Analýza naznačuje možnou 50% toxicitu u prvně vyrobených vakcín od Pfizeru

Ve zkratce...

Analýza šarží vakcín od Pfizeru a uniklé dokumenty naznačují, že až 50 % Pfizer raných šarží Pfizer vakcín je úmyslně toxických. Analýzu provedl tým stojící za webovou stránkou howbad.info, která shromažďuje čísla jednotlivých šarží covid vakcín, které se zdají být více nebezpečné než jiné. Více ve videu.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 6. února 2022

Přepis:

Dobrý den všem. Dnes budeme diskutovat o nových informacích o tzv. covid vakcínách. A budeme diskutovat o tom, proč si myslíme, že tyto produkty jsou ve skutečnosti navrženy jako toxické produkty nebo biologické zbraně. Máme nové údaje, podařilo se nám spojit uniklé dokumenty společnosti Pfizer a dokumenty Evropské lékové agentury, s údaji v systému hlášení nežádoucích účinků vakcín neboli VAERS. Nejprve si zopakujme, o jaký produkt od Pfizeru jde. Pamatujte si, že je založen na modifikované RNA, je to modifikovaný koncentrát RNA obsahující lipidové nanočástice, léčivý přípravek je naplněn do těchto malých skleněných lahviček, kdy každá lahvička obsahuje 0,45 mililitrů produktu.

A pak je v očkovacím místě ručně naředěn a pak rozdělen do pěti dávek. Každá dávka má obsahovat 30 mikrogramů RNA na dávku, kterou deklaruje výrobce. Podívejme se, jak se tyto přípravky vyrábějí. Nejprve výrobce vyrobí to, čemu se říká léčivá látka, což je objem kapaliny, v tomto případě máme 37 litrů kapaliny obsahující účinnou látku. A tou účinnou látkou je modifikovaná RNA. Poté se to zkombinuje s dalšími složkami. A tím se můžeme zabývat později. Ale i u ostatních složek je spousta neznámých. A pak je tu hotový výrobek, který obsahuje asi 140 litrů na jednu šarži. A ten se pak plní do těchto malých skleněných lahviček. Na jednu šarži připadá asi 300 000 lahviček.

Takže si pamatujte, že pokud provedeme jednoduchý matematický výpočet, musí být v každé lahvičce 30 mikrogramů krát pět účinných látek. Také z dokumentů společnosti Pfizer můžeme zjistit, že sami uvádějí, že je velmi důležité mít dostatečně neporušenou molekulu RNA, což znamená RNA kód do řetězce. Řekněme to takto… A tyto řetězce plavají v tomto tekutém objemu. A my potřebujeme mít dostatek těchto neporušených řetězců, které hláskují přesně ten kód, který chtějí, aby byl hláskován. A molekuly, které nejsou dostatečně dlouhé, se považují za neaktivní. Oni sami tady říkají, že RNA musí být dostatečně neporušená, nebo musíme jí mít dostatek v tomto tekutém objemu, aby se úspěšně přeložila do cílového proteinu, v tom případě je to spike protein. Takže minimální hranice, a to je podle společnosti Pfizer, minimální hranice je přibližně 70 %.

Dobře, to je dokument společnosti Pfizer, pak jsme našli nějaké dokumenty Evropské lékové agentury. A například toto je dokument z 24. listopadu 2020. Nezapomeňte, že je to jen pár týdnů předtím, než společnost Pfizer získala povolení k mimořádnému použití a odeslala miliony dávek do celého světa, především tyto první šly do USA a Evropské unie. Takže z této schůzky mezi Pfizerem a Evropskou lékovou agenturou jsme zjistili, že v té době měl Pfizer vyroben mnoho dávek. Tady jsou uvedeny jen některé, ne všechny. Ale tyto byly použity k počátečnímu přezkoumání regulačními orgány a výsledky počátečních testů byly předloženy společností Pfizer. Takže si pamatujte, že toto jsou jen výsledky testů, které Pfizer sám deklaroval. Vytvořili některé šarže, toto jsou jen šarže, nejsou z lahviček, jsou z kombinovaného objemu tekutin.

A řekli, že to testovali a že zjistili, že v těchto šaržích mají následující rozmezí procentuální integrity RNA, můžete vidět, že se pohybuje všude možně od nejvyšší hodnoty 86 % do 55 %. To znamená, že máme všechny tyto šarže, a když se podíváme, kolik neporušené molekuly RNA bylo v těchto šaržích, zjistíme, že to může být od 55 do 86 %. A na této schůzce to Pfizer sdělil regulačním orgánům a ty řekly: Dobře, proto si myslíme, že minimální přijatelná hranice pro naše účinné látky by měla být 50 %. Protože to je to, co máme.

A regulační orgány souhlasily s Pfizerem. Zde máme příklad toho, že výrobce si určuje vlastní standard pro přijatelnost své účinné látky. A říkají, že naše účinná látka musí být ve skutečnosti neporušená pouze v 50 % případů, a regulační orgány s nimi souhlasí. O pár dní později, 26. listopadu 2020, se také konalo zasedání Evropské lékové agentury s Pfizerem. A projednávají několik zásadních námitek k připravenosti na regulaci nebo pravidelnému dodržování regulačních předpisů Pfizeru, pokud jde o jejich výrobu. A jedna z těchto námitek… ve skutečnosti ji uvedli jako námitku číslo jedna, že Pfizer celkově nedodržuje správnou výrobní praxi.

A námitka číslo dvě byla, že společnost Pfizer měla dva různé postupy používané při výrobě účinné látky. A nedokázali tyto dva procesy udělat konzistentní. Takže procesy budou produkovat v tomto rozsahu různé šarže s různou integritou RNA. A proto je zde odpověď na tuto otázku. Tam se oba rozhodli, že dobře, přijatelná hranice by měla být 50 % neporušené RNA. Můj překlad je, že jsme nemohli zajistit konzistentnost procesu. A tak svévolně měníme specifikace tohoto léku. A toto je pokračování stejné diskuze. Řekli: Dobře, takže 50% hranice znamená, že pouze 50 % naší účinné látky musí mít tento kód RNA. A co těch zbývajících 50 %? Co se stane tam? Tady máme diskuzi, a můžete si pozastavit video a přečíst si ji sami. Ale v podstatě máme diskuzi, kde se ptají: No, co jsou to ty zkrácené formy?

A co je možné s těmito modifikovanými formami RNA, které kolují kolem? A my nevíme, co jsou zač. A odpověď Pfizeru je v podstatě neodpovědí, tam říkají: Ano, máme fragmenty, ano, potvrzujeme, že máme nedostatečně přepsanou modifikovanou RNA. A nedokážeme udělat srovnatelný nebo konzistentní proces mezi procesem jedna a procesem dva, ale také můžeme říci, že tam jsou tyto částice a kousky RNA a jejich délka je těchto mnoho nukleotidů na délku. A to je konec diskuze. Takže to byla neodpověď, kterou Pfizer poskytnul. A moje interpretace toho je, že potvrzujeme, že máme náhodné fragmenty RNA. Nevíme, co jsou zač, nevíme, jaké jsou možné účinky u pacientů, ale hele, prostě pošleme tyto dávky a zjistíme to. Takže jsme zjistili, že teď o rok později z těchto diskuzí máme všechny tyto údaje z VAERSu a mám informace o všech těchto raných šaržích Pfizeru. Mám také počet lahviček pro každou z těchto šarží, mám datum výroby, mám informace o procentech integrity RNA.

A to můžete vidět v této sbírce šarží, kterou mám. Pohybuje se od 55 % do 71 %. A také jsem u těchto šarží shromáždila všechny závažné nežádoucí příhody, postižení, život ohrožující příhody a úmrtí. Můžete vidět, že se jedná o velmi velká čísla. Ale také jsem si položila otázku: Nemá toto číslo procenta integrity RNA vliv na to, kolik závažných nežádoucích příhod máme ve VAERSu pro tuto šarži? A ukázalo se, že model vysvětluje asi polovinu tohoto vztahu, mám tady výstup pro svůj model, je to jednoduchá regrese v Excelu, můžete si to zkusit sami, vidíte, že koeficient determinace je asi 56 %. Nebo 0,558. A zvýraznila jsem koeficienty a také jejich významnost. A v lidské řeči je interpretace tohoto modelu taková, že šarže vyrobené později v čase jsou o něco méně toxické, ačkoli o tomto parametru existuje nízká jistota.

Ale šarže s nižším procentem intaktní a modifikované RNA jsou výrazně méně toxické. To tedy znamená, že tento produkt je možná biologickou zbraní, protože když není vyroben tak, jak má, je méně toxický. Co tedy můžeme říci o této konkrétní situaci, o tomto našem zjištění? No, existuje několik scénářů. Vraťme se zpět a podívejme se na to, jak se tyto produkty vyrábějí. Mluvím pouze o léčivé látce, nemluvím o dalších složkách a s nimi je samozřejmě spojeno mnoho otázek. Ale pokud jde o účinnou látku, zde víme, že Pfizer sám stanovil standard a sdělil regulačním orgánům, že pouze 50 % jejich účinné látky musí tvořit deklarovaná sekvence RNA. A u zbytku 50 % nevíme, co tam je.

Jestli to jsou nevyžádané části, zbytková DNA, jiné druhy RNA, prostě nevíme, co to je. A vlastně to nikdo nemůže vědět, protože, no představte si situaci, kdybyste měli kamiony jedoucí přes hranice, a tam by byl celník a mohl by otevřít kamion. A může říct, no, tady je celní prohlášení a všechno zboží na seznamu musí být v tomto kamionu. A v tomto kamionu nemůže být cokoli, co není v prohlášení. No a tady Pfizer říká: Ne, vlastně jenom 50 % musí být deklarováno. U zbylých 50 % nemůžete vědět, co to je. A nikdo to nemůže vědět, ani když vybereme lahvičku náhodně z regálu, pokud nevíme, jaká další sekvence nedeklarované DNA nebo RNA je v tom výrobku, nemůžeme to testovat. Protože můžeme navrhnout test, který tuto sekvenci hledá, ale můžeme v tom najít akorát materiály organické chemie. Tohle je tedy velmi chytré. Může se stát, že Pfizer prostě nedokáže zajistit konzistenci výrobku.

A prostě mají tuhle široce rozkročenou účinnou látku, nebo je to chytrá zástěrka pro cokoli jiného, co chtějí přidat do lahviček. V každém případě je to samozřejmě obrovský problém. Protože si představte, že jakmile máme tento velký objem, máme mít 37 litrů účinné látky. Protože je to 50% hranice, je to jen 18 litrů, které jsme naředili do 140 litrů, teď vezmeme těchto 140 litrů a naplníme je do těchto maličkých lahviček. A nezapomeňte, že nikdo neposkytl žádné testy pro lahvičky, testoval se pouze produkt jako celek. A tak v závislosti na tom, jak jsou lahvičky naplněny, můžete mít některé lahvičky, které neobsahují nic, třeba smetí. Nebo kousky, nebo nestrávenou, nepřeloženou RNA, nebo jsou některé lahvičky, které obsahují obrovské množství nebo jsou přeplněny tímto produktem mRNA, prostě nevíme.

A tak ve světě můžeme mít celou řadu lahviček, které jsou jen placebo, protože neobsahují účinnou látku. Pak máme lahvičky obsahující velké množství účinné látky. A proto máme výsledky, které máme. Důležitější je, jak stále říkám, že nezáleží na tom, jestli je to náhoda nebo úmysl. Pfizer tohle ví. Pokud jsem na to přišla já v malé tabulce, Pfizer to určitě ví. A zatajují, nestahují žádnou z těchto lahviček, žádnou z těchto šarží. Dál je dodávají s tímto postupem výroby. A prostě zakrývají svůj zločin. A to je to, co vám chci zanechat. A prosím, navštivte naše webové stránky howbad.info, najdete tam nejnovější aktualizace. Najdete tam nejnovější analýzy a také údaje o konkrétních šaržích vakcín. Nyní máme k dispozici údaje z celého světa. Pošlete nám své dotazy a připomínky. Děkuji vám mnohokrát.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

 1. Pokud se necháte „očkovat“, nemusíte nutně dostat všechny nebo dokonce žádné nežádoucí účinky, jsou to však možné nežádoucí účinky, které FDA oficálně uvedla. Protože si myslím, že každý má právo vědět, jaké vedlejší účinky by mohla mít silně propagovaná „vakcína“ proti kovidu, uvedu sem oficiální seznam vedlejších účinků = to není můj seznam = je to ofic. seznam sestavený FDA – Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v USA. Všechny jsou nepříjemné, většina z nich je velmi vážná a vážnější než smrt už získat nemůžete…:

  Guillain-Barreho syndrom
  Akutní diseminovaná encefalomyelitida
  Transverzální myelitida
  Encefalitida
  Myelitida
  Encefalomyelitida
  Meningoencefalitida
  Meningitida
  Encefalopatie
  Křeče
  Záchvaty
  Mrtvice
  Narkolepsie
  Kataplexie
  Anafylaxe
  Akutní infarkt myokardu (srdeční záchvat)
  Myokarditida
  Perikarditida
  Autoimunitní onemocnění
  Smrt
  Těhotenství, výsledky porodu
  Jiná akutní demyelinizační onemocnění
  Neanafylaktické alergické reakce
  Tromocytopenie
  Diseminovaná intravaskulární koagulace
  Žilní tromboembolie
  Artritida
  Artralgie
  Bolest kloubů
  Kawasakiho choroba
  Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí
  Onemocnění vyvolané očkováním

  Nikdo vám o těchto nebezpečích neřekne – nevěří v plně informovaný souhlas, pokud jde o vakcíny..Většina vlád totiž nyní dělá vše pro to, aby byla veškerá kritika vakcín zakázána = tohle jsou fakta, tak to je. Rozhodnutí je na každém z vás…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů