Dr. John Campbell: Nové informace o počtu covid úmrtí odhalené díky žádosti na základě svobodného přístupu k informacím

Ve zkratce...

Dr. John Campbell komentuje nová zjištění získaná díky žádosti o na základě svobodného přístupu k informacím v Británii. Jak se ukazuje, skutečný počet „covid úmrtí” je mnohem nižší, než se nám říkalo. Více ve videu.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

↓ Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 20. ledna 2022

Kdo je dr. John Campbell? (převzato z jeho LinkedInu):

Zdravotní bratr, který v současné době pracuje na oddělení A a E a má prokazatelnou historii v oblasti vzdělávání ošetřovatelů. Znalost praktického ošetřovatelství, zdravotní péče, ošetřovatelského výzkumu a zdravotnického a vzdělávacího výzkumu. Silný odborník v oblasti zdravotnických služeb se dvěma vysokoškolskými tituly a několika pedagogickými kvalifikacemi. Výzkumné záznamy zaměřené na výuku biověd v národním a mezinárodním vzdělávání ošetřovatelů.

Přepis videa:

Dr. John Campbell: Vítejte v dnešním videu. Je čtvrtek 20. ledna. Během této pandemie se hodně mluví o úmrtích. A v Británii byla zveřejněna zpráva poskytnuta na základě svobodného přístupu k informacím, která ukazuje, že počet úmrtí, které lze připsat pouze covidu, může být mnohem nižší, než si kdokoliv myslel. Pokud tato data platí v Británii, tak určitě platí v USA, Kanadě, evropských zemích a ostatních, které bychom nazvali vyspělé ekonomiky. Je to zajímavé, tak se na to podívejme. Tady máme data od 13. března 2020 do 7. ledna 2022, jinými slovy, od začátku vyhlášení pandemie do 7. ledna 2022. Národní statistický úřad má pár týdnů zpoždění, ale nic velkého. 127 704 nadměrných úmrtí v porovnání s pětiletým průměrem. Často jsme si mysleli, že tohle je nejpřesnější způsob, jak pohlížet na úmrtí. Ne ani tak, kdo zemřel na co a kdy, ale o kolik více lidí umřelo, než co bychom očekávali. Rozdíl je samozřejmě v tom, že jsme zažívali tuto pandemii. To je nejspíše dost dobrý ukazatel.

Pak tu máme oficiální data, to jsou úmrtí během 28 dní od pozitivního testu. Tato data jsou z 19. ledna, takže ze včera. Zpoždění jeden den. Teď je 20. ledna a tato data jsou z 19. Úmrtí během 28 dní od pozitivního testu. 359 denních úmrtí. Což je dobré, v poslední době se ten počet snížil. A 152 872 úmrtí celkově. Takže máme jeden údaj pro celkový počet úmrtí, 127 tisíc, pak máme další údaj pro úmrtí během 28 dní od pozitivního testu, 152 872. A pak údaj, kdy covid-19 je zmíněn v úmrtní listině jako přispívající faktor v úmrtí, je 174 tisíc. Máme tři různé údaje, ale nyní máme čtvrtý údaj, který čítá něco málo přes 17 tisíc úmrtí. Stále tuto informaci zpracovávám, protože je dost zásadní.

Tohle je údaj ze žádosti na základě svobodného přístupu k informacím. Úmrtí na covid-19 bez jiné příčiny. Jinými slovy lidé, kteří byli jinak zdraví, kteří neměli srdeční onemocnění, plicní onemocnění, cukrovku, a přesto zemřeli na covid-19. Na tuto žádost na základě svobodného přístupu k informacím odpověděl Národní statistický úřad a zde je odkaz na tu zprávu. Tato odpověď přišla minulý měsíc. Včera jsem ji objevil, proto vám ji chci nyní přinést. Nebyla o tomto žádná zmínka v mainstreamových médiích. Alespoň na BBC, ITV v Británii… a na amerických kanálech, které sleduji, také nic. Překvapuje mě, že o tom mlčí, protože jde o obrovský mediální příběh. Registrace úmrtí pro rok 2020 a 2021.

Takže registrace úmrtí pro rok 2020 a 2021. Pro úmrtí, kde covid-19 byl uveden jako hlavní příčina, ale v úmrtním listu nebyly zaznamenány žádné jiné již existující choroby, pouze pro Anglii a Wales. Není to pro celou Británii. Tato publikace se bude aktualizovat čtvrtletně. Máme tedy údaje z prvních třech čtvrtletí. Tohle jsou údaje o úmrtích pro celý rok 2020 a první tři čtvrletí roku 2021, takže do září. Podívejme se na ně… aniž bychom nějak přeháněli, jsou dost překvapivé. Překvapivě nízké. Zde máme úmrtí pro rok 2020. Takže celkový počet úmrtí, kde covid-19 byl na úmrtní listu uveden jako jediná příčina úmrtí, tudíž můžeme předpokládat, že lidé neměli žádné komorbidity. Takže za rok 2020 byl celkový počet úmrtí 9400. Ve věkové skupině 0-64 let bylo 1549 úmrtí, ve skupině 65+ bylo 7851. A ve skutečnosti průměrný věk, když spojíme tyto dvě skupiny, je 81,5 let. Takže i když je tu skupina 65+, většina z nich byla mnohem starší. Takže to byl rok 2020, což byl samozřejmě první rok pandemie, neměli jsme žádné vakcíny.

A teď první čtvrtletí roku 2021. Celkový počet úmrtí na covid-19 je 6483 pro Anglii a Wales. Ve skupině 0-64 let jich bylo 1560. Ve skupině 65+ jich bylo 4923. A znovu, průměrný věk tady byl kolem 81,5 let. Druhé čtvrtletí, takže duben, květen a červen, roku 2021, celkový počet úmrtí byl 346, tehdy byl pokles. Ve skupině 0-64 let jich bylo 153 a ve skupině 65+ 193. Takže dost nízký. Třetí čtvrtletí, tedy až do září, celkový počet úmrtí byl 1142. Ve skupině 0-64 let jich bylo 512 a ve skupině 65+ jich bylo 630. Takže tam, kde covid-19 je uveden jako jediná příčina úmrtí, vidíme, že míra úmrtí je ve skutečnosti pozoruhodně nízká. Jde stále o úmrtí, ale o mnohem méně, než jsme si mysleli, a než mainstreamová média ohlašují. Tudíž pro rok 2020 a první tři čtvrtletí roku 2021 celkový počet úmrtí pouze na covid je 17 371. Z toho bylo 13 597 u lidí ve věku 65+.

Z toho čísla 17 371, o kterém mluvíme, bylo 3774 u lidí ve věku do 65 let. A průměrný věk úmrtí na covid za celé období v Británii je ve skutečnosti trochu vyšší, než jsem si myslel, průměrný věk úmrtí na covid v Británii v roce 2021… takže tohle jsou údaje za rok 2021… je 82,5 let. Průměný člověk, který zemřel… to znamená, že spoustě lidem bylo více jak 82,5 let, aby vykompenzovali ty, kterým bylo méně. To je tedy průměrný věk úmrtí za rok 2021 v celé Velké Británii, takže to je více než Anglie a Wales. 82,5 let byl průměrný věk úmrtí. A celkový počet úmrtí, kde covid-19 byl uveden jako jediná příčina, byl 17 371.

Průměrná délka života v Británii… ukazuje se, že tohle číslo tady je vyšší než průměrná délka života. Průměrná délka života v Británii… tohle jsou údaje za roky 2018 až 2020. A samozřejmě rok 2020 zahrnuje první rok pandemie. Průměr zde byl 79 let pro muže a 82,9 let pro ženy. Jak vidíme, průměrý věk úmrtí na covid-19 byl ve skutečnosti vyšší než průměrná délka života v Británii. Tohle jsou dost zásadní data. 17 371 bylo úmrtí, kde covid byl uveden jako jediná příčina. Tato čísla představují pokles 7 týdnů pro muže a nárůst půlku týdne pro ženy. Vypadá to, že tento pokles 7 týdnů pro muže… můžeme říct, že je tu časová korelace mezi tímto a začátkem pandemie. Je pravděpodobné, že jde o příčinnou korelaci, ale na základě těchto údajů lze říct, že je tu korelace. To jsou tedy ty změny. A

to ve srovnání s roky 2015 až 2017, což je poslední soubor dat. Je to poprvé od počátku 80. let, kdy jsme zaznamenali pokles při porovnání časových období, která se nepřekrývají. Vypadá to, že průměrný věk úmrtí u mužů, v důsledku toho roku pandemie, se snížil o 7 týdnů. A průměrný věk úmrtí u žen se zvýšil o tři nebo čtyři dny. Koncem září… tyto údaje jsou tedy do konce září. Vidíme, že koncem září bylo 17 371 úmrtí, kdy covid byl uveden jako jediná příčina. Co říkají oficiální vládní data? Během 28 dní od pozitivního testu, až do konce září, bylo 137 133 úmrtí. A rozdíl tady je 7,9 násobný. Takže oficiální čísla byla 8x vyšší než ta, kde covid-19 byl uveden jako jediná příčina úmrtí.

Webová stránka s důkazy je zde uvedena. Oficiální britská data z 30. září 2021 uvádí, že zemřelo 137 133 lidí během 28 dní od pozitivního testu, oproti těm, kde covid byl jediná příčina, čili 17 371 úmrtí. Je to obrovský rozdíl, že? Takže… tohle mi přišlo dost zajímavé. Teď se podívejme na další informace, tohle jsou nadměrná úmrtí na rakovinu. Tohle jsou informace od profesora Karola Sikory, který je jeden z předních onkologů na světě. Je bývalým vedoucím onkologického programu ve Světové zdravotnické organizaci. Uvedu zde krátký životopis… zdá se, že z WHO odešel, protože nesouhlasil s některými politikami WHO.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu přes formulář níže, děkuji ~

Nepamatuji si podrobnosti, ale WHO se podle všeho začala více zaměřovat na přenosné nemoci, zatímco úmrtí na rakovinu po celém světě jsou všude… lidé na rakovinu umírají v každé zemi. On odhaduje… neposkytnul k tomu svoji práci, rád bych viděl jeho studii, ale tohle prohlásil veřejně, a to, že pravděpodobně dalších 50 000 úmrtí na rakovinu za posledních 18 měsíců, které byste jinak neměli. To je spousta lidí, kteří zemřeli, nebo zemřou na rakovinu. Samozřejmě opožděná diagnóza nyní nebo opožděná diagnóza před šesti až dvanácti měsíci může představovat úmrtí nyní, za šest měsíců, příští rok, za pět let. A to protože rakovina nebyla diagnostikována za včas. Nehledě na to množství bolesti a trápení, které rakovina může jedinci způsobit. Jaké jsou důvody? Včasné nenahlášení, což byl rozhodně faktor. Potíže s návštěvou praktického lékaře, což byl faktor pro mnohé. Strach z hospitalizace.

Na začátku pandemie jsem navštívil svoje oddělení v nemocnici, a nikdo tam nebyl. Pracovníci tam seděli a říkali si, co se děje… pacienti byli podle všeho odrazeni od návštěvy nemocnic. Kde byly obvyklé bolesti na hrudi, potíže s dýcháním? Byly tam, ale ne zdaleka ve stejném počtu. Lidé byli vyděšení. Faktorem byl strach z hospitalizace. Vynechaná chemoterapie, vynechaná radioterapie. A opožděné diagnózy. A mějte také na mysli, že v tuto chvíli na lékařskou péči čeká 6 milionů lidí. Takže… musíme vzít v úvahu tohle narušení… 6 milionů lidí čeká na lékařskou péči.

50 tisíc nadměrných úmrtí na rakovinu v posledních 18 měsících. Neboli 50 tisíc úmrtí na rakovinu, které byly zahájeny a projeví se v dalším roce nebo dvou, ale byly zahájeny odklady a opožděnými diagnózami v posledních 18 měsících. Oproti oficiálnímu počtu úmrtí, 137 tisíc během 28 dní od pozitivního testu. Na rozdíl od počtu úmrtí, kde jediná příčina na úmrtním listu je uveden covid-19, a to 17 371. Nechci být v tomto pokrytecký… lidé vždy umírají z různých důvodů. Někdo, kdo měl dlouhou dobu komorbidity, dostane infekci… jako koronavirovou infekci, což může jejich úmrtí urychlit, ale jak jsme viděli, průměrné snížení délky života u mužů za rok 2020 bylo sedm týdnů. A průměrná délka života byla 82,5 let, takže o jakém časovém období tu mluvíme z hlediska kvalitních let života? Nejspíše ne tolika.

Zatímco pokud 31letý muž s rakovinou varlat promešká diagnózu, tak to může mít obrovské důsledky. A věk 31 let jsem vybral záměrně, protože naposledy, co jsem se díval, 31 let byl nejvyšší věk pro diagnózu rakoviny varlat u mužů, a jak víme, rakovina prsu může postihovat poměrně mladé ženy. A čím dříve se zachytí, tím lépe. Takže ano, není to tak jednoduché… neříkám, že to je jen 17 tisíc úmrtí… ve skutečnosti mluvíme o životech lidí. Neříkám, že je to pouze 17 371 lidí, kteří zemřeli na covid-19, ale to je počet úmrtí, kde covid-19 byl uveden jako jediná příčina, jak zjistila tato žádost. O tom stojí za to popřemýšlet. To je tedy za mě vše… je to ale poměrně zásadní.

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

2 komentáře

 1. Qvo vadis člověče? Jsi loutkou systému? Jsi závislý na systému? Jsi tělem i duší otrokem? Jsi bez krického myšlení? Jsi zbabělec? Jsi členem davu? Jsi členem stáda ovcí ?? Pokud ano, pak jsi ztracený! Odepsaný!…Pak se, ale nemůžeš nazývat Člověkem 🙂

  Cti pravdu, miluj pravdu, bojuj za pravdu, polož život za pravdu …pak bude mít tvůj život smysl! Pak se reinkarnuješ do sféry pravdy a tvůj život, životy, bude, budou mít vzestupnou tendenci!!!

 2. Pár kacířských myšlenek:
  -kde jsou dnes ty Havlovy pravdy?Kde zvítězily?
  -čeho dosáhl Mistr Jan Hus svým bojem za pravdu?Husitským vražděním….
  -čeho dosáhl Palach?
  Všechno jen krásné filosofické myšlenky,ale ve výsledku??
  Z vlastní zkušenosti:jdeš hlavou proti zdi,ničeho nedosáhneš,jen na to doplatíš atd.atd….
  V tomto švejkovském národu nelze dosáhnout žádné „pravdy“,jen z většiny zvýhodněné vyčůranosti.
  Kdo chceš pochopit,pochop!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů