Bývalá pracovnice WHO varuje: WHO chce do května 2022 převzít moc nad státy

Ve zkratce...

Zpráva Dr. Astrid Stuckelbergerové, bývalé zaměstnankyně WHO, ve které předpovídá převzetí moci Světovou zdravotnickou organizací v květnu 2022 - na základě informací, které získala od zasvěcených osob - a což by nahradilo ústavy jednotlivých států ústavou WHO.
Facebook
Telegram
VK

Přepis v PDF si můžete stáhnout ZDE

Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 4. března 2022

Související:

WHO plánuje novou „pandemickou smlouvu” na rok 2024

Na konci článku je také Výzva – důležité

Přepis videa:

Bývalá zaměstnankyně WHO varovala před nedávným zasedáním výkonné rady Světové zdravotnické organizace, na kterém se diskutovalo o převzetí moci globální vládou v rámci příprav na jakoukoli katastrofu nebo novou pandemii. Dr. Astrid Stucklebergerová pracovala pro WHO 20 let, získala doktorát v oboru veřejného zdraví, vydala 12 knih a napsala více než 180 vědeckých článků. Dr. Stucklebergerová získala informace od zasvěcených pracovníků WHO, kteří jí informovali o nedávné konferenci, a následně vydala toto zarážející varování, cituji: „To, že se najednou distancují od restrikcí, je jen hra.

WHO poslední týden v lednu 2022 uspořádala v Ženevě mimořádné zasedání a jednání o rozšíření svých pravomocí, aby mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie, a jakékoliv jiné formy ohrožení nebo katastrofy. WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu o COVIDu-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005, Jakmile ji ministři zdravotnictví podepíšou, ústava WHO má podle svého článku devět přednost před ústavou země při přírodních katastrofách nebo pandemiích.

Vzhledem k tomu, že před několika lety byla změněna definice pandemie (případy na základě PCR testů), mohou si v každé zemi vynutit poslušnost a vnutit veřejnosti pokyny WHO, které budou povinné, nikoliv jen doporučené, a to zní jako moc nad zemí a světem. Podle zasvěcenců dr. Stucklebergerové chce WHO opatření zavést do května 2022. Skutečnou otázkou však je, jaké druhy tzv. katastrof či hrozeb budou představovat nucené zásahy Světové zdravotnické organizace v suverénních zemích? Nové pandemie? Změna klimatu? Jaderná válka? A hlavně, jak bude tato moc zneužívána? Možná právě o tom hovořil ředitel WHO, Tedros, na 150. zasedání výkonné rady WHO ve švýcarské Ženevě, které se konalo těsně před mimořádnými schůzemi, před nimiž varovala doktorka Stucklebergerová.

Tedros: Podnikli jsme také několik kroků k zavedení nových mechanismů pro budoucí mimořádné situace, které odrážejí dlouhodobé mandáty Světového zdravotnického shromáždění k posílení pandemické připravenosti. Zavedli jsme s členskými státy iniciativy pro hledání cest, jako je WHO centrum pro pandemické a epidemické zpravodajství, systém WHO Biohub a univerzální přezkum zdraví a připravenosti, o kterém uslyšíte více později tento týden.

VÝZVA

VÝZVA: Zasílejme do 15.04.2022 individuálně i jménem organizací a skupin nesouhlas předsedovi WHO

Z ÚSTAVY WHO
Dva nejnebezpečnější články pro naše svobody

Čl. 19
Pokud 2/3 členských států přijme usnesení nebo nové nařízení v rámci „nouzového zákona“, je přijato pro VŠECHNY členské státy s časem k jeho realizaci (čl. 22).

Čl. 20
V zájmu celosvětové zdravotní bezpečnosti lze zavést jakékoli nařízení:
• sanitární a karanténní opatření (tj. lockdown, roušky, náhodné izolace a sociální distancování),
• změna nomenklatury (t.j. definice!),
• standardizace diagnostiky (tj. technika nahrazující lékaře, podvody typu PCR),
• standardizované postupy a produkty,
• označování a uvádění výrobků na trh (např. byznys jede!, vakcíny navždy).

KONEJTE dříve, než bude pozdě!
Je to právo všech členských států v článku 20, které ovšem vlády nechtějí využít; tak jej využijte Vy, protože Vaše vláda nezastupuje Vaše zájmy.

Každý má právo a morální povinnost napsat WHO a ostatním institucím jako občan své země a obyvatel světa.

❗️VÝZVA
Napište do 15.04.2022 dopis 1) předsedovi WHO + 2) gen. tajemníkovi OSN + 3) svému prezidentovi + 4) svému ministru zdravotnictví s tím, že Vás jako lidi „Vaší země“ mají informovat a zastupovat ve Vašem nejlepším zájmu!

Dopis napište dvojjazyčně 🙏

Napište:

„Poslední týden v lednu 2022 se v Ženevě konalo mimořádné zasedání a jednání WHO (Světová zdravotnická organizace) o rozšíření pravomocí, aby WHO mohla převzít kontrolu nad všemi členskými státy v případě pandemie a „jakékoli jiné formy ohrožení nebo katastrofy“. WHO chce, aby členské státy podepsaly novou smlouvu ohledně Covid-19, která rozšiřuje smlouvu z roku 2005. Jakmile ji podepíší ministři zdravotnictví, má ústava WHO (podle jejího článku 9) v případě přírodních katastrof nebo pandemií přednost před ústavou dané země (smlouvu z roku 2005 podepsalo 189 zemí).

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESOUHLASÍM S TOUTO SMLOUVOU ANI S JAKOUKOLIV FORMOU DOHODY PODLE PUBLIC HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN (PHEIC). NESOUHLASÍM S TÍM, ŽE MĚ ZASTUPUJETE, A JSEM PROTI VŠEM ROZHODNUTÍM, A TO OD NYNĚJŠKA I PROTI TĚM, KTERÁ BYLA PŘIJATA V MINULOSTI, A KTERÁ POTŘEBUJÍ VÁŽNOU REVIZI, NA COŽ BUDOU DOHLÍŽET SAMI LIDÉ“.

Say:

“The last week of January 2022 WHO held an emergency meeting and deliberations in Geneva on expanding its powers to take over all member states in the event of a pandemic and “any other form of threat or disaster”. WHO wants member states to sign a new treaty on Covid-19, which expands the 2005 treaty. Once signed by the Ministers of Health, the WHO Constitution (according to its Article 9) takes precedence over a country’s constitution (189 countries have signed the 2005 treaty) during natural disasters or pandemics.

I DO NOT CONSENT IN ANY WAY TO THIS TREATY OR ANY FORM OF AGREEMENT UNDER PUBLIC HEALTH EMERGENCY OF INTERNATIONAL CONCERN (PHEIC). I DO NOT CONSENT THAT YOU REPRESENT ME and I OPPOSE TO ALL DECISIONS FROM NOW ON AND THOSE TAKEN IN THE PAST WHICH NEED SERIOUS REVISION WITH THE SUPERVISION OF PEOPLE.”

A přidejte, co chcete.
Podepište se sami nebo jménem určité skupiny či sdružení a zašlete jim kopii!

🔹Adresa pro dopis do WHO
WHO Director General
Tedros Adhanom Ghebreyesus
20 Avenue Appia
1211 GENEVA 27
SWITZERLAND

Kopii dopisu zašlete do OSN
Antonio Guterres
Secretary-General of the United Nations
UN Headquarters
405 East 42nd Street,
New York, NY, 10017
USA

Kopii nejlépe v malém PDF zašlete:
• prezidentovi:
• ministru zdravotnictví:

Kopii v PDF zašlete:
• skupině nebo sdružení, které tyto dopisy shromažďuje:

• národním/mezinárodním právníkům, kteří jsou mezi 12 právníky pod vedením Dr. Reinera FULLMICHA a účastní se GRAND JURY,

Můžete také uvést:
Tento dopis bude veřejně distribuován našim lidem!
This letter will be publicly distributed to our people!

Ponechte si kopii.
Gratulujeme!
Je to další krok ke svobodě od nemocí a věčné očkovací tyranie!

Dr. Astrid Stuckelbergerová

Výzva převzata z Telegramu: https://t.me/svoboda365/2127

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

9 komentářů

 1. Vše co nyní probíhá, není náhoda. To vše se děje jen pro odvedení pozornosti. Níže uvádím nové informace k dění kolem „jídla:“

  Nedostatek potravin se prohlubuje v důsledku konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Globální kolaps úrody je nyní jistý, ale je to v pohybu a nelze to zastavit.
  Jak jsem zmínil, co jsem dříve vypátral, tak třetina světových obilovin pochází z černomořské oblasti poblíž Ruska a Ukrajiny.
  Jinými slovy, přerušení vývozu z této oblasti bude mít zničující dopad na celosvětové zásobování potravinami.
  Černomořský region je nejen „obilnicí“ pro Evropu, která dodává krmivo pro lidi i zvířata, ale také se zde vyrábí velká část světových hnojiv (zemní plyn).

  Země již zažívají nárůst cen energií, vzhledem k tomu, že Rusko je předním vývozcem ropy; několik zemí pozastavilo dovoz ruské ropy v rámci sankčního režimu zavedeného proti Kremlu a prezidentu Vladimiru Putinovi jako trest.
  Rusko i Ukrajina jsou však také předními vývozci několika komodit, včetně hnojiv a obilí, a konflikt si již vybírá svou daň na produkci a vývozu obojího, což povede k hladu a potravinové krizi v prvních několika zemích (níže prvních 10 zemí).
  Podle nových údajů agentury Gallup ( https://news.gallup.com/opinion/gallup/390395/ukraine-war-threatens-world-food-supply.aspx )
  jsou samozřejmě nejzranitelnějšími zeměmi ty, které jsou nejvíce závislé na pšenici produkované Ruskem a Ukrajinou, přičemž velká část jejich obyvatelstva se potýkala s nedostatkem potravin již před vypuknutím války (Nigérie, Keňa, Filipiny, Myanmar, Maroko, Turecko, Egypt, Thajsko, Indonésie, Tunisko). Kromě toho se několik zemí na seznamu včetně Egypta, Keni a Turecka potýká také s vnitřní politickou nestabilitou a konflikty, což jsou situace, které se jen zhoršují, když lidé hladoví.

  Souběh děsivých událostí uvedl do pohybu nezvratný kolaps produkce potravin a úrody, kdy tyto události nelze zastavit z prostého důvodu = rostliny potřebují k růstu čas..
  Plodiny nelze vytvořit okamžitě, a pokud se nezasadí (nebo se zničí), neexistuje za ně okamžitá náhrada.
  A to vše se spojuje do dvou hlavních problémů, které nyní budou postupně akcelerovat po celém světě: Potravinový nedostatek + INFLACE POTRAVIN.
  (nedostatek znamená, že nezbývá žádná nabídka bez ohledu na cenu a inflace, že potraviny, které jsou k dispozici, budou výrazně dražší) = obojí vyvolává u lidí paniku.

  Dle mě se extrémní nedostatek potravin projeví nejpozději v létě už i v maloobchodě.
  Mezi propadem úrody a nedostatkem potravin v maloobchodě je časová prodleva. Právě teď v březnu jíme zimní úrodu pšenice.
  Koncem léta budeme závislí na úrodě pšenice z jara po celém světě a tato úroda se prostě neosazuje v míře potřebné k nasycení světa.

  Dokonce už i agentura Reuters ( https://www.reuters.com/world/food-prices-hit-record-high-february-un-agency-says-2022-03-04/?taid=62237c2407024b0001560037 )
  nyní otevřeně uvádí, že podle agentury OSN dosáhla inflace potravin 20 % = ale to jsou už stará čísla!
  Dle mě, než započítají léto a podzim 2022, bude se mnohem více blížit 50 %..

  Neznamená to, že se každé město okamžitě zhroutí do chaosu, ale nedostatek potravin, inflace potravin a inflace energií vytvoří mezi obyvatelstvem psychydelické podmíny..:
  – Rabování obchodů s potravinami, po kterém bude následovat zvýšená ostraha prodejen potravin
  – Přepadení lidí vycházejících z obchodů s potravinami se zbraní v ruce, kteří nesou potraviny
  – Přepadení dopravních vozů na dálnicích, které rozvážejí zboží do prodejen potravin
  – Zvýšený počet krádeží aut, vloupání do domů a zločinů pramenících ze zoufalství a hladu

  Řekněte mi, prosím, že se mýlím, protože to, co vyčtu „mezi řádky“ mi porvé od vypuknutí kovidí „krize“ nahání strach..
  ..jediným faktorem, který může skutečně snížit poptávku po potravinách na celém světě = je celosvětové vymírání způsobené injekcemi mRNA (a Spike proteinů nejen z vakcín!)..

  1. Díky za info a uvedení věcí do souvislostí. Máš pravdu… tohle je reálná hrozba. Když se na to člověk podívá z tohoto pohledu, přesně to zapadá do jejich plánu Velkého resetu. Bude to ještě jízda… jako jedno z řešení, i když není pro všechny, je vážně zakládat lokální komunity, propojovat se se zemědělci, apod. Nemám odpověď na to, jak to udělat nebo jak by to vypadalo… ale rozhodně „decentralizace”.

   1. Přesně tak. Informuji a předávám všechny důležité informace a odkazy co nejvíce lidem kolem sebe. To vše bylo jen předvoj a věci se už dávají do pohybu.. Mediální masírka a upnutý zrak většina lidí je zas jen do Ruska, předtím kovid atd. A na pozadí se dějí věci 🙁

  1. Opět děkujeme za zvednutí návštěvnosti stránek…ale zůstaňte prosím u Seznam, ČT apod., vy „fast čekere“ xD
   A kdo je vlastně „fast checker“ a jim podobní? Dobře placení lháři 🙂

   1. v nevíte kdo je to FC?? vy jste ale hloupučký:) ,tak tady definice- Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost. To může být provedeno buď před (ante hoc fact-checking) nebo po (post hoc fact-checking) zformulování daného tvrzení.

    V zahraničí se výraz fact-checking používá jako název pro specifický směr žurnalistiky, která je zaměřená šíření pravdivých faktů. Nejde přitom jen o ověřování tvrzení, ale i o tvorbu analýz, které mohou být podkladem pro další fact-checking. V České republice je pojem fact-checking spojen zejména s ověřováním pravdy. Známým českým fact-checkingovým serverem je Demagog.cz, ověřující pravdivost tvrzení politiků.

    Fact-checking nabývá na významu zejména ve spojení s růstem přítomnosti fake-news, dezinformací, propagandy a manipulací v mediálním prostoru

    1. Pro mě jste místní žvejkal, který umí jen urážet, neumí česky, kopíruje tady dezinformace a šíří cemperské bláboly.

     Ti vaši „ověřovatelé faktů“ podporují a vesele propagují korporátní lži, jak jsem zmínil, „fast čekeři“ jsou dobře placení lháři 🙂 A nikdy si neověřují žádná fakta, málokdy, pokud vůbec, si je ověřují u lidí, které kritizují, a často, většinou nebo vždy znají svůj závěr dříve, než začnou. Jsou stejně jako mainstreamová média specialisté na dezinformace.
     A po celém světě jich jsou nyní tisíce. Většina z nich je nepoctivá – koupená a placená jednotlivci, korporacemi a charitativními organizacemi, které chrání své zájmy.

     Pokud sepnete váš mozek (o čemž pochybuji):
     Ale kdo jsou ti, kdo ověřují fakta? A kdo ověřuje ověřovatele faktů?

     Většina samozvaných ověřovatelů faktů jsou najatí lobbisté prosazující určitý názor. Většina z nich nemá žádnou kvalifikaci ani zkušenosti se zkoumáním materiálů a nepoznala by fakt, ani kdyby jim skočil na špek. To, co prezentují jako fakta, jsou obvykle názory prosazované jejich sponzory.

     Pravidelně se používají k tomu, aby se postavili proti skutečným výzkumníkům, znevážili je a démonizovali – zejména v oblasti lékařské péče a globálního oteplování.

     Každé tvrzení někoho, kdo si říká „fact checker“, s velkým klidem ignoruji 🙂 Stejně jako vás.

     PS: A umíte i něco jiného, než kopírovat ty bláboly? Mě nemůžete nikdy urazit, protože to nejde 🙂

    2. A ještě něco, vy oveřovači faktů..menší doplnění:
     Pokud jste si mysleli, že fact checkers jsou zdrojem objektivních faktů, zamyslete se.. Na začátku tohoto roku např. Facebook před soudem přiznal, že jeho fact checkers netvrdí fakta, ale že je to jeho práce. Ale spíše „názory chráněné prvním dodatkem“. Kdo potřebuje falešné ověřovatele faktů?

     Existují tři zdroje údajů o poškozeních způsobených očkováním: Hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) na stránkách Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Wonder; OpenVAERS; a MedAlerts, který vytvořilo Národní informační centrum o vakcínách. Z webových stránek MedAlerts má nejsnadněji použitelné rozhraní, pokud chcete vyhledávat a shromažďovat údaje. To, co činí VAERS tak cenným, je skutečnost, že můžete najít důležité bezpečnostní signály, které by jinak byly přehlédnuty. To je její zamýšlená funkce, a k tomu funguje docela dobře.

     „fast čekeři“ se nyní snaží údaje VAERS odmítnout jako přinejlepším nespolehlivé a zbytečné, pokud jde o v nejhorším případě. Mají však vážný problém. Americká vláda měla jasnou povinnost, zakotvenou v zákoně. V zákoně, vytvořit systém pro odhalování možných poškození způsobených očkováním.

     Pokud je systém VAERS nepoužitelný, pak vláda porušila zákon. Ve své horlivosti chránit Velkou farmacii mohou kontroloři faktů neúmyslně házet vládním agenturám klacky pod nohy… Nebo ne?!

 2. Diky autorum za skvely komicky platek, dlouho jsem se tak nenasmal. Pro dobro vasi duse doufam, ze to nemyslite vazne, a je to jenom nejaka forma satiry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů