Výpověď příslušníka hasičského sboru z důvodu nátlaku na covid očkování

Ve zkratce...

Příslušník hasičského sboru podává výpověď po 19 letech služby a to z důvodu nátlaku na očkování proti covidu. Jeho celé odůvodnění najdete v článku. Na konci najdete i naše vyjádření, které jsme rozeslali různým institucím a médiím.
Facebook
Telegram
VK

Výpověď si můžete v PDF stáhnout ZDE

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Výškovická 40

700 30 Ostrava-Zábřeh

ID Datové schránky : spdaive

V XXXXXXX dne 30. 11. 2021

 

Věc: Žádost o propuštění ze služebního poměru 

 

Dobrý den, žádám o propuštění ze služebního poměru na základně aktuálně platného a účinného zákona

č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, konkrétně dle jeho § 42, odst. 1, písmena m) a § 42, odst. 5, písm. c)

Odůvodnění:

I. Osobnostní historická východiska

U Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pracuji od 5. 2. 2003, tedy bez 3 měsíců 19 let. Začínal jsem bez vysokoškolského vzdělání jako nadstrážmistr na Územním odboru Opava až po aktuální zařazení na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Za celou svou kariérní dobu u sboru jsem bytostně srostl se svým funkčním zařazením na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kterému jsem zůstal celých takřka 19 let věrný a toto funkční zařazení se pro mě stálo posláním nejen ve služebním poměru, ale také v osobním životě, což se projevilo v osobní potřebě vystudovat 3 roky státní vysoké školy zaměřené na krizový management a analýzu rizika a následně další 2 roky téže vysoké školy (a opět ze svého osobního volna) k získání vyšších odborných znalostí a získáním titulu Mgr. Své vzdělání a získání praktických poznatků jsem ještě začal rozšiřovat přijetím a zahájením studia na Fakultě biomedicínského inženýrství, ČVUT, konkrétně doktorandském studiu Civilní nouzové připravenosti, které ovšem vzhledem k okolnostem budu muset bohužel nejspíše ukončit, neboť budu bojovat o svou a své rodiny existenci viz níže a dále. Veškeré mé studium pramenilo v potřebě zvýšení odborné úrovně Hasičského záchranného sboru, konkrétně oboru Ochrany obyvatelstva, a zaměstnavatel mě nikterak nepodporoval např. služebním volnem, tudíž po celou dobu takřka 6ti let studia jsem na studium čerpal vlastní dovolenou (osobní volno).

Za celou dobu svého služebního poměru jsem se snažil pronikat hluboko do řešených problémů, vzdělávat se, rozšiřovat své znalosti a přinášet přidanou hodnotu, neboť jsem bytostně přesvědčen v potřebě kvalitního systému „Ochrany obyvatelstva národa“, která bez jejich jednotlivých aktérů je prázdným pojmem – tímto aktérem je člověk – jeho minulost, přítomnost a budoucnost.

 

II. Příčina této žádosti o formální propuštění ze služebního poměru

 1. Dlouhodobý tlak na povinné očkování technologicky nově použitou, podmínečně schválenou očkovací látkou mRNA, která vyústila v proklamaci schválení na vládní úrovni a v těchto dnech již připravovanou ke schválení právní úpravou vedoucí mj. k povinnému očkování příslušníků Hasičského záchranného sboru.
 2. Obava o ohrožení zdraví při aplikaci této látky do těla příjemce pramenící z vyjádření mnoha vysoce kompetentních a erudovaných osob, jejichž odbornost a erudici si ani v nejmenší částici svého vědomí nehodlám nikterak zpochybnit, včetně jejich a dalších zveřejněných studií a praxí prokazujících ohrožení zdraví při podání této látky do těla příjemce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) a v mém případě také zejména ohrožení stabilního a přirozeného vývoje členů mé rodiny, zejména manželky, dcery a syna a mé existence, jakožto hlavního živitele rodiny.
 3. Přesvědčení o zlovůli a nekompetentnosti aktérů požadujících povinné očkování vzhledem k tomu, že je toto proklamováno jako jediné, nutné, nevyhnutelné a povinné řešení, v situaci, kdy jsou těmito aktéry:
  1. Po několik měsíců prokazatelně podporované záměrně šíření epidemie se všemi důsledky (očkované osoby, leč dlouhodobě prokazatelně šiřitelé nemoci nejsou epidemiologicky i při rizikovém kontaktu vzati do karantény, oproti neočkovaným osobám s odůvodněním „marketingového zvýhodnění“).
  2. Rezignace národních kontrolních orgánů a odborných pracovišť na zjištění (validaci a verifikaci) bezpečnosti medicínských látek podávaných lidem mnohdy bez zjištění zdravotní historie příjemce. Místo toho dochází ke slepé důvěře několika málo nadnárodním organizacím a jednotlivcům, což popírá princip předběžné opatrnosti a kritickému myšlení, které jsou v oblasti zdraví a života nanejvýš důležité.
  3. Nevytvoření systému „lékařské sledovací sítě“ zdravotního stavu pozitivně testovaných či příznakových osob, včetně hledání a aplikace cíleného a celostního systému prevence a řešení onemocnění COVID-19.
  4. Silná, jednostranná a totalitárně dlouhodobě vedená a stupňující kampaň nepřipouštějící diskusi a hledání efektivnějších cest, společensky přijatelnějších a medicínsky efektivnějších postupů, vyúsťující v dehonestování, zastrašování, omezování základních lidských práv svobod až na jedince negativně působícího nátlaku způsobilého vyvolat zdravotní komplikace, včetně existenčního ohrožení.
  5. Příčiny úmrtí, brána jako souvislost (potřeba) povinného podání látky do těla, nebyla objektivně objasněna a prokázána (patologické nálezy obětí). Taktéž existují relevantní pochybnosti o kompletní a příčinné izolaci viru (proti kterému máme být podáním nitrožilnímu/nitrobuněčnému roztoku chráněni), čímž je také zcela devalvována detekce tohoto viru prostřednictvím testů.
  6. Nehodlám zde vůbec zmiňovat úvahy o aplikaci této minimálně dlouhodobě neprozkoumané, neprověřené, neproanalyzované a z hlediska dlouhodobých účinků nezdokumentované látky na zdraví našich dětí, jejichž imunitní systém (který je součástí spojené lidské existence a lidské imunologické jednoty) je oslabující faktor patogenu (děti z dlouhodobého hlediska snižují patogenitu, tj. oslabují virus/zvyšují přirozenou imunitu všech lidí). Není tedy možno jít cestou chemické a genové (podgenové) imunizace, neboť na ní budeme zcela závislí a vzdálíme se Přírodě natolik, že již nebude cesta zpátky (staneme se jinými, s Přírodou nekompatibilními tvory).
  7. Ad.
 4. Nevyhnutelnost, neexistence rovnoprávného, vyvážené (proporčního) a adekvátního zastání, právní a masové opory spočívající v opoře objektivity, diskuse, nezaujatosti, lidskosti, kritickému myšlení a předběžné opatrnosti.
 5. Za současných okolností jsem bytostně přesvědčen v oprávněnost odporu k aplikaci této látky do lidského těla a věřím, což je z hlášení a praxí již prokazatelné, že tato látka je způsobilá způsobit vážná zdravotní poranění a smrt již v krátkodobém hledisku (dlouhodobé je nepoznáno). Pokud tzv. vakcína je prokazatelně způsobilá zabít (a zabíjí) zdravé (ne nemocné osoby) ve „jménu“ proklamované záchrany nemocných, nejedná se již o hazard.. Nelze v tomto případě konstatovat a operovat s převladatelností benefitů nad riziky, neboť smrt zdravých lidí není riziko, ale prokázaný následek aplikace látky.

Svá tvrzení a důvod pro mou žádost o propuštění ze služebního poměru opírám zejména o tyto zdroje: ____________________________

 1. Profesor Turánek: https://www.youtube.com/watch?v=VYtBEnB1F6E
 2. Otevřená diskuze lékařů: Jaké máte postřehy po očkování z praxe? (otázka 03/12):https://nastub.cz/videos/w/a2d7a9ad-4ad4-443b-841c-a4e20a29235b?title=0&warningTitle=0
 1. Konference patologů: Negativní vliv covid očkování na lidskou tkáň (část ½): https://otevrisvoumysl.cz/konferencepatologu-negativni-vliv-covid-ockovani-na-lidskou-tkan-cast-1-2/
 2. Konference patologů a lékařů: Analýza covid injekcí a jejich obsahu (část 2/2): https://otevrisvoumysl.cz/konferencepatologu-a-lekaru-analyza-covid-injekci-a-jejich-obsahu-cast-2-2/
 3. Krásné audio, kde to paní všechno lidsky, a přitom i odborně shrnuje – doporučuji!!:https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2875079822744923
 1. Jedna z mnoha studií rizika vakcín: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/vyzkum-potvrzuje-zvysena-rizikakardiovaskularni-vakciny-proti-covidu/ zdroj článku publikovaném ve vědeckém časopise: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
 2. Deklarace českých lékařů a sympatizantů: http://deklaracelekaru.cz/ , podpisy: http://deklaracelekaru.cz/podpisy.php

Na základě mého nejhlubšího přesvědčení, vědomí a poznání se nemohu ztotožnit s povinností podání tzv. očkovací látky proti onemocnění COVID-19 do svého těla (která ostatně aktuálně nezabrání onemocnění) a jsem tudíž nucen, vzhledem k aktuálně zavádějící represivní povinnosti v proklamovaném segmentu společenství lidí látku strpět, tento společenský segment z formálního hlediska, z důvodu nenalezení jiného čestného řešení opustit.

Pevně věřím, že důvody, pro které opouštím svůj milovaný obor pominou, objasní se, prošetří a dojde k celkovému uzdravení.

S úctou a přáním všeho nejlepšího Vám i Vašim rodinám

 

Vyjádření Kulového Blesku k výpovědi hasiče
z důvodu nátlaku na covid očkování

 

Tato tisková zpráva byla rozeslaná na:

 • Televize Nova
 • Televize Barrandov
 • Strana SPD
 • Televize KTV
 • Studentské listy
 • Hlídací pes
 • Free Czech Media
 • iDNES.cz
 • Novinky.cz
 • Ourmedia.cz
 • Česká televize
 • Pravo.cz
 • Halo noviny
 • DeníkN
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
 • Czech News Center
 • Economia.cz
 • Mafra.cz

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ INICIATIVY KULOVÉHO BLESKU

K OBDRŽENÉ ŽÁDOSTI O PROPUŠTĚNÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU p. XXXXXXXX – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Jménem občanské iniciativy KULOVÝ BLESK, která v době pandemie monitoruje veškeré dostupné informace, chování politiků, médií, policie, lékařů, vědců, úředníků, úřadů, institucí a dalších, a soustavně je konfrontuje s celosvětovými a celospolečenskými problémy a poznatky, si dovolujeme vydat toto prohlášení: 

Vzhledem k tomu, že situace u složek IZS (policistů, záchrannářů, hasičů) bude eskalovat a bude mít za následek náledující:

 • na straně jedné likvidaci finančních příjmů rodin NEOČKOVANÝCH policistů, záchranářů, hasičů, lékařů, zdravotního personálu, pracovníků sociálních služeb a přivedení jejich rodin k existenčním problémům (následně se bude také týkat všech NEOČKOVANÝCH občanů) 
 • na straně druhé to přinese „nekonečné“ vakcinační programy pro OČKOVANÉ, kdy na základě všech nám aktuálně dostupných informací se jedná o očkování potenciálně z dlouhodobého hlediska nebezpečnou a velmi kontroverzní látkou, která se ani za vakcínu v jejím původním slova smyslu označit nedá. Jedná se o EXPERIMENTÁLNÍ LÁTKU dlouhodobě netestovanou, a vymáhání tohoto očkování či aplikace EXPERMIENTÁLNÍ LÁTKY pod nátlakem a rozdělování společnosti na očkované a neočkované, jsou trestnými činy, navíc za porušení VŠECH BODŮ mezinárodně podepsaného NORIMBERSKÉHO KODEXU.   

Z tohoto důvodu VYZÝVÁME: 
POLICII ČR, SOUDY A STÁTNÍ ZÁSTUPCE k uvalení vyšetřovací vazby na:

 • celou vládu ČR
 • nejvyšší ústavní činitele
 • všechny předsedy politických stran předchozího a současného parlamentu
 • ředitele a vysoce postavené úředníky zejména institucí a organizací jako je SÚKL, SZÚ, ČLK, pracovníky samozvané fact check organizace – „cenzurního úřadu“ MANIPULÁTOŘI.CZ, vedoucí představitele klubu Sysifos, a individuální propagátory tohoto očkování

a zahájení důkladného vyšetřování, při kterém budeme nápomocni orgánům činným v trestním řízení důkazními materiály. Postavte se na stranu zákona a na stranu nás občanů, pro které pracujete. MY OBČANÉ SI VÁS PLATÍME, ABY JSTE UDRŽOVALI PRÁVNÍ STÁT, NEZÁVISLOST A SPRAVEDLIVÝ VÝKON MOCI SOUDNÍ A TO I CELÉ SOUSTAVY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ.

MÉDIA k tomu, aby využili úplně POSLEDNÍ ŠANCE a pravdivě a investigativně informovali veřejnost o aktuální situaci s očkováním, o situaci ohledně střetu zájmů a korupce. Pokud byste již nevěděli jak taková práce ještě vůbec vypadá, podívejte se na názory a informace, které v MSM dnes již jen tak nevidíme:   

Jedinou cestou jak zabezpečit svobodný život našim dětem, je OKAMŽITĚ UKONČIT OČKOVÁNÍ, protože praxe ukazuje, že v co nejvíce proočkovaných zemích mají oproti očekávání situaci naopak nejhorší, a to na rozdíl od zemí s velmi nízkou proočkovaností.
K hospitalizacím a špatnému zdravotnímu stavu přispívá nejen dlouhodobé nošení roušek, ale také stress, strach, příkazy, zákazy, nátlak a všeobecný útisk. 

Zaměstnavatelé a Nadřízení – upusťte od NEZÁKONNÉHO VYŽADOVÁNÍ OČKOVÁNÍ chovejte se v SOULADU s PRÁVNÍM ŔÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY!

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

19 komentářů

 1. Je tov poradku a nebude poslední kdo odejde.Vím o chystajicich se policistech i hasicích. Vážím si každého rovného člověka v téhle prekroucene dobe. Podle mě jen je rozdíl jestli to zabali sam nebo se nechá vyhodit nevím jak je nařízení očkováni postaveno, to je vec pro právníky.

 2. „Jsem Antivaxxer. Odešel jsem kvůli povinnosti vakcinace z minulé práce.“

  „Udělal jsem to veřejně, aby to každý věděl“

  O toho se určitě budoucí zaměstnavatelé poperou.

  Obzvláště, když už u nových zaměstnanců začíná vyžadovat očkování.

  Možná těm Antivaxxerům postaví nějakou rezervaci jako kdysi Indiánům. Aby si mezi sebou mohli šířit Covid hezky svobodně a bez zábran.

  1. Toto napíše iba negramotný, nesvojprávny tvor očkovaný experimentálnou sračkou. A hlavne očkovaný 2, 3 a viac krát. Čím viackrát, tým je hlúpejší.

  2. A ešte by som dopísal, že tí, čo to robili s Indiánmi boli zločinci, tak ako aj ty, keď sa ti také niečo páči.

  3. Vážený Karle,
   můžete prosím specifikovat kdo je, podle Vás, „Antivaxxer“?

   Vaše tvrzení (možná přání ?) postavení rezervace „jako kdysi Indiánům“ udělali kolonisté, kteří se jali obsadit nové území bez jakékoliv úcty k původním hrdým obyvatelům, přírodě a jakýmkoliv hodnotám, kromě svých peněz. Vidím zde paralelu.

   Covid „hezky svobodně a bez zábran“ šíří nezpochybnitelně i očkovaní. Možná bych k tomu dodal, že navíc bezpříznakově.

   Karle, nebuďte ve skupině lidí, která rozděluje společnost. Tedy, pokud jste skutečně Karel…

  4. Otázka je, zda ještě ty budeš na živu, abys ses do oné rezervace podíval. V každém případě počítej se zvýšenou úmrtností ze všech možných důvodů jak vyplývá už z primárních dat Phizeru. Počítej s tím, že máš v krvi grafen hydroxidové nanožiletky o rozměrech 0.1nm x 50nm, extrémně ostré na jednouhlíkové břitvě v těle nezničitelné. (obtížně řešitelné) Jak proudí v krvi, poškozují stěnu cév, tvoří se záněty, krevní sraženiny, cévní uzávěry a odumírá tkáň. …sportovci padají mrtví k zemi…malé děti mají infarkty. Přes opakované vyvracení podplacenými a lživými fakt checkery byl grafen hydroxid v krvi viditelný jak 1) elektronovou mikroskopií, tak 2)opět potvrzený mikro raman spektrometrií 3) bývalou zaměstnankyní Phizeru a 4) mluvil o nich Andreas Noack, odborník na grafény z Bavorska, který krátce po svém videu za divných okolností zemřel. A každou chvíli se odkrývají nové a nové skutečnosti, dosud neznámé, co vše v injekcích je, jak nebezpečné skutečně jsou a jak o všem dobře věděli od samého začátku a tedy i záměrně ohrozili miliardy lidí. V kriminální nedbalosti nebo úmyslně. Velké množství lidí – přes milion světově – zcela jistě už injekce přímo usmrtila. Na rozdíl od skutečných původních vakcín je tahle experimentální genetická terapie 800x nebezpečnější. Uvěřil jsi kriminální firmě a nyní budeš na do smrti každého půl roku chodit na další dávku nad kterou už nedohlíží vůbec nikdo. Aby tě „chránila“ – a neuchránila před respiračním virem, jehož celková úmrtnost je zcela srovnatelná s chřipkou?? Zcela závislý na jejich libovůli nebo zlovůli.
   Tohle je past – nová skutečnost, se kterou jsi zcela jistě nepočítal když jsi si domlouval „tečku“. Nebo jsi snad počítal s tím, že to to bude nekonečná řada? Beruška? Ta má teček 7. a nechceš si to ani přiznat. Nechceš si přiznat že „tečka“ se nekoná, že jsi nyní nebezpečný svému okolí, pravděpodobně tvá injekce už nepůsobí a „ochrana“ je v záporných hodnotách. S každým další „boosterem“ je tvá imunita více a více rozregulovaná a různými mechanismy ničená a zničená – s přímým dopadem na rozjezd rakoviny, náchylnost na infekci….deformace…akcelerované stárnutí… Hustý koberec či minové pole rizik, mnohé neznámé a netušené. Zcela nová nikdy nezkoušená technologie. Místo toho aby ses obrátil proti těm, kteří ti to vše udělali – a na prvním místě právě ty vyžadoval kriminální stíhání za škodu a zdravotní újmu
   je budeš ve Stockholmském syndromu do posledního dechu bránit a užívat si svá „privilegia“ zaplacená zničením života těch, které tento zločinný a kriminální, proti právní systém nyní pronásleduje. Pronásleduje je právě prostřednictvím tvé osoby. Hitler nebyl jediný padouch – potřeboval tisíce a miliony fašistů, bez nichž by Dolfa zůstal pouze hospodským křiklounem. Chystají koncentrační tábory, hlad… otrocký režim. Pokud budou mít tvou stálou podporu, tak už vyhráli.

 3. Bez urážky. Jeden obyčajný poctivý hasič má viac rozumu, ako celá psychopatova vláda aj s jeho, akože odborníkmi.

 4. Jestli jste si všimnuli, tak pro drtivou většinu příznivců či odpůrců očkování je typický jeden charakteristický fenomén a to, že vždycky namísto uvedení jakýcholiv racionálních argumentů (které stejně jako Babiš, Chlíbek, SÚKL a spol nemají) a otevření smyslupné dikuze se pouští do shazování a urážení? To ovšem dělá mnoho z nás včetně mě občas, viz. uživatel Majo, se kterým sice názorově více sympatizuji, nicméně si zároveň i uvědomuji v čem ani my „neočkování“ nejsme o nic lepší.

  Vyzývám vás tedy, pojďmě tvořit v lásce, harmonii, porozumění a nepoužívejme namísto logických a racionálních argumentů proti sobě slova, kterými se vzájemně jen urážíme či jinak dohonostujeme. Každý máme právo na to mít svůj názor do té míry pokavaď umíme zůstat vůči sobě slušní a svým názorem či jednáním nepošlapáváme jedinečnost či svobody druhých, čehož si cením u Karla, který i přes oponentní názor zůstává stále slušný.

  Za mě určitě je lepší být zavřený v rezervaci a naučit se žít beze strachu a nezávislý na systému, než býť obětí každodenního mediálního strašení a vymývání mozků, které nejen, že uráží naši inteligenci, kritické myšlení či zdravý rozum, ale ještě navíc nás poštvává mezi sebou proti sobě. Z této nejednoty opět jen těží úzká skupinka, která profituje na tomto kolektivním neštěstí a utrpení lidstva, stejně jako to v historii už bylo mnohokrát k vidění. Ve finále to stejně odserou ať už očkování či neočkování. Jen z jednich budou bachaři a z druhých vězni, jako to tu už bylo mnohokrát před tím. Tohle jako chcete lidi? Probuďte se a spolupracujme 😉

  Každopádně jsem rád za každého poctivého a slušného člověka, který umí jít druhým příkladem a jde vstříc možným negativním důsledkům beze strachu z budoucnosti namísto lidí, kteří jdou jako ovce na porážku a nepřemýšlí nad důsledky svého jednání či chování nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší a budoucí generace. To mi vždy připomíná moudré rčení: „Když vidíš kam kráčí většina, tak víš kudy nemáš jít.“
  Snad si z toho vezmete více než ze zbytečných poštěkávání mezi sebou :-). Přeji krásný víkend a jsem v tom s Vámi a cením si Vašich názorů. S láskou a úctou Jan.

  1. Dobrý den Jane,

   Já jsem pro očkování z těchto důvodů:

   1. Chci aby pandemie už skončila.
   2. Podle mého to vakcinace zaručí. Jako již několikrát předtím.
   3. Odmítači vakcíny podle mě jen celou epidemii zbytečně prodlužují.
   4. Odmítám útoky a vyhrožování zdravotnímu personálu.
   5. Příjde mi neskutečně hloupé útočit na někoho, kdo se Vám snaží pomoci.
   6. Nelíbí se mi, že jsou plné nemocnice.
   7. Potřebuju na operaci, na kterou se dostanu kdoví kdy.
   8. Nelíbí se mi zbytečné zadlužování státu na boj s pandemií, když existuje řešení.
   9. Nelíbí se mi inflace.
   10. V důsledku inflace se mi nelíbí růst cen nemovitostí.
   11. Nelíbí se mi sdílený zdravotní systém s lidmi,
   kteří místo vakcíny za 300kč za dávku
   si radši nechají dát experimentální protilátky za 50 tisíc + skončí na jipce, za 400 000kč na den!
   12. Pokud jde o odvody na zdravotní systém, tak počítejte, že pokud se tato země plně nenaočkuje, že se budou muset výrazně navýšit.
   Těch pár korun, které odvedete každý měsíc na zdravotním pojištění totiž přestane stačit.
   13. Momentálně s tím můžu dělat jen to, že si zařídím co nejnižší odvody, přestanu dávat peníze na charitu a začnu investovat v cizině.
   14. Nebudu totiž podporovat společnost, která neprosadí nepopulární kroky, aby se z téhle mizérie dostala.
   15. Až příjde další tornádo, tak to bude asi každý za sebe…

 5. Zdravím Vás Karle,
  rozumím Vám, situace je v tomto ohledu na mnoha frontách komplikovaná pro všechny. Bohužel dochází mediálně k jednostranné intrepretaci a vyhodnocení aktuální situace a téměř se nedává prostor jiným argumentům než těm pro vakcinačním, což je v rozporu s tím jaké názory jsou běžně k vidění u odborné veřejnosti.

  Nicméně děkuji Vám za sdělení Vašich argumentů. V mé práci kolega, se kterým po mnoho let pracuji má též s Vámi společné některé z nich. Přičemž on se snaží ještě být ohleduplný vůči ostatní, tak se půjde dobrovolně naočkovat třebaže je to naprosto zdravý člověk a Covid-19 prodělal s lehkým průběhem. Jiný kolega se však nechal naočkovat před půl roku a od té doby zůstal na nemocneské s trvalými následky po očkování. Ihned následující den po očkování měl bolesti na hrudi, těžko se mu dýchalo a tak ho odvezla záchranka na JIP, kde strávil několik dní v umělém spánku na ventilaci. Bude mít trvalé doživotní následky a má štěstí že nezemřel. Je mu 26let a na svoji pozici se už vrátit moci nebude, jelikož s takovou diagnózou nebude moci vykonávat fyzicky náročné práce. V mém okolí to ale není jediný případ. Takto by se dalo by pokračovat dál mnoha různými příběhy, kdy ze dne na den došlo u mě blízkých osob ke zhoršení kvalirty života ne-li smrti po očkování. Těch příběhů stále přibývá a i můj nejlepší kamarád se nechal naočkovat, jenže od té doby je nemocnější než si pamatuji že býval a jeho nemoci jsou vleklejší a s průběhem, který je velmi prapodivný. Můžete jim věřit či nemusíte. Jak se říká, kdo nechce vidět neuvidí a kdo nechce slyšet neuslyší. Nicméně je to jeho cesta a jeho život a tu já respektuji, jelikož respektovat se na vzájem je to, co nás dělá lidmi a vytváří zdravou harmonickou společnost. Bez toho budeme jen stroje bez porozumění striktině dodržující určitý protokol. Nebo jako zvířata, kde názor většiny = názor silnějšího, který vymítí všechny ostatní. Ale není to právě různorodost a rozmatitost, kterou stojí za to chránit? Vždyť už Jan Amos Komenský měl obrovoskou důvěru v člověka, když psal svoji knihu „Obecná porada v nápravě věcí lidských“. Díky komu máte větší pocit, že jste člověkem? Díky lidem, kteří vám říkají „Tohle musíš dodžovat.“, „tohle nesmíš dělat“ ? Nebo díky lidem, kteří Vám dávají rady, doporučení, možnosti, ukazují Vám možnou Vaši cestu, na které jste ovšem často sám, nepochopený. Přesto však nikdy nejste sám, to je pouhá iluze a klam této fyzické reality. My ani nemáme zpravidla možnosti dohlédnout za její hranice. Tedy jak někdo může o nás nějak kvalifikovaně rozhodovat v globálu? Když jsme každý tak unikátní a jedinečný, se svým určitým posláním, s potřebou nabýt určité poznání či zkušenost, což je potřeba repektovat a chránit.

  Pokud očkování funguje, jak se tvrdí na všech mainstreamových frontách, pak bychom neměli ve svém okolí zaznamenávat tyto případy zničení zdraví a přirozené imunity (nebo rovnou smrti), což se bohužel děje. Je tedy logické, že řada z nás si chce chránit své zdraví individuálně přirozenými způsoby získávání imunity. To, co se celosvětové rozehrálo, hra na stále nové a nové mutace, která nás momentálě žene do 3. a 4. vlny očkování, kde to ovšem zdaleka nekončí, jelikož EU má na každého občana nakoupených min. 10 dávek, z toho plyne že se chystají další vlny. To nedokážeme my odpůrci tohoto směru řešení vnímat za přirozené a stejně tak ani racionálně odůvodněné. Tedy se s tím ztotožnit, když se kloníme k vytváření imunity přirozenou cestou. Nechceme organismus nezatěžuje žádnými chemickými pro organismus cizími či experimentálními látkami, které v dlouhodobém horizontu mohou způsobovat řadu zdravotních problémů či komplikací (např. mám vlastní zkušenost se zhoršeným hojením ran u blízkých očkovaných z důvodu krevních sraženim kolem místa úrazu).

  Chápu, že toto je pro řadu lidí značně komplikované téma a že nepanují jednoznačné názory na to, kdo by měl rozhodovat či zajišťovat řešení celosvětový krizí. Hledají se viníci, bohužel tak jak to vnímám já na špatných místech a špatnými způsoby. I když to je taky věc názoru, třeba je to ve finále dobře pro nás jako lidskou společnost. Nicméně z pohledu nás odpůrců mohu říct, že obecně nenabýváme dojmu, že se jedná o celosvětový problém, který by vzniknul přirozenou cestou. Naopak se to celé jeví jako dobře naplánované či na objednávku. Proto ostatně si jinak nelze vysvětlit, že i přes existující jiná řešení, která jsou levnější i přirozenější pro lidskou společnost, se tvrdě jde za naplňováním jednoho konkrétního scénáře, ze které se ovšem nijak neslevuje. Pak si zákonitě člověk začne pokládat otázku proč? Když vedle toho existuje řada levnějších nebo léty prověřených metod řešení. Ale jako budiž, to by se asi jako dalo akceptovat, pokud by stále platila dobrovolnost. Vždy tu existovalo jakési korupční pozadí většiny celosvětově vytvářených problémů, které se ovšem nijak nemedializovalo a nehnalo lidi jen do jedné ohrady. Lidstvo to takz. má v krvi. Nicméně osobně věřím, že jsou určité hranice, za které by se chodit nemělo. Které by neměly být překračovány a to jde-li o nedobrovolný zásah do vlastního těla bez souhlasu svrchované plnohodnotné bytosti, což jsme vy nebo já. Navíc není-li to podloženo vědeckými argumenty, s delší historií, která podává důkazy o nezávostnosi, účinnosti a nezbytnosti. To je věděcké pojetí, jak ho vnímám i já. Nicméně to se něděje, je-li to celé postaveno na systému víry v něco, co možná funguje a možná ne, ale důkazy pro to neexistují.

  Takže je to celé postavené na systému víry a ne na existujících vědeckých závěrech ze studií, pozorování, zkušeností. Zde nikdo nic slíbit nemůže a stejně tak žádný výsledek Vám ani nezaručí. Proto ostatně mohou média snadno bezostyšně lhát o tom, že to 1. a 2. dávkou vakcinace skončí a vrátíme se pak do normálu, což se ovšem nestalo. Jestli jste to sám zaregistroval? A zřejmě to stále ani mnohé očkované jedince moc netrápí. Zde si opět pokládám otázku Proč? Je-li to celé pouze o víře a důvěře v nějakou autoritu, pak se dostáváme na zcela jinou rovinu. Já už svoji víru mám léty prověřenou, v Boha. Ten jediný je nade mnou a je tou jedinou autoritou, která má výjima mě právo rozhodovat o mém životě a stejně tak o okamžiku, kdy se můj čas na Zemi dovrší, což to beze strachu přijimám a plně respektuji. Až si mě k sobě zavolá, tak se k němu přirozeně navrátím a na ten moment se těším. Přesto se těším i z každodenního života, třebaže aktuálně ne zrovna jednoduchého. A o tom žádný covid nebo jiná aktuální „pohroma“ nebude moci rozhodnout. To je prostě předem dané, samozřejmě pokud tomu věříte. Mám-li zemřít na covid, pak se to stane a já s tím nic neudělám a tedy žádný lék či vakcína mě před tím nezachrání. Každý zde máme vyměřený čas a každý zde máme nabýt určitou životní zkušenost či poznání, které si po smrti odneseme. Samozřejmě zde záleží Karle na tom, čemu věříte vy? Jestli jste striktní materialista, pak Vám nic z toho, co píšu dávat smysl nebude. Rozumím, že se mnou nemůžete sdílet moji víru a moje hodnoty. Stejně tak, ale nemůžete na druhé straně po nás neochotných se očkovat, abychom uvěřili jinému systému víry či uctívali namísto Boha očkování jako svoji spásu či záchranu před něčím (smrtí, nemocí, ztráty zdraví). Navíc když už máme svoji pevnou víru, která přestojí nápor času. Což se ukazuje a lidé po celém světě se teď v důsledku těžké doby opět k Bohu navracejí a hromadně se společně modlí. Což je velmi silný nástroj, aby se vše vrátilo opět do normálu. Tedy ovšem z mého úhlu pohledu, jehož sdílení se mnou nemohu po nikom požadovat. Pokud někdo staví jakoukoli jinou autoritu do role Boha, ať už je to papež, Bill Gates, či vládní představitelé, kteří nabývají dojmu, že by měli o nás rozhodovat, pak mu nezbývá než se uchýlit k víře, že ho spasí jiný člověk či lidský produkt. Ten je ovšem stejně nedokonalý jako já nebo vy. Takže musíte pečlivě zvážit komu budete důvěřovat a komu ne. Zde mohu poradit pouze jediné. Věřte především sám sobě. Svému srdci. Tam hledejte odpovědi na svoje problém, svoji situaci. Pokud je budete hledat vně, snadno zabloudíte či sejdete z cesty svého srdce. Protože mysl nás může lehce oklamat, proto je důležité se umět občas vracet do svého srdce. A v něm naléz klid a odpovědi.

  S láskou a úctou Jan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů