Corbett Report – ŠOKUJÍCÍ dokument odhaluje skutečný plán Trudeaua

Ve zkratce...

Všichni víme, že když politik chodí jako globalista, mluví jako globalista, chová se jako globalista a kváká jako globalista, znamená to, že je globalista, že? A co teprve, když takový politik neuvěřitelně a bez obalu podpoří Agendu 2030 pod vedením OSN, která má přetvořit světový řád a ve jménu "udržitelného rozvoje" nás zavést do chřtánu čtvrté průmyslové revoluce a velkého resetu. Pak všichni víme, že je to globalista, že? Tak si poslechněte tohle...
Facebook
Telegram
VK

Přepis v PDF si můžete stáhnout ZDE

Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 19. března 2022

Odkaz na dokument, o kterém je řeč: Společné prohlášení o vstupu mezinárodních vztahů do nové éry a o globálním udržitelném rozvoji

Přepis:

James Corbett: Vítejte zpět, dámy a pánové, u Corbett Report. Jsem James Corbett z corbettreport.com a přicházím k vám jako vždy ze slunného podnebí západního Japonska, zde 18. března 2022. Vítejte u 416. dílu podcastu Corbett Report. Šokující dokument odhaluje skutečné plány Trudeaua. Vím, že pro mé pravidelné posluchače to nemusí být žádná převratná novinka. Ale pro normální lidi, kterým se nějakým způsobem podařilo narazit na tento podcast, je důležité zdůraznit, že Justin Trudeau, premiér Kanady, někdejší vůdce kanadského dominia, je ve skutečnosti bludař, který slouží zcela jiné agendě, než o které se veřejnost domnívá, že jí slouží, není tu proto, aby jednal v nejlepším zájmu Kanaďanů. Ale v zájmu zcela jiné agendy. Jak říkám, mým pravidelným posluchačům to nebude třeba vysvětlovat tak podrobně.

Ale já jsem odhalil dokument, který je tak pobuřující, tak do očí bijící ve svém tažení za agendu Nového světového řádu velkých reseterů, že je třeba si ho přečíst, abyste mu uvěřili. A tak to dnes uděláme. Ale pojďme si připravit základy, jen abychom všichni byli na stejné vlně a věděli, kdo je Justin Trudeau a jaké agendě vlastně slouží. Takže vyložme nějaká fakta, nějaká identifikovatelná doložitelná fakta ze záznamu, na která můžeme poukázat, abychom ukázali, kdo Justin Trudeau skutečně je. Fakt číslo jedna. Justin Trudeau je samozřejmě poskokem Světového ekonomického fóra.

K. Schwab: A musím říct… když zmíním naše jména jako paní Merkelová, dokonce Vladimir Putin a tak dále, všichni byli mladí globální lídři Světového ekonomického fóra. Ale na co jsme teď velmi hrdí, je mladá generace, jako je premiér Trudeau, prezident Argentiny, a tak dále, protože pronikáme do kabinetů.

James: Fakt číslo dvě: Justin Trudeau je válečný štváč.

J. Trudeau: Dnes oznamujeme, že budeme Ukrajině dodávat protitankové zbraňové systémy a modernizovanou munici. To je samozřejmě doplněk k našim třem předchozím dodávkám smrtícího i nesmrtícího vybavení.

James: Fakt číslo tři: Justin Trudeau prosadil celou biobezpečnostní COVID 1984 tyranii, která vyústila v podvodnou a nesmyslnou plandemii lékařského stanného práva v posledních dvou letech.

J. Trudeau: Sečteno a podtrženo, nejpozději do konce tohoto měsíce bude od všech federálních zaměstnanců vyžadován doklad o očkování. A do poloviny listopadu zavedená donucovací opatření zajistí, aby byli očkováni všichni.

James: Fakt číslo čtyři: Justin Trudeau se snaží umlčet veškerý nesouhlas v zemi tím, že se snaží ovládnout a kontrolovat kanadská média.

D. Dicks: Trudeauova vláda právě oznámila záchranu médií ve výši 600 milionů dolarů pomocí řady daňových úlev a pobídek pro umírající dinosauří média. Umírající starší tisk, který ztrácí diváky ve prospěch nezávislých médií, bude zachráněn z vašich daní. A Trudeauova vláda bude rozhodovat o tom, které mediální společnosti budou zachráněny a které ne. To není svobodný tisk. To je dobře financovaná propagandistická mašinérie, která je zavázána státu.

James: Fakt číslo pět: Justin Trudeau je zajedno s transhumanistickou noční můrou čtvrté průmyslové revoluce poháněné umělou inteligencí, kterou se snaží uskutečnit velcí reseteři.

J. Trudeau: Jako první předseda GPA je Kanada připravena s vámi spolupracovat na globálním ekosystému umělé inteligence, který bude rozvíjet odpovědné inovace a zároveň podporovat rozmanitost a inkluzi. Konkrétně s ohledem na covid-19. Vím, že existuje podskupina UI a reakce na pandemie, která se zabývá tím, jak tuto technologii využít k zajištění bezpečnosti lidí.

James: A fakt číslo šest: Justin Trudeau je samozřejmě obdivovatelem čínské diktatury.

J. Trudeau: Je tu určitá míra obdivu, kterou k Číně vlastně chovám, protože jejich základní diktatura jim umožňuje skutečně obrátit ekonomiku na pětníku.

James: Myslím, že pravidelní posluchači Corbett Report už Trudeaua a jeho skutečný program pochopí. Ale jak jsem také řekl, objevil jsem dokument, který podle mého názoru proklouzl pod radarem v době před ukrajinskou hysterií. Ten rozhodně stojí za přečtení, protože bod po bodu přesně prochází globalistickou agendu a to, co je skutečným cílem těchto poskoků velkého resetu nebo čtvrté průmyslové revoluce, udržitelného rozvoje. Takže, jako obvykle, uvedu odkaz na dokument pro vás v poznámkách pořadu. Buďme realisté, většina lidí se pravděpodobně ve skutečnosti neobtěžuje s tím, aby se podívala do poznámek. Každopádně sdílejte tento odkaz na toto video s každým, koho znáte, aby se mohli podívat na agendu Trudeau na vlastní oči. A hele, vidět znamená věřit.

Takže se s vámi jako vždy podělím o svou obrazovku. A my se podíváme na dokument, který je tady na stránkách kanadské vlády. Byl vydán čtvrtého února 2022. Takže jen pár týdnů, zatímco se mluvilo o tom, že se něco stane na Ukrajině. Tohle proletělo pod radarem všech, které jsem zatím viděl. Bylo to společné prohlášení vlád Kanady a USA o mezinárodních vztazích, vstup do nové éry globálního udržitelného rozvoje. Takže 4. února 2022 vláda Kanady vydala toto na pozvání prezidenta Spojených států Joseph R. Bidena, kanadský premiér Justin Trudeau navštívil USA… bla, bla, bla. Hlavy států jednaly ve Washingtonu. Vláda Kanady a USA (dále jen „strany“) prohlašují.

Takže začali mluvit o obrovských změnách, osudových změnách, které se právě teď dějí. A všechna ta módní slova: Procházíme multipolaritou, ekonomickou globalizací, nástupem informační společnosti, kulturní rozmanitostí, samozřejmě, Trudeau to vždy opakuje… proměna globální architektury a světového řádu, rostoucí vzájemné závislosti mezi státy. Rozložení moci ve světě a mezinárodní společenství vykazuje rostoucí poptávku po vůdcovském vedení směřujícím k mírovému a postupnému rozvoji. Současně, samozřejmě, s pokračující pandemií nové koronavirové nákazy, mezinárodní regionální bezpečnostní situace se komplikuje a počet globálních výzev a hrozeb den ode dne roste. Takže, strany, USA a kanadské vlády, vyzývají všechny státy, aby usilovaly o blahobyt a jednorožce a duhy, o univerzální lidské hodnoty jako mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, volné štěňátka, demokracie, svoboda, bla, bla, bla… na co?

Pomoci růst ekonomiky Kanady, pomoci chudým lidem poskytnout smysl jejich života? Ne, samozřejmě. Chránit mezinárodní architekturu řízenou Organizací spojených národů a světový řád založený na mezinárodním právu, usilovat o skutečnou multipolaritu s OSN a její Radou bezpečnosti, která hraje ústřední roli, podporovat demokratičtější mezinárodní vztahy a zajistit mír, stabilitu a udržitelný rozvoj na celém světě. Hmm, zajímalo by mě, o co v této agendě vlastně jde? A pak tedy pokračují se statusovými nesmysly o tom, že kromě toho strany věří, že demokracie je prostředkem účasti občanů na vládě jejich země s cílem zlepšit blahobyt obyvatelstva a uplatňovat zásadu lidové vlády.

Jo, tady je otrocká schránka na návrhy, jednou za čtyři roky tam strčte ten svůj zbytečný odpad. Nebojte se, příště to k něčemu bude. Dobrá, takže tak jako tak, Kanada a USA zaručují svým občanům právo podílet se různými prostředky a formami na správě státu a veřejného života v souladu se zákonem. Jo, jasně, stejně jako to udělali v Ottawě, že jo. Takové pokusy o hegemonii, jakou představují různé určité státy, které se pokoušejí vnutit své vlastní demokratické standardy místům, jako je asi Ukrajina, takové pokusy o hegemonii představují vážné hrozby pro globální a regionální mír a stabilitu a podkopávají stabilitu světového řádu… hlasem Kissingera: „Nový světový řád“. Vedle toho poznamenávají, že Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv stanovují ušlechtilé cíle v éře všeobecných lidských práv, stanovuje základní zásady, které musí všechny státy dodržovat a respektovat. Všechny státy musí dodržovat a dodržují… vskutku, ano, hm, přesně tak. Musí dodržovat.

Probíhající pandemie nové koronavirové infekce opět představuje vážnou výzvu pro naplňování Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Ale ne. Tato podvodná pandemie ublížila naší Agendě OSN 2030. Ano, opravdu to bolí. Je nezbytné posílit partnerské vztahy v zájmu globálního rozvoje a zajistit, aby nová etapa globálního rozvoje byla definována harmonií, rovnováhy a inkluzivitou. Přesně to, co byste čekali, že Trudeau řekne, aby zakryl skutečnou agendu, která je… je to prostě tak do očí bijící, je to tu černé na bílém. Kromě toho posílí spolupráci s multilaterálními mechanismy, včetně OSN. Velké překvapení. A povzbudit mezinárodní společenství, aby upřednostňovalo rozvojové otázky v globální koordinaci makropolitik. Jo, dobře. Takže pokračujeme… podpora globální rozvojové iniciativy pod záštitou OSN, samozřejmě. S cílem urychlit provádění Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Strany vyzývají celé mezinárodní společenství k přijetí praktických kroků v klíčových oblastech spolupráce, jako je snižování chudoby, potravinová bezpečnost, vakcíny a kontrola epidemií, financování rozvoje, změna klimatu, udržitelný rozvoj, včetně zeleného rozvoje, industrializace, digitální ekonomika a propojení infrastruktury.

Ano, chtějí pro vás jen to nejlepší. Proč ne vy? Proč z toho nejste stejně nadšení jako oni, protože společně slaví 30. výročí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu… naši dobří přátelé z FCC OSN. Znovu potvrzují svůj závazek k této úmluvě. Samozřejmě, že ty strany, Kanada a vláda USA, potvrdily svůj závazek k této úmluvě, stejně jako k cílům zásadám a ustanovením Pařížské dohody, Nadále plnit závazky, které na sebe vzaly, a očekávat, že rozvinuté země skutečně zajistí každoroční poskytování 100 miliard dolarů na financování opatření v oblasti klimatu rozvojovým státům. Děkuji pěkně. Strany se brání proti vytváření nových bariér v mezinárodním obchodu pod záminkou boje proti změně klimatu. Jasně, všechno je dobré, pokud na konec dáte změnu klimatu. Samozřejmě se opět odvoláváme na boj proti pandemii COVID-19. A ano, samozřejmě, ochrana života a zdraví v populaci obou zemí lidu a národů světa, protože zřejmě mluví za svět.

Dále zvýší spolupráci při vývoji a výrobě vakcín proti nové koronavirové infekci. Samozřejmě. Stejně jako léky pro její léčbu… penízky pro hochy z Big Pharma. Posílenou spolupráci v oblasti veřejného zdraví a moderní medicíny, jako je zavírání zdravých lidí do jejich domovů, nutit je nosit roušky, napíchat jim experimentálními léky a pak se diví, proč jsou lidé v poslední době tak nemocní. Strany plánují posílení koordinace epidemiologických opatření k zajištění silné ochrany zdraví, ano, přesně tak. Strany ocenily práci příslušných orgánů a regionů obou zemí při zavádění karanténních opatření v příhraničních oblastech.

Přesně tak. Odvedli jste dobrou práci, hoši. Odvedli jste tak dobrou práci při karanténě, uzavírání obyvatelstva podle potřeby, A hodlají zvážit vytvoření společného mechanismu pro kontrolu a prevenci epidemií v příhraničních oblastech, aby společně plánovali protipandemická opatření, která mají být přijata na hraničních přechodech, sdíleli informace, budovali infrastrukturu a zlepšili účinnost celního odbavování zboží, A tak to pokračuje dál. Strany odsuzují terorismu a všech jeho projevů. Podporují myšlenku vytvoření jednotné globální protiteroristické fronty, v níž by hlavní roli hrála OSN. Jo, využijme OSN k řešení problému našeho vlastního terorismu pod falešnou vlajkou, že jo, lidi, to bude fungovat. To fungovalo tolik desetiletí. Jak říkám, můžete si tento dokument projít a opravdu vám to doporučuji. Je to prostě neuvěřitelné. Je to prostě největší bod za bodem na globalistickém seznamu, který je tady černé na bílém.

Nikdy jsem neviděl něco tak okatě v souladu s agendou jako…. počkejte… viděli jste to? Něco se děje. Myslím, že se mi trochu rozblikala obrazovka. Páni… whoa. Co se právě stalo? Omlouvám se… Páni, to byla divná závada. Hej, podívejte se na tohle. Oh, tohle vůbec není kanadská vládní stránka. Omlouvám se. Páni, tohle je webová stránka Kremlu. Jo… kremlin.ru. Tady je… prezident Ruska. Aha, omlouvám se, lidi. Nemám na tváři vejce? V tom jsem se spletl. To nebylo společné prohlášení Kanady a USA. To nebyl Trudeau a Biden. Podle všeho to bylo společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o mezinárodních vztazích vstupujících do nové éry a globálním udržitelném rozvoji.

Ale je to slovo od slova přesně to, co jsem vám teď četl. Přesně to, co jsem právě řekl… vývoj procesů a jevů, multipolarita, ekonomická globalizace, informační společnost, kulturní rozmanitost, jak pokračuje pandemie nové koronavirové infekce. Mezinárodní regionální bezpečnostní situace se komplikuje, bla, bla, bla. Prosazovat univerzální lidské hodnoty, chránit mezinárodní architekturu řízenou OSN a světový řád založený na mezinárodním právu, usilovat o skutečnou multipolaritu s ústřední a koordinační rolí OSN a její Rady bezpečnosti, podporovat demokratičtější institucionální vztahy. Demokracie je prostředkem k posílení účasti občanů na vládě, zaručit jejich lidem právo podílet se bla, bla, bla. Takové pokusy o hegemonii představují vážné ohrožení světového řádu. Kromě toho si všimněte, že Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv stanoví cenné cíle. Ach, ano. A musíme naplnit Agendu OSN 2030 pro udržitelný rozvoj.

Je nezbytné posílit vztahy partnerských regionů v zájmu globálního rozvoje, udržitelného rozvoje, posílit spolupráci s multilaterálními mechanismy, včetně OSN. Ano, Agenda OSN 2030. Urychlit plnění Agendy OSN 2030 s nějakými těmi úžasnými vakcínami a kontrolou epidemií, financování rozvoje, klimatické změny, udržitelný rozvoj… vyberte si svoje módní globalistické slovo. Společně slavíme 30. výročí přijetí FCC OSN a zavazujeme se bojovat za to, co říká FCC OSN… a cokoliv, co řeknou, je dost dobré. Boj proti pandemii COVID-19, ochrana života. Ach, pochvalme ty skvělé karantény a kontroly epidemií, které zavedly Rusko a Čína, aby potlačily národy.

Ach jo, ať OSN hraje ústřední roli v oblasti terorismu a udržování míru. Každý kousek toho je přesně to, co jsem právě četl. Ale je to vlastně ruské. Omlouvám se, lidi. Nevím, co mě to napadlo. To byla jen divná chyba, která se stala. Ale je to v pořádku. Můžeme to vyřešit za pochodu. Takže se omlouvám. Říkal jsem, že tohle je epizoda 416 s názvem Šokující dokument odhaluje skutečný plán Trudeaua. Zkusíme to znovu. Omlouvám se. Vítejte v podcastu, lidi. Toto je 416. díl Corbett Report podcastu o šokujícím dokumentu odhalujícím skutečný Putinův plán. Tady to máte. Dobře, omlouvám se. Teď, když jsme to opravili… Jak už jsem řekl, samozřejmě uvedu odkaz na ten dokument, takže si ho můžete přečíst, ale většina lidí to neudělá. Takže, každopádně běžte a pošlete tohle video všem, které znáte.

Doufám, že už jste to udělali. Počkat… co to slyším? Víte, mám pocit, že tam v tom davu jsou lidé, kteří jsou z toho trochu rozrušení, kteří se cítí trochu osobně ohroženi nebo rozrušeni nebo emocionálně zapojeni do myšlenky, že Putin a Si Ťin-pching jsou na 1000 % v souladu s Agendou OSN 2030 pro udržitelný rozvoj a všemi těmi globalistickými trendy výrazy a všemi jejich plány, a to je přesně to, co se pokoušejí realizovat, že to jsou ti spasitelé z BRICSu, které tolik alternativních médií zřejmě vyzdvihuje jako jakési skvělé, úžasné křižácké Bílé přilby, které přijedou na svých koních a zachrání den na konci této strašné noční můry, kterou prožíváme. Ale já vím, že mé publikum je o věcech informováno mnohem lépe, že byste na to neskočili. Takže není důvod, abyste se cítili osobně rozrušeni tím, že vlastně…

Ach ne, všechno, co bylo špatně a co jsem viděl, že prokazatelně bylo špatně, když jsem si myslel, že to říká Trudeau, je stále prokazatelně špatně, když to říká Putin, že? Přesně tak. Protože známe stejná doložitelná fakta, fakta z veřejných záznamů, která můžeme říct o Putinovi, stejně jako jsme to řekli o Trudeauovi. Chci říct, jeden zjevný příklad, jeden doložitelný fakt, Vladimir Putin je poskokem Světového ekonomického fóra.

K. Schwab: Když zmíním naše jména jako paní Merkelová, dokonce Vladimir Putin…

James: Fakt číslo dvě: Vladimir Putin je válečný štváč.

Putin: Rozhodl jsem se pro zahájení vojenské operace. Kdokoliv se nás pokusí narušit, nebo dokonce bude vyhrožovat naší zemi, náš lid by měl vědět, že reakce Ruska bude okamžitá a povede vás k takovým důsledkům, které jste ve své historii nikdy nezažili.

James: Fakt číslo tři: Vladimir Putin se snaží umlčet veškerý mediální odpor ve své zemi a kontrolovat šíření informací v Rusku. Video: Putin podepsal zákon o urážkách a falešných zprávach na internetu. To pochází z Moscow Times. Putin podepsal kontroverzní soubor zákonů, které činí trestným činem neúctu ke státu a šíření falešných zpráv na internetu. Legislativa zavede tresty za šíření informací, které „vykazují zjevnou neúctu k vládě společnosti, oficiálním vládním symbolům, ústavě nebo vládním orgánům Ruska.“ Aljazeera: Takto vypadá informační válka, když se dostane do ulic. Policie na moskevském náměstí Lubjanka, zabalená v neprůstřelných vestách, zabavuje telefony občanů a hledají důkazy odporu. Výmluvný obsah sociálních médií o válce na Ukrajině, který může lidi dostat do vězení. Scrollování v telefonu… v ruském stylu. Žena: Co si myslíte? Zatknou mě, pokud jen řeknu „dvě slova“? na ceduli se píše „dvě slova“ Reportér: Právě vás jdou zatknout.

James: Fakt číslo čtyři: Putin během plandemie prosazoval všechny ty samé nesmysly o biologické bezpečnosti COVID jako Kanada a USA a v podstatě všechny ostatní země za poslední dva roky.

Wion: Putin se dal do řeči s nově zvolenými zákonodárci a chce, aby aktivně podporovali snahy o očkování většího počtu lidí. Kreml tvrdí, že počet případů COVID-19 stoupá kvůli nedostatečnému množství očkovaných lidí. Rusko bylo nejrychlejší zemí, která loni vyvinula a uvedla na trh vakcínu Sputnik V. Očkovací kampaň však probíhá pomalu, protože Rusové nemají úplnou důvěru úřadů a obávají se nových lékařských projektů.

Putin: Boj proti koronaviru v těchto dnech pokračuje. Mnoho regionů čelí nárůstu infekcí. Zdravotníci pracují v těžkých podmínkách. Očkování chrání lidi před infekcí, před vážnými příznaky. To všichni víme. Musíme zvýšit rychlost očkování. Vyzývám vás, abyste v tom byli aktivní součástí.

James: Fakt číslo pět: Putin prosazuje transhumanistickou noční můru čtvrté průmyslové revoluce poháněnou umělou inteligencí.

Putin: Řešení umožněná umělou inteligencí (UI) se skutečně stala nedílnou součástí našeho života. Je to těžiště pro talentované, kreativní lidi, kteří jsou připraveni snít a dosáhnout svých cílů. Je to přední hrana vědecké inženýrské myšlenky. Je důležité, aby takováto průlomová řešení, která otevírají skutečně nekonečné příležitosti, byla prospěšná pro lidstvo a ne škodlivá. Měla by pomoci zachránit naši planetu a zajistit udržitelný rozvoj. Počítám, že o všech těchto otázkách budeme diskutovat během mezinárodní konference, která se již stala, jak zmínil pan Gref, jednou z hlavních globálních platforem pro diskuzi o umělé inteligenci.

James: A Putin samozřejmě také miluje Čínu a její diktaturu.

Putin: Čína byla první, která čelila globální pandemii. Čína zatím ukázala světu, že je možné s touto pandemií bojovat úspěšně. Chtěl bych vám pogratulovat, pane prezidente a všichni naší čínští přátelé, v tom, jak jste zvládli vyřešit pandemii a výsledek je vskutku významný. Je jasný a prostý. A je to skvělý příklad pro ostatní.

James: Že? To všechno jsou přece doložitelná a ověřitelná fakta. Takže není důvod, aby kdokoli z davu konspiračních realistů, kteří si o těchto věcech udělali svůj průzkum, byl měl být jakkoli uražen nebo rozrušen, emocionálně zapojen do myšlenky, že překvapivě další politik dělá to, co politici dělají, a snaží se ovládat své občany. To je to, co je všechny zajímá. A v tomto případě, tak jako v případě Trudeaua, je to ve službách vyšší agendy. Agendy velkého resetu. Ale slyším, že se v davu najdou ověřovatelé faktů, kteří si radostně mnují ruce.

Ha, máme Jamese. Teď citoval Schwabovo prohlášení, že Putin je mladý globální vůdce. Ale Putin nebyl mladý globální vůdce. Bylo mu kolem čtyřicítky. V té době, kdy program pro mladé globální lídry začínal, byl věkový limit 38 let. Takže to není pravda. Teď bych mohl s tímto argumentem polemizovat věcněji. Ale řekl bych, že jen na základě toho, zda existoval vztah mezi Putinem a Světovým ekonomickým fórem a Klausem Schwabem, který se datuje do té doby na začátku 90. let, už do roku 1992, kdy byl Putin absolutní nula, pracoval jako asistent v kanceláři petrohradského starosty a byl na mezinárodní scéně naprosto neznámý, že v té době existovala prokazatelná vazba a přátelství s Klausem Schwabem. Kdy si podle Putinova vlastního vyprávění, pokud se tomu dá věřit, přivydělával jako taxikář, aby si vydělal na živobytí. Existuje tento vztah? Zdokumentovaně a ověřitelně ano.

Putin: Vážení kolegové, milý Klausi. Davos jsem navštívil mnohokrát, asistoval jsem při setkáních počínaje 90. lety. Pan Schwab právě zmínil, že jsme se poprvé setkali už v roce 1992, když jsem pracoval v Petrohradu. Tohle fórum jsem navštívil už mnohokrát. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost dnes, za to, že zde mohu promluvit, být v odborné komunitě, která se na tom podílí, díky vaší práci, pane Schwabi.

James: No… jo… ale nebyl to mladý světový lídr! A víte, on musí říkat takové věci. Takhle prostě funguje mezinárodní politika, Jamesi. Všimněte si, jak budou fungovat lidé, kteří mají tendenci se objevovat v komentářových sekcích takovýchto článků, což je vzít nějaké tvrzení nebo nějaký odkaz vložený někde v podcastu, jako je tento, a pokusit se polemizovat s faktickým rozlišením, který činí… a tím je celý článek vyvrácen. A nemusíme se skutečně podívat na tu strašnou pravdu, která je zde odhalena, a jako posluchači Corbett Report si vzpomenete na 381. díl tohoto podcastu o tom, kdo bude ověřovat fakta ověřovatelů faktů.

To je přesně modus operandi establishmentových mainstreamových ověřovatelů faktů. Někdo tvrdí, že očkovací certifikáty budou zabudované ve vašem těle, ale ony nejsou zabudované ve vašem těle. Takže je to celé vyvrácené a na očkovacích certifikátech není nic vidět. Víte, je to přesně ten samý druh argumentu, který se používá. Všimněte si také, jak nejhorlivější přívrženci této konkrétní politické loutky Putina používají doslova zrcadlově stejné argumenty, které by obhájci establishmentu použili k obhajobě těchto činů někoho jako je Trudeau. Například… no tak Schwab se v devadesátých letech stýkal s nějakým taxikářem v Petrohradě.

Dlouho předtím, než se stal ruským prezidentem, navázal s ním přátelství, když byl mezinárodně doslova nikým. Nikdo o něm nikdy neslyšel. A co na tom, že Putin mezitím také začal rozvíjet blízké osobní přátelství s Henrym Kissingerem, setkal se s ním v soukromí desítkykrát, včetně soukromých večeří u každého z nich doma, říkali si navzájem starý příteli. Tak to prostě v mezinárodní politice chodí, Jamesi. Takové věci samozřejmě musí dělat. Stejně jako Trudeau… jenom proto, že se kamarádí a leze do zadku všem arciglobalistům, z něj samotného nedělá globalistu, že jo.

Nebo ti protiváleční demonstranti v Rusku, kteří se nechávají mlátit od obutých hrdlořezů ruského policejního státu za to, že doslova drží cedule s nápisem „dvě slova“, ne žádná válka, protože kdybyste to drželi, byli byste samozřejmě strašní, nebezpeční podvratníci, které je třeba zavřít, ale kdybyste doslova drželi ceduli s nápisem „dvě slova“, okamžitě by vás odvezli hrdlořezové v zásahové výstroji. To je naprosto v pořádku, to je pro dobro věci.

Představa, že by někdo namaloval graffiti „Žádná válka“ a to by se muselo okamžitě přemalovat a zpravodajské weby, které o tom píšou, musí rozmazat slova „Žádná válka“, protože to je taková hrůza, že nemůžeme dovolit, aby to někdo v Rusku viděl, to jsou dobré věci, protože… nevíte, že všichni ti protiváleční demonstranti, ti, které ruští hrdlořezové odvážejí a berou do vazby, všichni ti protestující jsou jen Sorosem financovaní poskoci. Tohle všechno je jenom Sorosova operace. Neexistuje žádný skutečný Rus, kterému by se ve skutečnosti nelíbilo, co se děje, Jamesi. Stejně jako, aha, ten konvoj svobody, tam žádní skuteční protestující nebyli. To byli jenom pravicoví vzbouřenci, kterým se prostě nelíbí Trudeau a všichni byli financovaní ze zahraničí, jak jsme zjistili poté, co jsme je hackli, že?

Všichni jsou to Američani nebo Rusové… Jsou to operace financované ze zahraničí. Všichni v Kanadě fakt milujou Trudeaua. Zrcadlový obrázek. Nebo… no tak co, Putin musí prosazovat vakcíny. Takto ta mezinárodní hra teďka funguje. Ale to je jen hra. Nebojte se. On prosazuje bezpečnou a účinnou vakcínu Sputnik V, což není mRNA, to je prostě geneticky modifikovaná vakcína s virovým vektorem adenoviru. To je ta dobrá, stejně jako ta oxfordská od AstraZenecy, že? Ten dobrý druh vakcíny.

A když už mluvíme o AstraZenece, samozřejmě společnost, která vyrábí vakcínu Sputnik V v Rusku, vyrábí také vakcínu AstraZeneca ruské značky doslova ve stejném výrobním závodě. Obě vakcíny vyrábějí v rámci spojení, které je financováno prostřednictvím ruského státního investičního fondu RDIF, v jehož čele mimochodem stojí prokazatelně doložený Mladý globální lídr Světového ekonomického fóra Kirill Dmitriev. A to partnerství mezi AstraZenecou a RDIF je Putinem označováno za dobrý a přesvědčivý příklad spojení vědeckých sil, technologií a investic pro společný cíl. Tímto společným cílem je samozřejmě: „Ochrana života, zdraví a bezpečnosti milionů lidí na celé planetě.“ Ach, ano. Ne, on jen hraje hru. To je jedno, je to ten dobrý druh vakcíny, že?

Nebo… Putin není válečný štváč. O čem to mluvíš, Jamesi? Jen nařídil speciální vojenskou operaci. Stejně jako humanitární milostné bombardování Libye ze strany NATO… jakou frázi tehdy vrchní velitel Obama používal? Kinetická vojenská aktivita, že? Není to válka, je to kinetická vojenská aktivita. Není to válka, je to speciální vojenská operace. A stejně jako v případě milostného bombardování Libye, tohle je operace, která má shodit bomby na padouchy, aby osvobodila ukrajinský lid. O to tady jde. A kromě toho, tohle byla preventivní sebeobrana. Viděl jsi, že se chystají zaútočit, tak Rusko muselo jít do zbraně s tanky a bombami. Samozřejmě, že to udělali. Kde jsem už slyšel tu frázi s preventivní sebeobranou? Aha, přesně tak. Když Bushova vláda vtrhla do Iráku.

No, viděli jste, že se chystají zaútočit, museli jsme tam jít. Jsou to přesně ty samé argumenty, které se používají na obou stranách a slouží stejné agendě. Snaží se podpořit tyto falešné politické loutky a vytvořit krytí pro jejich skutečnou agendu, kterou máte prokazatelně přímo před očima. A je pro mě úžasné, že se lidé nadále snaží zavrhovat lidi, kteří poukazují na tyto prokazatelné skutečnosti, a říkat: Ne, není to přesně to, co tito lidé říkají nebo dělají, je to zvláštní skrytá oblast dvacetirozměrných kulišáren, které nemůžete pochopit. Nevíte, že je to všechno hra. Ne, nechápete… v určitém okamžiku Putin přijde a zachrání den. Dobře. Aha, jasně.

Dobře, buďme realisté. On ve skutečnosti není antiglobalista, ale přinejmenším miluje ruský lid a všichni ruští lidé ho milují. Mezitím ve skutečnosti, pokud vám to všechno zní povědomě, pak jste dávali pozor, protože jsme právě proseděli pět let, kdy se lidé opět snažili vtloukat ostatním lidem myšlenku, že Donald J. Trump je křižácký antiglobalista, který zachrání den, že vysuší bažinu, a vypustí 30 000 nebo 50 000, nebo 20 milionů zapečetěných obvinění, pozatýká globální kabalu. Ach, to nefungovalo? Dobře, tak tedy odhalí volební podvody s volebními lístky s vodoznakem. To nezabralo? On je vlastně tajně pořád prezident, hoši, a John F. Kennedy mladší vstane z mrtvých a odhalí se jako Q, nebo jakékoliv další nesmysly, které hlásá ta parta, co posledních několik let prokazatelně hltala lži, a teď se to snaží dát do souvislosti s Putinem. Jo, ten Donald J. Trump, který, víte, ve skutečnosti…

Trump: Vakcína je jedním z největších úspěchů lidstva.

Moderátor: Dal jste si booster?

Trump: Ano.

Moderátor: Já také.

*publiku se to nelíbí*

Trump: Ale nedělejte…

James: Dobře, už to chápete. Nebudu to rozvádět, jen řeknu, že vím, že publikum Corbett Report je obecně vzato lepší a ví, že politici budou politikařit a snažit se ovládat své lidi. A Putin a Si Ťin-pching zjevně nejsou výjimkou z tohoto pravidla a hlásí se k Novému světovému řádu Agendy OSN 2030 – Plán udržitelného rozvoje. Plán toho, co tvoří hlavní základ velkého resetu. Takže ano, nemělo by to být překvapivé, jak říkám svému obecnému publiku, ale bohužel vidím známky toho, že nezávislá média se mohou rychle zvrhnout v nic jiného než zrcadlový obraz mainstreamových médií, která říkají přesný opak toho, co říkají mainstreamová média, a jsou tak stejně zbytečná jako mainstreamová média tím, že prostě říkají opak, takže… dobře… NATO, dobré. Rusko, špatné. Rusko, dobré – NATO, špatné. Jupí, to jsou vaše volby.

Nemůže být žádný prostor pro nuance a nemůže být žádná diskuze o nějaké hlubší agendě, která za tím vším stojí. Kde jste to už slyšeli? Lze si představit, jak by vypadala situace v tisku v době první světové války, v době příprav na první světovou válku, kdyby se mluvilo například v anglicky mluvícím světě o Němcích nebo v německy mluvícím světě o Angličanech nebo o komkoli jiném. A lze si představit, kdybyste měli v té době sociální média, jak by to vypadalo. Každopádně stačí říct, že si myslím, že existují některé skutečné otázky, které si zaslouží položit a zodpovědět, pokud jde o to, jak to vlastně funguje?

To znamená, myslím si, že Vladimír Putin osobně říká… ano, ano, můj pane. Ano, pane Schwabi. Cokoliv řeknete. Co mám udělat příště? Dobře, udělám to. Ne, to je kreslená politika. A nemyslím si, že si někdo myslí, že svět opravdu běží tímto způsobem. Ale je zřejmé, že lidé, kteří jsou přístupní určitým částem agendy, mohou být dosazeni silami, které jsou nad jejich platovou třídou, a mohou být použiti přinejmenším jako užitečné loutky pro agendu, o které mohou, ale nemusí vědět konečné fáze a mohou, ale nemusí s ní ve větší či menší míře souhlasit. A nemluvím jen o Putinovi, protože opět, myslet si, že Putin je Rusko, je kreslená politika. A Trudeau je Kanada. Opět je to složitější, že?

Takže se podívejme na otázku, která by zřejmě přišla: ale nepřerušilo teď Světové ekonomické fórum všechny své vazby na Rusko? Tak jak mohou být v tom s nimi? Jak můžete být v souladu s agendou velkého resetu, když se Světové ekonomické fórum odstřihlo od všech svých vazeb na Rusko? No, vlastně se to vrací k tomu bodu, který jsme právě zmínili, protože se mi zdá, že to opět přichází od lidí, kteří věří, že Schwab je skutečně politický král a skutečně ovládá globální agendu. A on skutečně určuje cestu a rozhoduje o tom, co a jak, a on je tím třináctým křeslem v zakouřené místnosti. Znovu opakuji, nevěřím, že tomu tak je. Myslím si, že Schwab je v podstatě šarlatán, pouťový štěkoun, který se, jak jsem řekl, snaží v podstatě novému světovému řádu dát novou znáčku pod názvem velký reset, aby se pak Světové ekonomické fórum mohlo stát skutečně klíčovou organizací v rámci tohoto matrixu. Protože před pár lety kdokoli v prostoru konspirační reality mluvil o Bilderbergu… teď? Kdo je Bildeberg?

Teď je to jenom Davos a Světové ekonomické fórum a Klaus Schwab. Takže se mu evidentně skvěle povedl rebranding nového světového řádu jako velký reset. Ale nemyslím si, že on tu agendu skutečně řídí. Takže to je třeba mít na mysli. Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že opět, jak jsme před chvílí poznamenali, není to tak, že by Putin řídil Rusko sám. Je zde zapojeno mnoho hráčů, kteří mají v této rozvíjející se agendě různé role. Pojďme se na to tedy podívat trochu podrobněji. Podívejme se například na stránky anti-empire.com. V poslední době ma ně dost často odkazuji, protože si myslím, že jsou cenným zdrojem informací s různými pohledy, které jinde obvykle neuvidíte. Podívejme se tedy na jejich nedávný článek: Světové ekonomické fórum zmrazilo veškeré vztahy s Ruskem, aby se vyhnulo sankcím.

Uvádí, že Světové ekonomické fórum dalo k ledu své vztahy s Ruskem, včetně strategických partnerství s konglomeráty řízenými oligarchy. Výzkumné centrum v Moskvě podporované Kremlem a poradní sbor vedený ekonomickým poradcem Putina byl rovněž ukončen. „Nekomunikujeme se sankciovanými osobami a zmrazili jsme všechny vztahy s ruskými subjekty.“ Možná zmražené, ale ne mrtvé. WEF ponechává otevřenou možnost sloužit jako stavitel mostů mezi Ruskem a Ukrajinou, jakmile aktivní konflikt skončí. Takže znovu…. samozřejmě, že existují mezinárodní sankce právě teď, že WEF jako registrovaný neziskový nebo co to je za specifické označení pro Světové ekonomické fórum ve Švýcarsku, které mu umožňuje fungovat způsobem, jakým funguje, musí dodržovat určité sankce a určité myšlenky, ale je jakákoli pochybnost, že pokud by se politický vítr nad tím přehnal, a sankce by byly zrušeny, že Rusové by se do Davosu hned vrátili? Myslím, že by se vrátili.

Ale to už se mnohem podrobněji zabývám Klausem Schwabem a jeho rolí v tom všem. Chlubí se tím, že jeho každoroční setkání v Davosu je otevřené všem zájemcům, a to i prostřednictvím osobního vztahu s Putinem, který se datuje od počátku 90. let. Putinem si přivydělával jako taxikář v Petrohradu. Ale je dobré se tam dostat, než se tito lidé stanou důležitými jako Merkelová, Trudeau, Macron a všichni ostatní, kteří byli s fórem spojováni dlouho, než se dostali do mocenských pozic, kteří jsou nyní v mocenských pozicích. Jaká to náhoda. Putin a jeho předchůdce ve funkci prezidenta Dmitrij Medveděv vystoupili na WEF v letech 2007 až 2021 pětkrát. Putin byl dokonce pozván, aby promluvil v lednu 2015 po ruské invazi na Krym, ale pozvání odmítl. V lednu 2021 Schwab označil Putinův hlas za zásadní ve světovém dění.

Naposledy se setkali v polovině roku 2021, když Schwab Putinovi sdělil, že přikládá zvláštní význam účasti ruských představitelů v Davosu. Ještě před Putinovým prezidentstvím, Davos v myslích ruských elit zaujímal významné místo. A tím se dostáváme například k některým souvislostem toho, kdy a jak Rusové začali každoroční davoské setkání obsazovat. A nakonec začali v podstatě vlastní soaré v Davosu. Ústředním bodem ruských aktivit v Davosu byl Russia house – iniciativa nadace Roscongress Foundation, která zaujala prominentní místo na davoské promenádě. Proč se tedy Schwab začal snažit dostat do postele s ruskými oligarchy?

WEF se opírá o své strategické partnery, kteří platí až 640 000 dolarů, aby se mohli připojit k nejelitnější úrovni partnerství na fóru. Protože však bohužel posledních několik let nepořádají osobní akce, mají nyní v rozpočtu díru 45 milionů dolarů. Takže to bolí a teď budou sankce bolet ještě víc, protože spousta těch ruských ruských bank a podnikatelů a dalších byla součástí té strategické partnerské vrstvy. Takže to je pro Světové ekonomické fórum značná ztráta příjmů. Minimálně šest pravidelných účastníků teď podléhá osobním nebo organizačním sankcím ze strany západních vlád, Herman Gref ze Sperbank, kterého si jistě pamatujete z mého nedávného rozhovoru s Riley Waggamanem – naprosto ústřední součástí toho, co se teď v Rusku děje. A to různými způsoby, nejen finančně, ale i Cyberpolygon a při zavádění očkovacích QR kódů a zapojení okrajově do toho všeho se Sputnikem V.

V tom koláči má hodně prstů někdo jako Herman Gref, ale nejen Herman Gref, a Sperbank se samozřejmě v roce 2008 stala strategickým partnerem. Takže každý rok platí Davosu pořádnou sumu. Partnerství WEF s konglomerátem USM Holdings v čele s Alisher Usmanovem – sankčním vlastníkem Dilbaru, největší jachty na světě – a LUKOIL jsou pozastavena. Podle interních dokumentů je tu Kirill Dmitriev, o němž si možná vzpomínáte, že jsem se nedávno zmínil jako o vedoucím ruského fondu přímých investic, který je spojen s projektem Sputnik V, Sergej Ivanov, Putinův bývalý náčelník generálního štábu, Alexei Yakovitsky, ze sankcionované banky VTB Capital.

Alexander Dyukov z Gazprom Neft, Ivan Streshinsky z USM investments, Aleksandr Shevelev z PAO Severstal a Grigory Fedorishin z Novolipetsk Steel-NLMK. Omluvte mé zmasakrování těchto ruských jmen. Leonid Mikhelson, zakladatel a předseda výrobce zemního plynu Novatek a nejbohatší muž Ruska v roce 2016 se měl také účastnit. Ten se zatím vyhnul sankcím, ale během prvního týdne ruské invaze přišel o více než 10 miliard dolarů. Z webových stránek Světového ekonomického fóra nedávno zmizela moskevská pobočka centra pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Takže ano. Když se o tom předtím mluvilo, co se tady psalo? Kremlem podporované výzkumné centrum v Moskvě… jaké Kremlem podporované výzkumné centrum? Aha, přesně tak.

Vzpomeňte si na to zrovna loni v říjnu, Rusko se připojuje k centru pro síť čtvrté průmyslové revoluce, Ruská federace a Světové ekonomické fórum oznámily Centrum pro čtvrtou průmyslovou revoluci Rusko. Centrum je autonomní nezisková organizace, kterou hostí ANO Digital Economy. Umělá inteligence a internet věcí jsou klíčové zaměření nového centra. Politiky a rámce budou sdíleny a rozšiřovány přes sít Globálního centra pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Ano, Rusko bude hrát vedoucí úlohu při utváření trajektorie čtvrté průmyslové revoluce. Opět… lidé si řeknou: „Vy jen ukazujete fotky, jak si potřásá rukou se Schwabem. Je to politik. Bude si potřásat rukou s každým.“ Ne, to je kreslená politika. Znovu se podívejte, co se skutečně děje. Centrum pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Rusko povede do čtvrté průmyslové revoluce, spojme se se Sperbank pro Cyberpolygon. To je super nápad. To jsou typy věcí, na kterých skutečně záleží.

Ale nebojte se, teď se to všechno zrušilo kvůli sankcím, protože jsou na to uvaleny doslova mezinárodní sankce, takže nemohou fungovat tak, jak chtěli fungovat. Takže to museli prozatím uzavřít. Ale jak se říká, nechávají si otevřenou možnost do budoucna. Každopádně tento článek pokračuje spoustou podrobností. Do poznámek uvedu odkaz.

Pokud budete mít zájem přečíst si to celé, ale stačí říct, že se tu děje mnohem víc a je tu mnohem víc hlubších vazeb a souvislostí, které jasně říkají, proč je Schwab nějakým způsobem spojen s Putinem a Rusy, Pro svůj vlastní prospěch a pro zvelebení Světového ekonomického fóra a pro miliony dolarů, které přinášejí každý rok, když už nic jiného, ale to je součást toho kalkulu, který se tu děje. Takže já si zase myslím, že tahle povrchní rovina spojení mezi Světovým ekonomickým fórem a Putinem není jádrem, to, co je jádrem, je společná ideologie, snaha o čtvrtou průmyslovou revoluci umělé inteligence a internetu věcí a posun do odvážného nového světa Agendy OSN pro udržitelný rozvoj a podepsání Pařížské dohody. A potřebujeme mezinárodní teroristické síly v čele s OSN a to vše, to je klíčová část. Nenechte se rozptylovat takovými těmi povrchními souvislostmi. Důležitá je ta základní ideologie v základu.

A na té záleží. To je ta cena, která je tady hlavní cenou. Protože na čem záleží, když… když Rusko porazí NATO a úplně ovládne Ameriku… Hurá… to snad nikdo vážně nenavrhuje. Ale i kdyby se to stalo, no dobře, tak budeme všichni pod Putinem a on prostě bude moct prosadit celou tu agendu OSN pro udržitelný rozvoj, o kterém vám otevřeně říká, že ji chce, ne? To je to, co je tady klíčové, je ta ideologie. Takže pak si možná říkáte: No, dobře, a co celá ta válka, která se teď děje, a to, že Putin je na Západě úplně naprosto démonizován jako nový Hitler a to všechno, a celá ta propaganda, která přichází z Ukrajiny, nepochybně, spousta propagandy na obou stranách, jak jsem naznačil, ale určitě propaganda ze strany Ukrajiny, o tom, co se tam děje. A nemůžeme věřit mnoha, pokud vůbec nějakým zprávám.

Nevěřil bych žádné z nich na základě toho, co říká BBC. Nevím… Měli bychom brát v úvahu pouze informace, které lze triangulovat a ověřit, a to více způsoby. Ale když už jsme to řekli, je jasné, že teď probíhá nějaký velký konflikt. A zjevně probíhá vojenská operace. Takže to nemůže být součástí plánu, že? Jak by to mohlo být součástí velkého resetu? To jasně ukazuje, že bojuje proti velkému resetu. Ale počkejte, co když je konflikt součástí konečné dialektiky, jejímž prostřednictvím dospějeme k multipolárnímu světu, po kterém Putinové a Ťin-pchingové touží, a naštěstí je stále více lidí v nezávislých médiích, kteří si tu možnost uvědomují.

Tak například vás odkážu na nedávný příspěvek z webu WinterOak.org.uk, který byl znovu zveřejněn na Activist Post. „10 znaků, že válka na Ukrajině je součástí velkého resetu“, který uvádí několik důležitých bodů o tom, jak to vlastně hraje roli v širším vytváření Cílů udržitelného rozvoje OSN a jejich dosažení například tím, že se výrazně sníží závislost Evropanů na ruské energetice. A jsem si jistý, že jsme všichni viděli, jak se různí lidé snaží tuto krizi využít a říkat: to je důvod, proč se musíme odklonit od petrochemie.

Potřebujeme turbíny a další, víte, cokoliv, prdy jednorožců a cokoliv dalšího a Cíle udržitelného rozvoje. Je tu řada bodů, z nichž některé jsou podle mě docela výstižné a mým posluchačům zjevně známé, Jako například: Nyní je všeobecně známé, že digitální ID jsou ústředním prvkem agendy velkého resetu a mají být zavedeny v různých odvětvích, dodavatelských řetězcích a trzích jako způsob, jak pokročit v cílech udržitelného rozvoje OSN. A to bude hrát roli v tom, co se právě teď děje na Ukrajině. Evropa je přímo v ohnisku palby, jakmile probíhá hybridní válka mezi NATO a sino-ruskou osou. Spousta věcí je vlastně součástí této velké transformace lomeno velkého resetu.

Nemůžete mít nový světový řád, aniž byste zničili ten starý, tohle je součástí zničení starého světového řádu. Takže vás také odkážu na Derricka Broze s článkem: Posouvá se narativ? Nebo je to druhá fáze masové psychózy? Píše, jak některé z nedávných událostí, jako je situace na Ukrajině, vlastně hrají do a prohlubují psychologickou operaci, která se odehrává na obyvatelstvu globálně, která začala, no nezačala s COVIDem-19, ale určitě byla prosazena s COVIDem-19. Nebo například, jak jsem nedávno poukázal v mé epizodě „Hledání řešení“, kde jsem poznamenal, v tomto politickém rozhovoru: „Ano, on by to udělal- Fiona Hillová o Putinovi a atomových bombách.“ Mluvil jsem o velmi zajímavé pasáž ke konci, kde ona mluví o tom, jak přimět lidi, aby souhlasili se sankcemi. Ale co by měly dělat obyčejné společnosti?

Obyčejné společnosti by se měly rozhodnout. A to je ztělesněním „ESG“, že společnosti říkají, že je jejich prioritou právě teď. Používat a dále rozvíjet agendu ESG, kterou lidé budou znát, jak jsem o tom mluvil už jinde. Jedná se o korporátní skóre sociálního kreditu, které se nakonec bude vztahovat na občany a filtrovat se až na tuto úroveň, ale takto to bude fungovat. A budou k tomu využívat krize, jako například to, co se právě teď děje v Rusku, protože jsou pro to zdánlivým ospravedlněním.

Nebo co třeba tohle: Čínský digitální juan může pomoci Rusku obejít vyřazení ze SWIFTu. Mluví tu samozřejmě o digitální měně čínské centrální banky, na které pracuje a vlastně ji nejen zkouší, ale skutečně zavádí v různých částech Číny právě teď. A jejich odborové mzdy a další věci, které vytvořili. Chystají se vytvořit alternativu SWIFTu, že? Ale vzpomeňte si na předchozí Corbettovu zprávu, jejíž obsah je myslím už tři nebo čtyři roky starý, že alternativa SWIFTu, kterou vytvářejí Číňané a Rusové, není vůbec žádnou alternativou, když se podíváte na logistiku toho, jak to funguje. V té předchozí zprávě je více podrobností. Ale každopádně tato zpráva dále uvádí, že nicméně mnoho odborníků se domnívá, že tento krok může dát digitálním měnám centrálních bank, zejména CBDC, jako je čínský digitální jüan, výhodu na globálním trhu.

Analytik Bloombergu předpokládal, že tento krok by mohl poskytnout dalším geopolitickým rivalům, jako je Čína, záminku k prosazování digitálních verzí peněz vlastní centrální banky v globálním obchodě a financích. Ano, přesně tak. Takže tady je velký, šťavnatý kus červeného masa pro ty, kteří chtějí zavést infrastrukturu CBDC otroctví. A ano, Čína, jak říkám, už zavádí svou CBDC. A ano, Rusko již pracuje na své vlastní verzi digitální měny centrální banky a začíná ji testovat. Takže se to děje. A ano, Putin a Si Ťin-pching jsou s tím opět na palubě, stejná agenda. A je to prosazováno, vlastně ještě více prosazováno stranou BRICS. A tady je další skvělá příležitost. Hej, podívejte, odřízli nás od systému SWIFT. No tak teď musíme používat CBDC a veřejnost po tom bude volat, až rubl půjde úplně na nulu. Až bude rubl jen toaletní papír.

No, hele, teď máme CBDC, kterou obchodujeme s čínskou centrální bankou, a vy si budete moct koupit všechno ruské, čínské, euroasijské zboží za vaše CBDC a bude to snadné a skvělé. Další součást hroucení starého světového řádu, aby se zavedl nový světový řád. A tady je jakási odvrácená strana toho, jak se Rusko a Čína srazí dohromady jako výhodní nepřátelé, nebo alespoň prozatimní přátelé. Zelinskyj sklízí v emotivních scénách potlesk ve stoje od parlamentu EU. A tento tento článek pokračuje ve vykreslování obrazu způsobem, který jsem se snažil vyjádřit už dříve, ale tohle… chci říct, tohle ukazuje obraz. Zvolení zástupci 27 zemí EU tleskají Zelenskymu.

Třicet let jsem z tohoto místa dělal reportáže a nikdy jsem neviděl, že by mluvilo jedním velmi hlasitým hlasem jako nyní. Putin dokázal to, co se nikomu jinému nepodařilo, sjednotil celý náš kontinent. Sjednotil se. Mluvil jsem o tom už dříve, jediným způsobem, jak vytvořit evropskou identitu, je mít hrozbu pro Evropu. A tady je hrozba pro Evropu prezentována strašákem Putinem, který hraje roli strašáka. Hej, lidi, napadám vás, Evropu. Co uděláte s tím, že vám odříznu plyn, co s tím uděláte? A EU se sjednotí. Ještě nikdy jsme neviděli nejen takové kamarádství a jednotnou vizi Evropské unie. A samozřejmě to bude nahrávat té potřebě vytvořit nějakou stálou evropskou armádu nebo síly. Ale také samozřejmě posílení NATO, opět, země za zemí stojí za NATO více než kdy předtím. A nyní Švédsko a Finsko a další země uvažují o členství v NATO, což by ještě před pár měsíci bylo nemyslitelné. Takže ano, konflikt vytváří přesně ten typ jednoty, který je potřebný pro regionální architekturu tohoto nového multipolárního světového řádu. Evropa nikdy nebyla Evropou, vždy to byla Itálie a Francie a Německo a Španělsko.

Ale teď je to Evropa a bude čelit té hrozbě z východu, že jo. Takže to je každopádně představa, jak to funguje. Já si zase nemyslím, že to nutně dělají jednotlivci, kteří pracují podle nějakého scénáře. Ale zjevně všechny části toho se sbíhají k tomu, co každý politický hráč u stolu chce, což je místo u stolu a mít kontrolu nad lidskou populací. A někteří se spokojí s tím, že… dobře, budu mít úplnou kontrolu nad svou populací a budu říkat médiím, o čem mají informovat, a budu je řídit pomocí umělé inteligence, která sleduje všechno, co dělají, a CBDC, kde mohu naprogramovat jejich peníze, aby dělaly to, co chci. Ale vy můžete mít, víte, kontrolu nad svými občany. Takže to je multipolární vize, hurá. Jak už jsem říkal, Nový světový řád je mrtvý, ať žije globalizace Nového světového řádu, a vypadá to takhle.

Takže si myslím, že dneska, pokud existuje nějaký hlavní bod, ke kterému bychom se měli vrátit, je to, že když vám globalisté svými vlastními slovy řeknou, že jsou stoprocentně v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj a OSN 2030 a umělou inteligencí a internetem věcí a čtvrtou průmyslovou revolucí a všemi způsoby… CBDC a vším ostatním, všemi těmito věcmi, které se budou snažit použít, aby vás ovládli, tak jim věřte. Nelžou o tom. Tohle není pětirozměrová šachovnice. Tohle není nějaká skvělá strategie. Tohle je: My chceme kontrolovat naši populaci. A tohle je nový světový řád, který k tomu zavádíme. Takže každopádně, jak říkám, myslím si, že většina publika Corbett Report bude situována tak, aby to pochopila, ale vím, že jen velmi málo nezávislých médií o tom mluví a odváží se stále byť jen šeptem upozornit na to, že Putin a Ťin-pching a další podobní lidé jsou naprosto v souladu a podporují tuto agendu těmito akcemi, nebojují proti ní. A myslím si, že to je neuvěřitelně důležitá věc, kterou je třeba v nezávislém mediálním prostoru právě teď zdůrazňovat. Aby se nezávislá alternativní média nestala jen přesným zrcadlovým obrazem MSM.

Dobře, je toho hodně na strávení a spousta odkazů, které si projít. Takže vás ještě jednou odkážu na corbettreport.com/putin, kde najdete všechny odkazy, o kterých jsem dnes mluvil. A uvidíme se v dalším videu v blízké budoucnosti.

Překlad: David Formánek

Poznámky a odkazy k videu:

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

7 komentářů

 1. Díky za další info a zdravím všechny, trochu mojí úvahy k zamyšlení..

  Zrovna nedávno v Kanadě režim Trudeaua nařídil bankám, aby zabavily soukromé účty občanů, kteří přispěli na konvoj kamionů svobody. Přes noc byla bankovní smlouva roztrhána na kusy. Bankám již nelze věřit, že ochrání majetek, který jste si u nich uložili a to zcela bez jakéhokoli řádného soudního procesu, i když jste žádný zákon neporušili.

  V širším měřítku centrální banky světa právě ukradly 300 miliard dolarů z „rezerv“ centrální banky, které vlastní Rusko.
  Po ruské invazi na Ukrajinu se západní banky rozhodly, že jim to dává povolení ukrást 300 miliard dolarů v ruských aktivech, čímž jedním rázem zničily celý koncept „rezerv“. Pokud „rezervy“ neznamenají rezervy a pokud „peníze“ neznamenají peníze a pokud „právní stát“ neznamená právní stát, pak jsme ztratili samotné principy, na kterých západní civilizace existuje.

  Západní civilizace spáchala sebevraždu, volby jsou zmanipulované, peníze jsou falešné, zprávy jsou záměrně vykonstruované a propaganda je absurdní. Nedivil bych se, že se dočkáme brzy i toho, kdy rubl bude silnější než dolar. Dolar jde k nule.
  Protože, Rubl, podpořený komoditami, jako je zemní plyn, prudce vzroste do té míry, že bude soutěžit o status světové rezervní měny. (Místo „petrodolaru“ to bude „uhlovodíkový dolar“). Rusku nehrozí kolaps. USA a EU ano.

  Počínaje letošním létem se zbytek světa ponoří do zhoršujícího se nedostatku potravin, potravinové inflace, inflace pohonných hmot, výpadků v rozvodné síti a rostoucích sociálních nepokojů. Šílená centrální banka vytiskne biliony nových stimulačních peněz, aby se pokusila vykoupit výtržníky „volnými“ penězi (samozřejmě s výhradou schválení vašeho sociálního kreditu).
  To jen urychlí devalvaci dolaru, a pokud si dolar do voleb v roce 2024 udrží nějakou reálnou hodnotu, považujte to za zázrak..

  +Zajímavé..:
  PRŮZKUM: Plně očkovaní věří každé lži o Rusku a Ukrajině, plně podporují válečnou eskalaci
  https://archive.ph/a1mWC

  „Nový průzkum kanadské společnosti EKOS zjistil, že čím více „očkovacích“ injekcí proti koronaviru Wuhan (COVID-19) člověk dostane, tím spíše uvěří každému slovu korporátní mediální propagandy o ruské invazi na Ukrajinu. Neočkovaní Kanaďané, jak zjistila společnost EKOS, věří dvanáctkrát častěji než ti, kteří dostali tři „dávky“ očkování proti chřipce Fauci, že invaze Vladimira Putina na Ukrajinu byla oprávněná. Téměř nikdo, kdo je „plně očkovaný“, Putinovy kroky nepodporuje, ukázal průzkum.“

 2. Ohledně Corbett Report:

  Inu, tak nevím… Na začátku to četl jako že prý Trudeau a Biden, divil jsem se, proč najednou obrátili a jsou tak féroví, a proč se tomu Corbett posmívá nebo co je na tom jako špatně – kromě toho, že se tak nechovají, a pak to obrátí, že to je Putin a Xi, a ono to není proto o nic méně spravedlivé… Spíš jsem se jen divil, že by bandité jako Trudeau a Biden psali takový hezky-vypadající text…
  A ovšem jsem „upset“, že ten úvod Corbett takhle podvedl…

  A ovšem – „sustainable development“ samo o sobě není špatné, ale podstatné je, jak se to bude naplňovat…
  Někdo za hezké fráze schovává špatné činy a lži, jako západní židy-ovládané vlády…
  A „Multipolar World“ je zcela správný plán…

  Že se Putin kamarádí s Xi je evidentně nutné, protože nemůže stát sám proti všem… A přinejmenším navenek jsou Číňané velmi féroví a seriózní… Tam je jiná věc, jak se chovají ke svým lidem, a že jsou Bezduší, protože si Duchovno vyrabovali v Kulturní Revoluci – a přesně takhle bezduše bychom dopadli, když naše Duchovno zavrhneme třeba pomaleji, ale se stejnými výsledky v průběhu pár generací…

  A ovšem – třeba očkování – i to Putin podporoval, ale na státní úrovni to občanům nenařídili. Nařídil to tam nějaký starosta v Moskvě… (nevím přesně) A ovšem Sputnik V není totéž, co mRNA svinstvo, které nám tu nutili na Západě… A ovšem, v Rusku byl Hydroxychloroquine na oficiálním seznamu doporučených léčiv proti Covid, nevím, jestli tam byl postupně i Ivermectin… V tomhle byli v Rusku férovější…
  Třeba „Digital Currency“ (tedy Transparentně a bez Soukromí) není problém v Průmyslu a ve Státní Správě, ale je to problém, kdyby to chtěli nutit občanům, protože my lidé máme právo na Soukromí…

  Jedinou věc bych Rusku vytknul, a to je Cenzura… Jenže v dnešní době, kdy je proti nim chrleno extrémní množství lží a informační terorismus ze Západu, se Rusům bohužel nelze divit…

  πα½

 3. K tématu a článku – doplňující informace:
  https://www.abc.net.au/4corners/state-control:-australians-trapped,-stripped-of/13795520

  Státní kontrola: Australané jsou v pasti, zbaveni majetku a umlčeni
  „Může se to stát vám, může se to stát mně, může se to stát komukoli. Zažil jsem to.“ Advokát, Tasmánie
  V pondělí (28.3.) odhalí vyšetřování pořadu Four Corners příběhy Australanů, kteří tvrdí, že byli státem prakticky uneseni, zbaveni majetku a přestali mluvit, až doposud.
  „Mohou použít vaše osobní prostředky, vaše životní úspory, aby s vámi bojovali, aby vás udrželi v zajetí tohoto systému.“ Obhájce, Victoria
  Přibližně 50 000 Australanů je v současné době pod kontrolou úřadů Public Guardian and Trustee po celé zemi. Tito „klienti“ mají ze zákona zakázáno mluvit o tom, co se s nimi děje, a novináři mohou být za reportáže o nich pokutováni nebo uvězněni. Organizace Four Corners se obrátila na soud, aby bojovala za právo na to, aby jejich hlasy byly slyšet.
  „Jsou zlí. Jsou strašní. Jsou bezcitní. Jsou bezohlední. A jsou to jen uživatelé, kteří touží po penězích.“ Bývalý „klient“ správce v Queenslandu
  Organizace Four Corners odhalila zarážející případy, kdy jednotlivci tvrdí, že jsou drženi proti své vůli a je jim bráněno žít ve vlastním domě.
  „Nelíbí se mi, že jsem fakticky zavřený. Chci žít v reálném světě, kde mohu dělat věci, které jsem dělal, dělal bych a budu dělat, jsem tu z tohoto důvodu velmi osamělý. Nemám si s kým popovídat.“ Opatrovník a „klient“ opatrovníka
  A přestože výslovným cílem veřejných opatrovníků je chránit zdraví a finance svých „klientů“, vyšetřování odhalí zarážející případy špatného finančního hospodaření a vybírání poplatků těmito agenturami po celé zemi.
  „Veřejní správci jsou největšími pachateli finančního zneužívání starších osob. A to je vlastně legální a je to součást systému. Takže pro mě je to státem sankcionované zneužívání starších lidí.“ Advokát, Queensland
  Toto více než rok trvající vyšetřování odhalí, jak systém, který má chránit zranitelné osoby, dělá pravý opak.
  „Jsou zákonem sami pro sebe, jsou mocí sami pro sebe. Je třeba, aby existoval nějaký dohled nad tím, jak se jejich rozhodnutí přijímají.“ Dcera „klienta“ veřejného správce, Západní Austrálie

 4. Ano jsou to zvêrstva;co se dêjí po celěm světě<ZLO se ODHALILO VE SVÉM POSLEDNÍ ZRŮDNOSTI( neboť VÍ;že je ČEKÁ PÁD DO PROPADLIŠTÊ DĚJIN!!!!!!)
  TI;kteří NEOCHVĚJNĚ VĚŔÍ ( nepoddali se PLÁN-DEMII a všem těm Výmyslüm CHORÝCH EUGENIKŮ;satanistů<zednářů,fašistických pohrobků( a;že je jich u nás v České republice POŽEHNANĚ) VÊDÍ<žé NIC V TOMTO SVĚTĚ SE NEDĚJE NÁHODOU!!!!!!
  BOŽÍ ZÁKONY ( přírodní zákony a MYŠLENKA JE ENERGIE a těch NEVIDITELNÝCH MYŠLENEK OD POČÁTKU SVĚTA BĚHÁ AŽ AŽ) CO ZASELA ZRŮDNOST LIDÍ to také sklidí!!!!!!
  TAKŽE ŽÁDNOU PANIKU A MĚJME VÍRU <že VŠE DOBŘE DOPADNE !!!!!
  Sej a sklízejí TO CO JSI ZASÍL člověčí ( TÝKÁ SE TO TVÝCH MYŠLENEK ;ať vyřčenÿch;či nevyřčených ;MOUDŘÍ TO POCHOPÍ ;Šarka

  1. Naprosto s Vámi souhlasím, že u nás, a nejen u nás, je přemíra fašistických pohrobků, což vlastně dokazuje, že vlastně 2.svět. válka ještě nezkončila, jen záludné ‚mírové¨formy boje vysoce postavených EU, USA neo-nacistů a zneužití tajných služeb se modifikovaly (zásluhou bilionů na švyc. kontech z upalených v KoTa). Základem (a la Goebels) je VYVOLANÍ KONFLIKTU, nenavisti ve společnosti, která přejde do ozbrojeného konfliktu, jako np. bombardo-vání a likvidace dřív pokojné Jugoslavie, ale i dělení ČSR (1993 o nás bez nás) bombardování a likvidace Lybie ve prospěch IS-band následnou utečeneckou vlnou, a nakonec naci-puč banderovců na Ukrajině v r.2014, podporovaným EU a USA s následným pronasledováním milionů zde žijích Rusů, který ted vyustil tímto krvavým konfliktem s plnou zodpovědností EU a USA…Zde asi víra sama nepomůže, nebylo by to rouhání čekat, že člověkem napachaná zvěrstva, pán Bůh by měl napravovat?

 5. at táhnou všichni do píči kreténi pojebaný už se nemůžu dočkat na návrat krista až si to se všema vyřídí satanysti sem jenom zvědavej kolik křestanů po světě udolaj protože já od začátku říkám začněte stavět nový kriminály po všech státech já jako člověk ze stavby vám nepostavim ani příčku zmrdi a jako cigán sem zvyklej na to že se o nás říká nepřispůsobivý ale tak to není svobodný to je to dělám věci tak jak je cítím fuck you rusko evropo číno i usa jak sem řek křestan má jediný vlastenectví v nebi ne na zemi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů