Kabala II (2. část – pokračování desetidílné série Pád Kabaly)

Ve zkratce...

V tomto pokračování série Pád Kabaly od slavné dokumentaristky Janet Ossebaard jdeme do historie, abychom zjistili: Kdo skutečně vládne světu? V této druhé části navážeme na události v 18. století, jak se Chazaři a jezuité mstili Evropě a evropským králům, a kdo skutečně stál za Velkou francouzskou revolucí. Každý týden bude přibývat jeden díl.
Facebook
Telegram
VK

PRVNÍ ČÁST NOVÉ SÉRIE – KABALA II

Přepis 2. části:

V předchozí části jsme si ukázali starodávný původ Kabaly. Přešli jsme ze Sumeru do Babylonu, do Kanaánu a Chazarska. Poté dále do Evropy, od Řádu templářů po Radu jezuitů. V této druhé části se naše dvě dějové linie potkají v zásadní moment v historii. Zatímco do této chvíle byl hněv Kabaly neorganizovaný, nyní vedl k vytvoření geniálního, plně organizovaného plánu. Zlého, ale i tak geniálního. Byl to plán, jak si podmanit svět a celé lidstvo…

Možná se ptáte: Proč řády, které jsme si ukázali v první části, jsou pro náš Pád Kabaly tak důležité? Znáte výraz „Poznej svého nepřítele”? Abychom pochopili velkolepost jejich elitního plánu a rozsah jejich zlého úmyslu, musíme nejprve zjistit, s kým máme co do činění. Všude koluje spousta dezinformací, nejen na internetu, ale také v našich historických knihách. Tyto knihy mimochodem nikdy nepsali neutrální pozorovatelé, ale vždy vítězi.

Pokud nechápete, odkud Kabala pochází, jak daleko v historii mají svůj původ, pokud nevíte, jak jsme byli vedeni k přesvědčení, že všechny tyto řády a hnutí byly oddělené entity, které v historii přicházely a odcházely nezávisle a poněkud neškodně, tak téměř určitě nepochopíte či neuvěříte, jaká je skutečná identita Kabaly.

Přehlédnete skutečnost, že se nacházíme ve finální fázi jejich mistrovského plánu. A pokud plně nechápete, v jakém nebezpečí se nacházíme, nebudete vědět, co při vyvrcholení dělat. Proto tvoříme tento dokument, abyste se mohli probudit, prohlédnout všechny lži a podniknout činy, abyste si vzali zpět svoji suverenitu. Tehdy pochopíte, co zaznělo v první sérii. Historické knihy budou muset být přepsány. Dobrá, podívejme se, kde a kdy se naše dvě dějové linie střetnou.

Bylo to v roce 1748 v Bavorsku v jižním Německu, v malém městě jménem Ingolstadt. Narodil se tam chlapec jménem Johann Adam Weishaupt. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec. Jezuité si ho vzali pod svá křídla a vychovávali Adama, ze kterého vyrostl vysoce inteligentní a rázný jedinec, který se stal profesorem kanonického práva na jezuitské univerzitě Ingolstadtu. Přepsal starověké historické dokumenty, ve kterých ideologie Lucifera nakonec vedla k naprosté kontrole nad světem.

V roce 1773 došlo k tajnému setkání mezi Mayerem Amschel Rothschildem a vybranou skupinou 12 elitních chazarských bankéřů a podnikatelů. Pamatujete na Rothschilda, klíčového hráče v naší první dějové linii? Nesmírně bohatého a mocného aškenázsko chazarského bankéře z Frankfurtu? No… Rothschild navrhnul sjednocení sil a bohatství za účelem světové nadvlády. Zaměřil se na Adama Weishaupta, který byl dokonalým kandidátem k praktickému zavedení jejich plánu a řízení jejich organizace. A tak 1. května 1776 Adam Weishaupt založil „Bund der Perfectibilisten”, Řád perfekcionistů, kterému se později říkalo Řád iluminátů.

Šlo o spojení finančního impéria Rothschildů a bohatství a moci vojenského řádu jezuitů. Jejich cíl? Vytvoření světové vlády a ovládnutí světa. I když je jméno Weishaupt běžně známé mezi lidmi, kteří tento materiál studují, ne mnoho lidí si je vědomo skutečnosti, že svůj řád iluminátů založil na starověkých dokumentech.

Jeden z nich byl dopis, který mu Rothschild daroval. Tento dopis, kterému se říkalo konstantinopolský dopis, byl starý a pro Aškénáze velmi hodnotný. Byl 287 let starý, a v roce 1489 ho napsal Nasi, předseda židovské vysoké rady v Konstantinopoli. Dopis byl reakcí na žádost o pomoc vůdce aškenázských židů ve Francii. Pamatujete na Chazary, kteří uprchli z Ruska a změnili svoje jméno na aškenázské židy? Nyní se cítili ohroženi ostatními etnickými skupinami ve Francii.

Král jim dokonce řekl, že musí přestoupit na křesťanství. Odpověď Nasiho v konstantinopolském dopise byla následující: „Pokud jde o to, že vám král Francie nařizuje, abyste přestoupili na křesťanství: udělejte to, jelikož nemůžete učinit jinak, ale udržujte zákon Mojžíšův ve svém srdci.

Pokud jde o to, co říkáte o požadavku vás okrást o váš majetek: udělejte ze svých synů obchodníky, aby krok po kroku mohli křesťany připravit o jejich majetek. Pokud jde o to, co říkáte o jejich usilování o váš život, udělejte ze svých synů lékaře a lékárníky, aby mohli křesťanům vzít jejich životy… Pokud jde o to, co říkáte o jejich ničení vašich synagog, udělejte ze svých synů kanovníky a kněze, aby mohli zničit jejich kostely…

Pokud jde o další věci, na které si stěžujete: zajistěte, aby se vaši synové stali advokáty a právníky, a zajistěte, aby se vši angažovali v záležitostech státu, abyste získáním kontroly nad křesťany mohli ovládnout svět a pomstít se jim. Neodchylte se od tohoto rozkazu, který vám udělujeme, protože zkušeností zjistíte, že ponížením, v jakém jste nyní, dosáhnete skutečné moci…”

Jinými slovy… bylo jim řečeno, aby předstírali svůj přestup, a aby infiltrovali každý aspekt společnosti. Obchod, zdravotnictví, náboženství a legislativu. A to s jediným účelem – pomsta a ničení. Jak chazarské… Adam Weishaupt založil řád iluminátů v roce 1776. Byl financován Rotschildy a založen na tomto dopise, který byl mimochodem založen na ještě starším dokumentu. O tom si povíme více ve čtvrté části. O rok později v roce 1777 se Weishaupt přidal do zednářské lóže Grand Orient.

Více jak 2000 jezuitů udělal vedoucími mnoha lóží po celém světě, čímž zřídil obrovské impérium moci, ve kterém jezuitský řád byl pavoukem v pavučině. Weishaupt pak oficiální odešel z jezuitského řádu, aby se římskokatolická církev a jezuitský řád nijak nepodezřívali ze zapojení v plánu iluminátů. Rothschildové využili svoje bohatství k financování válek. Zjistili, že financováním obou stran každé války vždy finančně zvítězí. Neznali žádné zábrany a žádné slitování.


Jestli se vám líbí překlady,zvažte podporu na jejich tvorbu, děkuji. PS: Namísto větší jednorázové částky ocením raději menší, ale měsíční podporu. Třeba jen 25 Kč/měsíčně mi pomůže udržet projekt dlouhodobě v chodu. Děkuji!


Společenství luciferských Chazarů a jezuitského řádu teprve začalo. Jejich cíle? Osobní zisk, bohatství a moc. Podrobení královských rodin. Vyhlazení bezvěrců – protestantů, kalvinistů, ateistů, muslimů, židů… jinými slovy zničení všech náboženství kromě římskokatolické víry. Zničení všech vlád. Světová nadvláda papeže. A pomsta. Pomstít se komukoliv, kdo je kdy zradil. Především se pomstít Rusku, zemi, která Chazary vyhnala.

Ale nejen to… pamatujete, jak se jezuité pomstili papežovi, který je zradil? No… ještě nebyli u konce. Evropští králové z Francie, Španělska, Anglie, Rakousku a tak dále, kteří zakázali jezuitský řád, brzy zakusili jejich hněv. První pěšec, se kterým společenství iluminátů táhlo jako první, byl Napoleon Bonaparte. Skutečnost, že Velká francouzská revoluce byla zorganizovaná elitními tajnými společnostmi, byla zdokumentovaná a prokázaná francouzským jezuitem Augustinem Barruelem.

Napsal vlivný záznam, ve kterém se zejména zaměřil na Adama Weishaupta, zakladatele řádu iluminátů. Podle Barruela byla Velká francouzská revoluce zorganizovaná svobodnými zednáři a filozofy jako Voltaire. Později se k Barruelovi vrátíme. Zapamatujte si tedy jeho jméno. Napoleonův poradce byl jezuita. Jmenoval se Emmanuel Sieyes. Radil Napoleonovi, kam jít a co dělat. Dnes bychom Sieyesa nazvali jeho manipulátorem. Podle mnohých historiků a výzkumníků, jezuité byli ti, kteří zorganizovali a vedli Velkou francouzskou revoluci a její výsledek. Napoleon byl zednářský velmistr.

Řád si ho vybral a inicioval, aby hrál klíčovou roli v jejich plánované revoluci. Napoleonův bratr, Louis Bonaparte, byl jmenován velmistrem francouzské zednářské lóže Grand Orientu. Jeho žena Joséphine byl členkou zednářské lóže adopce. Za vlády Napoleona se počet lóží ve Francii rozšířil ze 300 na 1220. Napoleon byl loutkou Kabaly.

Říkalo se nám, že byl nastrčenou osobou, ale tak to není. Skrytá dlaň, která podle některých historiků měla zakrývat střevní vředy… vážně… ve skutečnosti byla běžným zednářským gestem s názvem Znak mistra druhé opony. Spousta světových vůdců napříč věky tento znak ukazovala. Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala 10 dlouhých a krvavých let naprosté hrůzy. Byl to mistrovský plán Rady jezuitů, jak se pomstít Francii, destabilizovat zemi skrze válku a zničit francouzskou korunu. Jejich nástroj? Jakobíni, politické hnutí extrémistů, které založil nikdo jiný než Napoleonův poradce, jezuita Sieyes. Jakobíni ve Francii vyvolávali chaos, dělali výtržnosti, rabovali a vraždili všechny, kteří jim stáli v cestě.

Kdekoliv byli, tam za sebou zanechali stopy krve a ničení. Jezuitský plán fungoval. Gilotiny pracovaly přesčas. „Jezuitský řád je nejnebezpečnější ze všech řádů. Způsobil více škody než všechny ostatní řády. Doktrína jezuitů tvrdí, že jejich vrchní generál je panovník všech panovníků a mistr světa.” – Napoleon Bonaparte Po konci Velké francouzské revoluce vypukly napoleonské války. Způsobily ještě více nestability a destrukce, nejen ve Francii, ale v mnoha zemích, které Napoleon napadl.

Rakousko, Rusko, Anglie, Prusko, Portugalsko a Španělsko, kde byla královská rodina svržena a na trůn se usadil Napoleonův starší bratr. Každá země, která kdysi zakázala jezuitský řád a chazarské aškenázské židy, byla nyní v ruinách. Tohle byla jedna z největších tužeb řádu – pomsta. Společenství iluminátů během napoleonských válek nasadilo nejúspěšnější strategii. Financovali jak anglická tak francouzská vojska. Jednoduše nezáleželo, kdo vyhraje. Válka byla modelem pro zisk.

Vévoda z Wellingtonu, který bojoval s Napoleonem, ho nakonec porazil v bitvě u Waterloo v roce 1815. Nathan Rothschild, geniální a bezcitný podnikatel měl ve Waterloo špehy a měl soukromý systém kurýrů, jelikož věděl, že rychlá komunikace je v obchodu zásadní. Když bylo jasné, že Napoleon byl poražen, Rotschildovi byl okamžitě zaslán vzkaz, který se o novince dozvěděl o dva dny dříve než kdokoliv jiný. Poté učinil geniální tah na londýnské burze. Než aby nakoupil anglické dluhopisy, prodal ty, které měl. Ostatní obchodníci si toho všimli a dospěli k nesprávnému závěru, že Napoleon musel válku vyhrát.

Okamžitě svoje dluhopisy také prodali, což způsobilo dramatický pokles hodnoty dluhopisů. To byl moment, kdy Rothschild učinil svůj tah. Koupil všechny dluhopisy, které dokázal, za velmi nízkou cenu. Než si toho ostatní všimli a začali zběsile znovu nakupovat, Nathan Rothschild byl nesmírně bohatý. Anglický král Jiří III. byl nyní vysoce zadlužen Nathan Rothschildovi, který financoval jeho války. Nejen že král musel splatit svůj dluh, ale navíc musel zaplatit úroky.

Byl nyní v kapse Rothschildů. „Nezáleží mi, jaká loutka bude na anglickém trůnu a vládnout říši. Muž, který řídí peněžní zásoby Británie, řídí britské impérium, a já jsem ten, co řídí ty peněžní zásoby…” – Nathan Rothschild V roce 1914 společenství iluminátů, kterému od teď budeme říkat Kabala, jednoduše protože je to kratší název, vyvolalo 1. světovou válku, která zpočátku byla pouze mezi Rakousko-Uherskem na jedné straně a Srbskem na druhé straně. Co se stalo? Panovník Rakouska-Uherska, císař František Josef I. neměl žádné následovníky trůnu. Jeho jediný syn spáchal sebevraždu.

Jeho synovec František Ferdinand se stal dědicem trůnu, ale jeho představy o politice se velmi lišily od těch jeho strýce. František Ferdinand chtěl decentralizaci. Chtěl autonomii pro různé etnické skupiny. Chtěl zahrnout Srbsko do říše jako politickou entitu rovnocennou s Maďarskem a Rakouskem. Byl trnem v oku jeho strýce císaře. I když vyrůstal v jezuitské linii jeho otce a strýce, měl vlastní vůli. Odmítal přijmout politickou vizi svého strýce a vzal si ženu, kterou miloval, což mezi elitami bylo nebývalé. V době extrémních vnitřních nepokojů císař poslal svého synovce na hranici se Srbskem, kde on a jeho žena Sofia byli zavražděni.

Podle oficiální verze historie spoušť spustil srbský Gavrilo Princip. A tak Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku. Německo spojilo síly s Rakousko-Uherskem. Anglie, Francie, Rusko a později Itálie, Rumunsko, Bulharsko a bývalá Osmanská říše přišli na pomoc Srbsku. Všichni víme, jak to skončilo. Čtyři hrozné roky v zákopech, devět milionů obětí.

Německo bylo v ruinách a to bylo přesně to, o co jezuité usilovali, jelikož Německo bylo převážně protestantské. Možná si pamatujete, co se v jezuitské přísaze říká o protestantech. Byli ochotní udělat naprosto cokoliv, aby navždy zničili jejich příšernou rasu. Někteří historici mohou zpochybňovat nebo i popírat jezuitské pozadí panovníků Rakouska-Uherska, což je zvláštní, jelikož byli význační členové několika jezuitských pod-řádů jako Nejvyšší řád Kristův.

Císař František Jozef byl na tak vysokém postu v Radě jezuitů, že měl oprávnění udělovat tituly jako princ a velmistr. Například v roce 1880 udělil titul Princ svaté římské říše velmistrům maltézského řádu. Dokonce založil vlastní řád, Imperiální rakouský řád Františka Jozefa. Slíbila jsem, že v pozdější epizodě se hlouběji zaměřím na tyto řády a na důkazy o jejich propojení s jezuity. Prozatím skončíme tady, abychom se v historii neztratili.

Konec konců, stále se musíme pobavit o Říjnové revoluci a druhé světové válce takovým způsobem, který jste se ve škole neučili. Slibuji. Shrnutí: Tři roky po papežské bule, která potlačila jezuitský řád, Adam Weishaupt a lord Rothschild založili řád iluminátů. Na základě jejich posvátných starých dokumentů implementovali velký a dobře organizovaný plán na ovládnutí světa a celého lidstva. Jezuitská pomsta sežehla zemi. Evropa zaplatila nejvyšší cenu za zrazení jezuitského řádu.

Vedla se jedna válka za druhou, která měla miliony obětí a mezi populací zanechala pouze zoufalství a strach. Každá další válka obohacovala Kabalu, což dělalo propast mezi nimi a lidmi větší a větší. Německo na konci první světové války bylo zkrachovalé a zničené. Proč ne Rakousko-Uhersko, které válku začalo? Díky nadvládě elitní jezuitské Kabaly v říši Rakousko-Uherska. Protestantské Německo bylo svrženo… ale Kabala teprve začínala. Pokračovali ve svém destruktivním plánu, si podrobit celý svět. Manipulací burzovního trhu na celém světě (počínaje v USA) mělo Německo ještě více krvácet. To vedlo k druhé světové válce. Jak do toho zapadá Říjnová revoluce? Dokonale… Nenechte si ujít třetí část!

Překlad: David Formánek

Tvorba: Janet Ossebaard
Zdroj/Source: https://www.valcabal.nl/
https://bit.ly/34htx

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

9 komentářů

  1. Pouze poznámka k překladu. V angličtině existuje slovo „cabal“, které znamená: klika, tajný spolek, tajná skupina. Oxford: malá skupina lidí zapojená do tajných plánů k získání politické moci. Collins: pokud označíte skupinu politiků nebo jiných lidí jako cabal, pak je kritizujete za to, že se sházejí a rozhodují o věcech tajně.
    Toto slovo „cabal“ je použito v názvu filmu a toto slovo neznamená kabalu — 1. židovskou mystiku 2. [přeneseně] jakákoliv tajná nebo okultní nauka, věda.
    Českému slovu „kabala“ ve smyslu „židovská mystika“ odpovídá v angličtině výraz „cabala“, který může mít více variant: kabbalah, qabalah, cabbala, kabala, kabbala [zdroj Collins dictionary.] Neberte to jako kritiku překladu, který je velmi dobrý.

    1. Je jasne, ze prekladatel zde pouzil Kabala a znamena to Cabal pocestene. So, stop playing smart ass!

  2. Dobře, že takovéto věci publikujete. Aspoň se plně ukazuje, co jste zač. Kdo můžeš prohlédnout, prohlédni.

  3. lrobite zaskuznu pracu aj pre ludi ktorí maju postihnuty sluch velmi som sa potesial prepisu videí-Velke dakujem za porozumenie aj snahu-otvarat ludom oci-niektore veci opisuje aj kniha „josef Bazamo16ci 17 storocie a zakladanie tajnych spolkov

  4. Plány na ovládnutí světa a všech lidí? To není z lidských hlav. Nejvyšší hlava a zároveň vrchol pyramidy jsou REPTILIÁNI. Těm jsou nižší stupně Kabaly povinovány (zednáři, ilumináti..) a ti nejzasvěcenější o tom ví a toto střeží. Nic bych za to nedal, že i naprostá většina panovníků v dějinách, včetně Napoleona, Weishaupta a Rotchildů byly REPTILIÁNI. Kabala je až podezřele dokonale fungující, bezchybný stroj = nemůže mít pozemský původ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů