Kabala II (14. část – Éra depopulace: Jak to vypadá v našich životech?)

Ve zkratce...

Co je agenda depopulace neboli vylidnění a jak vypadá v našich denodenních životech? Ve videu se dozvíme o válkách, (přírodních) pohromách, hladomoru, suchu, epidemiích a skutečném příběhu za HIV/AIDS a španělské chřipce.
Facebook
Telegram
VK

Předchozí části:

První část
Druhá část
Třetí část
Čtvrtá část
Pátá část
Šestá část
Sedmá část
Osmá část
Devátá část
Desátá část
11. část
12. část
13. část
Původní série Pád Kabaly (1-10) – Konec světa tak, jak ho známe

Přepis:

Kabala II – 14. část Depopulační agenda v našich každodenních životech. Jak vypadá? Je to jen konspirační teorie? Existují pádné důkazy pro tak šíleně krutou agendu? Jsou lidé skutečně schopni vyhladit miliardy „zbytečných pojídačů”, jak se nám říká v Sionských protokolech? Pojďme to zjistit… Depopulace (vylidnění). Agenda 21 a 2030. Georgijské poradní kameny. A Nový světový řád. Je to vážně tak špatné? Mohou být lidé tak zlí, že by byli schopni při naskytnuté příležitosti vyhladit? No… ano.

Už jsme si ukázali postoj OSN k novému světovému řádu. Poslechněme si některé naše světové vůdce a podívejme se, jestli oni věří v tento nový světový řád.

Moderátorka: Nic méně než nový světový řád. Tohle je příslib nejmocnějších vůdců světa, kteří představují 90 % globální ekonomiky.

G. Bush, starší: Co je v sázce? Více než jen jedna malá země. Je to velká myšlenka. Nový světový řád.

G. Bush, starší: Máme před sebou příležitost si pro sebe a pro budoucí generace vytvořit nový světový řád. Svět, kde právní řád… ne zákon džungle… řídí chování národů.

J. Biden: Úkol, který nyní máme, je vytvořit nový světový řád.

C. Hagel: Vidíme, jak se teď tvoří nový světový řád. Amerika od toho podle mě nemůže ustoupit.

B. Obama: Integrace národních ekonomik do globální ekonomiky. Budeme se nadále výrazně snažit o to, abychom vytvořili mezinárodní řád. Někdy mě v mé vlastní zemi kritizují za to, že zastávám víru v mezinárodní normy a mnohostranné instituce, ale jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska se vzdát některých svobod, zavázat se mezinárodním pravidlům z dlouhodobého hlediska zvýší naši bezpečnost. Abychom podpořili dlouhotrvající světový řád… pro sebe a pro kolektiv.

K. Schwab: Dnes je začátek globální mobilizační snahy. Abychom spojili naše síly za touto iniciativou velkého resetu. Potřebujeme velký reset.

E. Macron: Můžeme aktivně společně přispívat k vybudování světového řádu 21. století.

A. Merkelová: Pokud chcete mít skutečný světový řád, globální politický řád, v určitou chvíli nebudeme mít na výběr, než odevzdat suverenitu, práva ostatním…

Nizozemský král: Mezinárodní vazby byly pro naši zemi velkým přínosem. Správné fungování poválečného mnohostranného světového řádu a mezinárodní stability je zásadní pro náš právní řád a ekonomickou sílu.

Tony Blair: Kousky se neustále pohybují… brzy se znovu usadí. Než se tak stane, pojďme svět kolem nás přeuspořádat.

H. Kissinger: Vytvořit v této době nový světový řád je skvělá příležitost. Je potřeba po novém světovém řádu. Ale v jiných částech světa má odlišné vlastnosti. Výzvou je, jak vybudovat světový řád poprvé v historii a to globálně.

Moderátor: Britský premiér Gordon dnes vyzývá k novému světovému řádu k vyřešení naší globální ekonomické krize. Prezident popsal svou vizi nového světového řádu, ve kterém by se USA plně účastnily.

B. Obama: Musíme jim dát motivaci k vytvoření světového řádu, který by podle mě všichni z nás rádi viděli.

J. Kerry: Nikdy předtím nemusel být nový světový řád vytvořen z tolika různých pohledů nebo v tak globálním měříku.

G. Brown: Vynořuje se nový svět. Je to nový světový řád s výrazně odlišnými a radikálně novými výzvami. Jsem přesvědčen, že Indie bude zásadním hráčem v novém světovém řádu.

B. Clinton: Prezident Bush po roce 1989 opakoval, že potřebujeme nový světový řád. „Papež František vyzývá k novému světovému řádu po pandemii.” „Někteří i věří, že jsme součástí tajného spolku, který pracuje proti nejlepším zájmům Spojených států, popisují mě a moji rodinu jako ‚internacionalisty‘, a že s ostatními kolem světa osnujeme vybudování integrovanější globální politické a ekonomické struktury – jeden svět, pokud chcete. Pokud mě z toho obviňují, tak jsem vinen a jsem na to hrdý.” – David Rockefeller.

Nový světový řád je to, co všichni chtějí. Nový světový řád, jak je popsán v Sionských protokolech… pamatujete?

„My Goyimy tak udoláme, že nám nabídnou mezinárodní moc, která nám umožní vytvořit super-vládu. Namísto dnešních vládců vytvoříme super-vládní administrativu. Její paže budou sahat do všech směrů a její organizace bude mít tak kolosální rozměry, že nemůže selhat v podrobení si všech národů světa ”- Protokol 5-11

„Jedna autorita bude velkolepá, protože bude všemocná. Naše autorita bude korunou řádu, a v tom je zahrnuto celé štěstí člověka ”- Protokol 22-4

„Nic nebudete vlastnit a budete šťastní.” – Klaus Schwab – Světové ekonomické fórum.

Ve čtvrté části jsme si říkali, že hlavní cíl nového světového řádu je naprostá světová nadvláda. Populační kontrola, lépe známá jako depopulace, je nástroj OSN, jak vyhladit většinu mas, aby na povrchu Země nezbylo více než 500 milionů lidí.

Hezké číslo… snadné takový počet ovládat, kontrolovat a podrobit si. To, co jsme vám zatím ukázali s ohledem na depopulaci, není vše. Věřte tomu, nebo ne, je více způsobů, jak vylidnit planetu. Tajný spolek tomuto tématu věnoval hodně pozornosti a plánování. Než z toho začnete být deprimováni, prosím, uvědomte si následující. Zaprvé. Tohle zlo není nic nového. Bylo zde mnoho století. My ho akorát odhalujeme, abychom se s ním mohli vypořádat a zbavit se ho. Dobře?

Jan 3:20 – Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.

Odhalení je zásadní. Je to nejhorší noční můra. Jakmile zjistíte, s čím máte co do činění, můžete jednat a vzít si zpět svoji suverenitu. Zadruhé. Ti, kteří znají nás a naši práci, ví, že nikdy nekončíme negativně. Scénáře, které píšeme… prezentace, které dáváme, vždy končí pozitivně. Na konci je vždy nečekaná zápletka, takže, prosím, vydržte s námi. Slibujeme vám, že se vám bude líbit, co se chystá.

Takže… pojďme jednou pro vždy odhalit ty lumpy. Jak jsme my lidé napadáni ve jménu populační kontroly? Války, přírodní pohromy, hladomor a sucho, epidemie a onemocnění, očkování, rodinné plánování, chemtrails, GMO, a konzervanty v jídle, vodě, kosmetických a čisticích produktech. Války mluví samy za sebe.

Jak jsme viděli, vždy byly vyvolány tajným spolkem (Kabalou) jako strategie „rozděl a panuj”, a jako způsob vydělat obrovské množství peněz. Války jen tak nezačínají. Jsou záměrně vyvolány. Vždy. Kdo vydělává peníze? Tajný spolek. Kdo trpí? My… lidé.

„Pokud by moji synové nechtěli války, žádné by nebyly.” – Gutle Schnapper Rothschildová, manželka Mayera Amschel Rothschilda.

Dále. Přírodní pohromy.

Představte si zemětřesení, hurikány, sopečné výbuchy a tsunami. Nepotřebují moc vysvětlení. Země se třese, lidé umírají. Ale… věděli jste, že spousta těchto přírodních pohrom je vyvolávána uměle? Slyšeli jste o HAARPu?

Kabala II (14. část – Éra depopulace: Jak to vypadá v našich životech?) • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum. Výzkumný program americké armády používaný k excitování ionosféry pomocí vysokofrekvenčních signálů? Tohle zásadním způsobem ovlivňuje počasí.

Dr. Michio Kaku: Než abychom dělali tanec na vyvolání deště, my fyzikové vysíláme lasery s biliony watty do oblohy, abychom ve skutečnosti vytvořili dešťové mraky a blesky. Vysíláním těchto laserů s biliony watty, kdy se rozloží elektrony a to vytvoří tzv. ionty, a tyto ionty se chovají jako semena, jako prachové částice, které tvoří déšť a dokonce blesky. CIA tohle v 60. letech použila k vytvoření monzunů během války ve Vietnamu k vyplavení Việt Cộngu. Říká se, že tyto vlády už desítky let experimentují s řízením počasí, ale nebylo to přesvědčivé… tentokrát do toho přinášíme fyzikální zákony, než abychom jen mávali rukama a něco zpívali. Teď ve skutečnosti používáme lasery pro záplavy, pro zemědělství, zemědělce, pro lidi, co plánují svatební oslavy, pro fotbalová utkání, cokoliv… Venkovní události, zemědělství, záplavy a i hurikány. To vše může být předmětem modifikace počasí.

Vypravěčka: Přírodní pohromy mohou být a jsou vyvolávány tajným spolkem, aby se zbavili lidí… jak pohodlné.

„Ostatní se i věnují ekologickému terorismu, kdy mohou změnit klima, vyvolat zemětřesení a sopečné výbuchy na dálku za použití elektromagnetických vln. Existuje spousta geniálních lidí, kteří hledají způsoby, jakými mohou napáchat škody v ostatních národech. Je to reálné.” – William S. Cohen, ministr obrany, 28. duben 1997.

Dále. Depopulace skrze hladomor a sucho.

Tohle lze HAARPem také spustit. Když ovládáte počasí, ovládáte sklizeň plodin a zásoby vody. Vytvořte hlad a žízeň, a dostanete lidi přesně tam, kde chcete. Ve stavu nouze, zranitelnosti a vystrašení. Poté rychlá depopulace skrze epidemie a choroby. Například si vemte bubonický mor, černá smrt, který ve středověku zabil bůh ví kolik milionů lidí po celém světě. Jaký to krásný způsob, jak se jedním tahem zbavit milionů lidí. Nejsou třeba žádné zbraně a bomby. Prostě epidemie.

Další epidemie, která se ukázala vysoce pohodlná, byla španělská chřipka. Na španělskou chřipku zemřelo více lidí než na kulky během první světové války. Odhaduje se, že v letech 1918-1920 zemřelo 50 milionů lidí. Celá třetina světové populace byla nakažena. Má se za to, že jde o největší pandemii, kterou svět kdy zažil. Dokonce horší než černá smrt ze středověku. Na španělské chřipce je několik velmi zajímavých věcí. Zaprvé. Nezačala ve Španělsku. Zadruhé. Nebyla to chřipka. To není vše, ale začněme u těchto dvou věcí.

~ Jestli se Vám líbí překlady, zvažte přispění na jejich tvorbu, děkuji ~

Pokud nezačala ve Španělsku, tak kde? V USA. Pokud to nebyl virus chřipky, tak co? Byla to bakterie, která způsobila vážnou a ve většině případech smrtelnou pneumonii. Podle studie Národního zdravotnického institutu z roku 2008, bakteriální pneumonie byla zabijákem u minimálně 92,7 % přezkoumaných pitev. Proč jí tedy říkáme španělská chřipka? Jako léčka, zástěrka k zakrytí pravdy. Proč? Protože pravda je tak otřesná, že většina lidí raději uslyší pohodlnou lež. První případy bakteriální pneumonie v roce 1918 se vyskytly na vojenské základně Fort Riley v Kansasu.

Ve zkratce… během první poloviny 1918 se začala podávat experimentální vakcína proti meningitidě, která byla kultivovaná v koních Rockefellerovým institutem pro lékařský výzkum v New Yorku, který je dnes Rockefellerovou univerzitou, a tuto vakcínu začali píchat vojákům ve Fort Riley. Tzv. španělská chřipka byl vakcinační experiment, který se nesmírně pokazil. No… to bychom řekli my lidé. Tajný spolek by to nazval jinak.

Oni by to nazvali experiment s nejlepším výsledkem. Miliony amerických vojáků bylo očkovaných tímto experimentálním sérem. Dva miliony z nich jely do zámoří. Bojovali v bídných hygienických podmínkách, takže bakterie se šířila jako požár, kdekoliv šli. Tehdy se pak říkalo, že tito vojáci se domů vrátí s různými evropskými nemocemi, aby se americká populace nechala také očkovat.

Kromě všeho ostatního se vakcíny distribuovaly po celé Evropě. Umírali pouze očkovaní. Zdraví muži a ženy na vrcholu svého života umírali. Ne staří lidé, jak by se dělo, kdyby šlo o virus chřipky. Kdo měl na starosti tu distribuci a očkovací kampaň? Rockefellerův institut. Kdo byl hlavní vědec, co to řídil? Dr. Frederick Gates.

Podle Gatese injekčně podávali náhodné dávky experimentální bakteriální vakcíny proti meningitidě do vojáků. Ti, kteří přežili, se stali „oblakovými dospělými”. To znamená, že bakterii šířili na ostatní, i neočkované. V dnešní covidové době bychom to nazvali „shedding” (vylučování). Očkovaní, co infikují neočkované.

Jaká to úžasná náhoda, že? Frederick Gates tehdy, Bill Gates dnes. Rockefellerova iniciativa tehdy, Rockefellerova iniciativa dnes. Onemocnění vyvinuto ve Fort Riley tehdy, onemocnění vyvinuto ve Wuhanu v Číně dnes. Uzavření společnosti tehdy, uzavření společnosti dnes. „Oblakoví dospělí” tehdy, vylučování (shedding) dnes. To vše pro naše dobro, naše bezpečí. Jak tehdy… tak dnes.

A mezitím zhruba století. Náhoda? Takže… zpět k depopulaci skrze epidemie a onemocnění. Problém s epidemiemi je ten, že se moc netvoří. Rozhodně ne v dnešní době hygieny. Ale žádné obavy… tajný spolek je dost kreativní a vždy přijde s řešením na každý problém. Pokud není žádná dostupná epiemie, vytvoříte ji. „Čínská viroložka říká, že zveřejní výzkum prokazující, že koronavirus přišel z wuhanské laboratoře.”

B. Gates: Epidemie, vytvořena přirozeně nebo záměrně, je to nejpravděpodobnější, co způsobí, řekněme, 10 milionů nadměrných úmrtí. Vytvořena přirozeně nebo záměrně.

Vypravěčka: Záměrně vytvořené epidemie? PROČ?

Fort Detrick v Marylandu v USA v roce 1943 byl založen jako centrum amerického programu biologických zbraní. Vše, co se tam dělo, bylo přísně tajné. Fort Detrick byl nástroj CIA. Byla to temná díra nejvíce nehumánních experimentů v oblasti ovládání mysli a zabijáckých virů. „Uměle vytvořené, patentované nemoci. Vyrobeny v USA.” „MK-Ultra experimenty s ovládání mysli na dětech (sirotcích), vojácích, vězních a duševně slabých.” Pokud skutečně chcete vědět, jak zlé to vážně bylo, prozkoumejte si osobu jménem Michael Aquino, šéfa MK-Ultra ve Fort Detricku, který později založil satanský kult Sethův chrám. „Pokud si chcete zjistit více o MK-Ultra, další vodítko je Tavistock institut.” „Tavistock institut: Pokračující projekt sociálního inženýrství k ovládání mysli lidstva.”

Ale prozatím se vraťme k Fort Detricku. Fort Detrick v roce 1968 spustil další tajný projekt. Speciální program virus-rakovina. Byl součástí Národního institutu pro rakovinu.

„Vědci chtěli zjistit, jak používat viry k vytvoření rakoviny – a jak přinutit normální buňky, aby se staly rakovinné, když je vystavíte virům.” – Dr. Alan Cantwell – Program virus rakovina 1964-1980.

Proč? Protože rakovina je skvělá zbraň, pokud jde o biologickou válku. Lze ji použít k odstranění politických vůdců bez jakéhokoliv podezření ze spáchaného zločinu. A lze ji použít k vyhlazení velkého počtu populace, jelikož většina forem rakovin je smrtelných.

Zhruba 10 milionů lidí ročně po celém světě umírá na rakovinu. To je kolem 26 tisíc úmrtí denně. V rámci toho speciálního programu ve Fort Detricku studovali dvě třídy rakovinu způsobujících virů. RNA viry typu nádorových „retrovirů” a DNA viry typu herpes. Během toho učinili dva objevy. HIV – virus lidské imunodeficience zodpovědný za AIDS. A KS – Kaposiho sarkom, rakovina způsobená lidským virem Herpes-8.

Kaposiho sarkom je široce známá jako „rakovina gayů”, která často doprovázela AIDS, když se v roce 1979 poprvé rozšířila u mužů gayů v Manhattanu v New Yorku. Manhattan byl ve skutečnosti centrem prvního vypuknutí AIDS, ne Afrika. V Africe se AIDS rozšířilo až v roce 1982. I tak máme věřit, že AIDS má původ v Africe, a že přeskočilo z opů, primátů, na lidi. Nejen to, máme věřit, že v roce 1979 přeskočilo z afrických opů pouze na bílé muže gaye v Manhattanu. Tak jako lidský virus herpes-8, který způsobuje různé formy Kaposiho sarkomu – rakoviny gayů.

„Máme věřit tomu, že dva viry primátů (retrovirus a virus herps) ve stejné době v Africe přeskočily na lidi, a skončily výhradně v krvi bílých amerických mužů gayů, u kterých v roce 1979 způsobily nové onemocnění imunodeficience, nyní známé jako AIDS. Tento předkládaný scénář mi ukazuje, že tak nepravděpodobná africká událost má znaky vědecké pohádky, a jsem ohromený z toho, že takové nesmysly se ve 21. století mohou vydávat za ‚vědu‘.” – Dr. Alan Cantwell, autor knihy AIDS and the Doctors of Death (1988).

Takže, co dalšího se v roce 1979 stalo v Manhattanu? Experimentální očkování proti hepatitidě B. Po dva roky až do roku 1981, což je rok, kdy se epidemie AIDS stala oficiální. Gayové byli očkovaní touto experimentální vakcínou, nejen v Manhattanu, ale také ve městech jako Los Angeles a San Francisco.

Jaká to náhoda, že tato tři města se stala třemi velkými epicentry epidemie AIDS. Uvědomujeme si, že bude velký odpor a popírání, pokud jde o umělý původ HIV a AIDS. Navrhujeme, abyste si prostudovali práci odborníků jako je dr. Leonard Horowitz. Dr. Robert Strecker. Profesor Robert Lee. A už zmiňovaný dr. Alan Cantwell. Zpět k Ford Detricku a jeho otřesným experimentům.

Seznamte se s Robertem Charlesem Galloem, biomedicínským výzkumníkem, který je nejvíce známý za svoji roli v objevu HIV a následně za vývoj testu na HIV. Byl šéfem Laboratoře pro biologii nádorových buněk v Národním institutu pro rakovinu. Gallo ve skutečnosti neobjevil HIV, ale ten objev ukradnul společně se svým komplicem, dr. Faucim. Od koho ten objev ukradli?

Dr. Franka Ruscettiho (Dr. Ruscetti – PhD v mikrobiologii, BA v chemii, PhD v biochemii a molekulární biologii. Průkopník v oboru lidské retro-virologie).

Kabala II (14. část – Éra depopulace: Jak to vypadá v našich životech?) • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

A dr. Judy Mikovitsové (Dr. Mikovitsová – PhD v biochemii a molekulární biologii na univerzitě George Washingtona. Postdoktorská výzkumnice v molekulární virologii v Národním institutu pro rakovinu).

Kabala II (14. část – Éra depopulace: Jak to vypadá v našich životech?) • David Formánek - Otevři svou mysl • David Formánek

Mikovitsová pracovala ve stopách Ruscettiho. Ona byla ta, která izolovala HIV z krve a slin. A tím potvrdila dřívější objev francouzského doktora Luca Montagniera, který izoloval a popsal HIV jako možnou příčinu AIDS. Když Ruscetti byl mimo město, Mikovitsové zavolal Fauci, který jí nařídil, aby mu dala dokument o izolování a potvrzení HIV, zatímco se stále tisknul. Mikovitsová odmítla, jelikož to bylo neetické.

Dokument byl stále utajený. Fauci jí pak vyhrožoval, že ji vyhodí za neukázněnost. Mikovitsová i tak odmítla. Když se Ruscetti o pár týdnů později vrátil, dal Faucimu ten dokument. Fauci poté záměrně zdržel publikaci dokumentu, aby jeho komplic, dr. Frank Gallo, mohl obsah ukrást a napsat konkurenční práci, vydat ji a dostat ji do tisku před Ruscettim a Mikovitsovou. Dr. Gallo 4. května 1984 publikoval svoji nyní slavnou knihu obsahující objevy Ruscettiho a Mikovitsové, ale pod svým jménem.

Dr. Mikovitsová: Tohle zpozdilo vývoj testování a tím se epidemie HIV rozšířila po celém světě a zabila miliony. „Pravda o Faucim – v hlavní roli dr. Judy Mikovitsová. Judy Mikovitsová patří mezi nejnadanější vědkyně své generace – Robert F. Kennedy, mladší.” „Federální vyšetřování zjistilo profesní přestupek objevitele viru AIDS.” „Gallo přiznává, že virus AIDS objevil Francouz.” „Fauci zabil obří kooperační kontrakt na výzkum „AIDS”.”

Byl Fauci hnán k zodpovědnosti za miliony ztracených životů kvůli své chamtivosti? Naopak… O šest měsíců později byl jmenován ředitelem Národního institutu alergií a infekčních chorob, což je pozice, kterou má do dnešního dne. No… hádáme, že ne na moc dlouho, jelikož dr. Fauci je teď terčem silné kritiky za svoji roli v úniku viru covidu-19 z Wuhanu.

„Fauci konečně přiznává, že covid mohl uniknout z laboratoře.” „Judicial Watch obdrželi záznamy prokazující, že NIAID za dr. Fauciho v letech 2014-2019 daroval wuhanské laboratoři 826 tisíc dolarů na výzkum koronavirů.” „Metoda k výrobě koronavirové biologické zbraně. Tohle je metoda, jakou byl virus vytvořen.” „Pokud by podvodník Fauci byl shledán vinným za lhaní o financování, tvorbě a záměrného vypuštění covidu-19, mohl by čelit trestu smrti za vlastizradu.” „Fauci lhal, miliony zemřely – Fauci věděl o úspěchu hydroxychlorochinu na začátku roku 2020, ale navzdory vědě lhal veřejnosti.”

Se všemi nyní dostupnými důkazy nám přijde těžko uvěřitelné, že by Fauci ještě dlouho byl na vnější straně vězeňských mříží. Zpět k dr. Gallovi. Gallo pracoval se společností Litton a její dceřinou firmou Bionetics. Litton Industry je armádní společnost a dodavatel biologických zbraní. Bionetics řídila americké centrum pro testování biologických zbraní ve Fort Detricku, a vedla celý Národní institut pro rakovinu se svým speciálním programem virus-rakovina. Bionetics dodávala laboratorní zvířata včetně opic a šimpanzů, virů rakoviny a vakcinační kultivační média pro výzkumníky rakoviny a farmaceutické výrobce během 60. a 70. let.

Litton a Bionetics vytvořili a rozšířili AIDS a mnoho ostatních smrtelných virů. Bionetics následně dodával Mercku experimenální viry pro studium vakcín. To zní poněkud klinicky, že? Ale zde je, co se skutečně stalo. Použili děti jako pokusné králíky v Africe a ve Willowbrookské státní škole v New Yorku. Děti!

Tazatel: Použili jste někdy sirotky ke studování experimentální vakcíny?

Dr. Plotkin: Ano.

Tazatel: Použili jste někdy děti matek ve vězení ke studování experimentálních vakcín?

Dr. Plotkin: Ano. Použili jste někdy jedince za koloniálního panství ke studování experimentální vakcíny?

Tazatel: Ano. Dělali jste to v belgickém Kongu?

Dr. Plotkin: Ano.

Vypravěčka: Tohle byly experimenty prováděné ďábelskou trojicí Litton, Bionetics a Merck. Zadáno Kissingerem a CIA. Mějte na mysli, že tyto experimenty nebyly o nic méně zlé než experimenty nacistických doktorů v koncentračních táborech 2. světové války. „Tajné otřesné experimenty prováděné po 10 let: Pracovníci píchali zaostalým dětem hepatitidu.” „Prošetřování úmrtí ve Willowbrooku. Naše reportérka popisuje hrůzy, které viděla.”

V této ďábelské škole se duševně zaostalým dětem podávaly vakcíny obsahující různé zabijácké viry včetně rakovinných virů. Experimenty zkoumající viry v Bionetics vytvořily nové typy rakovin jako leukémie, lymfom a sarkom. Onemocnění, které nikdy předtím neviděli. Ministerstvo obrany si v roce 1970 objednalo tyto viry včetně ostatních imunitu-potlačujících virů.

Přesně tak… ministerstvo obrany si koupilo viry způsobující rakoviny, které byly vyvinuty a vytvořeny Bionetics a testovány na dětech. „Willowbrook: Uvnitř klecí.” Takže… pokud si někdy říkáte, proč jsme nikdy neslyšeli, že by v dávných dobách někdo umíral na rakovinu, tak protože všechny tyto typy rakovin ještě nebyly vyvinuty. Merck je jeden z velkých farmaceutických gigantů, do kterého je Bill Gates výrazně zapojen. Podle výzkumníka dr. Leonarda Horowitze, byl to Kissinger, kdo vydal rozkaz vyrobit zabijácké viry. Vakcíny od Mercku vyvolaly AIDS ve stejné době, kdy Kissinger připravil svoji slavnou zprávu o národní bezpečnosti – 200.

Přesně tak… Kissingerova zpráva vyzývající k masivní depopulaci třetího světa. Pamatujete z šesté části? Devastující důsledky vakcíny proti hepatitidě B, jako HIV, AIDS a rakovina, musely být naprostým triumfem v očích tajného spolku, který chce planetu vylidnit. Netrvalo dlouho, než další cíl jejich programu vyhlazení byl masivně proočkován. Černoši afrického kontinentu. Všichni víme, jak to skončilo… Více jak 32 milionů lidí zemřelo pomalou a otřesnou smrtí na tuto novou nemoc s názvem AIDS.

Slíbily jsme vám, že vám povíme více o ostatních nástrojích depopulace. Očkování, rodinné plánování, chemtrails, GMO a konzervanty v jídlech, vodě, kosmetických a čistících produktech. Ale… jelikož jsme přesáhly časový limit naší epizody, zveme vás, abyste se k nám přidali do 15. části.

Konec 14. části

Překlad: David Formánek

Zdroj

Facebook
Telegram
VK

Líbí se Vám překlady?

Jestli jsou pro Vás videa hodnotná a líbí se vám, ocením podporu na chod tohoto projektu. Vím, jak jsou reklamy otravné, proto je zde nechci dávat. Libovolnou částku můžete zaslat na níže uvedené číslo účtu, nebo jednodušeji přes mobilní aplikaci si oskenovat QR kód. Děkuji za Vaši podporu!

Bankovní účet (CZK): 2201583969/2010
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

Pro platby na eurový účet (EUR):
Jméno: David Formánek
IBAN: CZ8520100000002201806894
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Do zprávy příjemce napište prosím: Dar

CZK účet

Náhodný výběr

Diskuze

6 komentářů

  1. Jen mi přijde divný, že i když jsou ty sionské protokoly veřejný a že je očividný že se podle toho vše řídí, že to nikomu není divný.

    1. To je přesně ono, oni -deep state – ilumináti – satanisti – počítali s tím, že tomu nikdo nebude věřit ze by se to mohlo skutečně někdy stát !!! A zároven to používali jako dokonalý nástroj prediktivního programování!! Vřelé díky Davide za překlady, tohle jsou neskutečně cenné dokumenty a já jen doufám, že už někdo pracuje na změně učebnic dějepisu a historických knih.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů

Odebírejte novinky přímo na email

+ Získáte odkaz ke stažení všech videí. Odhlásit se můžete kdykoliv. Ochrana osobních údajů