Dr. Palevsky: Neočkované děti jsou ty nejzdravější & Fakta o ingrediencích vakcín

Ve zkratce...

Věděli jste, že vakcíny obsahují rtuť? Dr. Palewski s více jak 20 letou praxí v medicíně hovoří o faktu, že žádné studie nepotvrzují bezpečnost vakcín. Z jeho pozorování a výzkumu zjišťuje, že vakcíny, jak se zdá, způsobují rapidní nárůst v autoimunitních chorobách a poruchách u dětí a mladých dospělých.
Facebook
Telegram
VK

Jmenuji se doktor Lawrence Palevsky. Jsem pediatr, mám vystudovanou medicínu na Newyorské univerzity, kterou jsem absolvoval v roce 1987. Svoji praktikantskou stáž jsem dokončil v roce 1990 v Newyorské nemocnici Mount Sinai. Dále jsem pracoval v ambulantním oddělení nemocnice Bellevue. Svých prvních 9 let praxe jsem strávil na pohotovosti, jednotce intenzivní péče a na novorozenecké JIPce. Pracoval jsem s pacienty v nemocnici, na klinice a nakonec ve své soukromé praxi.

V roce 1983, když jsem začal studovat medicínu, mě učili, že vakcíny jsou bezpečné a účinné, a jak je podávat. Ale neučili mě tam žádnou konkrétní vědu, která by se týkala jejich bezpečnosti, a ani nás neseznámili se studiemi o jejich testování bezpečnosti. A tak to zůstalo až do roku 1998, kdy za mnou přišla jedna maminka a řekla: „Doktore, víte o tom, že je ve vakcínách rtuť?” A já jsem jí řekl, že „ne, to jsem nevěděl.” Jako student medicíny jsem byl veden k tomu, abych používal kritické myšlení. Jestliže vidíš nějaký jev, běž za ním a snaž se zjistit, jestli tu není nějaké otázka, kterou si je třeba položit.

Než abych to jen ignoroval, podíval jsem se blíže na ingredience ve vakcínách a zjistil jsem, že je tam několik z nich, u kterých se při testování na zvířatech prokázalo, že jsou pro ně velmi nebezpečné. Nechápal jsem, proč jsou tyto stejné ingredience i ve vakcínách. Začal jsem slýchat příběhy rodičů, ne desítky, ne stovky, ale tisíce příběhů od rodičů, kteří vzali svoje velmi zdravé dítě k lékaři a poté zjistili, že jejich dítě přišlo o velkou část svého zdraví, ať už šlo o ztrátu řeči, nebo dostali epileptický záchvat, přišli o sluch, dostali astma, alergie, ekzém, autismus, poruchy učení, zánětlivá onemocnění střev, autoimunitní choroby…

A každému z těch rodičů bylo řečeno, že to vůbec nemá nic společného s očkováním… každému jednomu z nich. A tak to pokračuje až do dnes. Když se podívám na ty ingredience ve vakcínách, mám k dispozici vědu, pomocí které mohu vysvětlit, jak každý z těchto zdravotních problémů může u těchto dětí vzniknout.

V současné době má jedno dítě z pěti má poruchu učení. V roce 1976 to bylo jedno ze sedmnácti. Jedno ze šesti mladších osmi let, jedno ze dvou dospívajících a jeden ze čtyř mladých dospělých jsou diagnostikováni s mentální, behaviorální nebo emoční poruchou. Jedno z dvaceti dětí ve věku do pěti let má epileptické záchvaty. U jednoho dítěte ze čtyřiceti se rozvine autismus.

Počet případů dětí i dospělých s autoimunitními onemocněními roste exponenciálně – jsou to onemocnění, která v této zemi rostou nejrychleji. A ty ingredience ve vakcínách, pokud budete ochotni se na ně podívat a pochopit, jak fungují, když jsou injekčně vpraveny do těla, mohou být považovány za příčinu každého jednoho z těchto onemocnění.

Takže, které to jsou? Když jsem byl na medicíně, učili jsme se tam, že tělo má hematoencefalickou bariéru. Tato hematoencefalická bariéra je něco jako obrněná pevnost pro mozek. Prvky z krve se přes tuto bariéru nemohou do mozku dostat. Ty prvky, kromě dalších věcí v krvi, zahrnují léky, viry a bakterie. Farmaceutické firmy se velmi snažily, aby byly schopny vyvinout léky, které budou mít schopnost se dostat do mozku. A tak začaly používat něco, čemu říkáme nanočástice.

Nanočástice, velice malinká částečka, která je svázána s lékem. Zjistili, že když se jim povede dát tuto nanočástici do léku, povede se jim tento lék dostat do mozku. A pokusy na zvířatech potvrdily, že se jim to povedlo. Dále jim to umožnilo použít emulgátor, což je něco, co dobře funguje s vodou a tukem – má schopnost rozpouštět se v obojím – a když tento emulgátor přidali k nanočásticím svázaných s lékem, podařilo se jim zvýšit průnik tohoto léku do mozku dvacetinásobně. To jsou poznatky přímo ze studií na zvířatech, které jsem si vyhledal. Takže máte lék, máte nanočástice a emulgátor.

Vakcíny fungují na stejném principu. Ve vakcíně jsou viry a bakterie, které jsou svázané s nanočásticemi hliníku. Tento hliník je tedy ve formě nanočástic a jako takový má v této formě potenciál, proniknout do mozku. Většina vakcín také obsahuje Polysorbát 80 nebo Sorbitol. Obě tyto složky jsou emulgátory. Emulgátory velmi pevně svázané k nanočásticím hliníku, které jsou velmi úzce svázány s antigeny ve vakcíně. To nadnáší otázku. Jestli model vakcín je stejný jako model, který farmaceutické společnosti používají k tomu, aby dosáhly průniku léku do mozku, je možné, že by se složky vakcín také mohly dostávat do mozku našich dětí?

A mohlo by to vysvětlit, proč takové velké množství rodičů je svědkem toho, jak se zdravotní stav jejich dětí po očkování zhoršuje, přestože jejich lékaři, média a vláda tvrdí, že tu absolutně žádná souvislost není. Přestože věda ukazuje, že tu souvislost je. Nenajdete jedinou publikovanou studii, která by prokazovala, jestli injekčně podaný hliník do těla proniká do mozku, jestli jakákoliv ingredience z vakcín proniká do mozku, a jestli Polysorbát 80 umožňuje jakékoliv z těchto ingrediencí proniknout do mozku.

Dr. Palevsky: Neočkované děti jsou ty nejzdravější & Fakta o ingrediencích vakcín • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A když jsem nebyl schopen tyto studie najít, začal jsem mít vážné obavy. Protože mně a vám se tvrdí, že vakcíny jsou posuzovány a velmi pečlivě testovány, aby byly bezpečné. Přesto není možné najít studii, která by objasnila, jestli se hliník může dostat do mozku dětí. Bere hliník s sebou do mozku další složky vakcín, které do mozku nepatří?

Protože když se do mozku dostane nějaká složka, která tam nepatří, způsobí tam zánět. A právě zánět je to, co vidím u jednoho z pěti dětí s poruchou učení, a u jednoho ze čtyřiceti dětí s autismem. Stačí se zeptat výchovných poradců, a jestli je najdete, tak čestných pediatrů, kteří vám řeknou, co pozorují ve svých praxích.

Vidí děti jedno za druhým s více a více mozkovými poruchami. Jako doktor medicíny, který se učil přemýšlet, a který pak šel do lékařské literatury, aby tam zjistil, jestli probíhají řádné bezpečnostní studie, kdy vezmete vakcínu a podáte ji stovce dětí a další stovce podáte neškodné placebo – myšleno inertní. Neexistuje žádná studie, která by zhodnotila bezpečnost vakcíny porovnáním skupin s vakcínou a skupinou s placebem. Žádná. Když se zkoumají vakcíny, maximální délka pozorování účinků je 10 dnů až dva týdny. A bohužel výrobci vakcín si předem vybírají, které z vedlejších účinků dovolí, aby byly spojovány s vakcínou.

Jestliže dítě má nežádoucí reakci, která souvisí s vakcínou, jsou to výrobci vakcín, kteří rozhodují, jestli by tato reakce měla a nebo neměla být spojována s touto vakcínou. Veřejnost to ví a zjišťuje to více a více. Pokud se u vašeho dítěte rozvine epilepsie 5 měsíců po očkování, bude vám řečeno, že to s vakcínou nemá nic společného, ale to není pravda, protože neexistují studie, které by to dokazovaly. Je tu názor, ale nikdy na to nebyla provedena studie, která by zjišťovala, jestli očkování dva měsíce a nebo dokonce už 9 hodin po narození, by mohlo souviset s následnou událostí, která nastala měsíce a nebo i roky poté.

Přesto děti v USA jsou jedny z nejvíce nemocných. V New Yorku jsme 13. června přišli o výjimku z očkování z náboženských důvodů, protože neočkované děti, co měly tuto výjimku, byly obviněny, že způsobily propuknutí spalniček. Když jsem se setkal se zastupiteli z New Yorku, řekl jsem jim, že neexistuje jediná studie, která by dokazovala, že neočkované děti by kdy způsobily vypuknutí epidemie. A on byl překvapen a řekl: „Budu hlasovat proti zrušení výjimky z očkování z náboženských důvodů, pokud se mi nepodaří najít žádnou studii.” Nepodařilo se mu žádnou najít a přesto pak hlasoval za zrušení této výjimky.

Protože žádné takové studie nejsou. Nejsou žádné studije, které by prokazovaly, že neočkované děti jsou za to zodpovědné. Je tu „shoda”. A zde je důvod, proč tu máme tuto shodu. Učíme se, že vakcíny zabraňují dětem přenášet bakterie, proti kterým jsou očkovány. Ale studie za studií ukazují, že děti, které jsou očkovány, stále mohou přenášet bakterie, přestože dostaly vakcínu. Takže očkovaní mají stále schopnost roznášet nemoci, ale jsou to neočkovaní, kdo jsou neprávem obviňováni kvůli této shodě v názoru, nikoli kvůli opravdové vědě. Abych to zopakoval, žádná studie, žádná věda nikdy neprokázala, že vakcíny eliminují existenci organismů ve vašem těle. A jestli věda něco ukazuje, tak to, že vakcíny způsobují mutaci těchto organismů.

Máme spoustu publikací, které ukazují, že kmeny bakterií se po očkování nahradí novými kmeny. Podobným způsobem, jako když se začnou tvořit nové kmeny bakterií v případně nadměrného používání antibiotik. Proč obviňujeme ty neočkované děti? V této zemi nebyla provedena jediná pořádná studie, která by porovnala zdravotní stav očkovaných versus neočkovaných dětí. Pozoruji ve své praxi rodiny, které se očkování vyhýbají více než 20 let. Jejich děti jsou ty nejzdravější, jaké jsem kdy viděl.

Pak tam jsou rodiny, které mají starší děti, které byly kompletně očkovány, pak prostřední děti, které byly očkovány částečně, a ty nejmladší, které nebyly očkovány vůbec. A takových rodin je čím dál víc a oni vidí ten rozdíl ve zdravotním stavu těch mladších dětí, které jsou zřídkakdy nemocné v porovnání s těmi staršími dětmi, které ve škole mají speciální výuku, potřebují léky, chodí na pohotovost a mají neustále zdravotní problémy. A jediné, co se dozvím, když tohle slyším a mluvím o tom, je: To je nepodložené. Ano, je to nepodložené, pokud to vidíte párkrát, ale už to není nepodložené, pokud to pozorujete déle než 20 let.

A když mluvíte s rodiči, učiteli a výchovnými poradci… A když mluvím s pediatry, kteří se příliš bojí o tom mluvit veřejně. Je tu tlak takové rodiny vyloučit ze společnosti, rodiny, které znají vědu a jsou si vědomy absence této vědy, která je k dispozici. Je tu jen mnoho „shod”. A když přemýšlím o tématu očkování, chci mít jistotu, že když máme předejít infekčním chorobám u dětí, tak abychom tím zároveň nezpůsobili něco horšího místo nich. Naneštěstí tu máme co do činění s mnoha „přesvědčeními” místo opravdové vědy. A tato přesvědčení jsou hluboká. Já jsem složil přísahu „především nezpůsob žádnou újmu”.

Ale když se podívám na vědu a nevidím žádné dlouhodobé studie – pouze krátkodobé do čtyř až deseti dnů, u kterých jsou vedlejší účinky zmanipulovány výrobci, kteří jsou ti jediní, kteří studie o vakcínách dělají… A když vidím, že nejsou žádné placebo skupiny a když vidím, že se netestují jednotlivé ingredience a ani kombinované. A když vidím biochemickou vědu těchto ingrediencí u studií na zvířatech, kdy ta, která dostanou hliník, mají opožděný vývin a problémy s chováním, což je zhruba to stejné, co pozorujeme u dnešních dětí… Tak se ptám: opravdu nezpůsobujeme především žádnou újmu?

„Především nezpůsob žádnou újmu” znamená uplatňovat princip předběžného opatření. Stále více rodičů chápe nebezpečí vakcín a proto vidíme takový tlak na povinné očkování, jak se více vědy o očkování dostává na povrch. Abychom dosáhli tzv. kolektivní imunity, museli bychom nejdříve být schopni dokázat, že očkované děti jsou imunní. Ta smutná stránka této věci je, že kdykoliv očkujete populaci dětí, vždycky tam bude část populace, u které se protilátky vůbec nevyvinou. Odhad hovoří o deseti procentech, že vakcíny selžou u deseti procent populace. Očkovaní – žádné protilátky. Ale ta další skupina je ještě podezřelejší, protože když je naočkujete a vytvoří se jim protilátky… věda ukazuje, že tyto protilátky u nich stejně imunitu nezaručí.

A my nevíme, jaké je procento těchto dětí, které dostanou vakcínu, vyvinou si protilátky a přesto nejsou vůbec imunní. My předpokládáme, že když očkujeme, získáváme ochranu, předpokládáme, že tím zastavujeme šíření choroby. Toto jsou předpoklady, které nikdy nebyly vědou doloženy. A s radostí o tom poskytnu podrobnější informace během prostoru pro otázky. Nikdy bych to netvrdil, kdybych neměl k dispozici vědu, pomocí které to mohu dokázat.

Ty rodiče, se kterými v New Yorku pracuji, a se kterými se setkávám po celé zemi, mají velké obavy, že jsou jim odebírána jejich práva, že to, co znají z vědy je potlačováno agendou, která tvrdí, že neočkované děti jsou tím problémem. Abych to shrnul, když v New Yorku propukly spalničky, pardon, když v Kalifornii propukly spalničky, bylo tam 194 případů. A z těchto 194 případů 73 bylo způsobeno konkrétním virem ze samotné vakcíny. To je 38 %. 73 případů spalniček zavinil spalničkový vir. Veškerá literatura tvrdí, že infekce spalničkovým virem nejsou opravdové spalničky a neměla by se tedy brát jako ohrožení zdraví.

To znamená, že pouze 129 dětí mělo spalničky. 129 lidí. A stát New York neprovedl potřebná testování u každého dítěte daná CDC (Centrum pro kontrolu nemocí), aby zjistil, jestli ty děti měly spalničkový kmen, divoký typ spalniček a nebo zmutované spalničky. Máme případy po celé zemi a po světě, kde i u 95 až 98 % proočkované populace stejně propukávají epidemie spalniček, protože se objevily zmutované viry. Jak už jsem říkal předtím, existují případy, kdy vir zmutuje a dojde k nahrazení kmenů.

Stát New York neprovedl řádná testování u všech těch více než 1000 malých dětí a mladých dospělých, u kterých se objevily spalničky. Napsali jen takové malé oznámení na stránky CDC o dvou divokých spalničkových virech, které byly zodpovědné za propuknutí spalničkové epidemie. Ale my v New Yorku víme, že testování neproběhlo. 1420 dětí z Long Islandu mělo náboženskou výjimku z očkování, nebyly očkovány a na Long Islandu nebyl jediný případ spalniček. Děkuji.

Překlad: Alena Chládková
Titulky: David Formánek

Související videa o očkování)

Dr. Palevsky – Hliník ve vakcínách souvisí s vážnými onemocněními

Pravda o vakcínách – Dokument

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

15 komentářů

 1. Nezlobte se, ale nelíbí. Informace jsou zajímavé, ale obsahují takové množství gramatických a pravopisných chyb, že tím prostě ztrácejí na důvěryhodnosti. Člověk má pocit, že to překládal nějaký diletant, který neumí pořádně ani česky, natož anglicky, tudíž možná vlastně ani neporozuměl anglickému textu. Solidní překladatelé si nechávají udělat korekturu. Pokud by někdo chtěl toto poslat pediatrovi svého dítěte, riskoval by výsměch, místo toho, aby se lékař alespoň zamyslel a pokusil se zjistit další fakta o látkách, které svým pacientům aplikuje.

  1. Ty seš ale blbec. Běž si číst na iděsy ty korektore. Tam budeš mít kromě chyb i plno lží, přesně podle tvýho gusta, moulo.

   1. Zato vy jste jistě velmi moudrý a vzdělaný člověk – napovídá tomu jak charakter vašeho písemného projevu, tak logika vaší úvahy. iDNES nečtu, ten přenechám vám.

    1. Tak si říkám, komu asi tak vadí, že si někdo dá tu práci a udělá překlady podobných videí? Strážce spisovného českého jazyka to jistě nebude.

 2. Hezký večer, žel, také se musím přidat na stranu kolegy. Je to sice hezké, že se zajímavé informace dostanou mezi lidí, ovšem již dávno je pryč ta doba, kdy se i filmy dabovaly jedním unylým hlasem. A zde je, žel, situace obdbná. Správný a češtinářsky ověřený a korigovaný překlad dodá více důvěryhodnosti a zaujme víc diváků, čtenářů i posluchačů. A samozřejmě, pokud se takový materiál má dostat k odborníkovi, NENÍ TAKOVÝTO VÝSLEDEK ABSOLUTNĚ MOŽNÝ. Když si představím, že jako novináři bychom divákům či čtenářům nabízeli něco podobného, neopraveného a jazykově NEZVLÁDNUTELNÉHO, pak…. Prosím, pokud můžete, OPRAVDU ZAJISTĚTE KOREKTURY VŠEHO, CO JDE DO SVĚTA. STOUPNE TÍM PRAVDIVOST, SLEDOVANOST, DŮVĚRYHODNOST I SEBEVĚDOMÍ. ZKUSTE TO, PROSÍM. NEBO SE OZVĚTE A TŘEBA NALEZNEME ŘEŠENÍ. S přáním krásných dnů a pevného zdraví. Jarda.

  1. Dobrý den, musím uznat, že máte pravdu. Neprovedl jsem tak důkladnou korekci, jaká byla třeba. Video jsem tedy znovu projel a překlad upravil – je nyní nahrané nové video s upraveným překladem i přepisem. Doufám, že tato nová verze už bude lepší. David

   1. Děkuji Jardovi za podporu a Davidovi za uznání chyby – tomuto skutečně říkám „otevřená mysl“ 🙂 – a samozřejmě také za okamžitou nápravu. Kvalita aktuálního překladu titulků videa je velmi dobrá, budu ho s radostí šířit.

 3. Davide, obratem „objevit svoji vlastní pravdu“ se sám shazujete jako potenciální šiřitel bludů.
  Deset lidí nemá deset „pravd“ v pohledu na nějakou událost, apod.
  Pravda není subjektivní a je jen jedna. Pravda je nadčasová a nelze ji zavřít do klece našich přání a požadavků.

  Vcelku dobře je to vysvětleno třeba tady :

  http://odkrytepravdy.cz/pravda-vlastnosti-pravdy/

  1. Romane,

   nikdo nemůže vidět svět očima toho druhého. Za život jsem si mnohokrát ověřil, že každý má svou pravdu. Neexistuje žádná absolutní, univerzální pravda, snad jen tvrzení, že existuje život, může obstát.

 4. Každopádně díky za překlad o rizicích očkování. Tyhle články mají obrovskou cenu i kdyby otevřely oči jen jednotlivcům.
  Současná medicína a farmacie se v éře kapitalismu stává hlavně „formou podnikání“, takže ji zajímá co největší počet „zákazníků“ a generování zisku.
  O léčbu ani prevenci už dávno nejde a největší pohromou pro ty psychopaty by byla zdravá populace…

 5. Neuveritelna zmes vymyslenych kktin a sprostosti, staci zacat prvou absurditou a dalej je citat uplne zbytocne: „až do roku 1998, kdy za mnou přišla jedna maminka a řekla: „Doktore,
  víte o tom, že je ve vakcínách rtuť?” A já jsem jí řekl, že „ne, to jsem
  nevěděl.” “ …..ano, maminka je mudrejsia ako doktor, parada. Pre mentalov, ktori veria kazdej blbosti je to urcite dobre zradlo, takuto absurditu si ani nevsimnu. Alebo je mamicka genialna a Palewski uplny kreten.

  1. Dotore, toto je přepis výpovědi pediatra. Vy jste na Slovensku byli vždy o 50-250 let pozpátku, takže se na vás ani nelze zlobit!! Tipuji, že děláte nějaké „Účko“ v britském nebo irském zdravotnictví a máte noty, jak se vyjadřovat a pravda vás irituje. Nebo? 🤣

  2. Vážený “dotore”,
   neni to “zmes vymyslenych kktin a sprostosti” ani “absurdita”.
   Mám pár osobních zkušeností tohoto typu.
   Např. v době, kdy se ve velkém vybíjel dobytek kvůli BSE (nemoci šílených krav) a Creutzfeld-Jakobově nemoci, jsem zmínila priony v rozhovoru se svou obvodní lékařkou, a ona mi řekla, že vůbec neví, o čem mluvím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů