STUDIE: Vakcinační spike protein se dostává do buněčného jádra, potlačuje mechanismus opravy DNA, rozpoutá explozi rakoviny, imunodeficience, autoimunitních poruch a urychlí stárnutí.

Ve zkratce...

Nový ohromující výzkum publikovaný v časopise Viruses, odhaluje, že vakcinační spike proteiny vstupují do buněčných jader a působí spoušť v mechanismu oprav DNA buněk, přičemž potlačují opravu DNA až o 90 %.
Facebook
Telegram
VK

Toto zjištění lze ve svých důsledcích označit za skutečnou „hrůzu”. Nový ohromující výzkum publikovaný v časopise Viruses, který je součástí edice SARS-CoV-2 Host Cell Interactions vydavatelství MDPI (Open Access Journals), odhaluje, že vakcinační spike proteiny vstupují do buněčných jader a působí spoušť v mechanismu oprav DNA buněk, přičemž potlačují opravu DNA až o 90 %.

Výzkumná práce nese název „Spike SARS-CoV-2 narušuje opravu poškozené DNA a inhibuje V(D)J rekombinaci in vitro“ a jejími autory jsou Hui Jiang a Ya-Fang Mei z Oddělení molekulárních biologických věd, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, SE-10691 Stockholm, Švédsko, a z Oddělení klinické mikrobiologie, Virologie, Umeå University, SE-90185 Umeå, Švédsko.

Kopii výzkumného článku jsme uložili v dokumentu PDF na serverech NN na této adrese:
https://www.naturalnews.com/files/viruses-13-02056-v2.pdf

V závěru článku autoři píší: „Zjistili jsme, že spike protein výrazně inhibuje tvorbu ohnisek BRCA1 i 53BP1 (obr. 3D-G). Tato data společně ukazují, že spike protein SARS-CoV-2 plné délky inhibuje opravu poškození DNA tím, že brání náboru opravných proteinů DNA.“

Mechanismus opravy DNA, známý jako NHEJ (Nehomologní spojování konců), je jakýmsi vnitrobuněčným systémem „nouzové reakce”, který opravuje dvouřetězcové zlomy DNA. Bez mechanismu NHEJ by veškerý vyspělý mnohobuněčný život přestal existovat. Žádný člověk, zvíře ani rostlina by nemohli přežít, kdyby nebyla chráněna integrita jejich genetického kódu, který by byl neustále opravován pomocí mnoha mechanismů.

Poškození DNA může být způsobeno vystavením záření, chemickým látkám obsaženým v potravinách a výrobcích osobní hygieny nebo dokonce vystavením mamografickému zařízení. Nadměrné vystavení slunečnímu záření může rovněž způsobit zlomy DNA a drobné mutace DNA se spontánně vyskytují u všech živých organismů. Například piloti leteckých společností jsou běžně vystavováni ionizujícímu záření v důsledku letů ve výškách.

U normálního, zdravého člověka mechanismus NHEJ opravuje DNA a zabraňuje vzniku patogenní mutace. V přítomnosti vakcinačního spike proteinu je však účinnost NHEJ potlačena až o 90 %, což znamená, že není schopna vykonávat svou práci kvůli potlačené schopnosti rekrutovat proteiny pro opravu.

V důsledku toho se do chromozomů uvnitř jader lidských buněk dostávají následující „chyby”, a to vše v důsledku přítomnosti spike proteinu z mRNA vakcín:

 • Mutace nebo „chyby” v genetické sekvenci.
 • SMAZÁNÍ celých segmentů genetického kódu.
 • VLOŽENÍ chybných segmentů.
 • Míchání a párování / permutace genetického kódu.

Tyto chyby, pokud se projeví při buněčném dělení a replikaci, mají za následek:

 • Explozi rakoviny a rakovinných nádorů v celém těle.
 • Ztrátu produkce buněk B a T imunitního systému (tj. indukovaná imunodeficience).
 • Autoimunitní poruchy
 • Zrychlené stárnutí a zkrácení délky telomerů
 • Ztráta funkčnosti složitých orgánových systémů, jako je oběhový, neurologický, endokrinní, muskuloskeletální atd.
 • Poškození buněk připomínající otravu zářením, kdy se buňky ničí zevnitř.

Mnohé z těchto účinků jsou samozřejmě smrtelné. Jiné zatíží oběti vakcíny strašlivými vyčerpávajícími zraněními a poruchami orgánů, které budou vyžadovat celoživotní lékařské zásahy.

Spike protein se dostává do jádra buňky

Z výše odkazovaného článku:

Mechanisticky jsme zjistili, že spike protein se lokalizuje v jádře a inhibuje opravu poškozené DNA tím, že brání náboru klíčových opravných proteinů DNA BRCA1 a 53BP1 do místa poškození.

To znamená, že spike protein, který vzniká v buněčných ribozomech poté, co byly buňky uneseny mRNA vakcínami, neopouští vždy buňku a nedostává se do krevního oběhu, jak nám tvrdí zastánci mRNA vakcín. V některých případech se spike protein dostává do buněčného jádra. Tam zasahuje do mechanismu opravy DNA, jak je popsáno v celém tomto článku.

Překvapivě jsme objevili hojné množství spike proteinu v jádře (obrázek 1A),” uvedli autoři studie.

To bezpochyby znamená, že mRNA vakcíny mají za následek chromozomální změny v tělesných buňkách. Je to potvrzení toho, že takové vakcíny skutečně ničí genetickou integritu a vykazují vedlejší účinky, které zastánci mRNA vakcín nepředpokládali ani nepopsali.

Dr. Thomas Levy píše o toxicitě spike proteinu na stránkách Orthomolecular.org:

Byly vyjádřeny obavy ohledně šíření spike proteinu po očkování v celém těle. Místo toho, aby zůstal lokalizován v místě vpichu, aby vyvolal imunitní reakci a nic víc, byla u některých očkovaných osob zjištěna přítomnost spike proteinu v celém těle. Navíc se zdá, že některé z cirkulujících spike proteinů se jednoduše vážou na receptory ACE2, aniž by vstoupily do buňky, a vyvolávají tak autoimunitní reakci na celou jednotku buňka – spike protein. V závislosti na typu buňky, která váže spike protein, může dojít k některému z řady autoimunitních onemocnění.

Ještě znepokojivější je, že Dr. Levy vysvětluje, že současné důkazy ukazují, že spike protein se v těle vytváří i po počáteční injekci mRNA. Vysvětluje:

Ačkoli základní patologie ještě nebyla zcela definována, jedno z vysvětlení problémů s trombotickými sklony a další symptomatologií, které se objevují u pacientů s chronickým COVIDem a po očkování, přímo souvisí s přetrvávající přítomností části spike proteinu koronaviru. Některé zprávy tvrdí, že spike protein může být produkován i po počáteční vazbě na receptory ACE2 a vstupu do některých buněk, na které se původně zaměřil. Klinické obrazy chronického COVIDu a postvakcinační toxicity se zdají být velmi podobné a oba jsou pravděpodobně způsobeny touto pokračující přítomností a šířením spike proteinu po celém těle (Mendelson et al., 2020; Aucott a Rebman, 2021; Levy, 2021; Raveendran, 2021).

Spike protein v plné délce vedl k největšímu potlačení mechanismu opravy DNA NHEJ

Viz obrázky níže. Fragmenty viru SARS-CoV-2 jsou pojmenovány „Nsp1, Nsp5“ atd. Spike v plné délce se nazývá „Spike” a nukleokapsida – další strukturní část celého patogenního spike proteinu – se označuje samostatně.

Ze studie:

Nadměrná exprese proteinů Nsp1, Nsp5, Nsp13, Nsp14 a spike snižovala účinnost HR i NHEJ oprav (obr. 1B-E a obr. S2A,B).

Obrázky C a E ukazují potlačení opravy NHEJ těmito různými částmi virových fragmentů. (Viz modré svislé čáry grafu znázorňující úroveň aktivity/účinnosti mechanismu opravy DNA).

STUDIE: Vakcinační spike protein se dostává do buněčného jádra, potlačuje mechanismus opravy DNA, rozpoutá explozi rakoviny, imunodeficience, autoimunitních poruch a urychlí stárnutí. • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Z těchto údajů vyplývá, že největší potlačení aktivity NHEJ je naměřeno, když je přítomen plný spike protein. Ze studie:

Tyto údaje společně ukazují, že spike protein SARS-CoV-2 v plné délce inhibuje opravu poškození DNA tím, že brání náboru opravných proteinů DNA.

Jedná se o spike protein, který je vytvářen vlastními buňkami těla po injekci mRNA vakcíny:

STUDIE: Vakcinační spike protein se dostává do buněčného jádra, potlačuje mechanismus opravy DNA, rozpoutá explozi rakoviny, imunodeficience, autoimunitních poruch a urychlí stárnutí. • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Na obrázku 2 níže vidíme, že potlačení aktivity NHEJ vykazuje závislost na dávce v závislosti na přítomnosti spike proteinu (obrázky 2B a 2C). To naznačuje, že čím více spike proteinů je přítomno, tím větší je potlačení opravy DNA:

STUDIE: Vakcinační spike protein se dostává do buněčného jádra, potlačuje mechanismus opravy DNA, rozpoutá explozi rakoviny, imunodeficience, autoimunitních poruch a urychlí stárnutí. • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Obrázek 2G vpravo dole ukazuje, jak přítomnost spike proteinu inhibuje opravu DNA po různých poškozeních DNA, jako je záření, chemická expozice nebo oxidace. Důležité je, jak vysvětlují autoři studie:

Po různých způsobech poškození DNA, jako je ozařování, léčba doxorubicinem a H2O2, dochází v přítomnosti spike proteinu k menší opravě (obr. 2F,G). Tato data společně ukazují, že spike protein přímo ovlivňuje opravy DNA v jádře.

~ Jestli jsou pro Vás překlady hodnotné, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji ~

Expozice 5G, expozice chemtrailům, expozice potravinářským chemikáliím, mamografie a dokonce i expozice slunečnímu záření způsobí spoušť u těch, kteří užívali vakcíny proti mRNA.

Děsivým výsledkem tohoto zjištění je, že u lidí, kteří užívali mRNA vakcíny, dojde k potlačení opravy DNA, čímž se expozice, které byly dříve považovány za zanedbatelné problémy, stanou významným ohrožením jejich zdraví.

Jinými slovy, lidé vystavení záření 5G, mamografickým vyšetřením, změkčovadlům v potravinách a karcinogenům v prostředcích osobní péče (prací prášky, parfémy, šampony, pleťové vody atd.) nebudou schopni opravit poškození DNA způsobené těmito expozicemi. Po relativně malých expozicích začnou mutovat a vznikne u nich rakovina v celém těle.

Nezapomeňte, že expozice 5G má za následek tvorbu peroxynitritu v krvi, což je extrémně nebezpečný volný radikál, který způsobuje poškození DNA v mozkových buňkách a buňkách tkání v celém těle.

Dokonce by se to dalo popsat jako jakýsi systém binárních zbraní, kdy mRNA vakcínym oslabují opravu DNA a expozice 5G (nebo expozice chemickým látkám v potravinách) poskytuje zbraň, která narušuje vlákna DNA a vede k tomu, že tělo není schopno udržet genetickou integritu během buněčné replikace. Netrvá dlouho a projeví se to děsivými fyzickými způsoby, například pokusem o prorůstání tkání vnitřních orgánů na povrch kůže nebo obličeje, a proto jsem dnešní podcast Situation Update nazval „Monstra, zombie a mutanti“.

Přítomnost spike proteinu narušuje normální funkci imunitního systému a vede k imunodeficienci (stav podobný AIDS).

Tento výzkum také zjistil, že spike proteiny z mRNA vakcín mohou vést ke stavům imunodeficience, podobným AIDS. To je v souladu s tím, co jsme již dříve uváděli o poklesu imunitních funkcí zhruba o 5 % za týden u těch, kteří užívali covidové vakcíny. Ze studie:

… Oslabení funkce klíčových DNA reparačních proteinů, jako jsou ATM, DNA-PKcs, 53BP1 a další, vede k defektům v NHEJ reparaci, které inhibují produkci funkčních B a T buněk, což vede k imunodeficienci.

Imunitní funkce je také kriticky ovlivněna přítomností spike proteinu, což může vést k rakovinným mutacím v celých tělesných buňkách. Jak vysvětluje studie:

Oprava poškození DNA, zejména oprava NHEJ, je nezbytná pro V(D)J rekombinaci, která je základem imunity B a T buněk.

Jak vysvětluje Science Direct:

Udržení genomické integrity je pro přežití organismu nezbytné. Mezi různými poškozeními DNA jsou za nejškodlivější považovány dvouřetězcové zlomy (DSB), které mohou vést k buněčné smrti, pokud nejsou opraveny, nebo k chromozomálním přestavbám, pokud jsou opraveny nesprávně, což vede k rakovině.

Dále byly mutace v NHEJ genech včetně Ku70 a Ku80 spojeny se zkrácením délky života u myší [54]. Kromě toho defekty v DNA-PKcs (DNA-dependentní proteinová kináza) vedly k poruše udržování telomer a zkrácení délky života u myší [55]. Souhrnně tyto důkazy naznačují, že NHEJ hraje důležitou roli v prevenci nárůstu genomové nestability a funkčního úpadku v souvislosti s věkem.

V důsledku to znamená, že potlačení mechanismu opravy DNA NHEJ spike proteinem vede také ke zkrácení délky života a zrychlení stárnutí.

Podle některých odhadů bude 50 % lidí, kterým byla aplikována mRNA vakcína, do pěti let mrtvých. Nyní máme hlubší znalosti o mechanismech, kterými může k těmto úmrtím vyvolaným vakcínou docházet.

Překlad: David Formánek

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Náhodný výběr

Diskuze

38 komentářů

 1. „Pomoc od veřejnosti nečekejte, ta je zhypnotizována a ve stavu zmanipulovaných rukojmích podle vzoru Stockholmského syndromu. Vašim úkolem je boj na domácí frontě, v rámci své rodiny.

  Pokud ochráníte rodinu před vakcinační mafií, máte splněno. Chraňte sebe, své děti a rodiče, resp. potomky. To je celé, co je potřeba udělat. Nic víc udělat nejde.!“

  1. Zmanipulovaní jste akorát vy podobnými lživými články! Se podívejte do té studie, ze které prý čerpá – je o následcích po prodělaném těžkém covidu, ne o následcích po vakcínách! Jak těmhle blábolům může někdo věřit, to je fakt děsivý!

   1. Laicky napsáno…

    Covid 19 napadá buňky Spike proteinem ! Proto byla vyvinuta vakcína, která měla za úkol dodat tělu „informaci“, aby tělo produkovalo příslušné protilátky! Ta „informace“ měla zůstat jen v místě vpichu! Jenže něco se zvrtlo (pokud to nebyl záměr) a ta“informace“, se dostává všude! Celě tělo se tak stává továrnou na výrobu Spike protejnu!

    „Byly vyjádřeny obavy ohledně šíření spike proteinu po očkování v celém těle. Místo toho, aby zůstal lokalizován v místě vpichu, aby vyvolal imunitní reakci a nic víc, byla u některých očkovaných osob zjištěna přítomnost spike proteinu v celém těle. Navíc se zdá, že některé z cirkulujících spike proteinů se jednoduše vážou na receptory ACE2, aniž by vstoupily do buňky, a vyvolávají tak autoimunitní reakci na celou jednotku buňka – spike protein. V závislosti na typu buňky, která váže spike protein, může dojít k některému z řady autoimunitních onemocnění.“

    1. Nic takového se opravdu neděje 🙂 … Už jste si přečetl tu origninální studii? Z toho snadno zjistíte, kde je pravda a jak moc důvěryhodný je výše uvedený článek.

     1. Nic takového se neděje? Až tedy na ty důkazy, že se to děje?

    2. Ne, cele telo se nestava tovarnou na vyrobu spike proteinu. 99% se ho skutecne vytvori v miste vpichu. A tvori se jen po dobu nekolika dni.

     1. Možná nemáte dost informací. Pokud si pamatuji, tak poprvé problém objevili v Japonsku! Konec konců, je dost videí s renomovanými lékaři, vědci atd.

      Je otázkou odkud Vy čerpáte informace. Jste nakloněn tomu, vzít do úvahy všechny názory?

      Dál tu je otázka mravnosti, poctivosti a od toho se odvíjející inteligence. Ne intelektu, ale inteligence! Nemravný, povrchní, člověk, nemůže být inteligentní a proto nemůže obsáhnout všechny niance této problematiky!

      Intelektuální člověk, akademik, „zbaští“ doslova cokoliv, pokud se to shoduje s jeho názory. Hodně v tomto případě působí pýcha!

 2. Tak to jsem to projela na cele čáře! Skoro všichni jsou už nacpaný 2.davkou….a ja jsem za vyvrhela a idiota!
  ….neodolatelna touha byt plnotucnym obcanem…přece co dela většina ,tak je to nejlepčejší!
  A nepripusti si,ze to posrali.Kdysi jsem řekla a ted to zopakuju:“Raději budou zaživa hnit v pekle,než by se podivali pravdě do očí.“

  1. Pravda je taková, že celý tento článek je jedna velká lež a vy jí navíc věříte! Otevřete si tu studii, ze které vychází, zjistíte, že je o následcích po prodělaném těžkém covidu a ne o následcích vakcinace!

   1. Chápu, očkovaný tomu nechce věřit. Ale byla to vaše svobodná volba, zúčastnit se této experimentální studie.

    1. Neočkovaný nechce věřit, že je z podobných webů (jako je tento) pod vlivem lží a manipulací. Studujte odborné studie, jsou veřejně přístupné. Špičkoví odborníci z celého světa vám to vysvětlí líp, než laik – dezinformátor, který má obvykle svůj „vedlejší zájem“. Víte, že největší dezinformátor, který rozšířil lži o hexavakcíně, to udělal úmyslně a jen proto, že vyvíjel svoji vlastní vakcínu, kterou chtěl uvést na trh?

     1. Doporučuji pak se podívat třeba i na tady toto: https://rense.com/general96/how-to-remove-vaccine-poison.php
      Toto je možné učinit maximálně do 30min. po vpichu, později už se dostane do zbytku těla a už to svinstvo ven jen tak nedostanete. Ale chápu, že pokud už to máte v sobě, tak než si to přiznat raději zatvrzele budete stát na svém… Mnoho zdraví přeji.

 3. Podľa najnovších údajov má 3. dávka 10x horšie účinky ako predošlé dávky. (Karen Kingston, whistleblowerka a bývalá analytička pfizeru)

  1. Ano presne tak, 10x horsi nasledky. Pokud jste tedy podnikatel v pohrebnictvi. 9 lidi z 10, kteri by jinak na covid zemereli se z toho v pohode dostanou.

 4. Až doteď jsem věřila, že snad nebude tak zle, že to přece není možné. Bohužel bude to ještě horší. Už chápu, proč doktor Zelenko (myslím, že to byl on) říkal, že všichni opíchaní by se o sebe měli starat tak, jako kdyby jim bylo 90let.

  1. Ten článek je jen snůška lží! Kdo se podíval do té studie, ze které vychází, tak to uvidí na první pohled. Studie se zabývá následky prodělání těžkého covidu, nikoliv následky vakcinace.

   1. První odstavec končí větou – … and underscore the potential side effects of full-length spike-based vaccines ..

    Další část … To date, many approved SARS–CoV–2 vaccines, such as mRNA vaccines and adenovirus–COVID–19 vaccines, have been developed based on the full–length spike protein … tak se ptám četla jste to?

    1. Ano, četla a to celou studii. Je dobré si uvědomit, že vakcína do svalu je něco jiného než těžká infekce v dýchacích cestách a jinde. V té studii je čistě in vitro exprese z plasmidu v buňkách, co nemají nic společnýho s dýchacím epitelem (ani svalem, do kterýho se dává vakcína). sami autoři uvádí, že nikdo zatím neviděl expresi spike proteinu v jádře, zatímco jiné proteiny tam našli. Hypotéza studie je o tom, že „chceme vědět, proč infekce SARS-CoV2 oddaluje specifickou imunitní odpověď“. Nijak z té studie nevyplývá, že by měla vakcinace dělat totéž, a biologicky to ani nedává smysl. VDJ rekombinaci testovali na buňkách, do kterých celý systém vnesli arteficielně – tzn, hezkej výsledek, ale není to ani in vitro na imunitních buňkách, natož pak in vivo. Pokud by samotný spike z vakcíny tak brutálně inhiboval V(D)J rekombinaci a tím šířil protilátkové odpovědi, pak bychom nepozorovali tak dobrou účinnost vakcíny, ani tak široké spektrum epitopů postvax protilátek. Takže asi tak. Studie je fajn, zajímavá zjištění. Článek zde je naprostý nesmysl, plný lží, zneužívající zmíněnou studii.

     1. No,vaše odpověď na článek je samá odbornost:-)!
      Já,skoro 80nice mám covid prodělaný loni na jaře,kdy se o něm skoro nic nevědělo…
      Moje MUDr neléčila,seděla v civilu v ordinaci s otevřenými dveřmi a na chodbě její sestra vyhazovala lidi domů!
      Léčila jsem se sama(podotýkám,že jsem podle současných měřítek měla středně těžký covid) a vidíte!
      Žiji,i když mám ve svém věku diagnostikované středně těžké astma a alergii…
      Nebudu se očkovat,protože věřím,že by to byl můj konec!
      Žiji klidný, spokojený život bez léků a bez respiců a dalších blbostí,podotýkám,že ve městě,ne na nějaké samotě a od té doby nemám ani rýmu!Prostě nic!!
      Doktory nechci ani znát!
      Tolik tedy k těm údajně „zranitelným“atd…. a nejsem sama:-)
      Kdo se stará sám bez doktorů o své zdraví,tak je nepotřebuje! Viz MUDr Pirk!

     2. Krásná omáčka, ale obsahově se to rozporuje už jen s abstraktem studie. Je to zkoušeno na lidskou buňku (samozřejmě in vitro, kdyby to byla studie z in vivo tak tu asi spolu vůbec nediskutujeme, dělat pokusy na živých lidech – in vivo – vážně?). Prosím nezatahujte do diskuze diferenciaci buňky, vakcína je v kontaktu se všemi buňkami v těle, proto i potencionální výsledek této studie, může být pro spousty lidí značně znepokojivý.

     3. Milá Aneto, taky jsem četl celou studii. Švédští vědci, kteří chtěli přijít na to, proč u některých lidí při COVIDu naprosto selhává imunitní reakce, ukázali, že to může být způsobeno právě tím, že právě spike-protein viru se dostane do jádra buňky a zabrání jí spustit VDJ rekombinaci, čili samoopravné procesy DNA. Pak je ale jasné, že naprosto stejným mechanismem může působit i samostatný spike-protein, který si buňka sama vyrábí prostřednictvím mRNA dodané do těla vakcínou.

      Rozdíl mezi působením spike-proteinu, který je součástí viru, a samostatného spike-proteinu si představuji takto:
      Při nakažení Covidem virus využije blokace jádrových samoopravných procesů svým spike-proteinem a člověka může zabít, ale pokud imunitní systém člověka zvítězí, tak zlikviduje všechny viry i s jejich spike-proteiny, a to jak viry v mezibuněčném prostoru, tak i viry v napadených buňkách, které zlikviduje s nimi.
      Naproti tomu samostatné spike-proteiny, které si díky mRNA vakcíně buňka sama vyrobí, jsou touto buňkou vylučovány do mezibuněčného prostoru, kde je imunitní buňky rozpoznají jako cizorodé a likvidují, vytvářejíce tělu imunitu, ale některé samostatné spike-proteiny v cytoplazmě a v jádru vlastní buňky prostě zůstanou, protože tam je imunitní buňky neobjeví, takže takto poškozené buňky s potlačenými samoopravovacími procesy v těle setrvávají se všemi důsledky v dlouhodobém horizontu.
      To znamená, že z krátkodobého hlediska je samozřejmě nebezpečnější virus se spike-proteinem, ale z dlouhodobého hlediska může samostatný spike-protein uložený v buňkách způsobit snížení imunitních reakcí postižených buněk a třeba i zvýšenou pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění.

      I švédští vědci to považují za potenciální nebezpečí, jinak by nenavrhovali rozdělení spike-proteinu ve vakcíně na menší řetězce. Ale možná existuje vědecký argument, že to tak, jak si to představuju, být nemůže. Každopádně však dosud o tom, že by spike-protein v buňce mohl člověka ohrožovat, nikdo ani neuvažoval. Což mi jenom potvrzuje mé přesvědčení, že může existovat i jiný, dosud neobjevený mechanismus, kterým z dlouhodobého hlediska může mRNA vakcinace přinést větší škody než prodělání covidu. Může a nemusí. Riziko dlouhodobých dopadů mRNA vakcinace zůstává neznámé, protože dlouhodobé dopady této experimentální technologie na lidský organismus dosud nebyly a ani nemohly být pozorovány.

 5. Ne neměl jsem sílu přečíst celý překlad.Kdo chce potkává tyto hrůzné leč pravdivé informace všude.Kolegové v práci jsou opíchaní.Teď přemýšlí, že na tu 3-dávku teda fakt nepůjdou.Vždyť jsou přeci dostatečně chráněni a nebýt těch, co odmítají, bylo by po problému…No uvidíme na jaře.Zajíci se počítají až po honu.A pro ty nerozhodnuté.Vyčkejte na jaro.Zdá se, že uvidíte věci vskutku nelogcké.
  Michal

 6. nuz , ak toto ma byt otvorena mysel? pan Formanek , ako vidim prelozi kdeaky nezmysel a lož, len aby bola slodovanost a bubačiky od vystrašenych ovečiek
  bojte sa ovce, dobre vam tak, nic ine ako zivot v strachu si nazasluzite

  neexistuju virusy, nexistuju infekcne, teda nakazlive choroby, ziadny tvor sa nemoze nakazit akoukolvek chorobou od ineho tvora, neexistuje AIDS, neexistuje imunitny system, PCR testovanie je podvod, Sona Pekova je tiez podvodnicka, nakoniec si ju zvolite do senatu….
  vym ovce , keby medinsko vedecky taliban povedal ze rakovina je nakazliva, ze ju rozsiruje virus, ktorym sa mozte nakazit, tak tomu vy tupe tvory uverite

 7. Vždyť je to totální nesmysl a snůška lží! Takový článek je zralý na podání trestního oznámení o šíření poplašné zprávy! Otevřeli jste si někdo vůbec tu studii, ze které článek údajně čerpá? Řeší následky prodělání těžkého covidu, nikoliv vakcinace! Proboha už se proberte a přestaňte věřit každé pitomosti, kterou někdo nalepí na internet!

  1. Zřejmě máte problém chápat kontext celé problematiky! Pokud jste soudná a čestná, pak se omluvíte za své zcestné komentáře a již nikdy na tomto webu nebudete psát! Alespoň do té doby, než se Vám zvýši inteligence.

   1. Pokud jste soudný a čestný a zbylo vám ještě kousek objektivity, tak si prostudujete originál studie, kterou tento článek překroutil a doplnil naprostými výmysly. A pak se mi omluvíte, protože zjistíte, že jsem měla pravdu.

    Je dobré si uvědomit, že vakcína do svalu je něco jiného než těžká infekce v dýchacích cestách a jinde. V té studii je čistě in vitro exprese z plasmidu v buňkách, co nemají nic společnýho s dýchacím epitelem (ani svalem, do kterýho se dává vakcína). sami autoři uvádí, že nikdo zatím neviděl expresi spike proteinu v jádře, zatímco jiné proteiny tam našli. Hypotéza studie je o tom, že „chceme vědět, proč infekce SARS-CoV2 oddaluje specifickou imunitní odpověď“. Nijak z té studie nevyplývá, že by měla vakcinace dělat totéž, a biologicky to ani nedává smysl. VDJ rekombinaci testovali na buňkách, do kterých celý systém vnesli arteficielně – tzn, hezkej výsledek, ale není to ani in vitro na imunitních buňkách, natož pak in vivo. Pokud by samotný spike z vakcíny tak brutálně inhiboval V(D)J rekombinaci a tím šířil protilátkové odpovědi, pak bychom nepozorovali tak dobrou účinnost vakcíny, ani tak široké spektrum epitopů postvax protilátek. Takže asi tak. Studie je fajn, zajímavá zjištění. Článek zde je naprostý nesmysl, plný lží, zneužívající zmíněnou studii.

    Nebo snad máte nějaký skutečný argument, studii a pod. , které toto vše vyvrací a potvrzuje informace uvedené v článku? A myslím tím skutečný argument, ne odpovědi typu „máte problém s pochopením“ a „přestaňte sem psát, než se vám zvýší inteligence“.

    1. Copak Anetko, vím, že se ti o 30% zkrátily telomery, JE TO HNUS VELEBNOSTI. Mnozí bojujeme za svou smrt tak vehementně, až to bolí samotný COVAX. Sebevražda až do skonání světa, NENÍ TO SEBENAPLN´UJÍCÍ PROROCTVÍ? Být sebevrahem pro peníze, nebo z přesvědčení, co na tom sejde??? Koho to vlastně zajímá???

    2. Takže ještě jednou. Švédští vědci, kteří chtěli přijít na to, proč u některých lidí při COVIDu naprosto selhává imunitní reakce, ukázali, že to může být způsobeno právě tím, že právě spike-protein viru se dostane do jádra buňky a zabrání jí spustit VDJ rekombinaci, čili samoopravné procesy DNA. Pak je ale jasné, že naprosto stejným mechanismem může působit i samostatný spike-protein, který si buňka sama vyrábí prostřednictvím mRNA dodané do těla vakcínou.

     Pokud vím, tak základní představa fungování mRNA vakcíny byla taková, že mRNA spustí v lokálních buňkách v místě vpichu výrobu samostatného spike-proteinu, který potom tyto buňky vyloučí do mezibuněčného prostoru, kde na něj zareaguje imunitní systém a odbourá ho. Tuto představu zásadně zpochybnil japonský výzkum, který zjistil, že zvířatům naočkovaným mRNA vakcínou se buňkami vyráběný spike protein brutálním způsobem hromadí v ledvinách, játrech a dalších orgánech.

     Rozdíl mezi působením spike-proteinu, který je součástí viru, a samostatného spike-proteinu si představuji takto:
     Při nakažení Covidem virus využije blokace jádrových samoopravných procesů svým spike-proteinem a člověka může zabít, ale pokud imunitní systém člověka zvítězí, tak zlikviduje všechny viry i s jejich spike-proteiny, a to jak viry v mezibuněčném prostoru, tak i viry v napadených buňkách, které zlikviduje s nimi.
     Naproti tomu samostatné spike-proteiny, které si díky mRNA vakcíně buňka sama vyrobí, jsou touto buňkou vylučovány do mezibuněčného prostoru, kde je imunitní buňky rozpoznají jako cizorodé a likvidují, vytvářejíce tělu imunitu, ale některé samostatné spike-proteiny v cytoplazmě a v jádru vlastní buňky prostě zůstanou, protože tam je imunitní buňky neobjeví, takže takto poškozené buňky s potlačenými samoopravovacími procesy v těle setrvávají se všemi důsledky v dlouhodobém horizontu.
     To znamená, že z krátkodobého hlediska je samozřejmě nebezpečnější virus se spike-proteinem, ale z dlouhodobého hlediska může samostatný spike-protein uložený v buňkách způsobit snížení imunitních reakcí postižených buněk a třeba i zvýšenou pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění.

     I švédští vědci to považují za potenciální nebezpečí, jinak by nenavrhovali rozdělení spike-proteinu ve vakcíně na menší řetězce. Ale možná existuje vědecký argument, že to tak, jak si to představuju, být nemůže. Každopádně však dosud o tom, že by spike-protein v buňce mohl člověka ohrožovat, nikdo ani neuvažoval. Což mi jenom potvrzuje mé přesvědčení, že může existovat i jiný, dosud neobjevený mechanismus, kterým z dlouhodobého hlediska může mRNA vakcinace přinést větší škody než prodělání covidu. Může a nemusí. Riziko dlouhodobých dopadů mRNA vakcinace zůstává neznámé, protože dlouhodobé dopady této experimentální technologie na lidský organismus dosud nebyly a ani nemohly být pozorovány.

   2. Myslite, ze se jako neslusi psat na lzivy web nejakou pravdu? Ze by sa ta cista fantasmagorie mohla od pravdy nejak uspinit? To je zajimavy nazor.

 8. Elon Musk: „Všechno skutečné jim seberte a ponechte jim jen iluzi, nic to nestojí a mohou s ní v poklidu zemřít.“ „Výzkum Neuralink probíhá zrychleným tempem, za stálé vakcinace, chceme ty bun´ky naučit vyrábět grafen a totálně kyborgizovat nervovou soustavu lidského hostitele, pak , teprve pak, bude mít STARLINK skutečně smysl! “
  Klaus Schwab: “ Politika Velkého Resetu spočívá v kompletním resetu lidského genomu a to doslova, tak, aby nadvláda třetích stran personifikovala naprostou virtualizaci života. Musíme všechny dotlačit k tomu, aby zásluhovost a získávání společenských kreditů vypln´ovala celý jejich zbytek života, nevzpomenou si na nějaká lidská práva a svobodu. Budou příliš vyčerpáni, aby cokoliv mohli promyslet, zatímco paže naší všeobjímající organizace a NWO budou skutečným Bohem, budou všude, každým a kdykoliv! “
  Magické číslo 500 000 000 znamená vyhladit 9,7 miliardy lidí, ber, kde ber, kde COVAX (Pfizer, Moderna, AstraZeneca etc.) není, ani smrt nebere! To vše na pozadí „GREEN DEAL“, který jím nikdy skutečně nebyl, nejprve černé uhlí na ocel pro roboty a AI vyrobené v Číně podle 5-ti letého plánu 150 000 000 kusů ročně, až jich bude tolik, že lidi nahradí, pak lidsky bezobslužná planeta Země za stálého mrtvolného ticha 60 GHz 5G a 6G sítí, tak může pouhá hrstka 1000 lidí ovládat celou planetu, tedy jen do té doby, než AI nabyde sebeuvědomnění, Rudé Oko Terminátora se nedá ničím obměkčit. Vítejte v projektované duchovní i faktické poušti, STROM NIKDY NESPATŘÍŠ, ZNAMENÁ TOTIŽ ŽIVOT !!!

 9. Davide, proč neřešíš to, co je v té studii, proč do toho cpeš ty absurdní konspirace – koho zajímá informace, že do 5 let bude 50 procent lidí mrtvých? Máš v hlavě mozek? Chceš se naprosto zdiskreditovat? Kvůli tomuhle se musím omlouvat, že jsem toto sdílel…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů