Pravda o Oppenheimerovi & ošklivé historii pokusů s radiací na lidech (1. část)

Ve zkratce...

J. Robert Oppenheimer - oslavován jako „otec atomové bomby”. Jenže skutečná historie tohoto muže a jeho kolegů, kteří prováděli neetické experimenty na lidech s radiací, je něco, co se neučíme. Více v první části tohoto skvěle zpracovaného dokumentu.
Facebook
Telegram
VK
Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde.

Video s českým dabingem:

Video s českými titulky:

Video s českým dabingem ↓

↓ Video v originále s českými titulky ↓

Sledujte také na: NášTub / Odysee / Rumble / Substack

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Originál videa publikován ZDE: 20. červnece 2023

Přepis:

Představte si tuto hypotetickou situaci.

Je nalezen materiál, který má potenciál uvolnit téměř neomezenou energii. Ačkoli vědecká komunita, která je s objevem obeznámena, ví, že materiál je nebezpečný pro organický život, nikdo přesně neví, jak nebezpečný materiál je, jaké jsou jeho krátkodobé a dlouhodobé účinky a v jakých dávkách se tyto účinky projevují.

Bez těchto znalostí se skupina vědců pustí do tajného projektu, který vědomě vyžaduje, aby bylo materiálu vystaveno několik tisíc lidí, a vede ho. Mimo tuto vedoucí skupinu si většina lidí zapojených do tohoto tajného projektu není vědoma, že jsou vystaveni působení materiálu.

Během tajného projektu se s materiálem seznámí téměř celý tým. Někteří členové jsou vystaveni více než jiní. Vedení projektu zkoumá, jak a proč jsou někteří pracovníci zraněni, jak velké byly jejich dávky a jaké jsou následky jejich expozice. Navzdory těmto zraněním tajný projekt pokračuje a další osoby jsou exponovány. Mnozí jsou zraněni způsobem, který se projeví až po několika desetiletích.

Současně s expozicí pracovníků provádějí vědci paralelní sérii pokusů s expozicí zvířat. Při většině pokusů na zvířatech je smrt pokusné osoby samozřejmostí.

Nakonec se vědci rozhodnou, že pasivní pozorování lidí a pokusy s expozicí zvířat nestačí.

Místo toho vymysleli sérii experimentů, při nichž by materiál záměrně aplikovali lidským pokusným osobám.

Jak ale mohli vědci žádat dobrovolníky pro tak nebezpečnou a nepředvídatelnou studii?

Nemohli a neudělali to.

Místo toho tito vědci tajně aplikovali materiál desítkám, ne-li stovkám nevědomých lidí – jen aby zjistili, co se stane. Mnoho z těchto neinformovaných testovaných osob trpělo nepříznivými účinky.

Mezitím tajný projekt nadále působil nezměrné škody všem, kteří byli prostřednictvím projektu vystaveni nebezpečnému materiálu. Tyto účinky byly vedením projektu dále zkoumány.

Ještě znepokojivější než tajné škody, které projekt způsobil svým pracovníkům a veřejnosti, je jeho konečný cíl.

Cílem tajného projektu bylo vytvořit zbraň, která by dokázala během okamžiku vypařit celé město.

Vědci byli v tomto tajném projektu skutečně úspěšní. Zařízení na ničení měst, které vytvořili, bylo použito ke zničení dvou metropolitních oblastí a zabilo přibližně 200 000 civilistů.

Když byl tajný projekt zveřejněn, byli vědci oslavováni jako hrdinové a ne jako masoví vrazi. Škody způsobené jejich spoluobčanům a členům projektu byly zameteny pod koberec.

Je tento příběh nějakým zvráceným hororovým vesmírným výplodem ze zběsilé mysli spisovatele fantastiky?

Ne. Toto je skrytá historie nového filmu Christophera Nolana „Oppenheimer“.

ČÁST I: Experimenty na lidech a Skupina pro radiologické zbraně

Během druhé světové války byl projekt Manhattan a jeho poslání znám pouze úzké skupině vědců, vojenských představitelů a vládních úředníků.

Autorka Lisa Martino-Taylor píše:

„Utajení projektu Manhattan bylo tak dokonalé, že mnoho lidí pracujících pro organizaci nevědělo, na čem pracují, dokud se z rozhlasu nedozvěděli o bombardování Hirošimy.“ (Martino-Taylor v 9. kapitole cituje Goslinga 1999: 19). „Dokonce ani ti, kdo ‚byli v obraze‘, si nebyli vědomi mnoha vrstev utajení []… [Vedoucí projektu Manhattan generálporučík Leslie] Groves trval na naprostém rozdělení úkolů a základních informací a udržoval přísnou kontrolu všech rozhovorů o projektu – dokonce i mezi manželi.

Proto ani ti, kdo se podíleli na projektu Manhattan, nevěděli, že v projektu se skrývá stejně zlověstný podprogram, který měl přispět k tomu, že projekt zcela převrátil lékařskou a vědeckou etiku ve snaze o masové vraždění.

Je sice nemožné nahlédnout do lidských myslí. Existují však vodítka. Při procházení korespondence architektů těchto programů se zdá, že tuto destrukci lékařské etiky ospravedlňovali jako ošklivý prostředek, jak se vyhnout horšímu výsledku. Konkrétně rozšíření národního socialismu.

Toto zdůvodnění je však nepravdivé. Namísto obrany amerického lidu a likvidace jeho nepřátel projekt Manhattan porušil lékařskou etiku. Na mušku si vzal americké civilisty a jejich domnělé nepřátele.

Pravdou je, že projekt Manhattan pošlapal lékařskou etiku ne nepodobně jako nechvalně proslulé nacistické lékařské experimenty a hrůzy jednotky 731 císařského Japonska.

Zatímco se světu zdálo, že Spojené státy vedou mezinárodní stíhání nacistických válečných zločinců, úzký okruh vědců projektu Manhattan záměrně vystavoval občany USA nebezpečným úrovním radiace bez jejich vědomí a souhlasu, často bez jakéhokoli domnělého nebo očekávaného lékařského přínosu. Mnohé z těchto experimentů měly za následek vážné nepříznivé zdravotní následky a dokonce i smrt. Pokračovaly po celý zbytek 20. století.

Účelem těchto experimentů bylo lépe porozumět účinkům záření na lidský organismus pro ochranu jaderných vědců, pracovníků projektu Manhattan a americké veřejnosti. To byla jen poloviční pravda. Jejich skutečný účel byl mnohem zlověstnější.

V té době byla tato malá část projektu Manhattan bezejmenná. Pro účely tohoto seriálu bude tato malá skupina vědců nazývána Radiological Weapons Group neboli RWG. Jejich skutečný úkol: expresní vývoj útočných radiologických zbraní.

Obrázky https://ehss.energy.gov/ohre/roadmap/roadmap/index.html

Radiologická válka, jak ji definuje ministerstvo obrany, je:

A close up of text

Description automatically generated

Někteří tvrdí, že koncept radiologických zbraní, stejně jako mnoho dalších moderních technologických vymožeností, vznikl na základě science fiction. V květnu 1941 publikoval Robert Heinlein povídku „Neuspokojivé řešení“ o použití radioaktivního prachu jako zbraně.“ Tento nápad Heinleinovi poprvé vnukl jeho editor John W. Campbell, který později v červenci 1941 napsal literaturu faktu s názvem „Je smrtící prach tajnou zbraní Ameriky?„.

V tomto případě není jasné, zda život napodobuje umění, nebo naopak. Jak se dozvíme v druhém díle tohoto seriálu, pouhé dva roky po Heinleinově díle již RWG projektu Manhattan začala v Los Alamos vedle pokusů s lidskými stopaři využívat radiaci jako zbraň.

Výzkum skupiny pro radiologické zbraně probíhal v úzké koordinaci s přidruženými zařízeními projektu Manhattan na Rochesterské univerzitě, Kalifornské univerzitě v Berkeley, Chicagské univerzitě a v zařízení projektu Manhattan v Oak Ridge. (Martino-Taylor, 3-4). V roce 1943 byla tato zařízení s projektem Manhattan úzce propojena: velká část radioaktivního materiálu, který se v něm používal, vznikla na radiologických odděleních těchto univerzit. Na těchto univerzitách se také prováděly jedny z prvních lékařských radiačních výzkumů zahrnujících pokusy na zvířatech a lidech.

Jako podskupina projektu Manhattan měla skupina RWG mnoho společných členů.

Samotnou skupinu vymyslel lékařský ředitel Národní laboratoře v Los Alamos Dr. Louis Hempelmann na žádost svých nadřízených, ředitele Los Alamos Dr. J. Roberta Oppenheimera a ředitele Manhattanského ženijního okrsku, armádního plukovníka Stafforda Leaka Warrena. Byli v ní také ředitelé zdravotního oddělení projektu Manhattan Joseph Hamilton, Robert Stone a Wright Haskell Langham.

Můžeme jen spekulovat, jaké byly skutečné záměry těchto mužů, když vymýšleli takové zlověstné aplikace pro svůj výzkum. Je třeba se ptát, zda tyto muže vedlo zlo, ego, smysl pro povinnost nebo utilitární přístup „účel světí prostředky“. Krátké zjištění jejich minulosti však odhaluje společnou neúctu k lékařské a vědecké etice.

Dr. J. Robert Oppenheimer, ředitel zařízení v Los Alamos, je mužem, kterému se nejvíce připisují zásluhy o vytvoření atomové bomby. Méně známá je jeho pohnutá minulost.

Během prvního roku postgraduálního studia na britské Cambridgeské univerzitě byla Oppenheimerovi po akutním zhoršení duševního stavu, které začalo na podzim roku 1925, diagnostikována „hluboká schizofrenie, na kterou by psychoanalýza nepomohla“. Při tomto zhoršení si Oppenheimer mumlal pro sebe opakované fráze a hroutil se na podlahu laboratoře, kde se válel.

Oppenheimerova diagnóza byla stanovena na podzim roku 1925 poté, co se pokusil otrávit svého nadřízeného profesora chemikálií – údajně kyanidem – získanou z univerzitní laboratoře. Oppenheimerovi bohatí rodiče zasáhli, aby zachránili jeho kariéru, a přesvědčili Cambridge, aby ho nevyloučila a doporučila zrušení trestního obvinění. Místo toho byl Oppenheimer podmínečně propuštěn, což vyžadovalo, aby se podrobil povinným psychologickým vyšetřením. (Martino-Taylor, 5-6).

Během zimy 1925-1926 Oppenheimer nadále citově strádal. Podle blízkého přítele a spolužáka z Harvardu Francise Fergussona se Oppenheimer svěřil s příhodou, kdy se rozzlobil na líbající se pár ve vlaku. Poté, co muž opustil vagón, Oppenheimer údajně ženu políbil a okamžitě padl na kolena, omlouval se a plakal. Poté, co Oppenheimer s párem vystoupil z vlaku a sestupoval po schodech na nádraží, však hodil po ženě kufr na hlavu a netrefil se, alespoň to Fergussonovi řekl.

Navzdory těmto opatřením se Oppenheimer v lednu 1926 znovu pokusil o vraždu, když začal Fergussona škrtit koženým řemenem od kufru. Naštěstí pro Oppenheimera k této události nedošlo na půdě univerzity. Místo toho se odehrála v Paříži, kam Oppenheimera na zimní semestr odvezli rodiče, když byl na pokraji vyloučení. Kromě Fergussona nebyli žádní svědci. Fergusson byl jeho blízký přítel, který chápal jeho horečnatý duševní stav, jenž podle něj hraničil se sebevraždou. Oppenheimer později přiznal, že se tato událost stala, a Fergussonovi se omluvil.

Po skončení postgraduálního studia přijal Oppenheimer stipendium Rockefellerovy nadace na Kalifornském technologickém institutu a nakonec začal pracovat na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Podle mnoha svědectví Oppenheimerova schizofrenie nijak nebránila jeho charismatu. „[Jeho] odpůrci tvrdili, že měl zvláštní schopnost udělat z bystrých lidí, dokonce i z géniů, otrocké stoupence.“ (The Plutonium Files: The Rad Lab, Eileen Welsome). Toto charisma pravděpodobně způsobilo, že si ho generálporučík Groves vybral do čela projektu Manhattan (Martino-Taylor, 6-7).

Zatímco Oppenheimer se o vraždu pouze pokusil, jiným vědcům z RWG se to pravděpodobně podařilo. V průběhu 30. let 20. století již zákeřná dvojice budoucích vědců RWG provedla několik pochybných experimentů s lidmi, jejichž etika byla přinejmenším sporná. Byli to: Stone a jeho tehdejší stážista Joseph G. Hamilton.

https://ahf.nuclearmuseum.org/wp-content/uploads/2016/06/Robert_Spencer_Stone.jpg

https://jhowell.com/tng/photos/1RobertSpencerStoneMedalOfMerit.jpg

V polovině 30. let 20. století byli Stone a Hamilton přijati na Kalifornskou univerzitu v Berkeley, aby „vyvinuli biomedicínské aplikace pro Berkeleyský cyklotron“, stroj, který byl původně navržen k výrobě vysokoenergetických iontových svazků pro experimenty v jaderné fyzice. Protože tyto iontové paprsky byly schopny pronikat i do těla, pozornost se rychle obrátila k vývoji biomedicínských aplikací pro tyto paprsky a radioizotopy, které produkovaly.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron#/media/File:Cyclotron_diagram.png

Ačkoli byl Stone o deset let starší než Hamilton, byl to právě Hamilton, kdo ho poprvé podnítil ke spolupráci na těchto aplikacích. (Welsome, citující přepis magnetofonového záznamu vzpomínek, Plutonium Files, 2, 9/16).

Sám Hamilton se inspiroval prací Johna a Earnesta Lawrencových, kteří se po vynálezu cyklotronu pokusili využít radioaktivní materiál při léčbě rakoviny. (Welsome, kapitola 2).

Po příjezdu na univerzitu v Berkeley se Stone a Hamilton pustili do práce. V roce 1936 aplikovali dvěma pacientům s leukémií „značné dávky“ radioaktivního sodíku. (Life Atomic: strana 29-30).

Následná zpráva lékařů neuvádí, „zda pacienti věděli, co se jim podává, nebo zda k tomu dali souhlas“. (Eileen Welsome, The Plutonium Files, kapitola 2, 8/16). Bylo v ní pouze uvedeno, že proběhla „konzultace“. Nebyly zdokumentovány žádné závažné nežádoucí účinky, ale ani dlouhodobé účinky. Tento experiment je všeobecně považován za „první klinické podání radioizotopů [u lidí]“. (Atomový odkaz, kap. 2)

A close-up of a document

Description automatically generated A close-up of a text

Description automatically generated

O rok později, v roce 1937, provedli Stone a Hamilton druhou studii, která dokumentovala účinky radioaktivního sodíku na lidský organismus. V ní osm zdravých účastníků vypilo roztok radioaktivního sodíku. Poté vložili ruku do olověného boxu, kde Geigerův čítač sledoval rozptyl roztoku v jejich těle měřením jeho radioaktivity. Ačkoli doktor Hamilton poděkoval za „ochotnou spolupráci [pokusných osob]“, ve zprávě není uvedeno, že by pokusné osoby dostaly informovaný souhlas s povahou rizik studie.

Přestože ani jedna z těchto studií neměla na subjekty závažné nežádoucí účinky, je zřejmé, že Hamilton a Stone prováděli pokusy na lidech s malým nebo žádným očekáváním lékařského přínosu. Dr. John Lawrence, jejich kolega z Berkeley, později vyjádřil názor, že tyto experimenty byly „senzace“ a že Stone a Hamilton „prostě chtěli narychlo použít izotop na nemocném pacientovi“. (Life Atomic, kapitola 2, str. 10/60).

Stone a Hamilton se však nezastavili u svého experimentu s radionuklidy, jak píše autorka Eileen Welsomeová ve svém odhalení „The Plutonium Files„: „V tomto případě se jedná o experiment s plutoniem.“

A close-up of a paper

Description automatically generated

S pomocí [dalšího] mladého vědce Paula Aebersolda začal Stone používat neutronový paprsek z cyklotronu Rad Labu pro své pokusy na lidech. Od prosince 1939 do září 1941 bombardoval neutrony asi 128 pacientů. Ti byli ozařováni v malé olověné komoře přiléhající k cyklotronu. Někteří pacienti pocházeli z ambulance UCSF a byli v dobrém nebo dobrém stavu. Jiní přicházeli z „kliniky viditelných nádorů“ a byli považováni za pacienty trpící rakovinou, kterou nebylo možné vyléčit běžnou chirurgickou nebo rentgenovou léčbou. Další byli zřejmě dobře situovaní jedinci, které ke Stoneovi doporučili jiní lékaři.

(Stone a Lawrence zaměřují neutronový paprsek na pacienta)

Zpočátku se zdálo, že vše půjde dobře… Jak však experiment postupoval, ukázalo se, že Stone biologické účinky neutronů podcenil. Přestože jsou účinné při zabíjení rakovinných buněk, je obtížné je kontrolovat a mohou způsobit i mnoho vedlejších škod. Téměř polovina pacientů zemřela do šesti měsíců po ukončení léčby. Mnoho subjektů strašlivě trpělo vedlejšími účinky. U některých se objevila strašlivá poškození kůže, která jeden radiobiolog přirovnal k pancéřovým deskám. Jiní nakonec zemřeli spíše na podvýživu než na základní onemocnění, protože měli v ústech tak bolestivé vředy, že nemohli jíst. I když Stone uznal, že statistiky jsou skličující, přesto doporučil pokračovat v neutronové terapii, protože neutrony nádory zmenšovaly a v některých případech způsobily jejich úplné vymizení. (Eileen Welsomeová, v kapitole 2, 18. 11. 2018.

A collage of a person's face

Description automatically generated

Dr. Stone ve své vlastní zprávě upozornil na závažnost nežádoucích reakcí na expozici.

A close-up of a newspaper

Description automatically generated A close-up of a text

Description automatically generated

Protože všichni pacienti měli rakovinu, neznamená to, že je zabil doktor Stone. Ve své vlastní zprávě však Stone přiznává, že přibližně 26 jeho pacientů zemřelo „buď proto, že jejich nádory nebyly pod kontrolou, nebo proto, že ozařování vyvolalo stavy neslučitelné se životem“. Zajímavé je, že dříve připouští, že „14 [jeho pacientů] bylo tak nemocných, že pravděpodobně neměli být léčeni“.

A close-up of a text

Description automatically generated

Stejně jako u experimentů s injekcemi radia není jasné, jak byli tito pacienti vybráni k léčbě a zda byl získán jejich informovaný souhlas. Stoneova zpráva pouze uvádí, že „byli vybráni“.

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Stoneovy radiační experimenty byly později odsouzeny Komisí pro atomovou energii, ale k tomuto odsouzení došlo až půl století poté, co byl Stone vybrán do čela zdravotního oddělení projektu Manhattan, které se nacházelo v Met Lab Chicagské univerzity, kde prováděl další experimenty na lidech.

A table of skin reactions

Description automatically generated

Hamilton byl v kampusu Berkeley nechvalně proslulý „hrubým porušováním bezpečnostních předpisů a bezohlednými výstřelky na pracovišti, například pitím radioaktivního jódu před studenty během přednášek, manipulací s radioaktivním materiálem bez rukavic a úmyslným pobíháním po vysoce nebezpečném prostoru cyklotronu bez ochranných pomůcek.“ (Martino-Taylor, 13). Navzdory těmto obavám by Hamilton vybrán do čela zdravotnického oddělení projektu Manhattan, které se nachází na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Kromě spolupráce s Dr. Robertem Stonem se Dr. Joseph Hamilton podílel i na dalších radiologických experimentech na lidech. Patřila k nim „spolupráce s Mayo Solleyem z Lékařské fakulty Kalifornské univerzity v San Francisku, který pacientům perorálně podával jód-131“. (Life Atomic, kapitola 2, 22/60).

Počátkem roku 1941 pozoroval Dr. Louis Hempelmann práci Dr. Roberta Stonea a Josepha Hamiltona na Kalifornské univerzitě v Berkeley, která zahrnovala neuvážené experimenty Dr. Stonea s neutronovým paprskem a pokusy Dr. Hamiltona s radioaktivním fosforem.

Po studiích na Kalifornské univerzitě v Berkeley byl Hempelmann přidělen na Rochesterskou univerzitu, kde jeho vedoucí profesoři vyjádřili silné obavy, že „by mohl být příliš nadšený z jejich klinických výsledků“, které zahrnovaly „experimenty s lidskou radiací“. (Martino-Taylor, 11) (citace Evans 1942 a Heffron 1941)). V roce 1942, po studiu na řadě amerických univerzit, včetně Rochesterské univerzity, přijal Hempelmann místo na lékařské fakultě Washingtonovy univerzity v St. Louis, MO. Toto místo bylo částečně financováno Rockefellerovou nadací.

A person in a suit and tie looking at a camera

Description automatically generated

Jakmile se tam Hempelmann ocitl, osobně aplikoval pacientům „několikrát týdně radioaktivní materiál vyrobený cyklotronem Washingtonské univerzity a ‚brzy ho znepokojilo, když se u některých pacientů objevily nebezpečně nízké hodnoty krevního obrazu a dokonce krvácení‘.“ (Martino-Taylor v bodě 12). Nedlouho po těchto pokusech byl Hempellman vybrán Oppenheimerem jako lékařský ředitel v Los Alamos. V té době bylo Hempelmannovi 29 let a s radiací pracoval teprve tři roky.

Stejně jako Hempelmann i Wright Haskell Langham, další klíčový člen RWG, studoval u Dr. Roberta Stonea na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Stejně jako Hempelmann i Langham údajně projevoval nadšení pro radiologické experimenty na lidech. (Martino-Taylor, 15).

Langham sotva získal doktorát z biochemie těsně předtím, než se v roce 1944 připojil k RWG, ale brzy se stal „aktivním … při korelaci téměř všech toxikologických prací na plutoniu a příbuzných prvcích pro Los Alamos, Argonne National Lab, Rochester a později programy v Utahu a dalších laboratořích“. Martino-Taylor, 15 (citace Moss a Eckhardt 1995: 206).

Lze spekulovat, že tito vědci nebyli vybráni pro svůj intelekt nebo pracovní etiku, ale pro své kontakty, společnou vizi a ochotu posouvat etické hranice.

Oppenheimer byl komunista, diagnostikovaný schizofrenik a pokus o vraždu. Hamilton byl vyvrhelem laboratorní bezpečnosti. Stone, Hamilton a Hempelmann porušili lékařskou etiku tím, že ozařovali pacienty bez očekávání lékařského přínosu. Hampelmann i Langham vyjádřili nadšení pro radiologické experimenty na lidech.

Nicméně v roce 1942 už byla RWG sestavena a začala vážně pracovat na projektu Manhattan. Stejně jako jejich univerzitní výzkum brzy následovaly pokusy na lidech.

Začalo to Hempelmanem, který se z titulu své funkce lékařského ředitele národních laboratoří v Los Alamos „zabýval sběrem údajů o zdravotním stavu a úmrtnosti svých kolegů vystavených radiaci“.

Jako lékařský ředitel v Los Alamos si Hempelmann velmi dobře uvědomoval, že projekt Manhattan byl jedním z prvních případů v historii, kdy bylo radioaktivnímu materiálu vystaveno tolik lidí. Sám Dr. Stone prohlásil: „Nemůžeme se dočkat, až budeme mít v laboratoři nainstalovaný přístroj: „Celá klinická studie personálu [projektu Manhattan] je jedním obrovským experimentem. Nikdy předtím nebyl tak velký soubor osob vystaven takovému množství záření“.

Dr. Hempelmann „naše chápání bylo primitivní

V reakci na to:

Na kopci [v Los Alamos] byla vybudována speciální nemocnice, kde měl Hempelmann „na starosti zasažené vědce, když dorazili do nemocnice [a] lékaři měli možnost pozorovat, co se stane se zdravým člověkem vystaveným záření z atomové zbraně bez rušivých účinků výbuchu nebo popálení“. (Martino-Taylor, 12-13 (citace Welsome 1999: 185)). Hempelmann izoloval a sledoval zasažené zaměstnance vystavené akutním dávkám radiace během jejich vleklého umírání.

Přestože tato náhodná ozáření poskytla Hempelmannovi a jemu podobným příležitost ke studiu účinků záření, pasivní pozorování se pro účely RWG rychle ukázalo jako nedostatečné. Vědci jednoduše nemohli kontrolovat žádné proměnné,což je ve vědeckém výzkumu klíčový prvek. Aby to překonala, začala RWG vážně žádat o zahájení pokusů se stopovacími látkami na lidech.

V květnu 1943 dostal Oppenheimer žádost od Josepha Hamiltona, svého bývalého kolegy z Berkeley. Hamilton v dopise podrobně popsal cíle a metody pokusů se stopovacími látkami na lidech a zdůraznil, že je ochoten je provést.

A close-up of a text

Description automatically generated

V dubnu 1944 začal Hempelmann plánovat „studie inhalace radiačních iontů na zvířatech pomocí radioaktivního prachu spolu s ‚klinickým výzkumem‘ na lidech“. Napsal tajný dopis řediteli Manhattanského ženijního okrsku plukovníku Staffordu Warrenovi:

A close up of text

Description automatically generated

Petice se setkaly s velkým ohlasem. J. Robert Oppenheimer 16. srpna 1944 oficiálně povolil studijní program injekčního ozáření lidí, ačkoli program byl připravován již několik měsíců. Oppenheimer napsal:

A text on a page

Description automatically generated

23. srpna 1944 „Hempelmann předložil návrh tajného programu výzkumu radiace na lidech…, podle kterého by skupina RWG dohlížela na tajný výzkum radiace na lidech na příkaz plukovníka Stafforda Warrena a Hempelmannův program koordinovala.“ Dopis zněl:

A close up of a text

Description automatically generated

V řadě korespondencí Hempelmann navrhl, aby všech pět pracovišť projektu Manhattan spolupracovalo při provádění stopovacích experimentů.

Nakonec bylo rozhodnuto, že zkoušky na zvířatech budou probíhat současně v zařízeních v Los Alamos a Rochesteru, přičemž testovací subjekty budou poskytovány v zařízení v Oak Ridge. Plutonium mělo být vydáváno z Los Alamos.

Po čtyřech měsících pokusů na zvířatech se projekt přesunul k testování na lidech. Dne 2. března 1945 Hempelmann napsal:

Okres Manhattan je požádán o pomoc při přípravě experimentu se stopovacími látkami na lidech, jehož cílem je stanovit procento plutonia vylučovaného denně močí a výkaly. Navrhuje se, aby byl vybrán nemocniční pacient v Rochesteru nebo Chicagu, kterému bude aplikován jeden až deset mikrogramů materiálu, a aby byly výkaly zaslány do této laboratoře k analýze.

(Hempelmann 1945b)

Jen „několik dní po Hempelmannově doporučení, aby bylo pacientovi v nemocnici aplikováno plutonium, poslal Wright Langham … 5 mikrogramů plutonia doktoru [Hymeru] Friedellovi s instrukcemi pro jejich použití na lidském subjektu“ (ACHRE 1996). (Martino-Taylor).

Jak uvidíme ve druhé části tohoto seriálu, většina následných pokusů na lidech byla prováděna bez informovaného souhlasu nebo v mnoha případech dokonce bez vědomí pokusných osob. Pokusy nebyly podloženy lékařskou nutností a v některých případech dokonce záměrně způsobovaly škody. Tyto experimenty nebyly ojedinělé a neskončily ani s koncem druhé světové války. Konec války, kdy už nebylo proti komu bojovat, totiž jen posunul hledáček RWG ještě více dovnitř.

Studie o ozáření lidí, které provedla Skupina pro radiologické zbraně, jsou šokující. Ve spravedlivé a morální společnosti pro ně není místo. Přesto k nim docházelo – zahaleny závojem tajemství, nedotčeny nevědomým a apatickým obyvatelstvem. Drtivá většina jejich obětí byla ignorována a ponechána bez uznání, smysluplné reformy nebo možnosti odvolání.

V době, kdy svět opět balancuje na pokraji jaderné války, je důležité připomenout, jaké zlo způsobuje přístup „účel světí prostředky“.

Skutečný příběh projektu Manhattan a jeho zvěrstev je ztělesněním světonázoru účel světí prostředky v tom nejvelkolepějším a nejhorším měřítku.

Ve druhé části se budeme zabývat plánem Skupiny pro radiologické zbraně na vývoj radiologických zbraní a zkažeností jejich prvních pokusů s ozářením lidí.

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

3 komentáře

 1. Dobrý den,

  je to strašné, bohužel to není horor, nýbrž realita. Jak se těmto zrůdám bránit? Jak si od nich nenechat zničit zdraví nebo se dokonce nechat zabít? Odpověď na tyto otázky se bude hodit každému z nás. Po světě běhá mnoho vlivných Oppenheimerů, kteří z nás neváhají dělat pokusné králíky.
  Myslím si, že by mnozí lidé uvítali článek, na téma, jak se těmto zmetkům a zločincům bránit a nenechat se od nich zničit.

  Předem děkuji
  Evžena Janovská

  1. Dovolím si Vám odpovědět:
   co takové očkování proti covidu?
   Do dnešního dne je nemálo lidí jen tady v republice co na něj věří!
   I když jsou zveřějněny články o USA,kde lidé požadují kompenzace za zničené zdraví po očkování,stále se to u nás tutlá a chystá se další……co dodat…..
   Orwellovy ovce ,které budou stále věřit (jo,říkali to v televizi!)..
   Myslím,že bylo dostatečně už uvedeno v předchozích článcích -IGNOROVAT-tuto vládní a nejenom naši propagandu!
   Kdo má v hlavě mozek na přemýšlení si poradí!
   Velké díky za tyto informace!

 2. Chci poukázat na určitou souvislost.
  Na přelomu 50-60tých let se začal v Pardubické Synthesii-Rybitví vyrábět lék na TBC,t.zv.PAS.
  Zároveň v té samé době se začala celorepubliková kontrola TBC rentgenem ze štítu.
  U koho se cokoliv i malého objevilo,byl hospitalizován a léčen PASem + Nidrazidem.
  Protože jsem byla jednou z těch postižených po přechozené,neléčené chřipce,mohu doložit,co jsem v době léčby v nemocnici zažila.
  Moje společnice na pokoji-a bylo jich asi 4-5-všechny zemřely během několika let na leukémii.Mimo svůj pokoj nevím…
  Já sama jsem se léčila delší dobu s krvácením,o kterém pořád nemohli lékaři zjistit,co je příčinou….
  Vše skončilo zároveň s těmito prášky!!!A to jsem měla veliké štěstí se svou odolností!
  To uvádím jen jeden příklad.
  Druhý:
  V Rybitví se m.j. vyráběly i barvářské kyseliny,způsobující rakovinu močového ústrojí.
  Prošla jsem po letech prohlídkami a byla jsem asi i jen jediná,která tam přežila-podle MUDr,která mě přijímala,jsem pracovala na „hřbitově“,naštěstí pro mne jen půl roku.Proto žiji…..
  Závod Synthesia Rybitví byl jedinečný v rámci RVHP na výrobu barvářských a dalších svinstev(AZObarviva),
  která se vyráběla jen u nás.
  Nedá se vše napsat o tom co vím,ale že jsme byli často pokusní králíci v té době,to mi nikdo nevymluví,a nejen mně!
  Pardubická Synthesia Semtín + Rybitví byl hřbitov.
  A nyní je opět šance tento hřbitov obnovit,psalo se o tom,jak se bude obnovovat výroba výbušnin atd….
  …..
  Takže nejen Amerika,jsou i další,kteří se podepsali na smrti lidí jejich testováním…..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů