Kabala II (3. část – pokračování desetidílné série Pád Kabaly)

Ve zkratce...

Ve třetí části nové série Kabala II se dozvíme, kdo skutečně stál za Hitlerem, a jak v USA došlo k ovládnutí a záměrnému vyvolání Velké hospodářské krize.
Facebook
Telegram
VK

PRVNÍ DÍL SÉRIE KABALA II

DRUHÝ DÍL SÉRIE KABALA II

Přepis třetí části:

V předchozích částech jsme viděli, jak Velká francouzská revoluce, napoleonské války a 1. sv. válka vedli k destabilizaci Evropy. Tohle se událo poté… Dále, nebo spíše současně. Byl čas, aby se kabala znovu pomstila Rusku. Financováni svými partnery, Rotschildy, vyvolali Ruskou revoluci. Jejich loutka a figurka byl Lenin. Jeho skutečné jméno bylo Vladimir Ilyich Ulyanov.

Každý historik se shodne na skutečnosti, že Lenin byl silně ovlivněn Karl Marxem, zakladatelem komunismu. Ale Marx nebyl Rus, ale Němec. Lenin byl Rus, ale jak spoustu let strávil v exilu, ve Finsku, Švýcarsku, Anglii a Německu, stal se pro Rusko téměř cizincem v době, kdy vypukla první část Ruské revoluce v únoru 1917.

Byl naprosto pozápadněn. Marx ho velmi inspiroval svou brožurou z roku 1848, Komunistický manifest. Lenina neinspiroval pouze Marxův komunismus, ale také jeho jezuitské pozadí. Marx se učil v Německu na jezuitské škole a poté byl jezuity vyučován v britském muzeu ohledně zásad komunismu, jak potvrdil bývalý jezuitský kněz Alberto Rivera.

Dalším zdrojem toho, že Marx je jezuitský koadjutor, pomocný biskup, je Otto von Bismarck, který do severoněmeckých novin napsal, že Marx je pod kontrolou jezuitského kněze Petera Beckxe, tehdejšího vrchního představeného jezuitského řádu. To nebyl jediný jezuitský vliv na Lenina. Jeho pravá ruka, Felix Dzerzhinsky, který byl velitelem sovětské tajné policie, byl velkým obdivovatelem jezuitů. Kromě toho Lenin v roce 1922 formálně znovu pustil jezuity do Ruska, což je poněkud zvláštní, jelikož náboženství v té době bylo v komunismu zakázané. Ale… bylo to vážně zvláštní? Původ komunismu se skrývá v jezuitské ideologii, jak potvrdila spousta historiků. Jezuité v 17. a 18. století zdokonalili první systém komunistické vlády ve svých redukcích v Paraguayi.

V katolické encyklopedii se u podmínek majetku píše: „Ekonomický základ byla takovým komunismem. Půda a vše, co na ní stálo, bylo majetkem komunity. Půda byla rozdělena mezi indiánské náčelníky, kteří ji přidělovali rodinám pod nimi. Zemědělské stroje a dobytek se půjčoval z běžného oběhu. Nikdo neměl povoleno prodávat svůj pozemek nebo dům.” Ano, velmi komunistické. Později v tomto dokumentu uvidíme, že dokonce výraz „sociální spravedlnost” byl vynalezen jezuity.

První muž, který s ním přišel a psal o něm, byl jezuita Luigi Taparelli d’Azeglio. Lenin byl figurka jezuitů, který byl kabalou dosazen k moci, aby destabilizoval a zničil zemi. Nenáviděl Rusko a Rusy. Jedny z jeho nejslavnějších citátů jsou: „Plivám na Rusko.” „Zatímco existuje stát, nemůže být žádná svoboda; když je svoboda, nebude žádný stát.” „Nechť 90 % Rusů zemře a zbylých 10 % žije pod komunismem.” Ruská revoluce byl jezuitský útok na ruskou zemi. Jejich motiv byla pomsta. Jejich figurka byl Lenin. Jejich nástroj byli bolševici. Byli obdobou jakobínů během Velké francouzské revoluce.

Miliony lidí v Rusku zemřely v letech 1917-1923, kdy Ruská revoluce skončila tím, že bolševici založili Sovětský svaz. Než se přesuneme k 2. sv. válce, kde vám ukážeme objev, který nás upřímně dost šokoval, tak pokračujte v e sledování, nejprve se podíváme na sled událostí v USA. Možná si z 2. části předchozí série pamatujete, že v roce 1913 se založila americká Federální rezervní banka (FED), matka všech banek, kterou vlastnilo několik kabalských rodin, mezi kterými byli Rotschildové.

Pamatujete, co se stalo nejbohatším a nejvlivnějším odpůrcům FEDu? Příhodně zemřeli, když se potopil Titanic. O méně jak rok později byl FED hotovou věcí. 21 000 banek v USA v té době ještě nepodléhalo pod jurisdikci FEDu. To bylo a stále je naprosto smrtelná věc. Člověk klidně rovnou mohl spáchat sebevraždu, jak historie opakovaně po celém světě prokázala. V roce 1914 vypukla 1. sv. válka, rok po založení Federální rezervy.

V letech 1914-1919 FED zdvojnásobil peněžní zásoby, čímž způsobil celonárodní nárůst půjček. V roce 1920 zmenšil peněžní zásoby a 5,5 tisíc konkurenčních banek zbankrotovalo. Byly skoupeny FEDem za zlomek ceny. V letech 1921-1929 FED znovu zvýšil peněžní zásoby. Půjčky byly všude. Ale 23. října 1929 se prodalo 2,6 milionů akcií. Kdo je prodal? Není to tak těžké uhodnout. Další den, 24. října v 9 ráno byla newyorská burza Wall Street uzavřena a obchodníci, kteří se shromáždili venku, si pomalu v šoku začali uvědomovat, co se stalo. Lidé byli požádáni o splacení dluhů, investoři byli přinuceni prodat svoje akcie.

Tato událost se v historii zapsala jako krach na newyorské burze. Krach na newyorské burce dostal také zbytek světa na kolena. 16 tisíc konkurenčních ne-FED banek zbankrotovaly. Také byly skoupeny za zlomek ceny. Bylo to nazváno největší loupeží v historii. Ale to nestačilo. FED ještě více snížil peněžní zásoby o 30 %, čímž v USA mezi lidmi vedlo k hladovění.

Rothschildové udělali to, co úspěšně dělali od Velké francouzské revoluce. Zmanipulovali burzovní trh na úkor lidí, aby ještě zvětšili svoje bohatství a moc. Kongresman Mc Fadden byl tak zděšen, že se pustil do soudních žalob proti bankéřům, kteří vlastnili Federální rezervu. Jak jsem řekla, klidně mohl okamžitě spáchat sebevraždu. Během hostiny byl otráven a od soudního řízení se upustilo. Člověk jen tak jednoduše nemůže stát v cestě chazarské kabale.

Čtyři roky po krachu na newyorské burze v roce 1933, pod záminkou vysvobození z krize, banky přesvědčily vládu, aby shromáždila veškeré zlato od lidí pod pokutou uvěznění na 10 let. Přesně tak. Prezident Roosevelt pod tlakem FEDu podepsal vládní nařízení 6102, aby ožebračený americký lid přinutil se vzdát jejich zlata. Nic jim nezbylo. Když byl zlatý standard pryč, kabale už nestálo nic v cestě v tom, jak by mohli manipulovat s peněžními zásobami. Tohle znamenalo absolutní nadvládu. Kromě všeho ostatního se v roce 1913 zavedla daň z příjmu k pokrytí obrovského množství peněz, které vláda platila Federální rezervě.

Jak jsme řekli v druhé části předchozí série, daň z příjmu je nezákonná. Jen nám to nikdy neřekli. Jeden ze strašných důsledků krachu na newyorské burze byl ten, že FED požádal splacení všech mezinárodních dluhů. Země, kterou to nejvíce zasáhlo, bylo Německo. Německo po 1. sv. válce muselo platit reparace obětem, na což zoufale potřebovalo půjčky, a také na znovu vybudování země a ekonomiky. Když FED požádal o splacení dluhů, německá ekonomika se zhroutila. Německo se ponořilo do hluboké krize. Tu stejnou zimu kolem 2 milionů lidí bylo nezaměstnaných. Za necelé tři roky později se to číslo ztrojnásobilo.

To znamenalo ohromující nezaměstnanost 40 %. Vládní výdaje k podpoře těchto lidí byly astronomické. Kancléř v zoufalém tahu zrušil podporu v nezaměstnanosti, což situaci ještě zhoršilo. Za tu dobu se vystřídala řada kancléřů. Nikdo nevěděl, co s tímto problémem dělat. Lidé ztráceli víru v demokracii. To byla hudba, která lahodila uchu kabaly. Vyhledávali pomoc u extrémní levice, komunistů, nebo extrémní pravice, nacistů. V lednu 1933 se Hitler stal německým kancléřem.

I když měl v parlamentu většinu křesel, neměl absolutní moc, po které toužil. Příhodně pouze o čtyři týdny později, Reichstag, sídlo německého parlamentu v Berlíně, byl podpálen… údajně komunisty. Hitler tuto situaci využil k přesvědčení prezidenta Hinderburga ke schválení zákonu o nouzovém stavu, který omezuje osobní svobody. Zákon zrušil svobodu projevu, svobodu shromažďování, svobodu na soukromí a svobodu tisku. Zrušil právo na pronájem majetku a právo na soudní řízení před uvězněním. Legalizoval telefonní odposlechy a zadržování korespondence.

Zákon byl použit jako právní základ k uvěznění kohokoliv, kdo byl považován za odpůrce nacistů. Lidé mohli být uvězněni za jakýkoliv nebo žádný důvod. Té noci bylo zatčeno kolem 4 tisíc lidí, byli uvězněni a mučeni skupinou SA. Hitler nyní mohl uvěznit komunistické vůdce, takže komunistická strana, jeho hlavní oponent během voleb, se rozpadla. Hitlerova SA zastrašila zbytek opozice, a posléze prosadil zmocňovací zákon, který mu umožnil další čtyři roky schvalovat zákony bez souhlasu parlamentu.

Tohle Hitlerovi dalo absolutní moc. Poté zakázal všechny politické strany. Pouze nacistická strana mohla existovat. Poslední překážku k absolutnímu diktátorství překonali 30. června 1934, kdy došlo k Noci dlouhých nožů. 400 členů SA, kteří si kladli nároky, bylo zavražděných Hitlerovým SS. O měsíc a půl později měl Hitler absolutní vládu nad Německem. Stal se Vůdcem, což znamená, že byl prezidentem, kancléřem a velitelem armády. Členové ozbrojených sil museli přísahat osobní přísahu věrnosti, ne Německu, ale Hitlerovi. Což je typické pro jezuity. Pamatujete na přísahu naprosté poslušnosti vrchnímu představenému? Kdo byl ve skutečnosti Hitler?

Hitler pochází ze zajímavé rodiny. Jeho matka byla Klara Pölzlová. Jeho otec byl Alois Hitler. U Aloisovy matky začnou být věci velmi zajímavé. Její jméno byla Maria Anna Schicklgruberová. Byla prostou, venkovskou dívkou z vesnice Strones nedaleko Döllersheimu. Ve věku 42 let, stále nezadaná, porodila Aloise. V době početí, v září 1846, žila ve Vídni, kde pracovala jako služkou pro nikoho jiného než Anselm Salomona von Rothschilda. Jakmile rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde porodila Aloise.

Maria odmítla přiznat, kdo byl otec. Musel to být někdo s mocí, protože ho utajovala po zbytek svého života a otec necítil potřebu si ji vzít. Když Aloisovi bylo pět let, Maria si vzala Johanna Georg Hiedlera. I když spousta výzkumníků je přesvědčena, že musel být Aloisův biologický otec, nikdy chlapce nepřijmul za vlastního. Když Aloisovi bylo 40 let, najednou si změnil příjmení od Schicklgrubera na Hitlera. Proč čekal tak dlouho, pokud byl skutečně Hitlerův syn? To vůbec nedává smysl.

Alois si vzal Klaru Pölzlovou. Bylo to jeho třetí manželství. Měli šest dětí, ze kterých čtyři zemřely ve velmi útlém věku. Jediné dvě děti, které přežily, byl Adolf a jeho sestra Paula. Nikdo neví jistě, kdo byl biologický otec Aloise Hitlera. Mluví se o několika jménech. Leopold Frankenberger. Johann Nepomuk Hiedler. Bratr Johanna Beorg Hiedlera.


Jestli se Vám líbí překlady, zvažte podporu jejich tvorby. Děkuji.


Ale pro tato tvrzení jsme nenašli žádné důkazy. Zdá se, že všechna byla použita jako léčka, která měla naši pozornost odvrátit od Anselm Salomona von Rothschilda. Takže… Proč jsme přesvědčeni, že to byl Rothschild, který oplodnil Marii? Díky několika ukazatelům. Zaprvé… Devět měsíců předtím, než se Alois narodil, nás zavede do září 1836. Podle Rothschildských archivů v Londýně Maria pracovala jako pomocnice pro Anselm Salomona von Rothschilda.

Existují dva možní podezřelí ze znásilnění Marie. 1. Anselm, kterému tehdy bylo 33 let. 2. Jeho otec, Salomon Mayer von Rothschild, kterému tehdy bylo 72 let. Rothschildovy archivy obsahují ručně psané dopisy mezi synem Anselmem a londýnskou Rothschildovou bankou, což prokazuje, že v době početí Marie byl ve Vídni. Jeho otec byl na druhou stranu v Paříži. To výběr zužuje, nemyslíte? Zadruhé… V roce 1876, když Aloisovi bylo 40 let, najednou zdědil velkou sumu peněz. Od koho?

V rodině nebyly žádné peníze. Anselm Salomon von Rothschild zemřel o rok a půl dříve, což byl potřebný čas, aby pozůstalostním soudem prošel převod majetku. To bylo ve stejnou dobu, kdy Alois najednou svoje příjmení změnil na Hitlera, pamatujete? Byla to jen náhoda, nebo to byl požadavek Rothschildů, aby mohl přijmout dědictví, a aby se zpětně nespojovalo s pokrevní linií Rothschildů? Prosím, mějte na mysli, že Rothschildové byli oficiálně Židi. Byli babylonští chazarové, kteří pod tlakem ruského krále přestoupili na židovskou víru. Pokud chcete, říkejte jim falešní Židi, ale otec Adolfa Hitlera byl pro venkovní svět z poloviny Žid.

Pokud by se to někdy zjistilo, byl by to pořádný skandál. A tak všechny stopy Vůdce Adolfa Hitlera vedoucí k Rothschildům musely být vymazány. Mnichovský Post v roce 1921 zadržel brožuru, která se šířila mezi prvními členy Hitlerovy nacistické strany NSDAP. Název brožury byl: Adolf Hitler, zrádce! Psalo se v ní o údajné židovské krvi v žilách Hitlera.

Obviňovala Hitlera za přijímáni pomoci od židovských finančníků a za to, že se sám choval jako Žid. Mnichovský Post se brožuru rozhodl publikovat. Stejného dne, co se Hitler stal kancléřem, Mnichovský Post byl vydrancován a jeho redaktoři a autoři byli posláni do koncentračních táborů, kde o nich už nikdo nikdy neslyšel.

Rakouský kancléř Dollfuss vyšetřoval původ Hitlerovy rodiny při dvou příležitostech. První vyšetřování, které bylo publikováno v roce 1932, určilo, že Hitlerův otec byl nemanželského původu, narodil se 42leté nevdané ženě a neznámému otci. Druhé vyšetřování určilo, že Hitlerova matka byla zaměstnána jako domácí služka v sídle Baron Rothschilda ve Vídni.

Hitler krátce na to, v roce 1934, nařídil zavraždění Dollfusse. Adolf Hitler jednou řekl svému synovci WIlliamu Patricku Hitlerovi: „Tito lidé nesmí vědět, kdo jsem. Nesmíš vědět, odkud a z jaké rodiny pocházím.” Ve snaze odstranit jakékoliv důkazy, které by Hitlera spojily s Rothschildy, nejen, že lidé byli zavražděni, ale celá vesnice Döllersheim, odkud pocházela Hitlerova babička, byla na příkaz Hitlera naprosto zničena. Adolf Hitler, Vůdce, se nezjevil z ničeho nic.

Jsme přesvědčeni, že byl Rothschildem, možná nelegitimní, ale i tak. V pátém díle předchozí série jsme si ukázali, jak nelegitimní James Alefantis Rothschild byl rodinou dosazen, aby hrál velmi důležitou roli v americké elitě a jejich Pizzagate. I Adolf Hitler byl dosazen stejným způsobem, aby ovlivnil výsledek další kabalské války. Hitler byl velkým obdivovatelem zakladatele jezuitů, Ignáce z Loyoly. Řekl: „Hodně jsem se toho naučil od jezuitského řádu. Doposud na zemi nebylo nic velkolepějšího než hierarchické uspořádání katolické církve. Velkou část tohoto uspořádání jsem převedl do své vlastní strany.”

Hitler nazval Heinricha Himmlera, strůjce a organizátora holokaustu, Reichsführer-SS, a srovnával ho s Ignácem z Loyoly. „Beru Himmlera jako našeho Ignáce z Loyoly.” – Adolf Hitler, Libres propos (1952, str. 164) „Himmler vytvořil organizaci SS podle zásad jezuitského řádu. Jejich zásady a duchovní cvičení předepsané Ignácem z Loyoly byly modelem, který se Himmler snažil přesně okopírovat. Himmlerův titul jako nejvyšší velitel SS měl být obdobou jezuitského generála a celá struktura a směr byla blízkou imitací hierarchického řádu katolické církve. Nejvyšším pravidlem byla naprostá poslušnost; každý rozkaz měl být bez komentářů vykonán.” – Walter Schellnberg, bývalý šéf německé kontrašpionáže Hitler se prezentoval jako řešení pro celou provincii.

Nabídl práce ve válečném a zbrojařském průmyslu. Zbavil se všech, které vinil za problémy Německa. Židy, cikány, komunisty, postižené, homosexuály, a zabavil jim veškeré jejich zlato. Hitler byl podporován velmi efektivní propagandistickou mašinérií, kterou vedl Joseph Goebbels z SS, který zmanipuloval Němce, aby uvěřili, že Hitler je nějaký mesiáš, a že Židé byli příčinou veškerého zla. No… Všichni víme, co se stalo. 85 milionů lidí během 2. světové války zemřelo.

Ale kabala ještě neskončila. Jak možná víte, v situaci nastalé po 2. sv. válce, stovky tisíc Židů emigrovaly do Izraele, země zaslíbené. Ale věděli jste, že tato migrace už byla kabalou naplánovaná v roce 1917? 22 let předtím, než 2. sv. válka vůbec vypukla, Palestina byla doslova darována Arthurem Jamesem Balfourem, ministrem zahraničí Spojeného království jménem britské vlády. Jakoby pouhá šachová figurka byla země s obyvateli darována… hádejte komu? Lordu Lionelu Walterovi Rothschildovi. Ale počkejte chvíli… V roce 1917? První světová válka ani ještě neskončila. Jak mohli mluvit o domovu pro Židy?

Židovská genocida ani ještě nezačala! Mluvíme o Balfourově deklaraci, kterou 2. listopadu 1917 podepsal samotný Balfour. „Vážený Lorde Rothschilde, s radostí vám oznamuji, jménem vlády jejího veličenstva, že následující deklarace soucítí s židovsko sionistickými aspiracemi, které byly předloženy a schváleny vládou. Vláda jejího veličenstva je příznivě nakloněna vytvoření Palestiny jako národního domova pro židovský lid a udělá vše k umožnění dosažení tohoto cíle. Je jasně chápáno, že nebude provedeno nic, co by mohlo ohrozit občanská a náboženská práva existující nežidovské komunity v Palestině nebo práva a politický status Židů v jakékoliv jiné zemi. Budu vděčný, pokud s touto deklarací obeznámíte Federaci sionistů.”

Arthur James Balfour. Židé ani Palestinci o tomto nevěděli. Byl to další geniální tah kabaly pouhými šachovými figurkami. To, co se prezentovalo jako neškodná akce ve prospěch Židů, byla znovu strategie „rozděl a panuj”. Mohlo to pouze vyústit v další válku. Tentokrát mezi Židy a Palestinci. Židovský lid byl ochotně a vědomě zavražděn 22 let po podepsání Balfourovy deklarace. Proč? Protože Rothschildové a ostatní kabalské rodiny měli pouze jediný cíl. Jeruzalém.

Není náhoda, že tolik jejich členů rodiny má Šalomoun ve svém jménu. Chrám Šalomouna. Chrámová hora. A tudíž izraelská půda byla jejich hlavní prioritou. Brzy vám povíme proč, a odhalíme jejich nejhlubší a nejtemnější tajemství. Prozatím… Miliony Židů byly obětovány, aby se tam dostali. Následovala celá řada válek, jako válka ve Vietnamu, studená válka. Kabala všechny ty války iniciovala a financovala obě strany. Takto se lidé po celém světě udržovali ve strachu. V paralýze a chudobě.

V rozdělení a poslušnosti. Jakmile pochopíte a odhalíte tuto strategii, nemůžete ji nevidět. Ale to nejhorší mělo teprve přijít, jelikož doba se měnila a kabala časem přizpůsobila svoji strategii. Klíčová slova v jejich věčném plánu k ovládnutí světa: Nenávist, pomsta, pohrdání. Tato tři slova byla dokonale vylíčena v jednom dokument, Protokoly sionských mudrců. Shrnutí: Všechny války byly iniciované kabalou. Vše bylo naplánované, každá nezbytná figurka byla dosazena k uskutečnění jejich zlého plánu.

Cílem bylo, získat více peněz a více moci nad lidmi, kteří umírali pouze jako civilní ztráty… Na konci 2. sv. války zemřely miliony lidí. Každý, kdo byl jiný, kdo promluvil, byl zavražděn. Největší obětní beránek, židovský lid, byl obětován ochotně a vědomě ve snaze ovládnout Izrael. Od té doby Izrael ovládli sionisté. Palestinci, kteří od počátku času žili v Izraeli, byli v další kabalské válce poraženi… Podobnosti mezi nacistickým Německem a současným stavem v mnoha evropských zemích jsou až zarážející.

Hitler začal s nouzovým stavem, který je nyní zaveden ve většině evropských zemích. Poté si prosadil zmocňující zákon, který mu dal naprostou kontrolu k tomu, se stát diktátorem, kterým byl. Chcete zjistit, co dalšího měli pro nás připravené? Nenechte si ujít 4. část! Konec 3. části

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

7 komentářů

 1. tá revolúcia v Rusku je opísaná veľmi povrchne, nie boľševici, ale trockisti (Trockij, skutočným menom Bronštajn) bol chazarský žid!!!!
  boľševici porazili hitlerovské nemecko a zachránili Európu!!!
  toľko v krátkosti, len aby sme si neplietli pojmy s dojmami, kto chce o tom viac, nech zájde na http://leva-net.webnode.cz/ a nech sleduje Pjakina

  1. Pripajam sa s rovnakym nazorom, tiez som si to vsimol. Len dodam ze Trockij s Leninom spolocne posobili v Londyne v jednych novinach kde publikovali. Trockij zalozil cervenu armadu a ta vyvrazdila hlavne miliony etnickych Rusov a aj etnicki zidia padli za obet. Rovnako ako sa neskor stalo v 2. svetovej. Obdobie cistiek cervenej armady sa volalo cerveny teror. Potom po Leninovej smrti sa dostal k moci Stalin, vyblokoval Trockeho a v boji o moc zacal cistit Trockeho chazarsku vetvu co mu cele osadenstvo Kabaly dodnes vycita, vratane liberalnej vetvy samozrejme.

   1. Jistě navíc problémem nebyl manifest ale MARXem ENGLSem a BAKUNINem zřízená internacionála ješ se táhne jak smrad/červená niť, jelikoš její mezinárodní ozbrojenou pěstí byli a jsou ANTIFáci a dnes po 1993 převedení nejvyšího SOVĚTu Moskvy do BRUSELského PROTEKTORátu NATO jí vedou EUro-PIRÁTi samozřejně včetně těch našich jinak nezi 6O-90 se angažovala v ZÁPADních okupačních zonách to včetně tzv. ZELENÝch a další SOROSjugend jako zde někteří HAVLOIDi

 2. ultra hovna, ta paní mele páte přes deváte jak se ji to zrovna hodí.Pokud někdo chce tak si vždy najde to co potřebuje.
  Jako obvykle důkazy žádné.

 3. Oprava – Marx nebyl Němec ale žid (vnuk rabína), kromě toho byl členem satanského spolku a nesnášel Slovany. Lenin byl čtvrtinový žid a poloviční tatar. A vinit ze všeho Jezuity je absurdní. Souhlasím s tím, že Američani (autorka článku) rozumí zeměpisu a dějepisu (zejména evropskému) jako koza petrželí. Ale třeba o těch Rotchildech zase ví, to ano

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů