Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny

Ve zkratce...

Jak se dívat na tolik oblíbené „Follow the Science“ – následuj vědu? Provedl Pfizer vůbec nějaké preklinické studie bezpečnosti? Pokud ano, tak jak? Co z nich vyvodil? Další exkluzivní prezentace z dílny týmu Enigma od Sashi Latypové.
Facebook
Telegram
VK

Česká verze prezentace ZDE

Anglická verze prezentace ZDE

Jediná studie efektivity v rámci tohoto preklinického programu byla provedena na opicích, mimochodem se jednalo z nějakého důvodu POUZE o samce, kdy šest opic bylo naočkováno vakcínou a tři byly neočkované v kontrolní skupině. Pak jim všem sprejem aplikovali virus Covidu přímo do nosu a do krku, kdy měli následně prokazatelně měřitelné hodnoty virové RNA v plicích, ale u žádné z opic se nerozvinuly klinické příznaky onemocnění Covid-19. Z tohoto Pfizer usoudil, že jejich vakcíny nezpůsobují ADE syndrom neboli Antibody Dependence Enhancement Syndrom – přehnanou imunitní odpověď lidského organismu. Velmi zajímavě pojatá a zpracovaná preklinická studie, nemyslíte? Jestli Vám to přijde jako další pokračování nesmyslného a skandálního hororu, tak se na něj podívejme společně se Sashou Latypovou trochu více a detailněji.  

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
1.

1. Sasha Latypová v rámci online prezentace pro MD4CE (Medical Doctors for Covid Ethics) odhaluje alarmující skutečnosti z dokumentů společnosti Pfizer, které americký soud nařídil Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) průběžně zveřejňovat. FDA původně požadoval 75 let na zveřejnění těchto informací. Soud jim na to dal jen několik měsíců. Informace uvedené v prezentaci tak pocházejí jak z uvolněných dokumentů společnosti Pfizer, tak ze složky uvolněné tzv. „Judicial Watch“ čítající na 450 stran různých dokumentů. Jedná se o dokumenty, které Pfizer použil při schvalování Covid „vakcín“ u FDA jako výsledky studie preklinické bezpečnosti. Studie bezpečnosti jsou podstatným a velmi důležitým aspektem právě preklinické fáze, protože bezpečnosti vakcín se věnuje nejvíce pozornosti právě v této fázi testování na zvířatech a pak se bezpečností ještě zabývá pro jistotu na samotném začátku klinických testů – tj. v rámci testování na lidech. Další studie bezpečnosti se potom již v dalších fázích neprovádí…       

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
2.

2. Sasha: Nejprve bych ráda poukázala na skutečnost, že to nebylo o tom, že by Pfizer a FDA neznaly veškerá rizika, která by mohla potenciálně existovat. Bylo jim to oběma velmi dobře známo! Jistě víte, že genová terapie byla studována po mnoho let, sama jsem to při své profesní práci viděla před minimálně deseti lety. Od června 2015 existoval manuál FDA, který se speciálně věnoval problematice genových terapií a je to jeden z nejděsivějších manuálů, které jsem za svůj profesní život viděla. Kvůli závažným rizikům, stejně tak jako v něm již popsaným praktickým zkušenostem, kdy v rámci jiných klinických testů pro genové terapie došlo při klinických testech ke dvěma úmrtím a u ostatních účastníků k trvalému invalidnímu zdravotnímu poškození, což silně otřáslo celým farmaceutickým průmyslem, je manuál velmi dlouhý a velmi detailní. Na obrázku v prezentaci vidíte vypsaná veškerá možná rizika. Pokud bych byla investorem a znala tento manuál, tak bych nikdy neinvestovala ani korunu do klinických zkoušek (na lidech). Tyto výzkumy však byly financovány již spoustu let, a to s tak špatnými výsledky, že je jejich další a další financování opravdu velmi podezřelé.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
3.

3. Takto vypadá shrnutí jednotlivých částí tzv. preklinického programu pro vývoj nového léku. Pokud Vás u genových terapií podle manuálu upozorňuje FDA na rizika karcinogenity, genotoxicity, či na možná poškození reprodukčních orgánů, tak se takové testy MUSÍ udělat.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
4.

4. Čím se farmakokinetika zabývá je vidět z tohoto obrázku.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
5.

5. Pfizer se ve své nekonečné moudrosti rozhodl studovat POUZE nano-lipidové částice. Vůbec ho nezajímalo, že nano-lipidová částice bude obsahovat mRNA „náklad“, který bude uzavřen právě v těchto nano-lipidových částicích. To je opravdu skandální. Jak toto může s vážnou tváří udělat? A samozřejmě, aby toho nebylo málo, tak navíc redigovali ve studiích vše o nano-lipidových částicích. Označují je jen jako „novel lipids“, ale žádná jejich specifikace tam není viditelná. Je to kompletně redigováno ve všech dokumentech. Co to bylo ve skutečnosti za nano-lipidové částice – tak to nikdo z redigovaných dokumentů jednoduše nepozná.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
6.

6. Takže Pfizer se rozhodl v rámci preklinické studie zkoumat pouze nano-lipidové částice. Již teď japonská studie bio distribuce, kterou Pfizer v Japonsku pro japonské regulační orgány dělal, spolehlivě prokazuje, že vakcína nezůstává POUZE v deltovém svalu tak, jak nám ve svých prohlášeních Pfizer, média a různí odborníci lhali! Studie potvrzuje, že se genová terapie dostává úplně všude, do každého orgánu v těle. Pfizer zde ale testuje POUZE nano-lipidové částice. Jejich odůvodnění toho, proč nestudovali také aktivní mRNA složku, což je v podstatě toxin pro lidské tělo, u kterého nelze zajistit přesné dávkování v těle, protože jej tělo produkuje zcela nekontrolovatelně v každém orgánu těla, a jejich odůvodněním bylo, že WHO manuál z let 2005 a 2014 nepožaduje provádění farmakokinetických studií pro vakcíny. Mezi vakcínou a genovou terapií jsou však velmi podstatné rozdíly. A FDA to tak nechalo.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
7.

7. Nikdo se nad ničím nepozastavil. Nikdo netlačil na Pfizer. Nikdo neřekl Pfizeru tento produkt by v roce 2005 nebyl kvalifikován jako vakcína, a teď tam spadá jen proto, protože se minulý rok změnila definice vakcíny. V minulosti genové terapie byly produkty patřící do kategorie velmi složité a obávané pro jejich vývoj. A najednou změníme definici a nepotřebujeme farmakokinetické studie.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
8.

8. No a to, proč tvrdím, že Pfizer v rámci studie bezpečnosti nestudoval aktivní mRNA spike protein kódující látku, je fakt, že do pro nás neznámých nano-lipidových částic dali mRNA luciferázy, to je protein, který umožňuje světluškám svítit a studii bio-distribuce/bezpečnosti udělali pouze s mRNA luciferázy a nikoli s mRNA toxického spike proteinu. Z tohoto pohledu Pfizer neudělal žádné studie bezpečnosti ohledně produktu uvedeného na trh a regulační orgány to zcela ignorovaly.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
9.

9. Zde vidíte přehled toho, kam nano-lipidové částice doručily mRNA náklad a vyšlo z toho, že se mRNA dostala úplně všude. Zejména pak vysoké hodnoty mRNA exprese byly zaznamenány v hlavních orgánech těla. Koncentrace v tabulce uvedené jsou pro dobu do 48 hodin po aplikaci očkování u potkanů a je stále vidět, že se koncentrace mRNA neustále zvyšuje. Speciálně u samic, tam se koncentrace neustále zvyšují. U samců jdou sice koncentrace dolů, ale stejně i tak jsou velmi vysoké. Nemáme tušení, kdy tento proces exprese mRNA fakticky skončí. Stejně tak víme, že pokud i jen malé množství mRNA exprimuje v životně důležitých orgánech, jako je třeba srdce a víme to od německého emeritního patologa Dr. Burkharda, že tomu tak skutečně je, který tuto expresi mRNA na srdci ve svých studiích ukazoval, tak i velmi nízká koncentrace mRNA může být katastrofická, až fatální. A to proto, protože Váš vlastní imunitní systém se pak pokusí napadnout Vaše srdce.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
10.

10. Dále udělali studii toxicity, kdy nám neznámé nano-lipidové částice vstříkli potkanům přímo do krevního oběhu. Jistě si všichni pamatujete, jak nám všem tvrdili, že vakcína zůstává v deltovém svalu. Pokud by tomu tak bylo, tento pokus by jednoduše neprováděli. Nedával by smysl. Červený kříž sám publikoval své rozhodnutí, že nebude oddělovat krev očkovaných a neočkovaných, protože se genová terapie nedostane do krevního oběhu. A zde máme Pfizer, který studuje tuto možnost, takže učinili nitrožilní aplikaci. Takže udělali separátní studii, aby věděli, jak vakcína reaguje v krevním oběhu. Tuto studii ukončili po 300 hodinách, a jak vidíte jedna z nano-lipidových částic se stále v krevním oběhu vyskytuje ve velmi vysokých koncentracích a nikam nemizí. Žádné informace o tom, zda a kdy se to dostalo z jater.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
11.

11. Tento obrázek nepotřebuje dalšího komentáře, sám o sobě je jeho obsah naprosto skandální. V zásadě to znamená, že regulační úřady po celém světě totálně selhaly ve své činnosti. V zásadě to zcela jasně prokazuje záměr a možná i úmysl, stejně tak jako plnou odpovědnost výrobce, protože neudělal vše, co by měl, aby zabránil škodám na zdraví i živostech, stejně tak jako to neudělaly regulační úřady po celém světě.   

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
12.

12. V zásadě se Pfizer při výzkumu toxikologie u potkanů konstantně zabývá jinými verzemi produktu a pak výsledky jednotlivých verzí vydává za výsledky jednoho produktu a z nich pak dovozuje splnění podmínek pro schválení přípravku regulatorními orgány. Navíc v balíku pro schválení přípravku byly celkem tři studie, z nichž dvě do podkladů ke schválení produktu nepatří, protože jsou díky odlišnostem schvalovaného produktu zcela irelevantní.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
13.

13. Pokud potkan nejí, znamená to, že je velmi nemocný. U potkanů došlo ke snížení příjmu potravy, horečce, úbytku tělesné hmotnosti. Ze studie ani nevyplývá, jestli se potkani z tohoto stavu dostali nebo zemřeli. Pfizer to vše ignoroval s tím, že imunitní systém reaguje a vše bude v pořádku. Regulátorům to opět nevadilo.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
14.

14. Co je to bezpečná farmakologie je vidět z tohoto obrázku.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
15.

15. Přesto, že Pfizer detekoval v rámci studie bio-distribuce expresi spike proteinu v různých orgánech po celém těle, rozhodl se, a to na základě již výše zmíněného manuálu od WHO z roku 2005, a také dále na základě zřejmě zcela účelového a naprosto absurdního zařazení „genové terapie“ mezi „vakcíny“ samotnou WHO, neprovádět žádné další bezpečnostní farmakologické testy genotoxicity a karcinogenity, protože nejsou dle manuálu WHO vyžadovány. Přitom se nedávno v rámci švédské studie zjistilo, že mRNA se inkorporuje do DNA prostřednictvím reverzní transkripce! Taková záležitost a její dopady na zdraví člověka by se měly zcela jasně důkladně prošetřit a ne nad tím mávnout alibisticky rukou. Regulátoři na trhu opět neudělali svou práci. 

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
16.

16. Nedalo mi to, a podívala jsem se na manuál WHO z roku 2005, na který se Pfizer ve svých vyjádřeních odvolával. Ukázalo se, že Pfizer si velmi široce a zcela po svém interpretoval i samotný manuál WHO z roku 2005, protože manuál neříká kategoricky, že nemusíte dělat bezpečnostní farmakologické testy. Jen zmiňuje, že pokud máte k dispozici údaje z preklinických a/nebo klinických studií na lidech a ty naznačují, že vakcína má jiné účinky než imunitní systém (např. na funkci centrálního nervového systému, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému či ledvin), měly by být do hodnocení toxicity zahrnuty bezpečnostní farmakologické studie. Pokud ale nemáte k dispozici žádná data nebo předchozí zkušenosti s obdobným produktem, pak jsou samozřejmě bezpečnostní farmakologické testy zcela běžně vyžadovány. Regulatorní úřady tak opět neplnily své kontrolní povinnosti.

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
17.

17. To samé platí pro studie genotoxicity a karcinogenity, ty jsou samozřejmě vyžadovány u nových produktů. Minimálně měly být učiněny u částí jako jsou nano-lipidové částice, aktivní mRNA složka a dalších částí genové terapie, které jsou dle definice nové. Navíc nano-lipidové částice (obálky/pouzdra pro mRNA) ALC-0315 a ALC-0159 jsou schválené pro použití v rámci výzkumu, kdy jedna z těchto dvou částic NENÍ schválena pro lidské použití!  Opět fatální selhání regulačních úřadů. A aby toho nebylo málo, tyto nano-lipidové částice jsou vyráběny technologickou firmou, nikoli farmaceutickou společností!

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
18.

18. Stejně tak Pfizer neshromáždil žádné údaje o kardiovaskulární bezpečnosti. Prohledala jsem celý balík dokumentů podaný k FDA pro podmínečné schválení a ohledně kardiovaskulární bezpečnosti tam nic nebylo. To, že někdo neudělá bezpečnostní studii kardiovaskulárního systému, neznamená, že mu genová terapie nebude činit problémy!

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
19.

19. A nyní z jejich post marketingové bezpečnostní studie vidíme, že kardiovaskulární problémy byly hlavní příčinou úmrtí, speciálně v okamžitých případech úmrtí. V únoru bylo zaznamenáno ve VAERS cca 200 úmrtí a medián doby úmrtí po aplikaci byl menší než 24 hodin. Je to až neuvěřitelné, že nikdo neudělá bezpečnostní studie, pak jdou s přípravkem rovnou na trh, 200 lidí jen v únoru zemře a nikdo s tím opět nic neudělá!

Pfizer – Preklinická studie bezpečnosti Covid vakcíny • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek
20.

20.Abyste si udělali představu o tom, co v rámci preklinického testování (testování na zvířatech) Pfizer udělal a neudělal, a jak to vůbec nevadí regulačním orgánům, podívejte se, jak moc pečuje o Vaše zdraví Pfizer, regulační úřady, média, politici a většina lékařské obce a rádoby odborníci. Všichni se zaklínají EBM – Evidence Based Medicine – tj. medicínou postavenou na důkazech. Jenom papouškují to, co jim farmaceutické firmy řeknou. Jedná se o největší zločin a experimenty na lidech. Vy, kteří jen slepě (s důvěrou v tyto instituce a loutky) přijímáte jejich nařízení jste BOHUŽEL součástí celospolečenského problému. Podvedli vás a podvedou vás znovu. Budou vám lhát a vy jim budete chtít stále věřit. A tak to bude, dokud většina z nás nezemře. Co uděláte na podzim, až spustí další globální pandemii?  Co budete dělat až bude o nás a o našich životech rozhodovat globální vláda WHO (Světová Zdravotnická Organizace). Co budete dělat, až vám možná bude zima, možná nebude elektřina, pohonné hmoty a ještě k tomu možná nebude co jíst tak, jak je tomu právě teď v Číně a na Srí Lance?                 

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů