Radovan Dluhý: Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails – máme virtuální počasí? (2. část)

Ve zkratce...

Chemtrails, ovlivňování počasí, geoinženýrství - komplexní téma, ve kterém je často těžké se vyznat. Radovan Dluhý v druhé části na tohle téma rozebírá problematiku patentů na ovlivňování počasí, vliv na životní prostředí a mnohem více.
Facebook
Telegram
VK

Chcete-li podpořit konkrétně Radovanovu práci, můžete zasláním daru zde: 
35-6666350207/0100

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Prezentace ke stažení ZDE

První díl: Radovan Dluhý: Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails – zplodiny z letadel (1. část)

Ostatní Radovanova práce:

Přepis a zdroje:

Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails část 2 – máme virtuální počasí?

Dobrý den, vážení diváci a posluchači, jmenuji se Radovan Dluhý a v minulém pořadu pod názvem, Jak se nechytit do pasti zvané chemtrails, jsem hovořil o stopách za letadly. Ty jsou dle studií plné nebezpečných zplodin negativně ovlivňující naše zdraví a přírodu.

Po pořadu jsem dostal několik mailů, že změny v přírodě také pozorujete i vy. Ať už jde o zarůstání stromů mechy a lišejníky nebo třeba o zvláštní rez, která často pokrývá kmeny stromů. O čem to přesně mluvím? Zde jsou nějaké nedávné fotografie z našich lesů. 

Také jste mi psali, jestli přece jen neexistují nějaké důkazy o vypouštění chemických zplodin i z vojenských letadel. Pozorujete dny, kdy je obloha prakticky pokrytá těmito čarami z letadel a pak dny, kdy není skoro vůbec nic, přestože se atmosférické podmínky takřka nezměnily. Přece pravidelná komerční letecká doprava zůstává stejná, píšete!

Rád bych tedy doplnil můj minulý pořad a zmínil např. materiál americké vojenské univerzity Air War College, Počasí jako multiplikátor síly: Přivlastnění si počasí v roce 2025. V tomto materiálu z devadesátých let se popisují na tehdejší dobu existující technologie ovlivňování počasí, a které je nutné ještě doladit, aby počasí bylo do roku 2025 pod plnou kontrolou americké armády. Podle tohoto materiálu se prý už po nějakou vypouští do ovzduší chemikálie, např. zde zmiňují uhlíkový prach (angl. carbon black dust), nebo se vytváří umělé či chytré mraky (anglicky smart clouds) plné nanočástic a senzorů. 

https://archive.org/details/WeatherAsAForceMultiplier/page/n1/mode/2up

Na obloze se tedy i kvůli armádám mohou dít opravdu zvláštní věci a není to tak dávno, kdy na různé jevy upozorňovali i mainstreamoví američtí meteorologové v pořadech o předpovědi počasí. Poslechněme si pár takových videí. HRÁT DABOVANÁ VIDEA

https://www.youtube.com/watch?v=ev1Z67pXCxA

https://www.youtube.com/watch?v=AXF2gWuvhn0

V dnešním pořadu bych se chtěl věnovat více tématu ovlivňování počasí, které je s problematikou chemtrails velmi propojené. O důležitosti tohoto tématu není vůbec pochyb, když vám přečtu výroky některých věhlasných vědců a politiků.

Již v roce 1953 uvedl laureát pro Nobelovu cenu za fyziku, dr. Irving Langmuir, že cituji: „Osévat mraky 30 miligramy jodidu stříbrného může vyústit za optimálních podmínek v energii podobnou výbuchu atomové bomby.“ 

Známý je i výrok amerického viceprezidenta, Johnsona Lyndona, z roku 1957, ten v americkém senátním výboru řekl, cituji: „Ovládnutí vzdušného a vesmírného prostoru znamená kontrolu nad světem. Vládci nekonečna by měli moc řídit počasí na zemi, způsobit sucha a povodně, změnit přílivy a odlivy, zvýšit hladiny moří, odklonit golfské proudy a změnit mírné podnebí na chladné.“

https://www.thespacereview.com/article/396/1?fbclid=IwAR3-b6n_pUc3HefV5EK89ZDbCTLZ-9mo_OOdxpFQAr_BVhTrPhvQsXblNic

V roce 1962 k tomuto výroku ještě přidal, cituji: „….pomocí satelitů bude možné ovlivnit vrstvu mraků a v konečném důsledku i počasí. A ti, kdo poroučí počasí, mohou ovládnout svět.“

https://www.youtube.com/watch?v=qKB4L6r17FE

No, a ještě třeba zmíním výrok bývalého ministra obrany Spojených států, Williama Cohena, ten v roce 1997 řekl, cituji: „Různé druhy ekoterorismu se ve světě již používají. Pomocí elektromagnetických vln je možné změnit klima, vyvolat zemětřesení či sopečnou činnost.“ Konec citace. 

Jak se vlastně počasí ovlivňuje?

Abychom pochopili možnosti ovlivňování počasí, musíme vědět něco málo o mracích a jak se tvoří. Mraky se skládají z mikroskopických částic vodních par, ale také z přírodního prachu (z pouští, sopek či oceánů), ze zplodin průmyslové výroby či z letecké nebo námořní dopravy (dohromady jim můžeme říkat aerosoly). Aerosoly se mísí s vodní párou a při ochlazovaní se tyto částice kondenzují na vodní kapičky nebo mění desublimují na ledové krystalky. Důležitá pozn. atmosférická vlhkost může být přenesena z větších vzdáleností a to nejen, jak se k tomu později dostanu, pomocí přírodních vzdušných proudů.

A jak uvádí doc. Jungwirth z AV ČR v dokumentu ČT Planeta Věda kolem roku 2010, aerosoly mohou zásadním způsobem ovlivnit počasí (v tomto pořadu uvádí příklad proč z důvodu menšího znečištění prší v Anglii více o víkendu), ale také mohou aerosoly např. změnit odrazivost slunečního svitu. To se však dostáváme do oblasti tzv. náhodného geo-inženýrství a jak třeba právě zplodiny z letadel mohou skrze formování mraků ovlivnit klima a způsobit klimatické změny, což je téma, které mu se budeme věnovat později. Nyní jen dodám velmi důležitý fakt, že se podle studií množství aerosolů v ovzduší mezi roky 2000 a 2011 více než zdvojnásobilo. 

Již ve 40. letech 20. století se v rámci projektu americké armády a firmy General Electric pod názvem Cirrus, kterého se také zúčastnil výše uvedený fyzik dr. Langmuir zjistilo, že některé chemické částice/aerosoly mohou vyvolat srážky či potlačit srážky a oblačnost rozpustit, a tak vznikla vědecká metoda ovlivňování počasí pod názvem osévání neboli infikace mraků. Např. se potvrdilo, že pro vyvolání srážek funguje velmi dobře jodid stříbrný. Americká vědkyně Florence Van Straten již v 50. letech naopak uvedla, že uhlíkový prach, uhelný popílek a saze mohou déšť potlačit. Využití uhlíkového prachu později potvrdila prezentace amerického vědce Arnolda Barnese z Phillips laboratoře na symposiu o technologiích k ovlivňování počasí v roce 1997 nebo prezentace v roce 2008 z workshopu o modifikaci hurikánů amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA. 

A jelikož se zjistilo, že různé chemické či biologické částice mohou mít jiné účinky na formování mraků, roztrhl se pytel s patenty na ovlivňování počasí. Z různých patentů se tak můžeme dočíst, že se navrhuje pro ovlivňování počasí využít různých alkalických kovů, dusičnanů, ale např. i bakterie, polymery či oxidy grafenu. Např. ve státě Texas se běžné využívá k ovlivňování počasí dusičnan amonný neboli urea.

Existují další metody ovlivňování počasí?

Počasí se ovlivňuje nejen pomocí vypouštění chemických či biologických částic, ale s využitím dalších technologií na bázi elektromagnetických energií, např. pomocí tzv. ionizace mraků, laserů, či ionosférických technologií. V rámci ionizace se radary jakoby ozařují mikroskopické částice mraků zápornými ionty, které podporují vznik a setrvání kondenzačních jader a mohou tak vyvolat srážky. Touto metodou se např. zabývá švýcarská firma Meteosystems. 

Firma Climate Global Control Trading se sídlem v SAE zase pro změnu tvrdí, že může pomocí ionosférických technologií směrovat atmosférické řeky z Indického či Tichého oceánů tam kam je to potřeba. Na jejich webových stránkách www.climateglobal.net se můžete dočíst, že mohou ovlivnit počasí až na rozloze 3 mil. km čtverečních. Ovlivňují podobné technologie jen počasí nebo také klima? Nyní asi chápete, že citáty amerických vědců a politiků v minulosti se nezdají tak přehnané.

To se vše zdá jako naprosté sci-fi. Jak víme, že se to opravdu děje?

Tak v prvé řadě, minulý rok proběhla ve Spojených státech, a to v Houstonu již 23. konference o plánovaném a náhodném ovlivňování počasí. A jelikož se koná každé dva roky, můžeme si spočítat, že ovlivňování počasí opravdu není žádnou novinkou. Nedávno byla do češtiny přeložena kniha amerického profesora a historika meteorologie James Fleminga, Hazard s nebesy (anglicky Fixing the Sky). Ten v této knize velmi podrobně popisuje historii a současnost různých projektů a operací pro ovlivňování počasí. Existuje spoustu dalších oficiálních materiálů, které dokládají využívání ovlivňování počasí, jako např. obsáhlá sedmisetstránková zpráva pro americký senát z roku 1978 pod názvem Modifikace počasí, nebo již zmíněny oficiální dokument z devadesátých let americké vojenské univerzity, Air War College, Počasí jako multiplikátor síly: Přivlastnění si počasí v roce 2025.

https://archive.org/details/weatificat00unit

Je tu i spoustu mainstreamových článků o tom, jak např. Čína způsobila ovlivňováním počasí v Pekingu v roce 2009 sněhovou kalamitu, nebo jak se v Saudské Arábii nyní staví pomocí ovlivňování počasí nové chytré město. V britských Daily Mail se dokonce psalo, že si lidé mohou objednat komerční firmu, která za 100 tis. britských liber vytvoří během svatby den plný slunce. No a na internetu jsou desítky firem, které nabízí pro zemědělce či horská střediska služby ovlivňování počasí. A nemusí to být úplně zbytečná investice. Koneckonců podle nedávné studie, vláda SAE tvrdí, že metody ovlivňování počasí jsou schopné zvýšit zdejší srážky až o 35 %.

V neposlední řadě víme o ovlivňování počasí z vojenských operací. V rámci Operace Poppeye, americká vojska během války ve Vietnamu osévala místní mraky, aby prodloužila monsunové deště, nebo sovětská armáda nechala vypršet mraky nad Běloruskem, poté co se valily radioaktivní mraky na Moskvu po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. 

A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Těch důkazů o ovlivňování počasí je opravdu velmi mnoho. I já jsem o této problematice napsal několik článků pro ČT a v těchto článcích najdete spoustu dalších zajímavých zdrojů. www.radovan.org

Často se hovoří o HAARPU. Může se také použít k ovlivňování počasí?

Zkratka HAARP znamená vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Je to systém asi 180 antén na ploše cca 13 ha umístěný na Aljašce, který je schopný vysílat elektromagnetické vlnění do ionosféry o síle několika miliónů wattů. A pomocí různých satelitů či tzv. ionosférických zrcadel je možné znásobenou energii o miliardách wattů zaměřit zpátky do atmosféry a směrem na zem. Jedná se, jak uvádí např. studie profesora Papadopolouse z Univerzity v Marylandu, o velmi nízké frekvence o několika Hz, které mají schopnosti proniknout hluboko zemskou kůrou, na dna oceánů, a které slouží především pro vojenskou komunikaci. UKÁZAT Nicméně podle mnoha vědců, odborníků a podle samotného patentu k ovlivňování ionosféry, by k ovlivňování počasí mohlo docházet, např. právě schopností těchto technologií směrovat atmosférické řeky a proudy. Je potřeba si uvědomit, že se v současnosti nejedná jen o zařízení HAARP, jehož fungování pro vojenské účely bylo prý ukončeno před několika lety, ale že nyní existují desítky podobných ionosférických zařízení po celém světě. Dokonce jsou mobilní a mohou se např. převážet na obrovských vojenských lodích.

https://patents.google.com/patent/US5041834A/en

https://spp.astro.umd.edu/SpaceWebProj/Invited%20Talks/Virtual%20ULF%20Antennea-2013.pdf

https://spp.astro.umd.edu/SpaceWebProj/Invited%20Talks/Active%20Experiments-2013.pdf

A na závěr zpátky ještě ke zplodinám z letecké dopravy, ty mohou také ovlivňovat počasí či klima?

Ano, mohou a ví se o tom již velmi dlouhou dobu a je to právě kvůli jejich schopnosti změnit složení aerosolů. V mainstreamu se o této možnosti začalo seriózně hovořit již v 80. letech. Např. v roce 1980 americká televize NBC odvysílala pořad Contrails mohou měnit počasí. Takovým opravdovým průlomem v uvědomění si závažnosti tohoto tématu bylo období během teroristického útoku 11. září 2001, kdy během 3 dnů byly zakázány všechny lety nad Spojenými státy. A vědci zjistili, že se během těchto 3 dnů radikálně změnily zdejší teploty. Během dne bylo tepleji a v noci zase bylo mnohem chladněji než průměr za předešlých 30 let. A dospělo se k závěru, že letecká doprava velmi pravděpodobně přispívá také ke globálnímu oteplování, protože aerosoly z letecké dopravy formují vysoké cirrus mraky (ten bílý závoj na obloze plný kovů, oxidů síry, dusíků a dalších nebezpečných chemikálií, o kterých jsem hovořil v minulém pořadu). A ty se mohou chovat jako skleníkové plyny a zamezit úniku tepla do atmosféry. 

Tuto hypotézu potvrdila další studie profesora Boucher ze Sorbonny a jeho kolegů z roku 2009. Ti měli možnost zkoumat chování tzv. contrails, když byly zakázány lety nad Evropou po výbuchu sopky na Islandu. Tito vědci zjistili, že tzv. cirrus mraky zůstávají na obloze až 18 hodin a při jejich maximu dosahují rozlohy přes 50,000 km².

Asi díky těmto dvou studiím se v mainstreamu po roce 2010 začaly objevovat články, že letadla způsobují tzv. náhodné geo-inženýrství a díky jejich zplodinám přispívají ke globálnímu oteplování mnohem více než jen emisemi CO2.  V jednom rozhovoru vědec dr. Halthore z amerického federálního leteckého úřadu FAA v roce 2017 uvedl, že dnes existují oficiální snahy vytvořit letecké palivo, které by vytvářelo více cirrových mraků ve dne a méně v noci, což by zvýšilo odrazivost slunečního svitu během dne a umožnilo únik tepla v nočních hodinách.

Pokud sledujete naši oblohu, tak se to možná již děje. Viz tady pokusy americké NASA najít ty správné směsi do leteckého paliva. Nebo patent z roku 2012 o novém systému míchání paliva, který umožňuje regulovat, tedy zvýšit nebo snížit např. množství a druh zplodin, které letadla vypouští Pokud se potvrdí, že zplodiny z letadel oteplují planetu, bylo by to v rozporu se snahami o geo-inženýrství čili s vypouštěním podobných chemických částic do nižší stratosféry, které mají mít opačný dopad čili ochlazení planety. Ale o tom budu mluvit v příštím pořadu.

Proč se vlastně ovlivňuje počasí? Co je jeho cílem?

Zde bych začal trošku od lesa. Je potřeba si uvědomit, že technologie mají často dvojí využití tzv. „dual use“ jak se řekne anglicky. Tzn. může mít pozitivní i negativní využití a dopady. Ovlivňování počasí může pomoci zemědělcům odvrátit krupobití či vyvolat potřebné srážky. A o to se v prvé řadě snaží mnoho komerčních firem, které na trhu jsou. Samozřejmě i v tomto případě se můžeme ptát, jestli náhodou vyspělejší stát nemůže v uvozovkách „ukrást“ mraky a možnosti vláhy jinému méně vyspělému státu, který podobné technologie nevlastní. Existují dnes již spory např. mezi Indií a Čínou či Iránem a Izraelem.

Na druhé straně, jak jsme již zažili v minulosti, může třeba armáda použít počasí jako válečnou zbraň k ovládnutí druhých, a to např. vyvoláním přírodní katastrofy v podobě povodní či rozsáhlého sucha. Americká armáda v materiálu Vise 2020 dokonce hovoří o ovládnutí celého spektra života, planety a vesmíru. Z toho koneckonců mohou benefitovat i spřátelené vlivné nadnárodní korporace, které chtějí získat přístup k územím, ať už pro těžbu nerostných surovin či pěstování nějaké lukrativní zemědělské plodiny. Po přírodních katastrofách lidé opouštějí své domy, půdu, stěhují se do měst a jsou ochotni levně prodat jejich majetky.

Velmi známý je koncept kalamitního kapitalismu. Ten vysvětluje, že krize/konflikty a chaos jsou obrovskou obchodní a politickou příležitostí. Dokonce byl natočen filmový dokument pod stejným názvem „Disaster Capitalism,“ který ukazuje jak úzké obchodní zájmy a elity využívají těchto krizí pro svůj prospěch na úkor těch, kteří byli nějakou pohromou postiženi. Čili ovlivňování počasí může být nástrojem pro vyvolání podobných krizí.

No a v neposlední řadě je důležité upozornit na stále dominantní vzorec myšlení moderní vědy a vojensko-průmyslového komplexu, který vnímá člověka a přírodu jako stroje a šroubky, které je možné ovládat. Toto myšlení byl skvěle ukázáno ve filmu Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu, v kterém exceloval Peter Sellers. Posedlost moderními technologiemi, zaslepenost mocí, aroganci. Tohle vše vede do naprosté absurdnosti a končí ve filmu destrukcí světa, včetně samotných psychopatických lídrů a hlavních protagonistů.

A to je dnes všechno. Prezentaci s důležitými zdroji najdete pod videem. Omlouvám se, že jich dnes bylo trošku víc. V příštím dílu se budu zabývat geo-inženýrstvím, nebo-li klimatickým inženýrstvím, o kterém se dnes v globálních médiích mluví dnes a denně.

Díky za sledování a pokud se vám mé pořady líbí, prosím, podpořte je i finančně. Bez toho není moje práce možná. Zde je číslo mého účtu. Mějte se hezky, Radovan

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů