Severního Irska, jurisdikce Skotska. Soudní systémy ve všech těchto sférách, které jsou v podstatě zvykovým právem, začínají na soudní úrovni agregovat na sebe pravomoc rozhodovat o „mens rea“ (zavinění). Jsou dál než jakákoli jurisdikce zvykového práva nebo civilní jurisdikce v našich opakovaných nálezech, když tvrdí, že i když je tam porota na ukázku, a zdá se, že se jich teď snaží zbavit pod falešným tvrzením, že požadavky mezinárodních smluv vyžadují, aby omezily používání porot, i když je tam porota jen na oko.

Dokonce si vyhrazují právo určit, co bylo v mysli pachatele. A velmi často se nyní jedná o návrh, který přichází od nadací osvobozených od daní, jako je Carnegieho nadace, o níž jsem mluvil dříve, prostřednictvím knihovny Dolní sněmovny… říká zákonodárcům v Británii, která pak povede další země stejným způsobem, zákonodárcům se říká, že existuje pozemská verze veřejného blaha, nyní se tomu říká kolektivní blaho. Právě to dělaly nadace po celé 20. století, vytvářely si nepřátele právě za tímto účelem. A nyní soudy říkají, že pokud jste se provinili proti společnosti, pak neexistuje náprava, jste vinni. A to je nejdále, co jsem kde viděl, směrem ke zbavení se přirozeného práva. Došlo to dál než jakýkoli evropský totalitní stát, jakýkoli mezinárodní soud, teď to prochází britskou národní úrovní prostřednictvím legislativy, nakonec z think tanků. Zrušení pojmů, že přirozené právo rozhoduje o tom, jestli jste vinni, nebo ne.

Viviane: Chci se zeptat na váš názor. Máme stále velmi přísná opatření v Austrálii a v Kanadě, a těchto místech, ale pak jakoby říkáte, že v Anglii je to v podstatě příprava to, jako z jiného úhlu… Takže je to zdánlivě jakoby uvolněnější v současné době. Ale chci říct, že oni se připravují na finalizaci toho totalitního uchopení v podstatě z jiného pohledu.

Alex: Ano, jsem o tom naprosto přesvědčen, že Spojené království je na prvním místě, anglické Společenství národů je na druhém místě. A odpor proti tomu bude vlastně z velké části ve středoevropských zemích protože ty přikládají větší váhu právnímu státu a institucím soudů než například porotám, budou projevovat větší vítaný odpor proti této myšlence. Rozhodně je to Británie nebo think tanky založené v Británii, které tlačí na naše zákonodárce více než kdekoli jinde na světě, tuto myšlenku, že pokud někdo splní požadavky v zákoníku, je odsouzen bez možnosti obhajoby. Takže je za tím tato falešná myšlenka, pokud jste se prohřešili proti zájmům obecného blaha. Ale myslím si, že v nějakém detailu, kdo to říká, čeho se obávají, nechtějí žádné ohrožení svého narativu.

Reiner: Nějaké další otázky od Any, Dipali, Dextera nebo Virginie? Mám jednu otázku. Je možné, že nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech existuje hnutí, které poté, co pochopilo, co se děje, se snaží distancovat… Mám na mysli Spojené státy, které se snaží distancovat od Evropanů, a zejména od londýnské City. Protože jsme prostě pohřbeni pod dluhy a neseme s sebou příliš mnoho mrtvé váhy. Říkám to laicky. Co si myslíte vy, Alexi? A a Matthew.

Alex: Za mě rozhodně. A v nedávném svědectví u vás jsem říkal, že existuje velký pás Heartlandu Ameriky který si tohle uvědomil a nyní vidí, že to, co považují za angloevropský problém, je řídí, a myslím, že už toho všeho mají dost, protože je v tom mnoho zrady. A jen jako doplnění k Mattovu svědectví o roce 1971, kdy byl proveden finanční převrat, jedním z náznaků, že Američané v něm byli použiti jako nešťastné figurky, je to, že právě v tom roce Kissinger údajně řekl, že armáda, a tím hlavně myslel americkou armádu, jsou brutální tupé bestie, které plní cizí příkazy, a v témže roce, jakožto nový ministr zahraničí v nastupující Nixonově administrativě, získal jediného výrobce na světě z Massachusettsu, který dokázal vyrábět přesná kuličková ložiska, Brianovu sklíčidlovou brusku, aby dodával kuličková ložiska do Sovětského svazu, aby jim umožnil vyvinout několik nezávislých bojových hlavic pro návratová vozidla, což vím, že je jedno z našich mimořádných svědectví dnes večer od Jima Bushe, přičemž on osobně se na tom podílel z americké strany, takže míra zrady je taková, že tam, kde Spojené státy měly dokonce vojenský nebo ekonomický náskok, Kabal, o kterém mluvíme, ho záměrně zrušil, a od svých rozsáhlých amerických kontaktů mám velmi silný pocit, že velká část Američanů si nepřeje zrušit své anglofonní dědictví, dědictví zvykového práva, ale už mají zcela dost britského a evropského intelektuálního vedení.

Reiner: To dává dokonalý smysl.

Matthew: Nechci moc mluvit, protože vím, že přetahujeme. Ale jenom rychle řeknu, že existují páté kolony v Rusku… v každé zemi mají své vlastní páté kolony. Mají své vlastní boje mezi legitimními silami, které reprezentují tyto kultury, versus tyto jiné parazitické průniky. Řekl bych, že v Eurasii jste skutečně měli vážnější odpor do té míry, že existuje skutečná, nemyslím si, že je to hra, myslím si, že existuje skutečná alternativní strategie, která byla nasazena mimo rámec klece NATO, která imploduje… vždy byla navržena tak, aby implodovala. A myslím si, že máte síly ve Spojených státech, vidím to spíš v současné době na úrovni států, které nechtějí jít ke dnu s potápějící se lodí… jsou tu síly po celé Evropě. Bohužel, federální výkonné orgány většiny transatlantických vlád byly do značné míry uchváceny, ne úplně vždycky, ale na tristní úrovni.

Nejsem odborník na geopolitické plánování. A doufám, že tvůrčí síly dokážou využít rozpory a šílenství toho impéria ve svůj prospěch, protože opět, to impérium… jakmile uspěje, může se také jenom zničit. A já vidím, že existují lidé, kteří chtějí mít budoucnost, kteří chtějí přežít a kteří se organicky organizují. Myslím si, že potřebují vybrousit svůj herní plán toho, jak chápou svět, protože spousta lidí si stále myslí, zejména v Americe, a spousta vlastenců, kterým se nelíbí velký reset… Mají tendenci naletět na určité pasti, které jim daly narativ… je to narativ studené války, že skutečným nepřítelem za vším není britské impérium… že to není oligarchie, ale jsou to čínští komouši, kteří chtějí zničit vaše svobody, že ti jsou za vším. A víte, spousta lidí tomu propadá. A myslím si, že do té míry, do jaké se budou držet těchto narativů studené války, budou sami sabotovat své zastřešující touhy po úspěšném boji proti této oligarchii. To jsem chtěl ještě zmínit.

Reiner: Děkuji, Matthew. Nějaké další otázky od Any nebo Dextera? Nebo Virginie? Nebo Dipali?

Dexter: Žádné další otázky.

Ana: Za mě také ne. Děkuji. Skvělá prezentace.

Reiner: Ano, děkuji, Matthew. Pokud nejsou žádné další otázky, vaše výpověď končí. Matthew, děkuji vám mnohokrát. Nyní se obrátíme na Briana Gerrishe a Debi Evansovou, aby nám přednesli svou prezentaci.

Brian: Moc vám děkuji za pozvání. Požádal jste o malé představení. Takže řeknu, že mou první kariérou byl důstojník britského královského námořnictva. Specializoval jsem se na protiponorkový boj. Takže jsem strávil hodně času hledáním ruských jaderných ponorek, což bylo na vrcholu studené války. A samozřejmě chci říct, že s odstupem času a s tím, jak jsem byl starší a moudřejší, jsem si uvědomil, že mnohé z toho, čemu jsem tehdy věřil, je nesprávné. Ale abych uvedl část svých zkušeností, byl jsem v době studené války do značné míry součástí vojenského systému. A když jsem v roce 1993 odešel od námořnictva, zjistil jsem, že v rámci společnosti a Velké Británie není všechno tak, jak se zdálo. A jako výsledek sledování, hlavně podvodů a korupce v mém vlastním městě, a navázání kontaktu s lidmi, kteří viděli podvody a korupci v jiných velkých městech Spojeného království. Pak jsem se začal zabývat organizacemi, u nichž jsem viděl, že řídí dění, ale tyto organizace nebyly veřejnosti příliš známé. A kam mě to zavedlo? Nakonec mě to zavedlo k setkání se skvělou skupinou lidí. A nyní vedeme UK Column, která třikrát týdně produkuje zprávy.

Dříve jsme vyráběli psané noviny, ale neustále analyzujeme, co se děje. Takže právě na základě mých předchozích vojenských zkušeností, mé zkušenosti z civilního světa, včetně analýzy prostřednictvím UK Column, vám mohu dnes večer podat své svědectví. A ještě dodám, že jsem rád, že se ke mně připojila dáma jménem Debi Evansová, která s námi provádí velmi hluboký výzkum, a považoval jsem za vhodné, aby mohla z první ruky naznačit, co zjistila. Mám na to jen 30 minut, takže to vezmu rychle. Nejdříve bych se rád pokusil překlenout rozsah toho, co naši první řečníci uvedli ve svých svědectvích. A domnívám se, že analogií by bylo… založení, rozjezd a růst organizace gangsterů.

A slyšeli jsme o historii, dozvěděli jsme se něco o lidech, jejich sítích, způsobu fungování, měli jsme k dispozici některé důkazy o světových událostech, které nám ukazují, jak tyto skupiny fungují. Když se podíváme zpět na to, jak se v minulosti řešily a úspěšně potlačovaly gangsterské kauzy, když se podíváme na Al Caponeho nebo jiné gangstery, pravděpodobně je Amerika dobrým místem pro takový obraz. Byli dopadeni tak, že se podívali na zločiny, které prováděli, a nakonec shromáždili skutečné důkazy o zločinech, ať už to byly vraždy, nebo šlo o obchod s drogami či prostituci, musely existovat skutečné důkazy o zločinu, musel existovat úmysl. Musely existovat jmenovitě uvedené osoby, které se na těchto trestných činech podílely. A teprve když byly předloženy důkazy, mohly být postaveny před soud a následně shledány vinnými nebo alespoň postaveny před soud a nakonec si odpykat svůj trest. Takže chci říct, že pro naši porotu, která je světovým publikem, první dva řečníci odvedli skvělou práci, když řekli, že existuje spiknutí, že existuje skupina gangsterů, kteří mají obrovskou moc a bohatství. O co se tito gangsteři snaží? Myslím, že cílem těchto gangsterů je ovládnutí světa.

Chtějí ovládnout všechno, společnost, suroviny, výrobní metody, lidi, politiku, všechno musí být pod jejich kontrolou. A nakonec si pak řekneme, co jsou to za zločiny? No, zločiny… zapisoval jsem si je, když jsem poslouchal řečníky, díváme se na útlak, díváme se na otroctví. Díváme se na chudobu, hlad, díváme se na obchodování s lidmi. A nakonec se díváme na smrt. A v tomto bodě se domnívám, že se nyní odehrává velmi významná světová událost. A tou je takzvaná pandemie COVID-19 v souvilosti s očkováním, protože podle mého názoru drtivé důkazy ukazují, že tito gangsteři zabíjejí lidi. Takže jsme tady jako výzva k právu, abychom mluvili o zločinu. Co je zločin?

Podle mého názoru je zločinem smrt. V předchozích letech jsme byli svědky toho, že lidé umírali v důsledku jimi vytvořených válek. Ale v poslední době jsme svědky toho, že lidé umírají v důsledku zavedení pandemie a toho, jak se s touto pandemií zacházelo a jak se v uvozovkách řeší očkovacím programem. Oba řečníci zmínili něco, co považuji za velmi důležité. Alex mluvil o tom, že chtějí ovládat naše mysli, a řekl, že chtějí, cituji, civilizovaně ovládat politicky zaostalé lidi. A ten druhý citát naprosto ukazuje aroganci těchto jedinců, těchto gangsterů, protože se domnívají, že jakýkoliv jejich názor je ten správný názor, ta správná hodnota. A každý, kdo jim odporuje, je nedostatková bytost, kterou by nakonec chtěli odstranit z jejich operačního pole. A co to znamená? V konečném důsledku by chtěli, aby tito lidé odešli a zemřeli.

Takže si jen připomeňme a přemostěme se k tomu, co jsem řekl, že je to boj o naši mysl. A to je v tuto chvíli velmi pravdivé. Právě teď, když jsem vám sdělil své první myšlenky o tom, co se děje, jsem řekl, že vedle pandemie COVID-19 a následného očkovacího programu si musíme uvědomit, že probíhá boj o naše mysli prostřednictvím aplikovaného politického psychologického útoku. Takže pokud překlenu tuto mezeru, náhodou mám s sebou několik dokumentů, první z nich se jmenuje duševní zdraví. Podtitul zní strategické plánování pro duševní zdraví, napsal ji jistý JL Reese. A je zajímavé, že datum na tomto dokumentu, který mám v ruce, je říjen 1940. Takže uprostřed druhé světové války, tedy na začátku druhé světové války, řekl bych, jsme měli skupinu lidí, kteří se později stali velmi vlivnými v rámci systému světového zdravotnictví a Světové zdravotnické organizace, diskutovali o tom, jak budou v nové společnosti zavádět to, čemu říkali duševní hygiena. A oni se s tím nemazali, protože říkali, že při tom hodlají infiltrovat společenské organizace, že hodlají zaútočit na profese, že hodlají infiltrovat společenské aktivity a odborné společnosti a že hodlají rozpoutat dlouhodobý plán a propagandu. A já ten dokument z roku 1940 posílim tím, že velmi rychle řeknu, že mám v rukou další, který samozřejmě rád poskytnu jako důkaz. Jmenuje se Psychiatrie, je součástí Časopisu biologie a patologie mezilidských vztahů. Pochází z února 1946. A hovoří se v něm o obnově mírové společnosti a autorem je jistý G.B. Chison. Pokud si lidé tohle jméno vyhledají, najdou další postavu, která je hluboce spjata s druhem společností, kterou nám Matthew velmi stručně předkládá.

Proč bychom měli věnovat pozornost tomuto druhému? Protože se mluví o využití psychiatrického systému, aby se realizoval tento program duševní hygieny. Pokud si naše porota přeje vědět, co znamená duševní hygiena, znamená, že nejste způsobilí být lidskou bytostí, pokud nepřijmete názory a hodnoty a stanoviska gangsterů, které jsme již určili, že mají plán na ovládnutí. Takže řeknu, že když jsem začal zkoumat, co se děje ve Velké Británii z hlediska kriminality a podvodů, výhrůžek a šikany na místní úrovni, rychle jsem ke svému úžasu zjistil, že existuje charitativní organizace, která se jmenuje Common Purpose a která působí velmi politickým způsobem při vytváření budoucích vůdců. Fascinovalo mě, že se tito lidé usazují v britských městech a účinně manipulují a přebírají kontrolu nad politikou v těchto městech.

Takže tady byla skupina lidí, kteří rekrutovali lidi, které považují za budoucí vůdce a začali přebírat kontrolu nad městy ve Velké Británii. No, a když to rozšířím, během několika let tato organizace působila v zahraničí v zemích jako je Německo, Holandsko, Indie, Austrálie, kde verbovala lidi v těchto zemích, aby je přivedla v rámci agendy agentů změny ke změně způsobu myšlení a podnikání ve společnosti. A když si řekneme, odkud se tato organizace vzala, tak vznikla asi v roce 1985 v důsledku toho, že se jedna konkrétní dáma, tehdejší výkonná ředitelka Julia Middletonová, vrátila tuším z Chicaga, ale určitě z Ameriky, a řekla, že se naučila úžasné věci o tom, jak změnit společnost. A zajímavé bylo, že se od řady bank vybrala velká částka peněz. A vzpomeňte si, že peněžní moc byla ústředním tématem dialogu prvních dvou řečníků, ale Common Purpose se mohla rozjet díky financování z velkých bank, které nikdy nebyly zveřejněny. Mohu však s velkou jistotou říci, že Deutsche Bank byla jednou z klíčových bank spolupracujících s touto organizací. Proč jsem se nyní zmínil o organizaci Common Purpose?

No, Common Purpose byla klíčovým příkladem organizace, kterou jste mohli sledovat, mohli jste vidět dokumenty, ale nemohli jste vidět lidi. A mohli jste vidět, že rozpoutává plán na změnu naší společnosti, aniž by to průměrný člen veřejnosti pochopil. Takže kam se teď musíme dostat, myslím, že opravdu potřebujeme jen trochu zrekapitulovat to, co zmínil Alex, protože bych vás rád vrátil k dokumentu o myšlenkovém prostoru, což je můj slajd číslo jedna, jestli ho můžeme zobrazit na obrazovce. Tento dokument vypracoval britský úřad vlády. Byl to dokument, kde se dlouhou dobu spolupracovalo s psychology, aby se zjistilo, jak změnit způsob, jakým se lidé chovají a jak myslí, aniž by lidé chápali, že se to děje. To není můj názor, protože když přejdeme na druhý slajd, snad se objeví na obrazovce. Pokud si přečtete text na obrazovce, říká, že britská vláda by byla schopna změnit způsob, jakým lidé myslí, jakým věřili, jejich chování.

A lidé by nutně nepoznali, že se to stalo, Bylo by to podvědomé. Změnilo by se jejich chování, jejich myšlení, ale nevěděli by o tom. Dokument to však dále kvalifikuje tím, že pokud by si lidé uvědomili, jak se jejich chování změnilo, nemuseli by nutně vědět, jak se to stalo. Teď mi dovolte, abych to spojil, víceméně přímo s pandemií COVID-19, protože když vám na obrazovku přineseme slajd tři, jsou to zápisy ze SPI-B, jak se to jmenuje, je to část skupiny moudrých vědců britské vlády s názvem SAGE, kteří se vyjadřovali k tomu, jak bychom měli, cituji, bojovat proti COVIDu. Ale SPI-B byl tým specialistů, včetně specialistů na chování, kteří se chystali použít aplikovanou psychologii, aby přiměli lidi dodržovat politiku britské vlády v oblasti COVIDu-19. Na co chci lidi upozornit, jsou vlastně dva odstavce, jeden je dole na levé straně, kde se píše, že je třeba zvýšit vnímanou míru osobního ohrožení. Vnímanou míru osobního ohrožení je třeba zvýšit pomocí úderných emocionálních sdělení. Byl to tedy vládní tým, který obhajoval použití aplikované psychologie s cílem vyvolat v lidech strach. A řekl bych, že není divu, že nyní máme vyškolené psychology a psychiatry, kteří poukazují na nebezpečí vyvolávání strachu v lidech, zejména pokud používáte techniky, které znamenají, že lidé nemají možnost si zdůvodnit, odkud se tento strach vzal. To není můj názor, cituji přímo z dokumentu britské vlády. A co je stejně znepokojivé, je pozdější odstavec sedmý, který hovoří o nátlaku, v němž se říká, že by se mělo zvážit použití sociálního nesouhlasu. Ale se silnou výstrahou ohledně nežádoucích negativních důsledků.

Mluví tady o tom, aby použili lidi k tomu, aby se navzájem kontrolovali. Aby si řekli, já mám roušku, ty nemáš roušku, jsi špatný člověk, jdi mi z cesty. Ale výstrahu, kterou k tomu zavedli, zavedli proto, že si uvědomují, že tato psychologická technologie by mohla v komunitách rozpoutat násilí. Nyní jsem udělal krok k diskuzi, jak můžete ovládnout lidi do oblasti, kde jsme svědky toho, že britská vláda v roce 2010, což byl původní dokument, ale i do dnešních dnů, se chlubí, že by mohla použít aplikovanou psychologii, aby změnila způsob, jakým lidé myslí a jak se chovají. Co s touto psychologií udělali? Ta psychologie byla zpočátku prodána do Ameriky a Austrálie. Podívejte se, co se v současné době děje v Austrálii v souvislosti s covid lockdowny, ale nakonec byly technologie, jak za chvíli uvede Debi, prodány do celého světa. Takže nyní máme světové vlády schopné používat tuto aplikovanou behaviorální psychologii ke změně názorů, hodnot a chování lidí, a ti prostě nevědí, že to na ně bylo vypuštěno.

A abych to ještě zdůraznil, jestli mohu na obrazovku přinést slajd čtyři, tohle je dokument, který jsem našel teprve nedávno, ale jmenuje se Behaviorální poznatky aplikované na politiku. Německo, přehled země. Je to dokument EU, který se vlastně chlubí přesně tím samým, jak lze aplikovanou behaviorální psychologii využít ke změně společnosti, veřejného politického mínění. A uvádí se tam celý seznam německých organizací, což určitě bude pro panel mnohem významnější než pro mě, ale spousta z nich jsou univerzity a výzkumné organizace. Tento dokument je opravdu jednoduchým důkazem toho, že tyto techniky politické psychologie se určitě rozšířily po celé Evropě.

Takže chci naznačit, že je zcela jasné, že máme u moci tým gangsterů, ať už mluvíme o Velké Británii nebo o Evropské unii, nebo o USA a v rukou těchto gangsterů máme velmi nebezpečnou zbraň aplikované behaviorální psychologie. Dovolte mi nyní přejít k tématu COVID-19. A zejména k účinkům vakcíny. Ve Spojeném království máme Organizaci pro regulaci léčiv a zdravotnických výrobků, MHRA, která má údajně za úkol zajistit bezpečnost veřejnosti, pokud jde o farmaceutické výrobky a vakcíny. A v rámci očkovacího programu ve Spojeném království shromažďují údaje o nežádoucích účincích vakcín, kterým říkají žluté karty. A k dnešnímu dni, kdybych jenom našel ty údaje, protože jsem si je poznamenal. Jejich vlastní statistika říká, že k dnešnímu dni se vyskytlo téměř jeden a půl milionu nežádoucích účinků vakcín a došlo k téměř dvěma tisícům úmrtí. S upozorněním, které sami udělali, řekli, že se domnívají, že je pravděpodobné, že jen 10 % nežádoucích účinků vakcín, které se skutečně vyskytly, bylo skutečně zaznamenáno. Takže to samozřejmě zvyšuje počet úmrtí z 2000 na 20 000. Zajímavé je, že když to uděláte, začínáme nyní pozorovat, že úmrtí vakcín převyšují nebezpečí COVIDu-19. Musíme si však uvědomit, že MHRA je vládní úřad, který je dokonale připraven využít stejných dovedností v oblasti aplikované psychologie, jakými se chlubila britská vláda, že je dokáže využít ke klamání veřejnosti a změně jejího chování. Takže když jsme se obrátili na MHRA a řekli jim, položili jsme jim jednoduchou otázku, kde je vaše kvantitativní hodnocení rizik, které by prokázalo, že nežádoucí účinky vakcín nejsou důsledkem samotného očkování? MHRA zdržuje, neodpovídá, přináší velmi matoucí odpovědi.

Ale podstata toho je, že tato klíčová organizace MHRA neprovedla kvantitativní hodnocení rizik nežádoucích účinků očkování. A já se chystám předložit panelu, ve kterém jsme… jsme fakticky u soudu, že MHRA, která má povinnost chránit veřejnost před nebezpečnými farmaceutickými výrobky, ví, že lidé umírají v důsledku očkovací kampaně. A já dodám, že britská vláda to určitě ví. Ale je připravena používat psychologii v každém jednotlivém slovním, písemném a mediálním vystoupení kolem nebezpečí COVIDu a kolem očkovací politiky. A teď, ještě než předám slovo Debi, abychom se věnovali některým způsobům, jakým tento systém funguje. Chtěl jsem jen poukázat na to, že samozřejmě celou kontrolu politiky COVIDu-19 a takzvané zdravotní politiky kolem očkování proti COVIDu-19 prováděl britský úřad vlády, který má u sebe začleněný tým aplikované behaviorální psychologie. Takže víme, čeho jsou schopni. Chlubí se tím ve svém vlastním dokumentu. A nakonec vidíme skutečné důkazy o tom, že lidé trpí a umírají. Rád bych však předal slovo Debi, protože pokud budeme pokračovat v této stopě, dojdeme k tomu, jak systém funguje přinejmenším ve Velké Británii, kde jsme svědky jisté formy lékařského fašismu mezi vládou a globálním farmaceutickým průmyslem, který spolupracuje s univerzitami a charitativními organizacemi v rámci toho, co bylo ve Velké Británii nazváno zlatým trojúhelníkem. Takže pokud bych mohl předat slovo Debi, aby si vzala posledních 15 minut.

Debi: Děkuji, Briane. Dobrý večer všem. Jmenuji se Debi Evansová. Jsem registrovaná zdravotní sestra v důchodu. Vyškolila jsem se v nemocnici Royal Free Hospital v Londýně, kde se shodou okolností ode dneška ve Velké Británii ošetřuje horečka Lassa. A postgraduální školení jsem absolvovala v nemocnici svatého Bartoloměje v Londýně. A pět let jsem pracovala jako vládní poradkyně na ministerstvu zdravotnictví pro vládu Spojeného království. A jsem lékařský výzkumník. Brian nás velmi pěkně uvedl do toho, čemu ve Velké Británii říkáme trojúhelník „mostu zámků“ nebo zlatý univerzitní trojúhelník. Je tady snímek mapy Velké Británie, jestli ho můžete ukázat, abyste viděli polohu Oxfordu, Cambridge a Londýna v tom trojúhelníku. Nevím, jestli jste schopni ho vidět, nebo ne. Tak můžete, super. Cambridge je nejvyšší centrum digitálních technologií ve Velké Británii. V evropském digitálním indexu je na 12. místě a je vlastně známá jako Silicon Fen.

Má obrovský biomedicínský kampus. Jsou tu snímky biomedicínského kampusu, které vám řeknou, co je v mohutném biomedicínském kampusu a co je na něm, mimo jiné je tam Papworthská nemocnice, která byla přesunuta do biomedicínského kampusu, který se specializuje na srdce a plíce. Máme tu také nemocnici Addenbrooke’s Hospital, která se specializuje na dárcovství orgánů a transplantace. Boris Johnson, náš premiér, nám také řekl, že tam bude postavena rovněž nemocnice pro výzkum rakoviny, a to za obrovských nákladů, přestože počet případů rakoviny ve Spojeném království klesá, máme mít nemocnici pro výzkum rakoviny. Rovněž v tomto kampusu je Rada pro lékařský výzkum, organizace Cancer Research UK, k níž se za chvíli vrátím, a regenerační laboratoř McLaren a transfuzní centrum NHS.

Mimo jiné to je v Cambridge a AstraZeneca tam má také sídlo s GlaxoSmithKline. Co je zajímavé na Cambridge je, že Cancer Research UK, která má být charitativní organizací, ale zdá se, že vůbec není charitativní organizací. Profesor Robert West je konzultantem Cancer Research UK. A je také členem behaviorálního týmu SPI-B, o kterém právě mluvil Brian v souvislosti se SAGE. Manželka profesora Roberta Westa, profesorka Susan Mickeyová, je vedoucí týmu Behaviorálních poznatků na úřadu vlády. Je to celoživotní komunistka, a navrhla kolo změny chování a zavedla ho do mnoha zemí, zdá se, že tým Behaviorálních poznatků je celosvětový. Pokud jde o návrat do zlatého trojúhelníku v Oxfordu, máme zde jednu z nejdynamičtějších digitálních technologických ekonomik ve Velké Británii. S velkým kampusem, který tam je, s Oxford Nanopore, velmi technologicky vyspělý lékařský kampus. V tomto zlatém trojúhelníku je také zmíněn Milton Keynes, protože je to první chytré město ve Velké Británii, které využívá senzory, k nimž se ještě dostanu u velkých technologických inovací. Takže sestupujeme dolů do Londýna, tam je další snímek, Med City.

Pokud to vidíte, což je znalostní ekonomika. Má to být digitální hlavní město Evropy. A bylo nazváno technologický národ, který přitahuje investice v hodnotě 2,1 miliardy. Takže zlatý trojúhelník v rámci Velké Británie je místem, na které se zřejmě soustředí veškerá pozornost. A britská vláda vlastně právě oznámila, že investuje 5,5 miliardy do infrastruktury kolem zlatého trojúhelníku, který je někdy známý jako trojúhelník mostu zámků. Myslím, že se mu také říká mozková křivka. Když se tedy podíváme na zlatý trojúhelník a do něj zapojené univerzity, vidíme, že zlaté univerzity Oxford a Cambridge… k nim je připojena taky Russellova skupina, což je 24 univerzit v rámci Russellovy skupiny, které velmi úzce spolupracují s univerzitami zlatého trojúhelníku a získávají mnoho finančních prostředků. A to, co vidím… jsou dvě věci, které se blíží. Jednou z nich je, že MHRA ve Velké Británii by se ráda stala globálním regulátorem, v jejich radě sedí Raj Longová, která je zástupkyní ředitele Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Specializuje se na bezpečnost a farmakovigilanci a je také hlavní vědeckou pracovnicí společnosti Microsoft. Vidíme zde tedy obrovský střet zájmů. Vidíme také některé střety zájmů, pokud jde o britskou vládu a některé z jejích ministrů. A některé zájmy ministrů směřují do auditorských společností velké čtyřky KPMG a Microsoftu, také do Deloitte, AstraZeneca, Goldman Sachs a Evropské investiční banky. Takže mnoho našich ministrů je v těchto oblastech ve střetu zájmů. Můžeme vidět, že… jen na chvíli se zaměříme na Deloitte, protože Deloitte, Ernst Young, KPMG a Price Waterhouse Coopers zabírají 67 % celosvětového účetnictví, všichni čtyři mají sídlo v Londýně. A Deloitte byl ústředním bodem Testuj a sleduj. Lord Bethel, který nyní odstoupil, měl společnost, která byla čistě pro lobbování zakázek jménem Deloitte. A je velmi znepokojující, že když vidíte všechny tyto lidi vzájemně provázané, co by mohlo přijít v budoucnu? Chci se jen velmi rychle vrátit k tomu, jak se zdá, že jsou do toho zapojeny charitativní organizace, stejně jako vládní organizace a něco, co bych vlastně nazvala quango… Cancer UK. Jen si najdu svoje poznámky. Moc se omlouvám.

Mám knihu poznámek, abych se pokusila být velmi rychlá, protože vím, že nemáme příliš mnoho času. Cancer UK byla financována mnoha farmaceutickými společnostmi. Vlastně bych řekla, že je to Centrum pro výzkum a vývoj, vlastně pro farmaceutické společnosti, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bill a Melinda Gatesovi, ale poradcem pro výzkum rakoviny je také profesor Robert West, což je manžel profesorky Susan Mickeyové, tým Behaviorálních poznatků, financovaný společností Pfizer a financovaný Cancer Research UK, který je také přímo uprostřed biomedicínského kampusu v Cambridge. Stejně jako vláda Spojeného království zveřejnila 27. září 2019 pokyny pro (odstranění) váhání s vakcínami a intervencemi, tedy mnohem dříve, než byl Wuhan vůbec zmíněn. Zabývají se také, a to mě velmi znepokojuje, antimikrobiální rezistencí. Britská vláda má svého vlastního vládního vyslance, Dame Sally Davisovou, která bývala naší hlavní lékařkou, která je hlavní britskou zmocněnkyní pro antimikrobiální rezistenci. A to, co se podle mě blíží, je to, že vidíme lidi, kteří jsou testováni na HIV.

Ale podle časopisu Forbes se očekává, že další pandemií bude tuberkulóza. Vím, že profesor Montagnier, a chtěla bych vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a všem, kteří ho znali. Je nesmírně smutné, že nedávno zemřel… Ale profesor Montagnier se zmiňoval jednomu ze svých kolegů v souvislosti s BCG vakcínou, a zdá se, že profesor Chris Whitty, náš hlavní lékař, přednášel před třemi dny v Gresham House a spojoval také tuberkulózu a HIV. A Světová zdravotnická organizace velmi usiluje o vymýcení antimikrobiální rezistence. A tuberkulóza, na tuberkulózu máme BCG vakcínu už dlouho. A má se za to, že úroveň tuberkulózy exponenciálně stoupá, a to i zde ve Spojeném království, a nyní jsme svědky vývoje nových vakcín proti tuberkulóze a nových zařízení pro testování tuberkulózy.

Takže se dívám na to, co je v pořadí a vidím zmínky o tuberkulóze. Dívám se také na rakovinu a demenci, protože se zdá, že i ty jsou rovněž na vzestupu. Zejména pokud jde o rakovinu, samozřejmě neznáme dlouhodobé vedlejší účinky vakcíny, anebo to, zda by mohla být karcinogenní, ale určitě jedno z antivirotik, které se používá pouze zde ve Spojeném království, novější Piravir, se zdá být karcinogenní, teratogenní a mutagenní. Používáme ho tady v klinické studii PANORAMIC, takže pacienti, kteří ho dostávají, jsou okamžitě zapojeni do této studie. Také vidím všechny tyto věci, které nyní vyplouvají nyní povrch… Nevím, jestli jste slyšeli o pandemii SPARS 2025 až 2028, což byl futuristický scénář. Myslím, že Brian by pravděpodobně mohl ukázat jeho kopii. Tady… SPARS pandemie 2025 až 2028, což byl futuristický scénář z Centra Johna Hopkinse o tom, co by se stalo, kdyby koronavirus infikoval svět. A v podstatě vám popisuje scénář po měsíci.

Takže co můžete očekávat od médií, co můžete očekávat od farmaceutických společností, co můžete očekávat od vlád s ohledem na lockdowny, s ohledem na testování, s ohledem na antibiotika a také rezistenci vůči antibiotikům. Antimikrobiální rezistence je opravdu velké téma, kterému se věnuje téměř každý, Světová banka, Světové ekonomické fórum, vláda Spojeného království, téměř všechny vlády na světě se zabývají antimikrobiální rezistencí. Takže si říkám, že bychom se možná v budoucnu mohli setkat se superbakteriemi. Pokud se vrátím, omlouvám se, že se znovu vracím k velké čtyřce, ale zdá se, že máme také střety zájmů, pokud jde o tyto.

Generální ředitel společnosti Deloitte nyní odešel do důchodu, ale je teď členem představenstva Pfizeru. Měli jsme také vládu Spojeného království… zmínku v Hansardu (parlamentní zpravodaj) britské vlády. Z Hansardu z května 2014. Mělo dojít ke spojení společností Pfizer a AstraZeneca. Ale britská vláda v tom byla velmi nerozhodná. Takže v Hansardu je zmínka ve svazku 753. Projednávalo se to šestého května 2014. A znovu ve sloupci 161 sedmého května 2014, kde se vyjádřil minulý státní tajemník Matt Hancock. Takže naše britská vláda je v tom, myslím, až po uši. Pokud jde o léčiva, zdá se, že od Brexitu směřujeme ke globální vědecké velmoci v oblasti přírodních věd. Většina agendy se týká přírodních věd a toho, jak můžeme být globálním partnerem v oblasti přírodních věd. Organizace Cancer Research UK a Francis Crick spolupracují. Jsou čistě financovány do značné míry z veřejných darů, ale také velkými farmaceutickými společnostmi. V mainstreamových médiích také vycházejí reklamy na společnost s názvem Omaze, a je to soutěžní linka, kde můžete vyhrát dům za 3 miliony liber, ale dary a výtěžky jdou na rakovinu v rámci Cancer Research UK.

Někteří z financujících Cancer Research UK, která sídlí v biomedicínském kampusu v Cambridge, jsou Nadace Billa a Melindy Gatesových, Google, Světové ekonomické fórum, Imperial College, Cambridge, UKRI, Bank of England, AstraZeneca, Crick Institute, CQC a BBC. Jsou tedy velmi silně financovány a nemyslím si, že to veřejnost ví, když skáčí z letadel a snaží se získat peníze na výzkum rakoviny. Profesor Whitty a všichni naši odborníci nám říkají, že výskyt rakoviny klesá. Zdá se však, že v Británii testujeme zdravé lidi na rakovinu pomocí firmy Billa Gatese s názvem Grail, která byla společným podnikem s Jeffem Bezosem Nyní byla najata k práci v rámci Národní zdravotní služby (NHS) za účelem sekvenování genomu na rakovinu, kde testujeme zdravé lidi. A já bych se ptala, proč testujeme zdravé lidi. Důvod, který vlády uvádějí, je, že náklady a zátěž rakoviny a stárnutí a demence jsou tak vysoké, že potřebujeme rychlé uspíšení diagnostiky, rychlé uspíšení léčby. Takže bezpečnost jde v podstatě do kopru, stejně jako při vývoji vakcín, který bude nyní pod vedením tzv. 100denní mise Billa a Melindy Gatesových a Patricka Vallance. Takže když by přišla jakákoliv další pandemie, mohou vám tak zaručit, že budete mít vakcínu do 100 dnů podle 100denní mise. Ale nevím, jestli se chce někdo na něco zeptat, jsem si vědoma omezeného času, takže nechci zabírat příliš mnoho místa.

Ana: Ráda bych se vás obou zeptala na otázky týkající se psychologické manipulace, která probíhá. Jmenuji se Ana Garnerová a pocházím z Nového Mexika ve Spojených státech. Paní Evansová, zmínila jste se, že jste byla vládní poradkyní na ministerstvu zdravotnictví. A to je velmi relevantní. Protože mám pocit, že se to ve Spojených státech děje ve velké míře. Jako poradkyně ministerstva zdravotnictví, byla jste si vědoma toho, že používají psychologické techniky behaviorální psychologie, o nichž hovořil pan Gerrish, jako způsob prosazování svého programu nátlaku a sociální izolace, nátlaku na lidi podstupující experimentální lékařské zákroky, všimla jste si, že je to součást jejich, řekněme, modu operandi? Debi: Když jsem byla poradkyní na ministerstvu zdravotnictví, začínalo být zřejmé, že každý poradce je tam skutečně jen symbolicky a že nás nikdo neposlouchá.

Mnozí z nás byli ignorováni. Neřekla bych, že jsme byli nuceni. Rozhodně nemám pocit, že by mě někdo nutil něco říkat nebo dělat. Jsem dost silná. Tak jsem to rozporovala. Pravděpodobně moje rozporování lidí je spíše rozčilovalo, protože jsem nebyla poddajná. Ale bylo to čistě symbolické. Co se týče nátlaku, ano, viděla jsem obrovské problémy ve státní správě, mnoho osobních problémů, mnoho šikany, dostala jsem se velmi blízko k jednomu z vyšších státních úředníků v naší konkrétní radě, kterou tehdy vedl Norman Lamb, který byl státním tajemníkem, a tam byla obrovská míra šikany. Byla tam obrovská konkurence. V rámci státní správy jsme si toho všimli, ale jako poradkyně jsem nebyla součástí státní správy. Takže to byly jen mé postřehy…

Ana: Nechci vás přerušovat nebo tak něco, ale to, co jsem měla na mysli, byly psychologické techniky v podstatě nátlaku na lidi (občany), na rozdíl od lidí, kteří jsou zapojeni jako poradci, ale spíše veřejnost…

Brian: Mohu zde pomoct?

Ana: Ano.

Brian: V rámci výzkumu, který jsme provedli prostřednictvím UK Column, jedna z oblastí, která nás velmi zajímala, bylo školení v rámci naší Národní zdravotní služby (NHS) prováděné touto charitativní organizací, která vybírala budoucí vůdce. Takže to byl společný cíl. Viděli jsme manipulaci lidí a jejich hodnot ze strany této konkrétní organizace. A přerostlo to ve specifický sektor Národní zdravotní služby (NHS), nazvaný NHS vůdci. To byli údajně rychle vytipovaní lidé, kteří měli vést NHS k ještě lepší zdravotní péči. Ale vidíme, že jak se tito vedoucí s nově nabytými hodnotami uvolňovali, styl řízení v NHS se stával stále více panovačným a šikanujícím. A myšlenky se stále méně týkaly péče a léčby nemocných nebo zraněných lidí. A mnohem více se začalo hovořit o důležitosti zisku a peněz v rámci NHS. A řeknu, že bylo zřejmé, že manipulovali s psychologií lidí. Máme na webu UK Column článek, který má titulek Směrem k milionu agentů změny.

A to nebyl náš titulek, to byl titulek článku, který napsal člověk vyškolený v NHS a Common purpose, který řekl, že NHS, aby dosáhla dle mých slov, budoucí utopie, bude potřebovat milion agentů změny a co tím mysleli, jsou lidi, kteří budou narušovat výkonnost NHS, aby ji přiměli k přechodu k transformaci na něco, co mělo být údajně poskytováním zdravotnických služeb světové úrovně. Takže vám to mohu uvést jako jeden konkrétní příklad, kdy jsme se zabývali tím, jak se mění řízení a vedení uvnitř NHS. Ale uvedu vám velmi jednoduchý příklad aplikované psychologie v NHS během krize COVID. Protože místo lékařských rozhodnutí byly zavedeny mantry. Sestry a lékaři se začali řídit mantrami, a jednou z těch, které nám v posledních dnech sdělil plně kvalifikovaný nebo vysoce kvalifikovaný lékař, je příbuzný někoho, kdo trpěl… a ta mantra byla, že COVID neočkovaný se rovná cesta smrti, že COVID neočkovaný se rovná cesta smrti. A to prostě, že pokud osoba byla považována nebo označena, že má COVID, pokud bylo zjištěno, že byla neočkovaná, jediným výsledkem jejich zdravotní péče byla cesta smrti. A není pochyb o tom, že tyto zejména tříslovné mantry, které jsme viděli používat zejména ze strany vlády, a které se pak prosadily v NHS do té míry, že kvalifikovaní lékaři nám řekli, že byli ohromeni, když nemohli diskutovat o skutečných vládních údajích, například o nežádoucích účincích vakcín, protože se člověk prostě odvrátil, nebo se s ním odmítl bavit, nebo začal být velmi agresivní. A podpora psychologa, kterou jsme schopni v současné době využít, je, že jsme svědky kognitivní disonance u jednotlivců, která je výsledkem přeformátování jejich mentálních hodnot. Já bych o tom mohl mluvit dlouho. Ale řeknu ano, rozhodně jsme svědky toho, že v NHS dochází k aplikaci psychologie v mnoha oblastech a jejím celkovým důsledkem je degradace zdravotní péče. Do té míry, že jsou zabíjeni lidé, kteří by mohli docela šťastně přežít, kdyby jim byla poskytnuta správná léčba.

Ana: Ano, děkuji za toto vysvětlení. A mám na vás ještě doplňující otázku, pane Gerrishi, a to, že tato psychologická operace se z definice zdá být velmi jemná a pod úrovní vědomí většiny lidí toho, že jsou manipulováni. Pokud je tomu tak, máte nějaký názor na to, jak tyto lidi oslovit způsobem, který by je mohl probudit? Slyšela jsem o psychologické disonanci, o kognitivní disonanci. Existuje způsob, jak tyto lidi povzbudit, aby si uvědomili, co se skutečně děje, že jsou takto manipulováni?

Brian: To je samozřejmě velmi důležitá otázka a odpověď… a já se zde kvalifikuji… protože nejsem odborně vzdělaný v psychologii, ale jako výsledek mé práce a zkoumání a rad, které jsem dostal od plně kvalifikovaných lidí. Já to zde poskytnu pouze jako osobní komentář, ale věřím, že je to velmi přesné. Pokud použijete formu hypnózy na lidi, účinek na cílovou skupinu zpravidla tvoří zvonovitou křivku. Zjistíte, že někteří lidé mohou být zcela zhypnotizováni. Jevištní hypnotisté to ukazují, kdy lidé udělají věci, které by normálně před publikem neudělali, protože jsou ve stavu podobnému transu. Používáme více forem manipulace, účinek na cílové publikum je zvonovitá křivka.

Takže někteří lidé jsou velmi pohlceni sdělením, které jim bylo předáno. Ale na některé lidi to spadne z obou stran. Každopádně indikace pro nás… a to je podpořeno i kvalifikovaným psychologem, je, že v první řadě se musíme soustředit na lidi, kteří zjevně nejsou zasaženi. Abychom šířili varovnou zprávu o tom, co se děje. Jednoznačně se musíme zaměřit na profese psychologie a psychiatrie, abychom řekli, že se jedná o zneužití těchto konkrétních profesí, zejména klinické psychologie a psychiatrie… a také si uvědomit, že lidé, co byli vystaveni této formě přeformátování nebo manipulace mysli, jsou oběti a proto s nimi je třeba zacházet velmi jemně a uklidňujícím způsobem, protože pokud na ně přistoupíme velmi přímočaře, černobíle, abychom se je pokusili přimět vidět pravdu, výsledkem bude, že se buď stanou velmi nepřátelskými s kognitivní disonancí, nebo možná u nich, v důsledku obrovského útoku na jejich hodnotový systém, dojde k psychickému zhoršení. A mohu vám říci, že je velmi příznačné, že ve všech dokumentech o tom, jak britská vláda využívá aplikovanou psychologii k prosazení své politické agendy, není vůbec zhodnoceno, jaké nepříznivé účinky může mít taková psychologie na lidi, kteří mají třeba skryté problémy s duševním zdravím, úzkost nebo depresi.

A skutečně tam, kde lidé mají nediagnostikované duševní potíže, takže si ani nejsou vědomi, že mají nějaký problém. Když někdo na ně používá tuto psychologii, může to napáchat obrovské škody, a věřím, že to není žádná náhoda, že oficiální statistiky ve Velké Británii nyní ukazují, že politika lockdownů způsobila obrovský nárůst sebevražd a duševních onemocnění, zejména tragicky, mezi mladými lidmi. Ale opět můžeme prokázat, že vláda Spojeného království skrývá nebo manipuluje s datovými soubory, které to ukazují, nebo používá aplikovanou psychologii ve způsobu, jakým tyto datové soubory prezentuje veřejnosti, aby veřejnost dále klamala.

To je podstata „bestie“. Jakmile pochopíte, že máte něco, co nazvu zločinným politickým systémem, který má schopnost používat aplikovanou psychologii ke změně způsobu myšlení veřejnosti, máme v rukou těchto elitářů velmi nebezpečnou zbraň. To je snadno doložitelné, ukázal jsem zde klíčový dokument SPI-B, kde se chlubili tím, že potřebujeme, aby se lidé více báli, aby byli více úzkostliví. A existuje mnoho dalších dokumentů, a také jsem ukázal, pro účely Němců mezi posluchači v týmu, že tato aplikovaná behaviorální psychologie byla nyní vypuštěna v Německu, určitě ve Francii, protože jeden ze Sarkozyho osobního týmu, pan jménem Ivor Willie, měl schůzky ve Velké Británii zprostředkované francouzsko – britskou radou v roce 2010. Aby diskutovali o tom, jak budou francouzští, neurologičtí a psychologičtí odborníci spolupracovat s Brity s cílem rozvíjet tyto aplikované psychologické techniky. Důkazní stopa je zde. To když víte, co hledáte, je to zřejmé. Ale proboha, tohle je podle mě ta nejnebezpečnější věc, jakou jsme kdy viděli. Pokud máte propagandu a politickou manipulaci typu nacistického Německa… V mnoha ohledech byly vidět průvody, transparenty, světla, rétoriku, plakáty. Ale to, co se na nás rozpoutalo nyní, je podprahový útok na naši mysl. A dokud na to nevneseme plné světlo, bude pro nás velmi, velmi obtížné sundat pokličku z toho, co tito lidé dělají prostřednictvím COVIDového a očkovacího útoku na lidi. Každá z farmaceutických společností má přístup k této psychologické zbrani. Každá z právnických společností… Price Waterhouse Coopers… jak nazýváme tyto společnosti? Auditorské společnosti. Debi: Velká čtyřka.

Brian: Ano. Takže všude, kde vidíme charitativní organizace, průmysl, veřejné orgány spolupracující s britskou vládou, víme, že se mezi nimi šíří používání psychologie. Takže o tom musíme začít mluvit ve velkém. A musíme se především zabývat lidmi, kteří tím nejsou ovlivněni, uvědomují si, že je něco špatně, ale nevědí, co to je. A pak stejně tak veřejnost, to mohou být velmi inteligentní a vysoce kvalifikovaní odborníci. A já vás nechám přemýšlet o tom, co mi řekl jeden dobře kvalifikovaný psycholog, je to sice z doslechu, ale zopakuji to, co mi řekl: Briane, je třeba si uvědomit, že lidé, kteří jsou inteligentní a mají vysoce tázavou mysl, mohou být náchylnější k použití hypnózy, přeformátování, aplikované psychologie než někdo, kdo je méně inteligentní a má méně tázavou mysl. Takže je to špatně, pokud si někdo myslí – já jsem bystrý člověk, jsem inteligentní, jsem vysoce kvalifikovaný, tohle mě neovlivní. Naopak, můžete být zranitelnější, Debi: A mohla bych…

Alex: A možná… Pardon.

Debi: Mají kaskádu informací… odborníci z NHS, se kterými mluvím, a všichni, se kterými mluvím, jsou naprosto zmatení. Mají kaskádu informací, každý den se věci mění. Nevědí… chci říct… vidím, že odborníci NHS dělají věci, které by jim jinak byly naprosto cizí, podávají respiračně depresivní léky pacientům s dýchacími potížemi. Je to naprosto odlišné od toho, co nás učili. Takže lidé jsou vyděšení. A já bych se připojila k tomu, co řekl Brian, lidé, když se začínají probouzet, jsou vyděšení. Nevědí, co se děje. Potřebují, abychom je uklidnili, protože v tuto chvíli je na pořadu dne zmatek, chaos a krize. A když se vrátím k tomu, co právě řekl Brian o společnosti Deloitte a o velké čtyřce, chci říct, že pro každého, kdo nezná společnost Deloitte, napsali dokumenty o budoucnosti londýnské City, o klinických studiích, jejich bývalý generální ředitel je nyní členem představenstva společnosti Pfizer. Podílejí se na NHS, jsou zapojeni do podnikového sběru informací, stejně jako ostatní tři.

A je jasné, že když se Brian zmiňoval o SPARS pandemii, to jde ruku v ruce s operací Clayde X a Crimson Contagion. Clayde X se konala na Univerzitě Johna Hopkinse v roce 2018, Jde o simulaci 900 milionů úmrtí, a Crimson Contagion (karmínová nákaza), taky další cvičení, které také probíhalo za Trumpovy vlády pro reakci na pandemii, probíhající pandemii chřipky. Takže tohle všechno bylo dobře zdokumentováno v patentu na covid testování od Rothschildů. Vše, co můžeme vidět v rámci toho patentu v hlavním dokumentu, se zdá, že se nyní zavádí, včetně biosenzorů. Víte, mnoho lidí mluvilo o čipech RFID, ale ne mnoho lidí mluví o nástupu biosenzorů a o tom, že biosenzory nepotřebují internet. Můžete je mít v oblečení, na podrážkách bot. Mohou být ve vašem jídle a zdá se, že biosenzory jsou cestou, kterou se věci ubírají do té míry, že tady ve Velké Británii, v Bristolu, existuje Institut biosenzorů a MHRA vlastně schválila jeden z biosenzorů, protože lidé budou mít biosenzory ve svých autech, na svých noteboocích, a jejich biometrické údaje budou přenášeny zpět, takže všechny vaše biometrické údaje… Jste způsobilí řídit vlak? Jste způsobilí řídit autobus? Jste způsobilí k tomu, abyste dělali cokoli… Vaše biometrické údaje budou uloženy… a děje se to už teď.

Brian: Takže když to trochu shrnu, jsme svědky toho, že politický systém, integrovaný s globálními komerčními společnostmi, farmaceutickými společnostmi, rozpoutává agendu, která spočívá v testování vakcín na populaci bez ohledu na poškození zdraví a úmrtí. Kam směřují? Chystají se na manipulaci s našimi geny, o tom není pochyb. A Británie, všechny údaje, které v tuto chvíli vidíme, jsou takové, že je to Británie, která říká, že se ujme světového vedení při sestavování této agendy. Británie, a já to upřesním a řeknu, že věřím, že by to nakonec řídila londýnská City. Ale všechny dokumenty Spojeného království říkají, že se ujmeme světového vedení. A je to tatáž Velká Británie, která uvolnila tuto zákeřnou, aplikovanou psychologii, aby změnila způsob, jakým fungují naše kognitivní procesy. To je velmi, velmi nebezpečná kombinace.

Debi: Moje poslední poznámka spočívá v tom, že jedinečnou výhodou Spojeného království je národní zdravotní služba, ze které se nelze odhlásit, takže od okamžiku, kdy jste počati… těhotné maminky jsou vyšetřeny ultrazvukem, existují údaje o této konkrétní lidské bytosti až do dne, kdy zemře. Neexistuje žádný způsob, jak se z NHS odhlásit. Takže údaje NHS jsou velmi, velmi cenné. A jsou naprosto unikátní ve srovnání se zbytkem světa.

Alex: Mohli bychom to ilustrovat jedním snímkem, který jsem neukázal. Myslím, že to shrnuje to, co Brian a Debbie právě řekli. Pokud ho Paul najde… Je to snímek, který UK Column používal poměrně často, je to organigram vládnoucí agentury britské vlády. Úřadu vlády s novou skupinou, v desetiletí, ve kterém jsem opustil britskou zpravodajskou službu, zvanou Národní bezpečnostní rada, jako americký příklad z éry FDR. To není originální a není to ústavní. A všechny orgány, které spadají k úřadu vlády pod jeho kontrolu v tom organigramu, mají co do činění s kontrolou agendy. A abych odpověděl na otázku, která zde byla položena, abychom nemohli ukázat více lidem, co je to paradigma, je to, aby se nebáli aplikované psychologie, která je jim vštěpována. Je zapojena armáda jako 77. pluk, 13. signální brigáda, existují zcela nové britské vládní bezpečnostní agentury, takzvaná Agentura pro zdravotní bezpečnost, Centrum biologické bezpečnosti, to vše je od mé doby nové a odpovědnost za to nese tento úřad vlády. A všechny typy studií o úřadu vlády vám ukážou, že tamní vedoucí výbory mají přímou linku do londýnské City, reprezentují elitní korporátní vůli, neexistuje tam žádná demokratická kontrola. A dokonce ani osobní koruna, monarchie se na tom nepodílí. Nevím, jestli to bylo před chvílí ukázáno na obrazovce, ale lidé si to mohou snadno najít i jako jednu z hlavních grafik UK Column, myslím, že tomu říkáme v jedné verzi Cabinet Office Censorship Network.

Reiner: Takže nakonec máme co do činění s britským systémem psychiatrické manipulace, který byl víceméně prodán po celém světě. Londýnská City opět usiluje o světovou kontrolu. Je tohle důvod, proč si lidé z Common Purpose (Společný záměr) vytvářejí své vlastní budoucí vůdce? Je to samostatná pozice, mimo program Mladí globální vůdci?

Brian: Pokud jde o tyto věci, útok přichází z paralelních směrů. Takže bych důrazně naznačil, že mnoho lidí v této síti nebude mít představu o tom, co je širším cílem. Jsou naverbováni. V době, kdy jsem to opravdu podrobně zkoumal, někdo by byl naverbován na místní úrovni a požádán, aby se připojil. Nebylo to tak, že by lidé chodili do Common Purpose, aby se připojili. Common Purpose hledal lidi, které chtěl, a plán byl zcela jasně vyškolit budoucího vůdce, aby pracoval s ostatními budoucími vůdci z Common Purpose. A právě proto je tak významné, když vidíte, že Common Purpose nyní velmi silně působí například v Indii, a bývalý premiér David Cameron byl součástí týmu, který prosazoval Common Purpose v Indii. Common Purpose je tedy jednou z cest, kterou se lidé rekrutují a přetvářejí. Světové ekonomické fórum, Mladí globální vůdci by bylo další cestou, kterou se pravděpodobně rekrutují mocnější lidé, kteří jsou přetvářeni tak, aby odpovídali tomu, co je jejich novou úlohou. Common Purpose tedy působí v první řadě zejména na nízké veřejné úrovni. Ale jak šel čas od roku 1985, bylo jasně vidět, že se zapojily velké globální korporace, daleko silněji. A odtud pak přešli ke svému světovému postavení. Ale co děláme my? Vybíráme lidi, hladíme jejich ego, protože jim někdo naznačuje, že se stanou velmi důležitými budoucími lídry, Světové ekonomické fórum je nazývá globálními lídry. A pak jsou tito lidé dáváni dohromady, aby změnili svět. To je ten cíl.

Reiner: Moc vám děkuji. Myslím, že náš další svědek, Whitney Webbová, je trochu ve stresu. Nerad vás přerušuji, ale právě proto si myslím, že jí musíme dát šanci, aby možná doplnila mezery, o což se pokusíme prostřednictvím kladení otázek. Pokud moji ctění kolegové nemají žádné další otázky, velmi rádi bychom vám všem třem poděkovali za vaše vynikající prezentace. A pak bychom předali slovo Whitney, je to v pořádku? Dobře, děkuji vám, Briane, a Alexi a Debbie. Tohle je velmi důležité. Pokud jde o geopolitické a historické pozadí toho, čeho jsme svědky, a samozřejmě Matthew… Whitney, jedna z otázek, které si stále kladu je, jakou roli hraje v tom všem Čína? Pokud se na to díváme jako na hru ovládanou Angloameričany nebo londýnskou City, jaká je v tom skutečná role Číny?

Whitney: Ahoj, Slyšíte mě dobře?

Reiner: Ano, slyšíme.

Whitney: Dobře, skvěle. Nejsem zrovna expert na Čínu. Ale věnovala jsem se nadnárodním kapitálovým a vlivovým sítím, Z jakéhosi propojení, o kterém se dnes zatím mluvilo, propojení mezi londýnskou City a Wall Street, a jak jsou velmi vlivní. Asi nejlepším a nejpřístupnějším příkladem je Steve Schwarzman, z Blackstone Capital, který financuje program na jedné, zapomněla jsem přesně, na které čínské univerzitě, ale je velmi prestižní. A je to něco jako jeho osobní verze programu Mladí globální vůdci z WEF, v jistém smyslu. A samozřejmě Blackstone. Blackstone Group je úzce spjata s BlackRock, protože vzešla ze stejné sféry na Wall Street. Je považován za jednoho z amerických „našeptávačů“ Číny, stejně jako samozřejmě původní postava americké politiky, která má takový titul, a tou je Henry Kissinger. Kromě toho máte někoho, jako je Henry Paulson, který byl ministrem financí za George W. Bushe, dříve Goldman Sachs, a je také velmi úzce angažován v Číně, má „filantropickou“ nadaci zaměřenou na Čínu. Další osobou by mohl být Mike Bloomberg, který vlastně vzkřísil akci, kterou dříve pořádalo Světové ekonomické fórum v Číně, myslím, že se jmenovala Výroční setkání nových mistrů, které bylo v roce 2018 přerušeno. A od roku 2018 je to Bloombergovo fórum nové ekonomiky, které je v podstatě specificky zaměřené na vztahy mezi USA a Čínou, a na to, že to, co se tam děje, tedy rozhodnutí přijatá na tomto setkání, aby se usnadnilo vytvoření tohoto konkrétního systému, o kterém zde lidé diskutovali. Jakési technokratické kontrolní sítě, která je společně konstruována vedením USA a Číny.

A v podstatě to, co máte, nebo něco, o čem jsem psala před několika lety, byla organizace nazvaná Národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci, kterou vedl Eric Schmidt, bývalý generální ředitel Googlu. A v té komisi bylo zastoupeno hlavně Silicon Valley, americká armáda a americká zpravodajská komunita. A v roce 2019, ještě před COVIDem, se mluvilo o tom, že je třeba buď porazit Čínu v závodech ve zbrojení umělou inteligencí, nebo spolupracovat s Čínou při budování takové technokratické kontrolní sítě řízené umělou inteligencí, jako způsob, jak odvrátit světovou válku. A to bylo něco, co prosazoval Henry Kissinger, na jedné z akcí této konkrétní komise, a Eric Schmidt to také zdůrazňoval. A tak to v jistém smyslu souvisí s Velkým resetem, jak se tomu často říká, který probíhá po celém světě, ale konkrétně v USA, v tomto kontextu. Jedná se o snahu zcela digitalizovat všechna odvětví ekonomiky a společnosti s cílem shromáždit data, která se použijí k trénování algoritmů umělé inteligence.

Tato komise a síly tam zastoupené, vidí jako nezbytné, aby si USA udržely svou současnou vojenskou a ekonomickou hegemonii, aby měly nejlepší algoritmy UI, a proto potřebují mít největší zásoby dat. Uznávají, že Čína, vzhledem ke své velké populaci a více technologickým kontrolním systémům, které již existují, je daleko před USA, pokud jde o shromažďování tohoto typu dat. A tak USA… tato organizace, ještě před COVIDem, hovořila o tom, že je třeba urychleně donutit lidi, aby vše dělali online, od nakupování, přes práci na dálku a všechny tyto věci až po telemedicínu. A samozřejmě na to byl během COVIDu vyvíjen obrovský tlak. A když to tak nějak zarámuji v tomhle jakoby novém kontextu typu studené války, tak ve svých dokumentech říkají, že je potřeba to udělat spolu s Čínou v podstatě paralelně a ve spolupráci vytvořit stejný systém, aby se odvrátila světová válka, a to je v podstatě to, co se děje na akcích, jako je Bloombergovo fórum nové ekonomiky a podobné věci. Nevím, jestli chcete, abych pokračovala, protože vím, že je tu časový limit a já musím skončit za 30 minut. Takže…

Reiner: Je tedy systém sociálního kreditu… čí je to vynález? Je skutečně čínský? A když říkám čínský, myslím tím čínské vedení, ne čínský lid. Byl vynalezen čínským vedením, nebo to bylo vynalezeno ve spolupráci s londýnskou City, angloamerickými finančními zájmy?

Whitney: Nikdy jsem nepsala o původu tohoto systému. Takže si nemyslím, že jsem ta správná osoba, se kterou byste o tom měl konkrétně mluvit. Ale z toho, co jsem pochopila… zřejmě existuje jakýsi biometrický technokratický systém, který existuje v Číně. A ten byl samozřejmě vyvinut čínským vedením, nebo alespoň s jeho požehnáním a implementován tamní vládou. Ale stojí za to také zdůraznit, že od otevření Číny, za Nixonovy éry, do kterého byl samozřejmě Henry Kissinger docela úzce zapojen, existuje mezi čínským vedením, přestože je veřejně označováno za komunistické, a stejnými nadnárodními sítěmi západního kapitálu, mnoho vzájemných vztahů. A také jednání se západním vedením, které nakonec nechalo své vlády v podstatě spoluvytvářet stejnou nadnárodní síť kapitálu.

Viviane: Stále se zde objevuje někdo jako Henry Kissinger. Změnilo se mezitím to, že už to není tolik o jednotlivých osobnostech, ale je to teď spíš síť lidí, kteří se spojují mezi těmi různými oblastmi zájmu?

Whitney: No, jistě. Myslím, že Kissinger je vzhledem ke svému věku rozhodně na odchodu a nějakou dobu už je. A tak je tu spousta lidí, které vedl, konkrétně když učil na Harvardu, kteří se stali jakousi novou generací Kissingerů, přičemž Klaus Schwab je toho zářným příkladem. Vidím, že Matthew má komentář, a je pravděpodobně kvalifikovanější mluvit o některých z těchto věcí než já, protože jsem měla dojem, že budu mluvit o Temné zimě a antraxu, ale mohu pokračovat v povídání o tomto, pokud chcete.

Matthew: Pokud chcete mluvit o Temné zimě a anthraxu, měla byste. Myslel jsem, že prezentace skončila.

Reiner: Ne, ne.

Whitney: To je v pořádku.

Reiner: Máte odpověď na tuto otázku. Jakou roli v tom všem hraje Čína, Matthew?

Matthew: No, chtěl jsem… ano mám, ale je to delší záležitost. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli jste obeznámeni s tím, že Sorose vyhodili v roce 89 při sesazení Zhao Ziyanga? A Římský klub v Číně?

Reiner: Ne, to jsem nevěděl.

Matthew: Zhao Ziyang je… možná mohu mluvit jednu minutu, ale vůbec nechci odvádět pozornost od Whitney. Zhao Ziyang byl Sorosův člověk v Číně, kterému se říká čínský Gorbačov. A v letech 1987, 88 a 89 dva roky řídil Komunistickou stranu Číny. Vedl se Sorosem think tank. A přivedl Alvina Tofflera, transhumanistu, volal po čtvrté průmyslové revoluci, přivedl Římský klub a počítačové modely, aby řídil politiku jednoho dítěte v letech 79 a 80. To byl jeden z jeho klíčových spolupracovníků. A celá 80. léta byla snaha o Jelcinův proces perestrojky v Číně, který probíhal v Rusku. Privatizovat celý jejich bankovní systém a přinášet technokraty, Miltona Friedmana… všechno. Ale byl svržen, protože v roce 89 došlo ke státnímu převratu, který měl řídit. A CIA a MI6, sdílel jsem o tom článek, ale je užitečné podívat se na tyto anomálie, proč Soros nesmí v Číně působit posledních 30 let, zatímco vlastně řídí Západ?

Reiner: Ano, proč to tak je?

Matthew: To je celá věc. Mohl bych se tomu věnovat později.

Reiner: Pokuste se nám poskytnout aspoň úplný základ toho…

Matthew: Dobře. Myslím, že to hodně souvisí s tím, před čím varoval Gutierrez, když řekl, že kolem geopolitiky, umělé inteligence vznikají dvě různá protichůdná paradigmata. V loňském roce, v listopadu loňského roku. Ale Soros až do roku 2010, 11 stále říkal, že Čína je vzorem, protože mají rádi sociální kredit, mají rádi technokratické kontroly, centralizované kontroly, milují tyto věci, transhumanistické roboty na Západě, oni to milují. Nemají rádi skutečné využívání národního úvěru, protože Čína nikdy neprivatizovala svou centrální banku. A také se jim nelíbí rozsáhlý rozvoj infrastruktury, vysokorychlostní železnice a tyto věci, které vytahují lidi z chudoby, třeba miliardu lidí z chudoby. Během nějakých 20 let… To nesnáší. Nelíbí se jim myšlenka národního státu, který určuje svůj ekonomický osud. Takže tam je boj. Umělá inteligence nezmizí, spousta těchto věcí nezmizí.

A Čína je už dlouho prošpikovaná kolonami hlubokého státu. Pátými kolonami, které se snaží vyčistit. Jack Maas, skvělý příklad správce Světového ekonomického fóra, který loni vyzval v podstatě ke svržení režimu, změně ekonomického režimu v Číně. A on byl odstraněn. Jakože byl úplně zbaven moci. Takže máte důkazy o těchto bojích, zejména se šanghajskou klikou miliardářů, kteří jsou spojenci západních liberalistů. V Rusku je to stejné. Mají tam vlastní páté kolony, svou zprivatizovanou centrální banku napojenou na Západ, která je napojená na spoustu velkých farma sítí uvnitř Ruska. Takže tam všude probíhají boje. Ale myslím si, že vojenské obklíčení Číny a Ruska je vážný problém, o kterém by lidé měli přemýšlet, jako že je něco, co děsí oligarchii tak, že jsou… nevím, Whitney, jaké jsou vaše názory na to? Proč by vynakládali tolik úsilí na to, aby udělali úplné omezení vlivu, plné spektrum dominance Číny a Ruska?

Reiner: Whitney, James Bush je s námi a on se chystá, že nám poskytne podrobnosti o operaci Temná zima, Rockefellerově Lockstepu a Události 201. Ale pokud nám to můžete představit, bude to pravděpodobně velmi užitečné.

~ Pokračování na další stránce ~

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

10 komentářů

 1. Milý Davide,
  jste skvělý, díky za Vaše překlady. Občas Vám pošlu nějaký příspěvek.
  Pokračujte prosím!
  Zdraví Tomáš Dolejš

 2. Moc díky za další informace k tomuto celosvětovému podvodu se jménem COVID-19!
  Mimo toto téma si dovolím přidat informace k dalšímu světovému dění, tedy kolem RUSKA a UKRAJINY..:

  „Lodě se snaží vyhnout Černému moři kvůli riziku války. Již nyní dochází k narušení dodavatelských řetězců.“
  – Situace na Ukrajině se rychle vyhrocuje. Nikolaj Gorbačov, předseda Ukrajinské obilnářské asociace, potvrdil, že v důsledku zablokování námořních tras v Černém moři se ceny pšenice a kukuřice pravděpodobně zvýší o 20-30 %.
  – Ještě horší vyhlídky má Phin Ziebell, zemědělský ekonom z Reserve Bank of Australia, který tvrdí, že přerušení dodávek z černomořské oblasti ovlivní dostupnost potravin na celém světě.

  !A nejrychlejším způsobem, jak zastavit dodávky umělých hnojiv, je zastavit dodávky fosilních paliv, jako je ropa a zemní plyn! Sluneční nebo větrnou energii nelze přímo přeměnit na umělé hnojivo! Žádný GREEN DEAL nás nezachrání, právě naopak, ale tupé ovce nechápou všechny souvislosti.. Přímá konverze totiž neexistuje, zemní plyn a další fosilní paliva se přímo přeměňují na umělá hnojiva (nejprve na čpavek) velmi účinnou metodou, kterou prostě nelze srovnávat se „zelenou energií“. Nazývá se „Haberův proces“ . Byla vytvořena v roce 1908 a je pravděpodobně nejdůležitější chemickou reakcí pro výživu lidstva při současné úrovni populace: N2 (dusík) + 3 H2 (vodík) = 2 NH3(amoniak). V podstatě se jedná o přeměnu vzduchu na umělé hnojivo spojením se zemním plynem!

  A ten kapalný plyn, co nám už teď podsouvají od „ochránců“ z AMERIKY takto moc dobře nefunguje, co jsem zjistil…těch souvislostí je více.. Ale ty lži a lezení do západu už zavání vymaznáni Evropy jednou provždy. Mě stačí ty násilné řeči směrované jen a pouze na Rusko, ty diskuse plné nenávisti a vypnutím plynu z toho zkaženého Ruska atd., kdy ti lidi jsou snad úplně vymlětí a bez mozku myslící bytosti..

  == Podle mě proběhne „depopulace“ na více frontách…kdy bude zinscenovaný nedostatek potravin a bude to zbraní (spolu se smrtícími genetickými vakcínami) k dosažení celosvětové depopulace vyvoláním hladomoru, hladu a sociálních nepokojů. Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout světového hladomoru, je přerušit dodávky umělých hnojiv! Tedy zemní plyn… Ale ovce nchápou nic a ochotně vyhrnují rukávy na další dávky toxických vakcín ze západu… ==

 3. Všichni jsou zpět… NÁS NEZASTAVÍ A TOHLE POTVRDILO, ŽE VLÁDĚ DOŠLY ARGUMENTY A ZAČALI RADĚJI MAZAT NEHODÍCÍ SE INFORMACE PROTI JEDINÉ VERZI PRAVDY A PROPAGANDY !!

  Pane Formánku, přežili jsme dva roky lhaní kolem kovid, přežijeme i toto a pokud ne, zemřeme svobodní !

 4. Úctyhodný výkon přeložit tohle video, ale moc díky. Shlédla jsem po částech celé a jde mi z tolika informací hlava kolem. Ale aspoň má jasno, odkud vítr fouká. No, nic dobrého nás nečeká. Bude to boj o přežití, ale snad je pro nás ještě naděje.

 5. Tvl, neuvěřitelný výkon překladatele pokud na tom maká sám. Přelouskávat cizí jazyk z odposlechu do upravených titulek i s přepisem a ještě namluvit dabing. Klobouček.

 6. Dobry den Davide,
  pripravujete i dalsi dily Velke poroty Reinera Fuellmicha prosim ? Je to opravdu velice zajimave kam az jsou ochotny nektere bytosti zajit….

  Dekuji Vam, hezky den, Martin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů