Whistleblower: 8 z 31 pacientů zemřelo v berlínském pečovatelském domě po nuceném očkování

Ve zkratce...

8 z 31 pacientů zemřelo v berlínském pečovatelském domě poté, co byli očkováni proti své vůli, jak ukazují i video záběry od jednoho pracovníka. V článku se dozvíme detailně o celé situaci, ke které v pečovatelském domě došlo.
Facebook
Telegram
VK

– V tomto videu uvidíte záběry z pečovatelského domu v Berlíně, které ukazují vynucené očkování starých lidí. Článek níže je detailní výpovědí whistleblowera a všeho, co se stalo kolem této situace –

Whistleblower = interní informátor; člověk „zevnitř”, co se rozhodnul promluvit veřejně

Poprvé máme zprávu od očitého svědka z berlínského pečovatelského domu týkající se situace po očkování. Jedná se o domov důchodců AGAPLESION Bethanien Havelgarten v Berlin-Spandau. Během čtyř týdnů po první dávce očkování vakcínou Comirnaty od BioNTech/Pfizer, osm z 31 seniorů, kteří trpěli demencí, ale byli v dobré fyzické kondici na svůj věk před očkováním, zemřeli. K prvnímu úmrtí došlo pouhých šest dní po očkování, a pět ostatních zemřelo zhruba 14 dní po očkování. První příznaky onemocnění se objevily krátce po očkování. Podle dostupných informací pacienti nebyli řádně informováni o rizicích této vakcíny. Jeden z důvodů je ten, že nebyly poskytnuty žádné detailní informace o novosti této mRNA vakcíny, která byla Evropskou unií pouze podmíněně schválená.


Advokátka Viviane Fisherová a advokát dr. Reiner Fullmich z Korona komise mluvili v rozhovoru s whistleblowerem o bližších okolnostech očkování, o jeho následcích, a o odlišné povaze úmrtí v návaznosti na očkování.

31 pacientů (muži i ženy) z oddělení demence byli 3. ledna 2021 očkováni vakcínou Comirnaty. Příbuzní dalších třech seniorů proti očkování namítali, a dva pacienti byli v péči v terminálním stádiu, takže nedostali žádnou vakcínu.

Pacienti tohoto oddělení jsou velmi aktivní pacienti s demencí, kteří jsou v dobré fyzické kondici. Mohou se kolem oddělení pohybovat celý den bez omezení. Den před zahájením očkování bylo 31 očkovaných osob v dobré kondici a byli zdraví. Všichni o pár dnů dříve testovali negativně na koronavirus, jak tvrdí whistleblower.

Podle whistleblowera došlo k prvnímu očkování vakcínou Comirnaty z 3. ledna 2021 takovým způsobem, že všichni pacienti se shromáždili v odpočinkové místnosti v prvním patře. Vakcinační tým zahrnující staršího očkujícího lékaře, tři asistentky a dva federální vojáky v maskáčových uniformách prováděl vakcinaci. V procesu napomáhali zaměstnanci a lékař domova důchodců. Role vojáků, kteří se od vakcíny ani nehnuli, nebyla přesvědčivě určena.
Co ale whistleblower dokázal určit, bylo to, že přítomnost vojáků v uniformě seniory velmi vyděsila. Senioři, kteří normálně projevují „silné obranné chování” v případě neznámých léčebných zásahů, byli sotva rozeznatelní, byli jako „beránci”, a nechali se očkovat vakcínou Comirnaty bez žádných námitek či problémů. Whistleblower si myslí, že tohle může souviset se skutečností, že senioři, kteří zažili válku, nedokázali správně vyhodnotit roli vojáků a možná se jim připomněly traumatické události z války.

Během první vakcinace sestřička zadržela jednoho odporujícího seniora pod dohledem německých vojáků, jak tvrdí očitý svědek. Soudní rozhodnutí pro zadržení, které představuje nátlak a tudíž vyžaduje soudní vyhodnocení v individuálním případě, nebylo vydáno.

Podle výpovědi whistleblowera došlo k podávání druhé dávky vakcíny bez varování na místě, kde se senior zrovna nacházel. Například starší žena, která nic netušící ležela v posteli, začala odporovat druhé dávce, a byla zadržena dvěma sestřičkami, aby překonaly její odpor – znovu bez nezbytného soudního příkazu. Odebírání vzorků na tyčinky pro PCR testy, kterému někteří senioři odporovali, se také pravidelně provádí za použití fyzické síly proti vůli seniorů, jak řekl whistleblower.

Podle whistleblowera vzdělání pečovatelů a příbuzných ohledně očkování (senioři nejsou efektivně schopni s očkováním souhlasit kvůli své demenci) bylo založené na zastaralých informačních letácích od RKI/Grünes Kreuze. Konkrétně jde o informace vyžadované podle Regulace (EC) No. 507/2006 týkající se toho, že vakcíně Comirnaty bylo uděleno pouze podmíněné schválení, a chybí důvod, proč tomu tak je. Zejména měly být poskytnuty informace, že z pohledu regulačního orgánu Evropské lékové agentury je stále třeba získat více dat s ohledem na odlišné aspekty, např. o interakci vakcíny Comirnaty s ostatními léky.

Čtyři z očkovaných seniorů začali vykazovat neobvyklé příznaky už ten stejný den po očkování. Večer toho dne byli extrémně unavení a někteří z nich usnuli u stolu při večeři. Byl u nich zaznamenám významný pokles v nasycení kyslíku v krvi. Těžká únava dále pokračovala, nasycení kyslíku v krvi zůstalo nedostatečné, některým se těžce dýchalo, dostali horečku, otok, vyrážku, došlo k žluto-šedému zbarvení pokožky, a (typickému) svalovému třesu horní části těla a končetin.

U seniorů se také projevila změna chování, byli zejména nekomunikativní, a odmítali jíst nebo pít. Jedna očkovaná seniorka, která byla předtím na svůj věk ve „skvělé kondici” a netrpěla žádnou vážnou nemocí, zemřela už 9. ledna 2021, pouhých šest dní po očkování. Úmrtí mezi očkovanými seniory se stala 15. ledna, 16. ledna, 19. ledna (2 úmrtí), 20. ledna, 2. února a 8. února 2021. Poslední zemřelý senior byl původně operní zpěvák, který den před očkováním hrál na piáno. Whistleblower říkal, že tento starý pán pravidelně chodíval běhat, tančil, hrál hudbu a byl jinak velmi dynamický a aktivní.
Někteří ze seniorů, kteří před očkováním testovali negativně, najednou po očkování začali testovat pozitivně. Nicméně žádný ze seniorů neměl typické příznaky covidu-19, tj. příznaky nachlazení jako kašel, zimnice, ztráta čichu a chuti, atd.

24. ledna 2021 se 21 seniorům podala druhá dávka vakcíny Comirnaty. Podle whistleblowera po tomto očkování 11 seniorů vykazovalo trvalé známky extrémní únavy, částečných problémů s dýcháním, částečným otokem, vyrážkou na kůži, a žluto-šedého zbarvení kůže. V době 10. února 2021 nikdo ze seniorů, kteří dostali druhou dávku vakcíny, nezemřel, ale zdraví některých seniorů z této skupiny se nadále zhoršuje.

Whistleblower působivě popisuje odlišnou povahu procesu umírání těch, co byli očkovaní. Člověk, co umírá, by normálně nakonec přijmul svoji blížící se smrt – a možná poté, co by poprvé viděl někoho ze svých blízkých – by odešel v pokoji. Nicméně whistleblower říká, že umírání po očkování bylo jiné. Je „nelidské”, tvrdí. Staří lidé, které viděl umírat, těžce dýchali, silně se třásli, a vypadalo to, jakoby uvnitř už zemřeli. Připadalo mu to jako osamocený a marný boj proti smrti, jakoby „lidé věděli, že jejich čas ještě nepřišel, a tudíž ještě nebyli schopni odejít.”Advokátka Viviane Fisherová 3. února 2021 zaslala jménem dvou novinářů dotaz do domova důchodců AGAPLESION Bethanien Havelgarten, aby se vyjádřili k těmto událostem, ale ještě nedostala žádnou odpověď.

Viviane Fisherová 3. února 2021 podala trestní stížnost v kanceláři státního žalobce, a o těchto událostech informovala policii a také prof. Klause Cichuteka, šéfa institutu Paul Ehrlich, který je zodpovědný za zaznamenávání vedlejších účinků po vakcíně, a senátora pro zdraví Berlína, Dileka Kalayciho. Ministerstvo zdravotnictví bylo také informováno, stejně jako orgán zodpovědný za pečovatelské domy.

Advokátka Fisherová vyzvala kancelář státního žalobce, aby zajistila tělo posledního zemřelého pána. Upozornila úřady na osmého umírajícího, který byl ve vážném stavu. Mezitím podlehnul svému onemocnění.

Po telefonickém dotazu z 8. února 2021 nebyl v kanceláři státního žalobce daný případ k nalezení. Bylo řečeno, že v době koronaviru může trvat až šest týdnů, než se takový případ zaregistruje.

Advokátka Fisherová 8. února 2021 tudíž navíc podala trestní stížnost na berlínskou policii.

Na dotaz na vyšetřování, zadržení mrtvol a možných podobných událostí v minulosti, které úřady vyšetřovaly, policie večer 9. února 2021 odpověděla následovně: „Berlínská policie zatím nevedla žádné vyšetřování v souvislosti s úmrtími, které popisujete. Taková vyšetřování jsou zahájena vždy, když lékař při vydávání úmrtního listu uvede nepřirozenou příčinu úmrtí. O dvou úmrtích, o kterých píšete, berlínská policie neví. V tomto ohledu neproběhla žádná vyšetřování a ani nebylo zadrženo tělo zemřelého. Trestní obvinění, která jste podala, jsou berlínské policie dostupná a momentálně jsou vyšetřovaná speciálním oddělením kriminální policie nebo berlínskou kanceláří státního žalobce. Informace o tom lze získat z tiskové kanceláře státního žalobce v Berlíně.”

Advokát dr. Fuellmich říká, že chování policie je v odporu s principem zákonnosti a nutností se zabývat trestnými činy. Porušení tohoto principu může být odůvodněno jako maření výkonu spravedlnosti na základě § 258 a StGB.§ Sekce 160 (I) trestního řádu: „Jakmile je kancelář státního žalobce obeznámena o podezření z trestného činu na základě podané zprávy nebo jiným způsobem, musí prošetřit fakta případu, aby usoudila, jestli podat veřejnou stížnost.” První věta sekce 163 (I) trestního řádu zní: „Úřady a pracovníci policie musí prošetřit trestné činy a vydat všechny příkazy, které nedovolují jakékoliv odložení, aby se případ zamlčel.”

Tudíž by odporovalo současnému zákonu, aby policie podnikla kroky pouze tehdy, když by rodinný lékař, lékař z pohotovosti nebo i samotný očkující lékař vyplňující úmrtní list potvrdil nepřirozenou příčinu úmrtí. Už tak by bylo sporné, jestli externí lékař, který v případě pochyby nemůže znát detailně lékařskou historii, by byl schopen vyhodnotit situaci a proces smrti správně. Podle právníka dr. Fuellmiche bez pochyby existuje významné podezření, že mimořádné nahromadění úmrtí (v daném oddělení pečovatelského domu jinak normálně umírá jeden nebo dva senioři měsíčně) se nestalo v důsledku přirozené příčiny.

S ohledem na 11 seniorů, jejichž zdravotní stav se po druhé dávce vakcíny Comirnaty výrazně zhoršil, existuje také bezprostřední nebezpečí.
Policie, zdravotnické úřady a příslušné orgány mají pozici ručitele k odvrácení nebezpečí pro populaci. Advokátka Fisherová tvrdí, že pokud osoby, které mají zabránit nebezpečí pro veřejnosti, se neřídí svými povinnostmi, přichází ke zvážení potrestání jednajících osob v důsledku aktivního napomáhání a/nebo napomáhání opomenutím způsobující tělesné poškození (nebo i úmrtí) – spáchané při pracovním výkonu. Také je třeba prošetřit čin nedbalé účasti. V zájmu vyhnutí se nebezpečí pro možné budoucí oběti, policie má povinnost okamžitě zahájit profesionální vyšetřování. Je třeba provést pitvy. Na otázku, které příznaky se projevily po očkování a mohly způsobit úmrtí pacienta, momentálně nemůže zodpovědět žádný odborník jednoduše protože neexistuje žádná aktuální studie týkající se rizika vakcín pro staré lidi. Konkrétně nebyla provedena žádná studie týkající se ostatních léků. Po úmrtích v Norsku v návaznosti na vakcínu proti koronaviru se už očkování velmi starých a křehkých lidí v Norsku nedoporučuje.

Kauzální vztah mezi očkováním a nahromaděním úmrtí, zejména mezi staršími lidmi, poukazuje na skutečnost, že je nutné podniknout vládní kroky k ochraně zdraví a životů těch, kteří jsou ochotní se očkovat a těch, kteří už dostali dávku vakcíny Comirnaty. Princip prevence může zahrnovat dočasné přerušení používání této vakcíny po dobu plného a transparentního vyšetřování jakékoliv role, kterou vakcína mohla hrát v úmrtích starých lidí, jejichž osudy jsou tématem tohoto článku.

Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji.


Tato vládní opatření by také měla být stanovena zejména ve prospěch těch, kteří chtějí navštívit vakcinační centra, ve prospěch pacientů v domovech důchodců a pečovatelských domech, nebo těch, kteří mají práci ve zdravotnictví a jsou v kontaktu s pacienty.
Vakcína Comirnaty není tak bezpečná, jak si člověk může myslet na základě vládní vakcinační kampaně a mnoha veřejných prohlášení politiků a odborníků, kteří podporují vládní opatření a lockdowny.


Jak funguje vakcína Comirnaty?


Comirnaty je tzv. mRNA vakcína. mRNA obsahuje „kód” pro protein na povrchu SARS-CoV-2. Tento kód skrze vakcinaci vstoupí do tělesných buněk očkované osoby skrze malé tukové částice (tuková nanotělesa). Tyto částice pak mají produkovat protein, který se nachází na povrchu viru. Tohle má vyvolat reakci v imunitním systému, který pak spustí žádoucí imunitní reakci při následné infekci virem SARS-CoV-2.

Z důsledku nezvykle krátkého trvání klinických testů na lidech je z pohledu redakce 2020news.de očividné, že ne všechny možné negativní účinky této vakcíny byly prozkoumány. Odborníci jsou přesvědčeni, že existuje riziko vytvoření protilátkově závislého zesílení (ADE). Tohle je výraz, který popisuje protilátky, které se vážou na povrch virů, ale nedochází k jejich neutralizaci, namísto toho to vede k zesílenému vstřebání viru do buňky a tudíž se podporuje šíření a množení viru. Infekci zesilující protilátky podporují imunopatogenezi a představují dlouho známý potenciální hazard určitých vakcín.
Tento hazard byl dobře zdokumentovaný u předchozích neúspěšných pokusech ve vývoji vakcín proti koronavirům (jako je SARS-CoV). Testovací zvířata v některých předklinických studiích na zvířatech vážně onemocněla nebo i zemřela poté, co přišla do kontaktu s divokým typem viru kvůli vzniku infekci zesilujících protilátek.

Odborníci se také obávají, že výskyt autoimunitních onemocnění a poškození nebo ohrožení plodnosti, těhotenství, nenarozených dětí, kojení mateřským mlékem a dětí, jejichž matky byly očkovány během těhotenství, nelze vyloučit. Dle jejich pohledu nelze prošetřit pravděpodobnost výskytu těchto negativních účinků, nebo ne alespoň dostatečně, a to kvůli tomu, jakým způsobem proběhly klinické testy na lidech, které BioNTech/Pfizer provedli před podmíněným schválením vakcíny Comirnaty.

Podle hodnocení institutu Paul Ehrlich, lipidové nanočástice obsahující polyethylen-glykol (PEG) obsažené ve vakcíně Comirnaty mohou také být možnými spouštěči pozorovaných vážných reakcí v souvislosti s vakcínou. Tohle je také znepokojující, protože v několika předklinických studiích se ukázalo, že PEG lipozomy přenáší látky skrze hematoencefalickou bariéru. Určité lipozomy byly ve zvířecích studiích také spojeny s úmrtím určitých buněk v játrech a plících. Pro více detailů se podívejte na záznam setkání Korona komise #37 (překlad není dostupný).

Podle Evropské lékové agentury (ELA) bylo 12. února 2021 hlášeno 54 828 nepříznivých reakcí na vakcínu. 31. ledna 2021 jich bylo 26 849.
V důsledku mnohých obav z vakcíny byl Evropské lékové agentuře zaslán požadavek o zastavení očkování (pozn. už na začátku prosince 2020). Podle právničky Fisherové, advokátka dr. Renate Holzeisenová podá žalobu proti tomuto schválení, včetně zkrácených soudních řízení u Evropského soudního dvoru v zastoupení klientů, co bydlí v Itálii. Takovou žalobu lze podat do dvou měsíců po podmíněném schválení vakcíny Comirnaty. Podle právničky Fisherové, v těchto řízeních bude také zahrnuta mezinárodní síť právníků a vědců, do které také patří členové Korona komise. Rozsudek v hlavních řízeních a zkrácených řízeních bude mít dopad na všechny státu EU, které spadají pod vliv podmíněného schválení vakcíny Comirnaty.

Státní žalobce 12. února 2021 informoval advokátku Viviane Fisherovou: „O vaší trestní stížnosti už tady víme, ale ještě jsme ji nezaregistrovali do systému, takže vám momentálně nemohu poskytnout žádné další informace. Nicméně vše nezbytné bude připraveno s nezbytnou rychlostí.”


Překlad: David Formánek


Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů