Kabala II (4. část – pokračování desetidílné série Pád Kabaly)

Ve zkratce...

Ve 4. části o tajném spolku Kabala se dozvíme o znění tzv. Sionských protokolů, které pozoruhodně popisují svět, ve kterém z velké části žijeme.
Facebook
Telegram
VK

STÁHNOUT VIDEO

Předchozí části SÉRIE KABALA II

  1. část nové série Kabala II
  2. část nové série Kabala II
  3. část nové série Kabala II

PŮVODNÍ DESETIDÍLNÁ SÉRIE PÁD KABALY

Přepis 4. části:

V předchozích částech jsme se dozvěděli, jak kabala v průběhu věků tvořila války k destabilizaci zemí, rozdělení lidí a získání vlády… Protokoly sionských mudrců jsou považovány za hoax, ale po měsících hlubokého zkoumání vám můžeme ukázat, že hoaxem nejsou. Ano, byly trochu pozměněny, ale nejsou hoaxem. Sionští mudrcové ve 24 protokolech popsali svoji vizi světa, jeho populaci a jejich nejvyšší cíl – naprostá světová nadvláda a jedna světová vláda. Nový světový řád, kde jejich král, král králů, bude korunován na trůnu Sionu, aby navždy vládnul světu.

Někteří mají za to, že protokoly byly okopírovány z knihy z 19. století jménem Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquieuem od Maurice Jolyho, ve které Napoleon byl změněn na Žida a Francie byla změněna na svět. Ostatní jsou přesvědčeni, že sionské protokoly byly okopírovány z knihy Machiavelli, Montesquieu a Rousseau, kterou napsal Jacob Venedey. Další teorii měl náš přítel Barruel. Pamatujete na něj?

Byl přesvědčen, že původní viníci nebyli Židé ani Napoleon, ale zednáři. Barruel napsal řadu čtyř knih o Velké francouzské revoluci, ve kterých přednesl důkazy o zapojení tajných společností. To je další teorie. Pak došlo k soudnímu případu, ve kterém soudce označil sionské protokoly za padělek. Jak jsme už řekli, měsíce jsme studovali sionské protokoly. Porovnali jsme je s původní francouzskou verzí knihy Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquieuem od Jolyho. A ano, vskutku jsme našli spoustu podobností.

Některé části byly i totožné. Znamená to, že protokoly byly okopírovány či ukradeny z práce Jolyho? Ne, nemusí to tak být. Pouze to znamená, že jsou propojené. Pouze to znamená, že protokoly nebyly nové, když byly v Rusku v roce 1905 publikovány. Nebyly to chvíle setkání mezi sionisty, jak se tvrdí. Kromě toho nelze vyvozovat žádné jiné závěry. Bylo by literární chybou pouze tvrdit, že sionské protokoly byly založené na práci Maurice Jolyho nebo Venedeye nebo jakéhokoliv jiného autora z 19. století. Jako lingvistka s titulem v paleografii, studii starodávných rukopisů, mohu vás ujistit, že většina tvrzení o sionských protokolech jsou nesprávná.

Jako verdikt soudního případu, který byl založen na vysoce neprofesionálním přístupu. Problém se sionskými protokoly je ten, že jsou obklopeny emocemi. Lidé, kteří je studují, jsou konfrontováni se svým vlastním systémem přesvědčení, což znamená, že když viníte Židy za špatnosti ve světě, budete mít tendenci uvěřit, že protokoly jsou opravdové. Použijete protokoly jako důkaz zla židovského lidu. Nicméně, pokud jste Žid nebo jste během války přišli o své židovské přátele, budete mít tendenci věřit, že protokoly jsou podvodem, které byly vytvořeny v Rusku v roce 1905, aby Židy vyobrazily ve velmi špatném světle. Jsme přesvědčeni, že sionské protokoly jsou velmi staré. Zdá se nám, že byly zdrojovým textem, ze kterých vznikly další knihy, ne naopak. Vzpomínáte na Adama Weishaupta, zakladatele iluminátského řádu?

V roce 1776 sepsal dokument, který udával jasný přehled cílů, přesvědčení a protokolů iluminátů neboli kabaly. Instrukce, co dělat a co nedělat. To byl jeho úkol od Rothschilda. Sepsal ty protokoly sám od začátku? Podle nás je to velmi nepravděpodobné. Co když mu původní protokoly dal Rothschild? Vzpomínáte na konstantinopolský dopis, který Adam Weishaupt dostal od Rothschilda? Nenechte se oklamat, rodina Rothschildů byla nesmírně mocná. Byli přímí potomci chazarské šlechty, která kolem roku 1080 odešla z Ruska.

Vsaďte se, že vlastnili spoustu původních dokumentů a protokolů. Mohly ty protokoly být původním zdrojovým dokumentem pro sionské protokoly z 20. století, jak byly publikovány v Rusku? Pokud ano, můžete si být jistí, že slovo Chazar bylo změněno na slovo Žid a slovo chazarské na slovo židovské. Dokonalý text, který se velmi hodil jako spoušť pro antisemitismus v ruské revoluci a obou světových válkách, který z Židů udělal největší obětní beránky. Čím více jsme tohle téma studovali, tím více jsme si uvědomili, jak Chazarové v průběhu věků Židy využívali k tomu, aby byli terčem viny za vše. Vše, co se pokazilo. Vše, co vysoce postavení Chazarové udělali, aby lidi potlačili.

Ze všeho se vinili Židé. Konec konců, Chazarové pro vnější svět byli Židé. Pamatujete? Aškenázové – nacisté. Stále si myslíte, že je to náhoda? Takže… co přesně je obsahem těch protokolů? Přesně to, co vidíme v našem moderním světě. Protokoly jsou popisem všech různých způsobů, které kabala používá k řízení, manipulaci, vymývání mozků a ovládání Goyimů, obyčejných lidí – ne-Chazarů. Tady je jejich znění… a raději se držte svých židlí. Mějte na mysli, že jsme je pro vás zestručnili, nejen že těch protokolů je 24, ale také 293 odstavců. Ze všech jsme vybraly ty nejzásadnější a v některých případech trochu pozměnili větnou stavbu, abyste lépe pochopili jejich znění. Číslo každého odstavce ukážeme na obrazovce, pokud je budete chtít sami prozkoumat, což velmi doporučujeme. Doporučujeme vám, abyste poslouchali pozorně. Tohle pro některé může být nudné, ale jsou to zásadní informace. Pokud tuto část přeskočíte, nepochopíte například 15. část. A ujišťujeme vás, že pokud na konci této části vám nebude běhat mráz po zádech, plně jste to nepochopili. V tom případě vám radíme, abyste se na díl podívali znovu. Jdeme na to…

1. Jejich pohrdání, jejich opovržení, je šokující…

„Dav je barbarský a projevuje svoje barbarství při každé příležitosti. Jakmile dav získá svobodu, obrátí se v anarchii, což je největší stupeň barbarství.” – Protokol 1, odstavec 21.

„Zajímá nás vyhubení Goyimů. Naše moc je ve chronickém nedostatku jídla a fyzické slabosti pracovníka, protože to naznačuje, že je otrokem naší vůle.” – Protokol 3, odstavec 7.

„Budeme dav řídit na základě touhy, závisti a nenávisti… a s jejich přičiněním vyhladíme všechny, kteří nám kladou odpor.” – Protokol 3, odstavec 8

„Goyimové jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci” – Protokol 11, odstavec 4

„Pokud se nám podařilo je dostat do takové úrovně pošetilé slepoty, není to jasný důkaz té míry, do jaké je mysl Goyimů nevyvinutá v porovnání s tou naší? Tohle je to hlavní, co zaručuje náš úspěch.” – Protokol 15, odstavec 7

2. Prezidenti jsou pouhé loutky na nitkách…

„Nahradili jsme vůdce republik parodií vlády. Prezidentem, který je z davu, z řad našich loutek, našich otroků.” – Protokol 10, odstavec 10

„Volby uzpůsobíme ve prospěch takových prezidentů, kteří ve své minulosti mají nějaké temné, neodhalené tajemství. To z nich udělá důvěryhodné agenty pro dosažení našich cílů ze strachu z odhalení, a z přirozené touhy všech, kteří dosáhli moci, jmenovitě touhy po výsadách, výhodách a respektu spojených s úřadem prezidenta. Převezmeme právo navrhovat nové zákony nebo měnit existující zákony, jelikož prezident je jen loutka v našich rukou.” – Protokol 10, odstavec 13

3. Liberálové a zednáři jsou neúprosně využíváni…

„Část, kterou hrají liberálové, utopističtí snílkové, se naposledy odehraje, jak se uzná naše vláda. Do té doby budou nadále činit v náš prospěch. Tudíž budeme nadále směřovat jejich mysli na různé koncepty fantastických teorií, nových a progresivních.” – Protokol 13, odstavec 4

„Dokud nevytvoříme naše království, vytvoříme a znásobíme zednářské lóže ve všech zemích světa. Začleníme do nich všechny význačné osoby ve veřejné správě, jelikož tyto lóže jsou naší základní zpravodajskou kanceláří a prostředkem vlivu.” – Protokol 15, odstavec 4

„Všechny tyto lóže budou podléhat jedné centrální vládě, o které budeme vědět pouze my a ostatní, kteří jsou naprosto neznámí, a budou tvořeny našimi učenými stařci.” – Protokol 15, odstavec 4

„Budeme znát ta nejtajnější politická spiknutí a budou spadat pod naše vedení od samotného počátku jejich vymyšlení. Mezi členy těchto lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní a národní policie, jelikož jejich služba je pro nás nenahraditelná, jelikož mají vlastní přístupy k nepřizpůsobivým.” – Protokol 15, odstavec 4

„Třída lidí, kteří ochotně vstupují do tajných společností, jsou ti, kteří žijí podle svého rozumu, kariéristé, většinou lehkomyslní lidé, se kterými nebudeme mít problém v jednání a využívání… Ale pokud by mezi nimi mělo dojít ke spiknutí, pak vedoucí toho spiknutí bude jeden z našich nejdůvěryhodnějších sluhů.” – Protokol 15, odstavec 5

„Goyimové vstupují do lóží ze zvědavosti nebo v naději získat kousíček z veřejného koláče, a někteří z nich, aby získali slyšení před veřejností pro své nepraktické a bezdůvodné fantazie: touží po úspěchu a potlesku, se kterým jsem mimořádně štědří… Nedokážete si představit, do jaké míry lze ty nejmoudřejší z Goyimů přivést do stavu nevědomé naivity v jejich aroganci, a jak snadné je z nich odebrat srdce jen tím nejmenším neúspěchem, i když je to nic víc, než přerušení potlesku, kterým se jim dopřával… a dostat je do otrockého podřízení v zájmu výhry a obnovy úspěchu. Tito navenek vypadající tygři mají duši ovce a vítr vaje volně skrze jejich hlavy.” – Protokol 15, oddstavec 6

„Popravujeme zednáře způsoby, o kterých nikdo kromě bratrství nemůže tušit, ani samotné oběti našich odsouzení k smrti. Všichni umírají, když je to třeba, jakoby na normální druh onemocnění… S tímto vědomím se ani bratrství neodváží protestovat. Těmito metodami jsme z řad zednářství vymýtili samotné jádro protestu vůči nám.” – Protokol 15, odstavec 9

4. Tisk bude jejich zlatý nástroj k řízení davu…

„Skrze tisk jsme získali mocný vliv, zatímco sami zůstáváme v pozadí.” – Protokol 2, odstavec 5

„Ani jedno oznámení nepůjde ven mezi lidi bez naší kontroly. Všechny zpráva jsou přijímány pár agenturami. Tyto agentury budou celé naše, a budou publikovat jen to, co jim nařídíme.” – Protokol 12, odstavec 4

„Všechny naše noviny budou mít všechny možné povahy… aristokratické, republikánské, revoluční, dokonce anarchistické. Ti hlupáci, kteří si budou myslet, že opakují názor novin z jejich vlastního táboru, budou opakovat náš názor nebo jakýkoliv názor, který je pro nás žádoucí.” – Protokol 12, odstavec 12

5. Lidé budou rozptýleni prázdnými slovy a porušenými sliby…

„Zvýšíme mzdy, což ale pracovníkům nepřinese žádnou výhodu – jelikož současně zvýšíme ceny základních životních nezbytností se zdůvodněním, že je to způsobeno úpadkem zemědělství a chovu dobytka.” – Protokol 6, odstavec 7

„Je další důvod, proč zavřou své oči. Budeme jim totiž slibovat, že jim vrátíme všechny svobody, které jsme jim vzali, jakmile potlačíme nepřítele míru a podrobíme si všechny strany.” – Protokol 11, odstavec 5

„Budeme je rozptylovat zábavou, hrami, koníčky, vášněmi, lidskými paláci. Skrze tisk budeme ohlašovat soutěže v umění, sportu a všude možně. Tyto zájmy je konečně rozptýlí.” – Protokol 13, odstavec 3


Jestli se Vám líbí překlady, ocením jakoukoliv podporu na udržení chodu projektu a tvorbu překladů. Děkuji!


6. Všechny vrstvy společnosti budou infiltrovány…

„Je to způsobené námi, že vše-zahrnující teror pokračuje, ovládáme osoby všech názorů, všech doktrín, monarchisty, demagogy, socialisty, komunisty, a utopistické snílky. Využili jsme je všechny k odstranění všech posledních pozůstatků autority.” – Protokol 9, odstavec 4.

„Těmito činy jsou všechny státy mučeny a připraveny obětovat vše za mír a klid. Ale my jim nedáme mír, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní super-vládu, a s podrobením.” – Protokol 9, odstavec 4

„Máme své prsty v právu, v řízení voleb, v tisku, ve svobodách osoby, ale hlavně ve vzdělání a výcviku jakožto základními kameny svobodné existence.” – Protokol 9, odstavec 9

„Administrátoři, které vybereme z řad veřejnosti, s přísným ohledem na jejich kapacitu pro poslušnost, nebudou lidé trénovaní v umění vlády, a tudíž se snadno stanou figurkami v naší hře…. v rukou učených a geniálních mužů, kteří budou jejich poradci, odborníci, vychováváni od útlého dětství, aby řídili záležitosti celého světa.” – Protokol 2, odstavec 2

„Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. Kolem nás bude soustava bankéřů, průmyslníků, kapitalistů a, to hlavní, milionářů, protože vše se bude řešit otázkou peněz.” – Protokol 8, odstavec 2

„Kdo kdy bude podezřívat, že všichni tito lidé byli námi nastrčeni podle politického plánu, který nikdo ani zdaleka neodhadnul v průběhu mnoha století?” – Protokol 13, odstavec 6

7. Nejvyšší hrozba…

„Je možno říci, že Goyimové se proti nám postaví, se zbraněmi v rukou, pokud uhodnou, co se děje, než nadejde čas. Ale na západě máme proti tomu tak děsivé opatření, že i ti nejodvážnější se zaleknou… podzemí, metropole, podzemní chodby, které, než nadejde čas, budou pod všemi hlavními městy, a odkud všechna hlavní města budou vyhozena do vzduchu se všemi jejich organizacemi a archivy.” – Protokol 9, odstavec 13

8. Budou vyvolávat chaos…

„Každou formu činu jsme rozvířili, ozbrojili jsme všechny strany, založili jsme autority jako cíl pro každou ambici. Ze států jsme udělali gladiátorské arény, ve kterých mezi sebou bojují různé zmatené problematiky. Trochu více, a zmatky a bankroty budou univerzální.” – Protokol 3, odstavec 3

„Tato nenávist bude posílena vlivem ekonomických krizí, které zastaví obchodování na burzách a zastaví průmysl. Pomocí ekonomických krizí přinutíme celé davy pracovníků vyjít do ulic současně ve všech evropských zemích. Tyto davy lidí budou usilovat o prolití krve těch, kterým od kolébky záviděli, v jednoduchosti jejich nevědomí, a jejíž majetek budou pak moct rabovat.” – Protokol 3, odstavec 11

„Pamatujete na Velkou francouzskou revoluci? Tajemství její přípravy jsou nám velmi známá, jelikož šlo o počin z naší dílny.” – Protokol 3, odstavec 14

9. Dojde k přechodnému období…

„Abychom veřejné mínění dostali na naši stranu, musíme ho dostat do stavu zmatení pomocí spousty protichůdných názorů, aby Goyimové ztratili svoji hlavu v bludišti, a uvědomili si, že to nejlepší, je nemít žádný názor v politických záležitostech.” – Protokol 5, odstavec 10

„Aby si lidé zvykli na poslušnost, je nezbytné dávat lekce skromnosti, a tudíž snížit produkci luxusního zboží. Znovu obnovíme malou produkci mistrů, což bude znamenat podkopání soukromého kapitálu výrobců.” – Protokol 23, odstavec 1

„Lidé ve výsledném chaosu nebudou sobě rozumět. Odradí to jakýkoliv typ osobní iniciativy, což v jakékoliv míře může uškodit naší snaze. Není nic nebezpečnějšího než osobní iniciativa: pokud je za ní genialita, taková iniciativa nám může způsobit více škody, než jakou by mohly způsobit miliony lidí, mezi kterými jsme vyvolali rozpor. Musíme tudíž řídit vzdělávání goyimských komunit, aby když narazí na záležitost vyžadující iniciativu, jakoukoliv snahu vzdají s pocitem bezmoci. Tak moc zlomíme Goyimy, že nám nabídnou mezinárodní moc, která nám umožní bez jakéhokoliv násilí postupně pohltit všechny státní síly světa a vytvořit super-vládu. Na místo současných vládců dosadíme super-vládní vládu. Její paže budou sahat do všech směrů a její organizace bude mít tak kolosální rozměry, že nebude možné, aby neuspěla v podrobení si všech světových národů.” – Protokol 5, odstavec 11

„Moment, kdy si lidé uvědomí naši krutovládu, bude, když lidé, naprosto zlomení neschopností jejich vládců – což zařídíme – budou křičet: Pryč s nimi! Dejte nám jednoho krále Země, který nás sjednotí a odstraní příčiny chaosu, který nám dá mír a klid, který nemůžeme najít pod našimi vládci a zástupci. Pak nás dav bude vychvalovat v jednotné radosti nadějí a očekávání. Hlasování, jakožto námi vytvořený nástroj, který nás dosadí na trůn světa, poté naplní svůj účel a naposledy zahraje svoji roli.” – Protokol 10, odstavec 4 & 18

10. Nové království bude hrůzostrašné…

„Vytvoříme zintenzivnělou centralizaci vlády k ovládnutí všech komunitních sil. Novými zákony budeme regulovat všechny činy politického života našich subjektů. Tyto zákony postupně seberou všechny svobody Goyimů, a naše království bude vynikat krutovládou tak skvostných proporcí, že se budeme moct zbavit jakéhokoliv Goyima, který nám bude odporovat skutkem či slovem.” – Protokol 5, odstavec 1

„Slovo ‚svoboda‘ spojuje komunity lidí v boji proti jakékoliv síle, jakékoliv autoritě, i proti Bohu a přírodním zákonům. Z tohoto důvodu, jak založíme naše království, budeme muset vymazat tohle slovo ‚svoboda‘ ze slovníku života, jelikož poukazuje na princip hrubé síly, která z davu dělá krvežíznivá monstra.” – Protokol 3, odstavec 20

„Svoboda je právo na to dělat to, co zákon umožňuje. Veškerá svoboda bude tudíž v našich rukou.” – Protokol 12, odstavec 2

„V našich programech jedna třetina našich subjektů bude zbytek pozorovat ze smyslu pro povinnost, na základě principu dobrovolné služby Státu. Poté nebude ostudné, být špiónem a informátorem, ale předností.” – Protokol 17, odstavec 7

„Jak konečně vytvoříme naše království pomocí převratů, připravených všude na jeden a ten stejný den, bude naším úkolem, zajistit, aby neexistovala žádná spiknutí proti nám. S tímto záměrem bez milosti vyhubíme všechny, kteří budou ozbrojeně oponovat našemu příchodu do našeho království. Každá nová instituce podobající se tajné společnosti bude potrestaná smrtí. Ty, které nyní existují, jsou nám známé, slouží nám a sloužily nám. Ale rozpustíme je a vyženeme je do exilu na kontinenty daleko od Evropy. To stejné provedeme s těmi Goy zednáři, kteří ví příliš mnoho; ti, které ušetříme, budou v neustálém strachu z vykázání z Evropy jako centra naší vlády.” – Protokol 15, odstavec 1

„Jedna autorita bude velkolepá, protože bude všemocná. Naše autorita bude koruna řádu, a v tom je zahrnuto celé štěstí člověka.” – Protokol 22, odstavec 4

„My, zákonodárci, budeme uskutečňovat rozsudky, budeme zabíjet a budeme šetřit. Vládneme silou vůle, a zbraně v našich rukou jsou neomezené ambice, spalující nenasytnost, nemilosrdná odplata, nenávist a zloba.” – Protokol 9, odstavec 3

„Usnesení naší vlády budou finální a bez odvolání.” – Protokol 15, odstavec 2 „Soudci rozhodují tak, jak jim nařizujeme.” – Protokol 15, odstavec 10

„Jak nadejte čas naší neskrývané vlády, všechny naše zákony budou krátké, prosté, stabilní, bez jakýchkoliv interpretací, aby kdokoliv je mohl dokonale znát. Hlavním rysem je podrobení se řádům, a tento princip bude doveden do grandiózních výšin.” – Protokol 15, odstavec 12

„Zločinci budou zatčeni při, víceméně, prvním podloženém podezření. Nelze připustit, že ze strachu z možné chyby by měla být dána příležitost uniknout osobám, které jsou podezřelé ze zločinu, jelikož v těchto záležitostech budeme doslova nemilosrdní.” – Protokol 18, odstavec 9

„Vzdělávání na univerzitách uvedeme do nového směru. Jejich pracovníci a profesoři budou detailními, tajnými programy připraveni a budou dosazeni tak, aby byli úplně závislí na vládě.” – Protokol 16, odstavec 1

„Studium starověké historie nahradíme studiem programu budoucnosti. Z paměti lidí vymažeme všechna fakta o dřívějších kulturách, která jsou pro nás nežádoucí, a ponecháme jen ta fakta, která vyobrazují všechny chyby vlády Goyimů.” – Protokol 16, odstavec 4

„Zrušíme jakoukoliv svobodu učení.” – Protokol 16, odstavec 7

„Je pro nás nezbytné, podkopat veškerou víru, z mysli Goyimů odstranit samotný princip Boha a Ducha, a nahradit je aritmetickými výpočty a materiálními potřebami.” – Protokol 4, odstavec 3

„Jak přijdeme do svého království, bude pro nás nežádoucí, aby existovalo jakékoliv jiné náboženství než to naše jednoho Boha, se kterým je náš osud svázán naší pozicí jako Vyvolenými. Musíme tudíž odstranit všechny ostatní formy víry… Naším kázáním náboženství Mojžíše jsme si podrobili všechny lidi na světě.” – Protokol 14, odstavec 1

„Naši filozofové budou mluvit o všech nedostatcích různých vyznání Goyimů, ale nikdo nebude diskutovat o naší víře z jejího skutečného úhlu pohledu, jelikož ten se bude plně učit pouze našimi sluhy, kteří se nikdy neodváží zradit její tajemství.” – Protokol 14, odstavec 4

„Svoboda tisku, právo na sdružování, svoboda svědomí, princip hlasování musí navždy zmizet z paměti člověka, a podstoupit radikální změnu den po schválení nové ústavy. Od první chvíle jejího schválení, zatímco lidé na světě budou stále ohromeni dosaženou revolucí, stále ve stavu hrůze a nejistoty, měli by jednou pro vždy uznat, že jsme tak silní, s takovou hojností moci, že v žádném případě nebudeme brát na ně ohled, nebo na jejich názory či touhy, že jsme připraveni a schopni zdrcující mocí rozdrtit veškerý projev jejich názorů či tužeb v každý moment a na každém místě, že najednou získáme vše, co jsme chtěli, a že v žádném případě se s nimi nebudeme dělit o svoji moc. Poté ve strachu a třesu vůči všemu zavřou své oči a budou s radostí čekat to, co bude konec toho všeho.” – Protokol 11, odstavec 3 „Vedeme lidi od jednoho zklamání k dalšímu, aby se nakonec obrátili od nás ve prospěch krále krutovládce krve Sionu, kterého pro svět připravujeme.” – Protokol 3, odstavec 15

11. Nový král, Vyvolený…

„Tento Bohem Vyvolený je zvolen seshora, aby zničil nesmyslné síly hnané instinktem a ne rozumem, krutostí a ne lidskostí. Tyto síly nyní vítězí v manifestacích krádeží a každého druhu násilí pod záštitou principů svobod a práv. Svrhly všechny formy společenského řádu, aby na ruinách postavily trůn krále Židů, ale jejich část bude sehraná ve chvíli, jak vstoupí do svého království. Poté bude nezbytné je odstranit z jeho cesty.” – Protokol 23, odstavec 4

„Když král Izraele nasadí svoji posvátnou korunu, kterou mu Evropa nabídne, stane se patriarchou světa.” – Protokol 15, odstavec 23

„Tento král bude skutečným papežem vesmíru, patriarchou mezinárodní církve.” – Protokol 17, odstavec 4

Sionské protokoly popisují svět takový, jaký je dnes. No… téměř. Chazarský král králů ještě nesedí na jeruzalémském trůnu. Světová populace ještě neprosí kabalu, aby z chaosu udělala řád. Ale jsme daleko od jejich konečného cíle? Následujte mě do 5. části.

Překlad: David Formánek

Tvorba: Janet Ossebaard
Zdroj/Source: https://www.valcabal.nl/
https://bit.ly/34htxhd

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

5 komentářů

  1. S jedním nepočítají: Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu – a hle, zde je více než Šalomoun.
    Kdyby tak tušili, že Bible je napsaná v symbolech.:)))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů