Kabala II (6. část – pokračování desetidílné série Pád Kabaly)

Ve zkratce...

V šestém díle Kabala II se dozvíme více o otřesných praktikách OSN, nevládních organizacích podporující sterilizaci žen a snižování porodnosti v rozvojových zemích, a jak to vše souvisí s agendou spolku, který stojí za řízením světa.
Facebook
Telegram
VK

PŘEDCHOZÍ ČÁSTI:

  1. ČÁST
  2. ČÁST
  3. ČÁST
  4. ČÁST
  5. ČÁST

Přepis videa:

Od středověkých tajných společností do moderních časů… spolek Kabala pracoval celá století na svém plánu pomsty k získání světové nadvlády. Infiltrovali každou společenskou vrstvu. Prosadili vytvoření svého hlavního nástroje, OSN. Hypnotickým opakováním slov „udržitelnost, neziskový a filantropie” skrývají zločiny, praní peněz, podvody a korupci… Henry Kissinger, světově známý jako americký ministr zahraničí a národní poradce bezpečnosti pod prezidentem Nixonem a Fordem, někteří ho považují za hrdinu, jiní ho hanobí jako válečného zločince. Kissinger v roce 1973 napsal přísně tajnou zprávu s názvem „Studijní memorandum národní bezpečnosti” neboli NSSM-200.

Také se mu říkala Kissingerova zpráva. Píše v ní o zdrojích planety. Henry Kissinger přišel se skvělým plánem, sloučit plynulý proud hodnotných zdrojů z různých zemí po celém světě do USA. Podle Kissingera je snadné získat zdroje jiné země, dokud je ta země stabilní. Do nestabilních zemí bylo těžké se dostat. Nadnesl otázku: Jak můžeme stabilizovat méně rozvinuté země? Protože z nějakého důvodu nejcennější zdroje planety jako ropa, zemní plyn, zlato a minerály se všechny nachází v méně rozvinutých zemích.

Ve své slavné zprávě napsal: „Kdekoliv snížení populačních tlaků skrze sníženou porodnost může zvýšit vidiny pro takovou stabilitu, stává se populační politika relevantní pro zásoby zdrojů a pro ekonomické zájmy Spojených států.” Nóbl slova, jak jinak říct, že k dosažení stability je třeba populační politika. Co to znamená? Legalizace potratů, dávání rodinám peníze, pokud budou používat antikoncepci, pokud přijmou sterilizaci a/nebo potrat. Pokud to nestačí, populační politika znamená nucené omezení porodnosti, nucená sterilizace a nucené potraty. Kissinger kromě toho navrhoval zadržování pomoci ve formě podpory při pohromách a zasílání potravin, pokud méně rozvinutá země odmítne zavedení americké programy pro kontrolu populace.

To byl hlavní způsob, jak zemi zbavit svých zdrojů, vytvořit stabilitu pomocí snížení populace. A co je nejdůležitější, zbavením se antiimperalistické mládeže. Mladých lidí, kteří mají tendence pokládat zásadní otázky. Museli zmizet. Výsledek? Globální masakr… podrobně zdokumentován v různých vynikajících a odvážných výzkumných studiích, která z nějakého důvodu byla mainstreamovými médii a OSN ignorována. Uvedeme vám dva příklady z mnoha. Čína a Peru. Všichni víme o čínské politice jednoho dítěte, která začala v roce 1979.

V roce 2015 se tato politika změnila do politiky dvou dětí, pokud první dítě je dívka. Jak to v praxi funguje? S finanční pomocí populačního fondu Spojených národů (OSN), dříve známého jako OSN fond pro populační aktivity (UNFPA), Čína vyvinula špičkový trasovací systém a počítačové sledující programy, které zaznamenávaly měsíční cykly žen. Pokud je žena těhotná, program okamžitě pozná, jestli nenarozené dítě je první. Nebo, pokud je druhé, jestli její první dítě byla vážně dívka. Pokud systém ukáže, že matka je těhotná s dítětem, které tam podle státu nemá být, bude zatčena a bude přinucena k potratu. To, mí drazí diváci, je čínská politika schválená a podporovaná OSN.

„Jakmile mě vzali z dodávky, viděla jsem tam stovky těhotných žen. Všechny z nich tam byly jako prasata na jatkách. Místnost byla plná matek, které prošly nuceným potratem. Některé matky plakaly, některé matky křičely a jedna se valila na zemi v nesnesitelné bolesti. Pak přišla řada na mě. Byl to pro mě konec světa. Když operace skončila, sestra mi svou pinzetou ukázala část zakrváceného chodidla mého dítěte.” Paní Wujianová – na kongresovém slyšení v roce 2009 Po nuceném potratu se plod nebo dítě nechává se svou matkou, buď v posteli nebo kyblíku. Tuto šílenou a sadistickou krutost završuje neexistence žádné podpory pro traumatizované rodiče. Jelikož chceme, aby lidé věděli, co se ve světě děje s podporou OSN, ukážeme vám dost šokující fotografie. Pokud se nechcete dívat, je to pochopitelné a naprosto to respektujeme. Jednoduše zavřete oči na 16 sekund počínaje od chvíle, kdy se hudba změní. Nyní. Populační fond OSN samozřejmě popírá, že by byl zapleten v nucených potratech, ale jeho vlastní dokumenty ukazují, že finančně přispěl více než 100 milionů dolary pro čínský program populační kontroly.

Financoval počítačový komplex za 12 milionů dolarů, konkrétně k monitorování populačního programu. Poskytnul technickou odbornost a zaměstnance, kteří vyučili tisíce pracovníků čínské populační kontroly. „Potraty se v Číně používají jako zbraň hromadného ničení. Stovky milionů životů bylo zničených. Populační fond OSN byl zapleten do čínských politik populační kontroly od jejich začátku. Nejen, že ignorovali hrozné skutky zneužívání, ale pomohli je umožňovat a financovali je. Populační fond OSN financoval omezení porodů, financoval nucené potraty, financoval čínskou nátlakovou byrokracii plánovaného rodičovství. Také obhajoval čínské činy.”

Řekl kongresman Christopher Smith, spolu-předseda Kongresové výkonné komise o Číně, 2017. Jeden výsledek politiky jednoho dítěte, o kterém u OSN nikdy neslyšíme, je nárůst infanticidy žen, což nyní vyústilo v katastrofální poměr pohlaví 115 chlapců na každých 100 dívek. Infanticida žen znamená, že rodiče ve skutečnosti zabíjí svoje novorozené dívky. Čína kulturně preferuje chlapce, takže holčičky jsou zabíjeny. Víte, co to rodiči způsobí? Pokud ano, nepřekvapí vás, že Čína má nejvyšší míru sebevražd žen na světě, a je to jediná uvedená země, kde počet sebevražd mezi ženami převyšuje sebevraždy mužů. Jakýkoliv soucit ze strany OSN? Ne. Naopak…

Populační fond OSN daroval Číně OSN ocenění za nejvýznačnější program populační kontroly. O Indii budeme mluvit v pozdější epizodě… A nezapomeňme na jejich oficiální misi. „Vytvořit svět, kde každé těhotenství je žádoucí, kde každý porod je bezpečný, a kde potenciál každého mladého člověka je naplněn.” „Komunistická strana, podle vlastního odhadu, v rámci politiky jednoho dítěte zabránila více jak 400 milionů porodů a provedla přes 336 milionů potratů. V rámci politiky jednoho dítěte bylo potraceno více dětí než je celá populace Spojených států.”

Trumpova vláda v dubnu 2017 přestala financovat populační fond OSN. „Trump utnul financování OSN agentury kvůli podporování nucených potratů.” „USA přestaly financovat OSN agenturu o reprodukčním zdraví, s tvrzením, že je spojena s potraty.” Peru. V letech 1995-1997 více jak čtvrtina milionu peruánských žen byla sterilizovaná jako součást program k naplnění cílů plánovaného rodičovství prezidenta Fujimoriho, který byl financován USA. I když se tato kampaň jmenovala „Kampaň za dobrovolnou chirurgickou antikoncepci”, spousta z těchto procedur byla nucená. Ženy, jejichž děti s podváhou pobíraly potravinové dávky od státu, dostaly výhrůžku, že jim bude tohle jídlo zadrženo, pokud odmítnou sterilizaci.

Ostatní byly z rodin uneseny a nuceně sterilizovány. Za dva roky byla čtvrt milionu žen hluboce traumatizována. Většina z nich byly chudé a původní ženy. Nucená sterilizace už desítky let sužuje peruánské ženy. Ne všechny ženy operaci přežijí kvůli nedostatečné hygieně v místních nemocnicích.

„Toho dne na kliniku přijelo alespoň 100 žen z mé oblasti. Slibovali nám medicínu. Na kliniku nás zavezl kamion. Všechny jsme přijely nevinné a šťastné. Pak jsme slyšely křiky a já jen začala běžet. Ale dveře byly zamčené, takže jsem nemohla uniknout. Byla jsem tři měsíce těhotná, zdravotníci to věděli… i tak pokračovali. Když jsem se probudila, byla jsem proti své vůli sterilizovaná.” Paní Esperanza Huayama

Příkladů je celá řada. V každé méně rozvinuté zemi se OSN nezabývalo rozvojem, zdravím nebo posílením pozice žen, ale zabývalo se zvrácením nekontrolovaného růstu světové populace. 1 ze 3 žen byla sterilizovaná. Jedna třetina neudělila svůj informovaný souhlas. Soudce rozhodl, že namibijské ženy byly sterilizovány bez souhlasu. OSN nese spoluvinu v nucených sterilizacích. Peruánská Komise za lidská práva obvinila USAID (a UNFPA) podporující nucenou sterilizaci. Koncept populační exploze byl od samotného počátku planým poplachem, specificky navrženém k umožnění bohatým národům, aby drancovaly zdroje chudších národů.

A Kissinger? Jednoduše připravil sionské protokoly pro moderní dobu. Kdo je ve skutečnosti Kissinger? Narodil se v roce 1923 v jižním Německu, v Bavorsku, v centru spolku Kabala. Jeho celé jméno? Heinz Alfred Kissinger. Tvrdí, že je Žid, ale jeho renomé vykazuje všechny znaky chazarských kořenů. Jméno jeho rodiny nebylo Kissinger, ale Löb. Jméno Kissinger v roce 1817 převzal jeho pra-pradědeček Meyer Löb. po bavorském městě Bad Kissingen. Jméno Meyer Löb zahrálo na strunu… neviděli jsme to jméno někde předtím? Jméno pradědečka Meyer Amshel Rothschilda bylo Löb Rothschild. Meyer Rothschild – Löb Rothschild – Meyer Löb Kissinger Nepřekvapilo by nás, pokud se jednoho dne ukáže pravda, že Henry Kissinger je Rothschild. Abychom pochopili, co OSN, největší monstrum Kabaly, skutečně je, je třeba poznat bezpočet NGO (nevládních organizací), které jsou přímo nebo nepřímo spojené s OSN. NGO znamená nevládní organizace. Znamená to, že nemusí platit daně, jelikož jsou neziskové organizace.

Nezáleží na tom, jestli vydělávají astronomické kupy peněz. Všechny NGO jsou zproštěny daní v rámci interního kodexu o příjmech sekce 501(C). V tomto případě většina z nich spadá pod 501(C)(3) a 501(C)(4). Donedávna jsme věřili tomu, že NGO dělají dobré věci. Když jsme zkoumaly nevládní organizace založené OSN a pracující pro OSN, čekalo nás drsné probuzení. Už jsme si řekli o populačním fondu OSN, který pomáhá a platí čínské komunistické vládě za její otřesnou politiku kontroly populace.

Pak existuje Populační rada, další nezisková organizace zaměřená na eugeniku a vylidňování. Eugenici chtějí vylepšit genetickou kvalitu lidské rasy. Všichni víme, kam to během 2. světové války vedlo. Není pozoruhodné, že Populační rada se ve skutečnosti prezentuje, že „řeší zásadní problémy v oblasti zdraví a vývoje jako dobrovolné plánované rodičovství a posílení pozice dívek?” Vážně? Podívejme se na to detailněji. Populační rada byla založena v roce 1952 John D. Rockefellerem III.

Věnovala se problému přelidnění a tvrdila, že „moderní civilizace omezila fungování přirozeného výběru tím, že zachraňuje více ‚slabých‘ životů a umožňuje jim, aby se množily, což vede ke klesajícímu trendu v genetické kvalitě.” Ta genetická kvalita musela být ochráněna. A tak se založila Populační rada, aby se věnovala snížení plodnosti světové populace. Rockefeller se stal prvním prezidentem organizace. Byl vystřídán členy Americké eugenické společnosti. První granty podporovaly studie vývoje plodů a platily za experimenty se sterilizací na „ženách se špatnou dědickou historií”.

Šokující americké tajemství: Fotografie ukazují, jak USA experimentovaly na vlastních postižených občanech.

Od počátku bylo jasné, že Populační rada nedělala nic pro ochranu zdraví a bezpečí žen. Byla pouze zaměřená na kabalský program vylidňování. Nitroděložní tělísko, které vnutili milionům ženám v Indii, Pakistánu, Jižní Koreji a Tchaj-wanu způsobilo obrovské vedlejší účinky jako silné bolesti, zdlouhavé krvácení, pánevní zánětlivé onemocnění a děravé dělohy. S pomocí národních vlád těch zemí, které dostaly miliony dolarů v krvavých penězích, opatření pro omezení plodnosti pokračovaly bez žádné péče nebo odškodnění pro dotčené ženy. Sterilizační snahy zanechaly 11 indických žen mrtvých. Populační rada v roce 1969 zveřejnila článek s názvem „Za hranicemi plánovaného rodičovství”.

Dokument nabízel opodstatněnost pro např. přidávání látek kontrolující plodnost do dodávek vody v městkých oblastech, dočasnou sterilizaci všech mladých žen skrze antikoncepci s časovou kapslí a povinnou sterilizaci mužů s třemi nebo více dětmi. Populační rada se ve skutečnosti prezentuje tak, že „řeší zásadní problémy v oblastech zdraví a vývoje” jako je dobrovolné plánované rodičovství. Dobrovolné… vážně?! ZASTAVTE NUCENOU STERILIZACI NE nucené sterilizaci! Tohle jsou ty druhy nevládních organizací pro kontrolu populace. Nyní existuje 37 nevládních organizací, které se zabývají programem přelidnění. 37 nevládních organizací po celém světě, které zastávají záporný populační růst a neustále opakují slova „udržitelnost”, ”devastující vlivy přelidnění”, „životní prostředí”.

Můžete to nazvat skupinová hypnóza… můžete to nazvat vymývání mozků. Nevěříte mi? Zde jich je jen pár. Záporný populační růst. Nezisková členská organizace, která má za cíl poučit americkou veřejnost a politické vůdce o devastujících vlivech přelidnění na životní prostředí, přírodní zdroje a celkový standard žití. Zastávají výrazné snížení počtu obyvatel v USA. Výrazné snížení? Proboha jak? Nadační klub 10 milionů. Tato nizozemská nadace má za cíl šířit povědomí o potřebě výrazně snížit populaci Nizozemska, aby se vytvořila skutečně udržitelná společnost. Výrazně snížit populaci mé země?! Promiňte?! RientroDolce. Italská asociace, která se zabývá přelidněním, životním prostředím a energií. Její jméno pochází z nápadu Marco Ponella týkající se mírného návratu do světa s počtem 2 miliard obyvatel. Cože?! Mírný návrat?! Co to znamená?

Zabít pomocí nevinného úsměvu zbývajících 5,5 miliard lidí? K smrti je obejmout? A pak tu máme Plánované rodičovství. Další nevládní organizace, která jedná jen v našich nejlepších zájmech. Mezinárodní federace plánovaného rodičovství byla v roce 1917 založena v Brooklynu v New Yorku Margaret Sangerovou jako klinika pro kontrolu porodnosti. V roce 1942 se vybralo jméno plánované rodičovství. Plánované rodičovství vyrostlo do velkého podniku s více jak 600 klinikami pro potraty jen v USA. Každým rokem je zodpovědné za potrat zhruba 350 tisíc dětí. V několika amerických státech je potrat umožněn až po a včetně chvíle porodu. Říká se tomu potrat v termínu porodu. Lékaři plánovaného rodičovství s tím nemají žádný problém.

Naopak… zdravotníci byli při několika příležitostech zachyceni na skryté kamery, jak prodávají části těl potracených dětí třetím stranám. Sestřičky přiznaly, že přesně ví, jak otočit dítě v děloze matky, aby se během potratu vnitřní orgány nepoškodily, jen aby je po proceduře sesbíraly. Přiznaly, že potracené děti byly živé, když jejich těla byla rozříznuta k získání orgánů, které si objednávaly dobře platící třetí strany. Následující záběry byly pořízeny při tajném setkání s vysoce postavenou lékařkou plánovaného rodičovství, co provádí potraty.

Spousta lidí teď chce nedotčená srdce, protože hledají konkrétní uzliny. Včera bylo poprvé, co řekla, že lidé chtějí plíce. A pak, jak jsem řekla, vždy chtějí co nejvíce nedotčených jater. Někteří chtějí i dolní končetiny, což je snadné. Nevím, co s nimi dělají, asi chtějí ty svaly. Kupování nebo prodávání částí těl je federální zločin (42 U.S. Code 274e). Komerční obchodování s částmi těl potraceného dítěte je trestané až 10 lety ve vězení a/nebo pokutou do výše až 500 tisíc dolarů (42 U.S. Code 289g-2). Skutečný objednávkový formulář.

Jestli se Vám líbí překlady na tomto webu, zvažte přispění na jejich tvorbu. Děkuji. David


Vyšetřovatelé vydávající se za společnost pořizující plodové tkáně se 25. 7. 2014 setkali s vedoucí lékařských služeb Plánovaného rodičovství, Deborah Nucatolou.

Deborah: Víte, řekla bych, že cena je někde mezi 30-100 dolary (za vzorek), záleží na zařízení a co je v tom zahrnuto.

Zájemci: Ten cenový rozsah 30-100 dolarů je za vzorek, že?

Deborah: Ano.

Zájemci: Jak velký rozdíl je… pokud víte, co se očekává, nebo co potřebujeme…

Deborah: Je to velký rozdíl. Spousta lidí chce játra. Z toho důvodu… většina poskytovatelů takový případ dělá pod vedením ultrazvuku, takže ví, kam své kleště dávají. Takový omezující krok procedury je lebeční klenba. Lebeční klenba, hlava, je v podstatě největší část. Většina ostatních částí může vyjít nedotčených. Je velmi vzácné, mít pacientku, která není dostatečně rozšířená, aby ostatní části nebyly nedotčené.

Zájemci: Aby se vytáhla nedotčená tělní dutina?

Deborah: Přesně tak. Víte pak tedy, kam dát svoje kleště, snažíte se záměrně jít nad a pod hrudník… dokážeme dobře získat srdce, plíce, játra, protože víme, že tu část nerozdrtíme. Chytneme kleštěmi nad nebo pod tou částí, abychom je dostali nedotčené. A s lebeční klenbou… někteří lidé se snaží změnit polohu (plodu), aby hlava nebyla první, protože když jde hlava jako první ven, nemáte na začátku dostatek rozšíření, pokud nemáte obrovské rozšíření k získání nedotčené lebeční klenby (hlavy).

Pokud začnete s polohou koncem pánevním, postupně dochází k většímu rozšiřování, a v posledním kroku můžete vytáhnout nedotčenou hlavu. Jsou určité kroky, které lze podniknout k zajištění…

Zájemci: Takže ten plod mohou na začátku otočit.

Deborah: Přesně tak, pod ultrazvukem mohou změnit polohu.


Používání ultrazvuku k otočení plodu do polohy koncem pánevním a vytáhnutí nedotčeného plodu až po hlavu je totožné s protizákonnou procedurou potratu částečným porodem. Potrat částečným porodem je federální zločin trestaný až 2 lety ve vězení a/nebo pokutou do výše až 250 tisíc dolarů. Plod, co je při potratu vytažený nedotčený a živý, je pod zákonem považován za živého novorozence a jakýkoliv čin ho pak zabít, je vražda.


Deborah: Federální zákaz pro potraty částečným porodem je zákon, a zákony jsou otevřené interpretaci. Pokud prvního dne řeknu, že tohle nezamýšlím udělat, co se nakonec stane, na tom nesejde.

Vyšetřovatelé vydávající se za společnost pořizující plodové tkáně se 22. 5. 2015 setkali s CEO firmy StemExpress Cate Dyerovoz. StemExpress se od založení v roce 2010 spojila s přidruženými organizacemi Plánovaného rodičovství ke shromažďování částí potracených dětí. Bývalí zaměstnanci StemExpress říkají, že firma platila Plánovanému rodičovství 50-75 dolarů za část těla dítěte.

Dyerovoz: Pokud bychom s vámi uzavřeli dohodu, kolik byste rádi odebírali?

Zájemci: Co se týče objemu?

Dyerovoz: Ano, konkrétně jaterních tkání, protože po nich je velká poptávka.

Zájemci: Jasně, a co nedotčené vzorky?

Dyerovoz: Ano, pokud máte nedotčené případy (potraty), kterých jsme provedli hodně, někdy je posíláme zpět do naší laboratoře v jejich úplnosti.

Zájemci: Z čeho by vaše laboratoř měla radost?

Dyerovoz: Dalších 50 jater týdně.

Zájemci: To můžete zvládnout?

Dyerovoz: Ano. Jak možná víte, jeden z problémů s nervovou tkání (mozkem), je její křehkost… je nesmírně křehká. Chtěla jsem říct… vím, že dostáváme žádosti o nervovou tkáň, je strašně těžké ji přepravovat.

Zájemci: Přepravujete ji jako celou lebeční klenbu?

Dyerovoz: Ano, tak je to nejsnazší. Vlastně jsme s tím v minulosti měli úspěch.

Zájemci: Jen se ujistěte, že oči jsou zavřené.

Dyerovoz: Ano, řekněte laboratoři, že je na cestě, pak otevřou krabici a zakřičí: „Oh Bože!”. Spousta akademických laboratoří to nedokáže, nejsou toho schopné.

Zájemci: Jak to? To nechápu.

Dyerovoz: Jakoby nechtěli vědět, odkud to pochází. Asi to. Říkají si: „Potřebujeme končetiny, ale nemusí být připojené žádné dlaně a chodidla.” A vy si říkáte…

Zájemci: Nebo chtějí jen dlouhé kosti, a nechtějí vidět… Chtějí, abyste to vše rozebrali… udělat to tak, aby nevěděli, co to je.

Dyerovoz: Ano.

Zájemci: Vykostíte pro mě kuře a až pak ho sním.

Dyerovoz: Ano. Ale my víme, co to je…

Zájemci: Tohle souvisí s tím celým stigmatem…

Dyerovoz: Ano. A jejich laboranti vyšilují, hroutí se… Myslím si, že buď v tom jste, nebo ne. A pokud v tom nejste, nepotřebují vás mít poblíž. Potřebují šampiony a pokud nejste šampion, měl byste jít. Protože víte… nevím, kliniky jsou velmi střežené, jak by měly být. A koho k sobě pouští? Chtějí u sebe šampiony, že?


Cecile Richardsová: Zdravím, jsem Cecile Richardsová, prezidentka Federace plánovaného rodičovství v Americe. Chci se vyjádřit naprosto jasně. Obvinění, že Plánované rodičovství jakkoliv profituje z potracených tkání, nejsou pravdivá.

Následující záběry byly pořízeny při tajném setkání s vysoce postavenou pracovnicí plánovaného rodičovství. Pro některé diváky bude tento obsah znepokojivý.

Zájemci: Co byste očekávala za nedotčenou tkáň? Jakou kompenzaci?

Dr. Gatterová: Co kdybyste mi nejprve řekla, co jste zvyklá platit?

Je protizákonné pro kohokoliv vědomě získávat, přijímat nebo jinak přepravovat jakékoliv lidské plodové tkáně za protiplnění. 42 U.S. Code 289G-2

Vyšetřovatelé vydávající se za společnost pořizující plodové tkáně se 6. 2. 2015 setkali s prezidentkou lékařské rady Plánovaného rodičovství, dr. Marry Gatterovou.

Zájemci: Nepodhocujte to, povězte mi…

Dr. Gatterová: 75 dolarů za vzorek.

Zájemci: Oh, to je příliš málo. To je vážně příliš málo. Chci, abyste byla spokojená.

Dr. Gatterová: Chtěla jsem říct 50 dolarů, protože jsem byla na místech, co si říkaly 50. My to ale neděláme pro peníze… Tohle je pro tkáň, kterou ve skutečnosti berete, ne jen tkáň, kdy se člověk dobrovolně přihlásí, ale nic nemůžete najít, že?

Zájemci: Přesně tak.

Zájemci: Zde je jiný nápad… můžeme mluvit o vzorcích jako za jeden vzorek, za jeden případ, nebo za získaný vzorek tkáně. To by bylo, že bychom mohli dostat pár játra-brzlík, to je možná 75 dolarů za vzorek. V případě jater a brzlíku to je 150 dolarů, ale pokud můžeme dostat játra-brzlík, mozkovou hemisféru… takže to nás chrání, abychom neplatili za to, co nemůžeme použít.

Dr. Gatterová: Chci Lamborghini.

Zájemci: Co jste řekla?

Dr. Gatterová: Řekla jsem, že chci Lamborghini.

Zájemci: Nechceme ho všichni?

Dr. Gatterová: Přesně tak.


Plánované rodičovství přijímá miliony dolarů od např. americké vlády, Nadace Billa a Melindy Gatesových, Buffetovy nadace, Fordovy nadace, Turnerovy nadace a mnoha ostatních. Nadace Billa a Melindy Gatesových darovala 89,5 milionů dolarů Plánovanému rodičovství. Proč? Aby zabíjela nenarozené děti? Proč tomu sakra říkají charita?!

Abychom pochopili hnací sílu za touto organizací, zde je několik citátů zakladatelky Plánovaného rodičovství.

„Nejmilosrdnější věc, kterou velká rodina může udělat jednomu ze svých novorozenců, je ho zabít.” Margaret Sangerová ve své knize Žena a nová rasa, kapitola 5 „Podlost tvoření velkých rodin”

„Dnešní nejurgentnější problém je, jak omezit a odradit nadměrnou plodnost duševně a fyzicky vadných.” Margaret Sangerová, Eugenická hodnota propagandy kontroly porodnosti, přezkoumání kontroly porodnosti, str. 5 (1921)

„Manželská licence dává manželovi a manželce pouze právo na společnou domácnost a ne právo na rodičovství.” Margaret Sangerová, Amerika potřebuje kodex pro děti, článek 3, 27. března 1934

„Žádná žena nemá mít legální právo nosit dítě, a žádný muž nemá mít právo se stát otcem bez souhlasu k rodičovství.” Margaret Sangerová, Amerika potřebuje kodex pro děti, článek 4, 27. března 1934

„Nechceme, aby se svět dozvěděl, že chceme vyhubit populaci černochů.” Dopis dr. Clarenci J. Gambleovi, 10. prosince 1939, str. 2

Margaret Sangerová: Dle mého pohledu by neměly být žádné další děti.

Hillary Clintonová: Velice obdivuji Margaret Sangerovou. Její odvahu, houževnatost, vizi…

Hillary Clintonová v roce 2009 obdržela od Plánovaného rodičovství ocenění Margaret Sangerové. Hillary Clintonová v roce 2017 obdržela od Plánovaného rodičovství ocenění Šampion století. Prezident Trump v roce 2019 ukončil financování Plánovaného rodičovství. A když jsme začaly stříhat tuto šestou část, dozvěděly jsme se novinky, že Henry Kissinger je jeden z 11 vysoce postavených pracovníků, kteří byli s okamžitou účinností právě odvoláni z pentagonského výboru pro obranu. Děkujeme, prezidente Trumpe.

Mohli bychom o OSN mluvit neustále, o její brilantní koncepci obchodování, o jejích zlých činech, a o jejích hypnotických slovech, jak odvrátit pozornost veřejnosti, aby neviděla pravdu o jejím skutečném trojnásobném účelu. Drancování zdrojů méně rozvinutých zemí. Praní peněz. A kontrola populace, lépe známá jako program vylidňování. O praní peněz si povíme v příští epizodě. Slíbili jsme vám, že jak skončíme s OSN a jejími nevládními organizacemi, už nikdy žádné z nich nedarujete další dolar. V 7. části budeme pokračovat s více zločiny, podvody a čelním představitelem tohoto celého plánu.

Konec 6. části

Překlad: David Formánek

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

6 komentářů

  1. Davide, je mi už Těsně před75lety. Nejvíc co mohu posílat každý měsíc je 200 kč. Ovšem dokud budu žít. Tento díl pro mně byl hrozný. dost jem věděla, ale tady se mi cjhtělo zvracet. Ale přesto, je moc potřebné, aby o tom věděli i jiní lidé. Jsem za vás moc šťastná,že jste jeden z mála, co otvírají lidem oči. Prosím, dávejte ne sebe pozor. Hodně víte, ale nevíte do čeho astoupila vaše noha. V Novém roce hodně štěstí a zdraví Jana

  2. Davide, je mi už Těsně před75lety. Nejvíc co mohu posílat každý měsíc je 200 kč. Ovšem dokud budu žít. Tento díl pro mně byl hrozný. dost jsem věděla, ale tady se mi chtělo zvracet. Ale přesto, je moc potřebné, aby o tom věděli i jiní lidé. Jsem za vás moc šťastná,že jste jeden z mála, co otvírají lidem oči. Prosím, dávejte ne sebe pozor. Hodně víte, ale nevíte do čeho vstoupila vaše noha. V Novém roce hodně štěstí a zdraví Jana

  3. příšerné, je to proti Stvořiteli, jsou ti „pracovníci-myslitelé-vykonavatelé“ ještě lidé? a nyní ta vakcína proti covidpodvodu “ z potracených/zavraždéných dětí“?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů