Corbettův report: Gutenbergovo spiknutí (Mediální matrix – 1. část)

Ve zkratce...

Od renesance po reformaci, od pádu feudalismu po nástup kapitalismu, od vědecké revoluce po průmyslovou revoluci, od způsobu, jakým si uspořádáváme myšlenky, až po to, o čem se rozhodujeme přemýšlet, nic nepřežilo tiskařskou revoluci bez úhony. Náš svět je světem, který vytvořil knihtisk. Více v první části tohoto třídílného dokumentu od Jamese Corbetta.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 18. července 2022

Přepis:

Na počátku bylo slovo. Tedy mluvené slovo.

Toto slovo, psané slovo, přišlo až po nesčetných generacích.

A toto slovo, tištěné slovo, přišlo až po tisíci letech.

Tiskařský stroj s pohyblivými písmeny máme vlastně jen asi 600 let, ale bez něj by byl náš svět k nepoznání.

Od renesance po reformaci, od pádu feudalismu po nástup kapitalismu, od vědecké revoluce po průmyslovou revoluci, od způsobu, jakým si uspořádáváme myšlenky, až po to, o čem se rozhodujeme přemýšlet, nic nepřežilo tiskařskou revoluci bez úhony.

Náš svět je světem, který vytvořil knihtisk.

A tento svět začal tímto. [Drží zrcadlo.]

Hlas: Média. Obklopují nás. Žijeme v něm a jeho prostřednictvím. Strukturujeme kolem něj své životy. Ale nebylo tomu tak vždycky. Jak jsme se sem dostali? A kam nás mediální technologie, které stále více řídí naše životy, vedou? To je příběh mediálního matrixu.

ČÁST PRVNÍ: GUTENBERGOVO SPIKNUTÍ

Ve středověku se zrcadla – zejména ta zakřivená – vyráběla velmi obtížně.

A poutnické odznaky – důmyslně navržené olověné nebo cínové destičky se zakřiveným zrcadlem uprostřed – se vyráběly ještě obtížněji. V Německu patnáctého století však po nich byla velká poptávka.

Vše se datuje od roku 800, kdy císař Karel Veliký daroval katedrále v Cáchách v dnešním Německu čtyři svaté relikvie z Jeruzaléma: pleny a bederní roušku Ježíše, Mariino roucho a plátno, které drželo uťatou hlavu Jana Křtitele. Předpokládalo se, že relikvie mají zázračnou regenerační moc. Proto byly po černé smrti v roce 1349 vyjmuty ze zlaté svatyně katedrály a jednou za sedm let vystaveny pro veřejnost, což přilákalo desetitisíce poutníků z celého křesťanstva.

Brzy se rozšířilo přesvědčení, že k relikviím lze přiložit zakřivené zrcadlo, které zachytí jejich zázračnou moc a přenese je zpět do domova poutníků v jakékoliv vzdálené zemi.

Zrcadlo však nebylo zrcadlem, na jaké jsme zvyklí dnes. Byl to poutnický odznak a byl to jeden z mála hromadně vyráběných předmětů středověku. Jejich výroba byla lukrativním zbožím. Dokonce tak lukrativní, že zlatníci a pečetitelé v Cáchách nestíhali uspokojovat poptávku.

Přišel Johannes Gutenberg. Gutenberg, jehož otec byl společníkem církevní mincovny, se narodil na přelomu 15. a 16. století v zámožné rodině v Mohuči v dnešním Německu a měl zkušenosti se zlatnictvím, mincovnictvím a zpracováním kovů.

Po příjezdu do Štrasburku v roce 1434 ho napadlo využít své schopnosti k výnosnému podnikání: vytvořit odznaky pro příští pouť do Cách v roce 1439. Byl tu jen jeden problém: neměl kapitál na to, aby odznaky vyrobil sám. Uzavřel tedy spolupráci se třemi obchodními partnery, z nichž každý složil část peněz potřebných k tomu, aby Gutenberg mohl začít vyrábět zrcátka.

Ale právě když se blížila pouť a vypadalo to, že vynálezce vydělá pro sebe i své obchodní partnery slušný zisk, znovu udeřila černá smrt. V roce 1438 vypukla v údolí Horního Rýna epidemie moru, která odložila pouť o rok. Gutenberg již vyrobil několik zrcadel, ale jeho kapitál se vyčerpával. A tak se pustil do nového podniku – tak odvážného a revolučního, že své společníky přinutil podepsat smlouvu, v níž se zavázal k mlčenlivosti, než je do něj zasvětí.

Ve skutečnosti byl tento projekt tak tajný, že o něm víme jen proto, že jeden z obchodních partnerů zemřel a jeho bratr se pokusil zaujmout jeho místo v družstvu. Ale poté, co ho přeživší společníci odmítli do plánu zasvětit, zažaloval budoucí spoluspiklenec Gutenberga u štrasburského soudu.

Dochované soudní dokumenty jsou samy o sobě záhadné – hovoří o „dobrodružství a umění“ „díla“, do něhož byli Gutenberg a jeho společníci zapojeni, ale nikdy neupřesňují, o jaké dílo přesně šlo. Víme, že se jednalo o lisy upevněné šrouby a ryté „formy“ dodané místním zlatníkem, že pro tento podnik bylo zakoupeno určité množství kovu, že práce měla trvat pět let a především, že předmět tohoto podniku měl zůstat utajen.

Gutenberg a jeho společníci doslova uzavřeli spiknutí.

A toto spiknutí vyústilo v toto. Možná se vám to nezdá. . a máte pravdu. Je to ořezávátko. Ale Gutenbergův tiskařský stroj na pohyblivé písmo, podle kterého je vyroben? To bylo skutečně umělecké dílo. Ve skutečnosti lze s úspěchem tvrdit, že šlo o jeden z nejdůležitějších vynálezů v dějinách lidstva.

Na Gutenbergově výtvoru se podílelo mnoho existujících myšlenek a technologií: šroubový lis, výroba papíru, myšlenka dřevotisku, vývoj inkoustu. Vyřešit hádanku, jak vytvořit pokaždé dokonalý tisk, však trvalo roky pečlivých experimentů.

Na první pohled to vypadá jednoduše. Písmo se uspořádá do obdélníkové nádoby a pak se potluče inkoustovými kuličkami. Papír se umístí do rámu potaženého kůží, kterému se říká „tympan“, a přikryje se frisketem. Poté se tympan položí na písmo a vloží se do šroubového lisu, který se otáčí a lisuje písmo na papír.

Jednoduché, že? Těžko.

Ve skutečnosti každá část tiskařského procesu zahrnovala roky náročného experimentování: hledání správného papíru, na který se má tisknout, hledání správné vlhkosti papíru, aby mohl absorbovat barvu, hledání správného způsobu sušení papíru, hledání barvy, která by nestékala z kovového písma, hledání správné slitiny pro odlévání písma a tak dále a tak dále. Každý problém testoval hranice středověké technologie a hranice Gutenbergovy vlastní zručnosti a vynalézavosti.

A výsledkem nebylo nic jiného než revoluce.

Jak to?

Podívejte se na tento rukopis. Co vidíte?

Pokud jste žili před Gutenbergem, viděli jste stránku textu. Celek. Shluk informací. Ale Gutenberg viděl něco jiného. Jeho klíčovým poznatkem bylo, že stránka textu není věc sama o sobě, ale soubor písmen, který lze rozdělit a přeskládat do jakéhokoli jiného souboru písmen.

Z tohoto klamně jednoduchého postřehu vyplynulo toto. Tištěná stránka. Mechanicky vytvořené, dokonale identické znaky, které lze uspořádat do libovolné konfigurace podle přání tiskaře a vytvořit tak jakýkoli myslitelný text.

A tento poznatek dal vzniknout modernímu světu.

Zrodila se éra masové komunikace. Před Gutenbergem neexistovaly knihy, brožury ani noviny. Ve skutečnosti se 50 let před Gutenbergem všichni písaři v celé Evropě snažili vytvořit 20 000 pracně ručně kopírovaných rukopisů. V padesáti letech po Gutenbergovi? Tiskárny, které vznikaly po celém kontinentu, vyprodukovaly 12 milionů tištěných knih.

Zrodila se masová výroba. Kromě poutnických odznaků se ve středověkém životě masově vyrábělo jen velmi málo předmětů. Oděvy, nástroje, přístřeší, rukopisy – vše se vyrábělo ručně. Kniha přivykala středověkou mysl představě stejných, mechanicky vyráběných předmětů. A tiskařský lis – se svým mechanicky dokonalým písmem – předznamenal pokrok průmyslové výroby.

Zrodil vědeckou revoluci. Široké publikování dat, shromažďování poznatků v široce dostupných příručkách, schopnost přesně reprodukovat ilustrace – věci, které dnes považujeme za naprostou samozřejmost – byly v 15. století zjevením a vytvořily podmínky pro vznik empirické metody.

Zrodila se tak reformace. Všichni víme, že reformaci odstartoval Luther a jeho 95 tezí přibitých na dveře kostela, ale byl to tiskařský lis, který umožnil Lutherovým myšlenkám rozšířit se tak rychle a tak daleko. (A jako bonus: tyto teze byly adresovány arcibiskupovi v Mohuči, rodišti Gutenbergova tisku.)

Tiskařský lis dokonce stál u zrodu národního státu.

ROZHOVOR: Jak byste popsal dopad vynálezu knihtisku? Uveďte několik příkladů toho, co se v důsledku toho stalo.

MARSHALL MCLUHAN: Téměř přes noc se vytvořilo to, čemu říkáme nacionalismus, což v podstatě byla veřejnost. Staré rukopisné formy nebyly dostatečně mocným technologickým nástrojem, aby vytvořily veřejnost v takovém smyslu, jak to dokázal tisk. Jednotnou, homogenní čtenářskou veřejnost.

Vše, co si v našem západním světě ceníme v otázkách individualismu, separatismu a jedinečného úhlu pohledu a soukromého úsudku; všechny tyto faktory tištěné slovo velmi zvýhodňuje a jiné formy kultury, jako je rozhlas nebo dříve dokonce rukopis, je ve skutečnosti nezvýhodňují.

Ale toto posílení fragmentárnosti, soukromí – individuality, soukromého úsudku, úhlu pohledu – vlastně celý náš slovník prošel s příchodem této technologie obrovskou změnou.

ZDROJ: Marshall McLuhan 1965 – Budoucnost člověka ve věku elektřiny

Svět, do kterého se Gutenberg narodil, byl tento svět: skutečný svět. Pokud jste se o tomto světě vůbec něco dozvěděli, pravděpodobně jste se to dozvěděli ze zkušenosti, nebo alespoň od někoho, kdo tuto zkušenost měl.

Ale svět, který Gutenberg zanechal za sebou, byl světem masové komunikace. Knihy už nebyly vzácnou a cennou záležitostí a bylo stále pravděpodobnější, že informace o světě získáte od někoho, koho jste nikdy nepotkali, od někoho, kdo je možná už dávno mrtvý.

Tiskařský stroj s pohyblivými písmeny nezměnil jen způsob, jakým lidé komunikují, ale změnil i to, o čem komunikují.

Ve velmi reálném smyslu tiskařský lis vynalezl „zprávy“.

Před Gutenbergem bylo „zprávou“ to, co se vám podařilo získat od sousedů, co jste se dozvěděli od cestujících projíždějících vaší vesnicí, co jste slyšeli městského hlasatele křičet po ulicích, nebo v lepším případě to, co jste si sami přečetli v občasných vyhláškách nebo nařízeních úřadů.

Ale po vzniku knihtisku byly zprávy poprvé shromážděny, uspořádány, pravidelně tištěny a šířeny široko daleko.

V roce 1605 byly ve Štrasburku – ve stejném městě, kde Gutenberg o půldruhého století dříve vyráběl svá zrcadla pro pouť do Cách – vydány první noviny na světě a brzy si každý se svým psem tiskl zpravodaj, leták, noviny nebo traktát. A tyto myšlenky se šířily po světě jako nikdy předtím.

Poprvé si někdo mohl přečíst úplně stejné zprávy jako někdo ve vedlejším městě…

JAMES EVAN PILATO OF MEDIAMONARCHY.COM: … nebo někdo na druhém konci planety ….

. … ve stejnou dobu.

Tiskařský lis sjednotil lidi jako nikdy předtím a výsledkem byla exploze v šíření myšlenek, jakou už po staletí nikdo nezažije.

Ne všichni však byli tímto volným tokem informací nadšeni. Zakořeněné mocenské struktury středověké společnosti – koruna, církev, feudálové – po staletí přetrvávaly díky kontrole informací a potlačování nesouhlasu. S tím, jak se hroutily překážky bránící novým myšlenkám, se však hroutil i starý feudální řád.

Není tedy divu, že kamkoli se tiskařský stroj vydal, kdekoli se usadily nové kádry tiskařů a knihkupců, cenzoři nebyli daleko. Když se v roce 1520 začaly v Anglii objevovat luteránské knihy, kardinál Wolsey rychle prohlásil, že každý, kdo bude přistižen s těmito texty, bude podroben zákonu o kacířství. Aby toho nebylo málo, král Jindřich VIII. si svým prohlášením „o zákazu bludných knih a biblických překladů“ z roku 1530 dovolil soudit čtenáře těchto „rouhavých a škodlivých“ knih ve své vlastní obávané Hvězdné komoře.

Parlament Hvězdnou komoru v roce 1641 rozpustil, ale nehodlal se vzdát cenzury tisku. Chtěli jen získat moc pro sebe, a přesně to také udělali. Licenční řád z roku 1643 zakázal tisk, vazbu a prodej knih s výjimkou osob, které mají licenci z pověření parlamentu.

To přimělo Johna Miltona k napsání Areopagitiky, která je dodnes uznávána jako jedna z nejvlivnějších a nejvášnivějších obhajob svobody slova v dějinách:

„Kdo zabije člověka, zabije rozumného tvora, obraz Boží; kdo však zničí dobrou knihu, zabije samotný rozum, zabije obraz Boží, jakoby v oku.“

Ale ani nejvznešenější Miltonovy výrazy neměly na cenzory valný účinek. Licenční řád byl zrušen až po půl století, kdy se parlament rozhodl zákon neobnovit.

Ti, kdo byli u moci, měli dobrý důvod obávat se tisku. Gutenbergův vynález jim převrátil svět naruby. Najednou se lidé, kteří byli odděleni a do značné míry v nevědomosti o okolním světě, dostali do společenství čtenářů; začala obrovská společenská konverzace, která posílila radikály, kteří se snažili zvrátit po staletí existující řád, a pomohla jim šířit jejich nové nebezpečné myšlenky rychleji a dál, než by kdy mohli s perem a papírem.

Asi není překvapením, že tyto nové myšlenky došly svého dramatického naplnění na jednom z nejgramotnějších míst na planetě: v koloniální Americe.

Na konci 18. století dosahovala gramotnost v koloniích až devadesáti procent a na východním pobřeží vycházelo 180 novin, což bylo dvakrát více než v Anglii, zemi s dvojnásobným počtem obyvatel.

Chuť kolonistů po knihách a vzdělání byla oslavována široko daleko. V roce 1772 napsal reverend Jacob Duché o koloniích: „Téměř každý člověk je čtenář. [. . .] Nejchudší dělník na březích Delaware se domnívá, že má právo vyjadřovat své názory na náboženství nebo politiku stejně svobodně jako pánové nebo učenci [. . .], taková je převládající záliba v knihách všeho druhu.“

O pouhé čtyři roky později, v roce 1776, Thomas Paine vydá Zdravý rozum, 47stránkový pamflet, který měl tyto kolonie vzít útokem. Během prvních tří měsíců od vydání se prodalo neuvěřitelných 120 000 výtisků této knihy; do konce roku se prodalo 500 000 výtisků, tedy jeden pamflet na každých pět mužů, žen a dětí v koloniích. Pro představu, po zohlednění počtu obyvatel by byl Common Sense třináctou nejprodávanější knihou všech dob.

Nebyl to však obyčejný bestseller. Byla to revoluce.

Na začátku roku 1776, před vydáním knihy Zdravý rozum, se průměrní kolonisté považovali za Angličany zapojené do občanské války; po vydání knihy Zdravý rozum to byli revolucionáři zapojení do války za nezávislost. A tato válka byla vedena silou tištěného slova. To je síla tisku.

Pero je možná mocnější než meč, ale tiskařský stroj je mocnější než celé armády.

Na konci devatenáctého století se objevil nový tvor, který z tohoto nového mocenského nástroje těžil: tiskový baron.

V Americe William Randolph Hearst… tedy William Randolph Hearst zdědil po svém bohatém otci San Francisco Examiner, vybudoval z něj největší noviny ve městě a zisky vložil do nákupu New York Journal. S Journalem a rostoucím počtem deníků po celé zemi se Hearst stal plnohodnotným tiskovým magnátem, který se utkal s New York World Josepha Pulitzera ve válce o náklad, stal se průkopníkem poutavých grafických úprav a senzačních příběhů, které se staly charakteristickými pro jeho značku žluté žurnalistiky, a kromě mnoha jiných pochybných důvodů pomáhal získávat podporu pro španělsko-americkou válku.

V Anglii převzal myšlenku žluté žurnalistiky od Hearsta a Pulitzera Alfred Harmsworth a využil ji k vybudování vlastního tiskového impéria kolem deníku Daily Mail. Z nižší kasty britské společnosti se Harmsworth ocitl v centru politické moci v Británii, kde využil svého vlivu k vyvolání nenávisti veřejnosti vůči Hunům před první světovou válkou, v roce 1918 se stal ředitelem vládní propagandy a vysloužil si tak titul lorda Northcliffa.

V jistém smyslu byli lordi Northcliffové, William Randolph Hearstové a další tiskoví magnáti té doby konečnou fází Gutenbergovy revoluce. Vynález, který dal hlas masám a zahájil konverzaci, jež měla svrhnout instituce, svrhnout monarchy a změnit uspořádání říší, nyní katapultoval lidi na okraji moci do jejího samého středu. Díky moci tisku dokázali tito lidé ovlivnit myšlení celých národů.

Přirozeně, že staré napětí mezi vládnoucí elitou a masami, zmocněnými tiskem, stále přetrvávalo. Cenzura se však neukázala jako účinný nástroj, jak udržet masy v nevědomosti. Musel existovat jiný způsob.

Tím způsobem, jak se ukázalo, bylo jiné spiknutí.

Dne 9. února 1917 Oscar Callaway, americký zástupce z 12. obvodu v Texasu, toto spiknutí odhalil v zápise z jednání Kongresu:

„V březnu 1915 se zájmy J. P. Morgana, ocelářství, loďařství a práškařství a jejich dceřiné organizace daly dohromady s dvanácti vysoce postavenými muži v novinovém světě a najaly je, aby vybrali nejvlivnější noviny ve Spojených státech a dostatečný počet z nich, aby obecně kontrolovali politiku denního tisku ve Spojených státech. [. . .] Zjistili, že stačí koupit kontrolu nad 25 největšími novinami. Bylo dohodnuto 25 novin; byli vysláni emisaři, aby koupili politiku, národní i mezinárodní, těchto novin; bylo dosaženo dohody; byla koupena politika novin, která měla být placena měsíčně; pro každý list byl zajištěn redaktor, který měl řádně dohlížet a upravovat informace týkající se otázek připravenosti, militarismu, finanční politiky a dalších věcí národní a mezinárodní povahy, které byly považovány za životně důležité pro zájmy kupujících.“

Zpráva to byla mimořádná, ale téměř vůbec se o ní nepsalo. Callaway nedostal čas, aby svá obvinění přednesl na půdě sněmovny; místo toho byla „pohřbena v Záznamu“. Teprve když jiný kongresman požadoval úplné kongresové vyšetřování obvinění, noviny se vůbec obtěžovaly o příběhu informovat.

Asi není překvapením, že Gutenbergovo spiknutí skončilo právě zde, u Morganova spiknutí. Že revoluční krok směřující k osvobození člověka z pout nevědomosti se setkal s revoluční protiakcí, jejímž cílem bylo tyto okovy kolem něj ještě pevněji upevnit. Že v zenitu tiskové revoluce oligarchie konečně našla způsob, jak kontrolovat volný tok informací.

Je tedy ironií osudu, že během několika málo let měla být revoluce tisku, kterou Gutenberg zahájil, převálcována jinou technologií. . . .

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů